Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людиниСторінка14/18
Дата конвертації08.04.2017
Розмір3,19 Mb.
ТипУрок
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
тематичного оцінювання.

Урок 48

Т ема. Контрольна робота (три рівні: початковий,

середній, достатній)

Мета: перевірка знань учнів; вдосконалення вмін-

ня застосовувати набуті знання і навички на

практиці; виховувати культуру писемного

мовлення: логічність, доказовість, детальність,

охайність.

Обладнання: картки із завданнями ІІІ рівня.

Хід уроку

І. Коментування завдань для контрольної роботи

й їхнього оцінювання

І варіант ІІ варіант

І рівень

Дайте визначення сатиричного і детективного твору (4 б.)

ІІ рівень

Назвіть кілька сатиричних творів

та їхніх авторів (2 б.)

Назвіть кілька детективних творів

та їхніх авторів (2 б.)

ІІІ рівень

Визначте жанр твору. Доведіть свою думку. Якщо зможете, назвіть твір та його

автора (4 бали).

ІІ семестр 169

Для І варіанта

1. «Я бачив, що укладач криптограми навмисно писав ці слова зли-

то, щоб важче було її розгадати. Ну, а коли за таке діло береться хтось не

дуже тямущий, він майже неодмінно переборщить. Там, де йому в про-

цесі написання трапиться кінець речення чи слова, він конче намага-

тиметься подальший знак поставити якнайближче до попереднього.

Ось придивіться до криптограми, й ви легко помітите п’ять таких місць.

У зв’язку з цим, я так розділив текст:

Добре скло в Єпископовім заїзді на чортовім сідалі — двадцятьодин градус і тринадцять мінут — північ — північ — схід — головний сук

сьома гілляка східний бік — стріляй з лівого ока мертвої голови — пряма

лінія від дерева через постріл на п’ятдесят футів”

Проте мені зовсім не аж ніяк не стало зрозумілішим,— сказав я.

В перші дні мені також,— відповів Легран.— А тим часом я захо-

дився розпитувати кожного, чи не знає хто поблизу саллівенового ост-

рова будівлі під назвою “Єпископів заїзд”. Нічого не довідавшись, я вже

мав намір розширити коло пошуків обстежень і вести їх систематичні-

ше, коли це одного ранку мені спало на думку: а може, цей “Єпископів

заїзд” якось стосується давнього роду Бісконів, що колись давно володів

старовинною садибою...»

(Детектив, Е. По «Золотий жук»)

2. «Багато придворних відвернулися від нього і в глибині душі були

задоволені, що імператор розгнівався на нього. Це й зрозуміло! Адже він

був простий корабельний лікар, і придворні образилися, що <...> надали

титул нардака. І був ще один стан, який ненавидів його,— торговці».

(Сатиричний твір, Дж. Свіфт «Мандри Гуллівера»)

Для ІІ варіанта

1. «<...> ліг і з лупою в руці заходився повзати по підлозі, прискі-

пливо оглядаючи всі щілини між дошками. Так само уважно він обсте-

жив і дерев’яні панелі на стінах. Потім підійшов до ліжка і якийсь час

розглядав його і стіну, біля якої воно стояло. Нарешті, взявся за шнур

дзвінка і з силою смикнув за нього.

А дзвоник фальшивий,— промовив він.

Хіба не дзвонить?

Ні, шнур навіть не прикріплено до дроту. Це дуже цікаво. Дивіться,його прив’язано до гака он там, якраз над отим маленьким душником.

Справді, чистісіньке безглуздя. А я й не помітила цього.

Дуже дивно,— бурмотів <...>, смикаючи за шнурок.

Дещо в цій кімнаті привертає до себе увагу. Наприклад, яким дур-нем мав бути будівельник, щоб вивести душник у сусідню кімнату, коли

нітрохи не важче було вивести його на свіже повітря!»

(Детектив. А Конан Дойл «Строката стрічка»)

170 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

2. «— Ні, це не генеральський... — глибокодумно зауважив городо-

вий.— У генерала таких нема. У нього все більше лягаві.

Ти це напевно знаєш?

Напевно, ваше благородіє...

Я й сам знаю. У генерала собаки дорогі, породисті, а це — чортзнає що! Ні шерсті, і зовні... стерво та й годі. І отакого собаку тримати?

Де ж у вас розум? Якби трапився такий собака в Петербурзі чи в Москві,

то знаєте, що було б? Там не подивилися б на закон, а вмить — не дихай!

Ти, Хрюкін, постраждав і діла цього так не залишай... Треба провчити!

Пора...

А може, й генеральський... — думає вголос городовий.— На мордіне написано... Оце якось у дворі в нього такого бачив.

Звісно, генеральський! — каже голос з натовпу.Гм... Вдягни-но, брате Єлдирін, на мене пальто... Щось вітер по-

дув... Морозить.... Ти одведеш його до генерала й спитаєш там. Скажеш,

що я знайшов і прислав... І скажеш, щоб його не випускали на вулицю...

Він, може, дорогий, а якщо кожна свиня йому в ніс цигаркою тикатиме,

то може й зіпсувати. Собака — ніжна тварина... А ти, бовдуре, опусти

руку! Нема чого свого дурного пальця виставляти! Сам винен!...»

(Сатиричний твір. А. Чехов «Хамелеон»)

ІІ. Самостійна робота за завданнями

ІІІ. Домашнє завдання

Якщо ви правильно виконали завдання, ви вже маєте 10 балів. Але

можна отримати не просто відмінну, а супервідмінну оцінку або під-

вищити свою оцінку за всю тему, якщо виконати завдання останнього

творчого рівня.

Треба написати фрагмент (не менше 1 сторінки) сатиричного або

детективного твору (за власним вибором) і захистити свій проект, довів-

ши, що це твір обраного жанру.

Урок 49

Т ема. Контрольна робота (творчий рівень). Тематичне

оцінювання

Мета: контроль знань учнів; робота над розвитком твор-

чих здібностей; розвиток зв’язного мовлення

учнів; вдосконалення навичок написання твору

(або фрагменту) захисту свого проекту, рецензій

на роботу товариша; виховання культури ділово-

го спілкування, ведення діалогу на уроці.

ІІ семестр 171

Хід уроку

І. Оголошення підсумків контрольної роботи (три рівні)

поточних оцінок з теми

ІІ. Мотивація діяльності учнів

У ч и т е л ь. Є сенс не просто продемонструвати свої знання про

певні літературні жанри й творчі здібності, а й підвищити оцінку,

отриману за захист проекту та участь в обговоренні роботи товариша

(рецензія).

ІІІ. Розвиток зв’язного мовлення

Захист і рецензування творчих робіт.

IV. Тематичне оцінювання

V. Домашнє завдання

Прочитати новели О. Генрі «Дари волхвів», «Кімната на горищі»,

«Російські соболі», «Пурпурова сукня», «Різні школи», «Вождь черво-

ношкірих» (за вибором 3–4); підготувати повідомлення про О. Генрі (ін-

дивідуальне завдання).

Краса чистих людських взаємин

Урок 50

Т ема. О. Генрі (1862—1910) «Останній листок». Вза-

єморозуміння та прагнення зробити добро ін-

шому як засіб подолання життєвих негараздів

Мета: познайомити зі змістом твору і дати відчути

його гуманістичне спрямування, теплоту вза-

єморозуміння героїв; вдосконалювати навички

роботи з текстологічним аналізом твору (роль

деталі); вдосконалювати навички виразного

читання учнів; виховувати культуру зв’язного

мовлення, культуру відповіді: логічність, по-

слідовність, доказовість, емоційність, уміння

обстоювати власну точку зору.

Обладнання: портрет О. Генрі.

172 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Хід уроку

І. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Слово вчителя

Ми з вами прочитали та обговорили вже багато літературних тво-рів. Кожен з вас має певний життєвий досвід. Ви, мабуть, не раз замис-

лювалися над питанням: що в людському житті найголовніше? Без чого

людина не може бути людиною, незалежно від того, якою б сильною,

сміливою, розумною вона не була? Згадаймо вже знайомих нам Робін-

зона і Маленького принца..

Це, так би мовити, найбільша розкіш на землі — розкіш людського

спілкування.

Говорячи про спілкування, дайте відповідь на запитання: якими по-

винні бути людські взаємини?

Яке слово вам перш за все спадає на думку, коли ми говоримо про

людські взаємини? (Прийом «Вільний мікрофон») (Вірність, міцність,

постійність, надійність...)

Це все правильно й цікаво, й дуже потрібно і в житті літературнихгероїв, і в нашому реальному житті, але сьогодні тема нашої розмови —

«Краса чистих людських взаємин».

І веде нас до цієї розмови дослідження творів письменника О. Генрі.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повідомлення про письменника

У ч и т е л ь. Як ви вважаєте, із зображуванням чого ми можемо зу-

стрітися у творах О. Генрі? (Описом реального життя найнижчих верств

населення.)

ІІІ. Формування нових знань, умінь та навичок учнів

Читання тексту в класі й обговорення прочитаного з одночасною

роботою над виразним читанням.

У ч и т е л ь. Я задавала вам читати цей твір, і сьогодні ми звернемось

до його змісту, щоб разом відчути радість відкриття. Почнемо...

1) Від початку оповідання до фрази «так і виникла спільна студія»

Що ми можемо сказати про фінансовий стан наших героїнь? Дове-діть свою думку.

Які настрій та вдача героїнь, на перший погляд?ІІ семестр 173

2) Від: «Це було в травні» до «вона матиме один шанс із п’яти замість

одного з десяти»

Як зображує письменник лихо, що навалилося на дівчат? Як зветьсяцей художній засіб? Чому автор використав такий прийом?

Яким був стан Джонсі, за словами лікаря?

Чому він так розмовляв зі Сью?

3) Від «Після того як лікар пішов» до «Не ворушись, поки я не прийду»

Доведіть, що Сью виконає настанови лікаря за будь-яких умов.

Що надає їй сили триматися самій та підбадьорювати подругу?

4) Від «Старий Берман був художник» до «Ми всі поїдемо звідсіля.

Так, так!»

Яке перше враження склалося у вас про художника? Що ми можемосказати про його талант, майстерність? (Полотно для шедевра — і ре-

клама)

Назвіть, будь ласка, ключові слова, які характеризують Бермана. («Не-вдаха», «пив», «злющий стариган», «знущався над всілякою сентимен-

тальністю», «дивився на себе, як на пса-охоронця, що спеціально захищає

двох молодих художниць») Це про художника чи про звичайну людину?

Чому Сью розповіла йому про Джонсі все: і про її хворобу, і про їїдумки-фантазії? (Більше нікому було розказати, довіряла)

Які слова свідчать про справжнє ставлення цього похмурого старогоп’янички до дівчат? («Коли-небудь я напишу шедевр, і ми всі поїдемо

звідсіля»)

5) Від «Джонсі думала» до «з низької голландської покрівлі»

Який проміжок часу описано у цьому уривку? (1,5 доби: вечір — ніч —день — вечір — ніч) Чому час сприймається ніби спресований?

Що в центрі уваги цього уривку? (Листок: три рази згадується пронього у тексті розміром у півсторінки плюс детальний опис листка).

Який ще опис подій присутній у цьому уривку?

Як почуває себе Джонсі? Чому можна, на вашу думку, допомогтихворій?

6) Від «Тільки-но розвиднілося...» до «...ви переможете»

(Читати, поділяючи на абзаци)

Чому про Джонсі сказано «нещадна»? До кого це вона немилосердна?

Чому речення «Листок плюща все ще залишався на місці» утворює

цілий абзац?

Які деталі свідчать, що Джонсі починає одужувати? (Люстерко і ба-жання написати фарбами неаполітанську затоку)

Як звучить прогноз лікаря цього разу?174 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

7) Від «А тепер мені треба навістити...» до «форма хвороби дуже

важка» (не забігати наперед!)

Як ви вважаєте, чому захворів старий Берман?8) Від «Наступного дня лікар сказав Сью» до «І більше нічого не треба»

Здавалося б, історія молодої художниці скінчилася. Про що, по-ва-шому, йтиметься в останньому абзаці оповідання?

9) Від «Того ж дня ввечері...» до «Разом із подружкою».

Подивіться: у цьому уривку є два дуже важливих слова. Одне під-креслює повне одужання ще слабкої Джонсі («із задоволенням»),

друге ніби готує нас до трагедії («зовсім не потрібний»).

А чому яскраво-синій шарф «зовсім не потрібний»?

Що трапилося зі старим Берманом?

10) Від «Мені треба тобі щось сказати» до «Ніхто не міг зрозуміти,

куди він виходив у цю останню ніч».

А ви зрозуміли?11) Від «Потім знайшли ліхтар» до кінця.

Яке враження справив на вас цей твір?

Як сказано про останній вчинок Бермана? («Це й є шедевр»)

Чому старий художник вчинив саме так? (Не сперечався із хворою, ненамагався її запевнити у чомусь, не покладався на лікаря)

Чи можна сказати, що це імпульсивний вчинок, несподіванка? (Тур-бота про дівчат, шарф, який плете Джонсі)

IV. Підбиття підсумків уроку

У ч и т е л ь. Чи можна зробити висновок, прочитавши оповідання

О. Генрі, що справжня доброта і допомога непоказні, вони не кричать

про себе, знаходячи засоби захистити дорогих людей, навіть жертвуючи

собою? Обґрунтуйте свій висновок.

V. Домашнє завдання

У портретах, що належать класицизму (продемонструвати портрет

Ломоносова, портрет Пушкіна пензля О. Кіпренського), крім особи,

зображували якісь атрибути, пов’язані з нею, що розкривають сутність

цієї людини.

Скористайтеся цим принципом і створіть портрети Джонсі, Сью,

Бермана (письмове завдання).

Нагадати про підготовку до уроку позакласного читання.

ІІ семестр 175

Урок 51

Т ема. О. Генрі «Останній листок». Втілення в образі

Бермана найкращих людських рис: готовності

до непоказної самопожертви та любові до ближ-

нього. Гуманізм твору. Поняття про новелу як

літературний жанр

Мета: показати гуманістичне спрямування твору та

його втілення в образах героїв; дати визначення

новели як літературного жанру; розвивати зв’яз-

не мовлення учнів (малювання словом); робота

над текстологічним аналізом твору; виховання

культури відповіді: логічність, послідовність,

доказовість, емоційність, особисте ставлення

до героїв і подій.

Обладнання: портрет письменника.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання: конкурс на кращий опис героїв

(Можна і треба оцінювати участь учнів в обговоренні робіт товаришів.)

2. Обговорення пропонованих робіт

На особі якого персонажа в оповіданні зроблено більший акцент?Чому?

Що є головною думкою твору?ІІ. Формування нових знань, умінь та навичок

1. Робота над схемою

У ч и т е л ь. Будь-який епічний твір (тобто розповідь про події) ха-

рактеризується певною будовою. Він має такі складові (звернення до

схеми):

176 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

2. Робота учнів над будовою твору «Останній листок» О. Генрі

із з’ясуванням поняття «новела»

Розподілити учнів на групи:

І група визначає зав’язку, ІІ — кульмінацію, ІІІ — розв’язку, IV —

пролог (дуже маленький) та епілог (у цьому творі його нема).

Умовно намалювати схему тексту в масштабі (на сторінку).

Чим відрізняється така побудова від попередньої схеми?

Чого досягає автор, зміщуючи кульмінацію твору і не включаючи

в оповідання епілогу? (Напруженість сюжету, постійна увага читача)

Це ознаки літературного жанру — новели.

3. Запис у зошити

Новела — малий за обсягом епічний твір (як оповідання) з напруже-

ним драматичним сюжетом і несподіваним кінцем.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

(із застосуванням прийому «Вільний мікрофон»)

Яке відкриття ви зробили, читаючи твір О. Генрі?

(Відкриття нового літературного жанру, а головне — нового гума-

ністичного твору про справжню дружбу і допомогу, про красу людських

взаємин.)

ІV. Домашнє завдання

Прочитати новели (див. домашнє завдання до уроку № 49), підготува-

тися до переказу; спробувати побудувати схему однієї з них.

ІІ семестр 177

Урок 52

Т ема. Урок позакласного читання. Новели О. Генрі

Мета: розширити коло читання учнів, познайомити

з гуманістичними творами про життя звичайних

людей; навчити уважно ставитись до людини;

вдосконалювати навички текстологічного ана-

лізу твору, роботу з деталями, вміння абстрактно

мислити, вивчаючи елементи побудови твору;

виховувати культуру зв’язного мовлення, куль-

туру відповіді: логічність, послідовність, дока-

зовість, емоційність, вміння робити висновки

і висловлювати власну думку.

Обладнання: скринька із символами, що позначають: гребі-

нець, фрагмент карти зоряного неба, хутряний

помпон, червоний клаптик, конверт із написа-

ною адресою, фарбоване пір’я.

Хід уроку

І. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Слово вчителя

Будь-який літературний твір часто входить у нашу свідомість зде-більшого не описаними подіями та образами, а враженням від прочитано-

го. Часто запам’ятовується якась деталь, вона може стати символом твору.

У нашій чарівній скриньці сьогодні саме символи з новел О. Генрі.

Обравши будь-який з них, ви ознайомите нас з новелою, яка справила

на вас найбільше враження.

За вибір трьох останніх символів учень отримує додатково 1 бал

(оскільки це свідчить про те, що учень більше за інших прочитав).

Ваше завдання — стисло переказати зміст оповідання, визначити

основну думку твору, розповісти, яке враження справили на вас герої,

спробувати назвати елементи побудови твору: зав’язка, кульмінація,

розв’язка.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> 1. Течія модернізму, до якої належить поезія О. Олеся


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема: Функції мови І мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
Ояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості; спонукати до роздумів над необхідністю мовної самоосвіти та безперервного...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЛюдина І світ
Роль природно-історичного середовища І спадковості у формуванні та розвитку людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЯк ми знаємо творчість Т. Шевченка
Мета заходу: показати Т. Г. Шевченка як поета, що глибоко розумів роль художнього слова в формуванні людини; поглибити знання учнів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconТема уроку: Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості. Мета уроку
Поглибити знання про функції мови та мовлення, пояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості, спонукати до роздумів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль музичної народної творчості у формуванні особистості майбутнього громадянина України
Сучасне суспільство потребує такої форми політичної організації, яке б забезпечувала розкриття творчого потенціалу людини. Це можливо...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКонспект уроку позакласного читання з української літератури у7 класі
Передача та збереження духовних І національних цінностей як запорука щастя та успіху у житті людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль краєзнавства у формуванні громадянської та загальнокультурної компетентності учнівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка