Уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведенняСкачати 220,12 Kb.
Дата конвертації05.07.2017
Розмір220,12 Kb.
ТипУрок

Українська література

11 клас (70 год, 2 год на тиждень) Академічний рівень


уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення
Українська література 1920 -1930

1

Вступ. Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями. Українська література XX ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті рр. ТЛ: «розстріляне відродження».

04.09
2

Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина. «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері...», «Пам 'яті тридцяти». Найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних» тем, культура віршування, потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму.

.07.09

Вивчити напам'ять: «Арфами, арфами...»,

«О панно Інно...»3

Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»). Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам 'яті тридцяти»). ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

11.09
4

Літературний авангард (Михайль Семенко).

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач авангардних тенденцій в українській поезії 20-х років. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення») ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.14.09
5

Київські «неокласики». Микола Зеров («Київ -традиція»), Максим Рильський («Молюсь і вірю...», «Солодкий світ!..»). Група київських «неокласиків», їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша Приналежність до групи М. Зерова, М. Рильського. Різногранний творчий шлях митців. Філософічність, афористичність їхньої лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність. ТЛ: філософічність, сонет.

18.09

Вивчити напам'ять:

одну 3 поезій (на

вибір).


6

Євген Плужник. «Для вас, історики майбутні..», « Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..», «Річний пісок...» Один із провідних поетів «розстріляного відродження». «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики.

21.09

Вивчити напам'ять:

одну з поезій (на вибір).7

Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

25.09
8

РМ № 1. Усний твір-роздум з приводу втрати людиною душевної гармонії та способів її повернення (на основі поезій П. Тичини, М. Рильського та Є. Плужника).

28.09

Написати контрольний домашній твір

9

Контрольна робота №1 (тест).

02.10
10

Проза. Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. Микола Хвильовий (Микола Фітільов). Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр. Тематичне і стильове розмаїття його прози.

05.10
11

Микола Хвильовий «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком.

09.10
12

Григорій Косинка (Григорій Стрілець). Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі.

12.10
13

Григорій Косинка. "В житах" — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість. ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.

16.10
14

Юрій Японський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».

19.10
15

Умовність зображення («Подвійне коло»(з роману «Вершники»), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

23.10
16

Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам'яті «Дитинство»(з роману «Вершники»). Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов'язку «Шаланда в морі» (з роману «Вершники»). ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.

26.10
17

Валер'ян Підмогильний. «Місто». Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі.

06.11
18

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.

ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.

09.11
19

Контрольна робота № 2 (твір).

13.11
20

Остап Вишня (Павло Губенко). «Моя автобіо­графія», «Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки». Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.

16.11
21

Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні. ТЛ: усмішка.

20.11
22

Драматургія. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920-1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, 1. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії.

23.11
23

Миколо Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах . Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

27.11
24

Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п'єси у наш час. ТЛ: сатирична комедія.

30.11
25

Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 р.) (огляд). Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І. Антонич, С. Гординський, Ю. Липа. Проза В. Стефаника, 0. Кобилянської, І. Вільде, 0. Турянського. Історична проза Б. Лепкого, Ю. Опільського, Катрі Гриневичевої.

04.12
26

Богдан-Ігор Антонич. «Автопортрет», «Вишні», «Зелена євангелія», «Дороги», «Різдво». Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. ТЛ: міфологізм, асоцітивність.

07.12

Вивчити напам'ять 2 вірші (на вибір).

27

Осип Туринський. «Поза межами болю». Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором).

11.12
28

РМ. Твір-роздум. "Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність". Письмово.

14.12
29

Контрольна робота № 3 (відповіді на питання)

18.12
30

Література рідного краю №1

21.12
31

ПЧ № 1.Остап Вишня і сучасність

25.12
32

Урок - підсумок.

28.12


Еміграційна література (огляд) «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця.


«Під чужим небом», «Стилет чи стилос?» Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи.


Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої.

1. Багряний. Основні віхи життя й творчості митця.


«Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.
Написати дом. контр, твір
Українська література 1940-1950 рр. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна». Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Сюрреалістичний канон і новаторський естетичний пошук.
Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення («Україна в огні»).


Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. ТЛ: кіноповість, публіцистичність.


Українська література другої половини XX-початку XXI ст. Українська література у другій половині XX ст. Спроба подолати канони соцреалізму. «Закулісний» розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. Явище «шістдесятництва», нью-йоркська група, постшістдесятники, українська «химерна проза». Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.

ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.


Поети-шістдесятники. Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом, [дейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна.

Василь Симоненко. «Задивляюсь у твої зіниці...», «Я...» Творча біографія митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»). ТЛ: віршові розміри (повторення).
Вивчити напам'ять:

одну з поезій (на

вибір).

Дмитро Павличко. «Два кольори». Основні відомості про поета, перекладача

Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.


Вивчити напам'ять
Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця. ТЛ: балада (повторення).


Микола Вінграновський. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...». Коротко про поета, прозаїка, кіиомитця. Учень О. Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю».
Вивчити напам'ять вірш.
Контрольна робота № 4 (відповіді на питання).


Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).

«Страшні слова, коли вони мовчать...» — ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. «Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості («Українське альфреско»).
Вивчити напам'ять: один вірш.
«Хай буде легко. Дотиком пера...»», «Я вранці голос горлиці люблю...», «Недумано, негадано...» Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. її сповідальність. Пейзажна і філософська лірика.


Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.
Вивчити напам'ять уривок з роману «Маруся Чурай»(на вибір)
Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини. ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.УРЗМ № 3. Творча робота з вираженням власного ставлення до поезії.


Василь Стус. «Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...», «Господи, гніву пречистого...», «0 земле втрачена, явися...», «Як добре те, що смерті не боюсь я...». Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Основні тематично-проблемні лінії: душа людини «перед вічністю високого неба» (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності і активної ції, формування себе); атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці. ТЛ: метафора (поглиблено).
Вивчити

напам'ять: «Мені зоря

сіяла нині вранці» або

«Як добре те, що

смерті не боюсь я» (на вибір).

Проза другої половини XX ст. Інтенсивний розвиток української прози (твори В. Дрозда, Є. Гуцала, В. Шевчука, Гр. Тютюнника, А. Дімарова, 0. Гончара, П.Загребельного та ін.). її новаторські особливості. Національна специфіка Розмаїття тематики й жанрове розмаїття.


Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О.Гончара -романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини («За мить щастя»).


Новела-засторога «Заданий острів» з роману «Тронка». Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів). ТЛ: новела, роман та його види.


ПРЗМ № 4. Контрольна робота № 5 (твір).


Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Коротко про письменника.

«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб.
Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. ТЛ: художня деталь (поглиблено).


Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою. Композиція роману-балади «Дім на горі» (повість-преамбула і збірка новел «Голос трави»). Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.


Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, цуші, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви.


Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада.


Українська історична проза. В лещатах радянської ідеології. Історичні твори 3. Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін. П. Загребельний. «Диво» (скорочено). Коротко про письменника Загальна характеристика історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі «Диво». Софія Київська як історична пам'ятка та художній символ.


Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець. ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).


Сучасна українська література (огляд). Історико-культурна картина літератури кінця XX - початку XXI ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховчиа, О. Забужко, І. Римарука,


В. Слапчука та ін.


Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.

ТЛ: постмодернізм (повторення).
Повторення вивченого. Контрольна робота № 6

(тестові завдання).
ПЧ № 2.


Українська російськомовна поезія (огляд). Українська тематика у творах Миколи Ушакова [«Стихи о Шевченко» та ін.), Леоніда Вишеславського («Мова» та ін.), Бориса Чичибабіна («С Украиной в крови...», «Тарас» та ін.) Леоніда Кисельова («Я позабуду все обиды...», «Цари», «Язык не может сразу умереть...»


Література рідного краю № 2.


Урок-підсумок.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення iconП\п дата зміст навчального матеріалу
Знає основні факти життя письменниці І сім`ї Косачів, з`ясовує, що сприяло літератур
Уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення iconУроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка
Поезія. Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних...
Уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення iconЗміст навчального матеріалу Кількість годин
Художній І науковий способи пізнання дійсності. Книга в духовній культурі суспільства
Уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення iconП/п Зміст уроку Дата
Вступ. Розвиток української мови. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування І впливу
Уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення iconДля дітей із зпр 5-9 класи Київ 2009 р
Основними компонентами програми є: зміст історичного навчального матеріалу, перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку

Уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення iconЛевіна Л. О. Дидактичні матеріали зі світової літератури для п’ятого класу
Посібник дозволить вчителеві урізноманітнити структуру уроків та методи їх проведення, спонукатиме учнів до додаткової роботи з предметним...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка