Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людиниСторінка7/18
Дата конвертації08.04.2017
Розмір3,19 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Назначенье границ,

Смысл атаки и лязг

Боевых колесниц.

А в кипящих котлах прежних боен и смут

Столько пищи для маленьких наших мозгов!

Мы на роли предателей, трусов, иуд

В детских играх своих назначали врагов.

И злодея следам

Не давали остыть,

И прекраснейших дам

Обещали любить;

И, друзей успокоив

И ближних любя,

Мы на роли героев

Вводили себя.

Только в грезы нельзя насовсем убежать:

Краток век у забав — столько боли вокруг!

Попытайся ладони у мертвых разжать

И оружье принять из натруженных рук.

І семестр 73

Испытай, завладев

Еще теплым мечом

И доспехи надев,—

Что почем, что почем!

Разберись, кто ты — трус

Иль избранник судьбы,

И попробуй на вкус

Настоящей борьбы.

И когда рядом рухнет израненный друг

И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,

И когда ты без кожи останешься вдруг

Оттого, что убили его — не тебя,—

Ты поймешь, что узнал,

Отличил, отыскал

По оскалу забрал —

Это смерти оскал! —

Ложь и зло,— погляди,

Как их лица грубы,

И всегда позади —

Воронье и гробы!

Если путь, прорубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал что почем,—

Значит, нужные книги ты в детстве читал!

Если мяса с ножа

Ты не ел ни куска,

Если руки сложа

Наблюдал свысока

И в борьбу не вступил

С подлецом, с палачом —

Значит, в жизни ты был

Ни при чем, ни при чем!

(В. Высоцкий)

Героїчне минуле в літературі

Урок 15

Т ема. Вальтер Скотт (1771–1832) «Айвенго». Вальтер

Скотт як засновник жанру історичного роману.

Зображення в романі «Айвенго» боротьби ан-

глосаксів з норманами в ХІІ ст. та міжусобиць

норманів

74 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Мета: познайомити учнів із життєвим і творчим

шляхом Вальтера Скотта (найголовніші по-

дії); показати глибоку зацікавленість автора

зображенням історії батьківщини, розкрити

панораму життя середньовічної Англії в романі

«Айвенго»; формувати в учнів уміння сприйма-

ти великий за обсягом твір цілісно, порівнюючи

зображуване в романі з реальними історичними

подіями; вдосконалювати навички текстологіч-

ного аналізу твору; виховувати культуру зв’яз-

ного мовлення, культуру відповіді: логічність,

послідовність, доказовість, емоційність.

Обладнання: портрети Вальтер Скотта, фотографія пам’ят-

ника В. Скотту в Единбурзі.

Хід уроку

І. Слово вчителя

(Оскільки твори В. Скотта вивчають тільки у 7 класі, розповідь про

життєвий та творчий шлях письменника слід подати детальніше ніж про

інших.)

Є у Шотландії, у самому центрі Единбурга, на Принцес-стріт, незви-

чайний пам’ятник. Ця величезна споруда складається зі стрілоподібної

вежі 60-метрової висоти, що нагадує готичні собори.

Під її покрівлею, на постаменті, до якого ведуть сходи, — статуя

Вальтера Скотта з білого мармуру. Письменник сидить із книгою в руці.

Поруч з ним — улюблений собака, який віддано дивиться на хазяїна.

У нішах вежі — фігури героїв книжок В. Скотта. Це одна з визначних

пам’яток столиці Шотландії. Але життя Вальтер Скотта продовжується

не в білому мармурі, а в його чудових творах, серед яких «Айвенго» —

найкращий.

Що можна розповісти про автора славетного роману про лицаря Ай-

венго, про середньовічну Англію, про хороброго, відчайдушного короля

Ричарда Левине Серце та вільних стрілків?

За походженням Вальтер Скотт — шотландець. Він народився в ро-

дині адвоката і з дитинства був заохочений до читання. У ранньому ди-

тинстві майбутній письменник ознайомився з історією своїх дідів та

прадідів, з численними легендами, розповідями про героїчне минуле

Шотландії та боротьбу за її незалежність. Минуле вітчизни викликало

глибоку зацікавленість В. Скотта.

За наказом батька він здобув юридичну освіту, деякий час працю-

вав секретарем Единбурзького суду, а потім шерифом одного з округів

І семестр 75

Шотландії. Роботу він поєднував

із відвідуванням місць історичних

битв, із записуванням старовин-

них балад, народних пісень та ле-

генд. У 1802–1803 рр. Скотт видав

три томи «Пісень шотландського

народу».

Яку ви знаєте баладу про геро-їчне минуле шотландців?

Чи можна її знайти у збірці,виданій В. Скоттом?

Перші два томи — це зібрані

ним народні балади і пісні, у яких

викладено думки й почуття наро-

ду, його історія. Третій том — це

балади, створені самим Вальтером

Скоттом.

Фольклор став основним дже-

релом його поетичної творчості.

У його поемах «Пісня останнього менестреля», «Поле Ватерлоо», «Га-

рольд Безстрашний» та інших реальність переплітається з фантастикою,

але їхня своєрідність та значення — у художньому втіленні історичних

подій. В. Скотт створив жанр історичної поеми. Ці поеми підготували

ґрунт для появи історичних романів.

«Айвенго» — це роман про далеке минуле, про події ХІІ ст. У країні

в цей час велася боротьба за централізацію королівської влади. У тво-

рі розповідається про безмежне свавілля феодалів, про перетворення

лицарських замків на розбійничі осередки, безправ’я та злидні селян.

Письменник яскраво зображує жорстокість служників католицької

церкви, грабіжництво та насильство лицарів-хрестоносців.

В «Айвенго», як і в інших своїх романах, автор подає опис особисто-

го життя героїв в контексті історичних подій, розповідає про незвичайні

пригоди та реальні історичні факти. Роман В. Скотта сприяє пізнанню

та розумінню історії.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів з використанням

прийому «Мозаїка»

Зараз ми з вами спробуємо за матеріалом перших розділів скластипанораму середньовічної Англії, читаючи уривки з роману*, що відтво-

рюють картину доби.

* Текст надається у переказі Б. Бовіюка.

Худ. А. Кручина. Портрет В. Скотта

76 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

(Для вчителя:

1. «Феодали, отримавши надмірні привілеї...» — з розділу І.

2. «Дуже нетривким було у той час становище маломаєтних дво-

рян...» — з розділу І.

3. «Завоювання Англії норманським герцогом Вільгельмом...» — з роз-

ділу І.

4. «Майже усі без винятку саксонські принци і саксонська знать були

або винищені, або позбавлені своїх маєтностей...» — з розділу І.

5. «Усі монархи норманського походження віддавали явну перева-

гу...» — з розділу І.

6. «Розмовляли виключно по-нормано-французьки...» — з розділу І.

Отже, ми з вами побачили дві сили, що протиставлені одна одній:(сакси) і (нормани).

Корінне населення Англії — це (сакси), загарбники — (нормани).

Що є безумовним доказом пригнічення корінного населення, обме-ження їхньої самостійності? (Закінчити речення, довівши, що учні

розуміються на подіях тексту:

У них відібрано... рідну мову)

А чи можна говорити, що англійське населення стає поруч зі знат-тю у боротьбі зі спільними ворогами? Що ми можемо сказати про

«нижчий люд»?

Продовжуємо «складання мозаїки».

(Для вчителя:

1. Опис свинопаса Гурта.

«Мідне кільце на кшталт собачого ремеза...»

«...природжений раб Седрика Сакса» — розділ І)

2. Опис блазня: «Срібний нашийник».

«Один із тих домашніх клоунів та блазнів, котрих багаті люди трима-

ли у себе вдома для забави, щоб якось згайнувати час» — розділ І.

3. «Нам залишилося тільки повітря, щоб дихати, втім, і його не віді-

брали лише тому, що інакше ми не виконали б роботу, навалену на

наші плечі...» — з розділу І.

Це вже протест проти пригнічення. Але чи підтримає хтось бідних

рабів?

4. «Дай, Боже, здоров’я нашому господареві Седрику за те, що він за-

ступився за нас, як личить мужньому воїнові...» — з розділу І.

Яке, до речі, прізвисько у романі має Седрик і чому? (Сакс)Як ви вважаєте, а чи можна скласти думку про відносини в усьо-

му суспільстві країни, розглядаючи стосунки між конкретни-

ми людьми? Іншими словами, чи доцільно роздивлятися світ

у збільшувальне скло?.. З цією метою розглянемо один з епізодів

роману...

І семестр 77

ІІ. Формування нових знань, умінь та навичок

1. Робота над текстологічним аналізом твору (фрагмент вечері

в будинку Седрика Сакса), завдання групам

1) Хто саме зібрався у Седрика Сакса? Чому саме хазяїн зібрав таку різ-

номанітну компанію? Яким словом можна характеризувати Седрика

і як воно його характеризує? (Наближення негоди, людяність, гостин-

ність)

2) Чи можна сказати, що Седрик такий люб’язний господар, що ла-

ден задля гостей поступитися своїми принципами? (Не більше трьох

кроків назустріч, «розмовлятиму з вами моєю рідною мовою», ставлен-

ня до леді Ровени і захист дівчини від сторонніх неввічливих поглядів,

захист рідної мови.)

3) Чи поважає Седрик людську гідність інших так само, як власну?

а) (Погроза свинопасу і блазню: «Хто ж насмілився так покалічити со-

баку, що належала моєму рабові?» Седрик — перш за все хазяїн, а по-

тім людина.)

б) («Дуже ймовірно, що з огляду на ту причину, котра спонукала Се-

дрика прихистити під своїм дахом нащадка зневаженого народу, він

наполіг би й на тім, щоб челядь повелася з Ісааком привітніше, але

саме у цей час абат розпочав настільки цікаву розмову про породи

і звички своїх улюблених псів, що Седрик не перебив би його навіть за-

ради значно важливішої справи, аніж питання про те, чи піде єврей

спати без вечері».)

4) Чи з повагою гості ставляться до дому, у якому перебувають? Чи по-

водяться вони відповідно до свого звання? (Сперечаються про вра-

ження від краси леді Ровени, уклавши парі; абат полюбляє випити,

Бріан де Буагільбер вихваляється хоробрістю лицарів свого ордену, за-

мовчуючи подвиги англійців.)

5) Хто вносить деякі зміни (і які саме) у розвиток подій під час вечері?

(Паломник посадив нещасного Ісаака на своє місце біля каміну і приніс

йому їжу, а також розпочав розмову про англійських лицарів, про пере-

моги норманів на турнірі у Святій Землі.)

6) Як реагували хазяїн і гості, коли паломник урочисто називав імена

переможців? («Неможливо змалювати нестямний гнів, що миттєво

спалахнув на ще дужче потемнілому обличчі смаглявого храмовника»;

«— Я б охоче віддав тобі цей золотий браслет, паломнику, <...> якби ти

назвав імена тих лицарів....»)

7) Чому паломник не назвав ім’я шостого лицаря?

8) Чому Бріан де Буагільбер назвав ім’я Айвенго, хоч міг би змовчати?

Яку мету він переслідував? Проілюструйте конкретними словами

його ставлення до Айвенго.

78 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

9) Хто заступився за честь лицаря Айвенго і чим вони заприсяглися?

Чия запорука здається вам найціннішою?

2. Бліц-турнір запитань

1. Як ви вважаєте, чому Седрик не одразу заступився за Айвенго? Чому

на слуг «ім’я Айвенго справило враження електричної іскри»? Що за

образу згадує Седрик?

2. Що зробила леді Ровена після свого заступництва?

3. Чим закінчилася випадкова зустріч паломника та єврея Ісаака?

4. Як ви вважаєте, чи зустрінуться на турнірі Айвенго і Бріан де Буа-

гільбер? Чому паломник не був впевненим у цьому?

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Чи допоміг нам ефект «збільшувального скла» (зустріч у домі Седри-

ка Сакса) розкрити стосунки між верствами населення середньовічної

Англії?

Про що свідчить ця сцена? (Поділ героїв на саксонців і норманів)

Як ви вважаєте, яку композиційну роль виконує сцена парі у рома-

ні? (Нагадати про зав’язку сюжету)

Що потрібно зробити саксонцям, щоб зібрати сили для перемоги?Чи є для неї передумови?

VI. Домашнє завдання

Читати розділи VII — ХІХ (включно); звернути увагу на опис лицар-

ського турніру (р. VII–XII) та змагання стрілків з луку (р. XIII).

Урок 16

Т ема. Панорама життя середньовічної Англії. Лицар-

ський турнір, його роль у подальшому розвитку

подій

Мета: продовжити знайомство з романом; показа-

ти зв’язок композиції твору з його сюжетом;

розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння

відтворювати зміст подій з позиції будь-кого

з персонажів; працювати над текстологічним

аналізом твору; виховувати культуру мовлення,

відповіді: логічність, послідовність, доказовість,

емоційність, уміння обстоювати власну точку

зору.

Обладнання: портрет В. Скотта; ілюстрації до роману.

І семестр 79

Хід уроку

І. Актуалізація опорних

знань учнів

Бесіда з елементами

текстологічного аналізу

Про яку видатну подію йдетьсяна самому початку роману?

Чому ми точно знаємо, щоголовні герої візьмуть у ній

участь?

Чи можемо ми сказати, що цяподія стане вирішальною у до-

лі деяких з них? Кого саме?

(Лицарський турнір, виклик

Бріана де Буагільбера, парі хра-

мовника і паломника)

А чи можна назвати турнірважливою подією в житті то-

гочасної Англії? Це розвага чи

щось більше?

Чи можна за загальними озна-ками турніру скласти уявлення

про середньовічне англійське суспільство? (Різні соціальні верстви,

розмежування за політичними мотивами, фінансовим станом)

Які великі групи персонажів ви можете назвати?

Розкажіть правила проведення турніру і про те, який зовнішній ви-

гляд має лицар на ньому.

Яка нагорода чекає на переможця?ІІ. Формування нових знань, умінь та навичок

1. Розвиток зв’язного мовлення

Завдання: розповісти про хід турніру від імені дійової особи.

(Седрик Сакс, йомен Локслі, зброєносець Гурт, принц Джон, Ребе-

ка, Ательстан, леді Ровена)

(Призначити двох кращих учнів Зберігачами Точності, які мають

коментувати переказ: про що міг і про що не став би говорити цей пер-

сонаж.) (Використання ілюстрацій до роману.)

2. Фронтальне опитування

Чому появу нового лицаря сакси зустріли з таким захопленням?

Який девіз було написано на щиті лицаря?

Худ. І. Кусков. Ілюстрація до роману

В. С котта «Айвенго»

80 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Чи здогадалися ви, хто цей лицар? Що сприяло вашій здогадці?

Як ви гадаєте, чиєю перемогою закінчиться цей двобій? Чому автор

так вирішив? (Це — центральна лінія роману, хто переможе, з’ясуєть-

ся у кінці.)

Чому Айвенго не хотів назвати себе?

Як зреагували на його відкрите обличчя?

Чи схвалюєте ви поведінку Седрика Сакса?

Як Айвенго розпорядився виграними на турнірі призами?

На кого з героїв слід також звернути увагу?3. Продовження розвитку мовлення

Завдання: провести репортаж зі змагання вільних стрілків. По завер-

шенні відповісти на такі запитання:

Чи знайомий вам цей переможець? Кого зобразив В. Скотт під ім’ямЛокслі?

Яка вдача у цієї людини?ІІІ. Підбиття підсумків уроку з використанням методу

«Вільний мікрофон»

Що нового ми дізналися про Англію ХІІ ст.?

Що ми можемо сказати про головного героя роману?

Як композиція твору пов’язана з його сюжетом?IV. Домашнє завдання

Читати: від розділу ХХ до ХХХІ; звернути увагу на такі епізоди: вря-

тування Седрика; поведінка леді Ровени; діалог Ребеки та Буагільбера;

штурм замка.

Урок 17

Т ема. Історичний колорит і романтика пригод у творі

Мета: продовжити знайомство зі змістом роману та

його персонажами; вдосконалити вміння учнів

цілісно сприймати твір великого обсягу, під-

бирати матеріал, що характеризує образи пер-

сонажів; перевірка знання змісту твору, вміння

орієнтуватися в тексті; виховувати культуру

зв’язного мовлення, культуру відповіді: логіч-

ність, послідовність, доказовість, емоційність;

виховувати вміння бачити асоціативні зв’язки

між різними видами мистецтва, сприймати

ілюстрації до твору.

І семестр 81

Обладнання: портрет письменника; ілюстрації до роману худ.

І. Кускова (М.: Детская література, 1980).

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Слово вчителя

Ми, мешканці країни Читалії, продовжуємо мандрувати разомз героями В. Скотта середньовічною Англією. Сьогодні ми дізнаємо-

ся, які небезпечні пригоди довелось пережити героям твору, з’ясуємо,

в чому можуть проявлятися підступність і жадібність, що таке справжня

краса, вірність та вдячність, і чи є мужність та шляхетність ознаками


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> 1. Течія модернізму, до якої належить поезія О. Олеся


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Схожі:

Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема: Функції мови І мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
Ояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості; спонукати до роздумів над необхідністю мовної самоосвіти та безперервного...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЛюдина І світ
Роль природно-історичного середовища І спадковості у формуванні та розвитку людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЯк ми знаємо творчість Т. Шевченка
Мета заходу: показати Т. Г. Шевченка як поета, що глибоко розумів роль художнього слова в формуванні людини; поглибити знання учнів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconТема уроку: Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості. Мета уроку
Поглибити знання про функції мови та мовлення, пояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості, спонукати до роздумів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль музичної народної творчості у формуванні особистості майбутнього громадянина України
Сучасне суспільство потребує такої форми політичної організації, яке б забезпечувала розкриття творчого потенціалу людини. Це можливо...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКонспект уроку позакласного читання з української літератури у7 класі
Передача та збереження духовних І національних цінностей як запорука щастя та успіху у житті людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль краєзнавства у формуванні громадянської та загальнокультурної компетентності учнівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка