Урок №8-9 Тема. «Срібна доба»Скачати 141,3 Kb.
Дата конвертації03.11.2017
Розмір141,3 Kb.
ТипУрок

УРОК № 8-9

Тема. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій

Мета: ознайомити учнів із провідними модерністськими, авангардистськими напрямами й течіями «срібної доби», їх представниками, із творчістю О. Блока; розвивати навички виділення головних рис, особливостей різних літературних напрямів у творчості письменників; аналізу поетичних творів, висловлення своїх думок і вражень; виховувати любов до поезії, естетичні смаки.

Обладнання: опорно-логічні схеми, таблиці, портрети письменників, видання творів, ілюстративні матеріали до характеристики доби, біографії Блока.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

 1. Аналіз контрольної роботи

 2. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя

 • Першу половину XIX ст. називають «золотим добою» російської літератури, що представлена творчістю О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, Ф. Тютчева, А. Фета та ін. Початок XX ст., незважаючи на значні історичні, соціальні катаклізми, ознаменований у російській літературі «срібною добою». Про цей феномен, про долю митців того часу ми й вестимемо розмову на уроці.

 1. Оголошення теми й мети уроку

 2. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

 1. Складання таблиці імен видатних філософів, живописців,

діячів театру, напрямів у літературі

Учитель. Як не дивно, у цей час у Росії відбувся розквіт не лише літератури, а й філософії, мистецтва взагалі. Розгляньте складену таблицю й зробіть висновки.

Філософія

Живопис

Театр, балет

Поезія

 1. Соловйов М. Бердяєв П. Флорентійський

 2. Булгаков Л. Шестов М. Федоров та ін.

К. Малевич М. Врубель М. Шагал В. Кандінський М. Ларіонов та ін.

К. Станіслав- ський

В. Мейерхольд В. Комісаржев- ська

 1. Павлова

 2. Ніжинський та ін.

Символізм,

футуризм,

акмеїзм,

« новоселянська поезія» та ін.

 1. Робота з висловлюваннями філософів (у групах)

Прочитаите и прокоментуйте висловлювання російських філософів.

 1. «Внутрішніми властивостями добра визначається життєве завдання людини; її моральний сенс полягає в служінні Добру чистому, усебічному і всесильному» (В. Соловйов).

 2. «Проблема особистості є основною проблемою екзистенціальної філософії... Я маю реалізувати в собі особистість, і ця реалізація є невтомною боротьбою. <...>Будь-яка людина покликана стати особистістю, і їй має бути надана можливість стати особистістю. Будь-яка людська особистість має цінність і не може розглядатися як засіб... Цим аж ніяк не заперечується глибока нерівність людей в обдаруваннях і властивостях, у покликанні й висоті» (М. Бердяєв).

 3. «У серцях людських відбувається... боротьба, вирішується питання про те, кому поклонитися й повірити: Христу, царство якого не від світу цього. Та ж сама боротьба триває і в душі соціалізму» (С. Булгаков).

 1. Огляд картин російських художників «срібної доби», визначення в них рис модернізму, авангардизму

 2. Робота з опорно-логічною схемою провідних модерністських й авангардистських напрямів і течій «срібної доби» російської

••• •• • • • поезії, їх представників та поетів поза літературними угрупованнями (див. схему на наступній сторінці)

Учитель. Доля більшості митців цієї доби склалася трагічно; фізично були знищені М. Гумільов, О. Мандельштам; змушені були емігрувати Д. Мережковський, 3. Гіппіус; М. Цвєтаєва, С. Єсенін. В. Маяковський покінчили життя самогубством; зазнали переслідувань від влади Б. Пастернак, А. Ахматова — їх твори тривалий час не друкували.

110 Усі уроки світової літератури. 11 клас


Напрям,

течія

Символізм

Акмеїзм

Футуризм

« Новосе лянська поезія»

Позагрупові

поети

Сатирик

Особли

вості

 • Підвищена увага до музики слова;

 • звернення до містичної філософії;

 • невиразне, невизначене розуміння світу через тонкі натяки й напівтони

 • Джерела

у французькому класицизмі;

 • витончена, але свіжа й проста поетична мова;

 • точний образ;

 • деталізування (« особистісний мікроскоп»)

 • Заперечення спадщини минулого;

 • незрозуміла мова, словотворчість;

 • соціальний протест;

 • епатаж

 • Увага до долі російського народу, особливо селянства;

 • пісенний характер;

 • міфологіч- ність і релігійність
• Викриття міщанства, посередності

Пред

ставни

ки

Старше покоління В. Брюсов,

Ф. Сологуб,

Д. Мережков- ський, 3. Гіппі- ус, К. Бальмонт Молодше покоління 0. Блок,

А. Бєлий,

А. Бальмонт

А. Ахматова,

0. Мандельштам, М. Гумільов,

М. Кузьмін та ін.

В. Маяковський, В. Хлєбніков,

Б. Пастернак,

І. Северянін,

В. Каменський та ін.

М. Клюєв, С. Кличков, С. Єсенін

І. Бунін,

І. Аннен- ський,

М. Цветаева

Саша Чорний

(«Хронічний

сатирик»)
 1. Повідомлення учня про життєвий і творчий шлях О. Блокаimage18

Яка жага безумна — жить.

Все здійснене обожествити,

І втілити все нерозкрите,

В нечуваному продзвеніть! —пише молодий поет Олександр Блок, сповнений оптимізму, надій на «свободу яснокрилу» , закоханий у Прекрасну Даму.

Його називають одним із найяскравіших представників символізму, що увібрав у своїй творчості найкращі здобутки російської класичної лірики та модерні філософські ідеї В. Соловйова.

Народився Олександр Блок у Петербурзі в старовинній шляхетній родині.

Батька хлопець майже не знав, бо мати, невдоволена шлюбом, швидко розлучилася з чоловіком. Виховувався майбутній поет у родині діда, відомого вченого-ботаніка О. Бекетова. Навчався на історико-філологічному факультеті Петербурзького університету, тоді ж почав писати. Перший юнацький цикл віршів мав латинську назву, у перекладі — «Напередодні світу». У 23 роки поет одружився з Любов’ю Менделєєвою, дочкою знаменитого вченого- хіміка. Своїй коханій Блок присвятив збірку «Вірші про Прекрасну Даму», яка вийшла 1905 року й принесла йому славу. Тоді ж поет познайомився з відомим символістом Андрієм Бєлим; у журналі «Новий шлях» виходять друком десять його поезій.

О. Блок пише публіцистичні статті, у яких висловлює думки про необхідність подолання прірви між інтелігенцією та народом, про суспільну роль митця.

Працює над поетичними циклами «Сніжна маска», «Вільні думки», «Страшний світ», «Ямби», «Італійські поезії», «Різні вірші», «Арфи та скрипки», «Кармен», «Батьківщина» та ін., над поемами «Нічні фіалки», «Солов’їний сад», п’єсою «Троянда і хрест». 1916 року Блок був мобілізований на фронт, служив у військово- будівельному загоні; через рік почав працювати в слідчій комісії Тимчасового уряду. Соціалістичну революцію сприйняв як бурю, що здатна очистити життя від скверни, зруйнувати старий облудний світ.

У перші повоєнні роки пережив творчій злет, висловивши своє ставлення до сучасного та історичного шляхів Росії у творах «Дванадцять», «Скіфи» та ін. Однак реалії радянського часу принесли поетові розчарування.

1921 року поет помер у Петрограді. Символізм О. Блока мав національно-самобутній характер. Від містичної замкненості в особистих переживаннях поет приходить до художнього осмислення реальності й усвідомлення своєї єдності з народом і батьківщиною. Розчарування у філософських ідеях, які він наслідував, привели до появи урбаністичних та апокаліптичних мотивів у творчості, «життєвих досвідів», що їх митець виніс зі своїх сутичок із «страшним світом».

 1. Виразне читання вчителем поезії «Незнайома»

Обмін враженнями про прочитане, евристична бесіда

 • Який конфлікт наявний у творі? (Між дійсністю та ідеалом)

 • Які образи та деталі підкреслюють бездуховність повсякденного життя? (Гарячий шал ресторанів, п’яні окрики, дитячий плач, жіночий виск, прогулянки серед канав тощо)

 • Знайдіть і зачитайте портрет Незнайомої. Що підкреслює автор в описі?

 • У чому виявляється авторська іронія? (Останні рядки стосуються ліричного героя, який тотожний авторові.)

Коментар учителя

 • Конфлікт у вірші О. Блока «Незнайома» подається через призму романтичної іронії і становить основу сюжету. Дійсність у цій поезії — це світ обивателів, що гайнують свої дні у трясовині затишку, пияцтва, фліртів. Ця реальність представлена у вірші у двох замальовках: дачне передмістя та задушливе приміщення ресторану.

Саме в чадному ресторані з’являється Незнайома — загадкова красуня, що заволоділа серцем ліричного героя. Її образ оповитий чарівним серпанком, риси обличчя та обрис фігури невизначені, туманні, розмиті, ніби з «нетутешнього» світу, тому ліричний герой бачить «берег зачарований і чарами пойняту даль». Образ Незнайомої переростає межі образу земної жінки. Вона символізує містичний ідеал жіночої краси, пов’язаний з ідеєю Вічної Жіночності, самої гармонії. Виникаючи на межі реальності та марення, образ Незнайомої в завершальній частині вірша розпадається на окремі фрагменти.

 1. Виразне читання учнем поезії О. Блока «Весно, весно, без меж і без краю...»

Обмін враженнями про прочитане, виконання завдань

 • Визначте тему поезії, її настрій. (Двобій із життям)

 • Знайдіть у вірші вияви темних обставин життя. Як ліричний герой до них ставиться?

 • Про що свідчить вислів ліричного героя «Все приймаю!»?

 1. Виразне читання вчителем вірша О. Блока «Скіфи»

Обмін враженнями про прочитане

(Учні виписують рядки, у яких висловлені головні думки твору: «Росія-сфінкс», «О світе ветхий! Стямся хоч на мент! На учту, де братерство, праця й віра, ...нас... скликає ліра!» та ін.)

 1. Закріплення знань, умінь і навичок

 • Поєднайте елементи символізму із прикладами із творів

О. Блока.


1. Звукопис

а) «Шлю привіт тобі дзвоном щита» — можливо, натяк на давньоруського князя Святослава, який попереджав ворогів: «Іду на Ви!»

2. Натяк

б) «Дівочий стан, шовками зловлений, Пливе в туманному вікні» (сонорні)

3. Сугестія

в) Ліра — поезія; сфінкс — загадка;

інтеграл — премудрість (з поезії «Скіфи»)

4. Символ

г) «І очі сині-сині, тужачи,

Цвітуть на березі смутнім» (навіює образ моря, дівчини, що очікує коханого чи мрію під пурпуровими вітрилами)

Для довідок:
1 — б; 2 — а; 3 — г; 4 — в.
 1. Домашнє завдання

Характеризувати російську поезію «срібної доби». Розповідати про життя й творчість О. Блока, аналізувати його поезію.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життя й творчість А. Ахматової, її зв’язок з Україною; виразно читати вірші А. Ахматової (див. у ході уроку №27).

 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • 3 поезій О. Блока найбільше враження справила на мене ...,

тому що...
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» icon«Срібна доба»
«Душа мистецтва за всіх часів має на меті, використовуючи мову, барви і форми нашого світу як засоби, відтворювати «світи ішні»
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconГузь Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури нвк №26, м. Кропивницький Середньовіччя Урок №26 Тема: Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських І східних літератур
Тема: Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських І східних літератур. Вплив релігії,...
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconДоба Київської Русі: Доба Київської Русі
Уявіть, що ви історик І хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб...
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconУроку. Доба європейського Відродження. Франческо Петрарка- видатний італійський поет-гуманіст. Мета уроку: розкрити сутність доби європейського
Тема уроку. Доба європейського Відродження. Франческо Петрарка- видатний італійський поет-гуманіст
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconУрок дослідження з використанням ікт зарубіжна література. 8 клас Матеріали схвалені
...
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconТема уроку. Золота доба персько таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям. Рубаї. Лаконізм І місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості. Мета
Тема уроку. Золота доба персько таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям. Рубаї. Лаконізм І...
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconЗ історії відкриття в Ужгороді пам’ятника президенту Т
Федака, С.: Нелегке повернення до Ужгорода його почесного громадянина. In: Срібна Земля-Фест, 2003, 20-26 лют. (№7), s
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconУрок №6 Дата Тема (семестру,) Палітра музичних образів Тема уроку Образ танцю. Тип уроку: комбінований Жанр урок композиція
Моріса Равеля та особливостями розвитку образу звучання симфонічної п'єси
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconКиричук Анжела Миколаївна 012 р Слайд Тема. Позакласне читання урок
Тема. Позакласне читання. Урок – гра за твором І. М. Андрусяка «Стефа І її Чакалка»
Урок №8-9 Тема. «Срібна доба» iconРеферат на тему: Модернізм: доба модерну І доба авангарду. Постмодернізм Витоки модерну. Мистецтво "кінця століття". Романтичні корені модерну в Україні. Культура І мистецтво першої третини ХХ ст в Україні
Романтичні корені модерну в Україні. Культура І мистецтво першої третини ХХ ст в Україні. Культурні реалії радянського періоду. Культура...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка