Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармоніїСкачати 143.58 Kb.
Дата конвертації03.11.2017
Розмір143.58 Kb.
ТипУрок

Казка О.Уальда «Хлопчик-зірка»
Урок 1. Конфлікт добра і краси у казці О.Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії. 

Урок 2-3. Символічний зміст назви твору. Еволюція образу головного героя.
 • Очікувані результати

Учень(учениця )виразно читає текст казки;

визначає головну думку прочитаного;

переказує (окремі фрагменти й цілісно);

висловлює враження і власне ставлення до подій твору;

дає характеристику казковим персонажам, оцінює їхні вчинки, моральні якості;

дає визначення жанру казки, виявляє елементи її побудови (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);

називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, демонструє їх прикладами із твору;

виявляє гуманістичний зміст казки, моральні цінності, втілені в ній;

знає визначення понять «художня деталь» «антитеза», «алегорія»,

розкриває значення антитези й алегорії у казці;

розуміє поняття «автор літературного твору» і визначає авторську позицію

знаходить відповідні цитати, що засвідчують авторську позицію;

знає твори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжет (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо), виявляє особливості інтерпретації казкових образів і сюжетів у різних видах мистецтва;
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу (урок вивчення літературного твору).

Ключові поняття: літературна казка, антитеза , оригінал, переклад, художня деталь, сюжет.
Реалізація на уроці змістових ліній літературної освіти:

 • емоційно-ціннісна лінія: формування духовно-емоційного світу учнів, етичних позицій, світоглядних уявлень і переконань про книгу;

 • літературознавча лінія: розвивати навички аналізу твору, уміння виявляти особливості розвитку сюжету у творі .
 • культурологічна лінія: виявляти особливості інтерпретації літературних образів і сюжетів у різних видах мистецтва;

 • компаративна лінія: зіставлення художнього фільму за казкою О.Уальда і оригіналу ,


Структура уроку

І. Установчо-мотиваційний етап.

1.1. Актуалізація суб’єктного досвіду.

1.2. Оголошення теми уроку.

1.3. Оголошення епіграфа.

1.4. Цілепокладання.

ІІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

2.1. Розповідь учителя про окремі факти біографії О.Уальда

та читання статті підручника;

2.2. Первинна перевірка засвоєних знань.

2.3. Робота над вивченням твору:

А) підготовка до сприйняття;

Б) словникова робота;

В) бесіда за змістом твору;Г) виразне читання твору учнями

ІІІ. Підсумки уроку

  1. «Продовж речення»;

  2. Дай відповідь на запитання.

ІV. Рефлексія. Домашнє завдання

О. УАЙЛЬД


ХЛОПЧИК-ЗІРКА”. 5 КЛАС.


УРОК 1.

ТЕМА: Конфлікт добра і краси у казці О. Уайльда “Хлопчик-зірка”, тернистий шлях до їх гармонії.

МЕТА: дати короткі відомості про естетичні погляди О.Уайльда, розкрити авторське ставлення до краси зовнішньої і внутрішньої;
розвивати усне мовлення, уяву та образне мислення учнів;
прищеплювати учням поняття про справжню красу.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.
МЕТОДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ: 
словесні (пояснення, бесіда, робота з книгою);
наочні (метод демонстрацій та ілюстрацій).
ОБЛАДНАННЯ: портрет О.Уайльда; ілюстрації до казки “Хлопчик-зірка”; 
картки для словникової роботи; презентація .

СЛОВНИЧОК:

Етнографія – галузь історичної науки, що вивчає побут, матеріальну та духовну культуру народів світу.
^ Еліта – вищий прошарок пануючого класу; “обране”, “вишукане” коло людей.
Неординарний – незвичайний.
Пихатий –зарозумілий; той, що не складе собі ціни.
Бездушний – позбавлений співчутливого ставлення до людей; байдужий, холодний.
Аргумент – докази, які наводяться для підтвердження думки.
Прокажений – хворий на проказу , дуже небезпечну інфекційну хворобу.
Попихати – підпорядковувати своїй волі.

Благо, що дарує нам мистецтво, не в тому, чому ми в нього навчились, а в тому, якими ми завдяки йому стаємо...”

О. Уайльд.

^ ХІД УРОКУ.
 1. Вступне слово учителя.


Звучить музика П.Чайковського “Пори року” (“Зима”). Музика стихає і вчитель починає розповідь (таємничо). 
Була зимова ніч, стояв пекучий мороз. Сніг товстою ковдрою покривав землю й гілля дерев, і коли двоє бідних Лісорубів продиралися крізь хащі, навкруги, потріскуючи, ламались перемерзлі галузки, а коли вони підійшли до Гірського водоспаду, то побачили, що він нерухомо завис, бо його поцілувала Крижана Королева. Був такий холод, що навіть звірі й пташки не знали, як його перебути.
І ось такої морозної ночі сталося диво. З неба впала зірка, і Лісоруби кинулись на її пошуки. 
^ Що ж трапилось далі? Цікаво? Про це ми дізнаємось, коли прочитаємо казку О. Уайльда “Хлопчик-зірка”. Та спочатку давайте пригадаємо дещо. 1. Актуалізація опорних знань.

  • Що таке літературна казка?

  • Чим вона відрізняється від казки народної?

  • Кого з письменників казкарів ви знаєте?

  • Назвіть літературні казки, які ви читали.

 2. Повідомлення теми та завдань уроку.

 3. Слово про О.Уайльда.

Розповідь учителя.

Оскар Уайльд – видатний англійський письменник 19 століття. Його творча спадщина складається з різножанрових творів (оповідань, віршів, п’єс, роману). Особливе місце займають казки (“Щасливий Принц”, “Зоряний Хлопчик”, “Соловей і Троянда” та інші).
У творах О. Уайльда відкривається дивовижний світ, сповнений краси, любові й милосердя.
Письменник любив все вишукане й прекрасне. Краса стала основою не тільки його творчості, а й життя.

^ Читання статті підручника про О. Уайльда.

Робота над епіграфом уроку.
Як ви розумієте вислів О. Уайльда?


Словникова робота.


 • Значення яких слів невідоме чи незрозуміле?
Бесіда.


 • Що ви дізналися про письменника, чию казку будемо зараз читати? 1. Виразне читання казки.


(В класі учитель починає, а вдома учні закінчують читати казку самостійно). 1. Домашнє завдання: дочитати казку “Зоряний Хлопчик”;

добрати цитати до характеристики головного героя;
намалювати ілюстрації до казки (за можливістю й 
бажанням).

 УРОКИ 2-3

ТЕМА Символічний зміст назви твору. Еволюція образу головного героя.


МЕТА: провести ідейно-художній аналіз казки О.Уайльда “Зоряний хлопчик”; розвивати вміння характеризувати персонаж, узагальнювати прочитане, спонукати дітей задуматися над важливими проблемами буття;

виховувати повагу до батьків, уміння співчувати, відгукнутися на чужий біль.

^ ТИП УРОКУ: урок-роздум; урок поглибленої роботи над текстом.

МЕТОДИ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ:словесні
ОБЛАДНАННЯ: портрет О. Уайльда; ілюстрації до казки (відомих художників)
Хто риє яму, сам упаде в неї... Хто робить зло, до того повернеться воно...” Чини з людьми так, як ти хотів би, щоб чинили з тобою”


(Біблія).

Добра людина не та, котра вміє робити добро, а та, 
яка не вміє робити зла”.
(В. Й. Ключевський).

^ ХІД УРОКУ.

^ ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ – засіб словесного мистецтва, якому властива особлива змістова наповненість. Художня деталь містить прихований зміст, здатна замінити собою розлогий опис, авторську характеристику, міркування, цілий епізод.


І. Вступне слово учителя.

На минулому уроці ми з вами поринули у казковий світ, створений О. Уайльдом. Разом з Хлопчиком-зіркою пройшли тернистий шлях до істинної Краси.
Гадаю, що казка змусила вас замислитись над багатьма важливими питаннями. Бесіда. • Що таке, на вашу думку, справжня краса людини?

 • Як ви вважаєте, чи є справжньою краса людини, що має прекрасну зовнішність, але робить ганебні вчинки?

( А. Чехов: “В людині повинне бути все прекрасним: і лице, і одяг, і душа, і думки). • Що таке духовна краса?


ІІ. Ідейно-художній аналіз казки “Хлопчик-зірка”. 1. Бесіда.


Давайте ще раз пригадаємо події казки і разом з Хлопчиком-зіркою пройдемо тернистий шлях до пізнання справжньої краси.

Чим починається казка?(Описом зимової природи).
Як ми називаємо опис природи в художній літературі? 

(Пейзаж).
Тобто казка починається зимовим пейзажем.
А як описує морозну ніч О.Уайльд? Знайдіть у тексті. 

Саме в таку морозну, люту ніч сталося диво. Яке? (За текстом). 
(З неба впала зірка.)
Чому лісоруби так зраділи, побачивши падаючу зірку? Яке бажання штовхає їх на пошуки зірки?

Чи зраділи лісоруби знахідці?(“...Оце такий кінець нашим великим сподіванням...” –лісоруби розчаровані.)


Чи випадково письменник починає казку з розповіді про лютий мороз? 

(Ні, якби лісоруб не забрав дитину, вона б загинула).
Оскара Уайльда називали майстром деталі. Погляньте у словничок. Що таке художня деталь?
(Художня деталь –засіб словесного мистецтва, якому властива особлива змістова наповненість.


У казці читаємо: “І він обережно взяв дитинча на руки, вкутав його в плащ... і почвалав з горба в село.” • Чому не пішов, не помчав, а почвалав?

(Мабуть, думав про свою бідність, про своїх голодних дітей, про те, як покаже дитину дружині, як прогодувати сім’ю, який він нещасний.)
Товариш лісоруба називає його вчинок “дурістю та м’якосердям”. А як би ви назвали вчинок Лісоруба?


(Благородним.)
Як сприйняла знахідку Лісорубова дружина? Підтвердіть свою думку текстом.Які почуття перемогли в серці бідної жінки?

(Співчуття, жалість.)


 • Переконуючи дружину залишити знайдену дитину в домі, Лісоруб говорить: “А хіба не вічний холод у тій хаті, де люди з кам’яними серцями?” Як ви розумієте його слова?


 • Що ви можете сказати про Лісоруба та його дружину (Мали добре, щире серце.)
 • Отож, Дитя-зірка росло й виховувалося вкупі з дітьми Лісоруба. Чому дивувалися всі жителі села?(Його красі.)
  Знайдіть портрет Хлопчика-зірки.

 • Кожна квітка має своє символічне значення. Тому О. Уайльд невипадково використовує для портретної характеристики Хлопчика-зірки образ Нарциса. Нарцис – символ самозакоханості, себелюбства.(Легенда про Нарциса.

  Якось лісом ішов юнак, красень Нарцис, син річкового бога Цефіза, приречений на те, що сягне глибокої старості лише в тому раз,і якщо ніколи не познайомиться з собою, тобто ніколи не побачать свого обличчя. Тоді це була звичайна річ, адже ніяких дзеркал не існувало, хіба що побачиш себе в спокійній воді.
  Угледівши Нарциса, Ехо безтямно закохалась у нього й намагалася будь-що зробити так, аби він захопився нею. Але Нарцис залишався байдужим до її страждань. Тоді Ехо у відчаї звернулася до богів, благаючи змилосердитись і покарати Нарциса за його незворушність. І розчулені боги почули її молитву й покарали його.
  Сталося так, що Нарцис, відчувши спрагу, зупинився край чистого, мов дзеркало, спокійного плеса. Нагнувся над водою, щоб напитися, і тут, уперше у житті, побачив своє відображення й так був зачарований, що закохався в себе. Не в змозі більше ні на хвилину відірватися від того чарівного нетривкого образу, почав марніти й хиріти від кохання.
  Проте милосердні боги не дали йому загинути остаточно, перетворили на чарівну квітку, яка чудесно пахне, а голівка її так і хилиться донизу, ніби намагаючись ще й ще раз помилуватися собою...” )


Що принесла краса Хлопчику-зірці? Як ставився він до оточуючих?

Як ставився хлопчик до своїх названих батьків?(Зневажливо.)


А які почуття мали б у нього виникнути до людей, які врятували йому життя?(Вдячність, любов.)
Як на вашу думку, чому всі діти слухались Хлопчика-зірку в його жорстоких розвагах?(Він був не такий, як усі; гарний.)
Який, на вашу думку, вчинок Хлопчика-зірки найганебніший? 


(Зневажив матір.)

Знайдіть у тексті цей епізод. Які почуття бідну старчиху?
(Радість, бо вона знайшла нарешті сина, якого так довго шукала; невимовний біль, бо вона втрачає сина, якого щойно знайшла.)
А що відчуває Хлопчик-зірка?


(Розчарування, бо думав, що його мати – зірка;

роздратування, гнів, презирство, бо перед ним, таким вродливим якась бридка старчиха в лахмітті.)
Спробуємо зіграти цей епізод. 

(Учні читають в ролях уривок з казки.)
Чи відчував хлопчик докори сумління, коли старчиха пішла?


(Ні, він зрадів і побіг до своїх товаришів.) • Чому діти не захотіли гратися з ним?


(Бо він був бридкий, як ропуха, і відразливий, як гадюка.) • То й що? Хіба не можна гратися з некрасивими?


(Хлопчик сіяв навколо зло, то й мусив пожинати те, що посіяв: діти теж стали жорстокими, злими. Кому служиш, від того й плату одержуєш. Хлопчик служив злу, а зло має бути покаране. Отож і перетворився наш герой з яскравої, гарної зірки, яка “світить, але не гріє”, на потвору, гидку й нікому непотрібну, бо він творив тільки зло і ставав все гіршим і чорнішим душею. І ця чорнота вбила його зовнішню красу.)

І знову деталь. Чому письменник використовує для порівняння саме жабу і змію?

Здавна вважають, що жаби – то прокляті Богом й затоплені всесвітнім потопом люди. Образу величезної жаби набув диявол під час обряду посвячення в чаклуни. А про змій в народі говорять: “Пригрів змію за пазухою”, “Блюзнір під словами – змій під квітками”. • Чи усвідомив Хлопчик-зірка свою провину? Доведіть цитатою з тексту.

 • Як би ви відповіли на запитання Лісорубової доньки: “ Чи ж то найбільше горе – втратити свою вроду?”


(Страшніше втрати душу.)

Розкажіть, як герой шукав свою матір. Чому він “ніде ніколи не зустрів ні любові, ні доброзичливості, ані милосердя?

(“Весь світ повівся з ним так само жорстоко, як він чинив у дні своєї гордині”.) 

Хлопчик усвідомив свій гріх, розкаявся, він сіє добро (допоміг зайченяті), добро й пожинає (зайченя допомагає знайти монети).

Чому Хлопчик-зірка, знаючи, яке страшне покарання його чекає, віддає монети прокаженому?

(Проявив милосердя, зрозумів, що його життя ще гірше)


 • Чому Зайченя тричі допомагає Хлопчику-зірці?(Тому, хто робить добро, воно повертається сторицею).
 • Коли й чому краса повернулась до Хлопчика-зірки?

 • Краса повернулась до героя, але чи правильно буде сказати, що Хлопчик-зірка став таким, як колись?(Ні, він змінився внутрішньо). Доведіть свою думку словами тексту.


 • Що незвичайного побачив хлопчик у своїх очах?

(В них засвітилися доброта, любов до людей).

Як спокутує свою провину перед матір'ю Хлопчик-зірка?Доведіть цитатами з тексту, що Хлопчик-зірка став красивим не лише зовні, а й душею

 • Як ви розумієте зміст назви казки?


Ми прочитали з вами літературну казку. Давайте пригадаємо її ознаки. (Авторство, записується.) • Чим казка “Хлопчик-зірка” схожа на народну?


(Трикратні повтори: три роки тривали пошуки матері, три завдання отримав герой від Чаклуна, правив країною три роки.)


 • Прочитайте останній абзац твору. Чим, на вашу думку, фінал казки О.Уайльда відрізняється від фіналів народних казок?
(У народних казках обов’язково перемагає добро, а у О.Уайльда фінал казки схожий на реальне життя, де, на жаль, дуже багато зла. І щоб перемогти його, треба пам’ятати: “Добра людина не та, котра вміє робити добро, а та, яка не вміє робити зло”.)
!!! Перегляд фільму «Звездный мальчик» Обговорення
ІІІ. Гра “Біле-чорне”.

Казки О.Уайльда здебільшого мають сумний кінець. Гинуть головні герої. Але твори письменника вчать доброті й добродійності, а також непримиренності до будь-якого зла. Гадаю, казка змусила вас замислитись над тим, що таке “добре” й що таке “погано”.

Зараз я пропоную вам гру-вікторину “Біле-чорне”. Якби ви малювали зло, які кольори ви використали б? (Чорні, темні). А добро якого кольору? (Світле, біле, чисте, незаплямоване). Отож , коли я називаю дорий вчинок ви піднімаєте білу картку, злий, поганий – чорну. Зрозуміло?

(Читаю цитати з тексту, а діти оцінюють вчинки героїв).

ІV. Робота з ілюстраціями до твору.V. Узагальнення вивченого. 


 • Тема казки.


 • Яка головна думка твору?
(Зло нічого не дає, крім зла,

вмій прощати, як прощає мати

М. Луків)


 • Чому навчила вас ця казка? (Свідомо не чинити зла ніколи нікому; шанувати матір і батька; співчувати чужому горю)

^ VI. Заключне слово учителя.


^ VII. Домашнє завдання: підготуватись до усної характеристики 

головного героя казки О. Уайльда (добрати 

цитати, оцінити його вчинки).
Каталог: PPD
PPD -> Урок Льюїс Керролл «Аліса в країні Див»
PPD -> Урок 1 Тема: Життєвий І творчий шлях Бертольта Брехта. Брехт як драматург-новатор. «Епіч­ний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика
PPD -> Матеріали 7 засідання президії ЦК профспілки працівників державних установ україни
PPD -> Наказ №351 Про проведення ХХ районної виставки педагогічних технологій "Освіта Черкащини"
PPD -> Тема проекту: «Славетні Українці» Мета проекту
PPD -> Урок № Дата проведення


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconТема. О. Уайльд «Хлопчик Зірка». Еволюція образу головного героя. Символічний зміст назви твору. Мета: завершити аналітичне дослідження казки О. Уайльда «Хлопчик – Зірка»
Тема. О. Уайльд «Хлопчик Зірка». Еволюція образу головного героя. Символічний зміст назви твору
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconУрок позакласного читання в 5 класі Тема. Протистояння добра І зла в повісті-казці
Обладнання: портрет В. Близнеця, дошка, картки з іменами героїв твору, словник, ілюстрації до епізодів казки, таблиці
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconОскар Уайльд. Хлопчик-зірка
Що ви відчуваєте, коли промовляєте слово "сніжинка?" З якими словами вона асоціюється?
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconТема. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра І зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита. Мета
Тема. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра І зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconПоетизація працьовитості та скромності, віра в перемогу добра над злом у казці Шарля Перро Попелюшка, або соболевий черевичок
«Поетизація працьовитості та скромності, віра в перемогу добра над злом у казці Шарля Перро «Попелюшка, або соболевий черевичок»
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconУрок за новелою Ф. Кафки «Перевтілення»
Вступне слово вчителя: За повір’ям, коли народжується людина, на небі з’являється нова зірка. То – зірка долі. Як сказав філософ...
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconПейзаж у ліриці Михайла Стельмаха
Розділ ІІІ. Відображення вічної краси природи й гармонії світу за допомогою художньо – виражальних засобів
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconЄвген Гуцало «Лось». Вічне протистояння добра І зла. Співчуття, милосердя шлях до перемоги добра
Тема: Євген Гуцало «Лось». Вічне протистояння добра І зла. Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconТема. Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Еволюція образу головного героя. Мета
Обладнання: портрет О. Вайльда, музика Антоніо Вівальді «Пори року (Зима)» зірочки, репродукція картини Н. Гольц «Нарцис», короткий...
Урок Конфлікт добра І краси у казці О. Уальда «Хлопчик-зірка», тернистий шлях до її гармонії iconПояснювальна записка Опис досвіду роботи Висновки
Краса нерозривна з добротою, вона облагороджує життя, надихає людину на добрі справи. Введення дитини в світ краси І гармонії є важливим...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка