Усе рухалося, вирувало, було охопленоДата конвертації12.08.2017
Розмір445 b. • Усе рухалося,

 • вирувало,

 • було охоплено

 • думкою,

 • як жити далі.

 • ВольтерЗапишіть відповіді на запитання у стовпчик. Яке слово можна скласти з перших літер слів-відповідей?

 • Запишіть відповіді на запитання у стовпчик. Яке слово можна скласти з перших літер слів-відповідей?

 • 1. Що є основою ідеології Просвітництва?

 • 2. Визначте домінуючий настрій доби Просвітництва.

 • 3. Де розповсюдився широкий інтелектуальний рух у XVIIIст.?

 • 4. Як називається твір, у якому щасливе й досконале життя людей у суспільстві змальовується у вигляді гарної мрії чи далекої й недосяжної країни?

 • 5. Кого пропонували насамперед просвітити діячі XVIII cт., щоб змінити суспільство? • Раціоналізм

 • Оптимізм

 • Західна Європа

 • Утопія

 • Монарха

 • - Як ви думаєте, чому ключовим словом до теми уроку є слово розум?

 •  Час і місце виникнення

 • Час і місце виникнення

 • У XVIII ст. в країнах Західної Європи, особливо в Англії Франції, пізніше у Німеччині.

 • Соціально-економічні передумови

 • Криза старої феодальної системи і формування нових капіталістичних відносин.

 • Буржуазна революція в Англії (1688 – 1689), Велика французька революція (1789 – 1794), перебудова державних устроїв в європейських країнах.Надання великого значення розуму та досвіду як джерелу знань.

 • Надання великого значення розуму та досвіду як джерелу знань.

 • Критика недосконалого суспільного ладу, нерівності.

 • Віра в те, що ідеї можуть змінити суспільство, що моральне виховання людини – шлях до вдосконалення суспільства.

 • Прагнення повернутися до сутності природи, бо природа – розумна.у філософії – Дж.Локк, К.А. Гельвецій;

 • у філософії – Дж.Локк, К.А. Гельвецій;

 • у музиці Й.С.Бах, Й.Гайдн, Глюк,

 • у скульптурі – Е.М.Фальконе, Ж.А.Гудон.Вольтер, Д.Дідро, Ш.Л.Монтеск’є, Дж.Свіфт, Д.Дефо, Й.В.Гете, Ф.Шиллер, Г.Е.Лессінг;

 • Вольтер, Д.Дідро, Ш.Л.Монтеск’є, Дж.Свіфт, Д.Дефо, Й.В.Гете, Ф.Шиллер, Г.Е.Лессінг;В.Хогарт, Ж.Б.Грез, Ж.Б.С.Шарден;

 • В.Хогарт, Ж.Б.Грез, Ж.Б.С.Шарден;

Культ розуму та науки.

 • Культ розуму та науки.

 • Надання переваги досвіду.

 • Віра в перетворюючу силу ідей та освіти. Утвердження великої виховної ролі мистецтва у суспільстві.

 • Виховання гармонійної людини за законами розуму та природи.

 • Визнання впливу суспільного і природного середовища на формування людини.

 • Проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей.

 • Переосмислення питань світобудови й суспільного порядку.У XVIII ст. паралельно розвивалися три основні художні напрями – просвітницький класицизм, просвітницький реалізм і сентименталізм, а також існувало мистецтво рококо.

 • У XVIII ст. паралельно розвивалися три основні художні напрями – просвітницький класицизм, просвітницький реалізм і сентименталізм, а також існувало мистецтво рококо.

 • Завдання: опрацюйте матеріал, дайте відповідь на запитання:

 • - Що характерно для художнього напряму ?

 • - Які ідейні та художні особливості його визначають?

 • - Хто є представниками цього напряму?

 • - Які жанри використовували письменники?на новій основі продовжував традиції класицизму XVIIcт. Його представники віддавали перевагу об’єктивним законам мистецтва, що спиралися на розум. Література була рупором філософських та політичних ідей, з допомогою яких просвітителі намагалися виховати нову людину і змінити світ. Характерною особливістю було прагнення повчати людей, формувати нові моральні цінності та ідеали. Митці зосереджували увагу на конфліктах, які виникали внаслідок зіткнення героїв з недосконалим суспільством і труднощами при виконанні ними свого громадського обов’язку.

 • на новій основі продовжував традиції класицизму XVIIcт. Його представники віддавали перевагу об’єктивним законам мистецтва, що спиралися на розум. Література була рупором філософських та політичних ідей, з допомогою яких просвітителі намагалися виховати нову людину і змінити світ. Характерною особливістю було прагнення повчати людей, формувати нові моральні цінності та ідеали. Митці зосереджували увагу на конфліктах, які виникали внаслідок зіткнення героїв з недосконалим суспільством і труднощами при виконанні ними свого громадського обов’язку.

 • Проголошується ідея служіння всьому суспільству, справі свободи і справедливості. Герої охоплені ідеєю змінити існуючий порядок і встановити більш розумний і гуманний.Представники: Вольтер, Й.В.Гете, Ф.Шиллер. Улюблені жанри: трагедії, епопеї, оди.

 • Представники: Вольтер, Й.В.Гете, Ф.Шиллер. Улюблені жанри: трагедії, епопеї, оди.за основу бере принцип наслідування природи, основним естетичним принципом проголошує правдивість мистецтва.

 • за основу бере принцип наслідування природи, основним естетичним принципом проголошує правдивість мистецтва.

 • Головним об’єктом представники просвітницького реалізму обрали суспільне життя свого часу. Їх цікавили різні сфери соціального буття, стосунки між різними соціальними верствами, вплив середовища на людину. Вони сміливо виступали із соціальною критикою, викриттям несправедливих порядків і вад суспільства, їх згубного впливу на людину,утверджували в літературі тип активного, діяльного героя. Митців цікавила доля простої людини, тому вони зображували звичайних людей зі звичайного життя. Представники Д.Дідро, Дж.Свіфт, Г.Філдінг, Р.Б.Шерідан. Жанри: роман, повість, “міщанська” драма, памфлети.

 • утверджували в літературі тип активного, діяльного героя. Митців цікавила доля простої людини, тому вони зображували звичайних людей зі звичайного життя. Представники Д.Дідро, Дж.Свіфт, Г.Філдінг, Р.Б.Шерідан. Жанри: роман, повість, “міщанська” драма, памфлети.напрям, який утверджував “культ почуттів”, “культ серця”. Отримав назву за твором англійського письменника Л.Стерна “Сентиментальна подорож”. Для нього характерні увага до внутрішнього світу людини, возвеличення почуттів, культ природи, аналіз переживань у приватній сфері, утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів.

 • напрям, який утверджував “культ почуттів”, “культ серця”. Отримав назву за твором англійського письменника Л.Стерна “Сентиментальна подорож”. Для нього характерні увага до внутрішнього світу людини, возвеличення почуттів, культ природи, аналіз переживань у приватній сфері, утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів.Головний об’єкт зображення – життя людського серця. Представники: Л.Стерн, С.Річардсон, Ж.Ж.Руссо, М.Карамзін. Жанри: роман, щоденник, дорожні нотатки, елегія, драма.

 • Головний об’єкт зображення – життя людського серця. Представники: Л.Стерн, С.Річардсон, Ж.Ж.Руссо, М.Карамзін. Жанри: роман, щоденник, дорожні нотатки, елегія, драма.напрям, що розвивався незалежно від ідей Просвітництва. Його представники орієнтувалися на смаки аристократії, тому твори відзначаються особливою вишуканістю та витонченістю форм, пишністю й багатством засобів художньої виразності. Митці вважали, що витвір мистецтва має радувати й вражати зір, слух та уяву, нагадуючи про насолоди життя – красу, кохання. Тому характерні для творів естетизм, святковість, театральність, увага до дрібниць. Мистецтво рококо робило життя приємним, вишуканим, красивим. Воно тісно пов’язане з бароко. Представники: П.О.Бомарше, Д.Дідро, Х.М.Віланд.

 • напрям, що розвивався незалежно від ідей Просвітництва. Його представники орієнтувалися на смаки аристократії, тому твори відзначаються особливою вишуканістю та витонченістю форм, пишністю й багатством засобів художньої виразності. Митці вважали, що витвір мистецтва має радувати й вражати зір, слух та уяву, нагадуючи про насолоди життя – красу, кохання. Тому характерні для творів естетизм, святковість, театральність, увага до дрібниць. Мистецтво рококо робило життя приємним, вишуканим, красивим. Воно тісно пов’язане з бароко. Представники: П.О.Бомарше, Д.Дідро, Х.М.Віланд.

 •  Складіть сенкан на задане слово “Просвітництво”

 • Складіть сенкан на задане слово “Просвітництво”

 • 1 рядок – задане слово

 • 2 рядок – 2 прикметника

 • 3 рядок – 3 дієслова

 • 4 рядок – фраза – підсумок з 4 слів

 • 5 рядок – синонім до заданого слова

 • Наприклад: ПРОСВІТНИЦТВО

 • розумне, дидактичне

 • навчає, впливає, моралізує

 • культ досконалої природної людини

 • енциклопедіяОпрацювати статтю підручника, присвячену Вольтеру, прочитати “Простак” р.1 – 7.

 • Опрацювати статтю підручника, присвячену Вольтеру, прочитати “Простак” р.1 – 7.Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Стипендія ім. Григорія Сковороди
2011 -> Т. Г. Шевченка нан україни Павло Михед Слово художнє, слово сакральне
2011 -> «україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина»
2011 -> Гордість вінниччини
2011 -> Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій
2011 -> Розпад радянського союзу
2011 -> Розпад радянського союзу
2011 -> The Oral History Усна Історія of Independent Ukraine Незалежної України 1988-1991


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconВисока дивина світу барви І звуки хутора
Сонце І небесні світила, а й могутнє випромінювання Любови, що було у замірах Творця. Тому за одним махом усе одразу неможливо, як...
Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconЦікаві факти про видатних математиків
Життя І діяльність математиків простежується в усі часи від V ст до н е. І до XXІ ст н е. Дослідженням найбільше охоплено XVIII і...
Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconЛідія савченко випереджаючи час
На жаль чи на щастя, не зможу розповісти зворушливої легенди, як увійшов у моє життя образ Тараса Шевченка. Її не було, як не було...
Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconПатріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе
«Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина,...
Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconМустафа Кемаль Ататюрк
...
Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconЛітературний диктант григорій косинка у якій газеті вперше було надруковані твори Г. Косинки?
Якого року Г. Косинку було засуджено за «антибільшовицьку», «терористичну» діяльність? (1934 р.)
Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconКолектив Національного музею Тараса Шевченка бере активну участь у підготовці Повного зібрання творів Тараса Шевченка у 2 томах та Шевченківської енциклопедії у томах, що мають побачити світ до 2014 року
Хіх ст. З середини ж XIX ст свинцеве білило було без срібла, а цинкове було відкрите в 850 р. І широко використовуватися почало вже...
Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconВолодимир сосюра третя рота (проза)
Народився на тиждень раніше. Це було так. Мати на останнім місяці вагітності виходила а вагона, І її ударив в живіт гострим кутом...
Усе рухалося, вирувало, було охоплено iconВсе, що мав у житті, Він віддав для одної ідеї
Жертовне життя нашого земляка Осипа Тюшки було віддане боротьбі за волю України, його ім’я знали в Австрії, Німеччині, Канаді, сша,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка