Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріалиСкачати 139,1 Kb.
Дата конвертації11.03.2018
Розмір139,1 Kb.
ТипУрок

Урок 8

США у 1945–1960-ті рр.

Мета: Ознайомити учнів з наслідками Другої світової війни для США; проаналізувати особливості економічного й політичного розвитку США у повоєнний період; характеризувати масовий рух афроамериканців 60-х років: розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати, порівнювати, робити висновки, працювати

з різноманітними історичними джерелами, висловлювати власну точку зору; виховувати зацікавленість історією.Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали.

Основні поняття і терміни: маккартизм.

Основні дати: 1945-1952-президенство Г. Трумена

1947 – закон Тафт-Хартлі

1953-1960-президенсво Д. Ейзенхауера

1950 – закон Макаренна-Вуда

Хід урокуІ. Організаційний момент уроку (1 хв.)

ІІ . Актуалізація опорних знань (4хв.)

1. Подивіться уважно на картинки і назвіть те, що на них зображено.

2. Що вам ще відомо про США?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності (1 хв.)

У ч и т е л ь. Сполучені Штати Америки (США) — президентська республіка, федерація (50 штатів, столичний округ Колумбія). Столиця — місто Вашингтон. Президента — голову уряду і держави — обирають раз на чотири роки. Законодавча влада — двопалатний конгрес (сенат і палата представників). За владу борються дві партії — Демократична і Республіканська.

Для переважної більшості присутніх США – наддержава. Протягом цього уроку ми спробуємо проаналізувати розвиток США в 40-х – 60-х роках XX ст.IV. Вивчення нового матеріалу (24хв.)

 1. Оголошення теми і мети уроку

Тема нашого сьогоднішнього уроку США у 1945-1960 –х роках.

Ми з вами ознайомимося з наслідками Другої світової війни для США; проаналізуємо особливості економічного й політичного розвитку США у повоєнний період; дамо характеристику масовому рухові афроамериканців 60-х років.План уроку

1. Утвердження США , як провідної країни повоєнного світу.

2. Особливості економічного розвитку

3. Посилення внутрішньо - політичної реакції

4. Негритянський рух у 60-х роках ХХ ст.
1.Утвердження США , як провідної країни повоєнного світу.

  1. Робота з підручником (Робота в парах)

Завдання для роботи в парах:

Картка 1

Які людські втрати понесла країна після Другої світової війни?
Картка 2

Який економічний зиск мали США після Другої світової війни?
Картка 3

Яким було становище промисловості в США після Другої світової війни?
Картка 4

Якого рівня досягли збройні сили США?
Учні презентують відповіді на питання та заповнюють таблицю.

Наслідки Другої світової війни для СШАКритерії

Характерні ознаки

Примітка

1.Жертви2. Економічний зиск3. Становище промисловості4. Якого рівня досягли збройні сили США?
Висновок вчителя: Заповнюючи цю таблицю, ви зрозуміли, що США перетворилися на лідера західного світу, заволоділи новими ринками, збільшили експорт товарів і капіталу, створили велику «імперію долара». Але поряд з цим, існували проблеми: високий рівень безробіття, розгортання страйкового руху, боротьба національних меншин за свої права, реконверсія (перехід промисловості на мирні рейки).


  1. «Чиста дошка»

Подивіться уважно на дошку: тут розміщенні питання, на які потрібно дати відповіді. Від вас залежить, буде у нас чиста дошка, чи ні.

Запитання:

 1. Яка основна мета зовнішньо – політичного курсу США в умовах конфронтації з СРСР?

 2. Що таке доктрина «стримування комунізму»?

 3. Яка доктрина була присвячена посиленню впливу комунізму в Туреччині та Греції?

 4. Які заходи посилили міжнародний авторитет США? 1. А зараз давайте розглянемо особливості економічного і політичного розвитку США в 40-50-х роках

  1. Робота в групах (випереджувальне завдання: коротка біографічна довідка про президентів США).

Вчитель: Кожна з груп одержала випереджувальне завдання підготувати біографічну довідку про життя і діяльність президентів США і зараз презентує нам цю інформацію.

Група 1

Інструктивна картка 1. Хто став слідуючим президентом після смерті Ф. Рузвельта?

 2. Яку систему заходів розробила адміністрація Г. Трумена?

 3. Які дії його уряду спричинили різке падіння популярності Трумена?

Група 2

Інструктивна картка

 1. Внутрішня політика Д. Ейзенхауера.

 2. Зовнішня політика Д. Ейзенхауера.  1. Робота з документом

Закон Тафта–Хартлі (23.06.1947 р.) З метою доповнити Національний закон про трудові відносини (Закон Вагнера), полегшити посередництво у спорах, що впливають на ділову активність, урівняти відповідальність наймачів і організацій, що наймають і т. ін., Національний закон про трудові відносини з урахуванням внесених доповнень передбачав таке:

З боку наймача безчесно:

3) вдаватися до дискримінації у наближенні і продовженні строків найму з метою сприяти або протидіяти участі у будь-яких трудових організаціях…

5) відмовлятися від колективних переговорів з представниками тих, хто наймається…

З боку трудової організації або її представників буде безчесно:

4) брати участь або сприяти і заохочувати тих, хто наймається до будь-якого наймача, до участі у страйку…

6) змусити або поставити вимогу будь-якому наймачу, щоб він визнав або вів переговори з робітничою організацією як з представником своїх робітників…

…Вважається протизаконним для будь-якої особи, що перебуває на службі Сполучених Штатів або будь-якого агентства Сполучених Штатів, включаючи повністю належні урядові корпорації, брати участь у будь-якому страйку. Будь-яка особа, що перебуває на службі Сполучених Штатів або будь-якого такого агентства, що взяла участь у страйку, буде негайно усунена від роботи, позбавиться становища державного цивільного службовця і не буде знову допущена до служби Сполучених Штатів Америки або їх агентств протягом трьох років…

Схема аналізу документа

1. Хто автор документа? Що відомо про нього (про них)?

2. Коли був написаний цей документ? Яке значення мала поява цього документа?

3. Які факти наведені в тексті? Які висновки з них можна зробити?

4. Чому було створено закон?


 1. Посилення внутрішньополітичної реакції

  1. Робота над поняттям

М а к к а р т и з м (1950–1954 рр.) — реакційна політична течія (за прізвищем сенатора Джозефа Маккарті — голови сенатської підкомісії з питань розслідування антиамериканської діяльності).

У ч и т е л ь. 9 лютого 1950 р. ексцентричний сенатор Д. Маккарті, розглядаючи комуністичну революцію в Китаї, заявив: «Шість років тому у сфері впливу СРСР перебувало 180 млн осіб… Тепер уже 800 млн осіб опинилися під абсолютною владою Радянської Росії — зростання на 400 %». Ця промова стала сигналом для активізації діяльності антикомуністичних сил. У вересні 1950 р. було прийнято закон «Про внутрішню безпеку». Почалися гоніння та арешти лідерів Комуністичної партії США.3.2. Метод – «Прес»

1. Чи був маккартизм закономірним явищем?

2. Чи міг маккартизм стати довготривалою тенденцією? (По-перше, у США була відсутня масова база для комуністичного руху; по-друге, неабияке значення мали успіхи США у протистоянні СРСР на зовнішньополітичній арені; по-третє, у середині 1950 х рр. спостерігалося потепління міжнародного становища.)

4. Рух афроамериканців у 60-х рр. ХХ ст.Презентація учня.

V. Узагальнення та систематизація знань (7 хв.)

Тести із взаємоперевіркою (відповіді на слайді).

1. Наприкінці війни збройні сили США налічували׃

а) 11 млн. вояків; б) 12млн. вояків; в) 13 млн. вояків г) 14млн. вояків.

2. Посаду міністра оборони було запроваджено׃

а) 25 червня 1948р б) 25 червня 1947 в) 5 вересня 1946р г) 10 жовтня 1949р

3. В час описі «Закордоні справи» була опублікована׃

а) доктрина Трумена; б) план «Маршала»; в) доктрина» стримування комунізму»

г) закон Тафта – Хартлі.

4. Першим післявоєнним президентом США став׃

а) Трумен; б) Ейзенхауер; в) Рузвельт; г) Кеннеді.

5. У 1953 – 1960 році президентом США був׃

а) Ейзенхауер; б) Рузвельт; в) Кеннеді; г) Трумен;

6. Закон Маккарена – Вуда був прийнятий׃

а) 1948р б) 1950р в) 1954р г) 1956р

7. Визнаним лідером негритянського руху був׃

а) Дж. Маккарті; б) Мартін Лютер Кінг; в) Дж. Кеннеді; г) Р. Ніксен.

8. 73% світового запасу золота було зосереджено в׃

а) Велика Британія; б) США; в) Франція; г) Японія.VІ. Підсумок уроку (3хв.)

Вчитель оцінює учнів.

VІІ. Рефлексія (3 хв.)


 1. Мені найбільше сподобалось на уроці…

 2. Я себе почував на уроці…

 3. Я хочу побажати собі, товаришам, вчителю…

VІІІ. Домашнє завдання (2 хв.)

Опрацювати відповідний матеріал підручника.Додатки

 1. Зміцнення міжнародного статусу США після Другої світової війни

Упродовж Другої світової війни в житті США відбулися докорінні зміни. Воєнні дії розгорталися за тисячі кілометрів від їхньої території, країна не зазнала лиха і руйнувань, пов’язаних з війною.

Порівняно невеликими були й людські втрати на фронтах — вони становили 322 тис. вбитих і 800 тис. поранених.

США не тільки не виснажили свої матеріальні ресурси, а, навпаки, стали єдиною країною, яка в ході війни суттєво збільшила свою економічну та військову могутність.

Особливості повоєнного становища

1. Порівняно незначні втрати в роки війни — фінансово-економічний і воєнно-політичний лідер західного світу.

2. Національний дохід за роки війни збільшився удвічі, у США було зосереджено 73 % світового запасу золота.

3. США випускали 50 % обсягу світової продукції.

4. Основні конкуренти або тимчасово вибули з боротьби (Німеччина, Японія), або потрапили у фінансово-економічну залежність (Велика Британія, Франція).

5. США володіли атомною зброєю і впливали на хід подій в усіх регіонах світу завдяки сучасному флоту і військово-морським базам.

6. Швидко розвивались електротехнічна, хімічна галузі промисловості.


Протидія посиленню впливу СРСР

Створення

НАТО

«Доктрина Трумена»

«План Маршалла»

04.04.1949 р.

1947 р.

1947 р.

Мета: колективна

Оборона від агресії
Під виглядом допомоги Греції та Туреччині створити плацдарм

проти СРСР і соцкраїнПрограма відбудови

і розвитку Європи після

Другої світової війни 1. Внутрішня і зовнішня політика американських адміністрацій в 40–50-х рр.

Першим повоєнним президентом після смерті Ф. Д. Рузвельта

став Г. Трумен (1945–1952). За Рузвельта він обіймав пост віце-президента. Аптекар за фахом, він не мав ні досвіду, ні авторитету свого великого попередника, проте саме він висунув доктрину американського лідерства у світі, головними інструментами якої стали монополія на ядерну зброю, економічне та технічне лідерство США після Другої світової війни і політика «стримування комунізму». Ця політика стала основою зовнішньополітичного курсу адміністрації Трумена з 1946 р. і, відповідно, була спрямована на загострення відносин з СРСР.

Зазначений зовнішньополітичний курс було відтворено у проголошеній у березні 1947 р. так званій «доктрині Трумена» про право США втручатися у внутрішні справи зарубіжних країн у разі виникнення небезпеки для їх демократичного (капіталістичного) розвитку. Одночасно було запроваджено з метою економічної допомоги країнам Західної Європи і поширення на них політичного впливу США «план Маршалла», висунутий Державним Секретарем США Д. Маршаллом у червні 1947 року.

Внутрішня політика Трумена


Проблеми, що постали

Заходи щодо їх розв’язання

У повоєнний період спостерігають:

• скорочення державних замовлень;

• зменшення попиту на робочу силу;

• зменшення заробітної плати;

• зростання страйкового руху;

• невдоволення підприємців діяльністю профспілок

(вони вимагали їх «приборкання»)


Оголосив «справедливий курс»:

• реконверсія (перехід промисловості на мирні

рейки);

• «Солдатський білль про права» 1945 р. —пільги в освіті, кредитуванні житла і бізнесу;

• закон Тафта–Хартлі 1947 р. — обмеження

прав профспілок;

• 1947 р. було створено Раду національної

безпеки, Центральне розвідувальне управління

(ЦРУ), реорганізовано військові органи.

Закон про перевірку на лояльність державних

службовців 1947 р. — виявлення «підривних»

організацій, пошуки «ворогів» американської

нації — «маккартизм» з 1950 р.Провали реформаторської діяльності демократів сприяли зростанню авторитету республіканської партії. Популярний національний герой Ейзенхауер (головнокомандуючий військами союзників в Європі під час Другої світової війни) став офіційним кандидатом від республіканців на посаду президента. Вибори 1952 р. перетворилися на особистий тріумф Д. Ейзенхауера.Внутрішня політика Д. Ейзенхауера

Внутрішня політика

Зовнішня політика

• Обмеження державного регулювання

і втручання у справи бізнесу;

• покращення матеріального становища більшості американців;

• різке зменшення золотого запасу країни до рівня 1940 р.;

• помітне відставання темпів зростання економіки від інших розвинених країн;

• періодичні спади в розвитку економіки;

• розгортання НТР;

• міністерство оборони — Пентагон

— одна із найвпливовіших сил країни: військові витрати досягали 60 млрд доларів


• Закінчення у 1953 р. Корейської війни;

• неучасть у воєнних конфліктах; поліпшення відносин з СРСР (у 1959 р. відбувся візит лідера СРСР М. Хрущова до США);

• США підтримали Францію під час війни в Індокитаї;

• взяли участь в створенні 1954 р. СЕАТО — блоку держав Південно-Східної Азії та прилеглих до неї районів Тихого океану;

• продовжували генеральну лінію для досягнення ядерної переваги над СРСР і зменшення його впливу у світі
 1. Масовий рух афроамериканців у 60-х рр. ХХ ст.

Початок 60-х років ознаменував новий етап руху афроамериканців — масову боротьбу за:

• соціальні права;

• справжнє громадянське рівноправ’я;

• доступ до політичної влади.

У 1960–63 рр. у південних штатах США було проведено безліч масових «рейдів свободи» проти всіх форм расової дискримінації.

28 серпня 1963 р., після завершення загальнонаціонального маршу учасників боротьби за цивільні права афроамериканців, у Вашингтоні біля меморіалу Лінкольна відбувся мітинг за участі 250 тис. осіб. У цих подіях виявилася єдність чорних і білих трудящих, що, на думку М. Кінга, було обов’язковою умовою для успішної боротьби за свободу та рівність негрів.

Найважливішим результатом піднесення негритянського руху було прийняття в 1964–65 рр. актів про громадянські права негрів.

Але якими б не були ці важливі закони, вони мало що змінили в реальному економічному становищі темношкірого населення. Тому в середині 60-х рр. почався новий етап в розвитку руху афроамериканців, який відрізнявся крайньою жорстокістю боротьби, повстаннями в чорних гетто багатьох міст Півночі.У квітні 1968 р. в Мемфісі (Теннессі) від кулі найманого вбивці загинув темношкірий громадський діяч Мартін Лютер Кінг. Водночас розпочалася кампанія жорстоких переслідувань лідерів «Чорних пантер». Активну участь у ній взяли і репресивні органи федерального уряду. Загибель М. Кінга не була марною. Підсумком його діяльності стала законодавча заборона всіх видів расової дискримінації.
Каталог: files -> history
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали iconМета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни
Обладнання: політична карта світу, фізична й економічна карти Індії, фотоілюстрації історичних пам'яток, презентація
Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали iconТема. Новела як жанр літератури. О. Генрі майстер новели."Останній листок"- гімн людині, яка здатна на самопожертву заради ближнього
...
Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали iconУрок засвоєння нових знань
Обладнання: портрет Е. Сетона-Томпсона, презентація, виставка книг письменника, аудіо запис «Голоси птахів»
Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали iconВсесвітня історія, 11 клас Тема: США мета
Обладнання: політична карта світу, історичні документи, додаткова інформація ( повідомлення учнів), портрети президентів США
Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали iconУрок засвоєння нових знань. Обладнання: листки самооцінки, схема аналізу художнього образу людини(персонажа), портрет письменниці, текст твору, підручник, завдання групам, приклад сенкану «Ліна Костенко»
Ліни Костенко «Маруся Чурай», навчити визначати жанр твору, історично – фольклорну основу твору, тему, головну думку, особливості...
Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали iconУрок подорож у захоплюючий світ письменника. Роман "П’ятнадцятирічний капітан" Підготував вчитель
Обладнання: портрет Ж. Верна, виставка книг, карта Західної Європи, схема-карта світу, прапорець Франції, макети “Пілігрима”, підводного...
Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали iconПоверхневі води україни. Річки. Мета
Обладнання: фізична карта України, карта поверхневих вод України, кліматична карта, атлас, підручник; типовий план характеристики...
Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Урок засвоєння нових знань. Обладнання: політична карта світу, підручник, додаткові матеріали icon«Хімічний посуд і його призначення»
Мета: ознайомити учнів з хімічним посудом, його призначенням. Тип: урок засвоєння нових знань


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка