Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.)


Тема 2: «Українські землі у першій половиніСторінка11/11
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2,09 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 2: «Українські землі у першій половині XVIІ ст.»
В а р і а н т І

І рівень

1.Повстання під керівництвом Марка Жмайла відбулося:

а) у 1612 р.;

б) у 1625 р.;

в) у 1630 р.

2. Середньовічна релігійна драма на біблійні сюжети називається:

а) комедія;

б) містерія;

в) прелюдія.

3. Православна церква у Речі Посполитій займала панівне становище:

а) Так; б) Ні.

ІІ рівень

4.Поясніть значення термінів:

а) ЮРИДИКА – це …..

б) ТЕРОР – це …..

5. Вставте пропущені слова в речення:

Початок ….. ст. увійшов в історію козацтва під назвою «доба ….. походів», тому що усі походи козаків проти Османської імперії закінчувалися …..

6.Назвіть відомих вам ватажків козацько-селянських повстань початку XVІІ ст.

ІІІ рівень

7.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) затвердження сеймом «Ординації Війська Запорозького»;

б) Хотинська війна;

в) Куруківська угода;

г) повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила).

8. Впізнайте історичну особу за описом:

"Авторитетний козацький ватажок. Під його керівництвом було здійснено багато вдалих походів проти Криму та Туреччини. У серпні 1635 р. командував знищенням Кодацької фортеці. Після поразки козацького повстання був страчений на центральній площі у Варшаві".

9.Охарактеризуйте П.Сагайдачного як державного діяча.

IV рівень

10.Складіть план відповіді по темі: «Особливості розвитку української культури першої половини XVІІ ст.».

11. Як вплинуло, на ваш погляд, на розвиток європейської економіки поширення фільварків на українських землях Речі Посполитої? Відповідь обґрунтуйте.

12. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Після Берестейської унії 1569 р. на українських землях почала поширювати свій вплив православна церква. Релігійне становище українців значно покращилося».
В а р і а н т ІІ

І рівень

1.Повстання під керівництвом І.Сулими відбулося:

а) у 1625 р.;

б) у 1630 р.;

в) у 1635 р.

2. Звільнення зі збройних сил військовослужбовців називається:

а) демобілізація;

б) реляція;

в) контрибуція.

3. Католицька церква у Речі Посполитій займала панівне становище:

а) Так; б) Ні.

ІІ рівень

4.Поясніть значення термінів:

а) КОМЕДІЯ – це …..

б) РЕГЕНТ – це …..

5. Вставте пропущені слова в речення:

Головним доробком свого життя Петро ….. вважав створену ним у 1632 р. колегію, яка стала осередком освіти для ….. станів українського суспільства, проіснувала майже півтора століття й підготувала видатних культурних і релігійних діячів для України та ….. Європи.

6.Назвіть відомих вам діячів української культури початку XVІІ ст.

ІІІ рівень

7.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) повстання під проводом Марка Жмайла;

б) зруйнування фортеці Кодак запорожцями на чолі з Іваном Сулимою;

в) Куруківська угода;

г) повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила).

8. Впізнайте історичну особу за описом:

"Освіту здобув у школі Львівського братства, потім – в Острозькій академії. Наприкінці XVII ст. потрапив на Запоріжжя, де здобув авторитет і славу видатного державного діяча та дипломата. Впорядкував козацьке військо. За майстерну стрільбу з лука отримав відповідне прізвисько".

9.Охарактеризуйте П.Могилу як державного діяча.

IV рівень

10.Складіть план відповіді по темі: «Доба героїчних походів козаків».

11. Поясніть, чому друкарні найчастіше відкривалися при церквах і монастирях? Відповідь обґрунтуйте.

12. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Абсолютизм відкрив шлях до свободи думки й наукового дослідження природи. Зачинателями гуманістичної культури в Україні були Юрій Грек та Павло Ольховський, які здобули освіту у західноєвропейських університетах».
Тема 3: «Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVIІ ст.»
В а р і а н т І

І рівень

1.Національно-визвольну війну українського народу очолив:

а) Іван Виговський;

б) Богдан Хмельницький;

в) Іван Сирко.

2. Українсько-російський договір 1654 р. було підписано в:

а) Києві;

б) Переяславі;

в) Москві.

3. Національно-визвольна війна українського народу розпочалася:

а) у січні 1648 р.;

б) у лютому 1648 р.;

в) у травні 1648 р.

ІІ рівень

4.Поясніть значення термінів:

а) УНІВЕРСАЛ – це …..

б) АПЕЛЯЦІЯ – це …..

5. Визначте причини Національно-визвольної війни (три правильні відповіді):

а) війна Речі Посполитої з Туреччиною;

б) посилення національно-релігійного гніту;

в) обмеження прав козацтва;

г) погіршення становища селян та міщан;

д) бажання скинути польського короля.

6. Назвіть місця перемог козацького війська у 1648 – 1649 рр.

ІІІ рівень

7.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) Переяславська Рада;

б) облога Збаража;

в) битва під Берестечком;

г) Корсунська битва.


8. Впізнайте історичну особу за описом:

«Соратник і син гетьмана Б.Хмельницького, гарант надійності союзу України з Молдовою через династичний шлюб із донькою Василя Лупула. Влітку 1652 р. вирушив до Ясс, де відбувся обряд вінчання. Здійснив три молдавські походи».

9.Визначте основні напрямки внутрішньополітичної діяльності Б.Хмельницького.

IV рівень

10. Складіть план відповіді по темі: «Заснування Української козацької держави

– Війська Запорозького».

11.Дайте характеристику ознак Української козацької держави.

12. Створіть власний ескіз (схематично) козацького прапора.
В а р і а н т ІІ
І рівень

1.Союзник Б.Хмельницького у 1648 р.:

а) Річ Посполита;

б) Кримське ханство;

в) Швеція.

2.Українсько-російський договір було укладено:

а) в 1635 р.;

б) в 1654 р.;

в) в 1676 р.

3. У битві під Жовтими Водами перемогли поляки.

а) Так; б) Ні.

ІІ рівень

4.Поясніть значення термінів:

а) АВАНГАРД – це …..

б) КЛЕЙНОДИ – це …..

5. Визначте найближчих сподвижників Б.Хмельницького (три правильні відповіді):

а) Адам Кисіль;

б) Філон Джеджалій;

в) Єремія Вишневецький;

г) Іван Богун;

д) Максим Кривоніс.

6. Встановіть відповідність між посадами та їх фунціями:

1) гетьман; А) відав фінансами, очолював скарбницю;

2) генеральний хорунжий; Б) глава держави;

3) генеральний підскарбій; В) охоронець бойового прапора.ІІІ рівень

7.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) Білоцерківська угода;

б) проголошення Б.Хмельницьким програми розбудови козацької держави;

в) Переяславська Рада;

г) битва під Корсунем.

8. Впізнайте історичну особу за описом:

«Найвидатніший після Б.Хмельницького стратег Національно-визвольної війни, брав участь у всіх великих битвах. Хоробрий і кмітливий, шляхетний, «лицарська людина», мудрий політик. Підтримував ідею незалежності України, прагнув «не бути ані під королем польським, ані під царем московським».

9.Визначте основні напрямки зовнішньополітичної діяльності Б.Хмельницького.

IV рівень

10.Складіть план відповіді по темі: «Молдовські походи козаків у 1652 – 1653 рр.»

11.Охарактеризуйте зміни у становищі українського козацтва після перемог у Національно-визвольній війні.

12. Від імені мандрівника-європейця складіть розповідь про події 1648 – 1649 рр. в Україні.


Тема 4: «Українські землі в 60-х – 80-ті рр. XVIІ ст.»
В а р і а н т І

І рівень

1.Кого було обрано гетьманом України після смерті Б.Хмельницького?

а) Івана Виговського;

б) Павла Тетерю;

в) Петра Дорошенко.

2.Для союзу з якою державою було укладено Гадяцький договір?

а) Росією;

б) Річчю Посполитою;

в) Молдовою.

3.Вкажіть, в якому році відбулася Конотопська битва:

а) 1658 р.;

б) 1659 р.;

в) 1660 р.

ІІ рівень

4.Поясніть значення термінів:

а) РУЇНА – це …..

б) АБСОЛЮТИЗМ – це …

5. Схарактеризуйте зміст Слободищенського договору.

6. Вкажіть ознаки адміністративно-політичного устрою Лівобережної

Гетьманщини. (Три правильні відповіді)

а) полки поділялися на сотні;

б) полковник керував полком довічно;

в) посад гетьмана і генеральної старшини не існувало;

г) полковники підпорядковувалися бєлгородському воєводі;

д) полковники входили до старшинської ради і підкорялися гетьманові.ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) укладення «Глухівських статей»;

б) підписання Гадяцького договору;

в) укладення Андрусівського перемир'я;

г) кінець гетьманування І.Виговського.

8. Вкажіть ім’я та прізвище історичної особи.

«Потрапив у полон до татар під час битви під Жовтими Водами, але був викуплений Б.Хмельницьким. Став його найближчим помічником, генеральним військовим писарем. У зовнішній політиці орієнтувався на Польщу, уклав Гадяцький договір.»

9. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Андрусівський договір, який було підписано в 1676 р., був неузгоджений з українською стороною. Він заперечував її здобутки і закріплював поділ земель. За умовами договору воєнні дії між Швецією та Московією припинялися і встановлювалося перемир'я на 15 років.»IV рівень

10.Схарактеризуйте наслідки поділу України на Лівобережну та Правобережну.

11.У чому, на Ваш погляд, трагічність політичної долі П.Дорошенка? Відповідь

обґрунтуйте.

12.Складіть план відповіді по темі: «Гетьманування Д.Многогрішного».
В а р і а н т ІІ

І рівень

1.Назвіть державу, за військово-політичний союз з якою звинувачували гетьмана

П.Дорошенка.

а) Польща;

б) Туреччина;

в) Росія.

2. Право на самоврядування певної частини держави – це:

а) Незалежність;

б) Автономія;

в) Суверенітет;

3. «Глухівські статті» було укладено в:

а) 1665 р.;

б) 1667 р.;

в) 1669 р.ІІ рівень

4.Поясніть значення термінів:

а) ОПОЗИЦІЯ – це…

б) ДЕЙНЕКИ – це…

5.Схарактеризуйте зміст Андрусівського договору.

6.Вкажіть ознаки адміністративно-політичного устрою Слобідської України. (Три правильні відповіді)

а) існувало 10 козацьких полків;

б) утворено 5 козацьких полків;

в) повноваження гетьмана визначалися домовленістю між ним і царем;

г) полковники підпорядковувалися бєлгородському воєводі;

д) полковники обиралися довічно, посада успадковувалася.

ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) кінець гетьманування П.Дорошенко;

б) початок гетьманування І.Виговського;

в) Конотопська битва;

г) підписання «Московських статей» І.Брюховецьким.

8. Вкажіть ім’я та прізвище історичної особи:

«Одні називали його «Сонце Руїни», інші – зрадником України. Був онуком гетьмана Війська Запорозького, соратником Б.Хмельницького. ставши гетьманом Правобережжя, на деякий час об’єднав Україну. Союз з Туреччиною виявився невдалим».

9. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Гетьманування Петра Порошенка (1665 – 1676 рр.) на Лівобережжі почалося за надзвичайно складних умов. Козацьку Україну було поділено на три Гетьманщини. Унаслідок воєнних дій і громадянської війни було спустошено Правобережжя, де загинуло 65 – 70% населення.»IV рівень

10.Схарактеризуйте наслідки Переяславського договору 1659 р. для України.

11.Дайте характеристику Б.Хмельницькому як державному діячеві та полководцю.

12.Складіть план відповіді по темі: «Гетьманування І.Виговського».


Тема 5: «Українські землі наприкінці XVII – у пер. пол. XVIIІ ст.»
В а р і а н т І

І рівень

1. Синів полкових та сотенних старшин, що готувалися до управління, називали:

а) "головне товариство";

б) "значкове товариство";

в) "військове товариство".

2. Визначте роки гетьманування І.Скоропадського:

а) 1700 - 1718 рр.;

б) 1708 - 1722 рр.;

в) 1710 - 1742 рр.

3. "Коломацькі статті" передбачали подальше обмеження влади гетьмана.

а) Так; б) Ні.
ІІ рівень

4.Вставте пропущені слова в речення:

25 липня ……. року, через день після арешту гетьмана Івана ……, Старшинська рада, що відбулася в похідному таборі на р. Коломак, обрала гетьманом генерального осавула Івана …….

5. Поясніть значення слів: 1. СИНОД - це …..

 2. РЕКВІЗИЦІЯ - це ….

6. Визначте три основні завдання Першої Малоросійської колегії:

 1. подолання соціально - економічної кризи в Гетьманщині;

 2. поступове обмеження політичної автономії України;

 3. контроль за діяльністю гетьмана і старшини;

 4. надання фінансової допомоги знедоленим людям;

 5. відкриття закладів освіти і культури;

 6. встановлення й стягнення податків до царської казни.

ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) Полтавська битва;

б) початок діяльності Першої Малоросійської колегії;

в) прийняття Конституції П.Орлика;

г) початок гетьманування І.Мазепи.

8. Охарактеризуйте реформи Д.Апостола.

9. Впізнайте історичну особу за описом:

"Вихованець Києво-Могилянської колегії. З 1706 р. – чернігівський полковник. Був кандидатом у гетьмани у 1708 р., але Петро І його остерігався, говорячи, що «з нього може вийти другий Мазепа». Був наказним гетьманом України у 1722 – 1723 рр."

IV рівень

10. Складіть план розповіді по темі: "Повстання С.Палія".

11. Ким був, на Ваш погляд, І.Мазепа - зрадником чи героєм - для України? Дайте власну оцінку діяльності І.Мазепи.

12. Які обставини сприяли, а які перешкоджали розвитку української культури протягом другої половини XVII - першої половин XVIIІ ст.? Відповідь обґрунтуйте.


В а р і а н т ІІ

І рівень

1.Гетьманом у вигнанні, автором «Пактів й Конституції законів і вольностей

Війська Запорозького» був:

а) Іван Мазепа;

б) Пилип Орлик;

в) Павло Полуботок.

2. Полтавська битва відбулася:

а) 25 січня 1705 р.;

б) 27 червня 1709 р.;

в) 12 травня 1712 р.

3. «Рішительні пункти» 1728 р. надавали Україні право широкої автономії у складі Росії:

а) Так; б) Ні.ІІ рівень

4.Вставте пропущені слова в речення:

Завдяки діяльності гетьмана …… українська культура піднялася на вищій рівень розвитку; господарська та соціальна політика дала змогу …… позиції в міжнародній торгівлі та зміцнити вплив України в …….

5. Поясніть значення слів:

а) НЕЙТРАЛІТЕТ – це …..

б) МОНОПОЛІЯ – це …..

6. Визначте причини пошуку гетьманом І.Мазепою нових союзників (три

правильні відповіді): 1. обмеження Петром І політичних прав України;

 2. допомога Росії виснажувала людський та економічний потенціал України;

 3. наміри гетьмана підпорядкувати Україну Речі Посполитій;

 4. відмова Петра І допомогти гетьману в умовах загрози вторгнення поляків;

 5. потреба збагачення гетьманської та державної казни;

 6. спроби залучення іноземного капіталу в Україну.

ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) початок гетьманування Д.Апостола;

б) об'єднання українських земель під владою І.Мазепи;

в) підписання «Коломацьких статей»;

г) початок гетьманування І.Скоропадського.

8. Охарактеризуйте реформи І.Мазепи.

9. Впізнайте історичну особу за описом:

«Полковник, народний герой, керівник визвольної боротьби на Правобережжі. Вів переговори з І.Мазепою про возз’єднання Правобережної України з Лівобережною, але мав протилежні погляди на розбудову Української держави. У 1704 р. був заарештований, відправлений до Москви, а згодом – до Сибіру».

IV рівень

10. Складіть план розповіді по темі: "Реформи Д.Апостола".

11.Порівняте діяльність І Малоросійської колегії та «Правління Гетьманського уряду». Що було спільного та які відмінності?

12.Визначте напрямки й особливості розвитку української літератури другої половини XVII - першої половин XVIIІ ст.


Тема 6: «Українські землі в другій половині XVIІІ ст.»
В а р і а н т І

І рівень

1.Вислів «Світ ловив мене, та не спіймав» належить:

а) Д.Бортнянському;

б) Г.Сковороді;

в) І.Григоровичу-Барському.

2. Другу Малоросійську колегію було засновано:

а) 15 травня 1756 р.;

б) 10 листопада 1764 р.;

в) 26 січня 1775 р.

3. Яке з українських міст було засновано у другій половини XVIIІ ст.?

а) Катеринослав;

б) Житомир;

в) Черкаси.

ІІ рівень

4.Поясніть значення слів:

а) ЗИМІВНИК – це …..

б) ПЕТИЦІЯ – це …..

5. Вставте пропущені слова в речення:

Із занепадом Галицько-Волинського …… в середині XІV ст. Буковина увійшла до складу Молдавського ……, яке перебувало під протекторатом …… імперії.

6. Вкажіть держави, які брали участь у поділах Речі Посполитої (три правильні

відповіді):
а) Російська імперія;

б) Османська імперія;

в) Австрійська імперія;

г) Датське королівство;

д) Французьке королівство;

е) Прусське королівство.
ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) початок гетьманування К.Розумовського;

б) ліквідація Запорозької Січі;

в) «Коліївщина»;

г) другій поділ Речі Посполитої.

8. Впізнайте історичну особу за описом:

Народився у 1691 р. у козацькій сім’ї в с. Пустовійтівці Лубенського полку. За переказами, 8-річним хлопчиком потрапив на Січ. Пройшов усі сходинки козацької кар’єри від джури до судді. У 1762 р. вперше був обраний кошовим, потім неодноразово переобирався. У 1773 р. здобув військове звання генерал-лейтенанта російської армії. У 1776 р. був засланий на Соловецький острів. Помер на 112-му році життя.

9. Дайте характеристику П.Румянцеву як державному діячеві.
IV рівень

10. Складіть план розповіді по темі: "Становище західноукраїнських земель у другій половини XVIIІ ст.".

11.Визначте основні причини ліквідації Запорозької Січі.

12.У чому, на ваш погляд, полягає внесок Києво-Могилянської академії в розвиток культури України XVII – XVIIІ ст.?


В а р і а н т ІІ

І рівень

1.Вислів «Коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце мирне, то все світле,

щасливе, блаженне» належить:

а) Д.Бортнянському;

б) Г.Сковороді;

в) І.Григоровичу-Барському.

2. Скасування панщини Йосифом ІІ в Західній Україні відбулося:

а) у 1773 р.;

б) у 1785 р.;

в) у 1789 р.

3. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був:

а) К.Розумовський;

б) П.Калнишевський;

в) М.Залізняк.ІІ рівень

4.Поясніть значення слів:

а) КОНФЕДЕРАЦІЯ – це ……

б) ГАЙДАМАКА – це ……

5. Вставте пропущені слова в речення:

У січні 1782 р. на землях …… були засновані три намісництва: ……., Чернігівське та Новгород-Сіверське, а у 1783 р. козацькі полки реорганізовано в регулярні частини …… армії.

6. Визначте основні причини «Коліївщини» (три правильні відповіді):

а) політичний хаос в Речі Посполитій, безсилість королівської влади;

б) ліквідація Гетьманщини;

в) посилення соціального гніту українського селянства з боку польської шляхти;

г) конфлікт Запорозької Січі з урядом Речі Посполитої;

д) національно-релігійний тиск на українське населення;

е) підбурювання до повстання з боку російської влади.

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) заснування Другої Малоросійської колегії;

б) перший поділ Речі Посполитої;

в) скасування особистої залежності селян Йосифом ІІ;

г) здійснення судової реформи в Гетьманщині.

8. Впізнайте історичну особу за описом:

Уродженець с. Чорнухи на Полтавщині, син козака, вихованець Києво-Могилянської академії. Народний мислитель, освітній діяч, філософ, поет. Всі його твори пронизані роздумами про сенс людського життя, значення добробуту, чесність, істинне щастя.

9. Дайте характеристику К.Розумовському як державному діячеві.

IV рівень

10. Складіть план розповіді по темі: "Поділи Речі Посполитої"

11. Охарактеризуйте особливості розвитку української наукової думки у другій половини XVIIІ ст.

12. Складіть розповідь від імені українського селянина XVIIІ ст. про тиждень з його життя.Список використаної літератури:


 1. ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів. ВТФ «Перун», 2005.

 2. Бандровський О.Г. Історія Стародавнього світу. Підручник для 6-го класу середньої школи. – К.: Ґенеза, 1998.

 3. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Пед. преса, 2006.

 4. Свідерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В., Романишин Н.Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. – К.: Грамота, 2007.

 5. Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.. – К.: Грамота, 2008.

 6. Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України. З найдавніших часів до ХV ст.: Підруч. для 7-го кл. серед. шк. – К.:Генеза, 2000.

 7. Власов В. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Ю.А.Мицика. – К.: Генеза, 2004.

 8. Швидько Г.К. Історія України (ХІV – ХVІІІ ст.) проб. підруч. для 8 кл. середн. шк.. – К.: Генеза, 1996.

 9. Святокум О.Є. Історія Стародавнього світу. 6 клас: Плани – конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.

 10. Бахтина О.И. Задания для самостоятельной работы по истории древнего мира: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988.

 11. Гловацька К.І. Міфи Давньої Греції: Для серед. та ст. шк. віку – Вид. 4-те, доп. – К.: Веселка, 1991.

 12. История Древнего Рима / Сост. Паневин К.Г. – Санкт-Петербург: Полигон – АСТ, 1999.

 13. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

 14. Коляда І.А., Шиманська І.Ф. Історія України в завданнях, запитаннях, ілюстраціях. – К., 1997.

 15. Крип'якевич І. Історія України. – К., 1992.

 16. Толочко П.П. Історичні портрети: Із історії давньоруської та європейської політики Х – ХІІ ст. – К., 1990.

 17. Мокрогуз О.П. Історія України. 7 клас: Розробки уроків / О.П. Мокрогуз, А.О. Єрмоленко. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.

 18. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології на уроках історії. – Х., 2005.

 19. Гісем О.В. Історія України. 8 клас: Розробки уроків / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. – Х.: Веста, 2010.

 20. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 5 клас: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2002.

 21. Історія України: Тести. 6 – 11 класи: Посібник / За ред. О.Д.Бойка. – К.: Академвидав, 2008.

 22. Щедріна І.Е. Історія України у схемах і таблицях. 7 – 9 кл. – Х.: Видавнича група «Академія», 2000.

 23. Пометун О.І. Історія України: Збірник тестових завдань для підготов. до зовніш. незалеж. оцінюваня: / О.І.Пометун, В.С.Власов, Г.О.Фрейман. – К.: Генеза, 2009.

 24. Тронский И.М. История античной литературы: Учебн. для ун-тов и пед. ин-тов. – М.: Высш. шк., 1983.

 25. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу: Посіб. для вчителя. – К., 2005.

 26. Слабошпицький М.Ф. Витоки. Від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. – К., 1995.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУрок як вид нестандартної форми навчання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconСценарії відкритих позакласних заходів, присвячених 140-річчю Лесі Українки
Квк, уроки-інтерв’ю, уроки-мандрівки, уроки-портрети, літературно-мистецькі композиції, шкільні конкурси читців-декламаторів та юних...
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ)
Календарне планування уроків української літератури в 11 класі
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconІ-ііі ступенів Лісовська Т. Л. Дунаївці
Такі уроки допомагають розширити І удосконалити методику подання нових тем, зробити уроки більш ефективними
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУроки розвитку мовлення: усно письмово 1 Уроки поза класного читання (ПЧ) 2
Вступ. Книжка в житті людини, Книги в Київській Русі. Сучасний читач І його роль у новому «житті» твору
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconМатеріали міжрегіональної науково-практичної конференції
«Вигнання нацистських окупантів з України: пам’ять та уроки історії для сьогодення»
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconКонтрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест) І варіант
Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУроки з курсу "Християнська етика в українській культурі"
Дорога Добра: Посібник для вчителя / Упоряд. Е. В. Бєлкіна, Ю. В. Беззуб, В. П. Руденко – К.: Видавництво – с
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconЗа методичним, науковим та ідейним рівнем усі уроки, як правило, неоднакові. І це природно: різний вік І прагнення до знань у дітей, різні теми уроків І бачення їх словесником
Та всі уроки повинні забезпечувати І вчителю, І учням позитивні емоції, моральне здоров'я; виховувати у дітей прагнення досконало...
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУнтц український науково-технологічний Центр
«Інновації в Україні: Уроки та рекомендації для наукового та освітнього лідерства в Україні»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка