Уроків з предмета «Художня культура»Сторінка1/6
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,73 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6

Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Методичний кабінетРозробка уроків

з предмета «Художня культура»

для учнів 9 класу

Старокостянтинів, 2011Розробка уроків з предмета «Художня культура» для учнів 9 класу

Упорядник - методист міського методичного кабінету Каменюк С.М.
Рекомендовано радою методичного кабінету протокол № 4 від 29.12.2010

Підготували члени міської динамічної групи вчителів художньої культури з питань розробки уроків з предмета «Художня культура» для учнів 9 класу ( кер. Каменюк С.М.)
Ярощук Світлана Іванівна, вчитель загальноосвітньої школи I –III ступенів №6;

Марчук Віра Миколаївна, вчитель загальноосвітньої школи I –III ступенів №7;

Куновська Тетяна Дантонівна, вчитель загальноосвітньої школи I –III ступенів №1;

Прудка Олена Миколаївна, вчитель загальноосвітньої школи I –III ступенів №5;

Барабах Тетяна Ярославівна, вчитель загальноосвітньої школи I –III ступенів №4;

Троханчук Алла Сергіївна, вчитель гімназії;

Кошуба Ольга Володимирівна, вчитель ліцею.

Заняття апробовано на базі загальноосвітніх навчальних закладів

м. Старокостянтинова

Тема. Архітектура як вид мистецтва.


Найбільшої похвали заслуговує той архітектор,

який уміє поєднати в споруді

красу і зручність для життя.

Лоренцо Берніні


Мета. Розширити знання учнів з архітектурного мистецтва;установити образний і функціональний взаємозв’язок принципів, відповідно до яких створюється архітектурна споруда;Ознайомити з класифікацією архітектурних споруд за призначенням.Розвивати естетичний смак, поважне ставлення до творів архітектурної спадщини світового значення;активізувати пошукові ініціативи учнів.Виховувати почуття відповідальності за збереження пам’яток архітектури рідного міста

Обладнання: репродукції із зображенням архітектурних чудес світу

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організація классу

II.Актуалізація базових знань

Вступне слово вчителя

Художня культура є невід'ємною частиною духовної культури людства. Вона відкриває людині шлях до прекрасного. Основа художньої культури - мистецтво, яке в художніх образах відображає дійсність, концентрує в собі головні особливості естетичного ставлення до світу. Мистецтво покликане виховувати художній смак людини, розвивати її здатність до творчості за законами краси.

? Який зміст ми вкладаємо в поняття «мистецтво»?

? Які ви знаєте види мистецтва в залежності від способу існування?

Види мистецтва
Просторові Часові Просторово-часові(синтетичні)

Живопис Музика Хореографія

Скульптура Література Театр

Графіка Кінематограф

Скульптура Цирк

Графіка Естрада

Архітектура

Декоративно-ужиткове мистецтвоIII.Розповідь вчителя

До групи візуальних видів мистецтва належать архітектура,скульптура, графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, художняфотографія. Кожен із них відрізняється способом відображеннядійсності, творчими завданнями митців, специфікою матеріалів, потрібнихдля створення художнього образу.Архітектура. Образотворче мистецтво

Ці види мистецтва відносяться до так званих просторових. Об'єднує їх те, що їх твори найбільш довговічні, зберігаються у віках. Можна сказати, що пам'ятники архітектури, шедеври живопису втілюють мрію гетівського Фауста: "Зупинись, мить, бо ти прекрасна". Образи всіх просторових мистецтв створюються художниками з мертвої матерії, їм надається форма, яка відповідає уявному зоровому образу, що виник у свідомості художника під безпосереднім враженням від дійсності чи створений його фантазією на підставі образів, збережених пам'яттю. Тому ці мистецтва ще можна було б назвати формотворчими. Але у широкий вжиток увійшли терміни "образотворчі мистецтва", "пластичнімистецтва" від грецького слова - ліпити, створювати форми.Архітектура (лат. architectura, від грец. architektekthon - будівничий) - мистецтво проектувати і будувати будинки та інші споруди (також їх комплекси), що створюють матеріально організоване середовище, необхідне людям для їхнього життя і діяльності, відповідно до призначення, технічних можливостей і естетичних переконань суспільства.Мета цього виду мистецтва - формування дійсності за законами краси при спорудженні будівель, що задовольняють потреби людини. Архітектура створює утилітарно-художній світ, відмежований від природи, такий, що протистоїть стихіям і дозволяє людям викорис¬товувати цей "олюднений простір" у відповідності з їх потребами і можливостями.
Образи архітектури принципово відмінні від образів інших видів мистецтва. Головне, що справляє враження в архітектурному творі, це його пропорції, ритміка об'ємних мас, які і роблять одну споруду величною, а іншу - примхливо-грайливою чи похмурою. У цьому розумінні архітектуру називають "застиглою музикою".

Як вид мистецтва архітектура естетично формує оточення людини,

прикрашає навколишнє середовище. Щоб краще розібратися в понятті

«архітектура», визначимо умови, яким має відповідати кожна споруда.

Давньоримський зодчий Вітрувій написав трактат «Десять книг про

архітектуру», у якому сформулював три основні вимоги до архітектури:користь, міцність і краса. Формулювання давньоримського архітектора

отримало назву «тріади Вітрувія». Розгляньмо ці елементи. Архітектурний ансамбль майдану Святого Петра. Ватикан (Італія)Функціональний бік архітектури.

Жодне будівництво неможливе без чіткого уявлення про те, що і для чого споруджується. Говорячи про користь споруди, ми маємо на увазі першу й основну її характеристику — функціональність.

Пряме призначення будівлі виявляється в її зовнішньому вигляді,характері внутрішніх приміщень. Житловий будинок, храм і навчальнийзаклад — три різні типи споруд. У кожного з них є своє призначення:в одному випадку — для житла, у другому — для проведення релігійних обрядів, у третьому — для навчання. Але всі вони маютьбути зручними.Кожна епоха й кожен народ створювали свої, тільки їм властиві,типи будівель, зумовлені соціальним ладом суспільства, формою державноївлади, побутовими особливостями, релігією, кліматичними таіншими чинниками. Яскравим прикладом архітектури СтародавньогоРиму є базиліки, античні театри, цирки. У Середні віки основними видами монументальних будівель були феодальні замки, монастирі,величні міські собори, а ХIХ століття ознаменувалося появою великих промислових будівель та споруд.Комплекс священних споруд. Карнак (Стародавній Єгипет)

Піраміди. Гіза (Єгипет) Хотинська фортеця.


Конструктивний бік архітектури. Будинки, як правило, будуються

на тривалий термін, тому важливо, щоб кожен із них був довговічним,

міцним.Треба заздалегідь вибрати потрібний будівельний матеріал,

зробити конструкції міцними. Технологічні особливості будівельних

матеріалів визначають і характер конструкцій. Змінюючись від епохи

до епохи, набуваючи в кожного народу особливих рис, будівельні

матеріали істотно впливали на характер архітектурних форм певного

часу.


Художній бік архітектури. Якщо будівля міцна і відповідає своєму

призначенню, витвором мистецтва її може зробити лише краса.

Дотримуючись цих вимог, митець створює шедевр архітектури, художній

образ якого вражає уяву глядача. Що ж таке художній образ в архітектурі?

Будівлі й споруди бувають суворими та замкнутими, подібно до єгипетських пірамід або середньовічних замків. Естетичне поняття краси споруди для стародавніх єгиптян було пов’язане з величною монументальністю та масивністю. Таке уявлення про красу втілене і в архітектурі Середньовіччя. Готичні храми також величні, але їхня краса інша. Це архітектура, що ніби звільнилася від земного тяжіння і спрямувалася вгору, до неба.

Так різні уявлення про красу народжують різні архітектурні образи.Три правила архітектури — користь, міцність і краса — тісно пов’язані між собою, доповнюють одне одного. «Неможливо було б назвати досконалою будівлю хоч і корисну, але недовговічну, так само, як і таку, що служить довго, але незручна, або ж ту, що має одне й друге, але позбавлена будь-якої краси» — це слова Андреа Палладіо, італійського архітектора епохи Відродження.Давньоруська архітектура. Кіжі О. Німеєр. Палац національного конгресуВиди архітектурної діяльності. Мистецтво архітектури покликане ство-рювати та організовувати середовище, в якому перебуває людина.Існує певна класифікація архітектурної діяльності.

Види архітектури

Містобудування — теорія і практика проектування й забудови міст, населених пунктів. При плануванні міста багато залежить від композиційного задуму архітекторів. Розподіл його частин, районів, спів-

відношення житлових територій із промисловими й багато іншого визна-чаються рельєфом місцевості, контуром берегової лінії, природними

ресурсами, наявністю водних проток, залізничного транспортного вузла.

Об’ємне проектування пов’язане зі зведенням будівель і споруд.

Архітектурні споруди класифікують залежно від їхнього призначення

на житлові, громадські та промислові.

Архітекторові належить величезна роль у виборі естетичного

оформлення житлової забудови, що визначає зовнішній вигляд населених

пунктів, їхній масштаб, образ, колірну гаму.Значною у сфері життє-забезпечення сучасного міста є роль громадських будівель. Вони поділяються на масові, що зводяться за типовими проектами, й унікальні, які є окрасою міста в цілому або одного з районів.

Виробництво і людина — ось два полюси проблеми, що постає перед

архітектором, який зайнятий промисловим будівництвом. Великий

масштаб і незвичність силуету виробничих будівель дають можливість

створювати сміливі, оригінальні композиції.Ландшафтна архітектура пов’язана з організацією садів, парків

та інших середовищ, для створення яких матеріалом є ландшафт

та природна рослинність. Мистецтво створення садів і парків відоме

людству із сивої давнини. До наших днів дійшла легенда про висячі

сади Семіраміди — одного із семи чудес світу.

Л. Корбюзьє. Версальський парк

Проект житлового масиву (Франція)

Амфітеатр («подвійний театр, театр по обидва боки») — архітектурний

винахід стародавніх римлян. Свого часу в Римі було зведено кілька таких

споруд, але пожежа, що сталася 64 р. н. е., знищила їх. Імператор Віспасіан

видав наказ щодо побудови нового амфітеатру, який за розміром і красою

мав перевершити всі попередні споруди. Так з’явилося на світ найвизнач-

ніше архітектурне диво Стародавнього Риму, що являло собою величезну

будівлю овальної форми (завдовжки 188 і завширшки 156 метрів, лише

арена вміщала близько 6 тисяч осіб).

Тут відбувалися бої гладіаторів, покази екзотичних диких тварин, театралізовані постанови полювання і навіть морських боїв. Офіційно ця будівля називалася амфітеатром Флавіїв. Згодом неподалік від неї було встановлено дуже високустатую — колос імператора Нерона. Вважають, що саме від неї, починаючи з VIII століття, архітектурна споруда перейняла назву Колізей, тобто «величезний».

Серед найвідоміших витворів садово-паркового мистецтва — парк

Версаля у Франції, прекрасні сади Італії епохи Відродження. Майстер

Ландшафтної архітектури послідовно розгортає в просторі низку

картин, чергуючи дальні й ближні плани, уміло розміщує природні

й архітектурні акценти.

Художньо-композиційні засоби архітектури.

Архітектура не зображає, а виражає характерні риси певної епохи й суспільства.Архітектурні споруди — це одягнені в камінь, метал або дерево «портрети» епохи. Основою мови архітектури є архітектурні форми, за

допомогою яких митець прагне втілити свій задум.Перше враження про будівлю ми отримуємо від її загальних архітектурнихформ. Вони утворюють основну об’ємно-просторову структуру будівлі й називаються композицією. Під окремими архітектурними формами ми розуміємо архітектурні й декоративні елементи, що мають частковий характер стосовно всієї композиції будівлі. До них належать колони, карнизи, фронтони, наличники вікон і дверей, скульптурні деталі ззовні і всередині споруди. Споруда може бути симетричною або асиметричною. В архітектурі багато чого ґрунтується на контрастах. Поєднання двох чи кількох елементів, які різко відрізняються один від одного за розмірами, формою і пропорціями, дає значний художній результат. Ще один прийом композиції — ритм. В архітектурі ритм — це поєднання й чергування об’ємів, колірних плям, фігур, світла і тіні.

_

IV.Творчі завдання для закріплення нового матеріалуВиди мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови.

 1. Я знаю, що історично склались стійки форми існування мистецтва, це…

 2. Я вважаю, що між мистецтвом і реальністю є взаємозв’язок, який виражається в…

 3. Я знаю, що кожен вид мистецтва має свої особливі засоби виразності, це…

 4. Я ціную мистецтво, бо без нього наша дійсність буде…

 5. Я вважаю, що у майбутньому з’явиться вид мистецтва___________________,який дасть людям змогу________________________, бо буде виражати___________________________________ .

 6. Намалюйте «Сяючого Аполлона» зі своїми музами. Подаруй кожному з героїв необхідний атрибут його діяльності, поясніть позу кожного героя.

 7. Заповніть таблицю:

  загальні особливості сприйняття мистецтв

  назва видів мистецтв

  просторові мистецтва
  часові
  просторово-часові
 8. Продовжіть рядок спільних слів, які характерні для різних видів мистецтва: композиція, ритм, інтонація, …

 9. З якою музою ви хотіли б спілкуватися? Який подарунок мріяли б отримати від неї?

 10. Ви – міністр освіти. Ваші пропозиції стосовно обов’язкових предметів мистецтва, необхідних у загальноосвітніх навчальних закладах.

Архітектура. Я знаю три види архітектури, це…

 1. Архітектурні споруди бувають…

 2. Заповніть таблицю своїх уподобань мистецьких епох:

назва епох

стильові особливості архітектури

приклади споруд

АнтичністьСередньовіччяВідродженняКласицизмНовий часСьогодення


 1. Заповніть порівняльну таблицю:
  архітектура

  скульптура

  спільне  відмінне 2. Складіть маршрутний лист світової подорожі, яку ви бажали б здійснити з метою відвідати певні культурні об’єкти.

 3. Опишіть усно або намалюйте будівлю школи ХХІІ сторіччя.

 4. Назвіть архітектурні відмінності, що відрізнятимуть ваше місто сьогоднішнє від того, яким воно стане, на вашу думку, через півстоліття. Зверніть увагу на те, чого місту бракує у наш час.

 5. У якому архітектурному стилі ви мріяли б побудувати власний будинок? Які мистецькі особливості ви бажали б бачити у ньому?


V. Завдання до дому ( по группах)

1.Скласти текст ведучого телепередачі, присвяченої архітектурній спадщині наего міста .

2. Організуйте візуальну подорож за темами:

-Прогулянка Акрополем; Сім архітектурних чудес України; Сім чудес світу.

Тема. Особливості скульптури як виду мистецтва

Скульптура подібна до вимовленого слова.

І треба, щоб це слово було енергійним.

Етьєн Моріс Фальконе

Мета. Навчити учнів розпізнавати та характеризувати твори об’ємної пластики (круглу скульптуру, рельєф);порівнювати основні види рельєфу;
Сприяти розвитку чуттєво-емоційного та естетичного сприймання світу;
асоціативно-образного мислення, цілісного бачення, вміння виділяти основне в явищах і формах.Залучення учнів до системного пізнання, вивчення зразків світового та національного мистецтва з творчим переосмисленням.

Тип уроку: засвоєння нових знаньХІД УРОКУ

І. Організація классу

II.Актуалізація базових знань

?Поміркуємо разом, чи можна за зовнішнім виглядом скульптури визначити час її створення.Які види скульптури вам відомі?

С


Тутмес. Скульптурний портрет цариці Нефертіті (Стародавній Єгипет)

кульптура — один із видів просторових мистецтв, що з різних матеріалів створює об’ємні зображення. Основним предметом зображення в скульптурі є людина, але митець не копіює натуру — він створює нову форму, втілює творчу ідею.

I
Рельєф «Битва Лапіфа

з кентавром». Парфенон

(Стародавня Греція)
II. Розповідь вчителя


Об’ємно-просторова

пластична мова скульптури.

Скульптура має особливу художню виразність:

вона об’ємна, її можна торкнутися, відчути

жорсткуватість чи гладкість поверхні, округлість

форм.

Світло є дуже важливим для скульптурногомистецтва. Митець розташовує об’єми й маси так,

щоб вони по-різному освітлювалися. Контрастна

боротьба відблисків світла і тіні посилює враження

руху. Будь-яка скульптура чуттєва до світла.Вона оживає лише під його дією. Скульптурабуде сприйматись по-різному при верхньому табоковому

освітленні, у похмуру чи ясну погоду. І скульптори обов’язково враховують це під час роботи. «Тіні, божественна гра тіней на античних мармурах! Можна сказати, що тіні небайдужі до шедеврів. Тіні за них чіпляються, обдаровують убранням»,— писав відомий французький скульптор Огюст Роден.Велике значення для скульптури має матеріал,

із якого вона зроблена. Під час створення образу враховуються виражальні можливості матеріалів, адже кожен із них має свій характер. Невипадково дивовижний портрет єгипетської цариці Нефертіті створений із піщанику. Поверхня цього матеріалу нагадує пористість людської шкіри, віднього ніби віє людським теплом. У мармуру інший характер, цей камінь наче світиться зсередини.У ньому втілюють ідеальні образи: материнство,любов.

Щек, Хорив та сестра їх Либідь»

Види скульптури. (конспект)

Скульптура розрізняється і за призначенням.Велика за розмірами скульптура, яка виражаєзначні ідеї й закріплена в певному місці, називається монументальною. Це пам’ятники героям, культові зображення, меморіальні скульптури. Скульптуру, що прикрашає парки, стадіони, храми, фасади будівель, фонтани, називають декоративно-монументальною.Станковою називають скульптуру, яка виготовлена на спеціальному верстаті з поворотним кругом і призначена для прикрашання інтер’єрів приміщень.Ще одним видом скульптури є дрібна пластика— невеликі фігурки: статуетки або композиції жанрово-побутового змісту. Такі вироби часто виконують роль сувенірів і дуже подібні доіграшок. Як скульптурні матеріали декоративна пластика використовує глину, дерево, виробне каміння,кістку, порцеляну, скло та інше.Залежно від того, як художник зображає людину, скульптура поділяється на бюст і статую.

Зображення кількох об’єктів — це фігурна група,або багатофігурна композиція. Залежно від змістускульптури визначаються її жанри: портрет, тематична композиція, анімалістичний жанр (зображення тварин).Сан-Сусі — резиденція короля

Пруссії Фрідріха ІІ.

Потсдам (Німеччина)Бюст кардинала

Паоло Емілі Дзаккіа

(Італія)Мирон. Дискобол

(Стародавній Рим)
Вплив скульптури на духовний світ людини різнобічний. Вона організовує простір, прикрашає середовище, в якому живуть люди, стає ідейно-емоційним центром, увічнює істинно людське, робить те, що є для нас дорогим і святим, наочно-зримим і близьким.

Від природних особливостей та способів обробки останнього залежить технічна обробра скульптури.М’які матеріали:глина,воск,пластилін,і т.д.служать для ліплення.

Тверді матеріали такі як:кам’яні породи,породи дерева,та ін.

Обробляють шляхом висікання або різьби, усунення зайвих частин

матеріала та поступового виявлення ніби прикованої у ньому об’ємної

форми.


Речовини, які можуть переходити з рідкого стану в твердий :гіпс,бетон, пластмаса,служать для відливання скульптур за допомогою спеціально виготовленихформ.

По відношенню до тла види скульптури поділяють на круглу скульптуру та рельєф.

Кругла скульптура вільно розміщується у просторі, а рельєф розташовується на площині, яка слугує її тлом.

До творів круглої скульптури належать ситатуї(фігура на повний зріст),скульптурні групи(декілька фігур, що створюють єдину композицію),статуетки (фігура, що значно менша на зріст), торс(зображення тулуба людини), бюст (погрудне зображення людини)тощо.

Рельєф – скульптурне зображення на площині, яке частково виступає над нею.Він може бути досить різноманітним за своїм призначенням і розташуванням.Рельєф буває у вигляді фризу, плафону або фронтальної композиції.

?Пригадайте рельєфи, що прикрашають старовинні будівлі.Які рельєфи створюють у наш час.

Рельєфи часто використовують для прикрашення стін будівель і пам’ятників.


Видатний французький скульптор Е.Фальконе писав : «…У якому б місті не знаходився барельєф і якої випуклості він не був би , необхідно поєднувати його з архітектурою….».

? Як ви розумієте слова видатного скульптора?
За рівнем випуклості рельєфні зображення поділяються на – барельєф, горельєф, контр рельєф.

«Живопис — мистецтво, на яке можна дивитися; скульптура — мистецтво,

яке можна обійти; архітектура — мистецтво, крізь яке можна пройти»

(Ден Райс).

«Зліпок передає тільки зовнішнє, я ж передаю і духовну суть. Я ося-

гаю всю правду, а не тільки ту, яка дається оку. Я підкреслюю риси,

що найбільше виражають настрій» (Огюст Роден).

IV.Контрольні запитання і завдання.

- Скульптура.Що означає в перекладі це слово?

-Продовжить речення:
Скульптура - це вид мистецтва, в якому образи дійсності ….

-Назвіть декілька найголовніших способів творення скульптури. В чому суть, на вашу думку ,виражальних засобів цього виду мистецтва?


-Види скульптури розрізняють за її призначенням. Скульптура поділяється на ……... (продовжити речення)

-Яка скульптура буває, як правило, великих розмірів, вона розрахована на складну взаємодію з архітектурою або ландшафтом?

- Якщо скульптор робить фігуру у повний зріст - це …., до стегон - …., зображення до пояса –….., від плечей - …….. (якщо із стесаними плечима - ……).

-Скульптурними групами називають композицію, де є…….

-Склалися два основні різновиди скульптури, які ?

…… — якщо є можливість розглядати скульптуру з різних точок зору,

…… - об'ємне зображення, розташоване на деякій площині.
- Скульптура малих форм - це …………….

V.Підготуйте доповідь з біографії та творчої діяльності одного з видатних скульпторів світу. Доберіть ілюстративні матеріали до неї.


Каталог: metod
metod -> Конспект уроку з літературного читання Тема уроку: Тарас Григорович Шевченко Матеріал для читання Андрій М’ястківський
metod -> Хрестоматі я з літературного читання для 2 класу 2013
metod -> Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)
metod -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
metod -> Українська література, 5-12 кл
metod -> Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури
metod -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
metod -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
metod -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Уроків з предмета «Художня культура» iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
Уроків з предмета «Художня культура» iconУроків «Художня культура»
Перлини готики. Взірці архітектури бароко. Архітектура класицизму. Модерн в архітектурі
Уроків з предмета «Художня культура» iconУроків курсу «Художня культура»
Перлини готики. Взірці архітектури бароко. Архітектура класицизму. Модерн в архітектурі
Уроків з предмета «Художня культура» iconМедицина та художня культура
Передмова
Уроків з предмета «Художня культура» iconХудожня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с

Уроків з предмета «Художня культура» icon«Осип Назарук. Роксоляна»
Міжпредметні зв’язки: художня культура, мистецтво, етнографія, українська література
Уроків з предмета «Художня культура» iconУрок 9 клас «Художня культура» Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія. Зарниці Юлії Миколаївни вчителя вищої кваліфікаційної категорії

Уроків з предмета «Художня культура» iconХудожня культура 9-11 класи І. Вступна частина
Організовуючи навчально-виховний процес на уроках художньої культури, варто використовувати різні методи, що є актуальними в системі...
Уроків з предмета «Художня культура» iconУрок аукціон для 10 класу, з предмету художня культура
Відродження; розвиток духовно-творчого потенціалу, художніх здібностей, умінь аналізувати й оцінювати твори мистецтва різних видів,...
Уроків з предмета «Художня культура» iconВимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М
Музична культура IX – І пол. ХV ст. Княжа доба. Духовно-християнська галузь культури


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка