Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При міткаСкачати 158,17 Kb.
Дата конвертації03.04.2018
Розмір158,17 Kb.
ТипУрок

Українська література

11 клас

І семестр


уроку


Зміст програмового матеріалу

К-сть

годин


Дата

При-

мітка


Українська література 1920-1930-х рр.

1.

Вступ. Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.


ТЛ: «розстріляне відродження».

12.

Поезія. Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

13.

Павло Тичина. Найбільший модерніст 1920-х років. Звернення до «вічних» тем, культура віршування, потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...».


1
Вивчити нпапам’ять «Арфами, арфами...», «О панно Інно…».

4.

«Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти».

Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»). Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти»).ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення), кларнетизм.

15.

Літературний авангард (Михайль Семенко.) Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач авангардних тенденцій в українській поезії 20-х років. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»).

ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

16.

Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Приналежність до групи М. Зерова, М. Рильського. Різногранний творчий шлях митців. Філософічність, афористичність їхньої лірики.

Микола Зеров («Київ − традиція»)

ТЛ: філософічність, сонет.

1
Вивчити напам’ять 1 вірш (на вибір).

7.

Максим Рильський («Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..»). Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність.

1
8.

Євген Плужник. «Для вас, історики майбутні...», «Вчись у природи творчого спокою...». Один із провідних поетів “розстріляного відродження”. “Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність лірики.

1
Вивчити напам’ять 1 вірш (на вибір).

9.

«Ніч... а човен – як срібний птах!..», «Річний пісок...». Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

1
10.

РМ №1 (письмово). Характеристика ліричного героя у поезіях Євгена Плужника.

111.

Контрольна робота №1. Українська література 1920-1930-х рр. (поезія).

112.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Проза. Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.


113.

Микола Хвильовий (М. Фітільов). Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр.14.

«Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.

115.

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман у новелах «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті («Дитинство»).


ТЛ: роман у новелах.

116.

Ствердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку («Шаланда в морі»).

117.

Валер’ян Підмогильний. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі.


118.

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.

ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, іронія.

119.

РМ №2 (усно). Характеристика персонажів твору.

120.

ПЧ №1. Валер’ян Підмогильний. «Невеличка драма».

121.

Контрольна робота №2 (твір). Українська література 1920-1930-х рр. (проза).

122.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.


ТЛ: усмішка.

123.

«Моя автобіографія», «Сом». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.

124.

Драматургія. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії.


125.

Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах .


Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

126.

Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси у наш час.

ТЛ: сатирична комедія.

1Література в Західній Україні (до 1939 р.).

27.

Література в Західній Україні (до 1939 р.). Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич. «Зелена євангелія», «Різдво». Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.

ТЛ: міфологізм, асоціативність.

1
Вивчити напам’ять 1 вірш (на вибір).

28.

Осип Турянський. «Поза межами болю». Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором).

ТЛ: поема у прозі.

129.

Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

130.

Контрольна робота №2. Творчість Остапа Вишні, Миколи Куліша, Богдана-Ігоря Антонича, Осипа Турянського.

131.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Література рідного краю №1. Улас Самчук. Трилогія «Волинь».


32.

Узагальнення вивченого у І семестрі.Українська література

11 клас

ІІ семестр


уроку


Зміст програмового матеріалу

К-сть

годин


Дата

При-

мітка


Еміграційна література

33.

Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця.

134.

«Під чужим небом», «Стилет чи стилос?». Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи.

135.

І. Багряний. Основні віхи життя і творчості митця.

136.

«Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.

137.

РМ №3 (усно). Дискусія про усвідомлення значення свободи для духовного розвитку людини, активної життєвої позиції як вияву європейськості.

138.

ПЧ №2. Василь Барка. Роман «Жовтий князь».

1Українська література 1940-1950 рр.

39.

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

140.

Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.


41.

Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки («Україна в огні»).

142.

Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

143.

Контрольна робота №4. Еміграційна література, українська література 1940-1950-х рр.


Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

44.

Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна.

145.

Василь Симоненко. «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…». Творча біографія митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я…»).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

1
Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).

.


46.

Дмитро Павличко. «Два кольори». Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народ, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

1
47.

Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення).

1
48.

Микола Вінграновський. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…». Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О. Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю».

149.


Ліна Костенко. Творчий шлях. особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).

«Страшні слова, коли вони мовчать…» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. «Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості («Українське альфреско»).

1

Вивчити напам’ять один вірш (на вибір).

50.

«Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…». Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна і філософська лірика.

1
51.

Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.

152.

Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.


53.

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі.

154.

«Господи, гніву пречистого…», «О земле втрачена, явись…», «Як добре те, що смерті не боюсь я…».

Основні проблемно-тематичні лінії: душа людини «перед вічністю високого неба» (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності і активної дії, формування себе); атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці.ТЛ: метафора (поглиблено).

1
Вивчити напам’ять ««Як добре те, що смерті не боюсь я».

55.

Контрольна робота №5 (твір). Творчість поетів-шістдесятників.

1Проза другої половини ХХ ст.

56.

Проза другої половини ХХ ст. Розвиток української прози. Її новаторські особливості.

Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О. Гончара-романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.

157.

Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини («За мить щастя»).

158.

Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).

ТЛ: новела, роман та його види.

159.

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Коротко про письменника. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб.

160.

Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).

161.

Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок з давньою українською літературою. Композиція роману-балади «Дім на горі» (повість-преамбула і збірка новел «Голос трави»). Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.

162.

Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада.

163.

Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєність людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.

164.

Українська історична проза. П. Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі «Диво». Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ.

ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).

165.

Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

166.

Сучасна українська література (огляд). Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін.

167.

Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.

ТЛ: постмодернізм (повторення).


68.

Повторення вивченого. Контрольна робота №6 (тестові завдання).

169.

Література рідного краю №2. Володимир Лис. Огляд творчості.

170.

Урок-підсумок.

1Каталог: files
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> Тема жанри камерно-вокальної музики
files -> Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет
files -> Українські імена в світовій науці доктор філософії юрій дрогобич
files -> Уроку. "Весни розспіваної князь "
files -> Артюр Рембо (1854 1891)
files -> Видатні постаті херсонщини радянська епоха
files -> Курс лекцій київ «либідь» 1997 зміст передмова вступ тема східна азія. Тибет І великий степ у середні віки лекція китай (закінчення) Лекція великий степ
files -> О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка icon№ уроку Тема уроку Дата Примітка І семестр (48 годин)
Матеріал до уроку. «Літературне читання», «Зошит з літературного читання», с. 5–7
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconУроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення
Українська література XX ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconЗміст навчального матеріалу Кількість годин
Художній І науковий способи пізнання дійсності. Книга в духовній культурі суспільства
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconП\п дата зміст навчального матеріалу
Знає основні факти життя письменниці І сім`ї Косачів, з`ясовує, що сприяло літератур
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconПрограма гуртка (всього 20 годин) № з\п Тема заняття к-сть год
Вплив міжпредметних зв’язків на розвиток пошукових, експериментальних вмінь та дослідницьких навичок на базі гуртка з фізики
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconП/п Зміст уроку Дата
Вступ. Розвиток української мови. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування І впливу
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconУроку №12 Дата Клас 5
Тема уроку: Миколаїв в роки незалежності
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності
Дисципліна Спічрайтинг” викладається на 3 курсі у VІ семестрі та складається з двох модулів, які розраховано на 72 години, з них...
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Уроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка iconПрограма зарубіжна література для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Безумовно, такий стан розвитку усного мовлення не може не відбиватися на якості засвоєння теоретичних знань, та вимагає розробки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка