В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка13/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29

Волобуєва Т. Здоров’язбережувальна технологія як система заходів з охорони та зміцнення здоров’я учнів : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Тетяна Волобуєва // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 35–38. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Волобуєва Т. Б. Здоров’язберігаюча технологія як педагогічна система : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Волобуєва Т. Б. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 32–39. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Волошенко О. В. Духовний розвиток особистості: ідеї О. А. Захаренка, В. О. Сухомлинського і сучасність / О. В. Волошенко, В. І. Хрипун // Пед. вісн. – 2012. – № 1  – С  15–16. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Гапоненкова Н. Формування складників здоров’я дитини за ідеями В. Сухомлинського : проект / Н. Гапоненкова // Школа. – 2012. – № 7. – С. 72–77. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Гельбак А. М. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського у контексті фасилітативного підходу до навчально-виховного процесу / А. М. Гельбак // Пед. вісн. – Кіровоград, 2012. – № 4. – С. 105–108. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Герасимова Г. Реалізуємо принципи особистісно орієнтованого підходу з ідеями Василя Сухомлинського / Галина Герасимова, Наталія Кириленко, Валентина Скрипченко // Заст. директора шк. – 2012. – № 12. – С. 4–12.

 • Герасимова Т. В. Збереження і зміцнення здоров’я школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Герасимова Т. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 325–328. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Гергуль С. М. Напрями та засоби самоосвітньої діяльності вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / С. М. Гергуль // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г.  Шевченка. Сер. Пед. науки / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [голов. ред. Носко М. О.]. – Чернігів : ЧНПУ, 2001. – Вип. 101. – С. 76–79.

 • Гергуль С. М. Самоосвіта вчителя як основа формування психічного здоров’я учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Гергуль С. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 34–37. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Геша В. В. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у вихованні гуманних почуттів, духовних цінностей у дошкільнят / Геша В. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 192–194. 

 • Гладкіх О. І. Внесок шкільної бібліотеки щодо формування здоров’я дитини : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Гладкіх О. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 339–342. 

 • Глазунов Б. П. Основні складові практичного втілення щодо мотивації позитивного ставлення учнів до фізичної культури та здорового способу життя : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Глазунов Б. П. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 232–236. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Голованова К. О. Здоров’я – радість творчості : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Голованова К. О., Свічкарьова З. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 218–222. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Головко І. А. Ідеї В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому процесі загальноосвітньої школи / Головко І. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 219–224. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Горбачева Л. Л. «Давайте прикоснемся к Красоте» : урок-праздник, посвященный памяти В. А. Сухомлинського / Л. Л. Горбачева // Світ виховання. – 2012. – № 2. – С. 44–46.

 • Гоштанар І. В. Розвиток гармонійної особистості: досвід Й. Гербарна і В. Сухомлинського / Гоштанар І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 73–77. 

 • Григор’єва Ю. В. Творча реалізація спадщини В. Сухомлинського в ході естетичного і фізичного виховання дітей з особливими потребами / Григор’єва Ю. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 119–121.

 • Гринько Н. И. Идеи формирования здорового образа жизни в наследии В. А. Сухомлинского / Гринько Н. И. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 257–260. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Грицишина Н. В. Здоровье ребенка: взгляд В. А. Сухомлинского / Грицишина Н. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 332–335.

 • Грін Н. С. Створення позитивного психологічного мікроклімату на уроках у початковій школі : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Грін Н. С. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 189–192. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Грона Н. В. Оздоровчий потенціал уроків української мови у контексті поглядів В. О. Сухомлинського / Грона Н. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 141–144. 

 • Губанова Н. В. Внесок В. О. Сухомлинського в теорію вичення основ здоров’я у дошкільному закладі / Губанова Н. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 177–180.

 • Гурідова Л. О. Здоров’я дитини: погляд В. О. Сухомлинського / Гурідова Л. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 329–332. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Данильченко С. В. Підготовка майбутнього вчителя у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Данильченко С. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 174–177. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Дашина О. Г. Профілактика порушення постави в умовах школи : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Дашина О. Г. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 237–242. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Демидова С. О. Поспішай творити добро : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Демидова С. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 207–210. 

 • Демченко О. Використання ідей В. Сухомлинського у підготовці майбутніх соціальних педагогів до дозвіллєвої діяльності / Олена Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 31–38.

 • Денисенко Л. О. В. О. Сухомлинський про фізичне та духовне здоров’я / Денисенко Л. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 122–124. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Деркач В. Ф. Творче впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського з питань фізичного виховання / Деркач В. Ф. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 181–185. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Дічек Н. П. Етика і природа у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Дічек Н. П. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 44–50. – Бібліогр.: 19 назв.

 • Дорошок Л. В. Створення здоров’язбережувального простору у навчально-виховній роботі з молодшими школярами (за ідеями В. О. Сухомлинського) / Дорошок Л. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 192–197. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Дрига М. П. Використання спадщини В. О. Сухомлинського у формуванні здоров’язберігаючої компетенції учнів / Дрига М. П., Горгуль Т. Б. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 124–128. 

 • Дробашко Г. В. Здоровьесбережение – залог успешного обучения младшего школьника : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Дробашко Г. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 261–264. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Дубовик І. В. Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в формуванні життєвих навичок, що сприяють фізичному здоров’ю учнів з особливими освітніми потребами / Дубовик І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 223–226. 

 • Дудоладова А. В. Проблема емоційної культури особистості в контексті творчої спадщини В. Сухомлинського / А. В. Дудоладова, О. В. Дудоладова // Пед. жизнь Крыма. – 2012. – № 1. – С. 63–65. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Дьяченко Т. В. Внедрение идей В. А. Сухомлинского в учебно-воспитательный процесс с целью формирования здорового образа жизни / Дьяченко Т. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 129–134. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Дяченко Л. М. Педагогічний простір як фактор реалізації оздоровчої функції освіти : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Дяченко Л. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 185–188. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Евсеева М. Г. Личность учителя как контекстообразующий фактор педагогического пространства глазами В. А. Сухомлинского / Евсеева М. Г. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 160–163. 

 • Єсьман І. В. Збереження і зміцнення здоров’я дитини у практиці педагогічної освіти батьків Павлиської школи В. Сухомлинського / Єсьман І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 110–116. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Жевновак В. В. Мой путь в гуманную педагогику : фрагмент размышления о педагогическом поиске : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / В. В. Жевновак // Світ виховання. – 2012. – № 2. – С. 30–32.

 • Желан А. В. Проблема здоров’я підростаючого покоління та погляди В. О. Сухомлинського з цього питання / Желан А. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 91–94. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Журба О. В. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на уроках етики / О. В. Журба // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2012. – Вип. 66. – С. 67–70. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Завгородня Т. К. Василь Сухомлинський про взаємозв’язок духовного і фізичного розвитку особистості та шляхи його реалізації / Завгородня Т. К. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 44–48.

 • Загоруйко Н. М. Азбука громадянськості В. О. Сухомлинського та сучасний виховний процес / Н. М. Загоруйко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2012. – № 4. – С. 88–89. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Зайцева А. Ф. Здоров’я – найважливіша цінність кожної дитини (на засадах cпадщини В. О. Сухомлинського) / Зайцева А. Ф. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 264–267. 

 • Залізняк А. Ідеї В. Сухомлинського щодо використання природи для розвитку мовлення дітей / Алла Залізняк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 89–93. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Заліток Л. М. Ідеї В. О. Сухомлинського щодо збереження здоров’я дітей в умовах розвитку освіти: бібліографічне дослідження / Заліток Л. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 307–320. – Бібліогр.: 129 назв.

  Те саме // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 12–14. – Бібліогр.: с. 13–14.

  1. Заліток Л. М. В. О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами / Л. М. Заліток // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Ун-т «Україна», 2012. – № 9. – С. 114–120. – Бібліогр.: 5 назв.

  2. Земська О. Л. Вплив методичних порад В. О. Сухомлинського на становлення і розвиток сучасної методики формування пізнавальної діяльності дітей / Земська О. Л. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 93–96.

  3. Зіпунікова О. В. Здоров’я дитини: погляд В. О. Сухомлинського / Зіпунікова О. В., Хандієва С. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 361–364. – Бібліогр.: 7 назв.

  4. Іванова Л. Б. Оздоровчий напрямок в навчально-виховному процесі : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Іванова Л. Б. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 280–284. – Бібліогр.: 6 назв.

  5. Ігуменцева С. В. Формування здорового способу життя засобами фізичних вправ : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Ігуменцева С. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 247–249. – Бібліогр.: 10 назв.

  6. Ілійчук Л. В. Проблема збереження здоров’я дитини у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Ілійчук Л. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 94–98. – Бібліогр.: 6 назв.

  7. Кабанець М. П. Створення умов для формування та збереження здоров’я дитини з особливими потребами засобами творчої спадщини В. Сухомлинського / Кабанець М. П. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 233–236. 

  8. Калатур Є. М. Педагогічне навчання батьків з питань імунопрофілактики та збереження здоров’я дітей різних вікових груп : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Калатур Є. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 267–271. – Бібліогр.: 15 назв.

  9. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка