Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. МСкачати 80,61 Kb.
Дата конвертації28.12.2017
Розмір80,61 Kb.
ТипУрок

Міністерство освіти і науки України (Загальноосвітня школа № 25 м. Тернополя)

УРОК НА ТЕМУ:ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

( 10 клас)

Підготував:

учитель географії

Легкий А. М.

Тернопіль – 2013

Тема: ВеликобританіяМета: - сформувати в учнів систему знань про передумови і причини високо- . го рівня розвитку Великобританії;

 • ознайомитись з особливостями природи та населення країни;

 • розвивати пізнавальну активність учнів та навички роботи з атласом;

 • вдосконалювати вміння учнів відбирати, систематизувати та аналі-зувати картографічний матеріал.

Обладнання: політична карта Європи, фізична карта Великобританії, слайдові карти, мультимедіапроектор, магнітофон, виставка літератури, фото.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Застосовані методи: словесний, наочний, робота з атласом, повідомлення

учнів.


Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація знань та досвіду учнів.

Бесіда за запитаннями.


 1. Назвіть приклади країн Європи з різною формою правління і територіального устрою.

 2. Наведіть приклади тих галузей господарства європейських країн, які свідчать про їх постіндустріальний тип розвитку. (літакобудування, автомобілебудування, програмне забезпечення, цифрове телебачення, фармацевтична промисловість, вир-во засобів мобільного зв’язку, по-ліграфія, банківська діяльність, фінансові послуги).

 3. Доведіть, що країни Європи відіграють провідну роль у світовому гос-подарстві. (на них припадає 40% валового світового продукту, мають досить високий рівень екон. розвитку, за показником ВВП на душу нас. входять до першої десятки країн світу, частка країн Європи в пром. ви-робництві становить близько 40%, впродовж останніх років мали пози-тивні показники темпів зростання економіки).

 4. Що покладено в основу виділення субрегіонів у Європі? (схожі географічні умови, населення, господарство, історичний розвиток).

 5. Показати на карті субрегіони Європи.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

При знайомстві з Європою ми відзначали, що країни цієї частини світу є розвиненими, 4 з них входять у «велику сімку». Однією з них є Великобрита-нія, про яку ви вже дещо знаєте з уроків англійської мови та зар. л-ри. Сьо-годні ми розглянемо її з точки зору економічної та соціальної географії. При-гадайте, за яким планом ми характеризуємо країни?

(ЕГП, природні умови та ресурси, населення, загальна хар-ка госп-ва, транспорт зовнішньоекономічні зв’язки, внутрішні відмінності).

ІV.Вивчення нового матеріалу.Розповідь вчителя.

Перш, ніж перейти до ГП, я наведу деякі історичні факти: 1. Великобританія – батьківщина індустріального способу виробництва.

 2. На початку ХХ ст. британська колоніальна імперія була найбільшою в світі (36 млн км², 400 млн чол.)і розпалася в середині століття.

 3. Зараз існує т. зв. Британська співдружність, в яку входить 49 колишніх колоній та домініонів.

 4. Англійська мова залишається однією з найпоширеніших мов світу.

 5. Країна поділяється на 4 історико-географічні області: Англію-головне ядро держави і приєднані пізніше шляхом завоювань Уельс, Шотлан-дію та Північну Ірландію. Офіційна назва країни Сполучене Королівство Великобританії та Північної ірландії.

Історична довідка.

За припущенням, першими поселенцями на островах були вихідці з Піреней-ського п-ва в ІІ тис. до н.е. В І тис. до н.е. там заселилися кельти. У І ст. н.е. ос-трови були завойовані римлянами але Шотландії та Уельсу вдалося відстояти свої землі. Після того у 5-6 ст. територію сучасної Англії завойовують герман-ські племена англо-саксів, що утворили кілька невеликих держав. В 7 ст. на них нападають скандинави і король Уессекса Альфред Великий об’єднує сусідні королівства. Утворену тоді державу почали називати Англією. В 1066 році з північної Франції приходять нові завойовники на чолі з Вільгельмом Нормандським, який остаточно об'єднав країну.

Площа 244.1 тис. км². Населення 61.1 млн. осіб.

Великобританія славиться своїми людьми, яких знає весь світ. Це ботанік Броун, біолог Дарвін, фізики Ньютон, Фарадей, Резерфорд Кельвін і Гук, мате-матик Тейлор, астроном Галлей, фізик і хімік Бойль, історик Макколей. А скільки письменників та інших літераторів. Достатньо назвати таких як Бер-нард Шоу, Д. Дефо, А. Конан-Дойль, Дж. Свіфт, Вальтер Скотт, Агата Крісті, Ч. Діккенс, Стівенсон, Е.-Л. Войніч та інші.

А ще ми маємо пам’ятати славетних мореплавців-мандрівників – вихідців з Британських островів: Д. Кук, Г. Стенлі, Д. Лівінгстон, Ф. Дрейк. Всесвітньо відомі ансамблі – Біттлз, Смоукі, Куінн.

Отже:


 1. Географічне положення:

(В робочих зошитах учні відмічають основні положення кожного питання плану).

 • острівна держава;

 • одна сухопутна країна-сусід;

 • розташована поруч з розвинутими країнами Європи і входить до одного з трьох світових економічних центрів(вигідне сусідське положення);

 • вигідне транспортне положення (на перетині важливих повітряних та морських шляхів між Старим і Новим світом);

 • вигідне стратегічне положення (з 1066року не зазнавала іноземних вторгнень);

 1. Природні умови та ресурси.

 • берегова лінія добре розчленована;

 • територія представлена рівнинами та узгір’ями, з яких найвищим є Шотландське нагір’я;

 • клімат вологий морський (завдяки Гольфстріму зима дуже мяка, кількість опадів значна, багато туманів);

 • клімат сприятливий для вирощування трав та інших культур кругло-річно;

 • паливні ресурси мають першочергове значення (До недавнього часу основою промисловості було камяне вугілля але в 70-х роках мину-лого століття запаси його вичерпалися, проте, було відкрито багаті родовища нафти і газу на шельфі.Перешкодою в добуванні є погода – штормове море(звучить запис п’єси Ванесси Мей «Шторм»)). З інших кор. копалин слід відмітити значні поклади олова, свинцю, цинку;

 • Великобританія першою в Європі почала імпортну сировину пере-робляти на експортну продукцію.

 1. Населення.(Робота з підручником на ст.126).

Предками сучасних жителів були бритти, пізніше – англи, сакси і юти, а ще пізніше нормани. Англійці становлять~80% населення. Серед них виділяють т.зв. ольстерців – змішану групу англійців та ірландців, яких є приблизно мільйон. Шотландців ~ 5млн., ірланців ~ 2,2 млн., валлійців ~ 1,5 млн. осіб. Англійці відносяться до германської групи мов, всі інші – до кельтської. 1-й тип відтворення населення. Середня густота населення – одна з найвищих у Європі – 239 осіб⁄км² при тому, що в Шотландії тільки 0,4 чол⁄км². Найбільш залюдненою смугою є Лондон-Манчестер-Ліверпуль (35млн. жителів). За віросповіданням переважно англіканці. Є католики і незначна частка мусульман. Як і в кожній країні, тут є частка української діаспори. (Повідомлення учня).

 1. Господарство.

Одна з найбільш розвинутих країн ( 5 місце в світі за обсягом промислово-го виробництва). Значну частку економіки контролює державний сектор. Серед приватних корпорацій можна виділити «Бріттіш Петролеум», фінан-сову «Ллойдз» та інші.

Робота з атласами.

ПРОМИСЛОВІСТЬ.

А). Енергетика. У ПЕБ майже рівні частки вугілля, нафти і газу. Кам'яне вугілля почали використовувати як паливо вперше в світі тут більше, ніж 300 років тому. Зараз видобуток скоротився, але країна займає перше місце в Зах. Європі і входить у першу десятку світу.

Нафту в основному добувають на шельфі Північного моря і переправляють у південну Англію.Газ підводять в Шотландію та східну Англію, а потім газопроводами по всій країні. Електроенергія: 4⁄5 – ТЕС на вугіллі, 1⁄5 – АЕС. Країна першою почала розвивати атомну енергетику.

Великобританія є найстарішою промисловою країною світу. Які ж галузі обробної промисловості дом інують зараз? (відповіді учнів).

Б).Металургійна промисловість підтримується урядом. На сьогодні є 5 металургійних районів. (Виконується практичне завдання на стор. 127 підручника).

В). Однією з головних галузей є машинобудування (2⁄5 зайнятих). Основна продукція – літаки, космічне обладнання, комп’ютери, телефони. На перший план виступають новітні наукоємні галузі. «Бріттіш Ероспейс» - найбільша аерокосмічна корпорація в Зх. Європі. «Роллс-Ройс» - корпора-ція автомобілів та ракетних двигунів. Зменшилася частка суднобудування.

Г). На провідні позиції вийшла хімічна промисловість.(промислові хімікати, синтетичні волокна, добрива, фармацевтичні товари.

Д).Підтримується урядом і текстильна промисловість (бавовняна, вовняна, льняна, трикотажна).

Проте, найсильнішою позицією Великобританії на світовому ринку є наукоємні галузі. Готові вироби становлять 3⁄4 експорту.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.

Характеризується малою к-стю працюючих та високою інтенсивністю. Основною галуззю є тваринництво (молочне і м'ясо-молочне скотарство, свинарство, вівчарство). Чим ви б це пояснили? (Цілорічні продуктивні пасовища). Для потреб с/г використовують приблизно 7 млн. га с/г угідь. Є великі ферми, власники яких (лендлорди) здають свої землі в аренду. За поголів’ям овець країна займає перше місце у Зх. Європі. 70% вартості с/г продукції припадає на м'ясо, Молоко, Яйця, вовну.

У рослинництві половина земель зайнята під багаторічними травами (переважно на заході). На третині земель вирощують зернові культури, цукровий буряк, картоплю, овочі ( в основному на п-ві Корнуолл, який ще називають «городом Англії»).

Країна забезпечує себе сільськогосподарською продукцією лише на 2/3, а тому імпортують масло, сир, м'ясо, тростинний цукор, тропічні плоди (чай, каву, цитрусові) і як не дивно, рибу, адже рибальство в країні досить розвинене. В прибережних водах і Пн. Атлантиці ловлять оселедці, тріску, камбалу.

ТРАНСПОРТ.

В країні розвинуті всі види транспорту. По-перше – це класична морська держава, але внутрішній водний транспорт, що відігравав основну роль до появи залізниць, зараз обслуговує в основному туристів. По друге – країна-піонер в будівництві залізниць. У ХХ ст. розвинувся автомобільний транспорт. Напрямки авто- і залізничних доріг збігаються. Великим транспортним вузлом є Лондон, від якого в шести напрямках тягнуться транспортні шляхи. Торговий флот Великобританії – один з найбільших у світі. Лондонський аеропорт «Хітроу» займає друге місце в світі після Нью-Йорка за обсягами авіаційних сполучень. У 1994 році відкрито тунель під Ла-Маншем.

5.Зовнішньо-економічні зв’язки.

Ми з вами вже розглядали,які товари країна експортує, а які імпортує. Відмітимо лише, з якими країнами проводиться обмін товарами.

Найтісніші економічні зв’язки Великобританія підтримує з країнами Зх. Європи (в першу чергу, з країнами ЄС). На них припадає 2/3 зовнішньої торгівлі. 1/10 зовнішньої торгівлі спрямовано на США та країни співдружності. Частка зовнішнього торгового обігу з Україною складає біля 2%.

Частка британських банків у міжнародному кредитуванні становить 20%.

Країна відіграє вагому роль у міжнародному туризмі ( діловому, пізнавальному, спортивному, та освітньому). Центрами крім Лондона є Оксфорд, Кембрідж, Ліверпуль, Глазго, Единбург. 1. Внутрішні відмінності.

Рівень розвитку неоднаковий в різних частинах країни. Країну поділяють на 11 районів, з яких провідні позиції займають райони південної та центральної Англії. Інтенсивно розвиваються Північна Англія, Уельс, та Шотландія, а найменш розвинутим районом є Пн. Ірландія.

V.Закріплення вивченого матеріалу. (Коротко по розділах).

VІ. Домашнє завдання. Вивчити § 26 з підручника.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconКонспекти уроків географії підготувала учитель географії Полтавської гімназії №17 Гриценко Галина Олександрівна
Вступ. Об’єкти вивчення І методи досліджень фізичної та суспільної географії України
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconІваницька Наталія Анатоліївна, учитель географії Могильська Ольга Петрівна, учитель української мови І літератури Поверхневі та підземні води України. Дніпро колиска життя інтегрований урок
Ярошівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів катеринопільської районної ради черкаської області
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconУрок-засідання прес-клубу з вивчення роману М. де Сервантеса Підготував: учитель світової літератури
Урок-засідання прес-клубу з вивчення роману М. де Сервантеса з використанням літературно-критичних матеріалів
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconУрок з української літератури, 11 клас
Підготувала: Суховерська О. М учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconКолосовська Т. М., учитель української мови та літератури зош №140, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
Учні класу заздалегідь поділені на три групи, кожна група одержала завдання І експерти з історії та географії
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconМій улюблений режисер Підготував
Підготував ученик 9-в класу Виноградівської зош 1-3 ступенів №8 Староста Себастіан
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconУрок-гра з географії України у 8 класі Тема уроку: «Тече річка- невеличка»
З них команда обирає капітана. Глядачами І учасниками є учні суперницьких команд. Конкурси проводить вчитель географії. З вчителів...
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconУрок української літератури 11 клас Учитель І категорії
Тема. Українська література за межами України. Література в Західній Україні
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconУрок української мови. Тема. Урок розвитку мовленнєвих умінь №11. Стаття в газету в публіцистичному стилі на морально-етичну тему
А виявити рівень сформованості вмінь учнів самостійно створювати писемне висловлювання в публіцистичному стилі на морально-етичну...
Урок на тему: великобританія ( 10 клас) Підготував: учитель географії Легкий А. М iconПрограма тижня Понеділок. Лінійка-відкриття тижня
Підготувала та провела учитель географії Гужівської зош І-ІІІ ступенів Івченко Тетяна Володимирівна


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка