Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі.Сторінка11/18
Дата конвертації19.04.2017
Розмір4,08 Mb.
ТипУрок
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


4. Мотивація уроку

Вірш – загадка «Ода Оксигену»

Из атомов мир создавала Природа.

Два атома легких взяла Гидрогена,

Прибавила атом один Оксигена

И получилась частица воды,

Море воды, океаны и льды…

Стал Оксиген чуть не всюду начинкой.

С Силицием он обернулся песчинкой.

В воздух попал кислород,

Как ни странно,

Из голубой глубины океана.

И на Земле появились растения,

Жизнь появилась: дыханье, горение…

Первые птицы и первые звери,

Первые люди, что жили в пещере…

огонь добывали про помощи горения…

Роль Оксигена на нашей Земле

Понял великий Лавуазье.


5. Основна частина уроку

5.1. Фронтальна робота з підручником та діаграмами «Вміст хімічних елементів в земній корі», «Склад повітря»

Завдання:

1. Відкрийте підручник на стор. 147.

2. Знайдіть діаграму «Вміст хімічних елементів в земній корі»

3. По діаграмі визначте масову і атомну частки Оксигену в земній корі.

4. Зробіть висновок про його поширеність.

5. До складу чого може входити Оксиген в земній корі?(показують на діаграмі на дошці)

6. Тепер відкрийте сторінку 148.

7. Знайдіть діаграму «Склад повітря»

8. По діаграмі визначте складові частини повітря.(показують на діаграмі на дошці)

9. Чому протягом тисяч років відсотковий склад повітря майже не змінився, адже всі живі істоти поглинають кисень, а виділяють вуглекислий газ при диханні, транспорт і вся промисловість працює завдяки горінню?ВИСНОВОК (учні роблять самостійно):

Оксиген – найпоширеніший елемент земної кори. В повітрі його 21%. Його запаси поповнюються фотосинтезом рослин. Рослини мають планетарне значення.

5.2. Парна робота зі схемою «Колообіг Оксигену в природі»

Завдання:

1. Прочитайте матеріал параграфу на с. 147 – 148 «Біологічна роль Оксигену»

2. Проаналізуйте малюнок 20.3. і визначте основні процеси в природі, які відбуваються за участю кисню.

3. Складіть колаж з позначенням всіх процесів, які забезпечують колообіг Оксигену.
ВИСНОВОК: (схема в зошиті)

О2
фотосинтез дихання

гниття

окиснення

горіння

СО2

5.3. Звіт про дослідницьку роботу

«Проект «Вплив рослин на склад повітря»
Етап проекту

висновки

1.

Назва проекту

«Вплив рослин на склад повітря»

2.

Мета та завдання проекту

1. Опрацювати літературу про дихання та фотосинтез рослин;

2. Поставити дослід.
3.

Теоретична частина проекту

Знайти відповіді на питання:

Що таке дихання? Як воно відбувається в рослинах?

Що таке фотосинтез? В яких організмах він відбувається?

Які умови впливають на фотосинтез?

Чому рослини мають планетарне значення?


4.

Практична частина проекту

Проведення досліду:

В дві склянки постити рослини.

Щільно закрити склянки.

Одну оставити на світлі, а другу помістити в темне місце на 2-3 доби.

Перевірити наявність кисню в обох посудинах внесенням тліючої лучинки.


5.

Аналіз результатів

Рослини вдихають кисень, а виділяють вуглекислий газ. Разом з цим, переважно в листях рослин, відбувається фотосинтез. Фотосинтез – це процес утворення органічних речовин з неорганічних в рослинах на світлі з вуглекислого газу і води з виділенням кисню.

Необхідною умовою фотосинтезу є світло. Тому в нашому досліді одну склянку ми помістили в темне місце, щоб довести, що тоді кисень виділятися не буде.

Для того, щоб визначити наявність кисню в обох посудинах було внесено тліючу скіпочку.

В склянці №1 – скіпочка спалахує, а в №2 - тухне.6.

Висновки

Рослини мають планетарне значення, тому що саме вони поповнюють запаси кисню в атмосфері, забезпечуючи життя на нашій Землі.

7.

Мої враження від роботи над проектом

5.4. Довідкове бюро

«Екологічні проблеми атмосфери»

Вчитель:

А тепер увага – дуже жахливий факт! В Японії вже почали продавати чисте повітря. Мешканці мегаполісів вже давно забули, яким є його ковток - ковток свіжості та запаху лісу. Що ж є причинами того, що цей товар чекає фінансовий успіх?(учні називають причини)

Так, дійсно. Людство в результаті своєї господарської діяльності погіршує стан повітря і само собі створює велику кількість екологічних проблем.(доповіді учнів, запис в зошиті)

6. Узагальнення матеріалу уроку

6.1. «Мікрофон»

 • «Сьогодні на уроці я зрозумів, що…»

 • Поясніть народну мудрість:

«Багато лісу - не губи.

Мало лісу – бережи.

Немає лісу – посади».

6.2. Лабораторія

Проаналізуйте зміст етикетки столової води «Тонус - кислород»


 • Яким чином можна визначити наявність кисню в пляшці цієї води?

 • Яку інформацію про застосування кисню ви можете знайти на етикетці?

6.3. Практиче спрямування навчального матеріалу

 • Участь в шкільному конкурсі «На краще озеленення шкільної садиби»;

 • Посадка «Алеї горіхів»

7. Домашнє завдання

п. 20


І-ІІ рівень с. 153 №7

ІІІ-ІV рівень с. 153 «Медіасторінка»

творче завдання с. 153 №9
8. Підведення підсумків уроку

Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Побажання учням:І повітря, і вода –

Взагалі природа вся!

Хімію вивчай охоче – І в халепу ти не вскочиш.

Будеш знать про неї все,

Вона користь принесе.


Руденко Галина Михайлівна

учитель хімії і біології

Троїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Новоодеської районної ради

Урок 30-31. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Мета: сформулювати закон збереження маси речовин у хімічних реакціях і навести його докази; сформувати значення закону збереження маси в хімії; сформувати поняття про хімічні рівняння; пояснити правила складання рівнянь хімічних реакцій; виробляти вміння розставляти коефіцієнти в рівняннях хімічних реакціях; розширити уявлення про хімічні реакції

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; портрети М. В. Ломоносова та А. Лавуазьє; технохімічні терези з важками, двоколінна пробірка.

Матеріали: розчини барій хлориду та натій сульфату .

Базові поняття: Атом, Молекула, Речовина, Хімічні реакції, Закон збереження маси, Рівняння хімічних реакцій.

Тип уроку: Комбінований.

Методи навчання: Пояснювально–ілюстративні–бесіда, розповідь, демонстрація; практичні-розв’язування задач репродуктивні, частково пошукові, проблемні, дослідницькі.

Структура уроку

Ι. Організаційний етап

ΙΙ. Перевірка домашнього завдання

ΙΙΙ. Актуалізація опорних знань учнів

ΙV. Вивчення нового матеріалу 1. Сутність хімічної реакції та її схема.

 2. Закон збереження маси речовин в хімічних реакціях

 3. Рівняння хімічних реакцій

 4. Самостійна робота за алгоритмом

 5. Індивідуальні завдання

 1. Узагальнення та систематизація знань учнів

 2. Домашнє завдання

 3. Підбиття підсумків уроку


Хід уроку

  1. Організаційний етап

Учитель оголошує оцінки за практичну роботу, аналізує типові помилки і називає девіз уроку: «Істина – дочка часу, а не авторитету» (Ф. Бекон).

2. Перевірка домашнього завдання

1.Організується бесіда за такими запитаннями.

1) Що таке хімічні та фізичні явища? Чим вони відрізняються?

2) Перелічіть зовнішні ефекти хімічних реакцій.

3) Які ознаки хімічних реакцій спостерігаються: а)під час горіння багаття; б)під час іржавіння заліза в)під час скисання їжі?

4) Наведіть приклади фізичних явищ за яких змінюється агрегатний стан речовин.

5) Наведіть приклади хімічних явищ , які супроводжуються зміною агрегатного стану речовин.

6) Наведіть приклади хімічних реакцій , які ви спостерігали в природі або побуті.

2. обговорюється питання домашнього завдання.

3. Можна провести експрес-тестування для всього класу або окремих учнів(якщо не проводилось на минулому уроці).3.Актуалізація опорних знань учнів

Слово вчителя

Учитель зазначає ,що на уроці піде мова про кількісну характеристику хімічних реакцій, і, наголошуючи на її важливості, наводить висловлювання Д.І.Менделєєва щодо діяльності алхіміків: «Ошибка их исследования состояла в том, что они не мерили и не весили».

Учитель називає тему уроку та заплановані результати.

Бесіда

В чому полягає сутність хімічної реакції?

Що відбувається з атомами під час хімічної реакції?

4. Вивчення нового матеріалу

1. Сутність хімічної реакції та її схема.

Розповідь учителя

Отже, вам відомо, що сутність хімічних реакцій є утворення нових речовин з вихідних, під час якого проходить перегрупування атомів, які входять до їх скаладу.

Як можна стисло записати таке перетворення?

Реагенти(вихідні речовини) продукти реакції(кінцеві речовини)

Але для конкретних речовин маємо конкретні хімічні формули.

Хімічну реакцію можна записати за допомогою хімічних формулу вигляді схеми. Наприклад процес горіння вугля можна описати такою схемою:

С + О2 → СО2

Вугілля взаємодіє з киснем з утворенням вуглекислого газу

Цей схематичний запис називається схемою хімічної реакції.

У лівій частині наведеного рівняння записаний один атом Карбону й одна молекула кисню, що складається з двох атомів оксисену – це реагенти. У правій частині рівняння записана одна молекула вуглекислого газу – продукт реакції.

(Учитель пояснює умовні позначки, що можуть зустрічатися в схемах хімічних реакцій, звертає увагу на те, як слід читати та коментувати схеми хімічних реакцій, наводить приклади:Н2 +SH2S

S+ O2→SO2

Варто звернути увагу на те, що схема наочно показує, що хімічні елементи під час хімічної реакції не змінюються.)

2. Закон збереження маси речовини в хімічних реакціях.

Бесіда

А чи залишається незмінною кількість атомів? Чи залишається незмінною маса речовин під час хімічних реакцій? (Учні висловлюють припущення.)

Як можна перевірити ваші гіпотези? Що необхідно зробити, щоб це з”ясувати? (Учні пропонують провести експеримент).

Демонстрація досліду

Для демонстрації досліду, що ілюструє закон збереження маси, необхідно розташувати у двоколінні пробірці розчини барій хлориду та натрій сульфату, пробірку закриваємо корком та підвішуємо до терезів. За допомогою важків терези переміщуємо в стан рівноваги і після цього (обов”язково із закритим аретиром) складове двох колін змішуємо. У результаті реакції розчин стає каламутним, а після повторного зважування доводимо, що маса пробірки залишилась незмінною.

Після обговорення досліду учні формулюють висновок: (Маса всіх речовин, які вступають у хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворюються в результаті реакції).

Такого висновку дійшли М.Ломоносов у 1748 р. і А. Лавуазьє у 1789 р. Це підтверджували експерименти з прожарюванням металів у запаяних ретортах, які проводив М. Ломоносов.

Виявилося, о коли посудину, яка містить метал, зважити до і після прожарювання, не розкриваючи її, то маса залишається незмінною.

Закон збереження маси пояснюється тим, що під час перебігу хімічних реакцій атоми не зникають і не з”являються, їхня кількість залишається незмінною.Суть хімічної реакції полягає у перегрупуванні атомів.

Таким чином можна зробити значення закону збереження маси полягає в такому: 1) підтвержує, що речовини не зникають безслідно і не утворюються з нічого

2) дозволяє складати рівняння хімічних реакцій та проводити розрахунки за ними

Виконується такі завдання:

1. Поясніть чому під час горіння свічки її маса поступово зменшується? Чи не суперечить це закону збереження маси?

2. Визначте масу натрій хлориду що утворюється при взаємодії натрію масою 10 грам з хлором масою 14 грам. При розв”язуванні задачі запишіть словесну схему реакції .

Схема реакції є тільки її якісною характеристикою. Кількісну характеристику реакцій відбиває закон збереження маси речовин. Ви вже знаєте, що відповідно до цього закону кількість атомів різних елементів під час хімічних реакцій не змінюється. Кількість атомів одного елемента до і після реакції повинна бути однаковою це має бути відображено в схемі хімічної реакції, тоді вона стає хімічним рівнянням. Рівняння хімічної реакції - це умовний запис хімічних перетворень за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів.Хімічні реакції записують такими способам и:

 • словесна схема реакції :водень + кисень → вода

 • хімічна схема реакції : Н2+О2 →Н2О

 • хімічне рівняння : 2Н2 + О2 =2Н2О


Вчимося обчислювати кількість атомів кожного елемента до і після реакції (за хімічним рівнянням).

СН4+2О2 = СО2+2 Н2О

1 атом →©← 1 атом

4 атоми →Н←4 атоми(2*2)

4 атоми(2*2) →О← 4 атоми (2 +2*1)

Алгоритм складання хімічних рівнянь.

1) Складають хімічну схему реакції:

а) Зліва записують формули вихідних речовин (реагентів), тобто речовин, що вступають в хімічну реакцію.

б) Записують знак «→».

в) Справа записують формули продуктів реакції, тобто речовин, що утворюється в результаті хімічної реакції.

2) Будь – яке хімічне рівняння має відповідати закону збереження мас речовин. Тобто загальна кількість атомів кожного хімічного елемента до і після реакції має бути однаковою. Для цього необхідно розставляти коефіцієнти :

а) коефіцієнти завжди ставлять тільки перед формулами (не можна ставити коефіцієнти в середині хімічних формул: 2Н2О, а не Н22О);

б) починати зрівнювати треба з елемента, атомів якого більше;

в) якщо присутній елемент у парному та не парному стані,то елемент з непарним числом атомів подвоюють, тобто перед формулою ставлять цифру 2;

г) зрівнювання атомів здійснюють шляхом обчислення загального числа атомів, а потім поділу загального числа атомів на індекси.

3) Перевіряють правильність розстановки коефіцієнтів. Замінюють → на =.

Вчимося складати хімічні рівняння.

Самостійна робота за алгоритмом

1)Скласти хімічне рівняння реакції взаємодії алюмінію с киснем, внаслідок якої утворюється алюміній оксид:

а) Схема реакції :Al+O2→Al2O3

б) Зрівнюємо число атомів Оксисену до шести (6-НСК кількості оксисену до і після реакції O2→O3):Al+3O2→2Al2O3

в) Зрівнюємо число атомів Алюмінію до чотирьох :4 Al+3O2=2Al2O3

2) Скласти рівняння реакції за поданою схемою (розставити коефіцієнти та замінити стрілку знаком рівності );Na+ H2O→NaOH+H2

а)елемент Н у непарному стані подвоюємо (робимо парним)→ Na+H2O→2NaOH+H2

б) Зрівнюємо О та Na →2Na 2H2O → 2NaOH+H2

в) Перевіряємо правильність розстановки коефіцієнтів та замінюємо стрілку знаком рівності →2Na +2H2O= 2NaOH+H2Виконання тренувальних вправ

Індивідуальні завдання « Естафета»

Учитель пропонує учням (за бажанням або кожному по черзі – «естафета») біля дошки підібрати коефіцієнти в хімічних рівняннях та прочитати хімічні рівняння.

Приклади рівнянь:

Pb+ O2=PbO Ag+S=Ag2S H2+F2=HF

Li+O2=Li2O Fe+Cl2=FeCl3 Na+Br2 = NaBr

P+O2=P2O5 KClO3=KCl+O2 FeCl2+Cl2=FeCl3

FeBr3+Cl2=FeCl3+Br2 H2S+SO4→S+H2O

P2O5+H2O→H3PO4 Al(OH)3+HCl→AlCl3+H2O

Ca+H3PO4=Ca3(PO4)2+H2Узагальнення та систематизація знань учнів

Завдання

1.Поясніть висловлювання письменника- фантаста А.Азімова: «Здійснюючи хімічну реакцію, не можна користуватися прийомами повара,який відповідно до свого смаку може збільшувати чи зменшувати кількість того чи іншого компонента».Робота в парах

2. Розставте коефіцієнти в таких схемах реакцій:

Zn+HCl→ZnCl2+H2;

H2O2→H2O+O2;

N2O5→NO2+O2;

C2H6+O2→CO2+H2O;

PbCl2+Na2S→PbS+NaCl;

Ba(OH)2+H3PO4→Ba3(PO4)2+H2O.

3.Допишіть рівняння хімічних реакцій:

…+O2→SO2;

Fe+…→FeS;

Ca+O2→…;


Fe+…→Fe2O3;

Li+O2→… .

4.Допишіть прості речовини, що утворюють наведені сполуки, та складіть рівняння:

a) …+…→MgO; б)…+… →NaCl;

в)…+… →Al2O3; г)…+… →FeCl3.

5. Складіть рівняння реакцій:

а) унаслідок взаємодії водню Н2 і кисню О2 утворюється вода Н2О;

б) під час горіння (взаємодії з киснем О2) залізного порошку Fe утворюється ферум (lll) оксид Fe2O3.

6. Запишіть рівняння взаємодії таких простих речовин і підберіть для них коефіцієнти: а)водень та сірка;б) натрій та сірка; в) магній та сірка; г) алюміній та сірка; д) цинк та кисень.

7. Складіть рівняння реакцій утворення з простих речовин таких сполук: а) ферум (lll) оксид; б) аргентум (l) сульфід; в) кальцій фосфід; г) алюміній оксид; д) фосфор(v) хлорид. Складаючи рівняння реакцій, враховуйте, що молекули хлору й кисню утворюються з двох атомів.Підбиття підсумків уроку

Учитель просить учнів проаналізувати досягнення мети уроку й оцінити свої вміння добирати коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій піднімаючи руки на слова «задовільно», «добре», «відмінно».Руденко Галина Михайлівна

учитель хімії і біології

Троїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Новоодеської районної ради
Урок 32 (Проект)

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Цілі проекту:

1 Надати учням можливість проявити ініціативу і самостійність.

2 Стимулювати використання різноманітних методів вивчення теми: вивчення літератури, пошук інформації.

3 Розширити знання учнів про способи добування кисню в лабораторії і в промисловості.

4 Закріпити навички оформлення результатів своєї роботи та складання повідомлень за її результатами

Методи роботи.

- Робота з підручником

- Пошук інформації в мережі Інтернет

- Робота з додатковою літературою

- Проведення лабораторної роботи
Організація роботи

l Етап планування роботи над проектом


    1. Добування кисню в промисловості.

    2. Історія відкриття кисню.

 1. Добування і збирання кисню в лабораторії.

Діяльність учнів

Розробляють план дій формують завданняДіяльність учителя

Пропонує ідеї висловлює припущенняll. Етап розподілу обо’язків між членами групи

І група «Інженери»

1) Висунути гіпотези про способи добування кисню у великих кількостях, щоб продукт мав не високу собі вартість, а виробництво було економічно доцільним та вигідним

2) Знайти матеріал в Інтернеті про найбільш дешевий спосіб добування кисню в промисловості

3) З’ясувати, що таке посудина Дюара?ІІ. група «Історики»

 1. З’ясувати, яке відношення має протестантська церква до відкриття кисню.

 2. З’ясувати чому історія відкриття кисню цікаво переплітається з історією появи перших підводних човнів

ІІІ. Група «Лаборанти»

 1. Висунути гіпотезу з яких речовин можна добути кисень в лабораторії;

якими способами можна збирати кисень; як перевірити наявність кисню

 1. Скласти прилад для добування кисню

 2. З’ясувати, що таке каталізатори, і як вони використовуються при добуванні кисню

ІV. Група «Медики»

 1. Пояснити чому пероксид водню використовують для дезінфекції, подряпин і дрібних ран

lll Етап робота над проектом

Діяльність учнів:

Збирають інформацію аналізують, формують висновки, здійснюють дослідження, готують звітДіяльність учителя:

Спостерігає, радить, побічно керує діяльністю, в ролі рядового учасникаlV Етап презентація проекту

План презентації 1. Добування кисню в промисловості

 2. Історія відкриття кисню

 3. Добування кисню в лабораторії

 4. Поняття про каталізатор і реакцію розкладу

 5. Проведення лабораторних дослідів:

Дослід № 11 Добування кисню з гідроген піроксиду;

Дослід № 12 Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

Дослід № 13 Доведення наявності кисню


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Схожі:

Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon1. З’ясувати, що означає слово “хімія”; З’ясувати, що означає слово “хімія”
З’ясувати, що означає слово "хімія"; Слово «хімія» має кілька значень. Так називають науку І навчальний предмет. Іноді слово «хімія»...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconІсторія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconКонкурсів: на кращий плакат «Хімія моїми очима; хімічна казка; конкурс аплікацій та саморобок з різних матеріалів «У світі речовин»
Обладнання та реактиви: плакати «Використання оксидів», «Використання кислот», «Використання основ», «Використання солей»; індикатори:...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon11 клас Хімія (для всіх 11 класів)
Підручник Гончаренко §48 – «Радіолокація», §50 – «Розвиток засобів зв’язку», читати
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconПрограма державного іспиту для магістрів за спеціальністю: Oрганічна хімія
Методи синтезу циклопропанів, що включають генерування карбенів чи карбеноїдів. Реакція Кулінковича
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconБібліографічний покажчик до Нобелівських читань
Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію І присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка