Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


«Мой конь и доныне носил бы меня»Сторінка6/18
Дата конвертації08.04.2017
Розмір3,19 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
«Мой конь и доныне носил бы меня»

«Не ты под секирой ковыль обагришь //

И жаркою кровью мой прах напоишь!»

Худ. В. Васнецов. «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга»

62 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

О кудеснике:

оскорбительно, за глаза:

«Кудесник, ты лживый,

безумный старик! //

Презреть бы твое предсказанье!»

О судьбе:

«Вот где таилась погибель моя! //

Мне смертию кость угрожала!»)

Чем заканчивается баллада?

Кого показал Пушкин в образе кудесника?

IV. Подведение итогов урока

У ч и т е л ь. Основное в балладе не просто развитие сюжета, рассказ

о событиях, здесь важна авторская оценка происходящего. Автор может

использовать тему далекого прошлого, чтобы высказать свое мнение

о настоящем.

Кто, по мнению Пушкина, «вдохновенный кудесник»? Чей «вещий

язык» «правдив и свободен»? Кто не боится «могучих владык»?

Вернемся к толкованию В. Даля: поэт — «…умно и красно гово-

рящий».

Итак, это о поэте, точнее, о себе писал Пушкин.

V. Домашнее задание

Подготовка к конкурсу выразительного чтения баллад наизусть.

Индивидуальное задание: подготовить сообщение о Р. Стивенсоне.

Урок 12

Т ема. Роберт Льюїс Стівенсон (1850–1894). «Вере-

совий мед» як героїчна балада. Уславлення

в ній подвигу в непримиренній боротьбі з іно-

земними загарбниками. Фольклорні елементи

у творі

Мета: ознайомити зі змістом балади, в основу якої

лягла старовинна кельтська легенда; показати

мужність борців за незалежність рідної кра-

їни проти іноземних загарбників; розкрити

необхідність вибору між власним почуттям

і спільною метою народу; вдосконалювати

І семестр 63

навички виразного читання балади за особа-

ми, текстологічного аналізу твору; виховувати

культуру зв’язного мовлення, культуру відпо-

віді: логічність, послідовність, обґрунтованість,

емоційність.

Обладнання: портрет Р. Л. Стівенсона.

Хід уроку

І. Конкурс виразного читання балад напам’ять

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Фронтальне опитування

У ч и т е л ь. Сьогодні ми з вами вирушаємо до Англії ХІХ ст., а звідти,

завдяки уяві і творчому натхненню англійського письменника Роберта

Люьїса Стівенсона — у сиву давнину англійської історії. Баладу «Вере-

совий мед» створено за старовинною кельтською легендою.

1) Що ми знаємо про баладу як літературний жанр?

2) Що слугує основою для балади

Шіллера «Рукавичка» та бала-

ди Ґете «Вільшаний король»?

3) Чим балада Стівенсона «Вере-

совий мед» відрізняється від

фольклорної балади?

4) Що надає сюжету балади Ґете

«Вільшаний король» більшої

напруженості?

5) Який початок у баладах Пуш-

кіна «Песнь о вещем Олеге»,

Стівенсона «Вересовий мед»

та Шіллера «Рукавичка»?

6) Чи можна передбачити, чим

завершаться події, описані

в баладах «Вересовий мед»,

«Рукавичка», «Песнь о вещем

Олеге», прочитавши зачин?

Мотивуйте свою відповідь.

7) Які фольклорні ознаки запо-

зичили літературні балади?

8) Наведіть приклади постій-

них епітетів у баладі Пушкіна

«Песнь о вещем Олеге». Худ. В. Волович. «А был он слаще меда»

64 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

2. Повідомлення учнів про Р. Л. Стівенсона

ІІ. Формування нових знань, умінь та навичок

1. Виразне читання балади

Пропонується робота з російськомовним перекладом С. Маршака.

(Див. додаток: переклади С. Маршака і Є. Крижевича.)

2. Аналіз твору з коментарями. Бесіда

Що є зачином балади? Який настрій створюють ці рядки?

Які рядки яскраво показують наслідок битви?

(Лежал живой на мертвом,

И мертвый — на живом.)

Яким чином поет підкреслює, що маленькі пікти загинули за бать-ківщину?

(В своих могилах тесных,

В горах родной земли,

Малютки-медовары приют себе нашли.)

Як змальовує поет останніх піктів, які потрапили у полон? Який при-йом використовує він для створення образу безвиході, сили ворога?

(Антитеза:

Сидел король шотландский

Не шевелясь в седле.

А маленькие люди

Стояли на земле.

Те, що сидить король на коні, створює враження, що він ніби височіє

над маленькими піктами.)

Але чи здаються вони нам такими вже беззахисними? Що надає їмсили мовчати перед загрозою тортур?

(Автор показує їх на тлі рідного краю, сама природа ніби підтримує їх:

Вереск шумел над ними,

В море катились валы.)

Коли старий карлик звертається до короля, кажучи:Жизнь я изменой куплю,

Выдам заветную тайну, —

подивіться, як змінюється його фігура.

І семестр 65

(Це вже не гордовите мовчання —

Голос его воробьиный

Резко и четко звучал.

Він ніби стає ще меншим порівняно з королем.)

Чому неможливо повірити в зраду?(Тому що залишилася совість:

Мне продавать свою совесть

Совестно будет при нем.)

Чому поет надав нам можливість почути останній крик юнака? (Ценатяк на те, що той міг би не витримати.)

Як ви вважаєте, чи легко було батькові зважитись на таке рішення?Доведіть, що він дуже переживав.

(И эхом ему ответил

С обрыва отец-старик.)

Як показано незламність старого? Чим стає для нього цей вересовиймед?

(Пускай со мной умрет

Моя святая тайна —

Мой вересковый мед! —

вересовий мед символізує душу народу, якою вороги не здатні заволодіти.)

ІІІ. Самостійна робота з текстом

Завдання: довести, що перед нами саме балада. Знайти фольклорні

елементи у творі, які є однією з особливостей жанру балади.

(Героїчна балада, як правило, бере за основу історичні події — у даному

випадку старовинну кельтську легенду.

Драматизм подій підкреслюється побудовою балади — включенням до

основної частини діалогу.

У літературній баладі нерідко присутні фольклорні елементи: зачин,

повторення, антитеза, постійні епітети.)

IV. Робота над виразним читанням

V. Підбиття підсумків уроку

Бліц-перевірка самостійної роботи.

66 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до виразного читання балади напам’ять; підготувати-

ся до контрольної роботи.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про А. Міцкевича.

Урок 13

Т ема. Адам Міцкевич (1798–1855) «Альпухара» (з по-

еми «Конрад Валленрод»). Мужність і нескоре-

ність перед ворогом як провідна думка балади.

Контрольна робота

Мета: познайомити зі змістом балади — вставної части-

ни поеми А. Міцкевича, її образною системою;

розкрити психологізм твору; вдосконалювати

роботу над виразним читанням і текстологічним

аналізом твору; виховувати культуру мовлення,

культуру виразного читання.

Обладнання: портрет А. Міцкевича.

Хід уроку

І. Конкурс виразного читання балад напам’ять

ІІ. Формування нових знань, умінь і навичок учнів

1. Повідомлення про А. Міцкевича

2. Коротка довідка учителя про баладу «Альпухара» — вставний

елемент у поему «Конрад Валленрод»

Альпухара — гориста місцевість на півдні гір Сієрра-Невада в Іс-

панії.

Поет подає художнє переосмислення подій: насправді маври (му-

сульмани) — загарбники, а іспанці захищають свою країну.

Головне у цій баладі — глибокий психологізм сюжету, непередбачу-

ваність подій.

Тому я пропоную вам, читаючи фрагменти, сприймати їх на слух

і спробувати скласти свої прогнози.

3. Робота над баладою методом «Читання із зупинками»

(Див. додаток — текст за перекладом М. Рильського)

1) Читання від слів «Селища маврів у тьмі, у руїні» до «Але чума у Гренаді»

На що слід звернути увагу? (Згадка про чуму)І семестр 67

2) Читання від слів «Лиш

в Альпухарі, залігши у шанці...»

до слів «На мінаретах хрести

заблищали»

На чийому боці перемога? Якідокази тому маємо? («Взято

фортецю останню»)

3) Фрагмент «Сам Альманзор,

як побачив, що сили

Більше нема в обороні...»

Що зробив командуючий му-сульман?

(«Сміло прорвав-

шись крізь ворога

стріли,

Втік од страшної

погоні»)

4) Читання від слів «Бенкет між трупів почався в іспанців...» до слів

«Раптом надвірна сторожа доносить...»

Про що доносить сторожа? Що трапилося?(«Лицар, що ймення не знати,

З панством найстаршим побачення просить,

Пильне щось має сказати»)

Хто, на вашу думку, той лицар? («То Альманзор був, король мусульман-ський»)

З чим він прийшов до ворогів?(«Кинувши сховок безпечний,

Сам оддається він в руки іспанські,

Раб їх і друг їх сердечний»)

5) Читання від слів «Я до іспанського,— каже,— порогу...» до слів

«Братом молодшим служити»

Як іспанці сприйняли добровільного полоненого й зрадника?(«Вождь обійняв його, інші вітають,

Друга немовби стрічали»)

Чому так стрічають Альманзора?Худ. А. Кручина. Портрет А. Міцкевича

68 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

6) Читання від слів «Всіх Альманзор по черзі обіймає» до слів

«В губи цілує сердечно»

Чому він, командуючий розбитою армією, так ставиться до ворогів?7) Читання від слів «Раптом ослаб він...» до слів «Гляньте, гяури!

Я гордий і радий...»

Чим пишається і чому радіє Альманзор? («Тим, що відплатив вам від-разу»)

Чим відплатив Альманзор?(«Я обдурив вас: прийшов я з Гренади,

В дар вам принісши заразу»)

8) Читання від слів «Так! Поцілунком своїм вам у душу...»

до «Сміхом сміється пекельним»

Чому сміється Альманзор?

Що далі сталося з ним?

9) Читання від слів «Вмер, сміючись...» до «В рисах його помертвілих»

Що сталося з іспанцями потім?10) Читання від слів «Прудко іспанці біжать...» до кінця

Яка ваша думка про вчинок Альманзора?

Чому присвячується балада?

Чому ми говоримо про психологізм у розгортанні сюжету?ІІІ. Контрольна робота

Початковий рівень

1. Які жанри творів про героїчне минуле ви можете назвати? (1 б.)

2. Хто і як виконував ті твори? (1 б.)

3. Назвіть вивчені твори та їх авторів. (2 б.)

Середній рівень

У чому полягає різниця між фольклорною та літературною бала-

дою? (2 б.)

Достатній рівень

Назвіть жанрові особливості балади, наведіть приклади. (3 б.)

IV. Коментар до домашнього завдання

Усний твір-мініатюра за темами (на вибір): «Роль балади у житті

людства», «Яка балада справила на мене більше враження і чому?» «Як

я уявляю собі сучасну баладу?»

І семестр 69

Додаток

Альпухара

(з поеми «Конрад Валленрод»)

Селища маврів у тьмі, у руїні,

Гине їх люд в безпораді;

Борються досі гренадські твердині,

Але чума у Гренаді.

Лиш в Альпухара, залігши у шанці,

Б’ється загін Альманзора,—

Тут обложили хоробрих іспанці,

Жде їх чи смерть, чи покора.

Вдосвіта сурми до бою заграли,

Битва гримить на світанні,

На мінаретах хрести заблищали,—

Взято фортецю останню.

Сам Альманзор, як побачив, що сили

Більше нема в обороні,

Сміло прорвавшись крізь ворога стріли,

Втік од страшної погоні.

Бенкет між трупів почався в іспанців

На альпухарських руїнах.

Здобич паюють, поділюють бранців,

П’ють, утопаючи в винах.

Раптом надвірна сторожа доносить:

Рицар, що ймення не знати,

З панством найстаршим побачення просить,

Пильне щось має сказати.

То Альманзор був, король мусульманський.

Кинувши сховок безпечний,

Сам оддається він в руки іспанські,

Раб їх і друг їх сердечний.

«Я до іспанського,— каже,— порогу

Став із уклоном глибоким,

Вашому буду молитися богу,

Вірити вашим пророкам.

Хочу, щоб слава по світу настала,

Як мавританець побитий

Став переможцям своїм за вассала,

Братом молодшим служити».

70 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Шану іспанці до сміливих мають,

Як Альманзора впізнали —

Вождь обійняв його, інші вітають,

Друга немовби стрічали.

Всіх Альманзор по честі обіймає,

Руки стискаючи ґречно,

Та найміцніше вождя пригортає,

В губи цілує сердечно.

Раптом ослаб він, на камінь підлоги

Впав, побліднілий з нестями,

Але чалму переможцю під ноги

Кволими стеле руками.

Глянув навкруг — всі дивуються дивом:

Синню взялись йому лиця,

Сміхом уста зазміїлись жахливим,

Сповнились кров’ю зіниці.

«Гляньте, гяури! Я гордий і радий,

Що відплатив вам одразу.

Я одурив вас: прийшов я з Гренади,

В дар вам принісши заразу.

Так! Поцілунком своїм вам у душу

Смертної влив я отрути.

Гляньте — у муках конати я мушу,—

Вам таких мук не минути!»

Руки вперед простягає завзятий,

Мовби стисканням смертельним

Хоче іспанців усіх закувати,

Сміхом сміється пекельним.

Вмер, сміючись. Ще тремтіли повіки

Темних очей зледенілих.

Сміх той страшний залишився навіки

В рисах його помертвілих.

Прудко іспанці біжать, мов од кари!

Вслід їм — чума чорнокрила.

Жоден не вийшов із гір Альпухара,

Всіх моровиця скосила.

(А. Міцкевич,

переклад М. Рильського)

І семестр 71

Урок 14

Т ема. Тематичне оцінювання. Контрольна робота

високого рівня

Мета: провести контроль знань учнів; стимулювати

актуалізацію одержаних знань, підвищувати

свій рівень; робота над виразним читанням

напам’ять; виховання культури усного та пи-

семного мовлення під час відповіді.

Хід уроку

І. Конкурс виразного читання балад напам’ять

ІІ. Оголошення результатів перевірки знань

у ході контрольної роботи (питання початкового,

середнього і достатнього рівнів)

ІІІ. Елемент уроку позакласного читання

Якою ви уявляєте собі сучасну баладу?

Чи можете ви навести конкретний приклад сучасної балади?

Я прочитаю вам твір, а ви визначте його жанр і з’ясуйте, фольк-лорний він чи авторський, дайте йому назву (див. додаток).

Чи можете ви назвати автора твору?Яку назву ви запропонували б?

(Назвати автора і твір.)

IV. Розвиток зв’язного мовлення

Написати твір-мініатюру, до якого учні готувалися вдома, на одну

з тем (на вибір):

1. «Роль балади в житті людства».

2. «Яка балада справила на мене найбільше враження й чому».

3. «Якою я уявляю собі сучасну баладу і чому».

(До уваги вчителя. Проводячи контрольну роботу за даною темою,

щоб не перевантажувати учнів, пропонуємо за оцінку високого рівня за-

рахувати оцінку за попередній розвиток мовлення (твір) таким чином.

Якщо твір виконано на 10–12 б. → 3 б.; на 7–9 б. → 2 б.; на 4–6 б. →

1 б.; на 1–3 б. → 0 б.)

V. Домашнє завдання

За підручником історії Середніх віків або енциклопедією ознайо-

митися із подіями в Англії XII ст.; читати роман В. Скотта «Айвенго»

72 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

(розділи І–IV). Особливу увагу звернути на розділи IV і V — вечерю

і розмову в домі Седрика Сакса.

Додаток

Баллада о бор ьбе

Средь оплывших свечей и вечерних молитв,

Средь военных трофеев и мирных костров

Жили книжные дети, не знавшие битв,

Задыхаясь от детских своих катастроф.

Детям вечно досаден

Их возраст и быт —

И дрались мы до ссадин,

До смертных обид.

Но одежды латали

Нам матери в срок.

Мы же книги глотали,

Пьянея от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,

И сосало под ложечкой сладко от фраз.

И кружил наши головы запах борьбы,

Со страниц пожелтевших слетая на нас.

И пытались постичь —

Мы, не знавшие войн,

За воинственный клич

Принимавшие вой,—

Тайну слова «приказ»,


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> 1. Течія модернізму, до якої належить поезія О. Олеся


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема: Функції мови І мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
Ояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості; спонукати до роздумів над необхідністю мовної самоосвіти та безперервного...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЛюдина І світ
Роль природно-історичного середовища І спадковості у формуванні та розвитку людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЯк ми знаємо творчість Т. Шевченка
Мета заходу: показати Т. Г. Шевченка як поета, що глибоко розумів роль художнього слова в формуванні людини; поглибити знання учнів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconТема уроку: Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості. Мета уроку
Поглибити знання про функції мови та мовлення, пояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості, спонукати до роздумів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль музичної народної творчості у формуванні особистості майбутнього громадянина України
Сучасне суспільство потребує такої форми політичної організації, яке б забезпечувала розкриття творчого потенціалу людини. Це можливо...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКонспект уроку позакласного читання з української літератури у7 класі
Передача та збереження духовних І національних цінностей як запорука щастя та успіху у житті людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль краєзнавства у формуванні громадянської та загальнокультурної компетентності учнівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка