Урок читання в калейдоскопіСкачати 89.04 Kb.
Дата конвертації19.10.2017
Розмір89.04 Kb.
ТипУрок

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДКАБІНЕТ

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВІНЬКОВЕЦЬКОГО НВК

Урок читання в калейдоскопі

авторського задуму

Літературні ігри

Розвивальні творчі вправи

c:\users\leiter\desktop\chelsea2479.jpg

Автор:


Штанько Олена Андріївна,

вчитель початкових класів

Віньковецького НВК

Віньківці

-2013-

Автор: О.А. Штанько, вчитель початкових класів Віньковецького НВК. Урок читання в калейдоскопі авторського задуму. Літературні ігри. Розвивальні творчі вправи. – Віньківці, 2013. – 122 с.Цей методичний посібник містить літературні ігри на засвоєння понять «тема», «композиція», «дійова особа», «мова художнього твору», «образ автора», «жанр літературного твору», а також літературні ігри та творчі завдання для розвитку уяви, фантазії.

Наведено розвивальні творчі вправи, які можна використовувати на уроках читання в початкових класах, спрямовані на розвиток фонематичного слуху, уваги, мислення, мовлення.

Рекомендується вчителям початкових класів та студентам педагогічних навчальних закладів.

Рецензенти: Г. І. Дурдас, методист відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації.

Ф. П. Рак, «вчитель-методист» Віньковецького НВК


Рекомендовано для використання у навчальному процесі рішенням ради Віньковецького районного методичного кабінету (протокол №4 від 18 грудня 2012 р.)

ЗМІСТ


І. Передмова 4

ІІ. Роль та місце літературної гри в структурі уроку читання 8

Літературні ігри для формування понять «тема», «сюжет»,

«композиція», «ідея» 13

Літературні ігри для формування поняття «персонаж твору»

(«герой») 28

Літературні ігри для формування поняття «мова художнього твору» 44

Літературні вправи, що сприяють формуванню емоційно-образної

виразності мовлення, розвитку літературної творчості 51

Літературні ігри для формування поняття «образ автора» 54

Ігри, що сприяють розвитку творчих літературних здібностей,

вчать ставати на позицію автора 58

Літературні ігри для формування поняття «жанр» 60

Літературні ігри та творчі завдання для розвитку уяви, фантазії 78

ІІІ. Розвивальні творчі вправи на уроках читання 81

Тренувальні вправи 84

Розвивальні творчі вправи, спрямовані на розвиток фонематичного

слуху, уваги, мислення, мнемонічних процесів, мовлення 93

ІV. Додатки 109

V. Список використаної літератури

Передмова

Книги — це інструмент

прищеплення мудрості.

Я. Каменський

Що ж ми розуміємо під літературним розвитком? Читаючи художній твір, дитина має справу з по-особливому організованим текстом, художнім мовленням, образним змалюванням картин життя, авторською точкою зору — з особливою естетичною формою пізнання світу. Для його сприйняття необхідні спеціальні читацькі уміння, літературні здібності. Вони визначають зміст літературного розвитку, тобто формування мовного чуття, чуття до звукової краси мови, відчуття образності художнього мовлення, емоційне реагування на поетичне слово, вміння мислити словесно-художніми образами, співпереживати, творити.

Відтак, питанню літературно-художнього розвитку учня я приділяю увагу вже в першому класі, де цей процес є дуже багатогранним, оскільки охоплює і роботу по ознайомленню з літературними жанрами, і роботу над словом, його лексичним значенням, відчуттям його звукової краси та художньої образності. Сюди я включаю також роботу з дитячою книжкою, перші уроки змістового аналізу, вправляння в розвитку навички читання.

Чільне місце серед навчального матеріалу в першому класі займають малі жанри усної народної творчості та дитячі авторські вірші. Тому на кожному уроці навчання грамоти використовую загадку чи скоромовку, потішку, дитячу пісеньку, прислів’я.

У програмі з читання для 2-4 класів літературно-художній розвиток представлений окремою змістовою лінією «Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного», яка по класах реалізується за темами «Я хочу сказати своє слово», «Візьму перо і спробую», «У кожного є співуча пір’їнка». Але розвиток літературних творчих здібностей учнів є складним і багатоплановим процесом. Тому на уроках читання під час вивчення усіх тем я використовую різні завдання, які охоплюють мотиваційний і процесуальний напрямки цього процесу. Умовно їх усіх розподіляю на такі групи:

1. Завдання, що сприяють емоційному сприйняттю дітьми поетичних та прозових творів. Позитивним моментом у сприйманні дитиною художнього твору є виникнення в дитини відчуття своєрідної близькості, зв’язку з його героями. Це допомагає їй краще зрозуміти бажання, думки інших людей, збагнути людську цінність і усвідомити свою унікальність (додаток 1).

2. Завдання, в основі яких — використання прийому емпатії. Емпатія — співпереживання з героями твору, людьми, тваринами, рослинами шляхом перевтілення в ці образи. Перевтілення дає поштовх до роздумів, переживань, оцінки, дає змогу розвивати творчі здібності учня, стимулювати його активність, збуджувати інтерес до власного емоційного стану, сприяє самоствердженню, появі віри у власні можливості (додаток 2).

3. Завдання для розвитку творчої уяви засобами слова. Дослідження О. Я. Савченко і мій власний досвід переконує у високій ефективності для розвитку творчої уяви молодших школярів на уроках читання таких видів завдань:

— ознайомлення з найпростішими прийомами розвитку творчої уяви;

— складання творів-мініатюр за опорними словами та словосполученнями;

— складання творів-описів на основі узагальнення особистих вражень, спостережень у природі;

— придумування казок;

— складання віршів (додаток 3).

4. Завдання, що сприяють збагаченню словникового запасу дітей.

5. Творчі види роботи на основі прочитаного тексту.

6. Літературні ігри. Це особливий різновид педагогічних ігор, джерелом яких слугує навчальний матеріал з літератури (тексти художніх творів, теоретико-літературні поняття, відомості з біографії письменників та інше). Літературні ігри спрямовані на виховання інтересу до предмета, формування навичок правильного, виразного читання і розуміння прочитаного, на організацію самостійної роботи з додатковою літературою, розвиток творчих здібностей .

Щоб твір був повністю сприйнятий, щоб дитина могла займатися творчою діяльністю на основі прочитаного, емоційне сприймання твору я обов’язково поєдную з його логічним аналізом. Корисними тут стають завдання на смисловий і структурний аналіз твору: визначення головного у творі (добір заголовка, складання плану, формулювання головної думки тексту), порівняння вчинків і характерів героїв, художніх описів, вражень.

Усі ці етапи роботи намагаюся організувати так, щоб вони розвивали літературні здібності дитини. Наприклад, пропоную складати не тільки простий план твору, але й цитатний, використовуючи прислів’я, фразеологічні звороти. А з допомогою розробленої мною таблиці «Характеризуємо героя» діти легко складають зв’язну розповідь про персонажа тору, співставляють його з іншими чи роблять порівняльний аналіз.

Власний досвід доводить, що систематичне і продумане використання цих завдань та ігор у навчанні сприяє не тільки літературному розвитку, а й забезпечує загальний розвиток особистості дитини.

Кілька років тому мене зацікавило питання застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі, оскільки воно передбачає створення такого навчального середовища, в якому теоретичні та практичні знання засвоюються одночасно, що дає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне і критичне мислення, зв’язне мовлення, індивідуальні можливості. Навчальний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями, приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів, навчаються спілкуватися з товаришами, робити обґрунтовані висновки, оцінювати власну роботу та роботу інших, а, отже, створюються усі умови для літературного розвитку дитини.

Інтерактивні вправи я застосовую на різних етапах уроків читання. На етапі мотивації навчальної діяльності та підготовки до сприймання нового матеріалу використовую такі нескладні інтерактивні технології, як «Мозковий штурм», «Криголам», «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Асоціативний кущ», «Т-схема». Під час засвоєння навчального матеріалу застосовую уже складніші технології: «Акваріум», «Ажурна пилка», «Ситуативне моделювання», «Прес». На підбитті підсумків доречними є технології «Займи позицію», «Дерево рішень» (додаток 4).Функціональна багатогранність впливу художньої книжки на літературний розвиток учнів потребує кваліфікованого та систематичного підходу до роботи з нею як у школі, так і в сім’ї. Батьки є першими і найголовнішими вихователями дитини, яка саме в ранньому віці особливо прагне до спілкування з ними. Тому виховання інтересу до літератури як зразка творчості, розпочинаю з батьків: тематичні батьківські збори, лекції, консультації, організація і проведення родинних, літературно-музичних, нестандартних свят , — ось той неповний перелік заходів залучення батьків до роботи з дитячою художньою книгою як засобом духовного спілкування у сім’ї.

Завершуючи, згадаю слова видатного педагога В. Сухомлинського про те, що «...вчити творчості необхідно не для того, щоб зростити юних поетів, а для того, щоб збагатити кожне юне серце». Сьогодні суспільству вкрай потрібні творчі люди не тільки з розвиненим інтелектом, а й з високим рівнем культури і духовності, здатні до саморозвитку, до перетворення власного життя та життя країни на краще. І саме в цьому контексті, на мою думку, проблема літературно-творчого розвитку школярів, формування їхнього емоційно-ціннісного ставлення до світу набуває особливої актуальності (додаток 5).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андрухів С.Д. Тиждень книги: Тематичні вкладки // Розкажіть онуку.— 2007.— С. 17—21.

 2. Біличеико О. Л. Культурно-виховна роль книги в умовах формування інформаційного суспільства.— Харків, 2000.- 16 с.

 3. Богуш А. М. Ваші помічники — книги // Розкажіть онуку.— 2008. — № 11.— С. 51-54.

 4. Большакова І. Зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і духовної радості // Початкова школа.— 2005.— № 1.

 5. Бутрім Б. Л. Граматична веселочка. Збірник нестандартних дидактичних матеріалів. 1-4 класи. — X. : Вид. група «Основа», 2006.

 6. Головко 3. Л., Морська. Я. Ф. Цікава граматика в початкових класах —. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1997.

 7. Гришко А. А. Розвивальні завдання для початкової школи: Робочий зошит для 2, 3, 4 класу.— X.: Ранок, 2010.

 8. Захарова Н. Пізнавальні завдання формують в учнів загальнопізнавальні вміння // Початкова школа.— 2001.— № 3.

 9. Іванова Л.І. Літературні ігри та розваги на уроках читання. — Рівне: ІМЦ, 1995. — 59 с.

 10. Кантоп Л. Пізнаємо. Навчаємось, Відпочиваємо // Початкова школа.— 2005.— № 5.

 11. Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання // Початкова школа.— 2005.— № 11.

 12. Лапіна Н. Ігрові завдання для повторення знань з теорії літератури // Дивослово. — 1995. — № 9. — С. 42-44.

 13. Матвійчик О. В. Книга і читання — важливі чинники формування духовності особистості // Шкільна бібліотека.- 2007.- № 4.- С. 9-10.

 14. Носенко Л. Скопич Н. Творчі вправи та ігри як невід'ємна частина логічного мислення молодших школярів // Початкова школа.— 2005.— № 7.

 15. Рибачок М. Р. Працюємо творчо, думаємо логічно, розвиваємо пам'ять, мислення // Розкажіть онуку.— 2002.— № 10.

 16. Родинна І. В. Модель компетентнісно спрямованого педагогічного процесу // Матеріали Всеукраїнської конференції.— Донецьк, 2007.

 17. Розвиток навички читання: Методичні рекомендації Міністерства освіти України.— К.: Освіта, 1993.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок читання в калейдоскопі iconУрок позакласного читання у 8 класі Підготувала: Лариса Кравчук
Новела Олеся Гончара «Модрикамень» гімн всеперемагаючому коханню. Урок позакласного читання у 8 класі
Урок читання в калейдоскопі iconКиричук Анжела Миколаївна 012 р Слайд Тема. Позакласне читання урок
Тема. Позакласне читання. Урок – гра за твором І. М. Андрусяка «Стефа І її Чакалка»
Урок читання в калейдоскопі iconУрок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
Мета уроку: прищеплювати дітям любов до читання, цікавість до дитячої книги на прикладі творчості Всеволода Нестайка;Вдосконалювати...
Урок читання в калейдоскопі iconУрок позакласного читання усний журнал Тема уроку: «Грицько Бойко майстер веселого цеху»
Мета: розширити знання учнів про життя І творчість Грицька Бойка на основі розглядання та читання низки його творів. Вчити аналізувати...
Урок читання в калейдоскопі iconУрок з читання 3 клас Тема. Буду я природі другом
Розвивати мислення, уяву, фантазію, діалогічне І монологічне мовлення, навички читання. Виховувати любов до природи, бережливе ставлення...
Урок читання в калейдоскопі iconКонкурс «Найкращий конспект уроку з позакласного читання сучасної української літератури»
Тема. Урок позакласного читання. Презентація книги Л. Ворониної «Прибулець з Країни нямликів»
Урок читання в калейдоскопі iconДіаграма №1 у калейдоскопі промайнули біографії вчених різних національностей
Життя І діяльність вчених математиків просліджується у всі часи від V ст до н. є. І по XX ст н. є. Це можна спостерігати на діаграмі...
Урок читання в калейдоскопі iconУрок з позакласного читання та музики
...
Урок читання в калейдоскопі iconУрок читання і природознавства. Лісові дива. Ліна Костенко «Білочка восени»
Правильного свідомого читання віршованих творів, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати уміння аналізувати прочитане, давати...
Урок читання в калейдоскопі iconУрок читання 3 клас. Анатолій Качан «Обтрусили яблука. Ластівки» І. Організація класу. ІІ. Повторення вивченого Який розділ з читання ми вивчаємо? Чим цей літературний жанр вірші
Прочитати з інтонацією питальною, розповідною, окличною; весело, сумно, здивовано


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка