Урок української мови в 10 класі (90 хвилин)Скачати 122,08 Kb.
Дата конвертації23.07.2017
Розмір122,08 Kb.
ТипУрок

А.В.Дубова,

учитель української мови та літератури

Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 89

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ

(90 хвилин)

ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

«ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ»
МЕТА: узагальнити та систематизувати знання учнів про слово, склад лексики, групи слів за значенням, лексикографію, фразеологізми, їх особливості і виразні можливості;

розвивати мовленнєву компетентність, шляхом використання набутих знань про лексику української мови;

виховувати учнів у дусі народної моралі.

ТИП УРОКУ. Узагальнення і систематизація знань


ОБЛАДНАННЯ: блок-схема «Склад української лексики», тлумачний словник української мови, роздруковані завдання, підручники
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: ВР,ДР,СР – високий, достатній, середній рівні

Перебіг уроку

І. Увідно-мотиваційний етап. Епіграф уроку

Слово – єдине, що буде жити вічно

Гезлітт

1. Психологічний старт

Слова, слова…

Вони в собі всі різні:

Тривожні й тихі, радісні й сумні;

Є терпеливі, є жорстокі й грізні,

Ласкаві й чесні, мудрі і смішні…

Не грайся словом. Є святі слова,

Що матері з доріг вертають сина.

Спіши до неї, доки не жива,

Допоки розум і допоки сила.

Знайди те слово – вічне і земне

За часом час нам світ перетинає.

Минуще все. Лиш слово не мине

І та любов, що смертю смерть долає.


Микола Ткач

2. Повідомлення теми уроку

3. Формування учнями мети уроку

4. Мотивація поділу на групи

ІІ. Операційно-пізнавальний етап

1. Визначення основних понять теми.

Бесіда з учнями  1. Що називається лексикою?

  2. Що вивчає лексикологія?

  3. Що називається лексикографією?

  4. Що вивчає фразеологія?

  5. Що таке слово? (Одна з основних одиниць мови)

2. Склад української лексики за блок-схемою.

3. Однозначні-багатозначні слова, словники (тлумачні, орфографічні, перекладні, синонімів, антонімів, фразеологізмів).

Слова можуть мати не одне, а кілька значень. Цю їх властивість і називають багатозначністю. Багатозначність закладена в самій природі слова, що узагальнює певну ознаку, яка може бути властива також іншим предметам чи явищам.

Наприклад, слово дзвоник це і 1. «Невеличкий предмет у вигляді порожнистої, зрізаної з низу груші, в середині якої підвішено ударник, серце», і 2. «Прилад для звукових сигналів, що нагадують звуки цього предмета (електричний дзвоник)», і 3. «Самі звукові сигнали, певні характерні звуки», і 4. «Рослина з кольоровими квітками, що за своєю формою нагадують маленькі дзвони». Як видно з наведеного прикладу, слово майже завжди узагальнює не одну, а кілька важливих ознак предмета або явища, у даному разі його призначення – видавати звуки – і його форму, а це ще збільшує можливість і навіть неминучість багатозначності.

Як говорив М.Рильський:

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля.

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля


4. Пряме та переносне значення слова:

а) Повідомлення про те, в якому значенні можуть вживатися слова.

Багатозначне слово завжди має основне, або пряме значення, що безпосередньо вказує на співвідношення з явищами реальної дійсності. Здебільшого пряме значення є також первинним, тобто таким, яке виникло разом зі словом. Наприклад, пряме і первинне значення іменника блискавка, утвореного від слова блискати, – «зигзагоподібна електрична іскра – наслідок розряду атмосферної електрики в повітрі, що буває під час грози».

Внаслідок перенесення одиниць явищ, предметів, дій, ознак на інші у зв’язку з якоюсь їхньою схожістю виникають переносні значення слів. Такі значення є завжди вторинними. У даному разі у слові блискавка на основі подібності за швидкістю походження явища, за його динамічністю розвинулися ще такі значення: «1. Телеграма, що передає негайно. 2. Стінгазета, що виходить негайно після якоїсь важливої події. 3. Особлива механічна застібка».

Хоча переносне значення і сприймається як нове, вторинне значення вже відомого слова, воно теж закріплюється в мові суспільною практикою її носіїв, поступово втрачаючи свою образність. Це вже сталося із такими значеннями блискавка, як «застібка».

б) Вибіркове завдання для учнів

Враховуючи контекст, записати словосполучення в 2 стовпчики

СР Пряме значення Переносне значення

Для ДР і ВР – добрати до переносного значення відповідники у прямому значенні.

Ляпає мокрий сніг – ляпати язиком; рожеві мрії – рожевий шовк; гостре слово – гостра сокира; сміються діти – сміється сонце; пливе човен – пливе осінь; холодне повітря – холодний погляд.Орієнтовний зразок

Пряме значення Переносне значення

Ляпає мокрий сніг Ляпати язиком говорити дурниці

Рожевий шовк Рожеві мрії нездійсненні

Гостра сокира Гостре слово влучне

Сміються діти Сміється сонце виблискує

Пливе човен Пливе осінь настала

Холодне повітря Холодний погляд неприязний, байдужий

5. Групи слів за значенням

Бесіда з учнями  1. На які групи за значенням поділяються слова?

  2. Дати визначення омонімам (Навести приклади)

  3. Дати визначення синонімам, синонімічному складу (Навести приклади)

  4. Дати визначення антонімам (Навести приклади)

  5. Дати визначення паронімам (Навести приклади)

Слово вчителя: Багато труднощів виникає під час написання переказів та творів із добором синонімів, влучних слів та вживанням власне українських слів, які ви плутаєте з російськими.

Редагування тексту

Не страшно, коли людина говорить нерівно, повторюється, шукаючи точнішого слова. Це означає, що людина стежить за своєю мовою. Постійно намагаючись поліпшити її.

Страшно, коли людина говорить і пише гладенько, але іностранними словами. Тут думка спить, тут буяють мовні штампи, мовні бур’яни, глушачі у людині свіжу думку.

Ще один різновид цього бур’яну – слова лишні, пусті. Будь-яке слово при частому й недоречному йому повторенні поступово перетворюється на пусті звуки. Це найчастіше дубльори, які нічого нового не додають до слів, стоячи біля них. Наприклад, «офіційні документи» – документ є офіційний папір, «виконуємо взяті зобов’язання» – не взятих зобов’язань не виконують та інше.

А ще є – «підняти вгору, спускатися вниз», «швидко мчати» – наче ці дії можна виконати якимсь іншим чином.Паразити з’являються в мові тоді, коли те, що ми говоримо, ще не до кінця нами осмислено. Коли предмет розмови знайомий нам мало. Коли ми не маємо часу думати над тим, говорячи або пишучи.
Завдання для учнів ВР.

Скласти тезаурус (своєрідний список слів, розподілених за темою) із 10 слів.

Орієнтовний зразок


Слова

Синоніми

Антоніми

Говорити

Казати

Мовити


Висловлюватись

Мовчати

Осмислено

Зважено

Свідомо


Бездумно

6. Архаїзми-неологізми

а) Повідомлення учнівАрхаїзми. Неологізми

Різна доля буває у слів. Одні живуть тисячоліттями, не змінюючись і не старіючи (мати, жито, небо, ліс, вода, земля), інші відходять, треті щойно з’явились на світ. Чому так буває?

З плином часу виходять з ужитку окремі знаряддя праці (мотика, соха), предмети одягу (очіпок, кирея), домашнього начиння (веретено, скриня), предмети військового знарядження (шолом, кольчуга, щит, спис) та ін.

Разом із віджилими речами і явищами виходять з активного щоденного вжитку і слова, які їх позначають. Такі слова називають застарілими або архаїзмами і подаються в тлумачних словниках з позначкою «заст.».

Застарілі слова використовують історики, письменники у своїх творах, щоб правдивіше, вірогідніше змалювати життя людей у минулому.

Мова, як і суспільство, постійно розвивається, оновлюється. З розвитком науки, техніки, мистецтва з’являються нові предмети, явища, для позначення яких у мові виникають нові слова – неологізми: відео фон, комп’ютер, супутникова антена, мікрохвильова піч, міксер та ін.

З часом вони стають загальновживаними.

б) Індивідуальні завдання (виконується біля додаткової дошки)

Виписати лексичні значення слів із тлумачного словника:

собор, хорал, предтеча, сущий.

в) Коментоване письмо

Прокоментувати розділові знаки і орфограми.

Слово, як собор, і в його святості палахкотять, як свічки, праведні душі поетів, і з блакитного купола благословляє нас небо, і хоралом віри зливаються голоси наших предтеч і сущих в одну молитву – Україна.

Лексична робота

Записати лексичне значення слів у зошит.

Собор – ч. р. 1. заст. Збори, з’їзд. Пр: Земський собор.

2. Головна церква у місті, монастирі.

Хорал – ч. р. 1. Церковний багатоголосний хоровий спів.

Предтеча – чол. і жін. рід. 1. Особа або подія, що підготувала умови для діяльності інших, для появи чогось іншого. Пр: Ломоносов – предтеча багатьох великих учених.

Сущий – заст. 1. Той, що є; існуючий.

2. правдивий, справжній. Пр: Суща правда.
7. Діалектні, професійні слова. Жаргонізми.

а) Повідомлення учнівДіалектизми

Більшість слів української мови необмежено використовується в повсякденному мовленні й відома всім людям, які розмовляють цією мовою. Це загальновживані слова (мама, сонце, дерево, відпочити, слухати). Вони використовуються в усіх стилях мовлення.

Є в українській мові слова, які використовують не всі, а тільки жителі певних місцевостей. Це діалектні слова (наприклад, дядько – вуйко, господар – газда, худоба – маржинка та ін.).

Біля цих слів у словниках ставиться позначка «діал.». уживати діалектні слова без потреби не слід. Їх використовують письменники для змальовування особливостей мови, побуту, звичаїв жителів певної місцевості.

Діалектизми також називають говіркою або говором, що означає різновид загальнонародної мови, поширений на невеликій території.
Професіоналізми

Поряд із діалектними словами обмежену сферу вживання має професійна лексика, якою користуються, як правило, люди певних професій.

(Наприклад, медики вживають у мовленні слова: ін’єкція, рентген, флюорографія, доза, аналіз та ін.).

Біля цих слів у словниках ставиться позначка «проф.» або «спец.».

З-поміж професійних слів виділяють слова-терміни, які позначають наукові поняття. Вони використовуються в текстах наукового стилю (іменник, апостроф – мова; знаменник, добуток – математика; флора, фауна – біологія та ін.).

б) Тренувальна вправа для учнів ВР та ДР

Згрупувати подані слова в такому порядку:

Діалектизми До діалектизмів і жаргонізмів добрати

Професіоналізми літер. відповідники

Жаргонізми

Вуйко, камбуз, круто, легінь, гауптвахта, дружбан, чічка, бабки, рубанок, маржинка, карбюратор, файний, хавчик, манатки

Орієнтовний зразок

Професіоналізми Діалектизми Жаргонізми

камбуз вуйко – дядько круто-добре

гауптвахта легінь – хлопець кореш – товариш

рубанок чічка – квітка бабки – гроші

карбюратор файний – гарний манатки – одяг

маржинка – худоба хавчик – їжа

в) Завдання для учнів СР – Відтворіть слова за тлумаченням і випишіть їх, звіряючи з довідкою. Визначіть сферу вживання.

Власник банку – банкір

Невеликий мобільний прилад для виконання обчислень – калькулятор

Пошкодження тіла людини або тварини вогнем, сонячним промінням – опік

Лікар. Який лікує очі – окуліст

Прилад для вимірювання температури – термометр

Певний режим харчування – дієта

Бойові дії військ проти противника

з метою просування вперед – наступ (штурм)

Група людей чи предметів, які розміщені лінією, ряд за рядом – колона

Гарматне військо – артилерія

8. Власне українські і запозичені слова

а) Повідомлення учнів

Запозичені слова

З давніх-давен Київ славився як одне з найвидатніших і найбагатших міст Європи. Сюди приїздили звідусіль. У процесі розвитку політичних, військових, економічних та культурних зв’язків України з іншими країнами і народами мандрували з мови в мову і слова.

Людина запозичує предмет, а мова – нове слово. Так з німецької мови в українську прийшли слова: шибка (віконне скло), бутерброд, шайба, майстер; з французької – тротуар, алея, шосе, екіпаж, пальто, блуза; з англійської – комбайн, тролейбус, мітинг, футбол, фініш; з польської – повидло, виделка, кишеня, краватка.

Багато запозичених слів стали звичними, деякі вживаються паралельно з українськими як синоніми (малюнок – ілюстрація, поїзд – потяг, обрій – горизонт).

б) Розповідь учнів про правопис іншомовних слів

и – правило «9»

і – на початку слова, перед гол. і я, апостроф, ь, подвоєння приголосних.

в) Словниковий диктант

Пояснити правопис іншомовних слів і добрати до них українські відповідники.

Ілюстрація (малюнок), горизонт (обрій), диспут (суперечка), візаві (супротивник), біографія (життєпис), шосе (дорога, шлях), демонстрація (показ), гігант (велетень).


9. Фразеологізми

Слово вчителя. З давніх-давен український народ славився своїм влучним і дотепним словом. Євген Чак сказав: «Фразеологія – це окраса народної мови». А Володимир Ужченко назвав фразеологізми «іскрометними скарбами мовної образності». Фразеологічні звороти означають певні предметні поняття, дії, якості або стани. Це збагачує наше уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнює словниковий склад мови.

а) Замініть фразеологізми словами чи словосполученнями.

Ловити ґав – бути неуважним.

Віддати кінці – померти.

Тримати язика за зубами – мовчати.

Бити байдики – лінуватись.

Повісити носа – похнюпитись.

б) Самостійна робота з підручником.

Для учнів СР.

До поданих фразеологізмів доберіть з довідки синонімічні слова.

1. Собака на сіні. 2. Замилювати очі. 3. За тридев’ять земель. 4. Кури не клюють. 5. Прикуси язика. 6. Брати гору. 7. Вільний птах. 8. На руку ковінька. 9. Кров з молоком. 10. Ні світ ні зоря. 11. Як риба у воді. 12. Пекти раки. 13. Зарубати на носі. 14. Хоч греблю гати. 15. Утратити свідомість. 16. Пускати півня.

Для довідки: далеко, замовкнути, вигідно, удосвіта, червоніти, знепритомніти, багато, обманювати, незалежний, добре, підпалювати, запам’ятати, скупий, багато, перемагати, здоровий.

Орієнтовний зразок

3 Далеко, 5 замовкнути, 8 вигідно, 10 удосвіта, 12 червоніти, 15 знепритомніти, 4 багато, 2 обманювати, 7 незалежний, 11 добре, 16 підпалювати, 13 запам’ятати, 1 скупий, 14 багато, 6 перемагати, 9 здоровий.
Для учнів ДР.

Наведені фразеологізми перепишіть, згрупувавши їх за значенням.

1. Ні риба ні м'ясо. 2. Обдерти як липку. 3. До гарячого ще приском сипнути. 4. Бити в барабани. 5. Співати з чужого голосу. 6. Стелитися під ноги. 7. В одну дудку грати. 8. Тримати в шорах. 9. Курити фіміам. 10. Ні пава ні ґава. 11. Останню сорочку зняти. 12. Не давати спуску. 13. Ходити на задніх лапках. 14. Дивитись чужими очима. 15. Дзвонити в усі дзвони. 16. Підносити до небес. 17. Оливи до вогню долити. 18. Пустити з торбами. 19. Запобігати ласки. 20. Співати дифірамби. 21. Бити на сполох.

Орієнтовний зразок

1. Ні риба ні м’ясо 5. Обдерти як липку

Ні пава ні ґава Останню сорочку зняти

2. До гарячого ще приском сипнути Пустити з торбами

Оливи до вогню долити 6. Співати з чужого голосу

3. Бити в барабани Дивитися чужими очима

Дзвонити в усі дзвони 7. В одну дудку грати

Бити на сполох 8. Тримати в шорах

4. Стелитися під ноги Не давати спуску

Ходити на задніх лапках 9. Курити фіміам

Запобігати ласки Підносити до небес

Співати дифірамби

Для учнів ВР.

Складіть речення, в яких наведені вислови виступали б у значенні фразеологізмів.

1. Виходити сухим із води. 2. Заради гарних очей. 3. Ніде голці впасти. 4. Гладити проти шерсті. 5. Співати дифірамби. 6. Чужими руками жар загрібати. 7. Міряти на свою мірку. 8. Ні в тин ні в ворота. 9. Поставити на ноги. 10. До сьомого порту. 11. Покласти на обидві лопатки. 12. Ні риба ні м’ясо. 13. Розбити горщика. 14. Клювати носом. 15. Прикусити язика. 16. Висмоктати з пальця. 17. Гора з плечей звалилася. 18. Ледве ноги носять. 19. Комар носа не підточить. 20. Чорний кіт перебіг.


в)Перевірка самостійної роботи (загальна і індивідуальна)
ІІІ. Корекційно-оцінювальний етап

1. Учитель підводить підсумки роботи за темою

Слово вчителя: В одній із легенд говориться: “Слово, воно що яблучко: з одного боку зелене, з іншого боку червоне, тільки вмій його повертати”. Головна думка – в останніх словах – умій володіти словом, бо воно може мати не одне, а кілька значень. Кожна людина повинна уміти користуватися мовним багатством рідної мови та її лексичним різнобарв’ям, бо в ньому всі тони й відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших; все крупно, зернисто, як самі перли.2. Бесіда за основними лексичними поняттями.

3. Оцінювання учнів.

4. Д/з: повторити конспект, § 8с. 203 № 37


Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала І провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна
Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок з української літератури у 7 класі Підготувала: вчитель української мови І літератури
Тема. Ліна Костенко. Життєвий І творчий шлях письменниці. Поезії «Чайка на крижині», «Крила»(диптих). Духовне багатство – найбільший...
Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок української літератури і англійської мови (8 клас) «Поет трагічної долі»
Розробка інтегрованого уроку української літератури І англійської мови у 8 класі «Поет трагічної долі»
Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок зарубіжної літератури в 6 класі
Підготували: Прадійчук Олена Лук’янівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, І гурська Раїса Леонтіївна, вчитель української...
Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconСертифікаційна робота з української мови І літератури містить 58 завдань. На виконання завдань сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин

Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок математики та української літератури у 8 класі
Розробка інтегрованого уроку з математики та української літератури у 8 класі «Знаходження квадратного кореня. Стежками нашої землячки...
Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок розвитку творчої особистості учня в 9 класі на матеріалі поетичного доробку поетів Запорізького краю
Вишневецький В. О., учитель української мови І літератури Приморського українсько-болгарського багатопрофільного ліцею
Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок позакласного читання в 5 класі Не одежа красить людину, а добрі справи
Підготувала: вчитель української мови та літератури ІІ категорії Сатанівського нвк І-ІІІ ст. Монастирищенського району Назарець Аліса...
Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок української літератури в 11 класі Підготувала: Денисенко Людмила Василівна, вчитель української мови та літератури
Остапа Вишні, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів та літератури про творчість письменника та його житття;...
Урок української мови в 10 класі (90 хвилин) iconУрок української мови розробила викладач української мови та літератури Рекеда О. Г
Мета. Допомогти учням усвідомити, що мовна стійкість – це ключова риса національномовної особистості


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка