Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.)


Тема 4: «Галицько-Волинська держава»Сторінка8/11
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2,09 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 4: «Галицько-Волинська держава»
В а р і а н т І

І рівень

1. Першим князем об’єднаної Галицько-Волинської держави був:

а) Роман Мстиславич;

б) Юрій І Львович;

в) Данило Галицький.

2. Данило Галицький розгромив тевтонських рицарів під Дорогочином:

а) у 1225 р.;

б) у 1230 р.;

в) у 1238 р.

3. Реформи – це:

а) зміни, перетворення у суспільному житті;

б) учасники хрестових походів;

в) непрофесійні воїни (селяни, городяни).
ІІ рівень

4. Установіть відповідність між поняттями та поясненнями:

А) шляхта; 1) Представники монгольського хана на завойованих

землях.


Б) баскаки; 2) Дрібні феодали, що служать у війську,

дворянство.


В) Одигітрія; 3) Ікона, де зображена Богородиця з Ісусом – дітям.

5. Вставте пропущені слова в речення:

На завойованих землях хан …….. створив величезну державу – Золоту …... зі столицею у місті …….. у пониззі ріки ……..

6. Назвіть найвідоміших галицько-волинських князів.ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) коронування Данила Галицького;

б) правління Любарта;

в) захоплення Києва монголами;

г) битва на р. Калка.

8. Охарактеризуйте основні реформи Романа Мстиславича.

9. Про яку історичну особу йде мова у літопису?

«Цей король був правителем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив багато міст і церков й оздобив їх різноманітними прикрасами. І братолюбством він світився, постійно був з братом своїм. А ворогів своїх він не одного разу перемагав в боях та за допомогою хитрощів».

IV рівень

10. Охарактеризуйте Данила Галицького як державного діяча.

11. Складіть план відповіді по темі: «Монгольська навала на українські землі».

12. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Боротьба князя Романа Всеволодовича з боярською опозицією була підтримана народом. Князь стратив особливо ненависних селян, відібрав маєтки у непокірних. У нього була приказка: «Не вбивши мух, не поласуєш медом».
В а р і а н т ІІ
І рівень

1. Західні хроністи називали Галицько-Волинську державу:

а) Українське королівство;

б) Руське королівство;

в) Руське князівство.

2. Монголи захопили Київ:

а) в 1237 р.;

б) в 1240 р.;

в) в 1245 р.

3. Оранта – це:

а) назва основного галицького літопису;

б) ікона, де зображено Богородицю з Ісусом – дитям;

в) ікона Богородиці на повний зріст з піднятими на рівень обличчя руками.
ІІ рівень

4. Установіть відповідність між поняттями та поясненнями:

А) митрополія; 1) Спеціальна грамота на княжіння від

монгольського хана.

Б) ярлик; 2) Військо, що складається із селян та городян.

В) ополчення; 3) Церковно-адміністративний округ.

5. Вставте пропущені слова в речення:

У …… році князь ……. розгромив німецьких рицарів-хрестоносців, які захопили місто …….., потім пішов на ……… і укріпився там.

6. Назвіть найвідоміші пам’ятки давньоруського іконопису.

ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) утворення Галицько-Волинської держави;

б) правління Юрія ІІ Болеслава;

в) правління Андрія і Лева Юрійовичів;

г) утворення Галицької митрополії.

8. Охарактеризуйте основні реформи Данила Романовича Галицького.

9. Про яку історичну особу йде мова?

«Скориставшись внутрішнім занепадом Золотої Орди, пересунув південні кордони своїх володінь аж до нижньої течії Дністра й Південного Бугу, перейняв королівський титул. Йому вдалося домогтися встановлення окремої Галицької митрополії».

IV рівень

10. Охарактеризуйте причини швидкого захоплення монголами князівств Київської Русі.

11. Складіть план відповіді по темі: «Правління останніх галицько-волинських князів».

12. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Після смерті Юрія І його сини Артем і Леонід ІІ спільно правили Галицько-Волинським князівством. Князі, хоч формально і визнавали владу Золотої Орди, але проводили незалежну зовнішню політику».
Тема 5: «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV – ХV ст.)»
В а р і а н т І

І рівень

1. Кревську унію було укладено:

а) в 1371 р.;

б) в 1385 р.;

в) в 1396 р.

2. Українське селянство у ХV ст. поділялося на такі категорії:

а) слуги, данники, рядовичі;

б) ізгої, закупи, тяглі;

в) слуги, данники, тяглі.

3. Панирада – це:

а) королівський намісник і воєначальник;

б) дорадчий орган при литовському князеві;

в) прапор з емблемою країни або військової частини.

ІІ рівень

4. Установіть відповідність між поняттями та поясненнями:

А) еліта; 1) Багатогалузеве господарство, спрямоване на

ринок.


Б) фільварок; 2) Частина Біблії про життя та діяння Ісуса

Христа.


В) Євангеліє. 3) Найкращі представники суспільства.

5. Вставте пропущені слова в речення:

У складі ……. Шипинська земля зберігала автономію, офіційною мовою була ……, але у ……. столітті ця назва зникає й починає вживатися термін «……..».

6. Назвіть основні заняття українського населення у ХІV – ХV ст.ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) Крим став васалом Туреччини;

б) обрання Свидригайла Великим князем литовським;

в) Галичина та Західна Волинь остаточно стали польськими;

г) зникнення Київського князівства як самостійного утворення.

8. Охарактеризуйте Костянтина Острозького як державного діяча.

9. Впізнайте історичну особу за описом.

«У 1392 – 1430 рр. був Великим князем литовським, зумів зберегти незалежність своєї держави від Польщі; намагався ліквідувати Кревську унію; брав участь у Грюнвальдській битві; розширив межи Литовсько-Руської держави до Чорного моря; ліквідував найбільші удільні князівства на території України; проводив політику утиску православної віри».

IV рівень

10. Назвіть найвідоміших князів Великого князівства Литовського.

11. Поясніть причини захоплення українських земель сусідніми державами.

12. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Велике королівство Литовське являло собою велику азійську державу, яку на 90% складали південнослов’янські землі».
В а р і а н т ІІ
І рівень

1. Найвпливовішим князем, просвітителем в українських землях був:

а) Костянтин Острозький;

б) Григорій Болгарин;

в) Казимир ІІІ.

2. Вітовт був Великим князем литовським:

а) в 1392 – 1430 рр.;

б) в 1415 – 1455 рр.;

в) в 1494 – 1512 рр.

3. Магнати – це:

а) великі феодали, які володіли вотчинними землями;

б) землі, які належали особисто королю;

в) селяни, що сплачували грошову або натуральну данину феодалу.

ІІ рівень

4. Установіть відповідність між поняттями та поясненнями:

А) корогва; 1) Об'єднання ремісників однієї спеціальності.

Б) воєвода; 2) Королівський намісник і воєначальник.

В) цех. 3) Прапор з емблемою країни або військової

частини.


5. Вставте пропущені слова в речення:

Після смерті ……. Волинське ……. припинило своє існування в …… році, а в 1471 р. така сама доля чекала на …….. князівство, що остаточно ліквідувало автономію українських земель.

6. Назвіть головні промисли українського населення у ХІV – ХV ст.

ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) Грюнвальдська битва;

б) укладання Кревської унії;

в) обрання Сигізмунда Великим князем литовським;

г) створення Руського воєводства з центром у Львові.

8. Охарактеризуйте князя Вітовта як державного діяча.

9. Впізнайте історичну подію за описом.

«Велика битва, що відбулася між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією, до складу якої входили також смоленські полки, загони кримських татар і чеські найманці. Внаслідок поразки ордену був зупинений німецький наступ на схід».

IV рівень

10. Назвіть держави, до складу яких входили українські землі у ХІV – ХV ст.

11. Поясніть, яким чином бурхливий розвиток міст у ХІV – ХV ст. був пов'язаний з магдебурзьким правом? Відповідь обґрунтуйте.

12. Виправте три помилки в історичному тексті:

«Після смерті Міндовга Великим князем литовським став його син Ольгерд, який восени 1362 р. розбив німецьке військо біля Жовтих Вод».

У Р О К И У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

(історія України, 8 клас)
Тема 1: «Українські землі в XVI ст.»
Мета: виховувати почуття патріотизму, поваги до борців за незалежність;

систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи

просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й

поняття теми; домогтися розуміння учнями причинно-наслідкових

зв’язків в основних явищах і процесах розвитку України в той час;

вдосконалювати вміння працювати в групах, робити висновки та

узагальнення, висловлювати власну точку зору, прислухатися до думки

іншої людини.Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – змагання.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.Завдання 1. Кросворд.

Вписати слова так, щоб в виділених клітинках вийшла назва форми правління, що існувала в козацькій державі.

 1. Об'єднання православних священників, які займалися просвітницькою діяльністю.

 2. Символи влади козацької старшини.

 3. Добре укріплена козацька фортеця.

 4. Одна із країн, що входили до складу Речі Посполитої.

 5. Союз, об'єднання.

 6. Місто, де було підписано договір про створення Речі Посполитої.

 7. Поселення, яке на певний час звільнялося від сплати податків.

 8. Господарство, яке виготовляє продукцію для ринку.

 9. Вільна озброєна людина, яка несе прикордонну службу.

 10. Великий польський чи український землевласник.

Завдання 2. Поясніть зміст фрази.

5 18 9 3 14 5 19 2 20 13 20 17 18

3 6 10 1 16 7 2 1 10 20

6 19 4 1 14 13 12 2 12 8 1 10 20 6 5 1 2 19

2 10 1 3 17 19 3 14 12 17 1 15 18 8 10 11

Слова - ключі:

10 11 21 10 12 17 - місце підписання договору про утворення Речі

Посполитої

9 15 7 22 14 - член католицького чернечого ордену, заснованого в 1534 р.

16 1 23 13 1 - легкий козацький човен

3 18 2 18 5 20 17 - ім'я ватажка повстання 1594 - 1596 рр.

4 7 24 12 2 17 20 25 14 2 19 - привілейований стан суспільства

6 19 10 18 8 12 13 1 - дискусія в літературі

Завдання 3. Які події пов'язані з цими датами?

1) 1569 р.; 2) 1596 р.; 3) 1555 р.; 4) 1572 р.; 5) 1594 - 1596 рр.Завдання 4. Перевертиш.

Мало магнатів тікали від кріпаків

Завдання 5. Теми для усної розповіді.

 1. Створення Запорозької Січі.

 2. Військове мистецтво козаків.

 3. Життя та побут козаків.

 4. Причини та наслідки козацько-селянських повстань 1591 - 1596 рр.

 5. Наслідки Люблінської унії для України.

Завдання 6. Придумати питання для команд – суперників.

ІІІ. Підсумки уроку.

Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.
Тема 2: «Українські землі у першій половині XVIІ ст.»
Мета: виховувати почуття патріотизму, поваги до борців за незалежність;

систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи

просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й

поняття теми; домогтися розуміння учнями причинно-наслідкових

зв’язків в основних явищах і процесах цього періоду; вдосконалювати

вміння працювати в групах; робити висновки та узагальнення,

висловлювати власну точку зору; прислухатися до думки іншої людини.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – гра.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.Завдання 1. Кросворд. Вписати слова так, щоб в виділених клітинках вийшла назва господарства, спрямованого на задоволення потреб ринку. 1. Морські сили країни.

 2. Старовинне трищоглове вітрильне судно.

 3. Ватажок козацького повстання 1635 р.

 4. Вища козацька виборна посада.

 5. Великий православний чоловічій монастир.

 6. Керівник козацького постання 1625 р.

 7. Феодальне володіння в межах міста, яке не підпорядковується міському управлінню.

 8. Митрополит, засновник вищого навчального закладу в Києві.

 9. Польська фортеця біля першого Дніпровського порогу.

Завдання 2. Робота з датами.

1) 1621 р.; 2) 1625 р.; 3) 1630 р.; 4) 1632 р.; 5) 1638 р.Завдання 3. Впізнайте історичну особу.

 1. "Освіту здобув у школі Львівського братства, Острозькій академії. Наприкінці XVII ст. потрапив на Запоріжжя, де здобув авторитет і славу видатного державного діяча. Впорядкував козацьке військо. За майстерну стрільбу з лука отримав відповідне прізвисько".

 2. "Досвідчений козацький ватажок. Очолював повстання проти Речі Посполитої у 1630 р. Під його командуванням козаки вщент розгромили польське військо під Переяславом. Домігся збільшення реєстру до 8 тис.".

 3. "Авторитетний козацький ватажок. Під його керівництвом було здійснено багато вдалих походів проти Криму та Туреччини. У серпні 1635 р. командував знищенням Кодацької фортеці. Після поразки козацького повстання був страчений на центральній площі у Варшаві".

 4. "Народився у 1596 р. у сім'ї молдовського господаря Симеона. Служив у гетьмана С.Жолковського, згодом у К.Ходакевича. У 1632 р. став митрополитом Київським та Галицьким. Провів реформу православної церкви, створив духовну консисторію, заснував вищий навчальний заклад в Києві".

 5. "Наприкінці літа 1637 р. виступив на чолі козацького війська із Запорожжя. Чимало реєстрових козаків перейшло до нього у Корсуні. Видав універсал до українського народу: "… Іменем Війська під загрозою кари: хто зветься нашим товаришем, нехай стане за християнську віру й наші золоті вольності, які ми заслужили своєю кров'ю".

Завдання 4. Розшифруйте фразу. З якими подіями вона пов'язана?

12 2 10 6 16 1 13 17 12 2 4 11 8 3 2 15

9 4 14 15 1 5 9 6 7 11

Слова - ключі:

15 18 16 1 13 14 - жителі міста

11 4 15 1 4 2 3 - щорічний базар

4 17 5 7 9 4 - список козаків, що знаходяться на державній службі

4 17 7 12 19 21 10 18 3 1 - форма правління, при якій влада

обирається на певний час

20 18 10 6 8 18 11 - союз купцівЗавдання 5. Придумати питання для команд – суперників.

ІІІ. Підсумки уроку.

Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.
Тема 3: «Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVIІ ст.»
Мета: виховувати почуття патріотизму, поваги до борців за незалежність;

систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи

просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й

поняття теми; домогтися розуміння учнями причинно-наслідкових

зв’язків в основних явищах і процесах Національно-визвольної війни;

вдосконалювати вміння працювати в групах; робити висновки та

узагальнення, висловлювати власну точку зору;

прислухатися до думки іншої людини.Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд, настінна карта (або контурні карти для кожної групи).

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – гра.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.Завдання 1. Кросворд.

Вписати слова так, щоб в виділених клітинках вийшла назва форми правління, що існувала в козацькій державі.

 1. Бойовий прапор козаків.

 2. Вища посада у козацькій державі.

 3. Столиця Молдовського князівства у середині XVII ст.

 4. Адміністративно-територіальна одиниця Гетьманщини.

 5. Символ влади гетьмана.

 6. Один із сподвижників Б.Хмельницького.

 7. Станок, на якому закріплюється ствол гармати.

 8. Укріплена козацька фортеця.

 9. Країна, союзник України після 1654 р.

 10. Козацький бойовий човен.

Завдання 2. Робота з датами.

 1. 5 – 6 травня 1648 р.; 2) 16 травня 1648 р.; 3) 11 – 13 вересня 1648 р.;

4) 5 – 6 серпня 1649 р.; 5) 18 – 30 червня 1651 р.; 6) 22 – 23 травня 1652 р.

Завдання 3. Конкурс капітанів. Покажіть на карті (відмітьте на контурній карті) місця найважливіших битв Національно-визвольної війни.

 1. Битва під Жовтими Водами.

 2. Битва під Корсунем.

 3. Битва під Пилявцями.

 4. Битва під Берестечком.

 5. Битва під Зборовом.

 6. Битва під Батогом.

Завдання 4. Про яку подію йдеться у зашифрованій фразі?

9 1 14 7 3 1 16 11 2 13 6 15 17

3 1 5 8 1 9 5 12 8 1 4 1

16 15 6 9 1 5 14 6 9 10 1 4 1

Слова – ключі:

19 3 18 14 12 10 7 13 12 8 7 20 – засновник Української

національної держави

16 7 14 17 9 13 11 – місце битви 11 – 13 вересня 1648 р.

21 7 4 7 15 7 10 – перша столиця Гетьманщини

2 23 18 2 23 6 14 11 20 – один із сподвижників Б.Хмельницького

22 18 15 18 5 24 18 21 8 1 – місце битви 18 – 30 червня 1651 р.

Завдання 5. Перевертиш.

Вони, захоплюючи їхні ноги, не повинні приховувати ворогів

Завдання 6. Придумати питання для команд – суперників.

ІІІ. Підсумки уроку.

Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.
Тема 4: «Українські землі в 60-х – 80-ті рр. XVIІ ст.»
Мета: виховувати почуття патріотизму, поваги до борців за незалежність;

систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи

просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й

поняття теми; домогтися розуміння учнями причинно-наслідкових

зв’язків в основних явищах і процесах історії України періоду Руїни

XVII; вдосконалювати вміння працювати в групах; робити висновки та

узагальнення, висловлювати власну точку зору; прислухатися до думки

іншої людини.Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – гра.

Хід уроку:


І. Організаційний момент.
ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1. Угорський кросворд. 1. Козацький гетьман у 1665 – 1676 рр.

 2. Протидія офіційній політичній владі.

 3. Необмежена монархія.

 4. Назва громадянської війни в 60-х – 80-х рр. XVII ст. в Україні.

 5. Гетьман Лівобережжя у 1672 – 1687 рр.

 6. Дорогоцінні знаки старшинської влади.

 7. Поселення, на певний час звільнене від податків.

 8. Місце битви козаків з московською армією 28-29 червня 1659 р.

Завдання 2. Робота з датами:

 1. 6 вересня 1658 р.;

 2. 17 жовтня 1660 р.;

 3. 30 січня 1667 р.;

 4. 18 жовтня 1672 р.;

 5. 13 січня 1681 р.

Завдання 3. Вікторина:

 1. Визначте спільні риси в діяльності гетьманів Правобережжя та Лівобережжя.

 2. У чому ви вбачаєте роль Запорозької Січі в українському державотворенні після смерті Б.Хмельницького?

 3. Чим був викликаний та які наслідки мав «великий згін» 1678 – 1679 рр. українців з Правобережжя?

Завдання 4. Позначте на контурній карті:

 1. Територію Української козацької держави за її найвищого піднесення.

 2. Територію Української козацької держави в 1659 р.

 3. Українські землі, що переходили до Османської імперії за Бучацьким договором.

 4. Позначте країни – союзниці Української козацької держави різних періодів боротьби з Польщею.

 5. Територію Української козацької держави, об’єднаної П.Дорошенком (червень 1668 – березень 1669 рр.)

Завдання 5. Визначте назву договору за його змістом:

 1. Українська козацька держава та Річ Посполита об’єднувалися в союзну державу; у межах Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств мало бути створене князівство Руське.

 2. Гетьманщина ставала автономною частиною Речі Посполитої, їй заборонялося вести незалежну зовнішню політику; несприйняття Лівобережжям домовленостей з Польщею призвело до поділу України по різні береги Дніпра.

 3. Перемир'я мало тривати 13,5 років; Правобережжя відійшло до Польщі, Лівобережжя – до Москви; Запорозька Січ потрапила під спільний контроль обох держав.

 4. Польща віддавала Туреччині все Подільське воєводство; Брацлавщина й Правобережна Київщина залишалися під владою правобережного гетьмана й протекторатом султана.

 5. Туреччина отримала Північну Київщину, Брацлавщину й Поділля; Москва – Лівобережну Україну та Київ; території Середньої та Південної Київщини між Бугом і Дніпром мали залишатися незаселеними протягом 20 років.

Завдання 6. Скласти запитання з вивченої теми для команд – суперників.

ІІІ. Підсумки уроку.

Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.
Тема 5: «Українські землі наприкінці XVII – у пер. пол. XVIIІ ст.»
Мета: виховувати почуття патріотизму, поваги до борців за незалежність;

систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи

просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й

поняття теми; домогтися розуміння учнями причинно-наслідкових

зв’язків в основних явищах і процесах історії України наприкінці XVII –

у першій половині XVIIІ ст.; вдосконалювати вміння працювати в

групах; робити висновки та узагальнення, висловлювати власну точку

зору; прислухатися до думки іншої людини.Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – гра.

Хід уроку:


І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.Завдання 1. Робота з датами.

 1. 1686 р.; 2) 1708 р.; 3) 1709 р.; 4) 1710 р.; 5) 1722 р.

Завдання 2. Про які події йдеться?

5 17 11 8 15 2 21 6 11

16 21 1 21 1 11 13 18 4 11

20 21 13 9 12 6 19 3 5 4 18 14 11 7

11 17 2 18 2 10

Слова – ключі:

12 6 3 22 11 14 – місто, де діяла перша Малоросійська колегія

7 9 4 17 2 15 2 5 23 11 19 – основний закон держави

20 18 1 9 7 9 – архітектурний стиль кінця XVII – початку XVIIІ ст.

17 7 9 1 9 16 18 3 17 10 7 15 24 – гетьман України у 1708 – 1722 рр

25 18 13 21 16 18 – гетьман України у 1687 – 1709 рр.

8 15 14 9 16 15 17 – один із видів мистецтваЗавдання 3. Кросворд. Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, в виділених клітинках вийде слово, яке означає повну незалежність держави від інших держав, здійснення нею власної внутрішньої та зовнішньої політики. 1. Гетьман України у 1727 – 1734 рр.

 2. Наказний гетьман України у 1722 – 1723 рр.

 3. Війна за вихід Росії до Балтійського моря.

 4. Гетьман України у 1687 – 1709 рр.

 5. Автор першої української Конституції.

 6. Країна, суперниця Росії у війні 1700 – 1721 рр.

 7. Найвищий орган управління Російською православною церквою з 1721 р.

 8. Ім'я гетьмана Самойловича.

 9. Місце нищівної поразки Карла ХІІ у 1709 р.

 10. Квадратне чи багатокутне земляне польове укріплення.

 11. Гетьманська столиця, яку було зруйновано за наказом Петра І.

Завдання 4. Впізнайте історичну особу за описом.

 1. Вихованець Києво-Могилянської колегії. З 1706 р. – чернігівський полковник. Був кандидатом у гетьмани у 1708 р., але Петро І його остерігався, говорячи, що «з нього може вийти другий Мазепа». Був наказним гетьманом України у 1722 – 1723 рр.

 2. Полковник, народний герой, керівник визвольної боротьби на Правобережжі. Вів переговори з І.Мазепою про возз’єднання Правобережної України з Лівобережною, але мав протилежні погляди на розбудову Української держави. У 1704 р. був заарештований, відправлений до Москви, а згодом – до Сибіру.

 3. Походив з чесько-литовського роду. Закінчив Києво-Могилянській колегіум. У 1706 р. був обраний генеральним писарем. Розробив «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького». У 1710 – 1742 рр. був гетьманом у вигнанні.

 4. Народився близько 1639 р. Навчався в Києво-Могилянському і Варшавському колегіумах, знав 10 мов. У 1669 р. поступив на службу до гетьмана П.Дорошенка, посів місце генерального писаря. Був гетьманом України у 1687 – 1709 рр. Багато зробив для розвитку української культури.

 5. Гетьман України у 1727 – 1734 рр. Упорядкував земельні відносини, провів переоблік земельних володінь, реформував судову систему, вперше встановив точний розмір державних податків, відновив право України торгувати на ринках Західної і Центральної Європи.

Завдання 5. Придумати питання для команд – суперників.

ІІІ. Підсумки уроку.

Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУрок як вид нестандартної форми навчання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconСценарії відкритих позакласних заходів, присвячених 140-річчю Лесі Українки
Квк, уроки-інтерв’ю, уроки-мандрівки, уроки-портрети, літературно-мистецькі композиції, шкільні конкурси читців-декламаторів та юних...
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУроки розвитку мовлення (РМ) (у+п) (у+п) Уроки позакласного читання (ПЧ)
Календарне планування уроків української літератури в 11 класі
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconІ-ііі ступенів Лісовська Т. Л. Дунаївці
Такі уроки допомагають розширити І удосконалити методику подання нових тем, зробити уроки більш ефективними
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУроки розвитку мовлення: усно письмово 1 Уроки поза класного читання (ПЧ) 2
Вступ. Книжка в житті людини, Книги в Київській Русі. Сучасний читач І його роль у новому «житті» твору
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconМатеріали міжрегіональної науково-практичної конференції
«Вигнання нацистських окупантів з України: пам’ять та уроки історії для сьогодення»
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconКонтрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест) І варіант
Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУроки з курсу "Християнська етика в українській культурі"
Дорога Добра: Посібник для вчителя / Упоряд. Е. В. Бєлкіна, Ю. В. Беззуб, В. П. Руденко – К.: Видавництво – с
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconЗа методичним, науковим та ідейним рівнем усі уроки, як правило, неоднакові. І це природно: різний вік І прагнення до знань у дітей, різні теми уроків І бачення їх словесником
Та всі уроки повинні забезпечувати І вчителю, І учням позитивні емоції, моральне здоров'я; виховувати у дітей прагнення досконало...
Уроки узагальнення для класу відповіді (уроки узагальнення для кл.) iconУнтц український науково-технологічний Центр
«Інновації в Україні: Уроки та рекомендації для наукового та освітнього лідерства в Україні»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка