Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ)Скачати 183,62 Kb.
Дата конвертації26.06.2017
Розмір183,62 Kb.
ТипУрок

11 клас. Українська література (академічний рівень)

Календарне планування уроків української літератури в 11 класі (академічний рівень)
Фронтальні види контрольних робіт


Класи

11

Семестри

І

ІІ
РІВЕНЬ

АКАДЕМІЧНИЙ
Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного класного твору;
  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3
1
2

3
1
2

Уроки розвитку мовлення*

(РМ)


2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання

(ПЧ)


1

-

Уроки літератури рідного краю

(ЛРК)


-

1

Виразне читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

Дата

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість

годин

Прим.


1
ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр.

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття “розстріляне відродження”, домінування соцреалістичної естетики в 19 30-і роки.

ТЛ: “розстріляне відродження”.


1
2-3
ПОЕЗІЯ

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина - найпотужніший модерніст 1920-х років. Звернення до вічних тем, культура віршування, потужне ліричне «Я» чк символ нової людини. Феномен « кларнетизму»

Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєність (зб. «Сонячні кларнети»).Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну (“Пам’яті тридцяти”).

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.


2Вивчити напам’ять:

“Арфами, арфами...”,

“О панно Інно...”


4
Літературний авангард (Михайль Семенко)

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми (“Бажання”, “Місто”, “Запрошення”)ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

15
«Київські неокласики »

Група київських «неокласиків». їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша («Київ - традиція» М.Зерова).

ТЛ: сонет.

1
6
Різногранний творчий шлях митців М.Зерова й М.Рильського. Філософічність, афористичність лірики М.Зерова й М.Рильського. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність у віршах М.Рильського «Молюсь і вірю...», «Солодкий світ!..»

ТЛ: філософічність.

1

Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).


7
Євген Плужник - один із провідних поетів «розстріляного відродження». «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. («Для вас, історики майбутні...»).

Мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен - як срібний птах!..», «Річний пісок...»).

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

1

Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).


8
Виразне читання № 1. Виразне читання поезій

1
9
Контрольна робота № 1. Поетична творчість П.Тичини, М.Семенка, М.Зерова, М.Рильського, Є.Плужника. Тест.

1
10
ПРОЗА

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.

Микола Хвильовий (М. Фітільов) . Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр. Тематичне і стильове розмаїття його прози.


1
11
“Я (Романтика)”—новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.

1
12
РМ № 1. Усний твір-характеристика образу ліричного “Я”.

1
13
Григорій Косинка (Г. Стрілець). Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі.

Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість у новелі Г.Косинки «В житах».

ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.

1
14

15

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття й стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель». Умовність зображення в новелі «Подвійне коло», ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.

2
16
Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам'яті в новелі Ю.Яновського «Дитинство».

1
17
Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов'язку в новелі Ю.Яновського «Шаланда в морі».

1
18


Валер'ян Підмогильний. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світові мотиви підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».

1


19

Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального.

ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.

1
20
Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті рр. «Моя автобіографія».

ТЛ: усмішка.

1
21
Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні в «Мисливських усмішках» («Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки»).

1
22
Контрольна робота № 2. Проза 20-30-х рр. Творчість М.Хвильового, Ю.Яновського, Г.Косинки й Остапа Вишні. Тест.

1
23ДРАМАТУРГІЯ

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920-1930 рр.

Пєси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», світової класики і модерної драматургії.

1
24
Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах.

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

1
25
Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у використанні діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п'єси в наш час. ТЛ: сатирична комедія.

1

26
РМ № 2. Письмова творча робота за творчістю М. Куліша

1
27
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ.

Література в Західній Україні (до 1939 р.) (огляд)

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої.1
28
Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.

ТЛ: міфологізм, асоцітивність.1

Вивчити напам’ять 2 вірші (на вибір).


29
Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у творі «Поза межами болю». Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. ТЛ: поема у прозі.

1
30
Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором) у поемі «Поза межами болю» О.Турянського. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значущість і всеохопність.

1
31

Контрольна робота № 3. Контрольний письмовий твір за творчістю Богдана_Ігоря Антоновича, Осипа Турянського

1
32
Позакласне читання № 1. Улас Самчук. «Марія» — роман-хроніка в українській літературі.

1
33
«Празька поетична школа» української поезії та її представники (Є. Маланюк, Л. Мосендз, О. Теліга, О. Ольжич, О. Стефанович, Ю. Даораган, Н. Лівицька _Холодна, О. Лятуринська)

Євген Маланюк. Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії «Стилет чи стилос?..». Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезії Є.Маланюка «Під чужим небом».

1
34
Обєднання митців в еміграції (МУР – Мистецький український рух). Проза У.Самчука, Т.Осьмачки

Проза Д. Гуменної, Наталени Королевої (короткий огляд).

1
35
Іван Багряний. Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман.

1
36
Проблема свободи й боротьби за своє визволення в романі «Тигролови». Жанрові особливості твору.

1

37
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940−1950 рр.

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми.


1
38
Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки (“Україна в огні”).

1
39
Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.1

Уривок напам’ять

40
Виразне читання № 2. Виразне читання уривків з твору О. Довженка "Зачарована Десна".

1
41
Контрольна робота № 4. Контрольний письмовий твір за творчістю І. Багряного, О. Довженка

1
42
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА другої половини
ХХ – початку ХХІ ст. ВСТУП

Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. “Закулісний” розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій.

Явище “шістдесятництва”, нью-йоркська група, постшістдесятники, українська “химерна проза”. Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.

ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.

43

ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ. Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. “Шістдесятництво” як явище культурологічне і соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна.

Василь Симоненко “Задивляюсь у твої зіниці…”, «Я…»

Творча біографія митця (“витязь молодої української поезії”). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність (“Я...”). ТЛ: віршові розміри (повторення).


1

Одну з поезій (на вибір).


44
Дмитро Павличко Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

1

Вивчити напам’ять: «Два кольори».

45
Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. “Балада про соняшник” – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення)1
46
Микола Вінграновський

Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка.

Вселюдські, національні мотиви крізь призму “інтимного самозосередження”. Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця. Збірка інтимної лірики “Цю жінку я люблю”, “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”


1

вивчити напам’ять вірш.


47
Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). “Страшні слова, коли вони мовчать” – ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. “

1
48
Вічні” українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості (“Українське альфреско”). Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна і філософська лірика.

1

Вивчити напам’ять: один вірш,


49

Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах “Маруся Чурай”. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.

1

уривок з роману «Маруся Чурай» (на вибір).

50
РМ № 3. Письмовий твір-роздум

1
51

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Основні тематично-проблемні лінії: душа людини “перед вічністю високого неба” (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності і активної дії, формування себе); атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса – зразок “стоїчної” поезії у світовій ліриці.

ТЛ: метафора (поглиблено).1

Вивчити напам’ять: “Мені зоря сіяла нині вранці” або “Як добре те, що смерті не боюсь я” (на вибір).


52
Контрольна робота № 5. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Комбінована

1
53

54
ПРОЗА другої половини ХХ ст. Інтенсивний розвиток української прози (твори В.Дрозда, Є.Гуцала, В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А. Дімарова, О.Гончара, П.Загребельного та ін.).Її новаторські особливості. Національна специфіка. Розмаїття тематики й жанрове розмаїття.

Олесь ГончарЗагальна характеристика доробку О.Гончара -романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.

Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини (“За мить щастя”).


2
55
Новела-засторога “Залізний острів” з роману «Тронка». Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).

ТЛ: новела, роман та його види.

1
56-57
Григір Тютюнник Коротко про письменника.

“Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).


258
Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою.

1
59
Композиція роману-балади “Дім на горі” (повість-преамбула і збірка новел “Голос трави”). Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів

ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада. Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету..

1
60
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

В лещатах радянської ідеології. Історичні твори З.Тулуб, П.Загребельного, Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.Білика та ін.

П. Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі “Диво”.

1

61
Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ.

1
62
Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).РМ №4. Характеристика образів твору

1
63-64
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (огляд)

Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховчиа, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін. Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.ТЛ: постмодернізм (повторення).

265
Російські поети про Україну та її культуру (огляд)

Українська тематика у творах Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко» та ін.), Леоніда Вишеславського («Мова» та ін.), Бориса Чичибабіна («С Украиной в крови…», «Тарас» та ін.) Леоніда Кисельова («Я позабуду все обиды…», «Цари», «Язык не может сразу умереть…» та ін.).1
66
Контрольна робота № 6. ПРОЗА другої половини ХХ ст. Комбінована.

1
67
Література рідного краю № 1. "Журба і радість

Олександра Олеся"

1
68
Урок-підсумок

Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).1
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconУрок як вид нестандартної форми навчання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconУроки розвитку мовлення: усно письмово 1 Уроки поза класного читання (ПЧ) 2
Вступ. Книжка в житті людини, Книги в Київській Русі. Сучасний читач І його роль у новому «житті» твору
Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconУроки позакласного читання в 3 класі янко Олена Василівна вчитель початкових класів

Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconСценарії відкритих позакласних заходів, присвячених 140-річчю Лесі Українки
Квк, уроки-інтерв’ю, уроки-мандрівки, уроки-портрети, літературно-мистецькі композиції, шкільні конкурси читців-декламаторів та юних...
Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconВідділ освіти києво-святошинської районної державної адміністрації
Невід’ємною складовою програми із зарубіжної літератури є уроки позакласного читання. Їх основна мета – формувати читацьку самостійність...
Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconІ-ііі ступенів Лісовська Т. Л. Дунаївці
Такі уроки допомагають розширити І удосконалити методику подання нових тем, зробити уроки більш ефективними
Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconФрагменти уроку позакласного читання та розвитку мовлення 4 клас І. О. Большакова

Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconУроки розвитку зв’язного мовлення год. Резервний час год. Зміст навчального матеріалу
Українська література як складова частина світового літературного процесу, її специфіка, тісний зв‘язок з фольклором. Цілісний характер...
Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconУроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.)
...
Уроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ) iconЗа методичним, науковим та ідейним рівнем усі уроки, як правило, неоднакові. І це природно: різний вік І прагнення до знань у дітей, різні теми уроків І бачення їх словесником
Та всі уроки повинні забезпечувати І вчителю, І учням позитивні емоції, моральне здоров'я; виховувати у дітей прагнення досконало...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка