Урок 1 Тема. Музика в житті народуСкачати 451,24 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2017
Розмір451,24 Kb.
ТипУрок
1   2   3
Тема. Настрій зимових свят.

Мета: розкрити зв'язок пісенної творчості з життям на­роду на прикладі зимових календарно-обрядових пісень; розвивати чуттєво-емоційне сприймання, навички виконавського розвитку; виховувати ін­терес до народної пісні, народних традицій, лю­бов до краси, кращі моральні якості особистості.

Музичний матеріал: українські народні пісні «Летіла зозуля», «Ой на горі та й женці жнуть», «Забілів від снігу гай», «Ой, хто Миколая любить».

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), магнітофон, ілюстрації до музичних творів.

Хід уроку 1. Вхід учнів до класу під звучання української пісні «Ой хто Миколая любить» (інструментальний варіант).

 1. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя

Актуалізація музичних вражень учнів; виконання української


народної пісні «Летіла зозуля».

Порада вчителю. Слід звернути увагу учнів на текст пісні. • Складіть виконавський план пісні «Летіла зозуля».

 • До якого пісенного жанру належить пісня «Летіла зозуля»?

 • Які особливості ліричних пісень?

 • Які ще народні ліричні пісні ви можете назвати?

4. Розкриття теми уроку.

Звучить фрагмент пісні «Забілів від снігу гай».

• Що ви 3наєте про народне свято, якому присвячена пісня?
(Відповіді учнів.)

Учитель доповнює відповіді учнів.

Учитель. Святкують день Миколая двічі на рік - навесні 22 травня (весняний Миколай) та взимку 19 грудня (зимовий Ми-колай).

У народі вважають, що 3 Миколая 3имового починається справжня 3има та беруть початок різдвяні свята.

Цей святий вважається благодійником, помічником трударів, хліборобів. За це отримав характеристику як Микола Добрий.

Святий Миколай найбільше опікується бідними, убогими та дітьми. За народним повір'ям, у ніч на 19 грудня святий обхо­дить усі хати, де мешкають діти, підкладаючи чемним та слухня­ним дітям дарунки під подушку. А неслухняні отримують замість гостинців різочки.

5. Розучування української народної пісні «Забілів від снігу
гай».

• Які особливості пісні? Зверніть увагу на зміну розміру, наяв­


ність пауз.

Порада вчителю. При виконанні пісні слід позначити звучан­ням трикутника чи дзвоника наявні паузи. Зміна розміру потре­бує особливих прийомів співу групами по черзі. Виконання ча­стини пісні в певному розмірі дозволить учням краще зрозуміти її особливості, значення розміру в створенні пісенного характеру

6. Виконання пісні «Ой, хто Миколая любить».

Назвіть пісні, присвячені святому Миколаю.

Виконайте пісню «Ой, хто Миколая любить

Придумайте ритм вступу до пісні. Запишіть його ритмічний


рисунок. (Учні виконують завдання у формі гри «Компози­
тор».)

Порада вчителю. При виконанні української народної пісні «Ой, хто Миколая любить» необхідно домагатись емоційності, виразності.

7. Підсумок уроку.


 • Які ваші музичні враження від уроку?

 • Яку з пісень бажали б виконати повторно?

Учитель проводить оцінювання навчально-музичної діяль­ності учнів, дає домашнє завдання на власний розсуд.

8. Вихід учнів із класу під звучання музики (на розсуд учителя


чи учнів).

УРОК 14

Тема. Колядки та щедрівки.

Мета: розкрити значення зимових календарно-обря­дових пісень (колядок і щедрівок) у житті наро­ду; розвивати вокально-хорові навички, емоцій­но-почуттєвий досвід учнів; виховувати інтерес до зимових календарно-обрядових пісень, пова­гу до народних традицій.

Музичний матеріал: українські народні щедрівки та колядки «Слава нашим господарям”, «Щедрик, щедрик, щедрі­вочка», «Я маленький хлопчик», «Ой сивая тая зо­зуленька», «Павочка ходить».

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), магнітофон, ілюстрації до музичних творів.

Хід уроку 1. Вхід учнів до класу під звучання «Щедрика» в обробці М. Ле-онтовича.

 1. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя).

З Актуалізація музичних вражень учнів, виконання української народної пісні «Забілів від снігу гай». • Виконайте пісню «Забілів від снігу гай» з необхідним на­строєм, виразно.

 • Позначайте паузи звучанням музичних інструментів (три­кутника або дзвоника).

4. Бесіда про українські народні традиції й обряди, присвячені
зустрічі Нового року.

Учитель Важливою частиною обряду зустрічі Нового ро­ку, різдвяних урочистостей було виконання колядок і щедрівок. У кожній місцевості України існували свої варіанти обрядів, зви­чаїв пісень Із колядками та щедрівками ви знайомились на уро­ках 'у попередніх класах. І певно, кожен із вас може згадати та виконати деякі з них.

5. Розучування щедрівки «Слава нашим господарям».


 • Який характер щедрівки?

 • Зверніть увагу на мелодичну повторність, подібність заспіву і приспіву.

Порада вчителю. Розучування пісні слід проводити з опорою на нотний запис.

Згадайте інтонації інших відомих вам щедрівок та виконайте.

6. Проведення гри «Упізнай пісню”.

Учитель награє інтонацію пісні «Ой сивая тая зозуленька». Упізнавши щедрівку, учні виконують її за нотним записом.

7. Проведення гри «Композитор». Учитель награє інтонацію піс­
ні «Щедрик, щедрик, щедрівочка». Учні відгадують твір, спи­
раючись на нотний запис. • Зробіть свою обробку пісні, придумайте до пісні другий го­лос.

 • Порівняйте свій варіант пісні з її обробкою композитором М. Леонтовичем.

8. Бесіда про значення, зміст щедрівок.

 • Коли виконували щедрівки? (На Новий рік, на Щедрий вечір.)

 • Але ж ми чуємо такі слова: «прилетіла ластівочка...». Звідки вона взимку прилетіла?

Учитель. Хай це вас не дивує, що в новорічних колядках, щедрівках часто співається про весну: про те, як Василько жито сіє, як Меланка пасе качура, про зозулю, про ластівочку... Проте дива тут немає, адже в давнину, за часів, коли складалися ці пісні, наші прадіди-язичники святкували Новий рік не в січні, а в бе­резні, коли природа прокидалася від зимового сну. Згодом Новий рік почали зустрічати взимку, а пісні залишилися.

• Що ж виражає ця інтонація? (Радість, відчуття чогось не­


звичного.) Якщо людина піднесено повторює одні й ті самі сло­ва, то викликає в оточуючих і сама відчуває щастя, бажання іншим достатку, здоров'я, радості. Щоб було в кожному домі й жито, й пшениця, і всяка пашниця

Який образ зображено в цьому творі? Що він символізує?


{Образ ластівочки - це символ добра, щастя, любові, радості,
ніжності.)

9. Підсумок уроку. • Із якими щедрівками ви познайомились на уроці?

 • Які почуття вони у вас викликали?

 • Яка роль зимових календарно-обрядових пісень у житті лю­дей?

Учитель проводить оцінювання роботи учнів на уроці, дає до­машнє завдання.

10. Вихід учнів із класу під звучання музики або народних пісень (на розсуд учителя чи учнів).УРОК 15

Тема. Різдвяні мотиви в музиці.

Мета: узагальнити знання про побутування в Україні об­рядів і звичаїв зустрічі Нового року; збагачувати емоційно-естетичний досвід учнів, розвивати на­вички виконавського розвитку пісні; виховувати інтерес, повагу до народних традицій.

Музичний матеріал: українські народні щедрівки «Слава нашим госпо- дарям», «Щедрик», «Павочка ходить», «Ой сивая тая зозуленька», «Коза».

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), магнітофон, ілюстрації до музичних творів.

Хід уроку 1. Вхід учнів до класу під звучання щедрівки «Слава нашим гос­подарям” (інструментальний варіант).

 1. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя

 1. музичних вражень та досвіду учнів, виконання української народної пісні „Забілів від снігу гай».

 2. Бесіда про традиції зустрічі Нового року, обряди щедру­вання.

Учитель. Обряди колядування й щедрування проходили за певним сценарієм, з дійовими особами, переодягненням. Незмін­ні персонажі дійства Василько (переодягнена дівчина) та Маланка (хлопець, вбраний у дівочий одяг), чорт, Ведмідь, Циган, Дід-пово-дир, Коза.

Завітавши до хати, веселий гурт розігрував кумедні інсценів­ки, веселив господарів.

Коза - одягнений у кожух навиворіт парубок - весело стри­бала по хаті, чіпала присутніх, буцалась рогами, співала. У від­повідності до тексту пісні вона «помирала”, а потім «оживала» і веселилась.

5. Розучування української народної пісні «Коза».

• Вивчіть пісню, яка супроводжувала цікавий обряд водіння Кози із щирими побажаннями господарям врожайного року.

При розучуванні пісні слід звернути увагу учнів на інтонацій­ну та ритмічну повторюваність мелодії.

Порада вчителю. Доцільним буде виконання твору по черзі в групах по одному такту.

6. Конкурс щедрувальників. • Згадайте вивчені раніше щедрівки.

Виконайте свою найулюбленішу щедрівку, супроводжуючи спів інсценуванням.

Підсумок уроку. • Що цікавого ви дізнались про українські народні обряди, при­свячені святам різдвяного циклу?

 • Чи потрібні ці обряди нині? Як вони збагачують наше життя?

 • Які ще ви знаєте українські новорічні обряди, окрім обряду водіння Кози?

Учитель проводить підготовку учнів до підсумкового уроку.

8. Вихід учнів із класу під звучання музики (на розсуд учителя


чи учнів).

УРОК 16

Тема. Урок зимовий, підсумковий.

Мета: під час виконання, слухання різнопланових народ­них пісень учні повинні продемонструвати знання пісенних жанрів народної пісні, їх особливостей, характерних ознак.

Музичний матеріал: українські народні музичні твори, що належать до різних пісенних жанрів, які вивчалися протя­гом семестру.

Тип уроку: урок узагальнення теми.

Обладнання: музичні інструменти (фортепіано, баян, акорде­он, темброво-шумові інструменти), магнітофон.

Хід уроку 1. Вхід учнів до класу під звучання музики будь-якого твору, що вивчався протягом семестру.

 2. Музичне вітання.

Учні виконують поспівку або пісню (за вибором учителя).

3. Актуалізація музичного досвіду учнів.

Учитель. Протягом свого історичного розвитку україн­ський народ створив неповторну, унікальну культуру, велику роль в якій відіграє пісенна творчість -' нев'януча краса української душі.

• Яку роль відігравали пісні в житті народу під час роботи, у бо­


ротьбі за волю, у побуті та під час відпочинку?

. Конкурс знавців музики.

Учитель. Покажіть себе знавцями української пісні. До яко­го пісенного жанру належать вивчені народні пісні? Одну з них визначте за нотним записом.

• Які з українських народних пісень залишили у вашій душі


яскраві, незабутні почуття?

• Які композитори використовували народну пісню у своїй


творчості: опері, симфонії, авторських піснях?

5. Підсумок уроку.Учитель. Пісенність, наспівність, ліричність і яскрава емо­ційність - найхарактерніші риси української народної і ком­позиторської музики. Пісенна творчість українського народу - нев'януча окраса його духовної культури.

6. Вихід учнів із класу під звучання святкової музики (на розсуд учителя або учнів)
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок Відлуння бахівських образів
Музика весь час з нами. А чи могли б ви, колеги, уявити своє життя без музики? Що означає музика у вашому житті? Музика існує для...
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок 17 Тема. Сучасна музика. Стилі та напрями

Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconТема: Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті людини. Твір про справжні життєві цінності. За твором Зірки Мензатюк «Таємниця козацької шаблі»

Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок тема. Андрій Чайковський «За сестрою». Геройство І лицарська відвага. Підсумковий урок
Е минуле українського народу; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати...
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок 1 клас ІІ семестр Тема : я І музика. Доля генія. Виконання пісні В. Філіпенка
Обладнання: медіа проектор, відео шоу портретів В. А. Моцарта, караоке пісні «Веснянка», ппз 6 клас
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconУрок позакласного читання в Тема. Твій друг книга! Гімн книзі. Слайд 1 Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні
Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні відомості про книгу як історичну пам’ятку людства, як коштовний...
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconКонспект уроку з музичного мистецтва в 6 класі Тема. Музика як мова почуттів. С. Рахманінов блискучий майстер російського піанізму
Тема. Музика як мова почуттів. С. Рахманінов – блискучий майстер російського піанізму
Урок 1 Тема. Музика в житті народу iconМузико! О вічна таїна Музичний салон Ведучий
Ведучий: Яку роль в нашому житті відіграє музика? Напевне, ми ніколи серйозно не замислювалися над цим питанням
Урок 1 Тема. Музика в житті народу icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка