Урок Відлуння бахівських образівСторінка1/10
Дата конвертації23.06.2017
Розмір1,36 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Урок 1. Відлуння бахівських образів    
Вступ
Музика весь час з нами. А чи могли б ви, колеги, уявити своє життя без музики? Що означає музика у вашому житті? Музика існує для їхнього гарного настрою. Але передусім музика є мистецтвом, яке зберігає споконвічні орієнтири людства - Гармонію, Красу, Ідеал!
Ми й відправимось на пошуки цих орієнтирів. І знайдемо їх у музичному мистецтві різних стилів: від бароко та класицизму до сучасних напрямів легкої музики.

Відомості про стилі
Кожна епоха створює у мистецтві свій неповторний стиль. Він відображає та узагальнює типові для певної епохи теми, ідеї, образи та їх взаємодію, а також своєрідність виразових засобів та художніх прийомів. Отже, стиль - це сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що служить для відображення певного образного змісту. Художні стилі або напрями відображають естетичні погляди та особливості розвитку мистецтва певної епохи. Наприклад: бароко, класицизм, романтизм, реалізм та інші.
Бароко - художній напрям у мистецтві кінця XVI - середини XVІІІ століття. Для нього характерними є пишність і декоративність. Музиці бароко властиві монументальність, величність, наявність сильних ефектів. У цей період вершини свого розвитку досягла поліфонія, утвердилась мажорно-мінорна система, а також нові музичні форми - партита, сюїта, фуга. «Королем інструментів» став орган. До стилю бароко належить творчість Антоніо Вівальді, Георга Генделя, Йоганна Баха.
Класицизм – напрямок XVII-XVIII століть - дотримувався ідей про розумність і гармонійність буття, про єдність та порядок у світі. Музиці класицизму властиві високі ідеали довершеності, досконалості, гармонійності. Композитори-класицисти віддавали перевагу жанрам опери, симфонії, сонати, інструментальному концерту. З класицизмом пов'язана творчість Христофора Глюка, Йозефа Гайдна, Вольфганга Моцарта, Людвіга ван Бетховена, в Україні - Максима Березовського, Дмитра Бортнянського.
Романтизм - напрямок кінця XVIII - початку XIX століття. Музика романтизму - це голос серця, голос внутрішнього світу людини - світу почуттів та мрій. Композитори-романтики надають перевагу жанру мініатюри - як вокальній так і інструментальній. Своє відображення (більш чи менш яскраве) цей напрям знайшов у творчості Франца Шуберта, Роберта Шумана, Ференца Ліста, Едварда Гріга, Фридеріка Шопена, Ріхарда Вагнера, Михайла Глінки, Миколи Римського-Корсакова.
Реалізм як напрямок заявив про себе у другій половині XIX століття. А як принцип мистецтва - принцип правдивого відображення реальності, дійсності, - існує й по сьогодні. Музика реалізму глибоко і правдиво відтворює та багатогранно змальовує основного героя - звичайну людину. Досягнення реалізму пов’язані з іменами Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Йоганеса Брамса, Петра Чайковського, Модеста Мусоргського, Миколи Лисенка та багатьох інших.

Відлуння мистецтва…
Крилаті вислови видатних діячів культури є безцінними перлинами мудрості. Вони по-своєму знаходять відлуння у наших думках та серцях і до сьогодні. Відомий російський композитор і музикознавець Борис Асаф'єв сказав: «Якими інтонаціями насичена епоха, те вона бажає чути і в музиці». Поясніть, як ви розумієте цей вислів.

Слухання та аналіз музики. Й. Бах. Токата і фуга ре мінор
Спробуймо розпізнати в музиці епоху… Отож, послухайте і розпізнайте за музикою епоху та композитора. За певними ознаками слухач цього твору, навіть не знаючи його назви, безпомилково визначить, що він належить видатному німецькому композитору - Йоганну Себастьяну Баху. Творчість Йоганна Себастьяна Баха є вершиною розвитку музичної культури XVIII століття - епохи бароко. Найочевидніші ознаки цього стилю та музики Баха - звучання органа, поліфонічний склад музики з його найвищою формою - фугою. Але ж поліфонічну музику для органа, зокрема фуги, писали багато композиторів. Так, але ні в кого з них ми не знаходимо такої величної широти розгортання твору, що нагадує суцільний, безупинний потік, такої величезної життєстверджуючої сили і свободи духу, такої глибини почуттів і думок, втілених у творі. Твір, що прозвучав, є токатою з поліфонічного циклу, що складається з токати і фуги.
Токатою називають віртуозну інструментальну п'єсу для клавішних інструментів, витриману, зазвичай, у швидкому, розміреному, чітко ритмованому русі. Призначення токати - створити відповідну атмосферу для сприйняття більш складної поліфонічної форми - фуги.
Фуга - це найдосконаліша форма поліфонічної музики, в основі побудови якої лежить послідовне проведення однієї теми в різних голосах. Тема фуги ре мінор інтонаційно пов'язана з музичним матеріалом токати. Уже перша поява теми насичена активним рухом; потім, виникаючи в різних тембрах і регістрах по голосах, вона розростається, охоплюючи широкий діапазон. Акордове звучання стає щільнішим і динамічнішим. Заключний розділ фуги (кода) своєю масивністю, імпровізаційністю різноманітних епізодів нагадує токату, яка й визначила характер ре-мінорної фуги, а тим самим - і єдність усієї композиції.

Аналіз музики. Й. Бах. Токата і фуга ре мінор
Про що «говорили» голоси у фузі?
Яке відлуння знаходить музика Баха у Вашій душі?
Чому музику Баха й до сьогодні вважають взірцем духовної та музичної гармонії?

Кожну людину сповнюють різноманітні думки й почуття, подекуди переплітаючись одні з одними, перегукуючись багатьма голосами… Поліфонічне мислення Йоганна Баха є ідеальним інструментом для розкриття таких думок і почуттів, внутрішнього світу людини. Піднесено патетичні, яскраво величні образи Токати та фуги ре мінор сповнюють наші душі особливим захватом і натхненням. А могутні звуки органу захоплюють відчуттям перебування в незвичайному величному соборі, стіни й повітря якого ніби зіткані зі звуків та небесної краси гармоній. Славнозвісна Токата і фуга ре мінор була створена Йоганном Себастьяном Бахом у молоді роки. Юнацьке натхнення переповнює цю музику, яка народилася, мабуть, з блискучої імпровізації, а потім була записана і відшліфована.
Розповідь про Й.Баха
За життя Бах здобув славу талановитого віртуоза-органіста, майстра імпровізації та чудового педагога. Проте, його творчість залишалася невідомою широкому загалу слухачів та шанувальників музики ще впродовж століття. Шлях до безсмертя музики Йоганна Себастьяна Баха проклав юний композитор-романтик Фелікс Мендельсон-Бартольді. Саме під його керуванням у 1829 році пролунав великий вокально-оркестровий твір Баха «Пристрасті за Матфеєм». Могутня постать істинного Баха з'явилась у всій своїй величі. Так, з XIX століття почалося відродження, видання, широке поширення та вивчення творів Йоганна Себастьяна Баха. З того часу кожне нове покоління слухачів знаходить в музиці Баха щось «своє», нове, вчиться розуміти її щонайглибше та найповніше.
Що саме вражає Вас у музиці Баха?

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Стиль - це сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що служить для відображення певного образного змісту
Стиль - це назва певної епохи
Стиль - це вид музичного мистецтва
Стиль - це особливий склад багатоголосної музики

Тестове завдання 2
У переліку термінів оберіть назви стилів (напрямів)
Бароко
Класицизм
Романтизм
Реалізм
Поліфонія
Токата

Тестове завдання 3
Образний зміст, який відповідає токаті й фузі ре мінор Й. С. Баха
Піднесено-патетичний
Яскраво-величний
Сонячно-веселий
Лірико-епічний

Тестове завдання 4
Цикли, що відносять до поліфонічних
Токата і фуга
Прелюдія і фуга
Сюїта
Соната
Симфонія

Підсумки уроку
У характері музичних творів, їх побудові відображаються і характерні риси стилю, і особливості життя епохи, її ідеали, погляди, смаки. У музичному творі ми чуємо й відчуваємо людину, композитора - все багатство його думок і почуттів, втілених у музичних звуках. Духовний світ композитора є музичним відлунням далекої епохи. Наприклад, майже триста років живе в мистецтві ім'я Йоганна Себастьяна Баха. А кожне нове покоління відкриває в музиці Великого Майстра співзвучність своїм почуттям і думкам. Послухайте, як по-сучасному звучать слова Фелікса Мендельсона: «Якщо життя забере в тебе надію і віру, один бахівський твір здатен все повернути».

Урок 2. Відлуння почуттів    
Вступ
У кожної історичної епохи - певний стиль музики. Художніх стилів за останні 100 років з’явилося стільки, що не вистачить часу до кінця уроку їх перераховувати. Ми згадаємо основні стилі та напрямки.

Відомості про музичну культуру ХХ століття. Вікторина
У музичній культурі XX століття існує академічна та естрадна музика. А вже в них сформувалося багато яскравих стилів та напрямів – модернізм, авангард, джаз, рок, поп-музика і т.д. Академічна музика пройшла серйозне випробування часом. Вона створена у відповідності до певного стилю, традицій та відповідає певним правилам та зразкам. Академічна, або так звана серйозна музика, сьогодні пропонує слухачам нові видатні імена і творчі надбання. З творами деяких представників музичної класики XX століття ви вже знайомі.
Назвіть відомих Вам композиторів ХХ століття за їхніми портретами.
Естрадна, тобто легка, розважальна музика — це музика нескладна за змістом, переважно проста за формою, доступна для сприйняття найширшими колами слухачів. В основному — це естрадні пісні, поп-музика, танцювальна музика, оперета, більшість напрямків джазу і рок-музики. Більшість представників естрадної (легкої) музики нам добре відомі, завдяки засобам масової інформації – радіо, телебаченню, Інтернету…
Розпізнайте представників естрадної музики - джазу, рок-музики, поп-музики - за їхніми портретами.

Демонстрація та розучування пісні «Здрастуй, світ!» (сл. В. Кострова, муз. Л. Квінт)
Пісня написана наприкінці ХХ століття, а саме у 1986 році. Вперше ця пісня прозвучала на закритті грандіозних спортивних змагань - Ігор Доброї Волі. Пісня передає нам піднесений дух молодості, світлої віри в майбутнє… Майбутнє молодої людини, яка сміливо йде назустріч радості й печалі.

Слухання музики. Л.Бетховен. Соната №14. І частина
Послухайте, якими яскравими є почуття людини, що жила 200 років назад. Почуття німецького композитора Людвіга ван Бетховена. В 30 років він чи не вперше в житті відчув велике щастя і радість кохання. «...Зміна, що відбулася в мені тепер, викликана милою чудовою дівчиною, яка кохає мене і кохана мною. Після двох років знову кілька світлих миттєвостей, і ось - я вперше відчув, що одруження могло б скласти моє щастя...», - писав він другові 1801року. Людвіг покохав Джульєтту Гвіччарді, дочку знатного аристократа, яка була його ученицею гри на фортепіано. Композитор сподівався, що кохання допоможе йому побороти недугу, що насувалася. Як же міг композитор відкрити свої почуття? Як освідчитись? Звичайно ж, музикою… Бетховен створив сонату №14, написавши на титулі: «Соната на зразок фантазії. Графині Джульєтті Гвіччарді». І до сьогодні, це музичне освідчення є одним з найпрекрасніших. Отож, послухаємо першу частину сонати…

Аналіз прослуханого твору
Які почуття виразив композитор у музиці?
Якими засобами музичної виразності створений зосереджено-стриманий, скорботний образ?
Які правила сонатного циклу порушив Бетховен у І частині Сонати №14?

В багатій аристократичній родині Джульєтти зверхньо ставилися до хоча й знаменитого, проте незнатного, бідного композитора, який до того ще й втрачав слух. Незабаром батьки видали Джульетту заміж за графа Галленберга, який навіть вважав себе композитором. Ось чому соната №14 має такий скорботний початок. І відлуння цих почуттів ми відчули на собі завдяки безсмертній музиці…

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Естрадна музика - це музика, нескладна за змістом
Естрадна музика - це музика переважно проста за формою
Естрадна музика - це музика, доступна для сприйняття найширшими колами слухачів

Тестове завдання 2
Позначте правильні твердження
Академічна музика - це музика, серйозна за змістом.
Академічна музика - це музика, створена у відповідності до певного стилю, традицій, відповідає певним правилам та зразкам.
Академічна музика - це музика, яка пройшла випробування часом і донині є взірцем досконалості

Тестове завдання 3
Закінчіть речення: «Сонату №14 для фортепіано Л.Бетховен присвятив…»
Другові
Учениці
Поетові
Мамі

Тестове завдання 4
Який образний зміст відповідає І частині Сонати №14 Людвіга ван Бетховена
Зосереджено-стриманий
Скорботний
Піднесено-радісний
Героїчний

Тестове завдання 5
Які ознаки відповідають першим частинам класичного сонатного циклу
Сонатна форма
Швидкий темп
Повільний темп
Тричастинна форма

Підсумки уроку
Музика так збагатила мій внутрішній світ, що тепер я розумію почуття інших людей, незважаючи на те, що вони жили в минулі історичні епохи. Музика – це такий емоційний концентрат, послухав - і перейнявся почуттями!..
 

Урок 3. Вічні почуття    
Вступ
Соната №14 Бетховена – твір, що втілює вічні почуття. Відкриємо їх для себе. Ознайомимося з почуттями, що втілив композитор у наступних частинах Сонати №14.

Розповідь про Сонату №14 Л.Бетховена
Соната №14 створена Бетховеном у 1801 році. Перша її частина зовсім не типова за своєю формою і звучанням. Як відомо, перша частина сонатного циклу зазвичай створюється у сонатній формі та в рухливому або стрімкому темпі. Але ця частина передає скорботний, зосереджено-стриманий образ, пов'язаний з почуттями нерозділеного кохання… «Соната на зразок фантазії», - пояснив на титульній сторінці автор. Старшокласникам, мабуть, відомо, що Соната №14 має назву «Місячна». Проте, не автор дав їй цю назву, а німецький поет-романтик Людвіг Рельштаб, якому здалося, що музика І частини сонати змальовує переливчасту гру відображеного у воді місячного сяйва. Та чи можна давати назву твору, маючи на увазі лише його частину, фрагмент? На мою думку, назва «Місячна соната» є занадто поверховою. Вона розділяє сонату, відтинаючи інші частини, а це - неможливо. Образний зміст твору є набагато глибшим, ніж будь-яка невибаглива пейзажна замальовка. Недаремно один із музичних критиків сказав, що ця соната ніби висічена з однієї мармурової брили. Отже, соната як тричастинний твір має продовжуватися. Пропоную послухати її наступні частини… І довідатися, які думки й почуття втілив у них композитор.

Слухання та аналіз музики. Л. Бетховен. Соната №14. ІІ частина
Які думки й почуття втілив композитор у ІІ частині?
Легкий та витончений образ II частини навіює думки про колишнє щастя.

Слухання та аналіз музики. Л. Бетховен. Соната №14. ІІІ частина
Які думки й почуття втілив композитор у ІІІ частині?
Киплячі струмені пристрасті линуть зі звуками III частини сонати. Ніби раніше стримувані почуття, що вирвалися назовні. Гнів і захоплення, радість й трагічне збентеження, несамовитий відчай та тріумф. Це - кульмінація драматургічного розвитку твору. Стає зрозумілим, що людина не скорилася під тягарем скорботи, а намагається перемогти її. У Сонаті №14 ми почули і відчули, як композитор передає складну гаму пристрастей. І робить це з неймовірною силою і витонченістю. А сонатна форма допомагає зосередитись на внутрішній боротьбі в душі людини, глибоко особистій, проте надзвичайно драматичній. Творчість Бетховена належить класицизму. Саме епосі класицизму властиве утвердження сонатної форми, як необхідного елементу сонат, ансамблів, концертів, симфоній. Але глибокий драматизм був виражений серед представників класицизму лише у Бетховена. Навіть Сонату №14 згодом назвали «вікном у романтизм».

Робота над піснею «Здрастуй, світ!»
Життєстверджуючі образи та піднесені, радісні почуття панують в пісні «Здрастуй, світ!» сучасного композитора Лори Квінт. Повторимо перший куплет та приспів. А потім – розучимо другий куплет.

Караоке. «Здрастуй, світ!»

Співаємо з зірками
Перше виконання пісні «Здрастуй, світ!» зірками російської естради.

Тестове завдання 1
Характерні особливості, за якими можна визначити музику Бетховена
Боротьба почуттів
Устремління до перемоги, радості, світла
Глибокий драматизм
Оригінальність оркестровки
Звучання органу
Гумористичні образи

Тестове завдання 2
Риси, за яким можна скласти короткий портрет Людвіга Ван Бетховена
Органіст-віртуоз
Людина титанічної волі
Людина високих помислів та глибоких почуттів
Людина безмежного життєлюбства
Музичний критик

Тестове завдання 3
Композитори, творчість яких відносять до класицизму
Йозеф Гайдн
Вольфганг Моцарт
Людвіг ван Бетховен
Фридерік Шопен
Сергій Прокоф’єв

Тестове завдання 4
Музична форма, що утвердилась в епоху класицизму
Сонатна форма
Форма рондо
Сюїта
Фуга

Підсумки уроку
Почуття музики Бетховена і про тебе, і про мене, і про всіх. Вони особисті - і вони універсально людські… Сплетені з контрасту надій і розчарувань, драматизму піднесень і падінь. Шукайте свою музику в житті!


Урок 4. Відлуння народних мелодій    
Вступ
Народні мелодії довгий час передавались від покоління до покоління без запису. Лише в XIX-ому столітті їх почали записувати нотами, укладати у збірники. Згодом народні мелодії отримали нове життя в академічній музиці. Одні композитори почали їх використовувати як зразок - писали у народному стилі, інші - створювали обробки або цитували мелодії у власних творах.

Музична вікторина
Сьогодні ми процитуємо дві народні мелодії, тобто назвемо, виголосимо… З цими народними мелодіями ми ознайомились ще в початковій школі. Тож пропоную їх розпізнати.
Звучить «А ми просо сіяли»
Звучить «При долині мак»

Мелодії цих народних пісень отримали нове життя у музиці Левка Ревуцького. Послухайте уважно музичний твір Левка Ревуцького і визначте його жанр та форму.

Слухання. Л. Ревуцький. Симфонія №2. Фінал

Аналіз прослуханого твору
Який жанр та форма прослуханого твору?
Перша, головна тема - обрядова пісня «А ми просо сіяли» - розвивається варіаційно, видозмінюється в оркестровому звучанні і набуває при цьому урочистого настрою. Побічна тема - обрядова пісня «При долині мак» - світла, ніжна за звучанням, нагадує плавний жіночий танок, що прийшов на зміну загальному танцю-грі. Образи головної та побічної партій вже в експозиції не конфліктують між собою, а доповнюють один одного, спільно розвиваючись. Яскравого динамічного розвитку теми набувають у розробці, яку змінює ще більш урочиста й святкова реприза. Кода узагальнює в собі тематичний матеріал усього твору. Отже, прослуханий твір написаний у сонатній формі. Твір, який ми прослухали, є частиною, а саме фіналом симфонії. Другої симфонії українського композитора Левка Ревуцького. У цьому святковому фіналі яскраво відчувається прославлення життєдайних сил природи і творчої праці! В основі І-ої частини симфонії, що звучала на одному з уроків у 7 класі, лежать мелодії народних пісень «Ой, весна, весниця» та «Ой не жаль мені». Поет Максим Рильський так висловлювався про цей твір: «Друга симфонія сповнена красою українського поля, благородством народного серця, непереможними чарами народної пісні у дорогоцінній оправі симфонічної майстерності».

Творче завдання.
Продекламуйте вірш Максима Рильського. Для натхнення і акторської виразності скористайтесь музичними інтонаціями фіналу Другої Симфонії Ревуцького. Інтонаціями прославлення життєдайних сил природи і творчої праці!
Слава сонцю молодому
В світоносній вишині.
Слава першим хвилям грому,
Слава птиці й звірині.
Слава розуму і волі,
Що підносять на землі,
Де були пустині голі,
Осяйних будов шпилі.


Розповідь про Л. Ревуцького
Симфонію №2 Левко Ревуцький написав у 1927 році, а в 1940 році - здійснив її другу редакцію, в якій вона й виконується по сьогоднішній час. Кожний такт симфонії овіяний ароматом українського фольклору; основні теми, що побудовані на справжніх народних піснях, видозмінюються в широкому симфонічному розвитку. Симфонія брала участь у конкурсі на кращий симфонічний твір із запозиченням народних мелодій і перемогла. Проте, не лише умови конкурсу привернули увагу Левка Ревуцького до народної пісні. Серйозне і тривале вивчення української народної музики, створення ним численних обробок народних пісень стали фундаментом його авторського стилю. А спілкування з його видатним учителем - Миколою Лисенком - сформувало творчу особистість композитора.

Демонстрація та розучування пісні «Моя стежина» (сл. А.Малишка, муз. П.Майбороди)
Пісня, створена Платоном Майбородою, видатним учнем Левка Ревуцького. Платон Майборода - дійсно відомий музичний діяч XX століття, народний артист. А пісня «Моя стежина», створена на вірші поета Андрія Малишка, є насправді одним із шедеврів української пісенної творчості.

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Народні мелодії композитори цитують у власних творах
На основі народних мелодій композитори пишуть обробки
Композитори створюють твори у народному стилі
Народна музика передавалась із покоління до покоління завдяки нотному запису

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «В основі І-ої частини Другої симфонії Л.Ревуцького звучать мелодії народних пісень…»
«А ми просо сіяли»
«При долині мак»
«Ой, весна, весниця»
«Ой не жаль мені»

Тестове завдання 3
Закінчіть речення:
«В основі фіналу Другої симфонії Л.Ревуцького звучать мелодії народних пісень…»
«А ми просо сіяли»
«При долині мак»
«Ой, весна, весниця»
«Ой не жаль мені»

Тестове завдання 4
Риса творчого стилю, яка є найбільш показовою в музиці видатних педагогів та їх видатних учнів - М. Лисенка, Л. Ревуцького, П. Майбороди
Народність
Симфонізм
Поліфонізм
Віртуозність

Підсумки уроку
Вже вечір надворі і тихо в діброві,
Ми слухати казку до ранку готові.
Бо сонце засяє і ранок настане,
А казка в серденьку навіки зостане.

Фольклор назавжди з нами, це - серце національної музики. Відлуння народних мелодій ми впізнаємо на кожному кроці - в естрадних піснях, кінотреках і складній професійній музиці.

Урок 5. Класична чи розважальна?    
Вступ
Розважальна музика легка для слухання, але вона вимагає від композиторів професійного підходу. Це стає зрозумілим, коли виникає бажання самому зв’язати до купи хоча б дві ноти.
Яку роль у вашому житті відіграють розважальні жанри?
Чи можна танці вважати жанрами серйозної музики?


Відомості про танці, творчість Йоганна Штрауса
Кожна епоха народжує нові танці: без цього неможливий розвиток музичної культури будь-якого народу. Серед усіх видів музичного мистецтва танцювальна музика найбільше пов'язана з емоціями, побутом людей та підвладна впливу моди. Тому поява і масове розповсюдження нового танцю в будь-яку епоху викликало пристрасні суперечки, обурення музичних критиків та навіть заборону його виконання. Така доля спіткала у різні часи сарабанду, менует, вальс, польку, танго, рок-н-рол, твіст, шейк. Однак, популярні ритми та мелодії танців знаходили своє місце в серйозній музиці — операх, балетах, симфоніях. Одна лише поява модного танцю в академічному творі авторитетного композитора сприяла його «узаконенню» серед інших музичних жанрів.
Йоганн Штраус ще за життя здобув шалену популярність. Його таланту винахідливого мелодиста, аранжувальника заздрили професіонали. А публіка просто носила композитора на руках, наспівувала, насвистувала, награвала його мелодії, цінуючи їх сонячність та енергійність. Музична обдарованість Йоганна Штрауса найяскравіше розкрилась у жанрі танцювальної музики. Він створив понад 500 танців для струнного оркестру - вальсів, польок, галопів, мазурок, а також багато маршів, скерцо та 16 оперет. Штраус часто давав своїм творам несподівані й дотепні назви. Так, у його творчому доробку є вальс «Ранкові газети», полька «Шампанське», «Трік-трак», скерцо «Perpetuum mobile» («Вічний двигун») тощо. А його вальси - улюблена музика мільйонів. Недарма ж сучасники назвали Штрауса «королем вальсу». Дивовижно, що із плином часу, більшість мелодій маестро Штрауса не втрачає своєї чарівності. У творчості Йоганна Штрауса зникла, здавалося б, непереборна межа між «високими» класичними жанрами та розважальними.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Урок Відлуння бахівських образів iconУрок української літератури в 11 класі
України у творчості Є. Маланюка, пояснити зміст образів-символів; відпрацьовувати вміння висловлювати власні міркування, розвивати...
Урок Відлуння бахівських образів iconУрок №6 Дата Тема (семестру,) Палітра музичних образів Тема уроку Образ танцю. Тип уроку: комбінований Жанр урок композиція
Моріса Равеля та особливостями розвитку образу звучання симфонічної п'єси
Урок Відлуння бахівських образів iconУрок-подорож Тема уроку : Характеристика образів повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки». Повторення тем
Тема уроку: Характеристика образів повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки»
Урок Відлуння бахівських образів iconРайон в цілому
Гажак, Г. Відлуння жахливої трагедії [Текст]: (Полянська Гута): [вшанування жертв Голодомору 32-33-х р., в т ч про р-н] / Г. Гажак...
Урок Відлуння бахівських образів iconСпарений урок (бінарний) 40+40 хв. із перервою між частинами уроку 10 хв. Тема: Морально-етичні проблеми та їхнє осмислення через систему образів у повісті М. Аромштам "Коли відпочивають янголи"
Тема: Морально-етичні проблеми та їхнє осмислення через систему образів у повісті М. Аромштам “Коли відпочивають янголи”
Урок Відлуння бахівських образів iconФ. М. Достоєвський «Злочин І кара». Система образів героїв роману
«Злочин і кара»; допомогти простежити розвиток головних героїв у романі, визначити особисте ставлення до персонажів; розвивати навички...
Урок Відлуння бахівських образів iconВідлуння події Через Острожчину пройшов Всеукраїнський хід миру Іван глушман
...
Урок Відлуння бахівських образів iconУрок позакласного читання. Рожеві мрії чистого серця
Мета: ознайомитися з короткими відомостями про життя І творчість О. Гріна; домогтися зрозуміти своєрідність образів головних героїв...
Урок Відлуння бахівських образів iconКонспект уроку клас. І семестр урок. Образний зміст музики тема уроку. Виражальність та зображальність образів. Мета
Мета: поглибити уявлення учнів про виражальні та зображальні можливості музики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка