В. КриничанськийСторінка1/5
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,93 Mb.
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної

адміністрації

В. КРИНИЧАНСЬКИЙ

“20” січня 2012 року
Відомості
про виконання плану основних заходів Великобурлуцькою

районною державною адміністрацією

за 2011 рік
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації протягом 2011 року проводив організаційне та кадрове забезпечення роботи апарату, голови та заступників голови районної державної адміністрації.

За 2011 рік відділ провів наступну роботу: 1. проводив організаційне забезпечення апаратних нарад голови райдержадміністрації за участю начальників структурних підрозділів райдержадміністрації щопонеділка;

 2. здійснював організаційне забезпечення проведення селекторних нарад керівництва Харківської обласної державної адміністрації з головами районний державних адміністрацій через канали зв’язку Укртелекому в районній студії;

 3. надавав дані про вакансії державних службовців райдержадміністрації;

 4. проводив організаційне забезпечення засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району;

 5. склав паспорт Великобурлуцького району на 2011 рік та оновлював його щокварталу;

 6. підготував та узгодив графік відпусток працівників райдержадміністрації на 2012 рік;

 7. надавав інформацію про працівників органу виконавчої влади, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 8. надавав щоквартальну інформацію про якісний склад державних службовців;

 9. надавав щорічну інформацію про якісний склад кадрового резерву;

 10. надавав річний звіт по кадрам до районного відділу статистики;

 11. здійснював аналіз виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації за строкам виконання;

 12. розробив комплексну програму роботи з кадрами на 2012 рік;

 13. проводив роботу щодо надання допомоги в розробці особистих планів стажування з особами, які зараховані до кадрового резерву, та щодо організації підвищення їх кваліфікації;

 14. проводив щоквартально засідання Ради по роботі з кадрами;

 15. направляв до Головдержслужби щомісячний звіт “Картка”;

 16. щомісячно готував інформацію про призначення і звільнення керівників територіальних органів, інших центральних органів виконавчої влади;

 17. проводив засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;

 18. готував проекти розпоряджень, заходів, інформацій та довідок згідно, з дорученнями голови, його заступників та керівника апарату районної державної адміністрації;

 19. надавав практичну допомогу в удосконаленні організаційної і кадрової роботи структурних підрозділів райдержадміністрації;

 20. здійснював аналіз виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації за січень – грудень 2011 року;

 21. підготовлював почесні грамоти, подяки, пам'ятні адреси;

 22. складав помісячний та щотижневий план роботи відділу та на кожний квартал 2011 року;

 23. складав помісячний та щотижневий план роботи районної державної адміністрації та на кожний квартал 2011 року;

 24. щоденно готувалась та надавалась до Харківської обласної державної адміністрації інформація про місце перебування голови райдержадміністрації на наступну добу та щотижнево на наступний тиждень;

 25. організаційно забезпечувалось проведення перевірок виконання делегованих повноважень виконавчими комітетами сільських та селищних рад та надавання їм методичної допомоги;

 26. підготовлено та направлено до обласної державної адміністрації інформацію про конкретні справи щодо покращення соціально-економічного становища пересічних громадян на наступний тиждень та на наступний місяць;

 27. працівники відділу брали участь у підготовці заходів до святкових та пам’ятних подій тощо.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації за 2011 рік :

1. Підготовлено та направлено до юридичного відділу апарату облдержадміністрації та до районної прокуратури копії розпоряджень голови райдержадміністрації прийнятих протягом 2011 року (№№1-498.)

2. Здійснювалось опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, їх реєстрація, тиражування та направлення заінтересованим юридичним та фізичним особам. Зареєстровано 498 розпоряджень голови райдержадміністрації.

3. Здійснювалось опрацювання вхідної кореспонденції, прийом та відправка електронної пошти, реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, опрацьовано 2215 вхідних документів та 2886 вихідних, організовувалась доставка документів за резолюцією голови райдержадміністрації згідно «Розносної книги».

4. Щоденно здійснювалось посвідчення гербовою та іншими печатками райдержадміністрації документів, які видавались, погоджувались або затверджувались керівництвом райдержадміністрації та державних актів на право власності на землю.

5. Здійснено перевірки структурних підрозділів райдержадміністрації – служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, фінансове управління, управління агропромислового розвитку,управління праці та соціального захисту населення, відділ з надзвичайних ситуацій, відділ містобудування та архітектури, культури та туризму архівний відділ райдержадміністрації з метою вивчення стану організації роботи із зверненнями громадян. В ході проведеної перевірки надано методичну допомогу, вказано на недоліки в роботі, складена довідка з рекомендаціями щодо їх усунення.

6. Здійснювався аналіз документообігу в райдержадміністрації помісячно.

7. Здійснювався аналіз звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації щомісячно.

8. Здійснювався аналіз виданих розпоряджень голови райдержадміністрації щомісячно. (498 розпоряджень).

9. Проводилась робота з документами «Для службового користування».

10. Списувались документи «До справи».

11. Здійснювалось списання та знищення бланків райдержадміністрації.

12.Здійснювалось укомплектування справ за номенклатурою.

13. Щомісячно складались плани роботи відділу.

14. Надавались методичні допомоги головам сільських та селищних рад та секретарям рад з питань роботи із зверненнями громадян.

 15. На виконання Закону України « Про звернення громадян» здійснювались організаційно-технічні заходи щодо організації особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, обліку письмових звернень, на 01.01.2012 надійшло 441 звернення громадян.

  16. На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» організовувались особисті прийоми громадян керівництвом адміністрації згідно з затвердженим графіком.

   17. Проведено 12 засідань комісії з питань розгляду звернень громадян.

18.Оформлено 13 протоколів колегії райдержадміністрації, своєчасно доведено рішення колегій до виконавців.

Протягом 2011 року відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації проведено аналіз кошторису за 2011 рік та аналіз використання коштів державного та місцевого бюджетів.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

Протягом 2011 року відділ був ознайомлений ЗУ «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України та зі змінами, які були внесені до вищевказаних законів.

Протягом звітного періоду сектором контролю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням 395 документів, у тому числі 84 документів минулих років.

Щомісячно проводився моніторинг питань та завдань, які були поставлені в документах. Найбільша кількість документів стосується паливно-енергетичного комплексу – 41, соціального захисту – 40, житлово-комунального господарства – 39, сільського господарства – 36, надзвичайних ситуацій – 34, внутрішньої політики - 25, освіти, сім’ї та молоді - 24.

З метою запобігання порушенням термінів виконання контрольних документів щомісячно проводився аналіз виконання управліннями, відділами райдержадміністрації розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, щотижнево на апаратних нарадах у голови райдержадміністрації заслуховувалась інформація начальників управлінь, відділів про стан виконання окремих розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, документів органів вищого рівня.

Введено в практику підготовку щотижневих нагадувань про наближення строків виконання. Протягом звітного періоду було надіслано в управління і відділи районної державної адміністрації нагадування про наближення термінів виконання 711 завдань встановлених у контрольних документах.

Проведена інвентаризація довгострокових контрольних документів. Документи що довгий час перебували на контролі і втратили актуальність були зняті з контролю.

За результатами виконання знято з контролю, як виконані 293 документи.

Станом на 01.01.2012 року на контролі в секторі знаходиться 102 контрольних документи. Із них 41 розпорядження та 20 доручення голови обласної державної адміністрації, 8 розпоряджень голови районної державної адміністрації, 33 листи, що надійшли з управлінь та відділів обласної державної адміністрації.

Їх виконання буде контролюватися протягом 2012 року.

Згідно з планом роботи сектором контролю проведено 11 перевірок щодо організації роботи з контрольними документами у структурних підрозділах районної державної адміністрації. За результатами перевірок складено довідки. Документи, як правило, виконуються. Відповіді, інформації на виконання документів надаються по суті з дотриманням вимог поставлених у документі. Під час перевірок керівникам управлінь та відділів нагадано про персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання контрольних документів. Відповідним працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, на яких покладені
обов’язки по роботі з контрольними документами надавались методичні рекомендації щодо оформлення відповідей відповідно до вимог інструкції по діловодству. На належному рівні організовано виконання документів у службі у справах дітей, відділі житлово-комунального господарства.

Щоквартально до обласної державної адміністрації надсилається звіт про роботу з контрольними документами у районній державній адміністрації.

З метою покращення роботи з контрольними документами 15 лютого 2011 року проведено семінар-навчання з працівниками відділу освіти.

Підготовлено матеріали для проведення колегій районної державної адміністрації, на яких розглядалися питання про підсумки роботи з контрольними документами та стан виконавської дисципліни. Засідання колегій відбулися


20 січня, 28 квітня, 29 липня та 26 жовтня 2011 року. За результатами рішень колегій підготовлені розпорядження.

Протягом 2011 року сектором з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, відповідно до затвердженого плану роботи здійснювалась систематизація та аналіз отриманої інформації за основними напрямками, які характеризують суспільно-політичну ситуацію в районі.

Щоп’ятниці готувалася та надавалася до управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації інформація щодо суспільно-політичної ситуації в районі.

Сектором здійснювався контроль за реєстрацією в районному управлінні юстиції новостворених партійних районних осередків та громадських організацій, а також за змінами у їх керівному складі. Проводилися співбесіди з лідерами районних осередків політичних партій: Партії регіонів, ВО «Батьківщина», КПУ, Народної партії, СДПУ(о), «За Україну!», «Фронт Змін», Соціалістичної партії України, Соціально-екологічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна», Партії пенсіонерів, «Сильна Україна», «Єдиний Центр», «Союз Лівих Сил», Християнсько-демократичний союз, партії «Відродження», Всеукраїнського політичного об’єднання «Жінки за майбутнє», «Наша Україна», а також з керівниками громадських організацій: районної організації ветеранів України, РО інвалідів «Союз Чорнобиль України», РО профспілки працівників АПК, РО профспілки працівників освіти і науки, РО профспілки працівників культури, РО профспілки медичних працівників, РО профспілки працівників держустанов, районної спілки ветеранів Афганістану, районного осередку ГО «Фронт змін», Великобурлуцького куреня ГО «Спілка Козачого Відродження» тощо щодо планування та ведення їх діяльності, організації суспільно-політичних заходів.

Протягом року сектор співпрацював з керівниками 13 релігійних громад, які зареєстровані та діють у районі. Здійснювався також контроль за діяльністю сект та незареєстрованих релігійних організацій. Через районні ЗМІ забезпечувалося інформування населення району щодо порядку проведення у православних храмах району Хрещенських богослужінь та обрядів освячення води у населених пунктах, проведення Пасхальних богослужінь та освячення пасок.

Сектор здійснював аналіз інформаційного простору району (випуски районної газети “Радянський патріот”) та щотижня надавалися відповідні звіти до головного управління облдержадміністрації.

Починаючи з червня 2011 року сектор забезпечує функціонування та наповнення матеріалами офіційного веб-сайту Великобурлуцької райдержадміністрації.

У І кварталі 2011 року сектором здійснювалася робота по створенню при райдержадміністрації громадської ради. Для підготовки установчих зборів по формуванню складу громадської ради, відповідно до постанови КМУ № 996 та згідно доручення голови райдержадміністрації від 1 лютого 2011 року № 02-03/8 була утворена ініціативна група. До її складу ввійшли представники районних громадських організацій та райдержадміністрації. Відповідальною особою за роботу з інститутами громадського суспільства було призначено завідувача сектору з питань внутрішньої політики.

9 березня у залі засідань райдержадміністрації сектором було організовано і проведено установчі збори, на яких утворено громадську раду при райдержадміністрації, до складу якої ввійшли представники 7 громадських об’єднань Великобурлуцького району. У цей же день за участю завідувача сектору внутрішньої політики було проведено перше засідання громадської ради, на якому були обрані керівні органи ради та затвердили Положення про громадську раду.

У ІІ кварталі сектором надавалась методична допомога громадській раді при райдержадміністрації, щодо підготовки та проведення громадських обговорень та слухань з питань затвердження нових тарифів на водовідведення та водопостачання у смт. Великий Бурлук.

Протягом року сектором з питань внутрішньої політики апарату РДА організовувались засідання Координаційної ради представників районних осередків політичних партій при райдержадміністрації. У їх роботі взяли участь представники районних організацій політичних партій: Народної партії, Партії регіонів, Соціалістичної партії України, Комуністичної партії України, ВО «Батьківщина», політичної партії «Сильна Україна», Партії пенсіонерів України, «Союз Лівих Сил», ВПО «Жінки за майбутнє». Організовувалися зустрічі керівників райдержадміністрації з активами районних громадських організацій: «Союз Чорнобиль України», Великобурлуцької РО ветеранів України, спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Протягом року сектор координував підготовку та проведення у районі заходів з нагоди державних свят та визначних і пам’ятних дат.

Через районні ЗМІ забезпечувалося інформування населення району про проведення суспільно-політичних заходів: відзначення 68-річниці визволення Великобурлуччини від фашистських загарбників та районний план заходів, оголошення через радіокомпанію про проведення громадських слухань щодо нових тарифів на водопостачання та водовідведення у смт. Великий Бурлук, у травні - про проведення у районному центрі святкових заходів до Дня Перемоги - 9 травня та 27 травня – свята до Дня захисту дітей, у червні - про проведення у районному центрі святкових заходів до Дня Конституції та Дня молоді, Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України та ін.

Сектором були підготовлені та надані для публікації у районній газеті “Радянський патріот” привітання від імені голови райдержадміністрації та голови районної ради з нагоди державних та професійних свят. Готувалися тексти виступів для голови райдержадміністрації та заступників голови райдержадміністрації під час проведення урочистих заходів.

На протязі 2011 року сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації було підготовлено на спільне засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району питання: про корупцію в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування та стан забезпечення правопорядку в районі за шість місяців поточного року та про протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та профілактика наркоманії в районі. Проводилися наради, засідання комісій з питань:

- стан дотримання законодавства і правопорядку в районі за 2010 рік;

- робота правоохоронних органів на протидії злочинності, корупції, контрабанди і підтримці належного режиму державного кордону;

- корупція в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування та стан забезпечення правопорядку в районі за шість місяців поточного року ;

- протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та профілактика наркоманії в районі;

а також контролювалися питання:

про стан допризовної підготовки в районі та надання підсумкових матеріалів до обласної державної адміністрації;

про хід виконання Плану облаштування прикордонної застави «Вільхуватка» на 2011 рік;

готувалися матеріали щодо підготовки аналітичних матеріалів за підсумками роботи районної призовної комісії у 2011 року та надання їх до обласної державної адміністрації;

щодо виконання Програми допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу;

про стан виконання заходів з мобілізаційної підготовки району у 2011 році;

про роботу районної призовної комісії під час весняної та осінньої призовних кампаній 2011 року;

розроблення методичних рекомендацій з окремих питань оборонної роботи та мобілізаційної підготовки.

Проводилася приписна та призовна комісії.

За 2011 рік державним реєстратором апарату райдержадміністрації проведено 568 реєстраційних дії, надано 1186 відомостей з ЄДР у вигляді виписок, довідок, витягів. Проведено звірку реєстру платників податків з даними Єдиного державного реєстру помісячно в 2011 році , всього складено 12 актів звірки.

План роботи запланований державним адміністратором апарату райдержадміністрації на 2011 рік виконано.

Підготовлено інформацію на виконання розпорядження КМУ від 22.04.2009 р. № 449-р про діяльність дозвільного центра.

Підготовлено інформацію на виконання доручення голови облдержадміністрації та Представництва державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Харківській області щодо усунення недоліків в організації роботи районного дозвільного центру.

Підготовлено оновлену форму Паспорту дозвільного центру (на лист № 21-20/180-4 від 16.03.2009 р.).

Протягом звітного періоду надано 23 консультації.

Протягом звітного періоду видано 20 документів дозвільного характеру.

Проведено засідання у Дозвільному центрі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних служб, інших установ, підприємств та організацій, уповноважених відповідно до наданих їх повноважень видавати документи дозвільного характеру, та які здійснюють роботу по прийманню, розгляду заяв, прийняттю рішень щодо видачі документів дозвільного характеру та безпосередньо видачі дозвільних документів.Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” та Посадових інструкцій працівників відділу за 2011 рік виконував наступні функціональні обов’язки:

- опрацьовано нові розпорядчі та нормативні акти з питань ведення Державного реєстру виборців, якими керується відділ у своїй роботі : Закони України, постанови ЦВК, укази Президента України, постанови КМУ, постанови ВРУ, та ін.;

- опрацьовано інструкцію користувача Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” (АІТС ДРВ) та вдосконалено навички користування даною програмою для роботи з базою даних виборців району;

- виконано роботи щодо проведення щомісячного періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

- за результатами опрацювання відомостей періодичного поновлення начальником відділу видано накази щодо внесення змін до реєстру;

- проводилося листування з відповідними установами та сільськими (селищною) радами з питань уточнення назв вулиць населених пунктів району;

- проводилось систематичне поновлення бази даних антивірусної програми;

- постійно проводилися перевірки бази даних на виявлення двійників в Реєстрі виборців та встановлювалися висновки по кратних включеннях виборців згідно відповідей на запити отримані від Великобурлуцького районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області;

- проводилась постійна робота над покращенням знань з питань організації ведення Державного реєстру виборців шляхом вивчення законодавства України та розгляду інформації про ведення Реєстру виборців розміщеної на офіційному сайті розпорядника Державного реєстру виборців;

- проводилося листування з регіональним відділом адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації з питань ведення Реєстру.Відділ культури і туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації, повідомляє що планові завдання за 2011 рік в цілому було виконано.

За звітний період структурними підрозділами відділу культури і туризму райдержадміністрації згідно плану було проведено 342 культурно-масових заходів, які включають в себе: 4, 10 січня книжково-ілюстративну виставку «Містерія Різдва» (ЦРБ) та конкурс святкових щедрівок «Святвечір до гурту скликає» (краєзнавчий музей), 5, січня тематичні екскурсії «Святвечір на Слобожанщині» (краєзнавчий музей) та виставку, присвячену 68-й річниці визволення смт. Приколотного від німецьких загарбників «Збережемо пам’ять про подвиг» (Приколотненський музей), 6 січня виставку майстрів декоративно-прикладного мистецтва, присвячену Різдв’яним святам (краєзнавчий музей) та літературно-музичну годину «Різдв’яна зірка на весь світ засіяла» (РДБ), 11 та 24 тематичні екскурсії, присвячені 68-й річниці визволення смт. Приколотного від німецьких загарбників «В боях за звільнення Приколотного» та «Степан Пугаєв – герой звільнення Приколотного» (Приколотненський музей), 12 січня свято колядок і щедрівок «Де святиться – веселиться свята Йорданська водиця» (ЦРБ), 14 січня гру-подорож «На ялинку-веселинку дітвору скликаєм» (РДБ), 17 січня українські вечорниці «Щедрий вечір, добрий вечір» (РБК), 19 січня прес-калейдоскоп «Заповідними стежками краю» (РДБ), 20 січня здача річних статистичних звітів у м. Харкові, а у ЦРБ оформлено книжково-ілюстративну виставку, присвячену Дню Соборності України «Сила нороду – в єдності». 21 січня проведено свято Соборності «Єднаймося, бо всі ми браття» (ЦРБ), літературно-музичну композицію «З Україною в серці» (РБК) та історико-патріотичну годину «Моя країна – соборна, вільна!» (РДБ), 25 січня поетичний вітраж, присвячений 120-й річниці з дня наролдження українського поета, громадського та державного діяча П.Тичини «Поетичний світ Павла Тичини» (ЦРБ). До Дня Героїв Крут поведено з 26 по 28 січня: виставку-вшанування «І у віки залізним кроком герої Крут ідуть» (РДБ), урок історичної пам’яті «І слава їх встає не вмерши» (РДБ) та «Спом’янути тую славу, що лишилась нам з-під Крут» (ЦРБ).

1 лютого проведено оформлено виставку з фонду музею, присвячену 68-й річниці визволення Великобурлуччини від німецько-фашистських загарбників (краєзнавчий музей), 2, 8 лютого проведено тематичні екскурсії «Невидимий фронт на Великобурлуччині» ( краєзнавчий музей) та зустріч з ветеранами-вчителями Великої Вітчизняної війни смт. Приколотне (Приколотненський музей), 3 лютого поетичні вітання, присвячені Дню визволення району від німецько-фашистських загарбників «Від дітей Вкраїни вам велика шана» (РДБ) та історичний урок «Ваш подвиг житиме в віках» (ЦРБ), 4 лютого святковий концерт, присвячений Дню визволення Великобурлуччини від німецько-фашистських загарбників «Пісні наших ветеранів» (РБК), 10 лютого тематичні екскурсії, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав (краєзнавчий музей) та виставку листів воїнів-афганців «Листи з війни» (Приколотненський музей), 11 лютого зустріч з учнями 10-11 кл. району та їх батьками із студентами та викладачами Харківського національного аграрного університету (РБК) та розважально-ігровий вечір, присвячений Дню всіх закоханих «З днем любові і кохання» (ЦРБ), 14 лютого бібліотечні уроки «Книга та бібліотека» та бесіду, присвячену Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Час ідосі не загоїв рани – цей одвічний біль Афганістану» (РДБ) та естрадну шоу-програму, присвячену Дню всіх закоханих «Love is...» (РБК), 15 лютого зустріч з воїнами-афганцями, присвячену Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Шляхами Афганістану» (Приколотненський музей), 17 лютого книжково-ілюстративну виставку, присвячену Міжнародному дню рідної мови «Барви рідного слова» (ЦРБ) та засідання клубу краєзнавців «Ріднокрай» на тему «Велесова книга» – безцінна національна реліквія» (РДБ), 18 лютого конкурс знавців рідної мови, присвячений Міжнародному дню рідної мови «Добре знаєш рідну мову? Долучайся й вигравай!» (ЦРБ), 21 лютого зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни Л.К. Градською та М.Я.Носачем (краєзнавчий музей), 22 лютого презентацію книги Келеберди І.А. «Когда кипели реки» (ЦРБ), 23 лютого тематичний вечір, присвячений Дню захисника Вітчизни «Будь вірний, сину, Україні!» (ЦРБ) та святковий концерт «Величне ім’я – Вітчизни захисник» (РБК), 24 лютого книжково-ілюстративну виставку, присвячену 140-й річниці з дня народження Лесі Українки «Високе світло імені і слова» (ЦРБ), 25 лютого виставку забутих книг, присвячену 140-й річниці з дня народження Лесі Українки «Я маю в серці те, що не вмирає» (РДБ) та літературний портрет «Ми не забудемо тебе, Лесю, талант твій б’є неначе дзвін» (ЦРБ), конкурс юних виконавців, присвячений Дню визволення Великобурлуччини від німецько-фашистських загарбників (ДМШ), 26 лютого танцювальний колектив «Слов’яночка» районного Будинку культури взяв участь у VІІІ відкритому бієнналє дитячої творчості «Від 5 до 10» (м. Харків).

1 березня проведено фольклорене свято веснянок та гаївок «А вже весна скресла» (ЦРБ), 2 березня фото-виставку, присвячену 67-й річниці подвигу героїв-ольшанців «Шляхи мужності і слави», «Життя і подвиг К.Ф.Ольшанського» (Приколотненський музей), 3 березня уроки по народознавству «Моя замля – земля моїх батьків», 4 березня урочисті збори та святковий концерт, присвячені Міжнародному жіночому дню 8 Березня «Воістину небесна і земна» (РБК), 6 березня колективи художньої самодіяльності РБК взяли участь у обласному культурно-мистецькому святі «Масляна на Коропових Хуторах» (Зміївський район), 9 та 10 березня заходи присвячені Т.Г.Шевченко книжково-ілюстративну виставку «Шевченкова вічність» (ЦРБ), літературні свята «І росяні вінки заплетені суцвіттям до ніг тобі Кобзарю кладемо» (РДБ) та «Є в Шевченка народження дата – дати смерті в Шевченка нема» (ЦРБ), 12 березня зустріч з майстринями художньої вишивки «І вишите моє життя на полотні» (ЦРБ), 13 березня дитячий оркестр народних інструментів районного Будинку культури взяв участь у VІІ традиційному Фестивалі оркестрів народних інструментів, присвячений 150-річчю від дня народження В.В.Андрєєва (м.Харків), 15 березня лекцію «Шляхами жіночого болю і пам’яті» (краєзнавчий музей), 16 березня виставку, присвячену 120-й річниці з дня народження українського письменника О.Слісаренка «Я – вогонь, я вихор, а вони спинятись не звикли» (РДБ), 17 березня зустріч з народними умільцями «Буйноцвіття народних талантів Бурлуччини» (РДБ), 18, 25 березня тематичні екскурсії «Культура та освіта жителів нашого краю в ХІХ ст.» (краєзнавчий музей), 21 березня літературний фонтан, присвячений Всесвітньому дню поезії «В душі поезії порив» (ЦРБ), 22 березня виставку декоративно-прикладного мистецтва, присвячену Всеукраїнському дню прицівників культури і аматорів народного мистецтва «Мистецький зорепад» (ЦРБ) та пізнавальну бесіду, присвячену Всесвітньому дню водних ресурсів «Вода найсмачніша у рідному краї, з криниці де батько і мати пили» (РДБ), 23 березня мистецьке свято, присвячене Всеукраїнському дню працівників культури і аматорів народного мистецтва «З духовних джерел Великобурлуцького краю» (РБК), 24 березня екологічний прес-репортаж, присвячений Всесвітньому дню водних ресурсів «Вода – першовиток буття» (ЦРБ), 28 березня тематичні екскурсії, присвячені 67-й річниці подвигу десентників під командуванням К.Ф.Ольшанського «Доля Героїв, які залишилися живими після десантної операції» (Приколотненський музей), 29 березня літературну годину, присвячену 120-й річниці з дня народження О.А.Слісаренка «Його крила виростали на бурлуцькій землі» (ЦРБ).1 квітня проведено годину корисної поради, присвячену Дню здоров’я в рамках програми «Здоров’я нації 2002-2011 рр.» «Бути здоровим престиржно» (РДБ) та свято гумору і сатири, присвячене Дню сміху «Смійся разом з нами» (ЦРБ), 5 квітня інформаційну бесіду на тему «Початкові знання про елементи книги та їх призначення» (РДБ), 6 квітня бесіду, присвячену Великодню «Великдень – День Святий» (краєзнавчий музей), 7 квітня книжково-ілюстративну виставку, присвячену 50-річчю першого польоту людини в космос «Дорога в космос» (ЦРБ), 8 квітня тематичні екскурсії, присвячені 25-й річниці Чорнобильської катастрофи «Гіркий полин Чорнобиля» (краєзнавчий музей), 9 квітня бесіду про першого космонавта незалежної України Л.К.Каденюка «Мы смотрим на звёзды – звёзды смотрят на нас» (ЦРБ), 12 квітня виставку-вернісаж, присвячену Всесвітньому дню книги і авторського права «Я – мудрість, бо я – книга» (РДБ), інформаційну годину, присвячену 50-річчю першого польоту людини в космос «П’ять десятиліть великого подвигу» (ЦРБ) та вікторину «Космічна людина» (РДБ), 13 квітня екскурсію, присвячену Дню авіації «Герой Радянського Союзу – І Каліберда, уродженець Великобурлуччини. Спогади» (Приколотненський музей), 14 квітня начальник відділу Мозговський М.В. взяв участь у Міжнародній науковій конференції «П’ятнадцяті Слобожанські читання», присвяченої 145-й річниці від дня народження П.Г.Фоміна (м. Харків), 15 виставку-експозицію, присвячену Дню пам’яток історії та культури «Обереги давньої спадщини» (ЦРБ) та представники нашого району взяли участь у ІІ обласній туристичній виставці «Харківське туристичне бієнале» (м. Харків), 16 квітня учасники художньої самодіяльності районного Будинку культури взяли участь у регіональному фестивалі дитячої естрадної пісні «Дюймовочка» (смт. Дворічна) та районному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Весняні дзвіночки – 2011» (смт. Великий Бурлук), 18 квітня День пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань (РДБ), 19 квітня стаціонарні експозиції «Події революції 1917 року та Велика Вітчизняна війна, відбудова народного господарства краю» (краєзнавчий музей), 20 квітня тематичні екскурсії, присвячені Дню Перемоги «Велич подвигу народного» та День Землі «Наша планета – колиска життя» (РДБ), 21 квітня екологічні читання, присвячені Дню довкілля «Довкілля – це чарівна казка у ньому сонечка ласка» (РДБ), 22 квітня літературно-релігійне свято, присвячене Великодню «Пасхальна веселка» (РДБ) та бібліотечну годину, присвячену Всесвітньому дню книги і авторського права «Книга – вікно у світ культурної багатогранності» (ЦРБ), 23 квітня фольклорне свято, присвячене Великодню «Великдень небом дане свято, нам відкриває сенс життя» (ЦРБ), 26 квітня виставку-пам’ять, присвячену 25-й річниці Чорнобильської катастрофи «Це крик душі, душі – це стогін, наш сум, наш біль, наш час» (РДБ), театралізований мітинг-реквієм «Під полиновою зорею» (РДБ), зустріч з земляками-ліквідаторами (краєзнавчий музей) та вечір пам’яті «Чорнобильська трагедія – біль України» (ЦРБ), 28 квітня колектив відділу разом з директорами музеїв взяли участь у засіданні спільної колегії райдержадміністрації з питання «Проблеми і перспективи розвитку музейної справи та культурної спадщини в районі».

З 4 по 9 травня було проведено до Дня Перемоги тематичні екскурсії «За мир в усьому світі, це значить за життя» (Приколотненський музей), виставку «Безсмертний подвиг» (краєзнавчий музей), виставку-панораму «Про минуле для майбутнього» (ЦРБ), тематичні екскурсії «Документи – свідки героїзму наших земляків» (краєзнавчий музей), літературний вечір за віршами поетів-фронтовиків «Згадуючи війну віршами» (ЦРБ), книжково-ілюстративну виставку «Перемога віє червоним прапором і не забути її у віках» (РДБ), зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни (краєзнавчий музей), районний конкурс військово-патріотичної пісні «Пісня у військовій шинелі» (РБК), мітинг та театралізоване дійство «Ваш подвиг не вмре, не загине...» (Меморіал Слави) та святкова дискотека (площа райцентру), 10 травня до Дня матері виставку художньої вишивки «Материнські обереги» (РБК) та 11 травня літературно-музичну композицію «Ми жінку-матір славимо в віках» (РБК), 12 травня виставку-портрет, присвячену 140-й річниці з дня народження українського письменника В.Стефаника «Вітрами й сонцем бог мій шлях намітив» (РДБ) та книжково-ілюстративну виставку, присвячену 120-й річниці з дня народження російського письменника М.Булгакова «Тричі романтичний майстер» (ЦРБ), 13 травня літературне свято, присвячене Дню матері «Моя ти нене, я ж твоя дитина, весь зміст душі завдячую тобі» (РДБ) та родинне свято «На фамільному гербі ми карбуєм вічне: Мати» (ЦРБ), 14 травня годину правових знань, присвячену Міжнародному дню Європи «Захищати права людини по-європейськи» (ЦРБ) та літературну подорож, присвячену 140-й річниці з дня народження В.Стефаника «Таємниця Стефаникового таланту» (ЦРБ), 16 травня інформаційну годину, присвячену Міжнародному дню Європи «Відносини України та Євросоюзу» (ЦРБ), 17 травня книжково-ілюстративну виставку, присвячену Міжнародному дню сім’ї «Сила родинного вогнища» (ЦРБ), 18 травня історичний екскурс, присвячений Міжнародному дню музеїв «Безцінний спадок давнини» (ЦРБ) та зустріч з директором краєзнавчого музею «Храми муз» (РДБ), 19 травня міні-інформину, присвячену Дню Європи «Європа – це дім, де живем я і ти» (РДБ) та книжково-ілюстративну виставку, присвячену 150-й річниці від дня перепоховання Т.Г.Шевченка «Через віки й серця – до Шевченка» (ЦРБ), 20 травня книжково-ілюстративну виставку, присвячену 150-й річниці від дня перепоховання Т.Г.Шевченка «Хай вічно сяє Шевченківська весна» (РДБ), літературно-мистецьке свято «Свого поета-Кобзаря, сім’я шанує вільна, нова» (ЦРБ) та літературну подорож «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття...» (РДБ), екологічну виставку, присвячену Міжнародному року лісів «О лісе мій! Моя колиско. Я дбатиму про доленьку твою» (РДБ), з 23 по 27 травня директор Великобурлуцького краєзнавчого музею взяла участь у короткотерміновому навчально-тематичному семінарі з підвищення кваліфікації директорів музеїв, головних зберігачів музеїв Харківської області та м. Харкова (ХОНМЦПККП), 24 травня урок духовності, присвячений Дню слов’янської писемності і культури «Слов’янський світ – єдність і розмаїття» (ЦРБ), 27 травня годину цікавих повідомлень, присвячену 55-й річниці з дня народження Чхаратишвили Г.Ш-Б.Акуніна російського письменника «На холмах Грузії» (РДБ), дитячо-мистецьку програму, присвячену Міжнародному дню захисту дітей «Твій рожевий світ, Україно» (площа райцентру) та пізнавальну годину, присвячену Дню слов’янської писемності і культури «Весь край слов’янський виличає ті славні їхні імена» (РДБ), 28 травня у районному Будинку культури були проведені випускні вечори для учній ліцею та ЗОШ, 31 травня розповідь-повідомлення на тему «Скажімо пагубним звичкам «НІ»» (РДБ).

1 червня проведено підготовлено та проведено урок права, присвячений Міжнародному дню захисту дітей «Ми – діти України, бо українська кров у нас тече» (РДБ), 3 червня годину поезії, присвячену Всесвітньому дню охорони навколишного середовища «Слухай сонце, вітер і траву» (ЦРБ) та поетичний вернісаж «Про природу тихим голосом» (РДБ), 5 червня колективи художньої самодіяльності РБК у районному фестивалі дитячої творчості «Музыкальная капель» (РБК), 6 червня тематичні екскурсії «Вишиванки нашого краю. Художнє вишивання – складова частина культури населення нашого краю» (краєзнавчий музей), 9 червня літературно-музичне свято «Пісня – нев’януча окраса української духовної культури» (РДБ), 11 червня колективи художньої самодіяльності взяли участь у святкових заходах, присвячених 10-й річниці створення Великобурлуцької районної організації Партії регіонів (РБК), 13, 23 червня тематичні екскурсії, присвячені 15-й річниці Конституції України «Закон і ми» (краєзнавчий музей), 14 червня виставку-перегляд, присвячену 100-річчю з дня народження російського письменника О.М.Волкова (1891-1977) «Через місток пам’яті» (РДБ), 15 червня мистецьку екскурсію «Барвиста Україна» (РДБ), 17 червня розповідь-читання, присвячену 100-річчю з дня народження радянського письменника В.П.Некрасова (1911-1987) «Майстер пера» (РДБ), 17 червня художні колективи РБК взяли участь у проведенні тематичного концерту, присвяченого Дню медичного працівника (РБК), 20 червня тематичні екскурсії, присвячені Дню пам’яті та скорботи «Ми повинні це пам’ятати» (краєзнавчий музей) та презентацію книги Юрова Ю.І. «Страницы наших биографий: Слобожанский край – прошлое и настоящее» (РБК), 21 червня годину цікавих повідомлень, присвячену 155-й річниці з дня народження англійського письменника Г.Хаггарда «Творчі грані Хаггарда» (ЦРБ), 22 червня мітинг-реквієм, присвячений Дню пам’яті та скорбори «Земле, 41-й не забудь» (Меморіал Слави), урок подвигу «Ми шануємо пам’ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг» (РДБ) та День скорботи «Набат пам’яті» (ЦРБ), 24 червня книжково-ілюстративні виставки, присвячені Дню молоді «Незрівняний молодості час» (ЦРБ), 15-й річниці Конституції України «Конституція України: шлях державотворення» (ЦРБ) та «Конституція! Ти наша воля і честь, ти світле завтра, надійне і ясне, прийдешнє й теперішнє наше» (РДБ), 25 червня День прав дитини «Громадянин України – це почесно, це гордо» (РДБ), усний журнал, присвячений Дню Конституції «Жити за основним законом» (ЦРБ) та урочисті збори і святковий концерт «Конституція – основний Закон України» (РБК), 26 червня естрадну шоу-програму, присвячену Дню молоді «Перехрестя кохання» (РБК), 29 червня проведено мандрівку в народну мудрість «Слово о полку Ігоревім – сторінка історії нашого району» (засідання клубу «Ріднокрай», РДБ).

1 липня проведено виставку етнографічних виробів Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. «Пам’ятки сивої давнини» (Приколотненський музей), 2 липня учасники художньої самодіяльності районного Будинку культури взяли участь у регіональному фестивалі пісенно-обрядового фольклору «Сьогодні Купала, а завтра Івана» (с. Сковородинівка Золочівського району) та регіональному фестивалі-конкурсі виконавців молодіжної естрадної пісні «Цвіт папороті» (Моначинівський СБК Куп’янського району), 5 липня начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації М.В. Мозговський взяв участь у виїзному засіданні колегії управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, 6 липня лекцію-екскурсію на тему «Велесова книга» (Приколотненський музей) та годину народознавства, присвячену Купальським святам «Заплету вінок, заплету шовковий» (ЦРБ), 9 липня етнічний престур по маршруту Харків-Великий Бурлук «Таємниця велесової книги», у якому взяли участь туристи із Запоріжжя, Дніпропетровська, Полтави, Києва, Харкова та Харківського району у супроводі групи журналістів, 14 липня виставку-презентацію «Рушниками долю мережу» (ЦРБ), 15 липня пізнавальну годину, присвячену 1025-й річниці хрещення Київської Русі «Відома і чута усіма кінцями землі» (РДБ), 20, 25, 28 липня тематичні екскурсії, присвячені історії Слобожанщини «Народна творчисть у Слобідській Україні», «Історія нашого краю у вишиванках», «Народні майстри Приколотного» (Приколотненський музей), 27 липня інформаційну годину, присвячену 1025-й річниці хрещення Київської Русі «Християнство в історії українського народу» (ЦРБ), 29 липня день поезії, присвячений 100-річчю з дня народження С.О.Васильєва «Перлини російської літератури» (РДБ), а 30 липня літературний портрет «Син Росії» (ЦРБ).

З 1-18 серпня проведено оглядові екскурсії на тему «Наш край в ХІІ-ХІІІ ст..» (краєзнавчий музей), 2 серпня виставку, присвячену 94-й річниці першого уряду України «Регіони України: вчора, сьогодні, завтра» (Приколотненський музей), 4 серпня виставку-хроніку, присвячену 20-й річниці незалежності України «Україна: історія великого народу» (ЦРБ) та етичний діалог на тему «Лишаймося люди – і я, і ти, щоб радість світу дарувати знову» (ЦРБ), 9 серпня фото-виставку, присвячену 68-й річниці визволення Харкова від німецьких загарбників (Приколотненський музей), 10 серпня книжково-ілюстративну виставку, присвячену Дню Державного Прапора України «Кольори, що дають надію» (ЦРБ), 15 серпня літературний вечір, присвячений 240-річчю від дня народження В.Скотта, англійського письменника «Странствующая звезда В.Скотта» (РДБ), 16 серпня тематичні екскурсії, присвячені 68-й річниці визволення Харкова від німецьких загарбників «В боях за Харків» (Приколотненський музей), 19 серпня урочисті збори та святковий концерт, присвячені 20-й річниці незалежності України (РБК), 20 серпня історичну подорож, присвячену Дню Державного Прапора України «Синій, як море, як день золотий з неба і сонця наш прапор ясний» (ЦРБ), 21 серпня заклади культури району взяли участь у підготовці та проведенні Дня територіальних громад району, присвяченого 20-й річниці незалежності України, 22 серпня книжкову виставку, присвячену Дню Державного Прапора України «Хай рідний прапор освячений назавжди в серці майорить» (РДБ), 23 серпня урочистий мітинг, присвячений Дню Державного Прапора України (РБК) та урок патріотичного виховання «Прапоре наш – зореносний світило» (РДБ), а до 20-ї річниці незалежності України історико-пізнавальні читання «Свято вимріяне поколінням» (ЦРБ) та інформаційну бесіду «Квітуй Україно та так, щоб почули, що є на планеті красуня така» (РДБ), 26 серпня літературну стежину, присвячену 155-й річниці з дня народження українського письменника І.Франка «Гордо стій, а не корися, хоч пропадь, але не зрадь» (РДБ) та літературний круїз, присвячений 140-й річниці з дня народження Т.Драйзера, американського письменника «Іскрометність блискучого таланту» (ЦРБ), 27 серпня книжково-ілюстративну виставку, присвячену 155-й річниці з дня народження І.Франка «Взірець величі духу» (ЦРБ), 30 серпня директор дитячої музичної школи Прасол В.І. взяв участь у нараді директорів дитячих музичних шкіл області (ДМШ №4 м. Харків), а в центральній районній бібліотеці проведено тематичний вечір, присвячений 155-й річниці з дня народження І.Франка «Вшановуємо пам’ять вічного каменяра».З 1 вересня проведено годину відвертої бесіди, присвячену Дню знань «Пройти життєвий лан – не поле перейти» (ЦРБ) та стаціонарну експозицію із фонду музею «Великобурлуччина сучасна» (краєзнавчий музей), 3 вересня учасники художньої самодіяльносі районного Будинку культури взяли участь у відкритому фестивалі обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці – плюс», який відбувся в селищі Малинівка Чугуївського району, 5 вересня оглядові екскурсії «Наш край в ХVІІ ст. Заселення нашого краю. Слобідські полки. Слобожанщина, Бурлуцька слобода» (краєзнавчий музей), 6 вересня виставку предметів ужиткового мистецтва «Народні майстри Приколотного» (Приколотненський музей), 8 вересня тематичну полицю «Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову» (ЦРБ) та персональну виставку «І мамине усе життя на рушниках читати можна» (РДБ), 10 вересня учасники художньої самодіяльносі районного Будинку культури взяли участь в етнічно-мистецькому фестивалі «Печенізьке поле», який відбувся в селищі Печеніги Чугуївського району, 12 вересня виставку-знайомство, присвячену 90-й річниці з дня народження С.Лема, польського письменника «Книги, які заслуговують уваги» (РДБ), 13 вересня лекцію «Народні умільці Великобурлуччини та їх вироби» (краєзнавчий музей), 15 вересня тематичні екскурсії на тему «Велесова книга» - джерело історії далекого минулого нашого краю» (краєзнавчий музей), 16 вересня працівники закладів культури району взяли участь у Великому Слобожанському ярмарку, який відбувся у м. Зміїв, а також зустріч з екологом, присвячену Міжнародному року лісів «Зелені шати лісів» (ЦРБ) та виставку хоббі «У кожного є доля, є талант і кожен має Божу іскру» (РДБ), 19 вересня тематичні екскурсії, присвячені 70-й річниці початку підпільно-партизанського руху в Україні (Приколотненський музей), 20 вересня тематичні екскурсії, присвячені 70-й річниці початку підпільно-партизанського руху в Україні «Невидимий фронт» (краєзнавчий музей), 21 вересня книжковий огляд літератури, присвячений Міжнародному дню миру «Хай буде мир на всій землі» (РДБ), 22 вересня книжкову виставку, присвячену 200-й річниці з дня народження М.Фарадея, англійського вченого-хіміка «Хімія – область чедус» (ЦРБ), урок історичної пам’яті, присвячений 70-й річниці початку підпільно-партизанського руху в Україні «Уклонімося низько до землі тим, хто в серці вічно буде жити» (ЦРБ) та розповідь-читання «Уклонімося тим, хто поліг у бою, хто прикрив рідну землю собою» (РДБ), 27 вересня інформаційну годину, присвячену 70-м роковинам трагедії Бабиного Яру «Подзвін Бабиного Яру» (ЦРБ) та день краєзнавства, присвячений Дню туризму «Мальовнича Великобурлуччина» (РДБ), 28 вересня вечір-портрет, присвячений 105-й річниці з дня народження І Багряного «Безкомпромісний і творчо багатоликий» (ЦРБ), 29 вересня літературну стежку, присвячену 155-й річниці з дня народження українського письменника І.Франка «Гордість стій, а не корися – хоч пропадь, але не зрадь» (РДБ), 30 вересня професійне свято, присвячене Всеукраїнському Дню біблотек «Щоб серця проростали красою» (ЦРБ) та годину біблотечних запитань і відповідей «Біблотека – вимір для книжок, а книги то трудяги-бджілки» (РДБ), а до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру урок мужності «Секретна трагедія людства» (РДБ).

3 жовтня проведено вечір-вшанування, присвячений Міжнародному дню людей похилого віку «Уклін тобі осіннє покоління» (РДБ) та засідання клубу «Берегиня» на тему «Коли серця теплом зігріті» (РБК), 4 жовтня оглядові екскурсії «Най край в XVІІ ст. Заселення нашого краю. Слобідські полки. Слобожанщина. Бурлуцька слобода» (краєзнавчий музей), 5-28 жовтня тематичні екскурсії, присвячені 67-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників «Ніхто не забутий і ніщо не забуто» (краєзнавчий музей), 8 жовтня районний фестиваль дитячої естрадної пісні «Зоряний дощ» (РБК) та 8-9 жовтня учасники художньої самодіяльності РБК взяли участь у регіональному конкурсі виконавців естрадної пісні «Золота осінь – 2011» (м. Первомайськ), 11 жовтня оформлено виставку-діалог на тему «Що ти знаєш про Євросоюз» (ЦРБ), 12 жовтня інформаційну годину «Дорогою в Європу» (ЦРБ), 13 жовтня виставку-вернісаж, присвячену Дню художника «Життя в картинах квітне, зігріте між долонь» (ЦРБ), 14 жовтня літературно-краєзнавчийц екскурс, присвячений Дню українського козацтва «Ми – нащадки твої, кошовий атамане, мужніх лицарів Дикого поля» (РДБ) та літературно-музичну композицію «Козацькій славі жити у віках» (ЦРБ), 19 жовтня економічно-правовий практикум «Головні орієнтири національної економіки» (ЦРБ), а також 19-20 жовтня методист ЦРБ Грідасова Л.В. взяла участь в обласному практикумі з питань проведення третього раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету», 20 жовтня годину практичних рекомендацій «Рукотворна пісня на папері» (РДБ), з 23 по 27 жовтня директор РБК Гонтар Г.В. взяла участь у короткотерміновому навчально-тематичному семінарі з підвищення кваліфікації (м. Харків), 24 жовтня оформлено книжково-ілюстративну виставку «Криниця при дорозі край села і журавель похилений над нею» (РДБ), 26 жовтня проведено православний круїз на тему «Православна культура Слобожанщини» (РДБ) та лекції «Народні умільці Великобурлуччини та їх вироби» (краєзнавчий музей), 27 жовтня історичний урок, присвячений 67-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників «Ваш подвиг житиме в віках» (ЦРБ), 28 жовтня урочисті заходи та святковий концерт, присвячений 67-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників «Згадаймо ті роки» (РБК).

1, 8, 23 листопада проведено тематичні екскурсії, присвячені Дню пам’яті жертв голодоморів в Україні «Колосок життя» (краєзнавчий музей), 2 листопада лекцію, присвячену Дню пам’яті жертв голодоморів в Україні «Кому це потрібно?» (краєзнавчий музей), 4 листопада образотворчий альманах «Диво – джерело народної творчості» (ЦРБ), 5 листопада інформаційну годину, присвячену 65-й річниці заснування організації об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури: «ЮНЕСКО – 65» (ЦРБ), 7 листопада виставку, присвячену 73-й річниці з дня народження В.О.Щербаня «Життя віддане людям» (Приколотненський музей), 9 листопада літературно-музичну композицію, присвячену Дню української писемності та мови «О слово рідне! Українське слово!» (ЦРБ) та конкурс на краще читання «Мова – це безмежна душа народу, гордість, слава, єдність роду» (РДБ), 11 листопада виставку, присвячену 190-й річниці з дня народження російського письменника Ф.М.Достоєвського «Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі» (РДБ), 14, 21 листопада екскурсії, присвячені Дню пам’яті жертв голодоморів в Україні (Приколотненський музей), 15 листопада оглядові екскурсії «Сьогодення нашого краю» (краєзнавчий музей), 16 листопада урок толерантності «Як виховувати толерантну особу» (ЦРБ), 17 листопада правову гру «Я маю право жити на землі: творити, дихати, учитись» (РДБ), 19 листопада районне свято, присвячене Дню працівників сільського господарства «Благословен їх рід на цій землі» (РБК), 22 листопада день новинок-цікавинок «Юним умільцям» (РДБ), 24 листопада книжково-ілюстративну виставку, присвячену Дню пам’яті жертв голодоморів в Україні «Слідами української гологофи» (ЦРБ) та вечір-спомин «Землі моєї – ревний біль і жаль» (РДБ), 25 листопада віче-реквієм, присвячений Дню пам’яті жертв голодоморів в Україні «Лиш пам’ять спомин береже» (РБК), 28 листопада книжково-ілюстративну виставку «Незалежність: шляхи і долі» (ЦРБ), 29 листопада День екології «Збережемо довкілля заради життя» (ЦРБ), а начальник відділу взяв участь у засіданні колегії управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації, 30 листопада інформаційну годину «Світоглядний вибір народу» (ЦРБ).

1 грудня проведено книжково-ілюстративну виставку, присвячену 75-й річниці з дня народження О.С.Масельського «Життя, віддане людям» (ЦРБ) та годину відвертої розмови, присвячену Дню боротьби зі СНІДом «Голка сміється і плаче» (РДБ), 2 грудня інформаційну виставку, присвячену Міжнародному дню інвалідів «Повір у себе» (ЦРБ), книжково-ілюстративну виставку «Хто сказав, що ми не можемо змінити світ» (РДБ) та відкриття містечка майстрів «Диво рукотворне» (краєзнавчий музей) та ІІІ-й районний фестиваль-конкурс народної творчості місцевого самоврядування «Таланти твої, Великобурлуччино» (РДБ), 5 грудня книжково-ілюстративну виставку, присвячену Всеукраїнському тижню права «Права людини – ідеї, норми, реальність» (ЦРБ) та ювелійну візитку, присвячену 80-й річниці з дня народження Г.Тютюнника «Джерела могутнього таланту» (РДБ), 6 грудня правову гру, присвячену Всеукраїнському тижню права «Я маю право жити на землі: творити, дихати, учитись» (РДБ) та тематичний вечір, присвячений Дню Збройних сил України «Будь вірний, сину, Україні!» (ЦРБ), 7 грудня книжково-ілюстративну виставку, присвячену Всеукраїнському тижню права «Наші права – щасливе дитинство» (РДБ) та урок історичної пам’яті, присвячений 75-й річниці з дня народження О.С.Масельського «Моя земля – земля моїх батьків» (ЦРБ), 8 грудня історико-публіцистичний портрет, присвячений 75-й річниці з дня народження О.С.Масельського «Поспішайте творити добро» (ЦРБ) та урок правових знань, присвячений Всеукраїнському тижню права «Гендерна освіта молоді» (ЦРБ), 9 грудня бесіду, присвячену Всеукраїнському тижню права «Є право – значить є надія» (ЦРБ) та день правових знань «Громадянин України – це почесно, це гордо» (РДБ) та коментоване читання «Життя відстояти на світі спроможна тільки доброта» (РДБ), 10, 21 грудня тематичні екскурсії «Перший розум наш» /про життя і діяльність Г.С.Сковороди/ (краєзнавчий музей), 12 грудня оглядові екскурсії, присвячені місцевим пам’яткам культури для школярів 5-11 кл. (Приколотненський музей), 14 грудня калейдоскоп професій «У світі професій...) (РДБ), 19 грудня театралізоване дійство, присвячене Дню Святого Миколая «У ніч Святого Миколая» (РБК) та літературне свято «Я Святого Миколая у віконце виглядаю» (РДБ), 20 грудня виставку-вернісаж «У звичаях, традиціях народу, ти душу краю рідного пізнай» (РДБ), урочисті збори та святковий концерт, присвячені Дню міліції (РБК), 22 грудня книжкову виставку «Мій барвистий край» (ЦРБ), 27 грудня урок духовності, присвячений 10-й річниці з дня відкриття Свято-Преображенського храму в смт. Великий Бурлук «Вбрати серцем божу суть» (ЦРБ) та урочисте відкриття головної ялинки району «З Новим роком і великі і малі» (РБК), 28 грудня новорічний ранок для дітей району «Здраствуй, Новий рік!» (РБК), 30 грудня молодіжно-розважальну програму «В пошуках Діда Мороза» (РБК).

Кожну п’ятницю та суботу протягом року в районному Будинку культури проводилися молодіжні дискотеки.

Протягом звітного періоду затверджувалися плани роботи відділу на наступний тиждень, місяць, квартал, рік та надавалися довідки про виконання плану роботи за даний період до відділу організаційно-кадрової роботи апарату.

За звітний період було здійснено методичний виїзд до виконкому Катеринівської, Рубленської, Андріївської, Шипуватської, Новоолександрівської, Міловської, Григорівської та Підсередненської сільських рад та Великобурлуцької селищної ради з питань вивчення стану виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та надання їм методичної допомоги.

Заходи, відповідно плану роботи на 2011 рік, відділом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації в основному виконано.

Надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території району не зареєстровано.

Вжиті організаційні заходи щодо виконання вимог:

розпоряджень обласної державної адміністрації

- від 30 серпня.2001 року № 581 “Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”;

- від 24 листопада 2010 року № 646 “Про заходи щодо безаварійного попуску осінньо-зимових паводків, льодоходу і весняної повені у 2010-2011 роках” та лист - від 19 листопада 2010 року № 639 “Про затвердження плану комплектування курсів державної установи “Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області” слухачами на 2011 рік”;

- від 26 червня 2009 року № 347 та райдержадміністрації від 15 липня 2009 року № 167 “Про організацію заходів з підготовки та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”

- від 22 березня 2011 року № 111 “Про заборону відвідування населенням хвойних лісів і в’їзду до лісів області транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки протягом 2011 року”;

- від 10 травня 2011 року № 236 “Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2011 року”;

- від 20 травня 2011 року № 277 “Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах”;

листів (доручень) обласної державної адміністрації

- від 17 вересня 2010 року № 01-62 / 6364 “Про виконання Комплексного плану заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2010-2011 років”;

- від 25 жовтня 2010 року № 01-62/7391 “Щодо виконання плану організаційних і практичних заходів Харківської обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, управлінь, організацій і установ щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах області у зимовий період 2010-2011 років”;

- від 25 жовтня 2010 року №01-62/7392 “Щодо виконання Комплексного плану організаційних і практичних заходів Харківської обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, управлінь, організацій і установ щодо безаварійного попуску осінньо-зимових паводків, льодоходу і весняної повені у 2010-2011 роках”

розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації та інших контрольних і поточних документів, а також надані інформації про їх виконання.

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 22 червня 2011 року № 346 “Про утворення обласного оперативного штабу”, підготовлено проект розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 червня 2011 року № 200 “Про утворення районного оперативного штабу”. Створено районний оперативний штаб для вжиття невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях та загибелі людей у місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах і затверджено його посадовий склад.

Розроблено “Місцеву цільову Програму розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) Великобурлуцького району Харківської області на 2011-2013 роки”, яка затверджена рішенням V сесії VI скликання районної ради від 18 лютого 2011 року № 60-VI.

Розроблено 13 проектів розпоряджень, 5 доручень голови райдержадміністрації, а також 4 наказів начальника цивільного захисту (цивільної оборони) Великобурлуцького району.

З метою підготовки керівного складу та працівників районної державної адміністрації, виконкомів селищних і сільських рад, підприємств, організацій та установ району, організовано проведення занять на курсах державної установи “Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області”. Всього підготовлено 49 посадових осіб (при плані 48), що складає 102, 1%.

На обласних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів підготовлено з питань цивільної оборони (цивільного захисту) 6 посадових осіб (при плані 5). Майстром виробничого навчання міських курсів м. Лозова (НКП ЦЗ та БЖД м. Куп’янськ) навчання проводились на учбовій базі району виїзною формою занять. Підготовлено 43 чоловіка (при плані 43).

Навчання населення з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та діям при виникненні НС та ліквідації їх наслідків проводилось фахівцями відповідних служб через засоби масової інформації району. На сторінках газети “Радянський патріот”, радіокомпанією Великобурлуччини “Патріот” (Лукашова Л.М.) забезпечено протягом року надання в спеціальних рубриках інформаційного матеріалу для навчання населення виконанню заходів цивільного захисту (цивільної оборони), безпеки життєдіяльності, дотримання санітарно-гігієнічних норм, профілактики інфекційних захворювань, харчових отруєнь та отруєнь дикорослими грибами, правил пожежної безпеки, попередження дорожньо-транспортного травматизму, травмувань виробничого та побутового характеру, правил поведінки на льоду та воді, а також правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Всього опубліковано 28 інформаційних матеріалів та надано по районній радіотрансляційній мережі 76 тематично-інформаційних звернень до громадян.

На виконання доручення першого заступника голови Харківської облдержадміністрації, голови обласної комісії з питань ТЕБ та НС Бабаєва В.М. від 17 лютого 2009 року 3 01-62 / 892, 28 лютого 2011 року проведено засідання районної Комісії з розглядом питання “Про стан виконання організаційних заходів щодо проведення роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, навчання вимогам безпеки життєдіяльності, дотримання правил безпеки у побуті”.

Надана методична допомога щодо організації роботи консультаційних пунктів ЦЗ (ЦО) при виконкомах селищних і сільських рад згідно “Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту про ЖЕО та сільських (селищних) радах”, затверджених наказом МНС України від 7 червня 2011 року № 587, а також укомплектування їх поновленим учбово-наглядним матеріалом для підготовки населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

Надана методична допомога керівному складу підприємств, організацій та установ району в підготовці та проведенні 6 комплексних об’єктових тренувань, 14 штабних об’єктових тренувань, 6 тактико-спеціальних навчань та 6 навчально-тренувальних занять на ПНО.

6 липня 2010 року проведено командно-штабне навчання органів управління та сил оперативного реагування Великобурлуцької районної ланки ТП ЄДС ЦЗ Харківської області щодо готовності їх до ліквідації НС природного характеру, пов’язаних з пожежами в природних екосистемах. Опрацьовані дії керівного складу, сил та залученої техніки підприємств і організацій району відповідно задуму навчання – - виникнення пожежі лісових насаджень Великобурлуцького лісництва (урочище “Дібровне” квартал 149) внаслідок необережного поводження з вогнем із загрозою загоряння та задимлення приватного сектора населеного пункту с. Плоске.

Щомісячно, кожної 3 середи, проводилися контрольно-технічні перевірки централізованого оповіщення та зв’язку з абонентами. Комплексні технічні перевірки автоматизованої системи оповіщення Харківської області “Сигнал ВО”, апаратура якої знаходиться на обслуговувані цехом телекомунікаційних послуг № 15 ХФ Публічного АТ “Укртелеком”, проводились кожної 3 середи 1 місяця кварталу з включенням сигнальних сирен.

Проводилось методичне забезпечення та організація роботи районної комісії з питань ТЕБ і НС.

В 2011 році було сплановано 10 засідань районної комісії з питань ТЕБ та НС з розглядом 22 питань.

Всього проведено 14 засідань (планових – 10, позачергових – 4), на яких було розглянуто 27 питань, з них планових – 22, позачергових – 4, контрольних – 1.

Робота комісії була направлена на вирішення питань, пов’язаних з:

- забезпеченням безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків;

- організацією проведення роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, навчання вимогам безпеки життєдіяльності, дотримання правил безпеки у побуті;

- забезпеченням пожежної безпеки та функціонування місцевої пожежної охорони;

- попередженням пожеж у лісах і польових захисних лісосмугах;

- попередженням загибелі людей на водоймах району при відпочинку на воді та льоду;

- виконанням Комплексного плану заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки Публічного АТ “Великобурлуцький сироробний завод”;

- станом організації зберігання, використання СДОР, отрутохімікатів, токсичних речовин, непридатних відходів сільського господарства та твердих побутових відходів;

- незадовільним станом очисних споруд на території району;

- утриманням протирадіаційних укриттів на території району та проведенням їх технічної інвентаризації;

- виконанням заходів забезпечення безперебійного теплового, електричного та газового постачання, а також сталого функціонування дорожнього та транспортного господарства в осінньо-зимовий період.

На засіданнях доповідали, заслуховувались і виступали керівники та представники:

- Великобурлуцького районного відділу Головного управління МНС України в Харківській області (Лещенко Ю.В.);

- відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктупи райдержадміністрації (Зажарська Н.Е.);

- районної санепідемстанції (Терещенко В.М.);

- Великобурлуцького лісництва (Мутильов О.М.);

- Великобурлуцької центральної районної лікарні (Пристенська Л.І.)

- Великобурлуцького району електромереж (Білоконь В.П.);

- Публічного АТ “Великобурлуцький сирзавод” (Гребенюк С.Б.);

- Великобурлуцький селищний голова (Сорокін В.В.) та інші.

Виконані заходи щодо методичного забезпечення та організації проведення 4 засідань районної евакуаційної комісії.

Проведено планування та здійснення заходів щодо забезпечення безпечного перебування людей на водних об’єктах і в місцях проведення новорічних і різдвяних свят, культових святкувань Водохрещі та Івана Купала.

На виконання доручення першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації від 18 січня 2011 року № 01-62 / 258, в період з 9 до 22 лютого 2011 року, проведено перевірку готовності управлінь, відділів райдержадміністрації, виконкомів селищних і сільських рад, підприємств, організацій та установ, власників та орендарів водойм до безаварійного пропуску льодоходу, весняної повені.

На виконання вимог голови першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації від 5 квітня 2011 року № 01-62 / 2412, районною комісією в період з 19 по 22 квітня 2011 року проведена перевірка готовності управлінь, відділів районної державної адміністрації, виконкомів селищних і сільських рад, лісокористувачів, підприємств, організацій та установ до протипожежного захисту лісових насаджень та реагування у випадку виникнення великих лісових пожеж на території Великобурлуцького району у весняно-літній період 2011 року зі складанням акту перевірки із зазначенням рекомендацій щодо усунення недоліків.

На виконання рішення першого заступника голови Харківської облдержадміністрації на доповідну записку від 31 травня 2011 року № 01-62 / 4028, в період з 6 по 10 червня 2011 року, проведена комісійна перевірка виконання організаційних і практичних заходів виконкомами селищних і сільських рад, орендарями водойм щодо забезпечення безпеки людей на воді.

В 2011 році на поповнення місцевого матеріального резерву придбано на автомобільно-заправній станції ФОП Фунікова Вячеслава Єгоровича додатково 650 літрів бензину А76 на загальну суму 6,24 тис.грн. Розпорядженням голови Великобурлуцької районної державної адміністрації від 12 грудня 2011 року № 451 даний бензин передано Великобурлуцькому районному відділу Головного управління МНС України в Харківській області як пальне для пожежних автомобілів для підтримання у стані постійної готовності до дій за призначенням, забезпечення реагування на масштабні надзвичайні ситуації та викликів підрозділу протипожежної служби цивільного захисту (цивільної оборони) району.

З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення їх безпечного перебування на воді відповідно до розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001 “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах України”, наказу МНС України від 3 грудня 2001 року № 272 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”, зареєстрованого міністерством юстиції України 1 лютого 2002 року за № 95 / 6383, доручення голови Харківської обласної державної адміністрації від 1 липня 2010 року № 01-25/4192 щодо вжиття невідкладних заходів запобігання загибелі людей на водних об’єктах області керівникам селищних і сільських рад, підприємств, організацій і установ рекомендовані до виконання ряд організаційних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах та облаштуванні місць відпочинку населення на водних об’єктах району, які визначені дорученням від 4 березня 2011 року № 02-05 / 16 та розпорядженням від 25 травня 2011 року № 175 “Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах району”. Питання “Про стан виконання заходів щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах району” було підготовлено та розглядалось на спільному засіданні колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району 25 травня 2011 року, а також на засіданнях районних комісій з безпеки життєдіяльності, техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Але, незважаючи на проведену значну роботу щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах, у 2011 році, в результаті нещасних випадків на водоймах району, загинуло 2 людини, в т.ч. 1 дитина:

27 травня 2011 року, після проведення шкільного свята “Останній дзвоник”, на неорендованій водоймі за межами с. Манцівка (1 км, S в.з.=0,6 га, Н глиб. = до 2м.) близько 13 години при безконтрольному знаходженні без дорослих і батьків 3-х дітей на водному об’єкті, порушення правил безпеки загинув учень 3-го класу Великобурлуцької загальноосвітньої школи 1-3 ступеня Миронов Владислав Сергійович, 2002 року народження, який проживав по вул. Залізнодорожна, буд. 2 с. Манцівка Великобурлуцької селищної ради.

29 жовтня 2011 року близько 17 год. 12 хв. на ставку “Старе село” за межами с. Шипувате (Орендар Іванов С.О.) загинув Іванов Олександр Іванович 14.01.1955 року народження, житель с. Шипувате, вул. Заболотного, буд.17. Причина загибелі: порушення заходів безпеки при встановленні риболовної сітки.

Рішенням засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 березня 2011 року (протокол № 2), відповідно рішення виконавчого комітету Великобурлуцької селищної ради від 16 березня 2011 року № 35 “Про визначення місць організованого відпочинку населення на водних об’єктах Великобурлуцької селищної ради”, затверджено місце організованого відпочинку людей на ставку “Панський”, яке планувалось відкрити до початку купального сезону 2011 року.На жаль, за рішенням орендаря, робота щодо створення місця організованого відпочинку людей на воді призупинена. На ставку встановлені попереджувальні таблички “Купатись заборонено”.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

В. Криничанський iconМісто Кривий Ріг (для гімназії №127), Васильківський, Криничанський, Петриківський, Юр’ївський райониБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка