В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібникСкачати 73,63 Kb.
Дата конвертації21.03.2018
Розмір73,63 Kb.

Інформаційний список № 3. 2007р. 1. Міщенко В.О.Безкровна Л.В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви):Навчальний посібник.-Дніпропетровськ: ІМА-прес,2002.-142с.

 2. Модель державної системи професійної реабілітації інвалідів в Україні: Методичні рекомендації.-Дніпропетровськ:Пороги,2002.-31с.

 3. Молода муза Січеславщини-два:Поезії.-Дніпропетровськ.-2000.-81с.

 4. Морщавка О. Літературне краєзнавство.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-75с.

 5. Мурашкин М.Г. Записи 2000 года (А...).-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-49с.

 6. Мурашкин М.Г. Записи 2000 года (В...).-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2000.-63с.

 7. Мурашкин М.Г. Записи 2000 года (И...).-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-49с.

 8. Мурашкин М.Г. Записи 2000 года (К...).-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-55с.

 9. Мурашкин М.Г. Записи 2000 года (Я...).-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2000.-87с.

 10. Надутий В.П,Калениченко В.В. Вибрационное грохочение горной массы повышенной влажности:Монография.-Днепропетровск,2004.-136с.

 11. Назимко Е.И., Гарковенко Е.Е. Совершенствование работы систем осветления оборотных вод углеобогатительных фабрик.-Днепропетровск,2000.-174с.

 12. Наукове обгрунтування структури , організації, управління та функціонування обласних, центральних міських та республіканського центрів ( бюро) медико-соціальної експертизи.: Методичний посібник.-Дніпропетровськ:Пороги,2002.-25с.

 13. Науменко І.М. З вершини століття: Короткий нарис історії будівництва і розвитку електричного транспорту міста Дніпропетровська.- Дніпропетровськ:Пороги, 1997.-116с.

 14. Нейрофізіологічні методи дослідження в практиці медико-соціальної експертизи: Методичні рекомендації.-Дніпропетровськ,2004.-39с.

 15. Несмашний Є.О. Класична механіка, молекулярна фізика і термодинаміка: Навчальний посібник.-Кривий Ріг:Мінерал,2001.-211с.

 16. Нефедов Ю.А. Поздняя повесть о ранней юности.-Днепропетровск:Лира ЛТД,2003.-311с.

 17. Ніколенко В. Біографії в порівняннях:Літературознавчий нарис.-Дніпропетровськ:Пороги,2001.-88с.

 18. Никополь:Информационный справочник -2003.-Днепропетровск:ИМА-пресс,2003.-47с.

 19. Нікуліна Н. Знамення калини:Вибране.-Дніпропетровськ:Січ,2000.-231с.

 20. Німецько-англо-російсько-український термінологічний словник підіймально-транспортних, будівельних, дорожних, меліоративних машин і обладнання..-Дніпропетровськ:Пороги,2004.-264с.

 21. Новокшенов Н. Песни Камеона:Стихи.-Дніпропетровськ:Пороги,2000.-42с.

 22. Обухівська Т., Карманній В. Квіти Батьківщини:Пісенник.-Дніпропетровськ:Гамалія,2005.-26с.

 23. Овчаренко О. Спів жайворонка: спогади і роздуми.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-101с.

 24. Огінова І.О. Індивідуальна поведінка тварин: Навчальний посібник.-Дніпропетровськ:ДДУ,2000.-44с.

 25. Олійник Б. Будьмо взаємно точні, колеги!: Нотатки до бесіди із справдешніми демократами.-Дніпропетровськ,1994.-37с.

 26. Омельченко Г. Дніпрові лицарі.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2000.-184с.

 27. Омельченко О. Адам і Єва: Фантастична драма,поема.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2001.-78с.

 28. Орельская И. Поцелуте меня, генерал!: Фоторомансы.-Дніпропетровськ:Січ,2002.-18с.

 29. Організація, структура та функціонування міжрайонних спеціалізованих офтальмологічних медико-соціальних експертних комісій: Методичні рекомендації.-Дніпропетровськ:Пороги,2002.-40с.

 30. Організація, структура та функціонування спеціалізованих фтизіопульманологічних медико-соціальних експертних комісій та методичні підходи до визначення інвалідності при туберкульозі та хронічних неспецифічних захворюваннях легень.-Дніпропетровськ:Пороги.2004.-113с.

 31. Осадчук М. Я твій зимовий птах:Вірші.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2002.-39с.

 32. Осадчук Н. Таверна в Гель-Гью: Романтическая книжка.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-103с.

 33. Основні показники інвалідності з дитинства в Україні за 2000-2001роки: Аналітико-статистичний довідник.-Дніпропетровськ:Пороги,2002.-52с.

 34. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2002 рік: Аналітико-інформаційний довідник.-Дніпропетровськ:Пороги,2003.-95с.

 35. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2003 рік: Аналітико-інформаційний довідник.-Дніпропетровськ:Пороги,2004.-95с.

 36. Почерки истории подготовки врачей медико-профилактического профиля и вклад учёных в развитие гигиены в Украине (1931- 2001).Дніпропетровськ:Поліграфіст,2001.-71с.

 37. Пайков А. Израильтяне вблизи, издали и не только, или книга о назначениях восклицательного знака.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2002.-255с.

 38. Панасюк П. Не можу я без тебе жити...:Вірші.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2000.-46с.

 39. Парфимчук Ж.. Вокруг солнца:Стихи.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2001.-47с.

 40. Пахомов А.Е. Биогеоценотическая роль млекопитающих в почвообразовательных процессах степных лесов Украины:Монография.Кн.2.-Днепропетровск:Изд-во ДНУ,1998.-215с.

 41. Перлина над Дніпром.Верхньодніпровську-225років.-Дніпропетровськ:ІМА-прес,2004.-142с.

 42. Петренко М. Дам лиха закаблукам:Вибране.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-71с.

 43. Петренко М. Поради з Колорадо:Сатира і гумор.-Дніпропетровськ:Січ,1999.-55с.

 44. Півняк Г.Г.,Земба А.,Дудля М.А. Раціональне використання енергії та навколишнє середовище.-Дніпропетровськ:Національна гірнича академія України,2002.-196с.( Польською мовою).

 45. Пивняк Г.Г.,Випанасенко С.И.,Эрлих Е.М. Повышение энергетической эффективности и надежности шахтного транспорта с индуктивной передачей энергии:Монография.-Днепропетровск:НГУ,2004.-117с.

 46. Пиганов Ю.М. Апаратура автоматизации забойного оборудования.-Днепропетровск:АРТ-ПРЕСС,2003.-189с.

 47. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: Міжвузівський збірник наукових праць.Вип.3.- Дніпропетровськ:ДДУ,1999.-196с.

 48. Плакуща Н. Жарини моєї любові:Поезії.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2000.-35с.

 49. Плакуща Н. Причастя:Поезії.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2001.-39с.

 50. Погорєлова Н. Цвіт пам’яті:Поезії.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2002.-48с.

 51. Позняков М. Скифская баба:Рассказы.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2001.-84с.

 52. Покровський район Дніпропетровської області.-Дніпропетровськ,2003.-56с.

 53. Поливода С. Белые и черные мгновения: Стихи.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2002.-72с.

 54. Поливода С. Вірую:Лірика.-Дніпропетровськ:Січ,2003.-38с.

 55. Поспелов А. Стихотворения и поэмы.- Днепропетровск:Арт-Пресс,1998.-156с.

 56. Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії.-Дніпропетровськ:Арт-прес,1999.-44с.

 57. Практичні рекомендації щодо проведення вхідного контролю якості матеріалів верхньої будови колії.- Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад..В.Лазаряна, Арт-Прес,2003.-196с.

 58. Праці VIII пленуму Асоціації урологів України.-Дніпропетровськ:Пороги,1998.-266с.

 59. Прокопенко Г. Кресало:Поезії.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2002.-44с.

 60. Пролісок:Збірник творів з української та російської літератури для читання у II класі.-Дніпропетровськ:Дніпрокнига,2004.-133с.

 61. Промінчик:Збірник творів з української та російської літератури для читання у I класі.-Дніпропетровськ:Дніпрокнига,2004.-126с.

 62. Професори: Біографічний довідник професорів ДДМА / Упорядн. О.В.Люлько.-Дніпропетровськ:Пороги,2002.-318с.

 63. Пшенишняк М. Пелюстки любові:Вірші.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2001.-46с.

 64. Пузырьков П.И. Крюковые подвески грузоподъёмных машин: Учебное пособие.-Днепропетровск:Арт-Пресс,1999.-128с.

 65. Пунагин В.Н.,Пшинько А.Н.,Руденко Н.Н. Бетон в условиях повышенных температур:Монография.-Днепропетровск:Арт-Пресс,1999.-291с.

 66. Пунагін В.М.,Пшінько О.М.,Руденко Н.М. Проектування складів гідротехнічного бетону:Монографія.-Дніпропетровськ:Арт-Прес,1998.-192с.

 67. Радиновская И. Откровения безмолвия:Стихи.-Днепропетровск:Монолит,2004.-240с.

 68. Радуга надежды:Стихи.-Дніпропетровськ:Пороги,2004.-164с.

 69. Ратнер А. Двух жизней сюжет:Новые стихи.-Дніпропетровськ:Моноліт,2001.-139с.

 70. Ревнивцев Н.П.,Мелещик В.А.,Загора И.И. Верность избранному пути.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,1999.-145с.

 71. Рибас Є. Запізнілий квітень:Поезії.-Дніпропетровськ:Пороги,1997.-71с.

 72. Рогозинська Я. Рівна трава:Поезії.-Дніпропетровськ:Січ,2002.-40с.

 73. Романчук Л. Тексты в 5 кн. Кн.2.Элегия по поводу безвозвратно утерянной вещи. Кн.3.Спирали одиночества.-Днепропетровск: „Поліграфіст”,2002.-99с.

 74. Рублёв Д. Забавные странички.-Дніпропетровськ::Поліграфіст,2001.-60с.

 75. Рублёв Д. Заветные сюжеты:Стихи.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,1999.-47с.

 76. Рудаков В.К. Мысли и рифмы:Стихи.-Дніпропетровськ:Пороги,2003.-84с.

 77. Руденко Н.Н.Тяжелые бетоны с высокими эксплуатационными свойствами:Монография.-Днепропетровск:Арт-Пресс,1999.-259с.

 78. Рыженко С.А.,Гужва З.Г. Клятва богине Гигиее: Летопись становления санэпидслужбы Днепропетровской области к 100-летию.-Днепропетровск:ИМА-прес,2001.-359с.

 79. Рыженко С. „ Солнце из-под земли” (Полвека Першотравенска глазами непостороннего).-Дніпропетровськ:ІМА-прес,2004.-90с.

 80. Савченко В. Бог не під силу хреста не дає: Поетичне Придніпров’я, есе.-Дніпропетровськ:Січ,1999.-64с.

 81. Савченко В. Под знаком сверчка:Роман.Рассказы.-Дніпропетровськ:Пороги,1994.-356с.

 82. Савченко В. Сочти число зверя: Окультное исследование.-Дніпропетровськ:Січ,2002.-64с.

 83. Савченко В. Шлях у три покоління: Літературне Придніпров’я , есе.-Дніпропетровськ:Січ,2003.-64с.

 84. Савченко В.Г. Психология двигательной деятельности юных боксеров: Монография.-Дніпропетровськ:Пороги,1997.-58с.

 85. Саенко М. Кому ответ держать?:Воспоминания и размышления.-Дніпропетровськ:Пороги,2004.-353с.

 86. Саенко Ф. На пороге нового столетия: Краткие очерки об Открытом Акционерном Обществе «Никопольский завод ферросплавов».-Дніпропетровськ: Пороги,2001.-98с.

 87. Тамарина Т. Они погасили последний фонарь: Стихи.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-24с.

 88. Самойленко Л. Миг исцеленья: Поэзия.-Дніпропетровськ:Гамалія,1999.-111с.

 89. Самозвон П. Сексуальна революція:Гуморески.-Дніпропетровськ:Пороги,2002.-50с.

 90. Санарова М. Кораблик: Вірші та балади.-Кривий Ріг,2002.-46с.

 91. Сапа Л. Розп’яття:Поезії.-К.:Дніпро,2000.-126с.

 92. Саранчук В. Исповедь ученика, или учителя моей жизни.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2002.-226с.

 93. Саркисян А.С. Неужели это было?: Очерки из истории Церкви Адвентистов Седьмого дня в Армении.-Днепропетровск:Лира,2003.-159с.

 94. Свершения и надежды:30-летняя история ТПЦ-4 в воспоминаниях ветеранов.-Дніпропетровськ:Моноліт,1998.-99с.

 95. Свічадо:Літературно-художнє видання.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-90с.

 96. Свинолобов Н.П.,Бровкин В.Л. Печи черной металлургии:Учебное пособие.-Дніпропетровськ:Пороги,2002.-154с.

 97. „Секретний” підрозділ галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету.-Дніпропетровськ:Вид-во ДНУ,2001.-376с.

 98. Селезнёв М. А друзья остаются...:Избранное.-Днепропетровск:Южная Пальмира,1995.-327с.

 99. Селезнёв М. А что дальше будет?..:Стихи и лирический очерк.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2000.-102с.

 100. Селезнёв М. Дуэль.-Дніпропетровськ:Пороги,1998.-70с.

 101. Селезнёв М. Заветная дюжина:Стихи.-Днепропетровск: Днепркнига,2004.-111с.

 102. Сердцем к сердцу:Стихи.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2002.-136с.

 103. Сиваленков А.Фрейд и девушка:Рассказы.Ч.2.-Днепропетровск:Пороги,1992.-52с.

 104. Сиренко А. Идеи на шахте М.И. Сташкова становятся реальностью.-Днепропетровск:ИМА-пресс,2005.-103с.

 105. Системний аналіз і моделювання у розв’язанні проблем сталого розвитку території.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2001.-136с.

 106. Сіренко В. Все було:Поезії.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,1999.-90с.

 107. Сіренко В. Регіт на палі: Гумор і сатира.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-55с.

 108. Сіренко В. Хрести дерев’яні: Оповідання, повість.-Дніпропетровськ:Поліграфіст,2003.-70с.

 109. Січеславщина :Краєзнавчий альманах.- Дніпропетровськ:УкО ІМА-прес,1999.-63с.

 110. Скалозуб Ю.Мессина...год 1908-й: Исторический роман.- Дніпропетровськ:Січ.1998.-333с.

 111. Скора О. Поклик хатини в степу:Проза.-Дніпропетровськ:Пороги,2003.-179с.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconТютюн олександр якович
У 1979 році закінчив заочне відділення Харківського інституту залізничного транспорту
В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconДруковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік

В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconОснови культури І техніки мовлення
Кравцова І. А. Основи культури І техніки мовлення: [навчальний посібник] / І. А. Кравцова, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг: кпі двнз кну,...
В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconЛюботинський професійний ліцей залізничного транспорту
Літературні диктанти подібні до тестових завдань, бо також є вправами зворотної дії: можна одразу ж проконтролювати правильність...
В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconУкраїнської державної академії залізничного транспорту Кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін»
Давидов П. Г., Поцулко О. А., Харитонова С. Н. Соціологія: навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання. – Донецьк:...
В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconРозвиток техніки у другу половину індустріального суспільства. Короткі відомості з історії розвитку техніки
Мета. Засвоєння знань про історію розвитку техніки та роль машин у сучасному виробництві І побуті як знарядь праці; поглиблення І...
В. О. Безкровна Л. В. Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка