Уроку №1-2 " " 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська літератураСкачати 337,08 Kb.
Дата конвертації11.06.2017
Розмір337,08 Kb.
ТипУрок

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №1-2
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Улас Самчук «Марія». Перший твір про Голодомор в Україні. Іван Багряний. Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення.

Мета: зробити огляд-екскурс української еміграційної прози та її представників; ознайомити учнів з основними віхами життя І. Багряного, його творами; розвивати навички аналізу й узагальнення, роботи з додатковими джерелами інформації; виховувати активну життєву позицію як вияву європейськості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрети письменників, виставка творів.

 Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку.

III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

IV. Узагальнення вивченого.

V. Висновок. «Мікрофон».

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №3
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Іван Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман.

Мета: опрацювати зміст роману; учити учнів коментувати зміст твору, визначати жанрові особливості, характеризувати образи, висловлювати своє ставлення до основних проблем, порушених у романі; розвивати навички роботи в групах; виховувати усвідомлення значення свободи для духовного розвитку людини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет письменника, текст твору, літературознавчий словник, епіграф.Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Узагальнення вивченого.

V. Висновок. Рефлексія.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №4
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Контрольний класний твір №1 «Творчість М.Куліша, Б.-І.Антонича, О.Турянського, Є.Маланюка, І.Багряного».

Мета: формувати в учнів уміння та навички логічно висловлювати власні думки на письмі, стимулювати до творчої діяльності.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Хід уроку:

I.Організаційна частина.

II.Перевірка засвоєних знань.

III.Повідомлення теми і мети уроку. Оголошення тем для написання твору.

IV.Написання твору.

V.Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №5
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Українська література 1940-1950-хрр. ХХ ст. участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко – видатний кінорежисер, засновник поетичного кіно, письменник.

Мета: зробити огляд літератури воєнного й повоєнного періоду; опрацювати творчу біографію О. Довженка, осягнути її трагізм.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет О. Довженка, текст «Щоденника», виставка творів, епіграф.Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Узагальнення.

V. Висновок.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №6
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Олександр Довженко. “Україна в огні”. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки.

Мета: опрацювати зміст кіноповісті; учити учнів вдумливо читати текст, коментувати найосновніші моменти, публіцистичні відступи; розвивати вміння виокремлювати провідні мотиви, проблеми, обговорювати їх з позиції сьогодення; виховувати національну самосвідомість учнів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: текст кіноповісті, літературознавчий словник, епіграф.Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Узагальнення вивченого матеріалу «Обери позицію».

V. Колективне складання тез-висновків.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №7
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Олександр Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої.

Мета: учити учнів коментувати текст твору, визначати основні теми й мотиви, характеризувати образи-персонажі; пояснити роль пейзажу та засобів індивідуалізації героїв; розвивати вміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей, розуміти взаємозв’язок конкретного із загальним.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: автопортрет письменника, ілюстрації, фото, текст твору, епіграф.Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Узагальнення вивченого матеріалу.

V. Висновки. «Мікрофон».

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №8
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Вступ.

Мета: розширити уявлення учнів про новітню українську літературу, проаналізувати сучасну літературну ситуацію, зокрема нові тенденції в українській поезії та прозі; визначити специфіку творів поетів II половини XX — початку XXI ст.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: урок-дослідження.

Обладнання: виставка творів письменників, словник літературознавчих термінів, міні-презентації, опорна схема «Типи дискурсів».

 Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Актуалізація опорних знань. «Мозковий штурм».

IV. Оголошення теми й завдань уроку.

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

VI. Підбиття підсумків.

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів. 

VIII. Домашнє завдання.ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №9-10
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Василь Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив ствердження людини в складному сучасному світі.

Мета: розкрити зв’язок українського дисидентського руху з явищем «шістдесятництва», дати загальну характеристику творчості поетів-шістдесятників; поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях В. Симоненка, охарактеризувати стильові особливості його поезії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрети шістдесятників, В. Симоненка, міні-виставка творів поета, план аналізу поетичних творів, епіграфи.Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

IV. Оголошення теми, завдань уроку.

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

VI. Підбиття підсумків уроку.

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VIII. Домашнє завдання.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №11
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Дмитро Павличко – відомий український поет, перекладач. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

Мета: подати найосновніші відомості про Д. Павличка, охарактеризувати мотиви його творчості, пояснити популярність пісенної лірики поета.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Д. Павличка, підручник, текст вірша.Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

V. Робота над твором Д. Павличка «Два кольори».

VI. Асоціативне мислення.

VII. Творча робота.

VIII. Підбиття підсумків уроку.

IX. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

X. Домашнє завдання.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №12
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: : Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. “Балада про соняшник” – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів.

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Івана Драча; опрацювати ідейно-художній зміст твору «Балада про соняшник»; розвивати вміння аналізувати поетичний твір, зв’язно й грамотно викладати свої думки; виховувати почуття доброти, душевну щедрість.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет І. Драча, збірки творів поета, епіграф.Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Актуалізація опорних знань. «Мозкова атака».

IV. Оголошення теми, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності чнів.

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

VI. Узагальнення вивченого.

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VIII. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №13
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Микола Вінграновський – поет, прозаїк, кіно митець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму “інтимного самозосередження”. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю».

Мета: подати основні відомості про творчість Миколи Вінграновського; охарактеризувати ідейно-стильові особливості його поезій.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет М. Вінграновського, збірка творів поета, питання для експрес-опитування, таблиця «Проблемне завдання», індикатор засвоєння матеріалу, повідомлення учнів.

 Хід уроку:I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Оголошення теми, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

V. Ідейно-художній аналіз поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…».

VI. Творче завдання.

VII. Підбиття підсумків уроку.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №14
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Ліна Костенко. Життєвий і творчий щлях. Риси індивідуального стилю.

Мета: ознайомити старшокласників із життєвим та творчим шляхом Ліни Костенко; розкрити жанрове й тематичне розмаїття її творчості; познайомити з особливостями індивідуального стилю; формувати власне ставлення до таких особистостей, як Ліна Костенко; виховувати любов до поезії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет Ліни Костенко, фотовиставка, виставка творів письменниці,епіграф до уроку, хронологічна таблиця.Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Мотиваційний етап.

III. Оголошення теми, мети уроку, цілевизначення.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями нового матеріалу.

V. Рефлексія.

VI. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №15
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Поезія Ліни Костенко. “Страшні слова, коли вони мовчать…”, “Українське альфреско”, “Хай буде легко. Дотиком пера…”, «Я вранці голос горлиці люблю…»,, “Недумано, негадано…”.

Мета: розглянути твори Ліни Костенко, визначаючи їх філософічну спрямованість і психологізм; розвивати вміння учнів задумуватися про вічні істини, про здатність людини протистояти уніфікації й насиллю над індивідуальністю; виховувати любов до поезії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання: портрет Ліни Костенко, примірники її творів, епіграф до уроку.Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Мотиваційний етап.

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

IV. Актуалізація опорних відомостей учнів.

V. Вивчення нового матеріалу.

VI. Закріплення знань, умінь та навичок.

VII. Підбиття підсумків уроку.

VIII. Домашнє завдання та коментар до його виконання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №16
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах “Маруся Чурай”. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.

Мета: формувати навички та уміння аналізу роману у віршах, уміти визначати жанр твору «Маруся Чурай», розглянути одну із сюжетних ліній — кохання Марусі й Гриця; розвивати акторські здібності старшокласників; виховувати старшокласників у дусі поваги до минулого та гордості за свій народ.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: урок-семінар.

Обладнання: портрет поетеси, роман «Маруся Чурай»; записи пісень «Ой не ходи, Грицю…», «Засвіт встали козаченьки», епіграф до уроку.

Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

III. Мотиваційний етап.

IV. Оголошення теми, мети. Цілевизначення.

V. Опрацювання навчального матеріалу.

VI. Узагальнення вивченого матеріалу.

VII. Домашнє завдання.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №17
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору – митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

Мета: утверджувати високі моральні цінності, прагнення зберегти кращі людські якості робити добро; формувати вміння творчо осмислювати прочитане; розуміти красу слова поетеси; на основі літературного дослідження створити цілісні образи родини Чураїв і Бобренків, їхній вплив на виховання дітей.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Ліни Костенко, роман у віршах «Маруся Чурай», збірка «Вибране», дві таблиці із переліком членів родин Чураїв і Бобренків, епіграф.Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

III. Мотиваційний етап.

IV. Оголошення теми, мети. Цілевизначення.

V. Опрацювання навчального матеріалу.

VI. Підбиття підсумків.

VII. Домашнє завдання.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №18
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Контрольна робота «Творчість О.Довженка, поезія «шістдесятників» (В.Симоненка, Д.Павличка, І.Драча, М.Вінграновського), творчість Ліни Костенко»

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю й корекції; розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, уміння аналізувати ліричні твори, висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх цитатами з тексту; виховувати кращі людські якості.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку:

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку.

II. Основний зміст роботи.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку.

ІV. Домашнє завдання.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №19-20
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі (“Мені зоря сіяла нині вранці…”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…”). Основні тематично-проблемні лінії. Україна – мрія та Україна знищена, скорена – у віршах поета (“Господи, гніву пречистого...”, “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я…”). Поезія Стуса – зразок «стоїчної»поезії у світовій ліриці.

Мета: розкрити учням звитяжний шлях В. Стуса, непересічність його таланту, ознайомити з творчістю поета.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: колективна лекція з елементами бесіди. Обладнання: портрет В. Стуса, виставка книг і статей про поета, збірки його творів, епіграф.Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Мотивація форми проведення уроку.

III. Вступне слово вчителя.

IV. Оголошення теми й епіграфа до уроку.

V. Основний виклад матеріалу під музичний супровід.

VI. Підбиття підсумків уроку.

VII. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №21
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ №7 «Усний твір на тему «Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості Василя Стуса»

Мета: формувати мовну культуру учнів, навчати самостійно викладати думки; продовжувати розвивати мовленнєво-комунікативні вміння створювати твори-роздуми за власним спостереженням та культуру зв’язного мовлення, підвищуючи рівень комунікативної компетентності, удосконалювати в них уміння добирати найістотніші факти и відомості для розкриття теми та основної ідеї твору; виховувати любов до поезії.

Тип уроку: розвиток мовлення.

Обладнання: схема побудови твору-роздуму, зразок творчої роботи.

 Хід уроку:

I. Оголошення теми, мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

III. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.IV. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №22
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Проза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття, національна специфіка, її новаторські особливості. Олесь Гончар. Життєвий і творчий шлях.

Мета: ознайомити старшокласників із життям і творчістю, громадянською й життєвою позицією Олеся Гончара, з’ясувати роль митця в духовному відродженні нації; учити добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати мовлення, допитливість, уміння зіставляти факти, робити висновки; виховувати активну громадянську позицію.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фотовиставка про життя і творчість О. Гончара, експозиція творів митця, епіграф.

Хід уроку:

І. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку.

II. Опрацювання навчального матеріалу.

III. Узагальнення вивченого матеріалу.

IV. Висновки.

V. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VI. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №23
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Олесь Гончар. Новела “За мить щастя”. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.

Мета: учити учнів аналізувати епічний твір, визначати новелістичний жанр, виділяти провідні ідеї, образи, розкривати їх, спираючись на текст; розвивати вміння використовувати деталі, кольорову гаму для розкриття стильової палітри твору; виховувати усвідомлення філософської сутності щастя людини, його відносності й короткочасності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: текст новели, літературознавчий словник, епіграфи.

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Узагальнення вивченого матеріалу.

V. Висновки.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №24
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Олесь Гончар. Новела-засторога “Залізний острів” з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів.

Мета: учити аналізувати епічний твір, виділити провідну ідею, схарактеризувати образи-символи, спираючись на текст; розвивати вміння аргументовано висловлювати думки; виховувати усвідомлення небезпеки цивілізаційних процесів, здатності сучасної людини зберегти в собі свою сутність, свої почуття.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: текст новели.

 Хід уроку:І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Узагальнення вивченого матеріалу.

V. Висновки.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №25
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Григір Тютюнник - один із найвидатніших новелістів. Життя і творчість.

Мета: зацікавити одинадцятикласників особою письменника та його творчістю, дати загальну характеристику стилю письменника, перейняти душі дітей красою його слова, розвивати навички визначення теми твору, його жанру, аналізу образів, художніх засобів, особливостей композиції, виховувати в учнів доброту, уміння співчувати та співпереживати, вдячність письменнику за його чудові твори.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: портрет Григора Тютюнника, твори письменника, епіграф.Хід уроку:

I. Організація класу.

II. Мотиваційний етап.

III. Актуалізація класу.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

V. Домашнє завдання.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №26
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Григір Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». “Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу.

Мета: познайомити учнів з новелою Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»; виробляти в учнів уміння аналізувати літературний образ, проводити філософське дослідження на матеріалі прочитаного твору, продовжуючи навчати учнів працювати в парах, у групі; розвивати творчу уяву й аналітичне мислення.

Обладнання: портрет Григора Тютюнника, твори письменника, епіграф.

Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

III. Повідомлення теми, мети уроку.

IV. Мотивація навчальної діяльності учнів.

V. Вивчення нового матеріалу.

VI. Оцінювання. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №27-28
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою. Повість-преамбула до роману-балади “Дім на горі”. Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традиції європейської балади.

Мета: ознайомити старшокласників із життєвим та творчим шляхом Валерія Шевчука; розкрити жанрове й тематичне розмаїття його творчості; познайомити з особливостями індивідуального стилю; повторити відомості про епоху бароко і його культуру.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Валерія Шевчука, фотовиставка, виставка творів письменника, хронологічна таблиця, епіграф до уроку.Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Мотиваційний етап.

III. Оголошення теми, мети уроку. Цілевизначення.

IV. Опрацювання навчального матеріалу.

V. Закріплення.

VI. Підбиття підсумків.

VII. Рефлексивно-оцінювальний етап.ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №29
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Валерій Шевчук. “Дім на горі” (повість-преамбула). Барокові притчові мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі.

Мета: продовжувати вчити визначати основні сюжетні лінії, пов’язані з різними долями людей, характеризувати образи, виділяти притчеві мотиви, вміти коментувати та пояснювати їхню бароковість, удосконалювати навички розшифровування символів, алегоричних образів; забезпечити умови для успішної діяльності учнів, зацікавити навчально-пізнавальним процесом.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Позакласне читання.

Обладнання: портрет Валерія Шевчука, фотовиставка, виставка творів письменника, хронологічна таблиця.

 Хід уроку:I. Організаційний момент.

II. Конференція.

III. Закріплення вивченого.

III. Оцінювання на уроці.

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №30
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Контрольна робота № 2. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування.

Мета: актуалізувати й узагальнити вивчене, виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю й корекції; розвивати пам’ять, зв’язне писемне мовлення, вміння висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх, аналізувати художні твори; виховувати любов до літератури, повагу до

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.Хід уроку:

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку.

II. Основний зміст роботи.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку.

ІV. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №31
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Українська історична проза. П.Загребельний – життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника.

Мета: дослідити розвиток жанру історичної романістики в складних історичних умовах; зробити огляд найвідоміших взірців української історичної прози; опрацювати біографію П. Загребельного, дати загальну характеристику його історичної прози; розвивати усне мовлення учнів, уміння працювати з додатковою інформацією; виховувати любов до художньої літератури, інтерес до національної романістики.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: виставка книжок історичної романістики, портретів П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика, епіграф.Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

II. Повідомлення теми й мети уроку.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Узагальнення вивченого матеріалу.

V. Висновки.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №32-33
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: П.Загребельний. Роман «Диво» Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична основа й художній символ. Образ Сивоока, князя Ярослава Мудрого . Наскрізні проблеми твору, його художні особливості.

Мета: опрацювати зміст роману, охарактеризувати особливості його композиції, відділити історичну достовірність і художній домисел; розвивати вміння аналізу образів-персонажів, розшифровувати їхній ідейний зміст.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: текст роману, фото Софії Київської в Києві, портрет Ярослава Мудрого.Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

IV. Узагальнення вивченого матеріалу.

V. Висновки.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Домашнє завдання.ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №34
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Сучасна українська література (огляд).

Мета: проаналізувати особливості постмодернізму в українській художній літературі останнього часу; ознайомити учнів із сучасними часописами та альманахами, сприяти глибокій та ґрунтовній літературній підготовці старшокласників, виховувати шанобливе ставлення до творчості.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Форма уроку: урок-бесіда.

Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Актуалізація опорних знань.

IV. Перевірка домашнього завдання.

V. Оголошення теми й завдань уроку.

VI. Основний виклад матеріалу.

VII. Підбиття підсумків.

VIII. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

IX. Домашнє завдання.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №35
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Українська російськомовна поезія (оглядово)

Мета: познайомити одинадцятикласників із життєвим і творчим шляхом російськомовних українських поетів; знати про російську поезію та її особливості, про ставлення цих поетів до історії українського народу, його культури та звичаїв; аналізуючи вірші, визначити основні теми творчості поетів; розвивати вміння учнів зв’язно й грамотно викладати свої думки; виховувати любов до поезії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрети поетів, збірки віршів, епіграф.Хід уроку:

I. Організаційний етап.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу.

V. Підбиття підсумків уроку.

VI. Домашнє завдання.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №36
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Контрольна робота № 3. «Творчість П.Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю» Тестування.

Мета: актуалізувати, систематизувати й узагальнити знання учнів, виявити рівень їхніх знань, умінь та навичок з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, удосконалювати навички аналізу літературного твору, порівняння та оцінювання літературних явищ, висловлення власних думок та вражень із посиланням на текст; виховувати повагу до літератури, її творців, прагнення до сповідування загальнолюдських цінностей.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.Хід уроку:

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку.

II. Основний зміст роботи.

III. Підбиття підсумків уроку.ІV. Домашнє завдання.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з НР

__________ А.М.Тумановська

"____"________________р.
ПЛАН УРОКУ №37
20 р.
Курс ІІІ
Предмет: Українська література

Тема: Урок-підсумок. Українська література від 20-років ХХ століття до наших днів

Мета: актуалізувати, систематизувати й узагальнити вивчений матеріал; удосконалювати навички систематизації та узагальнення, висловлення власних думок з приводу прочитаного, вміння визначати провідні риси та тенденції літературних явищ.

Обладнання: «портретна галерея» письменників, твори яких вивчалися, книжкова виставка «Прочитай, не пожалкуєш», кращі учнівські ілюстрації до творів, зошити, читацькі щоденники, аудіозаписи пісень на слова сучасних українських поетів.

Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого.

Хід уроку:

I. Актуалізація опорних знань учнів.

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку.

III. Повторення, систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.

ІV. Підбиття підсумків уроку.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Уроку №1-2 \" \" 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література iconУкраїнська література, 5-12 кл
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет "українська література" набуває особливої актуальності
Уроку №1-2 \" \" 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України
...
Уроку №1-2 \" \" 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література iconПрограма українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності
Уроку №1-2 \" \" 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література iconУроку Предмет: «англійська мова» Тема програми : «Комунікаційні технології» Тема уроку : «Сучасні засоби комунікації» 2 курс
...
Уроку №1-2 \" \" 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. К; 2010. 111с
Навчальний предмет. Українська література 11 клас. Розділ. Еміграційна література
Уроку №1-2 \" \" 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література iconУрок телеміст поезії для душі (українська література, англійська та американська література)
Розробка рекомендована для проведення в класах з поглибленим вивченням англійської мови, в яких викладається курс «Англійська та...
Уроку №1-2 \" \" 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література iconЗі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності
Уроку №1-2 \" \" 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література iconЗі змінами, внесеними у 015 році для класів пояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка