Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. НавчальнаСкачати 53,32 Kb.
Дата конвертації27.04.2017
Розмір53,32 Kb.
ТипУрок

Клас 10-Б Урок №7
Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму

Мета.

Навчальна. Формування знань про мови програмування, історію та хронологію їх виникнення, особливості роботи трансляторів з мов програмування

Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів. Логічне мислення, пам’ять, грамотність та культуру мови.

Виховна. Виховувати цікавість, допитливість. Бажання навчатися

Тип засвоєння знань

Структура

  1. Організаційна частина.

  2. Мотивація навчальної діяльності.

  3. Вивчення нового матеріалу

  4. Закріплення нового матеріалу

  5. Домашнє завдання

  6. Підсумки уроку

Вивчення нового матеріалу

Комп’ютерні програми

Ви знаєте, що комп’ютер працює під управлінням програмного забезпечення, яке складається з комп’ютерних програм (далі – програм) різноманітного призначення. Працюючи з комп’ютером у школі та вдома, ви використовували текстовий процесор і графічний редактор, програми-архіватори й антивірусні програми, табличний процесор і редактор комп’ютерних презентацій, навчальні та контролюючі програми, ігрові програми та багато інших.Програма – це набір команд (вказівок, інструкцій), призначений для виконання комп’ютером у певній послідовності.

Програми складаються для виконання комп’ютером алгоритмів. Ці алгоритми утворюють логіку програми (програмну логіку).

У процесі своєї роботи програма опрацьовує дані. Дані, які вводить до програми безпосередньо користувач програми або програма їх отримує від певного пристрою (наприклад, від датчика температури), або від іншої програми, або з іншого джерела (наприклад, з текстового файлу) називаються вхідними (початковими) даними. Деякі програми працюють без вхідних даних. Дані, отримання яких є метою використання програми, називаються вихідними (результуючими) даними. Під час виконання програми утворюються та опрацьовуються й інші дані, які називаються проміжними даними.

Більшість сучасних програм у процесі своєї роботи надають користувачу певний набір засобів для його взаємодії з програмою та пристроями. До цих засобів належать засоби керування (кнопки, меню та ін.), засоби введення даних (поля, лічильники та ін.), засоби виведення даних (написи, поля і т. д.) та ін. Сукупність таких засобів, а також методів їх використання утворюють інтерфейс користувача.

Першим у світі програмістом вважається Ада Лавлейс (1815-1852), дочка відомого англійського поета Джорджа Гордона Байрона. Вона працювала з Чарльзом Беббіджем (1791-1871), розробником механічної обчислювальної машини (аналітичної машини), і вперше описала основні принципи розробки програм для обчислювальних машин. На жаль, ця обчислювальна машина так і не була створена. На честь Ади Лавлейс одна з мов програмування названа Ada.

Мови програмування

Складаючи алгоритми, призначені для виконання людиною, користуються мовою спілкування людей: українською, російською, англійською, німецькою тощо.

Але для алгоритмів, які повинен виконувати автоматичний пристрій (зокрема, комп’ютер), мова спілкування людей складна, має неоднозначні конструкції (наприклад, слова-омоніми). Тому для запису алгоритмів, які призначені для виконання автоматичними пристроями, розробляють і використовують спеціальні мови - мови програмування.

Мова, яка використовується для запису алгоритмів, призначених для виконання комп’ютером, називається мовою програмування.

Кожна мова програмування має такі компоненти:

1) алфавіт – множину символів, з яких можна утворювати слова та речення цієї мови;

2) словник – набір спеціальних (зарезервованих, ключових) слів.

3) синтаксис - правила складання та запису мовних конструкцій (не словникових слів і речень);

4) семантику - встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання.

Використання символів, що не входять до алфавіту, неправильне написання словникових слів, порушення синтаксичних правил призводить до неможливості виконання комп’ютером відповідної команди. Такі порушення називаються синтаксичними помилками.

За останні 70 років створено близько трьох тисяч різних мов програмування. Деякі з них уже вийшли з користування, для деяких постійно з’являються досконаліші версії, кожна наступна з яких зручніша для складання програм і має ширші можливості, постійно створюються нові мови програмування.

Деякі мови програмування використовуються для складання програм для розв’язування задач з різних галузей науки, техніки, виробництва, сфери побуту та ін. (наприклад, Delphi, С++, С#, Java), а деякі створені спеціально для складання програм для розв’язування спеціального кола задач (наприклад, Prolog (англ. Programming in Logic – програмування в логіці), Lisp (англ. List Processing – опрацювання списків)).

Процесор комп’ютера може виконувати команди, подані тільки машинною мовою. Машинна мова – це мова програмування, в якій команди подаються як послідовності двійкових кодів. Машинна мова програмування орієнтована на процесори конкретної архітектури, тобто машинні мови для різних процесорів можуть відрізнятися одна від одної.

Для виконання процесором програм, написаних не машинною мовою програмування, їх потрібно спочатку перекласти на машинну мову і лише потім виконати. Для перекладу програм на машинну мову створені та використовуються спеціальні програми – компілятори. Ці програми аналізують весь текст програми на наявність синтаксичних помилок, і якщо такі помилки відсутні, перекладають текст програми на машинну мову, формуючи машинний код програми. Цей код, залежно від режиму роботи компілятора, або зберігається в пам’яті комп’ютера, або записується на диск у вигляді виконуваного файлу (наприклад, ехе-файлу). Після отримання виконуваного файлу його можна відправити на виконання процесором. При цьому сама програма-компілятор вже не використовується. Тому виконуваний файл може використовуватися й на тих комп’ютерах, де програма-компілятор відсутня.

За наявності в програмі синтаксичних помилок, компілятор або зупиняється на першій з них і виводить на екран повідомлення про неї, або аналізує програму до кінця та виводить на екран загальний список повідомлень про наявні помилки. Після цього потрібно виправити всі синтаксичні помилки і розпочати процес компіляції знову.

Для деяких мов програмування створено інші спеціальні програми – інтерпретатори. Ці програми не створюють виконуваних файлів, а аналізують програму покомандно й одразу ж ці команди виконують. Тому виконати програму, яка інтерпретується, а не компілюється, можна лише на тому комп’ютері, де встановлена відповідна програма-інтерпретатор.

Для деяких сучасних мов програмування використовують комбінацію компіляції й інтерпретації. Спочатку програма компілюється в деякий проміжний код (не машинний), після чого інтерпретується спеціальною програмою, написаною для цього коду.

Закріплення нового матеріалу

Перевірте себе

1°. Що таке комп’ютерна програма?

2°. Що таке програмна логіка й інтерфейс користувача?

3°. Які дані називають вхідними, вихідними, проміжними?

4°. Що таке мова програмування?

5°. Назвіть компоненти, з яких складається мова програмування.

6*. Опишіть кожний компонент мови програмування.

7*. Що таке синтаксична помилка?

8*. Що таке машинна мова програмування? Який вигляд мають команди в цій мові програмування?

9*. Які програми називаються компіляторами? Опишіть загальний принцип їх роботи.

10*. Які програми називаються інтерпретаторами? Опишіть загальний принцип їх роботи.

Виконайте завдання

Знайдіть інформацію про роки створення перших версій мов програмування Basic, PL/1, Cobol, ALGOL, Fortran, Prolog, Lisp, Java, С, С++, С#, Smalltalk. Коротко запишіть основні характерні риси кожної з них.Домашнє завдання

ст. 31

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconВласне висловлення може бути побудоване в один із таких способів
Зверніть увагу, що кожен аргумент повинен бути проілюстрований прикладом! Не може бути, що один із аргументів підтверджений двома...
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconУрок рольова гра Підготувала: вчитель інформатики Бурдик Віра Миколаївна 2012 Тема уроку. Суд над Інтернетом. Інтернет: за І проти Мета уроку. Навчальна
...
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconУрок №13 Дата Тема уроку: І. Франко. Дитинство письменника. Іван франко-казкар. (Збірка «коли ще звірі говорили») Мета: Навчальна
Мета: Навчальна: ознайомити учнів із дитячими роками Івана Франка, його творами про дітей І для дітей, збіркою казок «Коли ще звірі...
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconУрок 28 Тема. Складання алгоритмів для виконавців. Інструктаж з бжд. Мета: навчальна: закріпити поняття "команда" І
Обладнання: пк, програма «Сходинки до інформатики», проектор,мультимедійна презентація, підручник
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconУроку Тема уроку: Наші улюблені книги. Мета: Навчальна
Навчальна: навчити переводити наказові речення в непряму мову, формувати навички діалогічного мовлення
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconБіографія Ке́ннет Лейн То́мпсон
Томпсон відомий розробкою мови програмування b (базувалась в основному на мові bcpl), яку він використовував для написання операційної...
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconУрок № Українська мова 10 клас тема рм відгук на книжку
Мета: ознайомити десятикласників з визначенням відгуку як жанру публіцистики; вчити аналізувати відгуки та самостійно складати відгуки...
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconРеферат на тему: "Кен Томпсон І його внесок у розвиток операційних систем"
Томпсон відомий розробкою мови програмування b (базувалась в основному на мові bcpl), яку він використовував для написання операційної...
Урок №7 Тема. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму Мета. Навчальна iconУрок духовності "Любіть Україну " Тема уроку. Складне речення з різними видами зв’язку. Мета уроку
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка