Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі.Сторінка16/18
Дата конвертації19.04.2017
Розмір4,08 Mb.
ТипУрок
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Додатки

Додаток 1

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

Картка № 1

Визначити у якій сполуці масова частка Купруму більша: купрум (І) оксиді чи купрум(ІІ) оксиді.Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

Картка № 2

Масові частки Сульфуру та Оксигену в сульфур оксиді становлять відповідно 40 і 60%. Визначити формулу цього оксиду.Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

Картка № 1

Визначити у якій сполуці масова частка Нітрогену більша: нітроген (І) оксиді чи нітроген(ІІ) оксиді.
Додаток 2

Алгоритм для обчислення масової частки розчиненої речовини

 1. Прочитайте текст задачі. Проаналізуйте, що відомо і що необхідно знайти.

 2. Запишіть стисло умову і вимоги задачі

 3. Запишіть формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини:

http://subject.com.ua/textbook/chemistry/10klas/10klas.files/image064.jpgimage27

 1. За необхідності, обчисліть масу розчину за формулою:

m(р-ну) = m (р. р.) + m (р-ка)

 1. Обчисліть масову частку розчиненої речовини

 2. Запишіть відповідь


Роздатковий матеріал

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

Завдання 1

Визначити масові частки елементів в магній оксиді.Завданння 2 «Практична теорія»

Для успішного виконання лабораторного досліду по приготуванню розчинів дайте відповіді на питання: 1. Пригадайте й назвіть послідовність дій, які необхідні для виготовлення водного розчину речовини.

 2. Поясніть, чому для виготовлення розчинів у лабораторії застосовують дистильовану воду?

 3. Поясніть: а) для чого подрібнюють тверді речовини перед виготовленням розчину;

б) яку операцію треба виконати раніше - відбір порції твердої речовини чи її подрібнення?

Завдання 3 «Перетвори інформацію на знання»

Вибрати правильне твердження.

 1. Масова частка розчиненої речовини - це:

А Відношення маси розчину до маси розчиненої речовини;

Б Відношення маси розчинника до маси розчину;

В Відношення маси розчиненої речовини до маси розчинника;

Г Відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. 1. Масову частку розчиненої речовини позначають літерою:

А m; Б w; В Mr; Г Ar.

 1. Масову частку розчиненої речовини виражають у:

А Грамах; Б Відсотках; В Градусах; Г Літрах;

 1. Виберіть правильну послідовність дій для виготовлення розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини:
  А Зважування порції розчиненої речовини;

Б Обчислення маси розчиненої речовини та об'єму розчинника;

В Відмірювання порції розчинника;

Г Перемішування розчиненої речовини та розчинника.


 1. Обчисліть масову частку речовини в розчині, одержаному в результаті змішування:
Варіант

m(р.р), г

m(води), г

m(р-ну), г

W, %

І

40

160ІІ

12

138


І варіант А 200 г; 15%; Б 200 г; 20%; В 250 г; 10%; Г 400г; 25%.

ІІ варіант А 220 г; 18%; Б 250 г; 8% В 150 г; 8%; Г 200г; 5%.


 1. Обчисліть масу розчиненої речовини і води, які необхідні для приготування розчину:

Варіант

m(р.р), г

m(води), г

m(р-ну), г

W, %

І120

5

ІІ160

4

І варіант А 6 г; 114 г; Б 2 г; 200 г; В 60 г; 124г; Г 40г; 25г.

ІІ варіант А 26 г; 168 г; Б 35 г; 175 г В 19 г; 180; Г 9 г; 141 г.
Марциненко Анатолій Володимирович

вчитель хімії та біології,

Костянтинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Арбузинcької районної ради

Урок 46. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

Навчальна мета: ознайомити учнів із кількісним вираженням складу розчину; сформувати поняття масової частки розчиненої речовини;

Розвиваюча мета: розвивати вміння обчислювати масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини за відомою масовою часткою, масу води та масу розчину, а також аналізувати умови задач та знаходити раціональні шляхи їх розв’язання.

Виховна мета: виховання екологічного мислення, шанобливого ставлення до природи; виховання культури праці; виховання соціальної компетентності.

Обладнання: таблиця розчинності кислот, солей і основ.

Базові поняття й терміни: розчини, розчинник, розчинена речовина, масова частка розчиненої речовини, розчинність.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Структура уроку:

І. Організайційний етап..2 хв

ІІ. Мотивація навчально – пізнавальної діяльності 2 хв

ІІІ. Актуалізація опорних знань 8 хв

ІV. Вивчення нового матеріалу 25 хв

V. Закріплення знань 5 хв

VІ. Домашнє завдання 1 хв

VІІ. Підбиття підсумків уроку 2 хвХід уроку.

І. Організаційний етап

Учні готуються до уроку: дістають підручники, робочі зошити, вітаються з вчителем.ІІ. Мотивація навчально – пізнавальної діяльності

Для використання розчинів часто необхідно знати не тільки назви речовин, що входять до розчину, а й їхню кількість в розчині. Адже для того щоб зварити гарне фруктове желе, потрібно знати, скільки цукру потрібно додати до 1 л соку, скільки оцту небхідно додати при консервуванні огірків. На ці питання ми дамо відповіді під час уроку.

Учитель повідомляє тему й називає мету уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда:

1. Дайте визначення поняттю «розчин».

2. Які компоненти входять до складу розчинів?

4. Як залежить розчинність твердих речовин і газів від температури?

5. Чим відрізняються насичений і ненасичений розчини?

6. Яким способом можна розрізнити колоїдний розчин від істинного? Наведіть приклади цих розчинів.ІV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

1) Масова частка розчиненої речовини:

При роботі з розчином важливо знати, скільки розчиненої речовини в ньому міститься. Кількість розчиненої речовини, що міститься в даній кількості розчину або розчинника, називають його концентрацією. Існує кілька способів вираження концентрації розчинів. Часто концентрацію виражають у відсотках. Відсоткова концентрація показує, скільки грамів речовини міститься в 100 г розчину. Наприклад, 15%-й розчин солі — це розчин, у 100 г якого міститься 15 г солі. Маса води в цьому розчині становить: 100 – 15 = 85 (г). Для приготування 100 г цього розчину необхідно розчинити 15 г солі в 85 г води.

Обчислюючи відсоткову концентрацію, по суті, ми знаходимо масову частку розчиненої речовини (w), тобто визначаємо, яка частина від цілого припадає на розчинену речовину.

Масова частка речовини в розчині показує, яка частина від усієї маси розчину припадає на розчинену речовину.

Масову частку можна обчислити за формулою:

wреч;

Якщо цей дріб помножити на 100 %, то одержимо значення масової

частки речовини у відсотках:

wреч100%.

При цьому маса розчину дорівнює:m(розчину) = m(речовини) + m(води).

Знаючи масу розчину і масову частку розчиненої речовини, можна знайти масу речовини:m(речовини) = w(речовини) · m(розчину).

Знання масової частки розчиненої речовини часто використовують для обчислень, пов’язаних із приготуванням розчинів: із чистої речовини та води, розведення розчинів певної концентрації тощо. Але на практиці зручніше вимірювати об’єм розчину, а не його масу. Як ви знаєте, ці величини пов’язані через густину ρ:Густину розчинів зазвичай виражають у грамах на мілілітр (г/мл):1 мл = 1 см3, 1 л = 1 дм3 = 1000 см3.

Значення густини чисельно дорівнює масі розчину (в грамах), що займає об’єм 1 мл. Густина води дорівнює:1 г/мл, тобто 1 мл води важить 1 г.

2) Розв’язування задач з використанням масової частки розчиненої речовини

Учитель демонструє правила оформлення розв’язання задач цього типу, надає необхідні пояснення. При поясненні способів розв’язування задач він залучає учнів для виконання розрахунків та дій, що їм уже відомі. Тексти задач слід роздрукувати і роздати на кожну парту.Розв’язування задач:

Задача 1. Обчисліть масову частку цукру в розчині, який містить 240 г води і 65 г цукру.

Дано:

m (води) = 240 г

m (цукру) = 65 г

Розв'язок:

1. m(розчину) = m(речовини) + m(води),

m (розчину) = m (цукру) + m (води),

m (розчину) = 65 г + 240 г = 305 г;

2. wреч100%,

wцукру = 100%,

wцукру = ⋅100% = 21,3%

Відповідь: масова частка цукру в даному розчині становить 21,3%.


Знайти:

w (цукру) - ?


Задача 2. Яка маса натрій сульфату міститься в розчині масою 43 г з масовою часткою речовини 0,125?

Дано:

m (розчину) = 43 г

w (Na2SO4) = 0,125

Розв'язок:

1. m(речовини) = w(речовини) · m(розчину),

m(Na2SO4) = w(Na2SO4) · m(розчину),

m(Na2SO4) = 0,125 · 43 г = 5,375 г

Відповідь: маса натрій сульфату в розчині становить 5,375 г.

Знайти:

m (Na2SO4) - ?


Задача 4. Обчисліть масову частку нітратної кислоти в розчині, 1 л якого містить 224 г кислоти; густина розчину 1,12 г/мл.

Дано:

V (розчину) = 1 л = 1000 мл

т (HNO3) = 224 г

ρ (розчину) = 1,12 г/мл

Розв'язок:

1.

1,12 г/мл

т (розчину) = 1,12 г/мл · 1000 мл = 1120 г

2. wреч100%,

w (HNO3) = ⋅100%,
w (HNO3) = ⋅100% = 20%.

Відповідь: масова частка нітратної кислоти в розчині становить 20%.


Знайти:

w (HNO3) - ?


V. Закріплення знань та вмінь

Тексти задач слід роздрукувати і роздати на кожну парту. Учням пропонується розв’язати одну задачу з кожного рівня складності за власним вибором. Учитель спостерігає й надає в разі потреби допомогу. Учні, які правильно й швидко виконують завдання, отримують звання консультантів і можуть допомагати друзям.Задачі для самостійної роботи:

Рівень А

1. У 67 г розчину міститься 2,2 г глюкози. Визначте масову частку роз чиненої речовини.

2. У 146 г води розчинили 21 г соди. Визначте масову частку розчиненої речовини.

3. В одній склянці води (300 г) розчинили 0,5 г калій броміду. Визначте масову частку розчиненої речовини.Рівень В

4. Визначте масу води, в якій необхідно розчинити 7,3 г калій нітрату KNO3, щоб отримати розчин з масовою часткою солі 17 %.

5. Із 473 г розчину солі з масовою часткою розчиненої речовини 0,25 випарували 200 г води. Визначте масову частку солі в розчині після випарювання.

6. Обчисліть масову частку нітратної кислоти в розчині, 1,5 літри якого містять 270 г нітратної кислоти; густина розчину 1,021 г/мл.VІ. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф за підручником.

2. Розв’язати задачу:

Скільки потрібно взяти води і калій хлориду, щоб приготувати 400 г 10% - ного розчину?VІІ. Підбиття підсумків уроку

Учитель просить учнів проаналізувати результати своєї діяльності на уроці й оцінити свої уміння розв’язувати задачі, піднявши руки на слова «задовільно», «добре», «відмінно». Потім запитує їх, що слід зробити, щоб покращити результати.


Жосан Наталія Борисівна,

учитель хімії

Александрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

ім.. Т. Шевченка

Вознесенської районної ради
Урок 47. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори

Мета: дослідним шляхом перевірити взаємодію води з оксидами. Почати формувати поняття про гідрати (основи і кислоти). Познайомити учнів з індикаторами.


Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Мотивація.

Мозковий штурм.

Учитель:

-Уявімо, що ви, присутні тут є жителями країни Хімляндії.

-Як Ви гадаєте, від якого слова походить назва Вашої країни?

-Як поділяються речовини?

-Які речовини називаються простими?

-Як поділяються прості речовини?

-Які речовини називаються складними?

Ми з Вами працюємо в дослідницькій лабораторії. І Ви – вчені з досвідом.Пам’ятайте про це.

Сьогодні вранці на подвір'ї королівського палацу з'явилась діжка з невідомою рідиною, на якій був надпис: Hydro.

Зразок цієї речовини доставлено до нашої лабораторії. Перед Вами стоїть завдання – дослідити її.

-Як Ви гадаєте, з якою метою?…

-Шановні вчені, в кого вже є якісь думки щодо даної речовини? Може хтось знає її назву українською мовою?…

-Може комусь відома формула?

-Це проста чи складна речовина?…

-Зразки води знаходяться на ваших столах, опишіть цю речовину.…

-Підсумуємо.

-Які властивості води Ви назвали?

-А чи достатньо нашої обізнаності для повного висновку про речовину?

-Про які властивості ще не згадували?…

(оголошення теми уроку)III. Вивчення нового матеріалу.

-Що таке хімічні властивості речовини?

-Давайте разом складемо мету нашого уроку?

Оголошується мета.

-Нагадайте як поділяються речовини?…

-А прості речовини?…

-Наведіть приклади металів.…

-Серед металів можна виділити активні метали:

Li,Na,K,Ca,Ba.

-Утворіть, будь-ласка, оксиди цих металів.…

-Пригадайте, як складаються формули речовин.…

-Валентість Li,Na,K – I, а валентність Ca і Ba II.

Формули складаються і записуються на дошці.

-Наведіть приклади оксидів неметалічних елементів(формули.…)

-На дошці записані формули речовин. Відношення води саме до цих речовин ми будемо перевіряти експериментально. Бо як сказав великий російський вчений М.В. Ломоносов : «Хімії не можна навчитись не беручись і не бачачи експерименту».

Демонстрація. Пам’ятайте правила техніки безпеки.

1.СаО + вода

Дану взаємодію Ви можете спостерігати коли гаситься вапно. Формула негашеного вапна СaO. Якщо у посудину з СaO долити води, то спостерігаеться хімічна реакція, яка супроводжується виділенням великої кількості тепла, від чого частина води перетворюється на пару, а грудочки СaO розсипаються.

-Чи утворилась нова речовина?

Це можна перевірити. Існують речовини за допомогою яких можна дізнатись чи утворилась нова речовина чи ні. Капнемо цієї речовини.…

-Що Ви помітили?…

-У нас утворилася нова речовина-Кальцій гідроксид (скорочено від гідрати оксидів).

Гідроксиди- це речовини,що складаються з металічних елементів і однієї або декількох гідроксильних груп ОН.

Реакція,що відбулася- сполучення

H2О+СаО =Ca(OH)2

2. H2О+P2O5=

-Чи пройшла хімічна реакція ?

-Які ознаки хімічної реакції Ви спостерігали?

Запишемо рівняння реакції

H2P2O6 скоротимо на 2 і отримаємо: H2О+P2O5 = 2HPO3

-Давайте перевіримо чи утворилась нова речовина.

Для цього капнемо деяку речовину спочатку в воду, а потім у речовину після реакції.

-Як змінилося забарвлення?

-У нас утворилася нова речовина- кислота .

Реакція,що відбулася- сполучення.

Речовини, з допомогою яких можна визначити інші речовини називають індикаторами.

Виконання лабораторних дослідівIV.Закріплення

Виконання вправV. Узагальнення.

-Сьогодні на уроці ми дослідним шляхом перевірили хімічні властивості води і виявили, що вода вступає в реакцію …

Діти перелічують…

-То чи досягли ми поставленої мети?Спасибі всім вченим за Ваше сумлінне відношення до поставленої задачі, декого можна преміювати (оголошуються оцінки), задається домашнє завдання.Творче завдання:

Скласти вірш або казку про воду, де будуть вказані властивості води (фізичні і хімічні).Ореховська Наталя Володимирівна,

учитель хімії

Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Очаківської районної ради

Урок 48. Взаємодія води з оксидами.

Мета: розглянути хімічні властивості води на прикладі її взаємодії з оксидами; поглибити знання про оксиди, сформувати поняття про кислотні, основні та несолетворні оксиди, визначити ознаки для класифікації оксидів; сформувати вміння визначати можливість протікання реакцій взаємодії оксидів з водою та записувати їх рівняння; розвивати вміння логічно мислити, висловлювати гіпотези, спостерігати та робити висновки.

Матеріали та обладнання: ПСХЕ, таблиця розчинності, колба, хімічний стакан, скляна паличка, вода, фосфор (V) оксид, кальцій оксид, лакмус, фенолфталеїн.

Базові поняття та терміни: розчинник, кислотні оксиди, основні оксиди, несолетворні оксиди, ангідриди, кислоти, основи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи навчання: пояснювально - ілюстративні, наочні, дослідницькі, практичні, репродуктивні, частково-пошукові.

Структура уроку

І. Організаційний етап .................................................. 1 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів………………….5 хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу ……………………… 25 хв.

ІV. Узагальнення та систематизація знань …………...11 хв.

V. Домашнє завдання …………………………………..1 хв.

VІ. Підсумки уроку……………………………………...2 хв.
Хід уроку

І. Організаційний етап.

Привітання, створення позитивного психологічного клімату, повідомлення мети та завдань уроку.ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда.

 • Дайте визначення поняттю «оксиди».

 • Які елементи входять до складу оксидів?

 • Де в природі трапляються оксиди?

 • Що таке розчинник?

 • Чи всі речовини добре розчиняються у воді?

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon1. З’ясувати, що означає слово “хімія”; З’ясувати, що означає слово “хімія”
З’ясувати, що означає слово "хімія"; Слово «хімія» має кілька значень. Так називають науку І навчальний предмет. Іноді слово «хімія»...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconІсторія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconКонкурсів: на кращий плакат «Хімія моїми очима; хімічна казка; конкурс аплікацій та саморобок з різних матеріалів «У світі речовин»
Обладнання та реактиви: плакати «Використання оксидів», «Використання кислот», «Використання основ», «Використання солей»; індикатори:...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon11 клас Хімія (для всіх 11 класів)
Підручник Гончаренко §48 – «Радіолокація», §50 – «Розвиток засобів зв’язку», читати
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconПрограма державного іспиту для магістрів за спеціальністю: Oрганічна хімія
Методи синтезу циклопропанів, що включають генерування карбенів чи карбеноїдів. Реакція Кулінковича
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconБібліографічний покажчик до Нобелівських читань
Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію І присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка