Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі.


IV. Вивчення нового матеріалуСторінка13/18
Дата конвертації19.04.2017
Розмір4,08 Mb.
ТипУрок
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

IV. Вивчення нового матеріалу.

Кисень - проста речовина, що підтримує горіння. Кисню в повітрі є досить, щоб згорали дрова, кам'яне вугілля, природний газ. У чистому кисні горіння відбувається інтенсивніше.Демонстрація дослідів на комп'ютері

Дослід 1. Взаємодія кисню з фосфором.

У ложку для спалювання речовин набирається червоний фосфор, підпалюють його і вносять в посудину з киснем. Що спостерігаємо?

Отже, білий дим, що виділяється - фосфор (V) оксид - сполука Фосфору з Оксигеном.Один з учнів записує рівняння на дошці, всі інші — в зошиті

4Р + 5О2=2Р2О5

Відбулася реакція сполучення фосфору з киснем.

Дослід 2. Горіння вугілля в кисні.

У ложку для спалювання речовин кладемо вугілля і вносимо його в полум'я спиртівки. Вуглинка розгориться. Якщо цю вуглинку внести в посудину з киснем, то вона згорить без полум'я й диму, але з виділенням теплоти.

Отже, під час горіння вуглинки утворився карбон (IV) оксид - вуглекислий газ.

Учні записують рівняння реакції і коментують

С+О2=СО2Дослід 3. Взаємодія кисню із сіркою.

Якщо запалену сірку внести в посудину з киснем, то горіння посилюється, синювате полум'я стає яскравим. При цьому утворюється газ з різким запахом - сульфур (ІV) оксид.Учень записує рівняння горіння сірки в кисні

S + O2=SO2Дослід 4. Взаємодія кисню із залізом.

Якщо до тонкого стального дроту прикріпити сірник, запалити його і швидко опустити в посудину з киснем, то він згорає, розкидаючи яскраві іскри залізної окалини Fe3О4 (FeO, Fe2О3).Учень записує на дошці рівняння горіння заліза в кисні

3Fe + 2О2 = Fe3О4

- Який висновок можна зробити із дослідів, що спостерігалися?

- Що спільне в цих реакціях ви помітили?

Такі реакції називаються реакціями сполучення.

Дається визначення реакції сполучення.

Взаємодія речовин з киснем належать до реакції окислення. В усіх випадках утворюються нові речовини - оксиди P2O5, СО2, SО2, Fe3О4. спробуйте дати означення оксидам.

Оксиди — це складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген.

- Які ознаки протікання таких реакцій?

Отже, такі реакції супроводжуються горінням.

Учні записують у зошиті визначення

Горіння - це хімічна реакція, під час якої відбувається окиснення речовин з виділенням теплоти і світла.

Отже, у чистому кисні реакція горіння відбувається інтенсивніше.

А де використовуються реакція горіння?Дослід 5. Горіння природнього газу.

Проте горіти в кисні можуть не тільки прості, а й складні речовини. У газовій плиті згоряє природний газ, складова частина якого є метан СH4.

- Що при цьому відбувається?

На екрані демонструється горіння метану. Горить синюватим полум'ям. Якщо над горючим газом потримати скляну пластинку, то на ній з'являться краплини води. Отже, виділяється водяна пара.

Якщо змочити чисту пробірку вапняною водою і потримати її над горючим газом, стінки пробірки мутніють. Це доказ утворення вуглекислого газу - Карбон (IV) оксид.

Учні самостійно роблять висновки про продукти реакції горіння метану, і записують рівняння

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О

- Що ж сталося з кожним елементом (С і Н), що входив до складу молекули метану?

Так само згоряють у кисні і інші складні речовини.Реакції сполучення - це реакції, в результаті яких із двох речовин утворюється одна складна.

Висновок: кисень взаємодіє з металами й неметалами.

Кисень унаслідок нагрівання енергійно взаємодіє з деякими речовинами, при цьому виділяється тепло і світло.

Такі реакції називаються реакціями окиснення.

Окиснення - це хімічна реакція взаємодії речовин (простих і складних) з киснем.

Горіння - це хімічна реакція, за якої відбувається окиснення речовин з виділенням тепла і світла.

У більшості випадків у результаті цих реакцій утворюються оксиди.


Висновок. Отже, при взаємодії складних речовин з киснем утворюються оксиди тих хімічних елементів, які входять до складу складної речовини.

V. Перевірка первинного сприйняття матеріалу.

Дається завдання за варіантами для письмової самостійної роботи.

1. Допишіть рівняння реакції горіння і розставте коефіцієнти.

І Варіант І.

Zn + О2 =

Na + О2 =

АІ + О2=

Варіант II.

Mg + О2 =

Ag(I) + О2 =

Сr(ІІІ) + О2=

2. Напишіть рівняння реакції горіння складних речовин:

Варіант І.

SiH42=

Варіант 2.

H2S + О2 =VI. Підбиття підсумків.

 • З якою хімічною властивістю кисню ми познайомилися?

VII. Домашнє завдання.

• Вивчити відповідний параграф. Підготуватися до практичної роботи.

• Творче завдання: скласти схему застосування кисню.
Кибалка Надія Володимирівна,

учитель хімії

Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Жовтневої районної ради,

учитель-методист

Урок 36. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Мета уроку: розширити й поглибити знання учнів про оксиди як продукти горіння, процес горіння, повільне окиснення, дихання; розвивати логічне мислення, вміння та навички; виховувати прагнення досліджувати навколишній світ; формувати соціальні компетентності.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок, творчого застосування їх на практиці.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва інтерактивна дошка, презентація.

Базові поняття та терміни: горіння, повільне окиснення, вибух, оксиди.

Хід уроку

І. Організація класу

Перевірка настрою дітей (смайликами демонструють налаштування на співпрацю).

Гра «Шифрограма» Складіть із розкиданих літер речення, яке має чотири слова і ви отримаєте тезу дня:С У Х

І П
П И О И Ь

Р Х Д Т
І ЗР П Ц

Е А Ю
«Успіх приходить із працею» - теза дня 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Завдання 1 (проекція на інтерактивній дошці) Альтернативний тест «Так чи ні»

1. Для дихання потрібний Оксиген? (Ні).

2. До складу води входить Оксиген? (Так).

3. Під час горіння речовин витрачається кисень. (Так).

4. Оксиген – це проста речовина. (Ні).

5. Кисень важчий за повітря. (Так).

6. Оксиген - складова частина багатьох складних речовин. (Так).

7. Відносна атомна маса кисню дорівнює 16. (Ні).

8. Валентність Оксигену у сполуках ІІ. (Так)

9. Фотосинтез – основне джерело одержання кисню в природі. (Так)

Робота в парах

Допишіть схеми добування кисню та розставте коефіцієнти: 1. HgO → …+ O2;

 2. … → H2 + O2;

 3. KMnO4 → …+…+…;

 1. … → KNO2 + O2;

 2. KClO3 →…+…;

6… → H2O +…;

Індивідуальна картка№1

У відомого фантаста Бєляєва є повість «Продавець повітря», в якій підприємець Бейлі створив величезні запаси зрідженого повітря для того, щоб відкрито торгувати ним. Пофантазуйте! Ви – підприємець, що б ви одержували з повітря?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На попередніх уроках ми з вами вивчали явища, які відбуваються у навколишньому середовищі. (інтерактивна вправа «мікрофон»)

Що називають явищами? (Будь які зміни, які відбуваються у навколишньому середовищі).

Які види явищ вам відомі? (Фізичні та хімічні).

Чим вони відрізняються між собою? (Під час фізичного явища речовина не змінюється, під час хімічного явища відбувається зміна речовини).

Давайте з’ясуємо, до яких явищ належать: іржавіння заліза та горіння свічки? (Обидва ці явища є хімічними). (педагогічний прийом інтрига)

Так, дійсно, у першому випадку мова йде про утворення на поверхні заліза нових речовин – оксидів феруму, який і обумовлює колір іржі. У другому випадку мова йде про спалювання речовини, з утворенням води і вуглекислого газу

Що об’єднує ці два явища? Чим вони відрізняються один від одного? Саме на ці запитання ми повинні знайти відповіді сьогодні на уроці. А щоб це зробити розглянемо матеріал уроку. (Оголошення теми та мети уроку).

Поняття про оксиди, окиснення, (повільне окиснення, горіння,дихання)

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Вивчаючи хімічні властивості кисню ми з вами говорили про реакції окиснення та горіння.

Давайте пригадаємо: 1. Які хімічні реакції називають окисненням? (Всі хімічні реакції під час яких вихідною речовиною є кисень називають окисненням). Розрізняють декілька видів реакцій окиснення, а саме: горіння, повільне окиснення, вибух. З’ясуємо, чим вони відрізняються між собою. Всі процеси окиснення об’єднує те, що кінцевими продуктами є оксиди, як під час горіння, так і під час повільного окиснення чи вибуху.

Що ж таке горіння? (відповіді учнів)

Що називають оксидами? (Складні речовини, до складу молекули яких входить два хімічні елементи, один з яких - Оксиген).

Перелічіть основні ознаки оксидів (складні речовини, містять тільки два елементи, обов’язковим є Оксиген).

Поетична сторінка

Я у світі найсильніший,

Наймудріший, найгарніший,

Мною дихають, без мене не горять,

Бо окиснюю я всіх підряд.

Угадай, що це за речовина?

Керована практика. Завдання.

Дидактична гра «Відшукай мене» (завдання у 4 варіантах) Варіант №1

З переліку формул речовин виберіть формули оксидів, назвіть їх та визначте валентність елементів: HCl, Na2O, CaO. Al2O3, NO2, N2O5, NaOH, P2O3.

Дайте назву кожному оксиду.

Чи завжди під час окиснення виділяється світло?

Так, взаємодія речовин з киснем (без виділення світла) - називається повільним окисленням.

Які приклади повільного окислення ви можете навести? Учні, з досвіду, розповідають про « зігрівання» в купі погано висушеного зерна та сіна. Якщо залізти у свіжий стіг сіна, то можна відчути теплоту та запах речовин, що виділяються під час пріння вологої трави.

Буває повільне окислення корисним і шкідливим для людини.

До дошки виходять два учні. З запропонованого переліку -один виписує корисні процеси повільного окислення, другий - шкідливі:


 • окислення поживних речовин в організмі;

 • гниття гною;

 • окислення вугілля на шахтах;

 • окисання молока;

 • темнішає з часом поверхня металів;

 • бродіння соку.

Взаємодія речовин із киснем може відбуватися повільно, без помітного виділення теплоти. У цьому випадку вогонь не спостерігається. Такі реакції називають повільним окисненням. Наприклад, залізні предмети з часом вкриваються іржею—продуктом повільного окиснення металу киснем повітря. Скисання молока або соку також належать до таких реакцій.

Отже, повільне окиснення—це процес повільної взаємодії речовин із киснем без утворення полум'я та великої кількості теплоти. Чи може повільне окислення перейти в горіння? Навести приклади. На підприємствах просочене машинним маслом ганчір'я, яке утворюється після обтирання верстатів, заборонено накопичувати в купах. Усередині такої купи процеси повільного окиснення з виділенням теплоти настільки підвищують температуру, що може відбутися самозаймання.Ознаки повільного окиснення:

• відбувається повільно;

• теплота виділяється поступово;

• не супроводжується полум'ям.Цікаві факти! (Інформація попередньо підготовлених учнів)

1. Існує легенда, що коли до міста Сіракуза наблизився ворожий флот, Архімед дав команду усім мешканцям міста принести дзеркала і направити їх на одну частину корабля. Флот був знищений. Чому це трапилось?2. Сміттєві кури будують гніздо із сміття та гниючих залишків рослин. У нього на певну глибину вони відкладають яйця. Півень час від часу розкидає кучу зверху або робить її вище. Дзьоб його є своєрідним термометром. Який процес відбувається в гнізді? Як ви поясните поведінку півня?

Які хімічні реакції називають горінням? (Реакції окиснення, які супроводжуються виділенням тепла і світла називають горінням).

Так, дійсно, процес окиснення речовини, що супроводжується виділенням великої кількості теплоти і, як правило, світла, називається горінням. За часом це досить швидкий процес.

З усіх газів, що входять до складу повітря, тільки кисень підтримує горіння. Інтенсивність горіння залежить від концентрації кисню у повітрі. Якби в повітрі містилося 16 % кисню, то горіння було б неможливим. При збільшенні кисню у повітрі до 30 %, складно було б загасити вогонь; усе живе на нашій планеті згоріло б у результаті всепоглинаючих лісових пожеж, які могла б загасити тільки дуже сильна злива.

У житті ми дуже часто зустрічаємося з горінням. Ми розпалюємо багаття , спалюємо природний газ або дрова в печі.

Тому, гадаю, вам не складно виділити основні ознаки горіння.Ознаки горіння:

• відбувається швидко;

• швидко виділяє велику кількість теплоти;

• найчастіше супроводжується полум'ям.

Як же припинити горіння?

Клас розбиваю на команди, кожна команда пропонує свої варіанти припинення горіння якщо: (формування життєвих компетентностей) • загорівся одяг на людині;

 • загорілася будівля;

 • загорівся телевізор;

 • загорівся килим;

 • горить вогнище;

 • горить ліс;

 • горить розлита нафта в океані;

 • загорілося у гаражі промаслене ганчір'я.

За деяких умов горіння може відбуватися так швидко, що речовина вибухає. Зазвичай це відбувається, якщо горюча речовина дуже подрібнена. Наприклад, борошно горючою речовиною назвати складно, але на борошномельних заводах відбувалися вибухи, коли дуже подрібнене борошно, зависле в повітрі, вибухало від невеликої іскри.

Вибухати можуть суміші кисню з деякими газами. Суміш кисню з воднем у певних співвідношеннях називають гримучим газом. Він вибухає від найменшої іскри з утворенням води. Вибухати можуть суміші природного газу або вугільного пилу і повітрям. Ось чому необхідно постійно стежити за справністю газових плит і газових трубопроводів. Шахти постійно провітрюються потужними насосами не лише для того, щоб у них легше дихалося, але й для того, щоб розвести до безпечних меж рудниковий газ (метан), що виділяється з вугільних шарів.

Зазвичай тирса, просочена рідким киснем, стає вибуховою речовиною. Тому суміші пористих горючих матеріалів із рідким киснем використовують як вибухівку під час прокладання тунелів, будівництва дамб, видобування руди.

Ознаки вибуху:

• відбувається дуже швидко;

• енергія, що виділяється, призводить до руйнівних наслідків;

• супроводжується вибуховою хвилею та іноді короткочасним спалахом. Чому для нашої країни розуміння хімічної суті даного процесу вибуху дуже важливо?За даними незалежного експертного Центру рятувальників в США, в незалежній Україні відбулося більше 900 підземних пожеж та майже 50 вибухів. За майже 20 останніх років Україна втратила приблизно 4 тисячі гірників. Рівень травматизму у вугільній галузі України вважається одним з найвищих у світі. На 1 млн. тонн вугілля в нашій країні доводиться 2,5 шахтарської смерті.

Як ви розумієте вислів А.Лавуазє та П. Лапласа «Життя –це горіння»? (роздуми учнів). В відповідях учнів зазначається роль кисню для дихання.Учні роблять висновок, що дихання-це процес поглинання кисню, його засвоєння і виділення вуглекислого газуV. Узагальнення та закріплення знань.

Виконання тренувальних вправ:

Закінчить речення очікувань:

1. Я знаю, що хімічні реакції за участю кисню називають реакціями ___________________________________________.

2. Я знаю, що розрізняють декілька видів окиснення, а саме: ________________________________________.

3. Я знаю, що горіння супроводжується _________________________________________.

4. Я знаю, що повільне окиснення не супроводжується ____________________________.

5. Я знаю, що вибух супроводжується_________________________________.

6. Я знаю, що оксиди- це ______________________________.

7. Я знаю, що підчас дихання людини виділяється: ______________________________________________VІ. Підведення підсумків уроку.

Ми з вами розглянули матеріал уроку і тепер, гадаю, зможемо дати відповіді на запитання, поставлені на початку уроку.

Що спільного між хімічними явищами: іржавіння заліза та утворення попелу? (В обох випадках має місце окиснення речовин).

Чим відрізняються між собою ці явища? (Іржавіння заліза – повільне окиснення, а утворення попелу – горіння).VІІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріал підручника: параграф.

2. Виконати завдання №.

3. Творче завдання «Я – репортер».Візьміть інтерв’ю у пожежника на тему «Чому виникають пожежі, як їх гасити та запобігати їм?»

Список використаних джерел:

 1. Калакайло Я.К. «Сучасний урок: проектування, реалізація, аналіз-результат» Хімія. Видавнича група «Основа» №19 2011, сторінка 7-9

 2. Ковальова В.Д «Система оригінальних питань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках хімії». Харків. Видавнича група «Основа» 2011.

 3. 3 Старовойтова. І. Ю., О.В. Люсай. Усі уроки хімії. 7 клас -Х.: Вид. група "Основа", 2010, сторінка-211


Мостицька Валентина Миколаївна

учитель хімії та біології

Андріївського професійно-технічного училища №42

Баштанської районної ради

Урок 36. Поняття про оксиди. Окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння

Навчальна мета: розширити уявлення про оксиди як продукти горіння, процес горіння, мимовільне окиснення; пояснити умови виникнення та припинення горіння, механізм дії засобів пожежогасіння, заходи протипожежної безпеки в побуті й на виробництві;

Розвивальна мета: розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій взаємодії кисню з простими речовинами; поглибити знання про склад складних речовин на прикладі оксидів; удосконалювати навички складання бінарних сполук.

Виховна мета: формувати вміння висловлювати свої думки, виховувати культуру спілкування, дисциплінованість, уважність, творче мислення, почуття обов'язку і відповідальності, вміння працювати самостійно.

Тип уроку: поглиблення знань.

Форми роботи: групова та індивідуальна форми роботи, бесіда.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, опорна схема «Кисень».

Хід уроку

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Клас поділяється на групи, кожна група одержує завдання за вивченим матеріалом.Група 1

1. Розкажіть про поширення Оксигену в природі.

2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:

a) Mg + O2 = б) HgO =Група 2

1. Розкажіть про будову молекули кисню, його фізичні властивості.

2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:

а) N2 + O2 = б) KNO3 =Група З

1. Розкажіть про хімічні властивості кисню.

2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:

а) S + O2 = б) КМnO4 =Група 4

1. Розкажіть про лабораторні способи одержання кисню.

2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:

а) Zn + O2 = б) H2O2 =Група 5

1. Розкажіть про застосування кисню.

2. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:

а)Р + О2 = б)Н2О =

Один представник кожної групи усно відповідає на теоретичне запитання, другий записує рівняння реакції у вигляді стовпчика: реакції сполуки, реакції розкладу.

ІІІ. Підбиття підсумків роботи груп, оцінювання

IV. Поглиблення знань

На дошці записані два стовпчики хімічних рівнянь. Один стовпчик характеризує способи одержання кисню (учні визначають, який саме), другий—хімічні властивості кисню.

• Як називаються продукти горіння простих речовин у кисні? (Оксиди)

•. Назвіть оксиди, записані на дошці. (Учні по черзі називають оксиди.)

• А чи можуть горіти складні речовини? (Так, наприклад, папір, тканина, бензин, природний газ. Природний газ містить складну речовину метан СН4. Під час горіння утворюються два оксиди:

СН2+2О2->СО2 + 2Н2О)

Висновок. Кожен елемент, що входить до складу складної речовини, утворює оксид.

• В якому випадку горіння відбувається швидше: у чистому кисні чи на повітрі? (У чистому кисні)

А без доступу повітря горіння неможливе взагалі.

• Папір добре горить. А чому наші зошити не загоряються зараз? (Необхідно внести їх у вогонь, тобто нагріти. Для кожної речовини існує температура, за якої вона загоряється, наприклад, для дерева ця температура становить близько 270 °С, для вуглецю—350 °С, для білого фосфору—близько 40 °С, для азоту—близько 2500 °С)

Така температура називається температурою загоряння.

• Отже, які умови мають виконуватися для виникнення горіння? (Нагрівання речовини до температури загоряння і наявність кисню)

• А як зупинити процес горіння? (Перекрити доступ кисню. Остудити речовину до температури, нижчої за температуру загоряння)

• Які засоби гасіння пожеж ви знаєте? (Вогнегасники; пісок; вода та ін.) Деякі речовини можуть повільно окиснюватися під впливом повітря без температури загоряння. Наприклад, залізо іржавіє, срібло вкривається сірим нальотом. Такий процес називають мимовільним окисненням.V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 1. Складіть рівняння горіння запропонованих нижче речовин і розставте коефіцієнти:Завдання 2. Обчисліть масові частки Оксигену в одержаних оксидах і, розташуйте їх у порядку зростання масової частки Оксигену. 1. Підбиття підсумків

Сьогодні ми дізналися, що реакцією горіння можна керувати. У кожної речовини є температура загоряння. Наприклад, для Na або Р вона дуже низька, ці речовини називаються легкозаймистими й повинні зберігатися у відповідних умовах відповідно до правил техніки безпеки.

Підбиваємо підсумки уроку. Виставляємо оцінки.VII. Домашнє завдання

Прочитати відповідний параграф, відповісти на запитання, повторити фізичні та хімічні властивості кисню.Творче завдання. Підготувати повідомлення про кругообіг Оксигену в природі, використання кисню та його біологічну роль.
Сахно Ірина Володимирівна,

учитель хімії

Петропавлівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Братської районної ради

Урок 38. Горіння та повільне окиснення.

Умови виникнення та припинення горіння.

Мета: Формувати ключові компетентності в учнів; розширити та поглибити знання про процеси горіння та повільного окиснення; порівняти процеси горіння та повільного окиснення; з’ясувати умови виникнення та припинення горіння, механізми дії пожежогасіння, заходи щодо пожежної безпеки в побуті та на виробництві; розвивати увагу, критичне мислення учнів; виховувати інтерес до предмета, любов і бережливе ставлення до природи, відповідальне відношення до свого здоров’я.

Обладнання: фотографії, що демонструють забруднення повітря; таблиці, схеми, «трикутник вогню»; матеріали для дослідів: свічка, сірники, дерев’яна скіпка, спиртівка.

Міжпредметні зв’язки: біологія, екологія, основи здоров’я.

Епіграфи уроку: «Не досить оволодіти премудрістю. Потрібно також керуватися нею.» Цицерон

«Знання збираються по краплині, як вода в долоні.» Українське прислів’я

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Склад повітря

– Пригадайте, який склад повітря? (Один учень заповнює таблицю на дошці).

Газ

Формула

Концентрація

Азот

N2

78,1%

Кисень

O2

20,9%

Вуглекислий газ

СО2

0,04%

Інші гази

Аr, Ne, He, Kr, Н2О

0,94%
 • Який з указаних газів підтримує дихання?

 1. Значення оксисену в підтриманні процесу дихання.

- Яке значення оксисену для живої природи?

3) Охорона атмосфери від забруднення.

- Які чинники призводять до забруднення атмосфери?

(учні демонструють фотографії, малюнки забруднювачів повітря)Поетична хвилинка. (Учениця читає вірш):

Природа когда-то прекрасней была,

И реки струились прозрачней стекла.

Был снег белоснежен, как пух облака.

Куда всё пропало, куда и когда?

Истыкали трубы просторы небес,

Замусорен воздух, отравлен весь лес.

Плывут облака словно тёмная ночь,

Дышать ни животным, ни людям невмочь.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.


 • Ми з вами декілька уроків вивчаємо хімічний елемент і просту речовину, дуже важливу для всього живого. І сьогодні я пропоную вам використовуючи набуті знання з інших предметів, дізнатися ще про одну дуже важливу властивість оксисену.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Обговорення епіграфів уроку. • Сьогодні я хочу, щоб ви зібрали всі отримані знання і у вас з’явилася повна картина знань про кисень, як хімічний елемент і просту речовину.

Тому прочитайте визначення кисню, а на при кінці уроку доповните його новими знаннями.

Кисень – життєво важлива речовина. Газ,без кольору і запаху, дуже активний, вступає в реакцію з багатьма речовинами, утворюючи оксиди.

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Формування поняття горіння.

- Які речовини можуть сполучатися з киснем? (Прості, складні, метали, неметали)

- Що при цьому виділяється? (тепло, світло)

Отже, відбувається хімічна реакція горіння. Що таке горіння? (Учні читають правило)


 • Як горять прості речовини ми дослідили. А зараз розглянемо горіння складних речовин, таких, як метан і сірководень. (вчитель записує на дошці рівняння реакції горіння складних речовин, пояснює їх особливості)

2. Формування поняття повільне окиснення.

- Не завжди взаємодія речовини з киснем супроводжується горінням, але тепло виділяється. Такий процес називається повільним окисненням. Де у своєму житті ви могли спостерігати цей процес? (ржавіння заліза, утворення перегною, гниття листя…)

- У живих організмах також відбуваються процеси повільного окиснення.

- Що спільного, а що відмінного у процесах горіння та окиснення. (Учні на основі отриманих знань, підручника заповнюють таблицю).Риси

Горіння

Повільне окиснення

Спільне

Кисень і теплота

Кисень і теплота

Відмінне


Швидко, полум’яПовільно, непомітно, тепло виділяється непомітно, полум’я не утворюється

3. Умови виникнення і припинення горіння.

- Пригадайте, що таке «трикутник вогню»? Хто його запропонував першим? (Лавуазьє, він демонструє три умови виникнення горіння).

- Уважно вислухайте мої підказки і назвіть ці умови.

1) Три лисички взяли спички,

К морю синену пошли,

Море синее зажгли.


 • Чи може море загорітися? Чому?

Отже, для запалення потрібна горюча речовина.

2) Демонстрація досліду: в банці з піском запалена свічка, щільно накриваю банку свічка гасне.

- Чому припинилося горіння? (припинився доступ кисню).

Отже, для горіння необхідний приток кисню.

3) Демонстрація досліду запалювання скіпки.

- чому скіпка не загорілася відразу?

Отже, для виникнення горіння необхідно нагріти до температури запалення.


 • На вашу думку, чи всі речовини мають однакову температуру запалення?

Самостійна робота в зошитах

 • Запишіть у зошити умови припинення горіння.

 • Які засоби допоможуть припинити горіння?

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Складіть рівняння згоряння:

А) простих речовин Р, С, N, S.

Б) складних речовин Н2S.

2. В якому з оксидів – Р2О5 чи Р2О3 – масова частка Оксигену більша?

3. Повернення до мотивації. Доповнення визначення кисня.VІІ. Підсумок уроку.

 • Дякую вам за гарну роботу, співпрацю, підготовленні матеріали до уроку.

(Оцінювання роботи)

VІІ. Домашнє завдання.

Параграф 13, завдання 7, 8.Абрамова Олена Михайлівна,

учитель хімії

Миколаївської гімназії № 3

Миколаївської обласної ради

Урок 38-39. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин.

Мета: розширити і поглибити знання учнів про процес горіння; з’ясувати умови виникнення і припинення горіння; розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; виховувати самостійність, спостережливість.

Обладнання та реактиви: таблиці із зображенням заходів протипожежної безпеки, таблиці із зображенням небезпечних речовин.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

 1. Організаційний етап

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Робота по картках (деякі учні отримують індивідуальні картки із завданням, які виконують біля дошки).

Картка №1

Формула сполуки

Валентність елементів

Назва оксиду

Al2O3

?

?

?

?

Карбон(ІІ)оксид

SO3

?

?

?

P(V)

?

Картка №2

Формула сполуки

Валентність елементів

Назва оксиду

?

Ca(II)

Кальцій оксил

Cr2O3

?

?

?

?

Карбон(ІV)оксид

?

Cl(VII)

?

Робота з класом.

Учні виконують альтернативний тест, перевіряють знання фізичних властивостей кисню. Якщо учень погоджуеться із реченням-твердженням, то він зазначає «+». Якщо не згоден, зазначає «-». 1. Добре розчиняється у воді.

 2. Легший за повітря.

 3. Рідкий кисень притягується магнітом.

 4. Молекула триатома.

 5. Білий газ.

 6. Має різкий запах.

 7. Твердий - у вигляді синіх кристалів.

 8. Молекула двохатомна.

 9. Трохи важче за повітря.

 10. Солодкий на смак.

III. Актуалізація опорних знань.

Порівняйте швидке і повільне окиснення, що спільного і відмінного між ними? Наведіть приклади.

Отже, горіння завжди супроводжуються виділенням великої кількості теплоти та світла. Горіння відбувається швидко з утворенням полум’я. Тому сьогодні на уроці ми дізнаємось про умови виникнення та припинення горіння.

IV. Вивчення нового матеріалу


 1. Умови виникнення та припинення горіння.

 2. Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Отже, у нас є зошит,що потрібно зробити щоб він загорівся (відповіді учнів). Так, дійсно,щоб загорівся папір його необхідно підігріти до певної температури, яку називають температурою займання. Для кожної речовини існує своя температура.

Складання та заповнення таблиціРечовина

Температура займання

деревина

2700С

вуглець

3500С

білий фосфор

400С

азот

25000С

А що ще потрібно,щоб зошит продовжував горіти? (відповіді учнів). Так, доступ повітря, до складу якого входить кисень.

Отже, умовами виникнення горіння є:

- наявність горючої речовини;

- доступ кисню;

- досягнення температури займання.

Температура займання деяких речовин близька до кімнатої. Такі речовини спалахують на повітрі самостійно,без нагрівання. Це явище називається –самозайманням.

Що потрібно зробити щоб припинити горіння? (відповіді учнів). Так,щоб припинити горіння потрібно прибрати одну з умов: доступ кисню, знизити температуру.Отже, умовами припинення горіння є:

- зниження температури;

- перекрити доступ кисню.

2. Маркування небезпечних речовин

Розповідь вчителя

В наш час існує безліч речовин,серед них є небезпечні. Тому всі речовини маркують. Виділяють різні системи маркування речовин та препаратів. Маркування хімічних речовин створено на основі класифікації, в якій враховують такі критерії як токсичність,хімічні та фізичні властивості,канцерогенний ефект. Кожна група речовин має власне позначення – знак.

Заповнення таблиці


Небе зпечні речовини

Знак маркування

Легкозаймисті речовини

F

Окисники

О

Надзвичайно займисті речовини

F+

Отруйні речовини

Т

Речовини,які вибухають під дією полум’я

Е

Шкідливі для здоров’я

Xn

Подразнюючі речовини

Xi

Їдкі речовини

С

Дуже отруйні речовини

Т+

При маркуванні небезпечних речовин потрібно державною мовою зазначати наступну інформацію: назву торгової марки, адресу, номер телефона виробника, назву хімічної речовини,знаки небезпеки, інструкцію щодо використання.

V. Узагальнення та систематизація знань

Робота з підручником:

1. Зясуйте умови виникнення горіння і його припинення.

2. Чому для гасіння вогню, палаючий предмет треба обгорнути ковдрою або засипати піском?

3. Яким чином можна припинити горіння за допомогою вогнегасника? Які умови горіння порушуються при цьому?

4.Приведіть приклади товарів побутової хімії, що мають маркування небезпечних речовин.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф, відповісти на запитання.


Войтюк Ірина Миколаївна,

Учитель хімії

Миколаївського ліцею «Педагог» Миколаївської обласної ради

Урок 40-41. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування кисню, його біологічна роль.

Цілі: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічний елемент Оксиген і просту речовину кисень; розглянути поширення кисню в природі, колообіг кисню в природі; з’ясувати біологічну роль кисню; вдосконалювати навички складання хімічних рівнянь, що ілюструють хімічні властивості кисню.

Розвивати освітні компетенції (порівнювати, описувати явища, робити висновки); комунікативні (розвивати вміння відповідати на поставлене запитання, співпрацювати з однокласниками і вчителем).

Виховувати екологічне мислення, відповідальність за стан природи.

Очікувані результати навчальних досягнень: Учні пояснюють колообіг кисню, знають про екологічні проблеми забруднення повітря та руйнування озонового шару , розуміють важливу біологічну роль кисню та озону

Тип уроку: комбінований.

Методи і прийоми навчання:

- словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорного конспекту),

- наочний (демонстрація наочності, відеофрагмент),

- практичний (виконання завдань)Етапи уроку:

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів:


Хід уроку

Формула його О2,

Він важливий для життя.

З ним щодня ми справу маємо,

Як його ми називаємо?

1.Вставте пропущені слова в речення:

Хімічний елемент Оксиген утворює прості речовини ………………….. та ……… За звичайних умов кисень має ………………………………….. агрегатний стан. Ця речовина ………………………. за повітря, тому його можна зібрати в ……….... ……………………..При температурі -1830С він стає ………………………….. В лабораторії його добувають із …………………………………..Наявність кисню можна визначити внесенням …………………………………………………………… в посудину, вона ………………………………… спалахує.


2. Дописати рівняння реакцій:

Pb + O2 =

K + O2 =

ZnS + O2 =

H2 S +O 2 =

N2 + O 2 =
3.Розгадайте кросворд:IV. Мотивація уроку. Вивчення нового матеріалу.

Ми з вами продовжуємо вивчати кисень як просту речовину та Оксиген, як хімічний елемент. Ми вже багато знаємо про цю важливу речовину. Без кисню не можливе існування людей, тварин, рослин. А звідки ж береться ця чудодійна речовина і чому її кількість на нашій планеті не закінчується? Відповіді на ці запитання ми знайдемо протягом уроку.

Зараз я пропоную вам переглянути відеофрагмет «Кисень у природі»

1.Перегляд фідеофрагменту.

2.Фронтальна бесіда

-Яке місце за поширеністю займає Оксиген? (Перше).

- У якому вигляді зустрічається Оксиген у природі? (У вільному стані – входить до складу повітря, у вигляді розчину міститься у воді, у вигляді сполук утворює мінерали та гірські породи).

- У вигляді яких простих речовин Оксиген зустрічається у природі у вільному стані? (У вигляді кисню та озону).

- У вигляді яких складних речовин зустрічається Оксиген? (Вода, крейда, глина, вуглекислий газ, мармур, білки, жири та вуглеводи, ферменти, вітаміни…)

3. Робота в групах :

Група №:1.Роздивіться малюнок , про що він ?

(Про колообіг речовин на Землі.)інверсія

Група №2: Робота з підручником, схемою .

Як відбувається колообіг кисню в природі ?
c:\users\irene\pictures\рисунок1.png

Група №3: Про які проблеми йде мова ?

c:\users\irene\downloads\alyosha-ozone-hole.jpgc:\users\irene\downloads\img11 (1).jpgc:\users\irene\downloads\zagryazneniya.jpg


Група №4 : Як застосовується повітря? В яких галузях?

4. Виступ груп, формулювання висновків:

 • Речовини на Землі включаються у процеси колообігу.

 • Кисень утворюється в процесі фотосинтезу, витрачається на процеси дихання , горіння ,окиснення .

 • Якщо порушується природна рівновага: утворення-витрачання кисню, виникає екологічна проблема–забруднення повітря. Чинники забруднення:


c:\users\irene\downloads\109627_html_m5df27cc5.jpg

Основні напрямки застосування кисню:Застосування кисню

Дихальні апарати в медицині

Дихання живих організмів

дихальні апарати для шахтарів, водолазів.


Високотемпературні процеси (горіння)

Процеси окиснення, синтез спсполук.


Зварювання та різка металів


5.Мозковий штурм: Як подолати проблему забруднення повітря?

Учні пропонують шляхи подолання проблеми, шляхом голосування обираються найважливіші. (збільшення зелених насаджень, екологічно чистий транспорт, очистка викидів заводів ...)V. Закріплення: Гра «Так- ні»

 1. Оксиген найпоширеніша речовина на землі. (так)

 2. Оксиген може утворювати дві прості речовини кисень та озон; (так)

 3. Більша кількість кисню утворюється в процесі фотосинтезу; (так)

 4. Велика кількість кисню витрачається під час процесів горіння;(так)

 5. Велика кількість кисню шкідлива для живих організмів; (так)

 6. Формула повітря О2; (ні, повітря це суміш газів)

 7. Кисень за звичайних умов має блакитний колір; (ні, він безбарвний)

 8. Кисень можна замінити озоном; (ні, це різні речовини)

 9. Колообігом Оксигену в природі називають оборотні процеси утворення кисню (під час процесу фотосинтезу) і споживання його (дихання, окиснення, горіння); (так)

 10. Оксиди –це сполуки Оксигену з іншим хімічним елементом; (так)

 11. Формула озону О2; (ні,О3).

Перевірка відповідей.

VІ. Домашнє завдання: прочитати параграф, виконати завдання, написати міні-твір: «Як я можу захищати повітря від забруднень».

VІІ. Підведення підсумків уроку:

нас зацікавило-

позитивним було-

нам не сподобалося-

нам заважало-


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon1. З’ясувати, що означає слово “хімія”; З’ясувати, що означає слово “хімія”
З’ясувати, що означає слово "хімія"; Слово «хімія» має кілька значень. Так називають науку І навчальний предмет. Іноді слово «хімія»...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconІсторія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconКонкурсів: на кращий плакат «Хімія моїми очима; хімічна казка; конкурс аплікацій та саморобок з різних матеріалів «У світі речовин»
Обладнання та реактиви: плакати «Використання оксидів», «Використання кислот», «Використання основ», «Використання солей»; індикатори:...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon11 клас Хімія (для всіх 11 класів)
Підручник Гончаренко §48 – «Радіолокація», §50 – «Розвиток засобів зв’язку», читати
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconПрограма державного іспиту для магістрів за спеціальністю: Oрганічна хімія
Методи синтезу циклопропанів, що включають генерування карбенів чи карбеноїдів. Реакція Кулінковича
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconБібліографічний покажчик до Нобелівських читань
Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію І присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка