Урок Українська мова, географія, література рідного краюДата конвертації20.01.2018
Розмір86,8 Kb.

Інтегрований урок

Українська мова, географія, література рідного краю

Автор: учитель Іванівської гімназії

Перепелко Ірина Володимирівна

Клас: 7

Тема: НЕ з дієприкметникамиМета: поглибити знання школярів про способи творення дієприкметників,

зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміц­ненню навичок

правопису дієприкметників з часткою не разом і окремо та позначати

відповідні орфограми, з'ясо­вувати їх за допомогою орфографічних

правил; ознайомити з біографією і творчістю поета Валерія Кулика;

формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати

дієприкмет­ники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння

аналізувати, порівнювати, конструювати мовні явища; за допомогою

мовленнєво-комунікативного дидактичного ма­теріалу виховувати у

школярів почуття прекрасного, любов та повагу до природних надбань

рідної держави; прищепити інтерес до вивчення літератури рідного

краю.


Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Хід уроку

І. Організаційний момент

- Чи доводилося вам бувати у заповідника?

- У яких?

- Чи сподобалося вам там? Що саме вразило?

- Який заповідник знаходиться на території Херсонської області?

ІІ. Актуалізація опорних знань.

(зачитую рядки поезії В.Кулика)

На всі літа заручений з тобою,

Хай святяться в мені твої дива!

Іду в цей світ за радістю й журбою,

Любов моя , - Асканія Нова.

(«Асканія») В.КуликСлова вчителя.

Валерій КУЛИК: Журналіст і поет, Заслужений діяч мистецтв України. Неодноразово ставав лауреатом і дипломантом міжнародних та всеукраїнських телевізійних фестивалів. Сьогодні – головний редактор Херсонського телеканалу «СКІФІЯ».

  • Знайдіть у рядках поезії дієприкметник. (заручений)

  • Давайте з вами згадаємо, що таке дієприкметник.

Лінгвістичний марафон

Учитель: За поданим початком розкажіть про дієприкметник як особливу форму дієслова та його роль у мовленні.

«Яка я особлива форма дієслова! Мені приємно, що я поєдную в собі риси характеру (дієслова), а саме (час, вид, здатність мати при собі залежні слова) i (прикметника) (рід,число,відмінок). Проте, маю деяку особливу відмінну рису від прикметника (змінна ознака). Нагалошую, що я маю тільки два часи… (теперішній й минулий). Я буваю двох станів…(активного, пасивного). Активний стан я утворюю…(від основи дієсл. Тепер. Часу за допомогою суф. –уч- (-юч-), -ач- (-яч-), мин.часу від основ не означ. форми неперех. Дієслів докон.виду суф. –л-). А пасивний…(мин.часу від основи неозначен. форми перех.дієсл. док.і недок. Виду за допом. суф. –н-, -ен- (-єн-),-т- ). А ще додам: найчастішими моїми друзями є іменники, з якими я сполучаюся. А в реченні найчастіше виконую роль …(означення).

IIІ. Повідомлення теми , мети уроку. Мотивація навчальних досягнень

Слово вчителя.

Валерій Кулик - один із представників українського письменства, котрі закохані всім серцем у красу південного краю, зокрема красу безмежних степів Таврії. Тому і пише поет свої вірші про рідний край, степи і, звичайно, про Асканію Нову, - заповідник, який знаходиться на території Чаплинського району Херсонської області, де безпосередньо і народилася ця талановита людина.

Словникова робота

Заповідник - окремі лісові, земельні чи водні простори, природні багатства, які

мають особливу наукову і історичну цінність з погляду

збереження на них первісної фауни і флори, або які мають

водоохоронне, оздоровче, культурне значення. Заповідники

вносять до спеціального реєстру і беруть під охорону

Фауна – сукупність видів тварин на певній території (наприклад, Африки),

тваринний світ

Флора – сукупність видів рослин на певній території, рослинний світ

Орнітофауна – сукупність птахів, які населяють або населяли певну територію,

чи то трапляються там у певний відрізок часу

Типчак (костриця) – багаторічна рослина родини злакових; цінна кормова

культура

Розвиток комунікативних умінь

► Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Заголовок відповідає темі чи основній думці тексу?

Заповідник Асканія-Нова

Найдавнішим заповідником України вважається Асканія-Нова. Іс­торію його розпочато з 1828 року як великого вівчарського господар­ства. А набута всесвітня слава Асканії-Нової завдяки синові Фальц-Фейна Едварду Фрідріху. А з 1921 року Асканія-Нова стає державним заповідником.

(Не)перевершений і дивний херсонський степ навесні. На зеленому килимі переливаються сріблясті хвилі ковили, серед яких мерехтять тем­ні острівці типчака. У дикому степу росте майже 500 видів рослин, що створюють неповторний букет запахів і зорового різнобарв’я. 

Багатство орнітофауни представлене 272 видами. У зоологічному парку Асканії-Нової налічується понад 4 тис. особин 118 видів, підвидів та порід тварин. Його колекція є найбільшим в Україні джерелом поповнення дикими тваринами вітчизняних зоопарків, інших природоохоронних установ.

Уже давно розорані таврійські степи. І тільки тут, в Асканії-Новій, збереже­но ділянку заповідного цілинного степу з його рослинним і тваринним світом. (З книги «Що? Як? Чому?»).

- Діти, скажіть, у якій природній зоні знаходиться Асканія-Нова? (степова)

Постановка проблемного питання.


  • Зверніть, будь ласка, увагу на виділене слово в тексті.

  • Чому воно виділене? (тому що ми не знаємо, як правильно записати його з «не»)

  • Від чого залежить написання не з дієприкметників разом і окремо? Отож, наше завдання сьогодні - з’ясувати, у яких випадках не з дієприкметниками пишеться разом , а у яких - окремо.

ІV. Вивчення нового матеріалу

- Зверніть увагу на речення, записані на дошці

(записані речення з таблиці, діти досліджують написання дієприкметників з не і виводять самостійно правила. Потім порівнюємо виведені правила з таблицею чи на екрані, чи з підручника)

НЕ з дієприкметниками пишеться


Окремо

Разом

1. Коли заперечення підсилюється протиставленням: Навкруги прости­лалися не збіднілі степи, а багатюща родюча земля.

2. Коли при дієприкметнику є пояс­нювальне слово: Спеціально не нагріта земля не піддається обробці

3. Коли дієприкметник виступає присудком: Степи мої не міряні, думки мої не важені.

1. Коли дієприкметник без не не вжи­вається: Простори заповідника - неоціненні природні багатства.

2. Коли при дієприкметнику немає пояс нювального слова: У безкрайніх степах знявся нестихаючий вітер

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Робота з підручником

Виконання вправи 276 (усно), ст.. 160

Вибіркове письмо (Робота біля дошки)

► Прочитати речення. Виписати дієприкметники із залежними слова­ми. Пояснити орфограму в дієприкметниках.

1) Неосяжний таврійський простір, розквітчаниий на початку травня, коли на зе­леному тлі спалахують численні біло-жовті острівці, що сповнюють пові­тря тонкими ніжними пахощами, видається чудовою картиною, яка ніби вийшла з-під пензля матінки-природи. 2) Місце розташування заповідника настільки чудове, що робить його несхожим на всі інші. 3) Попереду виднівся неподоланий осінній степ.

► З'ясувати правопис виділених слів.

► Зробити синтаксичний аналіз речення (підкреслити члени речення)

Самостійна робота в групах (усно) «Знайди пару»

Учитель: Перед вами стоїть завдання: до кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою.Б. Дієприкметники не

вживаються без неНе засіяне зерном поле стояло сиротою

Г. Дієприкметник - означення

без залежного слова.У нестямному пориві зимовий вітровій замітав снігом степ.

А. Дієприкметник виступає означенням із залежним словом.

Толока не орана, вівці не лічені, пастух рогатий

В. Дієприкметник виступає присудком

Хмарка повисла над неміряним степом

Д. Частка не виступає у складі префікса недо-.

Він мав талант до віршів не позначений, а власний

Ґ. У реченні є протиставлення.


Недозбирані людьми снопи поодиноко любувалися красою степів.

VI. Узагальнення та систематизація знань з теми

Лінгвістична гра «Соняшникове поле»

Утворіть за поданим початком слова дієприкметники :

Ненавид…, нехт…,незбаг…, незду…, нестям…, невгам…, неволяч…, невблаг….

Довідка: ненавидячий, нехту­ючий,незбагненний, нездужаючий, нестямний, невгамовний, неволячий, невблаганний.


  • Якими словами ми з вами засадили поле? (дієприкметники, які без не не вживаються). Запам’ятайте ці слова .

Робота над текстом із творчим завданням

(виразне читання поезії В.Кулика вчителем )

«Світ мій світає в тобі, Українонько»

Тиха молитва до тебе лиш звернена,

Земле  прекрасна ранкова моя.

Сплеском небес над твоїми озерами

Даль журавлина і в сні промовля...

Радий я стати сліпим твоїм лірником,

Тільки б не вмерла бунтарська струна.

Дай мені слова, щоб жити і вірити,

Сонце стрічати й любити сповна.

Світ мій світає в тобі, Українонько!

Буйним цвітінням святкує бджола...

Скільки страждань над твоїми руїнами

Зранена Прип'ять до сердця взяла!

Шлях же Чумацький в мені перезорює,

Сняться баштани, сади і лани...

Дихає степ мій вітрами прозорими,

Сивим серпанком сріблять полини.

Дзвонить колосся добірними зернами,

Промінь ранковий у вікнах сія.

Тиха молитва до тебе лиш звернена,

Земле казкова, чудова моя....


  • Які думки викликають у вас рядки вірша Валерія Кулика

  • Охарактеризуйте ліричного героя.

  • Які картини у вас були перед очима, коли чули ці прекрасні рядки поезії?

Робота в парах (роздаю по стовпчику поезії)

Виписати дієслова і утворити від них дієприкметники з не. Поясни­ти їх правопис.

VІІ. Підсумок. Блок-схема

(на дошці прикріпляємо картки,

відтворюючи схематично вивчені правила)

Дайте відповідь на проблемне запитання уроку: від чого залежить написання дієприкметників разом чи окремо? (Від синтаксичної ролі й наявності залежних слів).

VІІІ. Оцінювання

ІХ. Д/з 1. параграф 15, вивчити правила, виконати вправу 285

2. параграф 15, скласти твір-мініатюру про красу рідного краю,

використовуючи дієприкметники з часткою не

Х. Рефлективно – оцінювальний етап:

«Незакінчене речення»

Учитель: Діти, будь ласка, продовжіть висловлю­вання (рефлексійний екран).

Сьогодні на уроці я дізнався…..

Було важко …

Я виконував …

Я зрозумів …

Тепер я можу …..

Було цікаво …

Урок корисний для життя тим, що ….

ХІ. Підсумкове слово вчителя

Учитель: Звичайно, дійсно треба знати літературу рідного краю, й шанувати красу художнього слова. І на останок хочеться сказати про Валерія Кулика

Таврія для нього - це криниця,

З якої він натхнення попива,

Яке у віршах золотом іскриться,

Мов пшеницями нива степова.

Здоров'я зичемо йому у творчому польоті,

Удачі в нім щоліта й щозими.А нам - завжди любити у радості й скорботі

Таврійських піль барвисті килими.
Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок Українська мова, географія, література рідного краю iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний
Урок Українська мова, географія, література рідного краю iconУрок «Література рідного краю. Багатогранність поезії Світлани Іщенко»
Мета: ознайомити учнів із творчістю письменників рідного краю; формувати вміння самостійно працювати з літературою; розвивати увагу,...
Урок Українська мова, географія, література рідного краю iconПояснювальна записка Вивчення української літератури за новою програмою містить рубрику «Література рідного краю», на яку
«Література рідного краю», на яку відводиться чотири години, що їх вчитель упродовж року має розподілити самостійно. Дана програма...
Урок Українська мова, географія, література рідного краю iconУрок 1 Тема. Література рідного краю. Літературна Воловеччина
Мета: ознайомити учнів із поетами та письменниками рід-ного краю; розвивати навички виразного читання; вихову-вати любов до рідної...
Урок Українська мова, географія, література рідного краю iconПроекту «Література рідного краю. Яблуневий цвіт душі Володимира Затуливітра»
Мета: отримати творчий продукт досліджуваної теми, поділитися інформацією про виучуваний предмет; виховувати любов до рідного краю,...
Урок Українська мова, географія, література рідного краю iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
Урок Українська мова, географія, література рідного краю iconУрок за творчістю поета Валентина Грабовського
Башманівська Любов. Література рідного краю. Співець Полісся (урок за творчістю В. Грабовського) // Дивослово. – 2004. – №8. – С....
Урок Українська мова, географія, література рідного краю iconЛітература рідного краю. Жіноча доля в світі це любов
Тема. Література рідного краю. «Жіноча доля в світі – це любов». Інтимна лірика Г. Гордасевич


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка