Урок з теми «електромагнітне поле»Скачати 434,46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.05.2017
Розмір434,46 Kb.
ТипУрок
  1   2   3


Відділ освіти Павлоградської міської ради

Дніпропетровської області

УРОК З ФІЗИКИ

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК

З ТЕМИ

«ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ»

Підготувала:

вчитель фізики

ЗШ № 6 м. Павлограда

Жиленко Ольга Петрівна
Жовтень 2014 р.

МЕТА: узагальнити властивості електромагнітного поля, розглянути порівняльні характеристики електричного та магнітного полів; закріпити поняття сили Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості речовини; розглянути вплив електромагнітного поля на живі організми; дотримуючись правил техніки безпеки удосконалити навички проведення фізичного експерименту;

розвивати творчу пізнавальну активність учнів, мову фізичних термінів, логічність мислення, вміння працювати з додатковою літературою, Інтернет-ресурсами та проводити творчий пошук, вміння робити аналіз пошукового матеріалу, порівнювати знайдений матеріал з вивченим, готувати презентації, повідомлення, відеоролики, сприяти розширенню світогляду учнів, формувати інтерес до предмета через творчий пошук та життєві компетенції;

виховувати науковий світогляд, творче ставлення до практичного використання знань з фізики в повсякденні та на інших предметах, вміння спілкуватися на науковій основі.
ТИП УРОКУ: урок узагальнення, систематизації та удосконалення знань, вмінь та навичок.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: електромагнітне поле, електричне поле, магнітне поле, джерела, вихори, вид матерії, напруженість, магнітна індукція, електромагнітна індукція, сила Ампера, сила Лоренца, магнітні властивості речовини, парамагніти, діамагніти, феромагніти, трансформатор.
ОБЛАДНАННЯ: мультимедійна дошка, комп’ютер, пазли, кольори настрою

СТРУКТУРА УРОКУ:

І. Організаційний момент – 1 хв.

ІІ. Мотивація та оголошення теми й мети уроку – 3 хв.

ІІІ. Актуалізація опорних знань – 10 хв.

ІV. Узагальнення та систематизація знань – 25 хв.

V. Підведення підсумків уроку, оцінювання знань – 5 хв.

VІ. Домашнє завдання – 1 хв.

ХІД УРОКУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.
Слово вчителя

Добрий день!

(Слайд 1. Фото Цицерона)

«Недостатньо оволодіти премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею», - говорив античний філософ Цицерон понад 2000 років тому.

У наш час сила знань, накопичених людством, безперечна. Комп’ютерізація всіх сфер діяльності людини призвела до прогресивних змін у науці, техніці, виробництві, освіті, культурі та багатьох інших сферах.

Прискорює темпи нашого життя інтенсивний розвиток різних видів зв’язку, Інтернет-ресурсів. Використання високоякісних технологій нового покоління на виробництві та в побуті вимагає від сучасної людини високого рівня освіченості.

(Слайд 2. Фото М. Планка)
М. Планк видатний фізик, лауреат Нобелівської премії писав: «Найвищим завданням освіти є не знання й не вміння, а практична діяльність. Але оскільки практичній діяльності передує вміння, необхідними умовами для появи вміння є знання й розуміння».

ІІ. МОТИВАЦІЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.
Визначення теми уроку

(Слайд 3.Тема уроку)
Тема сьогоднішнього узагальнюючого уроку: «Електромагнітне поле».


Визначення мети уроку

(Слайд 4. Мета)
Мета нашого уроку:

узагальнити властивості електромагнітного поля, розглянути порівняльні характеристики електричного та магнітного полів; закріпити поняття сили Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості речовини; розглянути вплив електромагнітного поля на живі організми; дотримуючись правил техніки безпеки удосконалити навички проведення фізичного експерименту.
Очікування вчителя

Я сподіваюся, що сьогоднішній урок буде корисним для вас і ви зможете знання набуті на уроці застосовувати на інших предметах, в інших сферах діяльності, та деякі навички знадобляться вам у повсякденному житті.

А чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?Очікування учнів

Учні висловлюють своє очікування.

Слово вчителя

Сьгодні свої очікування і сподівання ви виклали у формі букви F, яка у нас означає силу.

(Слайд 5. Фото Ф. Бекона)

Адже недаремно Ф. Бекон понад 370 років тому проголосив всім відому фразу: «Знання – це сила, сила – це знання». І сьогодні ми будемо вдосконалювати свої знання, узагальнювати, систематизувати, підбивати підсумки та робити висновки з вивченої теми і покажемо нашим гостям як творчо ми вміємо працювати, наскільки знання з медіаосвіти нам можуть допомагати в творчих пошуках.


ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
Вступне слово вчителя

Спочатку я хочу, щоб ви звернули увагу на листки самооцінки. За урок дехто з вас зможе заробити дві оцінки, так як отримали випереджувальне творче завдання. Не забувайте проставляти зароблені бали протягом всього уроку. Листки здасте після дзвоника в кінці уроку. Бажаю успіху. А тепер переходимо безпосередньо до уроку.
(Слайд 6. Електромагнітне поле – це вид матерії)
Давайте пригадаємо, що електричне і магнітне поля є проявом єдиного універсального електромагнітного поля і що електромагнітне поле – це вид матерії.

У сучасній фізиці поле і речовина взаємоперетворюються: речовина переходить у поле, а поле – у речовину.
Опитування

(Слайд 7. Схема: МАТЕРІЯ-ПОЛЕ-РЕЧОВИНА).
1.Завдання: Звернемося до схеми: прошу вийти до дошки і знайти відповідності щодо поля та речовини.
(Учень у дошки обирає правильні відповідності).

Вчитель: При вивченні матеріалу ми поєднали електричне і магнітне поля і розглядали їх як одне ціле.
(Слайд 8. Запитання).
2. Питання: Хто із вчених-фізиків займався теорією електричного і магнітного полів?
(Слайд 9. Фото Дж. Максвелла).
Відповідь: Джеймс Клерк Максвелл – англійський фізик-експерементатор, автор теорії електромагнітного поля.
Вчитель: У 60-ті роки 19 століття Максвелл основуючись на ідеях Фарадея про електричні і магнітні поля, узагальнив ці закони і розробив закінчену теорію єдиного електромагнітного поля.

3. Завдання: керуючись тими знаннями, які ви отримали на уроках та користуючись своїми мобільними телефонами, вийти в Інтернет, знайти «Теорію електромагнітного поля Максвелла» і з’ясувати де є неточності або помилки, вийти до дошки та виправити їх. Для виконання даного завдання у вас є 3-4 хвилини.
(Слайд 10. 5 суперечливих тверджень).

  1. Теорія Максвелла – є мікроскопічною чи макроскопічною теорією.

  2. У теорії розглядаються гравітаційні, електричні і магнітні поля, які створюються макроскопічними зарядами та струмами без урахування внутрішніх механізмів, пов’язаних з коливаннями атомів чи електронів.

  3. Основні досягнення теорії Максвелла – обґрунтування ідеї про те, що:

  • Кулонівське електричне поле породжує вихрове магнітне поле;

  • постійне магнітне поле породжує вихрове електричне поле.

  1. Струм зміщення – це струм, обумовлений зміщенням зарядів у діелектрику, розташованому в змінному чи постійному електричному полі.

  2. При переполяризації молекули «повертаються» за змінним полем і стикаються із сусідніми молекулами. Внаслідок таких зіткнень діелектрик нагрівається. Таким чином струм зміщення можна реєструвати за його магнітною дією.


Вчитель: перевіряє правильність відповіді.
4. Питання: Між чим встановлює зв'язок теорія електромагнітного поля Максвелла?
Відповідь учня.
(Слайд 11 Зв’язок)
Теорія електромагнітного поля Максвелла – це теорія, що встановлює зв'язок між векторами, які описують електромагнітне поле з одного боку і джерелами та вихорами цих векторів - з іншого.


  1. Питання: Що є джерелом вектора?


(Слайд 11 Джерело)

Джерела вектора – об’єкти на яких лінії вектора починаються або закінчуються.Навколо зарядженої кульки, що перебуває у спокої в системі «Земля»(джерело), електромагнітне поле називається електричним (немає вихорів ).
6. Питання: Що є вихором вектора?

Вихори вектора – об’єкти навколо яких лінії вектора замикаються.

Навколо постійного магніту, що перебуває у спокої в системі «Земля» (мікроструми — вихори ), електромагнітне поле називається магнітним полем (немає джерел і вихорів ).
Якісно зазначені зв’язки можна показати за допомогою наступної таблиці:

(Слайд 12. Джерела та вихори)

Таблиця. Джерела та вихори


Вектори

Джерела

ВихориВільні і зв’язані заряди

Змінні магнітні поля (електромагнітна індукція)Джерела немає — магнітне поле

завжди вихрове 

Макро- і мікроструми («струми зміщення»). Змінні електричні поля (магнітоелектрична індукція) 

У вас на столі знаходиться така таблиця. Пропишіть в колонці «Вектори» відповідні вектори напруженості електричного поля та вектора магнітної індукції магнітного поля.

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.

Слово вчителя

На початку вивчення теми ви отримали випереджувальні творчі завдання. Засядько Анастасія та Клаф Євгенія працювали над порівняльними характеристиками електричного та магнітного полів. У вас на столі лежать опорні конспекти. Ви маєте уважно слідкувати за доповідями та заповнити пропуски в даному опорному конспекті.

Виступ учнів

1.


(Слайд 13 Порівняльна характеристика)

Порівняльна характеристика електричного та магнітного полів.
Слово вчителя

Ми всі знаємо, що наша планета має магнітне поле. Слухаємо, які особливості це поле має та як впливає на живі організми, пов’язуємо зі знаннями, які отримали на уроках географії. Зі своєю роботою запрошується Ткач Людмила


Виступ учнів

2.


(Слайд 14. Магнітне поле Землі).
Магнітне поле Землі


Слово вчителя

Над створенням відеоролика «Магнітне поле прямого провідника зі струмом» працювала група під керівництвом Волошиної Ірини.

Виступ учнів

3.


Відеоролік 1. «Магнітне поле прямого провідника зі струмом»
(Слайд 15. Висновки)


Слово вчителя

Павліщева Еллада працювала над гіпотезою Ампера. Прошу Еллада.


Виступ учнів

4.


Дослід «Гіпотеза Ампера»
(Слайд 16. Висновок до гіпотези Ампера)


Слово вчителя

У попередньому виступі прозвучало, що в залежності від значення магнітної проникності речовини поділяються на діа-, пара- та феромагнетики. Розглянемо більш детально магнітні властивості речовини.

Магнітні властивості речовини підготувала Хуртіна Марина
Виступ учнів

5.


(Слайд 17. Магнітні властивості речовини та застосування магнетиків). Презентація учениці.


Слово вчителя

Група учнів під керівництвом Ярошенко Еліни підготувала відеоролик «Визначення напряму струму»

Виступ учнів

6.


Відеоролик 2 «Визначення напряму струму»

(Слайд 18. Висновок)

Висновок до «Визначення напряму струму»


Слово вчителя

Група під керівництвом Бобрик Вілени підготувала відеоролік «Магнітне поле котушки зі струмом».


Виступ учнів

7.


Відеоролик 3 «Магнітне поле котушки зі струмом».

(Слайд 19. Висновок)

Висновок до «Магнітного поля котушки зі струмом».


Слово вчителя

Група під керівництвом Таран Марії підготувала відеоролік«Дія магнітного поля на провідник зі струмом».


Виступ учнів

8.


Відеоролік 4 «Дія магнітного поля на провідник зі струмом».

(Слайд 20.) Порівняльна характеристика сили Ампера і сили Лоренца

(Слайд 21.) Висновок до дії магнітного поля на провідник зі струмом


Слово вчителя

Послухаємо доповідь Міхненко Ірини «Електромагнітна індукція»


Виступ учнів

9.


Виступ учениці за своєю презентацією

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

Слово вчителя

Ви всі добре попрацювали, давайте підіб’ємо загальні підсумки теми.

Які властивості притаманні електромагнітному полю?
Відповіді учнів


Відповіді учнів.

Звіряємо відповідь з дошкою.
Слово вчителя

За допомогою яких векторів описується електромагнітне поле?


Відповіді учнів


Відповіді учнів.

Звіряємо відповідь з дошкою.
Слово вчителя

З якою силою електромагнітне поле діє на електричний заряд?

Відповіді учнів


Відповіді учнів.

Звіряємо відповідь з дошкою.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Слово вчителя

(Слайд 22.)Я пропоную вам наступне випереджувальне завдання, виконав яке ви зможете отримати додаткові бали при оцінюванні наступної теми. Вам потрібно заповнити таблицю «Порівняння джерел енергії при використанні їх в Україні»:

Тип

джерела енергіїВідсотковий вклад в енергетику України

Приклади

Переваги

Недоліки

Енергія води

Енергія палива

Енергія атома

Енергія вітру

Енергія Сонця

енергія Землі

енергія приливів та відливів

енергія побутових відходів
VІІ. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ.

РЕФЛЕКСІЯ


Таким чином ми систематизували та узагальнили знання з теми «Електромагнітне поле». Я очікувала отримати задоволення від роботи з вами, від спілкування. А чи справдилися ваші очікування? Перед вами дошка настрою. Оберіть собі кольори настрою. Яскраві кольори відповідають задоволенню, сірий колір відображатиме вашу байдужість до уроку, а чорний – незадоволення уроком.

Давайте вважати що ця картинка і є оцінкою нашої спільної роботи.(Слайд 23 з полярним сяйвом)

Дякую за увагу і пропоную декілька секунд розслабитися і переглянути неймовірної краси знімки полярного сяйва


Відділ освіти Павлоградської міської ради

Дніпропетровської області

УРОК З ФІЗИКИТЕМА: ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК

Підготувала:

вчитель фізики

ЗШ № 6 м. Павлограда

Жиленко Ольга Петрівна

Жовтень 2014 р.МЕТА: узагальнити властивості електромагнітного поля, розглянути порівняльні характеристики електричного та магнітного полів; закріпити поняття сили Ампера, сили Лоренца та правила визначення напрямків їхньої дії, закона електромагнітної індукції; закріпити магнітні властивості речовини; розглянути вплив електромагнітного поля на живі організми; дотримуючись правил техніки безпеки удосконалити навички проведення фізичного експерименту;

розвивати творчу пізнавальну активність учнів, мову фізичних термінів, логічність мислення, вміння працювати з додатковою літературою, Інтернет-ресурсами та проводити творчий пошук, вміння робити аналіз пошукового матеріалу, порівнювати знайдений матеріал з вивченим, готувати презентації, повідомлення, відеоролики, сприяти розширенню світогляду учнів, формувати інтерес до предмета через творчий пошук та життєві компетенції;

виховувати науковий світогляд, творче ставлення до практичного використання знань з фізики в повсякденні та на інших предметах, вміння спілкуватися на науковій основі.
ТИП УРОКУ: урок узагальнення, систематизації та удосконалення знань, вмінь та навичок.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: електромагнітне поле, електричне поле, магнітне поле, джерела, вихори, вид матерії, напруженість, магнітна індукція, електромагнітна індукція, сила Ампера, сила Лоренца, взаємодія струмів, магнітні властивості речовини, парамагніти, діамагніти, феромагніти, трансформатор.
ОБЛАДНАННЯ: мультимедійна дошка, комп’ютер

СТРУКТУРА УРОКУ:

І. Організаційний момент – 1 хв.

ІІ. Мотивація та оголошення теми й мети уроку – 3 хв.

ІІІ. Актуалізація опорних знань – 10 хв.

ІV. Узагальнення та систематизація знань – 25 хв.

V. Підведення підсумків уроку, оцінювання знань – 5 хв.

VІ. Домашнє завдання – 1 хв.

ХІД УРОКУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.(Слайд 1. фото з фізичною картинкою)

Добрий день!

(Слайд 2. Слова Пушкіна). Почати урок хочу словами російського класика О.С. Пушкіна, якими колись розпочиналася моя улюблена передача «Очевидное - невероятное»:

«О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель…»

(Слайд 3. Фото Ф. Бекона і девіз уроку: «Знання – це сила, сила – це знання»). Сьогодні ми будемо вдосконалювати свої знання, покажемо як творчо ми вміємо працювати, наскільки знання з медіаосвіти нам можуть допомагати в творчих пошуках. На нас чекає цікава і напружена робота.

Девізом нашого уроку будуть слова вченого і філософа, який понад 370 років тому проголосив фразу: «Знання – це сила, сила – це знання». І сьогодні ви зможете оцінити ці слова. Тому, що саме ви будете узагальнювати, систематизувати, підбивати підсумки та робити висновки з вивченої теми.
ІІ. МОТИВАЦІЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.
(Слайд 4. Фото Цицерона і слова «Недостатньо оволодіти премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею»). «Недостатньо оволодіти премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею», - говорив античний філософ Цицерон понад 2000 років тому.
(Слайд 6. знання вміння практична діяльність). У наш час сила знань, накопичених людством, безперечна. Комп’ютерізація всіх сфер діяльності людини призвела до прогресивних змін у науці, техніці, виробництві, освіті, культурі та багатьох інших сферах.

Прискорює темпи нашого життя інтенсивний розвиток різних видів зв’язку. Можливість використання Інтернет-ресурсів дозволяє нам розширити творчі можливості.


(Слайд 7. Освічена людина – це людина, яка доцільно використовує набуті знання в практичній діяльності, прагне подальшої освіти й володіє навичками самоосвіти). Використання високоякісних технологій нового покоління на виробництві та в побуті вимагає від сучасної людини досить високого рівня освіченості.

(Слайд 8. Фото М. Планка і слова «Найвищим завданням освіти є не знання й не вміння, а практична діяльність. Але оскільки практичній діяльності передує вміння, необхідними умовами для появи вміння є знання й розуміння»). М. Планк видатний фізик, лауреат Нобелівської премії писав: «Найвищим завданням освіти є не знання й не вміння, а практична діяльність. Але оскільки практичній діяльності передує вміння, необхідними умовами для появи вміння є знання й розуміння».


(Слайд 9. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ: «ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ») Тема сьогоднішнього узагальнюючого уроку: «Електромагнітне поле».
(Слайд 10. Мета) Мета нашого уроку:

узагальнити порівняльні характеристики електричного та магнітного полів та розглянути їх взаємозв’язок; закріпити поняття сили Ампера та сили Лоренца; розглянути вплив електромагнітного поля на живі організми; переглянути відеоролики, підготовлені творчими групами та зробити висновки за розглянутими темами. Додам, що всі експерименти були проведені з дотриманням правил з техніки безпеки.


ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

(Слайд 11. Електромагнітне поле – це вид матерії) Давайте пригадаємо, що електричне і магнітне поля є проявом єдиного універсального електромагнітного поля. Електромагнітне поле – це вид матерії.

(Слайд 12. Існує енергія одиниці об’єму речовини і існує енергія одиниці об’єма поля). Фізика і філософія розглядають матерію як основу всього сущого, яка існує в різних формах. Вона може бути зосереджена в межах області простору – тобто бути локалізованою, але може бути і навпаки – буде делокалізованою. Першому стану можна поставити у відповідність поняття – речовина, а другому поняття – поле. Наряду зі специфічними фізичними характеристиками ці стани мають багато спільного.
(Слайд 13. ПОЛЕ РЕЧОВИНА). Властивості матерії невичерпні, процес пізнання нескінчений. Тому, всі фізичні поняття необхідно розглядати у розвитку. Сучасна фізика не проводить певної межі між полем і речовиною, як це робить класична фізика. У сучасній фізиці поле і речовина взаємоперетворюються: речовина переходить у поле, а поле – у речовину.
(Слайд 14. Схема: МАТЕРІЯ-ПОЛЕ-РЕЧОВИНА). Звернемося до схеми: прошу вийти до дошки і знайти відповідності щодо поля та речовини.
МАТЕРІЯ

ПОЛЕ РЕЧОВИНАГРАВІТАЦІЙНЕ ТВЕРДА РЕЧОВИНА

ЕЛЕКТРИЧНЕ РІДИНА

МАГНІТНЕ ГАЗ

ПЛАЗМА
(Слайд 15. Питання: Хто із вчених-фізиків займався теорією електричного і магнітного полів?). При вивченні матеріалу ми поєднали електричне і магнітне поля і розглядали їх як одне ціле.

Питання: Хто із вчених-фізиків займався теорією електричного і магнітного полів?


(Слайд 16. Фото Дж. Максвелла). Відповідь: Джеймс Клерк Максвелл – англійський фізик-експерементатор, автор теорії електромагнітного поля.
(Слайд 17. 5 суперечливих тверджень). Дійсно, це була теорія електромагнітного поля Максвелла.

У 60-ті роки 19 століття Максвелл основуючись на ідеях Фарадея про електричні і магнітні поля, узагальнив ці закони і розробив закінчену теорію єдиного електромагнітного поля.Каталог: uploads -> editor -> 414 -> 68941
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
68941 -> Виховна година з елементами тренінгу «Толерантність та нетерпимість»
414 -> Логінова Олеся Леонідівна вчитель української мови та літератури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Урок з теми «електромагнітне поле» iconУрок №1/1 Дата проведення: Тема уроку: Абетка електростатики. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля
Сформувати уявлення про електричне поле, пояснити властивості електричного поля, дати поняття напруженості електричного, навчити...
Урок з теми «електромагнітне поле» iconНапівпровідники –це речовини, провідність яких має проміжне значення між діелектриками І провідниками
До них в основному належать сполуки елементів з ІІІ, IV, V періодів. Також на електропровідність напівпровідників впливає світло,...
Урок з теми «електромагнітне поле» iconУрок Угорщина. Румунія. Урок Болгарія. Югославія. Тема № Країни Сходу та латинської Америки. Теми, які потрібно розглянути в ході вивчення даної теми
Урок Особливості соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи. Польща. Чехословаччина
Урок з теми «електромагнітне поле» iconУрок входить до системи уроків теми «Трикутники» і прямує за уроком з теми «Висота,бісектриса, медіана»
Даний урок входить до системи уроків теми «Трикутники» І прямує за уроком з теми «Висота,бісектриса, медіана». Він доповнює знання...
Урок з теми «електромагнітне поле» iconУрок №1 Урок №2 Урок №3 Висновок Література Вступ
Методика вивчення теми: «Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення еом»
Урок з теми «електромагнітне поле» iconТвір-опис природи за картиною Катерини Білокур «Рідне поле»
Домашнє випереджувальне завдання: підготувати відомості про життя І творчість Катерини Білокур та історію створення картини «Рідне...
Урок з теми «електромагнітне поле» iconЕлектричне поле. Напруженість електричного поля
Мета уроку: ознайомити учнів з електричними взаємодіями; роз'яснити їм фізичний зміст закону збереження заряду й закону Кулона;...
Урок з теми «електромагнітне поле» icon«Не бійтесь заглядати у словник ». Узагальнюючий урок з теми «Лексика». Робота зі словниками
Тема: «Не бійтесь заглядати у словник». Узагальнюючий урок з теми «Лексика». Робота зі словниками
Урок з теми «електромагнітне поле» iconУрок української літератури у 8 класі з теми «Національна драма»

Урок з теми «електромагнітне поле» iconУрок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Тема уроку: Ділові папери. Автобіографія
Генералізація теоретичних положень з теми


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка