Урок 1 Тема. Музика в житті народуСкачати 451,24 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2017
Розмір451,24 Kb.
ТипУрок
  1   2   3

РОЗРОБКИ УРОКІВ

УРОК 1

Тема. Музика в житті народу.

Мета; розкрити значення мови, пісні, Державного Гімну України в становленні громадянської позиції уч­нів; розвивати образне мислення, уяву, загальні та музичні здібності учнів; формувати повагу до державних символів України, любов до мови та музики українського народу.

Музичний матеріал: Д. Кабалевський. «Класне рондо»; М. Катричко. «Рідна мова», Державний Гімн України; І. Кириліна «Засмутилось кошеня»; українські народні піс­ні (за вибором учителя).

Тип уроку: урок введення в тему.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), ілюстрації до музичних творів, портрети композиторів М. Катричка, І. Кириліної, магнітофон.

Хід уроку 1. Вхід учнів до класу під звучання пісні «Рідна мова» компози­тора М. Катричка.

 2. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку «Четверокласники» (на мелодію рефрену «Класного рондо» Д. Кабалевського, замінивши слово «третьокласники» на «четвертокласники»).

Доречне виконання й іншої поспівки (на розсуд учителя), яка надалі стане музичним епіграфом до занять протягом року.

3. Бесіда про літні музичні враження учнів.

Учитель. Із якою музикою ви зустрічались під час літніх канікул? Згадайте свої літні музичні враження. (Учні ділятьсявраженнями, про можливості ілюструють свої розповіді аудіозаписами фрагментів вокальної чи інструментальної музики.)

Учитель доповнює та узагальнює відповіді учнів, а потім ак­центує увагу дітей на матеріалі, вивченому в 3-му класі.

Учні виконують пісню І. Кириліної «Засмутилось кошеня”


 1. Оголошення теми уроку та семестру.

 2. Слухання Державного гімну України (сл. П. Чубинського, і муз. М. Вербицького).
 • Який характер музики?

 • Про що розповідає текст пісні?

 • Що ти відчуваєш, слухаючи Державний Гімн України?

 • Чому під час слухання Державного гімну потрібно встати?

Учитель. Державний Гімн - один із державних символів, урочистий музичний чи музично-поетичний твір, який вико­нується під час громадських святкових заходів, державних свят, церемоній.

Слово «гімн» у перекладі 3 грецької означає «хвалебна піс­ня». У Стародавній Греції гімнами називали пісенні твори, скла­дені на честь богів і героїв. У Київській Русі також були поши­рені величальні сольні пісні на честь князів та народних героїв. У нашій мові збереглось слово, яке за змістом відповідає понят­тю «гімн»,- «славень».

Державний Гімн України - національний гімн на музику Ми­хайла Вербицького із словами Павла Чубинського «Ще не вмер­ла Україна...».

Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року: український етнограф, фольклорист, поет Павло Чубинський на­писав вірш «Ще не вмерла Україна...», якому в майбутньому су­дилося стати національним, а згодом і Державним Гімном укра­їнського народу. 1863 року композитор Михайло Вербицький на­писав до цього вірша музику.

Державний Гімн України, Герб і Прапор - офіційні символи Української держави.

Порада вчителю. При наявності посібника для учнів «Мій зо­шит з музики. 4 клас» слід звертатись до нього протягом уроку, семестру.

6. Розучування пісні композитор М. Катричка «Рідна мова».
Учитель. Михайло Катричко- відомий сучасний компози­
тор, активний музично-громадській діяч. Народився він на Хар­ківщині.

Пісенний світ композитора різноманітний - він написав понад 150 пісень. Вони звучать як у виконанні дитячих колек­тивів виконавців так і відомих аристів-вокалістів Р Кириченко, М. Гнатюка, В. Шпортька, О. Дзюби. • Який характер пісні?

 • Про що вона розповідає?

 • Що в пісні вам сподобалось?

Учні розучують пісню «Рідна мова». Окремі важкі місця пісні слід розучувати з опорою на нотний запис.

• Що ви можете сказати про гоню, рідну мову? (Відповіді уч­


нів.)

Учитель. Рідна пісня, рідна мова - джерело культури наро­ду, Його мудрості, світогляду, почутів. Саме тому й кажуть: «Піс­ня - душа народу, а його мова -пісня стоголоса”.

7. Виконання пісень, вивчених протягом минулих років.
Учитель. Згадайте та виконайте українські народні пісні,

у яких прославляється рідний край.

 • Хто автор цієї музики?

 • Який настрій викликає у вас ця пісня?

 • Виконайте будь-яку відому в;м українську народну пісню.

8. Проведення гри «Вибери супювід».

Учитель. Виберіть ритмічній супровід до пісні та виконай­те. Намалюйте умовне позначенне інструментів, які використаєте для супроводу• Яку роль відіграла музика в житті народу?

9. Підсумок уроку.


 • Яка музика звучала нa уроці?

 • Які пісні написані композитори, а які вважаються народни­ми?

 • Що ви знаєте про Гімн?

 • Чому Державний Гімн слід слухати стоячи, а військові під час слухання ще й мають віддати честь?

 • Чому цей Гімн називаоть Державним?

Учитель оцінює роботу учнів на уроці, ставлення до музич­ної діяльності.

Домашнє завданя учитель дає на власний розсуд виходячи із методичних рекомендацій програми.

10. Вихід учнів із класу пд звучання української пісні (на розсуд учителя чи за бажаням учнів).

УРОК 2

Тема. Народна композиторська музика.

Мета: розкрити значення життєвих зв'язків народ­ної творчосгі і професійної музики, усвідомити такі поняття, як «народна пісня», «авторська піс­ня», «композиторська пісня в народному дусі»
«троїсті музики»; розвивати музично-творчі здіб­ності учнів; виховувати інтерес, любов до народної та композиторської музики, пісні.

Музичний матеріал: Я. Степовий. «Зоре моя вечірняя»; В. Івасюк «Відлітали журавлі»; A. Філіпенко. «Зацвіла в долині » українські троїсті музики (на вибір учителя).'

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), ілюстрації до музичних творів, портрети композиторів Я. Сте­пового, В. Івасюка, A. Філіпенка, магнітофон.

Хід уроку 1. Вхід учнів до класу під звучання пісні композитора М. Кат-ричка «Рідна мова» (інструментальний виклад).

 2. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя чи бажанням учнів).

3. Бесіда.

Учитель. Як називається музика, під яку ви заходили до класу?

Сьогодні ми продовжуємо розучувати пісню композитора М. Катричка «Рідна мова». Які труднощі ви помітили при розу­чуванні пісні? Згадайте та прочитайте виразно вірш про українсь­ку мову. Які народні пісні можете згадати? Про що вони розпові­дають?

4. Повідомлення теми уроку.

Учитель. Чи можливо назвати всі народні пісні? Так, це важко. Тому що історію, життя та духовний світ нашого народу зберігають понад 200 тисяч фольклорних пісень.

Багато талановитих композиторів, створюючи власні твори, зверталися до чистого джерела народної музики, пісні. Вони на­магалися відобразити у своєму творі всю глибину почуттів, при­таманну народній пісні.

Композиторські (авторські) пісні, які зазнали впливу народ­ної творчості, і за характером, і змістом схожі на народні, назвали композиторськими піснями в народному дусі.

5. Розучування пісні композитора Я. Степового «Зоре моя вечір­няя».

Учні слухають твір


 • Які почуття у вас викликає пісня: радість, смуток, бай­дужість?

 • Чи схожа ця пісня на народну?

 • Зверніть увагу на тональність, лад та особливості мелодії твору.

 • Пригадайте пісню на слова Т. Шевченка.

Порада вчителю. При розучуванні пісні „Зоре моя вечірняя” слід звернути увагу учнів на її подібність до народної пісні, особ­ливості мелодії, мінорний лад (хід по ступенях у 3-4, 7-8 так­тах, стрибки в мелодії у 1, 5-6 тактах) та ритму (нота 3 крапкою в 2, 3, 7 тактах).

6. Слухання музичних інструментальних п'єс у виконанні трої­стих музик. Звучить інструментальна п'єса.. • Який характер музики?

 • Як називаються народні інструментальні ансамблі?

Учитель. Найпоширеніші типи троїстих музик в Україні: скрипка, басоля та бубон у центральних та східних областях; скрипка, цимбали, бубон або барабан - у західних областях. Не­рідко до складу ансамблю додавалась сопілка.

Сучасні ансамблі троїстих музик розширили свій склад, до­давши до нього духові (флейта, кларнет, труба) та клавішні (гар­монія, баян) інструменти.

Послухайте музику у виконанні троїстих музик. Який харак­тер музики? (Звучить музика.)

Які музичні інструменти ви почули у прослуханих творах?

7 Проведення гри «Придумай супровід..

Учитель Створіть свій ансамбль троїстих музик, вико­найте улюблену музику із супроводом. Запишіть супровід та на­малюйте умовні позначення музично-шумових інструментівів, які ви використали.

8. Підсумок уроку.


 • Яка музика прозвучала на уроці?

 • Пригадайте як називається тема уроків першого семестру? «Музика мого народу».)

 • Чому ми повинні вивчати музику нашого народу? (ми живе­мо в чудовому квітучому та співучому краї - в Україні, і на­ше завдання - вивчати, зберігати, шанувати нашу українську культуру, мову, пісню.)

У ч и т е л ь У народі кажуть: ~Той народ, який забув свої піс­ні - вмирає наполовину, а який забув ще й свою мову ~ вмирає назавжди зникає 3 лиця землі». Український народ має спі­вочу душу, любить музику, танці. Пісня - душа народу його думи мрії про щастя.

Домашне завдання учитель дає на власний розсуд, виходячи із програмних вимог та методичних рекомендацій. 9. Вихід учнів із класу під музику (за бажанням учнів)УРОК З

Тема. Жниварські пісні — пісні праці

Мета: розкрити жанрові особливості жниварських пі­сень, їх морально-естетичну сутність. зв'язок пісні, музики з життям; розвивати вміння учнів логічно мислити, інтерпретувати та виразно ви­конувати пісні; виховувати ціннісне стставлення до народної творчості, духовні, моральні якості твор­чої особистості (працелюбство, любов до Музики, бажання творити).

Музичний матеріал: В. Філіпенко. «Поле моє, поле»; українські народні пісні «А вже сонце котиться», «Як діждемо літа».

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), ілюстрації до музичних творів, портрет композитора В. Філіпенка, магнітофон.

Хід уроку 1. Вхід учнів до класу під звучання пісні В. Філіпенка «Поле моє, поле».

 2. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя).

 1. Актуалізація музичних вражень, досвіду учнів. Учитель проводить гру «Композитор».

 2. Виконання пісні М. Катричка «Рідна мова». Порада вчителю.

Звернути увагу учнів на текст пісні, чистоту виконання ме­лодії.

5. Розучування української народної пісні «А вже сонце котиться».

Учитель. Серед народних пісень важливе місце посідають піс­ні, присвячені жнивам. У них розкривається працелюбність укра­їнського народу. Розрізняють три групи жниварських пісень:


 • зажинкові (звеличують початок жнив, женців, перший сніп);

 • жнивні (змальовують тяжку працю хлібороба);

 • обжинкові (оспівують завершення жнив).
 • Як у пісні змальовується важка праця хліборобів?

 • Який характер, особливості пісні?

Учитель. Жниварські пісні - це пісні, які оспівують хід жнив та працю хлібороба. У них розкривається працелюбність і душевна щедрість українського народу, який працював з ран­нього ранку до заходу сонця. Яскравим прикладом цього є пісня «А вже сонце котиться»
. Виконання пісні «Як діждемо літа». Учні виконують пісню.

 • Порівняйте зміст пісні, характер із піснею «А вже сонце ко­титься».

 • Придумайте ритмічний супровід до пісні та виконайте. Порада вчителю. На цьому етапі уроку доречно використати

технології роботи по групах, застосувати метод «Мікрофон».

7. Слухання пісні В. Філіпенка «Поле моє, поле». • Хто виконує пісню?

 • Який настрій пісні?

 • Як розкривається характер музичного твору в його темпі, ди-

намиці?

• Як композитор розкриває працелюбність і душевну щедрість


українського народу? Передайте рухами характер музичного

твору.


 • Чи близький зміст цієї пісні до змісту жниварських пісень?

 • Згадайте та виконайте пісню «Зоре моя вечірняя».

8. Підсумок уроку.

 • Яка музика звучала на уроці?

 • Який жанр народних пісень був головним на уроці?

 • Які основні особливості жниварських пісень?

Учитель проводить оцінювання роботи учнів на уроці, став­лення до навчально-музичної діяльності.

Домашнє завдання учитель дає на власний розсуд, виходячи із програмних вимог та методичних рекомендацій.

9 Вихід учнів із класу під звучання пісні композитора В. Філі-

пенка «Поле моє, поле» або музики на розсуд учителя


УРОК 4

Тема. Жартівливі пісні — пісні веселощів.

Мета: розкрити жанрові особливості українських народ­них жартівливих пісень та визначити їх зв'язок із життям народу, моральну-етичну спрямо­ваність; розвивати чуттєво-емоційне сприймання та емоційно-естетичний досвід, виконавський рі­вень учнів; виховувати інтерес до народної жар­тівливої пісні, людяність, любов до праці.

Музичний матеріал: українські пісні «Сіяв мужик просо», «Дівка Яв- дошка», «Грицю, Грицю, до роботи», «А вже сон­це котиться»; М. Калачевський. «Українська сим­фонія» (II частина).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), магнітофон, ілюстрації до музичних творів, портрет компози­тора М. Калачевського.

Хід уроку

1 Вхід учнів до класу під звучання пісні композитора В. Філі-' пенка «Поле моє, поле».

2. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя).

3 Бесіда. • Що можете сказати про музику, яка звучала на початку уроку?

 • Які сторони життя висвітлює? Про що розповідає і що вира­жає?

3. Виконання української народної пісні «А вже сонце котить­
ся».

Учні виконують пісню. • Що характерно для жниварських пісень?

 • Як називаються пісні, присвячені жнивам? Згадайте та назвіть жниварські народні пісні

Учитель. Українська жартівлива пісня - яскраве і своєрідне явище, винятково цінне джерело пісенного гумору. У ній віддзер­калились характер і світогляд нашого народу, його етичні й есте­тичні уподобання, висока шляхетність і непохитний оптимізм. Дотепні жарти створюють веселий настрій, підбадьорюють.

4. Розучування української народної пісні «Сіяв мужик просо».

Учитель. У пісні «Сіяв мужик просо» розкривається сцена непорозуміння чоловіка із дружиною, висміюється жіноча впер­тість.

Порада вчителю. Звернення до нотного тексту пісні допомо­же учням як при розучуванні мелодії, так і при визначенні особ­ливостей музичної мови пісні.

5. Проведення гри «Упізнай мелодію».
Визначте за нотним записом пісню та виконайте.

6. Бесіда про характерні особливості жанру жартівливої пісні.

Учитель. Згадайте українські жартівливі пісні «Дівка Явдо-шка», «Грицю, Грицю, до роботи».

Подумайте та визначте особливості жартівливих пісень.

Різноманітні за тематикою і змістом жартівливі пісні мають свої характерні композиційні та художні прийоми, своєрідні ме­лодії. їм властиві жива мова, проста мелодія, чіткість ритму, по­вторення короткого головного мотиву.

У пісні «Грицю, Грицю, до роботи» гумор розкривається в діа­логічній формі, контрастною поведінкою героя - Гриця.

У пісні «Ой є в лісі калина» - у словесній грі, у творах «Комарики-дзюбрики, калина» та «Дівка Явдошка» - у приспіві

Для багатьох жартівливих пісень характерна діалогічна побудова, яка бере початок від обрядово-ігрової та хорово;У багатьох випадках жартівлива пісня містить риси трудових пісень, відображає процеси праці.

 • Як особисто на вас впливає жартівлива пісня?

 • Порівняйте жанри жартівливої і жниварської пісні.


Жартівливі пісні

Жниварські пісні

ХарактерТемпРитм

7. Слухання «Української симфонії» М. Калачевського.

У ч и т е л ь. У симфонії використана українська народна пісня «Дівка в сінях стояла». Твір М. Калачевського належить до жни­варських чи жартівливих пісень? Якого характеру набула пісня в симфонії?

8. Проведення гри «Ансамбль».

Створіть ансамбль троїстих музик для супроводу жартівли-

9. Підсумок уроку. • Наведіть приклади жартівливих пісень.

 • Що характерно для цих пісень?

Учитель. Жартівливі пісні - це пісні, у яких виражається народний гумор, дотепність, розум, любов до життя, віра в добро.

Учитель проводить оцінювання роботи учнів на уроці, дає до­машнє завдання.

10. Вихід учнів із класу під звучання «Української симфонії” М. Калачевського
УРОК 5

Тема. Коломийки — пісні життя.

Мета: розкрити жанрові особливості народної пісні-ко-ломийки та визначити вплив народної пісні на розвиток професійної музики; розвивати навич­ки інтерпретування, виконання пісень; вихову­вати емоційне, ціннісне ставлення до народної пісні, любов до рідної природи, країни, почуття гу­мору.

Музичний матеріал українські народні пісні «Сіяв мужик просо», «Вер- ховино, світку ти наш»; українська коломийка (за вибором учителя); Г. Майборода. «Гуцульська рапсодія».

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), магнітофон, ілюстрації до музичних творів, портрет компози­тора Г. Майбороди.

Хід уроку

1 Вхід учнів до класу під звучання фрагмента «Української симофонії» М. Калачевського.

2.Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя).

Бесіда.

Учитель. Певно ви впізнали музику, яка щойно вітала вас. Як називається цей твір? Яку народну пісню використав компо­зитор М. Калачевський у своєму творі?4 Виконання українських народних пісень «Сіяв мужик просо”,
. «Грицю, Грицю, до роботи».

 • Згадайте відомі вам жартівливі пісні.

 • Виконайте ту з них, яка вам подобається найбільше.

 1. Бесіда про характерні особливості жанру коломийки

Учитель. Серед численних українських пісень найбільшого поширення в західних областях України набули коломийки.

Коломийки - українські народні пісні-танці жартівливого ха­рактеру. Назва цього пісенного жанру походить від назви міста Коломия Івано-Франківської області, по іншій версії назва - від слова «коло», по якому рухались танцюристи.

Короткі за побудовою, задерикувато-веселі, сатирично-жар­тівливі, а часом і сумні, ліричні, коломийки стисло, образно і до­тепно відтворюють життя народу.


Визначте особливості коломийки: характер, темп.


Послухайте та порівняйте коломийки.

 • Чим відрізняється ця коломийка від попередньої?

 • Який в неї характер, темп?

 • Про що вона розповідає?

6. Слухання «Гуцульської рапсодії» П. Майбороди.

Учитель. Рапсодія - віртуозний інструментальний твір, фантазія на народні теми


Простежте, як розвиваються основні теми твору. Особливу увагу зверніть на розвиток ліричної теми (народна пісня «Верхо­вино, світку ти наш»).

Порада вчителю. Знайомство з музичною темою рапсодії до­поможе учням простежити розвиток мелодії від сумного до уро­чисто-переможного звучання. Визначте розвиток характеру мелодії: динаміку, характер.

• Простежте та визначте розвиток інших контрастних тем.
. Що оспівується в рапсодії?

Учні доходять висновку, що в рапсодії висловлюються захоп­лення композитора рідним краєм, любов до Карпатського краю.

7 Виконання пісні «Ой, заграйте, дударики» А. Філіпенка з рухами та інструментальним супроводом.


 • Згадайте пісню, в якій також оспівується захоплення Карпат­ських краєм.

 • Чим відрізняється ця пісня від пісні «Сіяв мужик просо»?

Порада вчителю. Виконання української народної пісні «Сіяв мужик просо» відбувається у формі гри «Ансамбль».

8. Підсумок уроку. • Які пісні інструментальні твори звучали протягом уроку?

 • До яких жанрів належать ці народні пісні?

 • Які характерні риси коломийок?

Учитель проводить оцінювання музично-творчої діяльності учнів, дає домашнє завдання.

9. Вихід учнів із класу під звучання «Гуцульської рапсодії»


Г. Майбороди.

УРОК 6Тема. Дитячий фольклор.

Мета: визначити особливості дитячого фольклору як складової частини народної творчості; розкрити інтонаційні особливості забавлянок, скоромовок лічилок; розвивати слухацьку увагу, творчі здіб­ності учнів; виховувати почуття гумору, розуміння їх значення у повсякденному житті.

Музичний матеріал: дитячі забавлянки «Котилася торба», «Був собі журавель», скоромовки, лічилки; С. Прокоф'єв «Базіка».

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), магнітофон ілюстрації до музичних творів, портрет компози­тора С. Прокоф'єва.

Хід уроку 1. Вхід учнів до класу під звучання «Гуцульської рапсодії» Г. Майбороди.

 2. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя).

3. Бесіда. • Про що розповіла музика на початку уроку? Яка вона за ха­рактером? (За необхідності доцільне повторне звучання «Гу­цульської рапсодії”.)

 • Про які народні пісні вона нагадала?

4. Слухання та виконання фрагментів коломийок.

Учні виконують коломийки, які їм подобаються найбільше.

5. Розкриття теми уроку.

учитель. Особливе місце в народній творчості займає дитя­чий фольклор: забавлянки, дражнилки, скоромовки, лічилки. Ці твори тішать малечу, вчать добре розмовляти, рахувати.

Згадайте та виконайте українську народну пісню «Котилася торба».


 • Ця пісенька є забавлянкою, дражнилкою, лічилкою чи скоро­мовкою?
 • Яке слово необхідно підкреслити, щоб визначити вид дитячо­го фольклору?

Визначте ще один жанр дитячого фольклору, виконавши ці­
каве завдання: прокажіть кілька разів без зупинки, поступово
прискорюючи темп, такі слова:

Хитру сороку Спіймати морока, А на сорок сорок -Сорок морок. • Як називається таке швидке промовляння? {Скоромовка.)

 • Спробуйте проспівати ці рядки, змінюючи темп, висоту зву­чання.

Учитель. Скоромовка - жартівливий вислів, складений із важких для швидкої вимови слів.

Композитори використовували цей вид фольклору у своїй творчості. Згадайте, у якому з музичних творів композитор С. Прокофєв використав інтонаційні скоромовки? („Базіка”.) Виконай­те відповідний уривок цього твору.

Порада вчителю. Учні виконують завдання разом з учителем у формі гри «Ансамбль».

5. Проведення гри «Композитор».

Учитель. Уявіть себе композитором. Послухайте уважно вірш.

Раз, два, три, чотири, п'ять -Вийшов зайчик погулять. Як нам бути, що зробити? Треба зайчика зловити. Будем знову рахувать: Раз, два, три, чотири, п'ять.

Придумайте мелодію на ці рядки, а потім заспівайте її в уяв­ний мікрофон, по черзі з друзями. (Учні виконують завдання.)

Учитель. На який жанр дитячого фольклору схожий цей вірш? (На лічилку.)

Лічилка - віршик із лічбою, який використовують для роз­поділу ролей у дитячій грі.


 1. Слухання української народної дитячої пісеньки «Був собі журавель»

 2. Як називається ця пісенька?

 3. До якого жанру дитячого фольклору належить? (Забавлянки.)

Учитель. Забавлянки - коротенькі пісеньки або віршики, які в ігровій формі знайомлять малят з побутом, природою.

8. Робота в групах. 1. Згадайте і назвіть українські народні пісні жартівливого ха­рактеру.

Придумайте супровід до однієї з них та виконайте

9. Підсумок уроку. • Якому виду народної пісні був присвячений урок?

 • Xто згадає види дитячих пісень?

 • Які види дитячого фольклору вам подобаються найбільше? Учитель проводить оцінювання музично-творчої діяльності

учнів, дає домашнє завдання.

10. Вихід учнів із класу під звучання музики (на розсуд учителя, учнів).

УРОК 7


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок Відлуння бахівських образів
Музика весь час з нами. А чи могли б ви, колеги, уявити своє життя без музики? Що означає музика у вашому житті? Музика існує для...
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок 17 Тема. Сучасна музика. Стилі та напрями

Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconТема: Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті людини. Твір про справжні життєві цінності. За твором Зірки Мензатюк «Таємниця козацької шаблі»

Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок тема. Андрій Чайковський «За сестрою». Геройство І лицарська відвага. Підсумковий урок
Е минуле українського народу; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати...
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок 1 клас ІІ семестр Тема : я І музика. Доля генія. Виконання пісні В. Філіпенка
Обладнання: медіа проектор, відео шоу портретів В. А. Моцарта, караоке пісні «Веснянка», ппз 6 клас
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок позакласного читання в Тема. Твій друг книга! Гімн книзі. Слайд 1 Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні
Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні відомості про книгу як історичну пам’ятку людства, як коштовний...
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconКонспект уроку з музичного мистецтва в 6 класі Тема. Музика як мова почуттів. С. Рахманінов блискучий майстер російського піанізму
Тема. Музика як мова почуттів. С. Рахманінов – блискучий майстер російського піанізму
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconМузико! О вічна таїна Музичний салон Ведучий
Ведучий: Яку роль в нашому житті відіграє музика? Напевне, ми ніколи серйозно не замислювалися над цим питанням
Урок 1 Тема. Музика в житті народу icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка