В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка12/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

Сироижко С. А. 100 ступеней к званию педагога и человека / С. А. Сироижко // Рус. яз., лит., культура в шк. и вузе. – 2011. – № 4. – С. 54–59.

 • Січко І. О. Взаємодія сім’ї і школи в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / І. О. Січко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 449–452. – Бібліогр.: 6 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Слюзко В. І. Слово як засіб формування моральної свідомості особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В. І. Слюзко, А. М. Слюзко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 452–457. – Бібліогр.: 15 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Соколовська О. С. Вплив педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на єдність педагогічних поглядів і переконань викладачів у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / О. С. Соколовська // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 457–462. – Бібліогр.: 8 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Стецюк Л. Біологічні питання у творах Василя Сухомлинського / Л. Стецюк // Біологія. – 2011. – Січ. (№ 2). – С. 9–14.

 • Тарапака Н. В. Використання ідей В. О. Сухомлинського у вирішенні актуальних проблем взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та родини / Н. В. Тарапака // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 473–477. – Бібліогр.: 6 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Тарасенкова Н. Управлінська компетентність директора школи в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Н. Тарасенкова, В. Шпак // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2011. – Вип. 209, ч. 2. – С. 3–8. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Телячий Ю. В. Книга про наболіле: «Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы» / Ю. В. Телячий // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 477–482. – Бібліогр.: 6 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Терещук Г. В. Актуальність ідей В. Сухомлинського у проблемі трудового виховання і навчання сучасних підлітків / Г. В. Терещук // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 482–485. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Тоцька Т. П. Оновлення змісту дошкільної освіти через використання інформаційних технологій (за результатами роботи ДНЗ «Ялинка», експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня м. Бровари Київської обл.) : [з використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Т. П. Тоцька // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 492–495. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Федірко Ж. В. Використання ідей та досвіду В. О. Сухомлинського в системі підготовки вчителя географії до інноваційної діяльності / Ж. В. Федірко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2011. – № 3/4. – С. 50–52. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Федяєва В. Л. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського / В. Л. Федяєва // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 496–500. – Бібліогр.: 24 назви. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Хайруліна В. М. Пізнавати серцем / В. М. Хайруліна // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 500–505. – Бібліогр.: 17 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Худзей О. О. Проблема виховання обдарованої особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. О. Худзей // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 510–513. – Бібліогр.: 10 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Цюпак І. М. Впровадження ідей В. Сухомлинського у виховний процес дошкільних закладів Херсонщини / І. М. Цюпак // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 518–521. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Челпаченко Т. В. Роль слова в дидактической системе В. А. Сухомлинского / Т. В. Челпаченко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 521–525. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Ченков О. І. Екософія мислення за В. О. Сухомлинським та досвід її втілення в школі здоров’я / О. І. Ченков // Основи здоров’я. – 2011. – № 6. – С. 37–39.

 • Шквир О. Л. Проблема педагогічних досліджень у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / О. Л. Шквир // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 525–529. – Бібліогр.: 7 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Шоробура І. М. Складові педагогічної системи В. О. Сухомлинського / І. М. Шоробура, Л. В. Бернадська // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 529–533. – Бібліогр.: 10 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Щербина В. Ю. Дошкільне виховання дітей у сім’ї в спадщині В. Сухомлинського / В. Ю. Щербина // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 533–536. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

 • Яковець Н. Використання спадщини В. О. Сухомлинського на уроках з основ здоров’я / Н. Яковець // БЖД. Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 7. – С. 17–20.

 • Ярова М. В. Втілення ідей В. Сухомлинського в процес естетичного виховання школярів / М. В. Ярова // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 544–550. – Бібліогр.: 6 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  2012

  1. Агеєва Ж. Г. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського для впровадження здоров’язберігаючих технологій у початковій ланці / Агеєва Ж. Г. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 244–252.

  2. Александрова С. І. Взаємозв’язок духовного і фізичного розвитку особистості : [у спадщині В. О. Сухомлинського] / Александрова С. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 121–124. – Бібліогр.: 5 назв.

  3. Аллік Н. Формування здорового способу життя на засадах спадщини В. Сухомлинського / Наталія Аллік // Методист. – 2012. – № 11. – С. 77–79.

  4. Андріянова Н. Ю Виховання здорової дитини в умовах позашкільного навчального закладу : [використ. досвіду В. О. Сухомлинського] / Андріянова Н. Ю. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 249–253.

  5. Аргунова Л. Л. Олимпийское образование как элемент здоровья личности спортсмена : [на основе идей В. А. Сухомлинского] / Аргунова Л. Л., Воробец Т. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 85–89. – Бібліогр.: 6 назв.

  6. Артеменко Т. Педагогіка в ритмі серця : [гуманіст. засади педагогіки В. Сухомлинського та О. Захаренка] / Т. Артеменко // Школа. – 2012. – № 8. – С. 74–77. – Бібліогр.: 12 назв.

  7. Бадер В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у формуванні соціокультурної і комунікативної компетентностей молодших школярів / Валентина Бадер // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 29–34. – Бібліогр.: 10 назв.

  8. Батрун І. В. Підготовка школярів до здорового способу життя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Батрун І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 157–161. – Бібліогр.: 6 назв.

  9. Баштаненко О. М. Формування духовності як основи здоров’я і щастя людини : [з досвіду В. О. Сухомлинського] / Баштаненко О. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 22–25. – Бібліогр.: 5 назв.

  10. Без’язична С. В. Впровадження здоров’язберігаючих технологій в роботу школи на основі ідей В. О. Сухомлинського / Без’язична С. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 298–302. – Бібліогр.: 12 назв.

  11. Березівська Л. Д. В. О. Сухомлинський про роль учителя в реалізації здоров’язбережної функції школи / Березівська Л. Д. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 40–43. – Бібліогр.: 5 назв.

  12. Березка Т. Г. В «Школе радости» Василия Сухомлинского / Березка Т. Г. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 172–176.

  13. Берека В. Є. Сутність управлінського процесу в педагогічній творчості В. О. Сухомлинського / В. Є. Берека // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2012. – Вип. 11. – С. 24–26.

  14. Бех І. Д . Одухотворення як цінність: від В. О. Сухомлинського до сучасності / Бех І. Д. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 25–28.

  15. Бєлан Г. В. Проблема збереженя здоров’я дитини як орієнтир організації навчально-виховного процесу у спадщині В. О. Сухомлинського / Бєлан Г. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. Ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 145–149. – Бібліогр.: 7 назв.

  16. Біленко О. О. Турбота про здоров’я – це найважливіша праця педагога / О. О. Біленко // Світ виховання. – 2012. – № 2. – С. 36–38.

  17. Богуславський М. В. Воспитание Учителя в педагогической системе В. А. Сухомлинского / Богуславський М. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 16–26. – Бібліогр.: 22 назви.

  18. Богуш А. М. В. О. Сухомлинський: азбука психічного здоров’я педагога і його вихованців / Богуш А. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 26–30. – Бібліогр.: 6 назв.

  19. Болдарєва С. Психологічне заняття для дітей-логопатів: з використанням спадщини В. Сухомлинського / Світлана Болдарєва // Психолог довкілля. – 2012. – Груд. (№ 12). – С. 19–24.

  20. Бондар Л. В. О. Сухомлинський: піклування про здоров’я і духовне життя школярів / Людмила Бондар // Рідна шк. – 2012. – № 6. – С. 33–36. – Бібліогр.: 9 назв.

  21. Бондар Л. С. Турбота про здоров’я та фізичне виховання школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Бондар Л. С. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 6–13. – Бібліогр.: 10 назв.

  22. Борисова В. М. Здоров’я дитини та здоровий спосіб життя підлітка – домінантна умова розвитку сучасного громадянського суспільства : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Борисова В. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 214–218. – Бібліогр.: 5 назв.

  23. Борисова Г. А. Василь Олександрович Сухомлинський про книгу та читання / Борисова Г. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 333–334.

  24. Боровинська О. В. Здоров’я дитини: погляд В. О. Сухомлинського / Боровинська О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 229–232. – Бібліогр.: 7 назв.

  25. Бричок С. Б. Вивчення здоров’я школяра як важлива проблема педагогічної діяльності Василя Сухомлинського / Бричок С. Б. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 84–88. – Бібліогр.: 10 назв.

  26. Будник О. Б. Проблема формування соціального здоров’я особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Будник О. Б. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 13–17. – Бібліогр.: 8 назв.

  27. Буракова Н. О. Висвітлення основних завдань фізичного виховання учнів у спадщині В. О. Сухомлинського / Буракова Н. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 96–99. – Бібліогр.: 5 назв.

  28. Бурсова С. Розвиток ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського в концепції педагогічної підтримки дітей у період адаптації до ДНЗ / Світлана Бурсова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 84–88. – Бібліогр.: 6 назв.

  29. Бутенко Н. І. В. О. Сухомлинський про збереження і зміцнення здоров’я дитини / Бутенко Н. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 88–91. – Бібліогр.: 5 назв.

  30. Бухлова Н. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті сучасності / Наталія Бухлова // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 44–46.

  31. Бухлова Н. В. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо взаємозв’язку духовного і фізичного розвитку особистості в практиці роботи вчителя-словесника / Бухлова Н. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 53–56.

  32. Вакуленко Ю. В. Створення здоров’язберігаючого середовища у Донецькому педагогічному коледжі : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Вакуленко Ю. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 319–324. – Бібліогр.: 5 назв.

  33. Васильєва А. П. Василь Олександрович Сухомлинський про здоров’я школярів / Васильєва А. П. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 161–164. – Бібліогр.: 6 назв.

  34. Василькова О. І. Сформованість «уміння жити» – шляхетна мета здоров’язберігаючої педагогіки В. О. Сухомлинського / Василькова О. І., Єфименко К. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 75–80. – Бібліогр.: 12 назв.

  35. Васянович Г. Виховна роль праці у педагогічних поглядах Василя Сухомлинського і Тадеуша Новацького / Григорій Васянович // Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр., укр.-пол. щоріч. / за ред. Тадеуша Левовицького та ін. ; [наук. рада: Тадеуш Левовицький, Іван Зязюн ; редкол.: Нелля Ничкало та ін. ; пер.: Георгій Балл, Іоланта Вільш]. – Ченстохова ; К. : [б. в.], 2012. – [Вип. 14]. – C. 207–213.

  36. Вертугіна В. М. Виховання здорової особистості: погляди В. О. Сухомлинського і сьогодення / Вертугіна В. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 137–141. – Бібліогр.: 7 назв.

  37. Войтова Л. В. Здоров’язберігаючі технології в освітніх навчальних закладах : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Войтова Л. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 65–69. – Бібліогр.: 8 назв.

  38. Волобуєва Л. М. Роль шкільної бібліотеки в організації навчального процесу на засадах ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / Волобуєва Л. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 370–373. – Бібліогр.: 7 назв.

  39. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка