В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка10/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

Федорова Є. В. В. О. Сухомлинський і сучасне громадянське виховання особистості / Є. В. Федорова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 109–112. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Хайруліна В. М. Простір краси і любові – необхідна вимога виховання дитини : [жит. і творч. шлях В. О. Сухомлинського] / В. Хайруліна // Почат. шк. – 2010. – № 4. – С. 66–67.

 • Цимбалару А. Д. Освітнє середовище в школах В. Сухомлинського і О. Захаренка / А. Д. Цимбалару // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 193–197. – Бібліогр.: 7 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Челпаченко Т. В. Методы обучения в дидактической системе В. А. Сухомлинского / Т. В. Челпаченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 77–79. – Бібліогр.: 9 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Чепурна Н. М. Висвітлення ролі директора школи у розвитку педагогічного колективу у працях В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Н. М. Чепурна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 143–147. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  Те саме // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 7–9.

  1. Черкашина Л. А. Проблема трудового виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. А. Черкащина // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 159–162. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  2. Чиренко Н. В. Актуальність проблеми виховання почуття власної гідності особистості в контексті гуманістичної педагогіки та наукового доробку В. О. Сухомлинського / Н. В. Чиренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 136–139. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  3. Чумак Л. В. Спорідненість культів полі культурного виховання В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. В. Чумак // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 142–147. – Бібліогр.: 9 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  4. Шелег Т. В. Творчість Т. Шевченка як засіб реалізації принципів морального виховання В. Сухомлинського / Т. В. Шелег // Вісн. Черкас. ун ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 132–135. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  5. Щербина В. Ю. Проблема формування у дітей сімейних цінностей у науковій спадщині В. Сухомлинського та О. Захаренка / В. Ю. Щербина // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 122–126. – Бібліогр.: 15 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  6. Якименко Л. Ю. Виховний вплив колективу на особистість крізь призму педагогічної спадщині В. Сухомлинського / Л. Ю. Якименко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 112–116. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  2011

  1. Андреєва Т. Т. Сенсорне виховання дітей засобами природи у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Т. Т. Андреєва // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 10–13. – Бібліогр.: 7 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  2. Антонець М. Проблема наступності між дошкільною і початковою освітою та вихованням у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Михайло Антонець // Почат. шк. – 2011. – № 9. – С. 3–7.

  3. Арцишевський Р. А. В. О. Сухомлинський про духовний розвиток молодших школярів / Р. А. Арцишевський // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 14–21. – Бібліогр.: 14 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  4. Ацегейда І. П. Значення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для реалізації сучасних методів екологічної освіти та виховання / І. П. Ацегейда // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 22–25. – Бібліогр.: 7 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  5. Бабій І. В. Ідеї Василя Сухомлинського щодо морального виховання особистості / І. В. Бабій // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 25–28. – Бібліогр.: 12 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  6. Баранюк І. Г. Художня педагогіка Василя Сухомлинського / І. Г. Баранюк // Пед. вісн. – Кіровоград, 2011. – № 3/4. – С. 26–28.

  7. Березівська Л. Д. Принцип індивідуального підходу до учнів початкової школи у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Д. Березівська // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 39–44. – Бібліогр.: 19 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  8. Бех І. Д. В. Сухомлинський: два періоди дитинства – два образи Я / І. Д. Бех // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 45–47. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  9. Бєлан Г. В. Формування системи ціннісних орієнтацій молодших школярів у спадщині В. О. Сухомлинського / Г. В. Бєлан // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 48–51. – Бібліогр.: 7 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  10. Белоусько А. М. В. О. Сухомлинський про взаємини в системі «викладач-студент» / А. М. Белоусько, О. В. Ханова // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 51–53. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  11. Бібік Н. М. Пізнавальний інтерес як умова суб’єктності навчання молодших школярів : [у пед. спадщині В. О. Сухомлинського] / Н. М. Бібік // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 53–56. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  12. Блажевич Ю. І. Гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського і її творче використання в освітньому просторі Китаю / Ю. І. Блажевич, О. І. Блажевич // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 56–61. – Бібліогр.: 9 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  13. Богуш А. М. Витоки перед шкільної освіти в педагогічному вимірі В. Сухомлинського: реалії і перспективи / А. М. Богуш // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 61–65. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  14. Бондар Л. С. Погляди В. О. Сухомлинського на розвиток обдарованості дітей / Л. С. Бондар // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 65–68. – Бібліогр.: 8 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  15. Бондар Л. В. О. Сухомлинський: дитинство – найважливіший період людського життя / Л. Бондар // Почат. шк. – 2011. – № 10. – С. 6–8.

  16. Бондаренко С. Ю. Компетентнісний підхід до управління розвитком фахової майстерності вчителів іноземних мов на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / С. Ю. Бондаренко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2011. – № 3/4. – С. 48–49. – Бібліогр.: 8 назв.

  17. Бондарчук Г. П. Морально-етична складова соціалізації молодших школярів у координатах педагогіки В. Сухомлинського / Г. П. Бондарчук // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 68–72. – Бібліогр.: 7 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  18. Бреславська А. Б. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у навчанні молодших школярів / А. Б. Бреславська // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 72–75. – Бібліогр.: 6 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  19. Бричок С. Б. Проблема вивчення особистості школяра у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / С. Б. Бричок // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 76–79. – Бібліогр.: 16 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  20. Буйнова С. О. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів за В. О. Сухомлинським / С. О. Буйнова // Пед. вісн. – Кіровоград, 2011. – № 3/4. – С. 53–55. – Бібліогр.: 8 назв.

  21. Буракова Н. О. Питання шкільної гігієни учнів у науковому доробку В. О. Сухомлинського / Н. О. Буракова // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 79–82. – Бібліогр.: 6 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  22. Бутенко О. Г. Концепція Василя Сухомлинського з виховання у дітей шанобливого ставлення до батьків / О. Г. Бутенко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 83–86. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  23. Бучківська Г. В. Проектування етнохудожнього середовища професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті реалізації ідей В. О. Сухомлинського / Г. В. Бучківська // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 87–91. – Бібліогр.: 6 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  24. Васильків О. Гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського / Орест Васильків // Рідна шк. – Нью-Йорк, 2011. – № 2. – С. 18–19.

  25. Васянович Г. П. Методологічна культура учителя у наукових пошуках Василя Сухомлинського / Г. П. Васянович // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 92–94. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  26. Вашуленко М. С. Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука успіху навчання молодших школярів : [досвід В. О. Сухомлинського] / М. С. Вашуленко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 95–99. – Бібліогр.: 8 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  27. Вергунова В. С. Погляди В. Сухомлинського щодо формування естетичного досвіду молодших школярів / В. С. Вергунова // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 100–106. – Бібліогр.: 13 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  28. Використання спадщини В. О. Сухомлинського на уроках з основ здоров’я // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 7. – С. 17–20.

  29. Волошина Г. П. Рідна мова як чинник громадянського виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. П. Волошина // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 106–108. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  30. Гаврилюк С. Педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу як чинник творчого розвитку дітей дошкільного віку в спадщині В. О. Сухомлинського / Світлана Гаврилюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 127–132. – Бібліогр.: 6 назв.

  31. Гаврилюк С. М. Педагогічний супровід розвитку дитячої творчості в контексті ідей Василя Олександровича Сухомлинського / С. М. Гаврилюк // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 108–110. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  32. Гайдученко Ю. О. Провідні ідеї та їх термінологічне вираження у концепції шкільно-сімейного виховання В. О. Сухомлинського / Ю. О. Гайдученко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 111–115. – Бібліогр.: 8 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  33. Галус О. М. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті соціалізації особистості дитини / О. М. Галус // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 115–119. – Бібліогр.: 9 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  34. Генсіцька-Антонюк Н. О. Аналіз впливу змісту шкільних підручників на гендерну соціалізацію особистості школяра у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Н. О. Генсіцька-Антонюк // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 119–123. – Бібліогр.: 16 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  35. Гергуль С. М. Проблема самоосвіти вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / С. М. Гергуль // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 123–126. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  36. Гергуль С. М. Форми самоосвітньої діяльності вчителя у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / С. М. Гергуль // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер. Пед. науки / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2001. – Вип. 92. – С. 71–75.

  37. Годлевська К. В. В. О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів / К. В. Годлевська // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 127–129. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  38. Гордуз Н. О. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і сучасність / Н. О. Гордуз // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 129–131. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  39. Горська С. Від серця до серця / Світлана Горська // Освіта. – 2011. – 19–26 жовт. (№ 42/43). – С. 7.

  40. Губ’як В. Д. Організація діяльності дитячих літніх оздоровчих закладів на засадах педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / В. Д. Губ’як // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 134–138. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  41. Демченко С. Художня педагогіка В. О. Сухомлинського: літературознавчий аспект / Світлана Демченко // Новітня філологія. – 2011. – № 40. – С. 138–154.

  42. Деркач В. Ф. Уроки мислення серед природи – один з найголовніших засобів формування особистості молодшого школяра : [в контексті пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / В. Ф. Деркач // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 138–141. – Бібліогр.: 6 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  43. Деркач В. Цілюще джерело людської мудрості / Валентина Деркач // Пед. газ. – 2011. – Верес. (№ 9). – С. 8.

  44. Дичківська І. М. Креативність як складова інноваційної діяльності педагога в контексті ідей В. О. Сухомлинського / І. М. Дичківська // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 141–146. – Бібліогр.: 8 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  45. Дубина Л. Г. Педагогічна режисура В. О. Сухомлинського / Л. Г. Дубина, І. Б. Вашеняк // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 150–154. – Бібліогр.: 8 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  46. Дяченко Л. М. В. Сухомлинський про довкілля та початкову освіту / Л. М. Дяченко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 154–157. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  47. Жосан О. Е. Вплив ідей В. О. Сухомлинського щодо формування в учнів уміння працювати з підручником на розвиток педагогічної компетентності вчителя / О. Е. Жосан // Пед. вісн. – Кіровоград, 2011. – № 3/4. – С. 23–25. – Бібліогр.: 9 назв.

  48. Заліток Л. М. Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського / Л. М. Заліток // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 167–172. – Бібліогр.: 8 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  49. Зарудня О. М. Основні вимоги до особистості вчителя початкової школи у контексті ідей В. Сухомлинського / О. М. Зарудня // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 172–175. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  50. Зданевич Л. В. Оптимізм вчителя та учні у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Л. В. Зданевич // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 176–178. – Бібліогр.: 8 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  51. Зимульдінова А. Погляди В. О. Сухомлинського на формування особистості молодшого школяра / Алла Зимульдінова, Наталія Калита // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 133–138. – Бібліогр.: 5 назв.

  52. Іванко А. Убитий диктатурою партійного авторитаризму (В. О. Сухомлинський) / А. Іванко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 17–32.

  53. Іванішина Л. Казки Василя Сухомлинського як засіб комунікативної спрямованості уроків англійської мови на початковому етапі навчання / Л. Іванішина // Іноз. мови в навч. закл. – 2011. – № 3. – С. 43–45.

  54. Іщенко Л. В. Проблема розвитку мовленнєвої творчості дітей 5–6 років / Л. В. Іщенко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 178–182. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  55. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка