Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. АвтобіографіяСкачати 76,69 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір76,69 Kb.
ТипУрок

Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі

Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія.

Мета уроку: повторити опрацьовані відомості про найважливіші жанри письмового ділового спілкування, ознайомитися з вимогами до складання автобіографії; розвивати писемне ділове мовлення; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню учнями ролі людини в житті суспільства; виховувати активну життєву позицію учнів, їх переконань;

Тип уроку: урок-практикум з використанням інформаційних технологій.

Перебіг уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Генералізація теоретичних положень з теми (актуалізація мовленнєвознавчих понять).

  • Бліц-опитування.

1. Для чого потрібне уміння складати ділові документи?

2. Які жанри ділового мовлення ви вивчали?

3. Які вимоги ставляться до ділових текстів?

4. Які мовні засоби у діловому мовленні недопустимі?

5. Тексти яких документів мають більш вільну форму викладу?

6. Чи все-таки є тверді вимоги щодо їх оформлення?

(У кожному документі є елементи (реквізити), формулювання і розміщення яких змінювати не можна).

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

У стосунках сфери суспільного життя знаходять широке застосування такі жанри ділового мовлення, як заява, характеристика й автобіографія.

ІV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування пізнавальної активності учнів.

  • Дослідження-спостереження.

Визначити, вставляючи з дужок потрібні слова. Яке з цих слів може бути назвою документа?(Проектується на інтерактивну дошку).

1.... —життєпис людини. 2.... —справжнє ім'я автора твору, в противагу імені вигаданому — псевдоніму. 3.... — портрет художника, виконаний ним самим. 4.... — складач біографії. 5.... — відображення у творах дійсних подій із життя самого автора. 6.... — комплекс наук про живу природу, 7....—опис власного життя. 8....—самовряду­вання, незалежність в управлінні. 9....— список книжок і статей на яку-небудь тему або з якої-небудь галузі знань. 10.... — пристрасть збирати книжки без розбору.

(9Бібліографія, 1,5біографія, 6біологія, 7автобіографія, 3автопо­ртрет, 4біограф, 2автонім, автобіографія, 8автономія, 10бібліома­нія.)


  • Опрацювання матеріалу про автобіографію як діловий документ.

Прочитати. Використати здобуту з тексту інформацію, спроектовану на екран, усно скласти розповідь «Як складати автобіографію».

Автобіографія — життєпис якої-небудь особи, складений нею самою. Цей документ містить найбільше відомостей про людину.

Автобіографія повинна відображати найголовніші мо­менти життя особи, її трудової діяльності. Заголовок документа може бути з одного слова «автобіографія», яке записується посередині рядка. Тоді автобіографія розпочи­нається словами:

«Я, Василенко Сергій Васильович, наро­дився...» Рідше зустрічається такий варіант: «Автобіографія Іваненко Олени Миколаївни». Перший рядок тоді почи­нається так: «Я народилася...»

В автобіографії мають бути такі дані: а) прізвище, ім'я, по батькові того, хто її склав; б) дата народження; в) місце народження, повна адреса; г) хто батьки; д) де жив; е) відомості про навчання; є) відомості про трудову діяльність; ж) короткі відомості про склад сім'ї. У кінці ставляться дата і підпис.

Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата записується ліворуч під текстом, підпис автора — праворуч. Автобіографія пишеться від руки.

Цей документ — один з не багатьох, який складається від першої особи. Проте не слід зловживати займенником «я». Граматичне значення першої особи передається за допомогою особових закінчень дієслів.

Головну увагу слід приділяти фактам. Надійний спосіб уникнення суб'єктивної забарвленості документа — відмова від прикметників, що виражають оцінку. Об'єктивності розпо­віді сприяють вичерпність і лаконізм (3 кн. «Учіться вислов­люватись»).  • Словникова робота( тлумачення застосованих термінів).

Об'єктивність — відповідність дійсності, неупередженість. Суб'єктивність — відсутність об'єктивності, ставлення до чогось, що визначається особи­стими поглядами чи інтересами. Вичерпність — повнота, виклад чогось у деталях, подробицях.

  • Дослідження-зіставлення (аналіз уривків).

Виразно прочитати уривки з автобіографій відомих письменників. Хто, на вашу думку, є автором кожної з них? Визначити стиль наведених уривків.

1....Почав відвідувати класи Академії мистецтв і незабаром став улюбленим учнем великого Карла Брюллова.

1844 року був удостоєний звання вільного художника, а у 1847 році був заарештований разом з Костомаровим, Кулішем та багатьма іншими за доносом студента Київського університету Петрова. Без суду й слідства був висланий до Орської фортеці, потім до Новопетровського укріплення з суворою забороною писати й малювати...2. Родився я 5 вересня ст. ст. 1864 р. в м. Вінниці на Поділлі в родині урядовця, яка походить з давнього боярського українського роду. Хоч в нашій родині усе жили українські традиції, та національна свідомість прийшла до мене аж на 12 році життя. Серед тих авторів, яких я ковтав десятками, найбільше враження зробив на мене Марко Вовчок, а потому Шевченко. Вже тоді я почав складати вірші і писати повісті. Родинні нещастя (мати осліпла, а батько втратив посаду) зробили мене ще більш скупленим і серйозним. На 17 році я вже мав політичний процес, і з того часу до останніх днів жандарми не позбавляють мене своєї ласкавої опіки. Незважаючи на тяжкі умови життя (особливо по смерті батька, коли велика родина лишилася на моїх руках), я завжди був великим оптимістом. В хвилини розчарування та розпуки мене раз у раз рятувала моя надзвичайна любов до природи...

М. Коцюбинський3. 1882 року, 18-літнім хлопцем, вихованцем Харківської духовної семінарії, я був арештований із забороненими книжками і ні на кого не вказав на допиті, за це мене вигнали з семінарії та оддали на 2 роки під гласний догляд уряду в рідному селі. Скінчивши засуд, 1885 року опинився в Харкові знову, жив газетярством; був узятий до солдат і висланий в Ташкент; в Оренбурзі, однак, дорогою арештова­ний і вернутий до Харкова, в тюрму. Пішов на Сибір адміністративне — на 5 років, в Іркутську губернію...

П.Грабовський  • Проблемне завдання.

Прочитати. Які висловлені письменником дум­ки про художню автобіографію видаються вам спра­ведливими й стосовно автобіографії-документа? У чому полягає відмінність між автобіографією-документом і автобіографією митця?

В минулому ми маємо багато авторитетних голосів про те, що об'єктивні автобіографії — річ майже неможлива. Лев Толстой, наприклад, оповідає, що його узяв жах при одній думці, що він в автобіографії напише про себе без утайки...

В. Г. Короленко, як відомо, навіть зовсім мав сумнів в тому, що така автобіографія можлива. Цей жах письменників здається занадто перебільшеним. Нічого особливо «жахливо­го», що треба було б ховать од людей, напевне, в їх житті не було.

Інша справа, чи буде потреба писати це в автобіографії. Це, звичайно, буде залежати від того, з якою метою автобіографія буде писана. (Автобіографії без всякої мети я не припускаю.) Так званої об'єктивної автобіографії, абсолютно об'єктивної нікому не треба, це була б без кінця довга і без міри скучна й нудна книга.

Подаючи свою скромну біографію, я не маю на меті виставляти себе як виняткову людину. Моє завдання ясніше і простіше: в автобіографічному нарисі я маю на меті в загальних рисах показати життєвий шлях народного вчителя і мужицького українського письменника, за якого я себе вважаю, шлях не винятковий, а характерний. Тільки потрібні для цього факти я й буду подавати (За Степаном Васильченком).

Виконання самостійної роботи


  • Складання автобіографії.

Прочитати. За поданим зразком скласти автобіографію. Розповісти, в яких випадках скла­дається автобіографія, навіщо вона потрібна.

Автобіографія

Я, Волошин Сергій Степанович, народився 12 квітня 1975 року в місті Київ.

З 1982 по 1993 рік навчався в Київській середній школі № 25.

Відразу по закінченні вступив на перший курс факультету інформатики й обчислювальної техніки Київського по­літехнічного інституту. Нині навчаюся на 4-му курсі.

Мій батько — Волошин Степан Петрович, учитель фізики Київської середньої школи № 57.

Мати — Волошина Олена Іванівна, працює учителем математики школи №25.

10.11. 1996р. Волошин  • Самостійна робота.

За зразком, наведеним у попередній вправі, використовуючи подану в тексті вправи інформацію, скласти автобіографію від імені старшої сестри чи брата, матері чи батька. Докладно розпитавши бабусю та дідуся, скласти автобіографії від їх імені.

V. Закріплення.

Виконати тестові завдання закритої та відкритої форми.1. Автобіографія — це:

А розпорядчий документ

Б статутний документ

В інформаційний документ

Г виконавчий документ

2. Автобіографію треба починати:

А Я, Перевійченко С. І.,...

Б Я, Степан Іванович Перевійченко,...

В Я, С. І. Перевійченко,...

Г Я, Перевійченко Степан Іванович,...

3. В автобіографії треба писати:

А...народився 21.02.1995 року

Б...народився 21 лютого 1995 року

В...народився двадцять першого лютого 1995 року

Г...народився двадцять першого лютого тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року

4. В автобіографії треба писати:

А...народився в Павлограді на Дніпропетровщині...

Б...народився в м. Павлограді на Дніпропетровщині...

В...народився в м. Павлограді Дніпропетровської області...

Г...народився в Павлограді Дніпропетровської області...

5. Прочитайте автобіографію. Знайдіть помилки. Запишіть правильний варіант.

Моя автобіографія

Я, Бондаришин Ганна Леонідівна, народилась у місті Кривому Розі шістнадцятого 09.1995 року в сім'ї службовців.

Батько, Бондаришин Петро Васил., 1977 р. н., працює інженером заводу «Криворіжсталь» по вул. О. Засядька у Кривому Розі.

Мати, Бондаришин Ольга Миколаївна, 1975 р. народж. тимчасово не працює (відпустка по уходу за дитиною).

Брат, Бондаришин Василь Леонідович, 2005 р. нар.

У 2000 році я поступила у 1 клас Криворожської школи № 408, де навчаюся й зараз. Одночасно я вчуся в музшколі по фортепіано. Приймаю участь у олімпіадах по фізиці та математиці, про що свідчать дипломи.

Свою автобіографію пишу для вступу в художню школу.

20 травня 2008 року

Бондаришин Г.(Взаємоперевірка тестових завдань, перевірка правильності виконання на екрані).

VІ. Підсумок уроку. Узагальнення відомостей про складання автобіографії.

Пригадати відомі вам художні твори біог­рафічного та автобіографічного характеру. З якою метою письменники вдаються до прийому автобіографізму?VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал с.235-236. Виконати завдання вправи 393 (1,2).
Каталог: doc -> files -> news -> 444
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
444 -> Уроку: Рюноске Акутогава
444 -> А ми славу козацькую повік не забудем…
444 -> Повість К. Паустовського «Час великих очікувань» як історична пам’ятка місцевого колориту одеситів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconУрок №36 Тема. Розвиток зв'язного мовлення 11
Мета: удосконалювати вміння учнів оформляти ділові папери взагалі та писати автобіографію, зокрема, ознайомити з особливостями її...
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconР м. Заява. Автобіографія Мета
Мета: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; ознайомити дев’ятикласників...
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconУрок розвитку зв‘язного мовлення 8 клас Тема уроку: Усний докладний переказ тексту
Батьківщини; формувати ціннісно-смислову, загальнокультурну, навчально-пізнавальну, комунікативну компетентності
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconУрок зв’язного мовлення у4 класі Тема. Написання переказу «Тарас Григорович Шевченко» Мета
Поглиблювати знання учнів про життя І творчість Т. Г. Шевченка. Формувати загальнокультурну компетентність через ознайомлення з творами...
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconУрок розвитку зв’язного мовлення
Міжпредметні зв’язки: природознавство, малювання, літературне читання, математика
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconУрок 15. 02. 2018 р. Тема уроку. Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага І повага до інших
Завдання уроку: продовжувати вчити учнів характеризувати образ літературного героя; формувати уміння й навички аналізу художнього...
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconТема. Автобіографія як документ ділового мовлення та літературний жанр
Обладнання : словник літературознавчих термінів; тлумачний словник;А. Коваль.’’Культура ділового мовлення’’;таблиця’’Автобіографія’’(кожному...
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconПлан-конспект відкритого уроку з українського читання Урок 26. Тварини наші вірні друзі. Тема уроку. Г. Тютюнник «Ласочка». З досвіду роботи старшого вчителя початкових класів Борщівської зош І-ІІІ ст. №1
Вчити бачити прекрасне у житті й дорожити ним, зокрема, з розумінням ставитися до «братів наших менших». Удосконалювати навички зв'язного...
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconУрок тема. Андрій Чайковський «За сестрою». Геройство І лицарська відвага. Підсумковий урок
Е минуле українського народу; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати...
Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія iconУрок №6 Дата Тема (семестру,) Палітра музичних образів Тема уроку Образ танцю. Тип уроку: комбінований Жанр урок композиція
Моріса Равеля та особливостями розвитку образу звучання симфонічної п'єси


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка