В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка14/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Калініна Л. А. Проблеми впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Калініна Л. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 116–119. 

 • Калініченко Н. А. Інноваційні підходи до трудової підготовки учнів : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / Н. А. Калініченко // Труд. навчання в шк. – 2012. – № 8. – С. 2–6. – Бібліогр.: 16 назв.

 • Калініченко Н. А. Василь Сухомлинський: турбота про здоров’я школярів / Калініченко Н. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 51–54. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Кальчук М. І. Василь Сухомлинський: здоров’я через освіту / Кальчук М. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 198–202. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Каменюк О. О. Сучасний погляд на проблему формування та виховання загальнолюдських цінностей молодших школярів за творами В. О. Сухомлинського / Каменюк О. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 115–118. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Капінус Н. О. Впровадження здоров’язбережувальних технологій у початковій школі : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Капінус Н. О., Коваленко О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 170–173. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Кара О. О. Актуальність та ефективність використання здоров’ятворчої педагогіки В. О. Сухомлинського у початковій школі / Кара О. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 268–271. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Карапузова Н. Використання казки на уроках математики в першому класі: в світлі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / Наталія Карапузова, Людмила Процай // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 94–101. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Карпенко Л. А. Реализация оздоровительной функции образования на уроках физической культуры : [з досвіду В. О. Сухомлинського] / Карпенко Л. А., Аршинова Л. Н. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 243–246. 

 • Карпенко М. І. Принципи формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Карпенко М. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 153–156. 

 • Кашуба І. А. Формування громадянина-патріота на засадах педагогіки В. О. Сухомлинського в сучасній школі / І. А. Кашуба // Пед. вісн. – Кіровоград, 2012. – № 4. – С. 96–97. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Кириченко Н. Г. Інформаційний супровід навчальних і виховних заходів в школі, які впливають на ціннісні пріоритети учнів : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Кириченко Н. Г., Гайтан Л. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 343–348. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Клименко С. В. Путь к успеху по Сухомлинскому: здоровье через радость восприятия жизни, радость творчества и познания / Клименко С. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 350–354. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Кобцева С. О. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа реалізації оздоровчої функції освіти / Кобцева С. О., Олькевич Ю. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 271–275. 

 • Коваленко О. В. Турбота про здоров’я – найважливіша праця вихователя (В. Сухомлинський та С. Русова про здоров’я дітей) / Коваленко О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 98–101. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Коваль В. В. Фізичне виховання молоді в педагогічній творчій спадщині відомих українських педагогів ХХ ст. : [А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський та Г. Г. Ващенко] / В. В. Коваль // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2012. – № 4. – С. 189–193. – Бібліогр.: 25 назв.

 • Козлова Е. В. Педагогическое пространство как фактор реализации оздоровительной функции образования учащихся с нарушением зрения сквозь призму идей В. А. Сухомлинского / Козлова Е. В., Беляева Е. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 243–247. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Кокерилл А. Мои исследования по Сухомлинскому / Alan Cockerill // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 37–39.

 • Колеснікова І. В. Формування культури здоров’я на основі духовних цінностей : [досвід В. О. Сухомлинського] / Колеснікова І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 111–114. 

 • Колмикова О. І. Крок до здоров’я через досвід В. О. Сухомлинського / Колмикова О. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 275–278.

 • Колток Л. Принцип гуманізму як домінанта екологічного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Леся Колток // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 151–155. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Комісаренко Н. Виховання студентів на національних ідеях Василя Сухомлинського / Наталія Комісаренко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 156–161.

 • Кондратенко Л. Абрахам Маслоу і Василь Сухомлинський / Лариса Кондратенко // Психолог довкілля. – 2012. – Лют. (№ 2). – С. 11–14.

 • Конькина Е. В. Возможности музейной педагогики в воспитании духовно-нравственного здоровья школьника : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Конькина Е. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 120–123. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Коржова О. В. Рухливий спосіб життя – запорука здоров’я дитини : [з досвіду В. О. Сухомлинського] / Коржова О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 279–281. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Коровка О. А. Ідеї В. О. Сухомлинського та сучасний освітній процес / Коровка О. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 58–61.

 • Корюк О. С. Здоровье ребенка: взгляд В. А. Сухомлинского / Корюк О. С., Тихонова Е. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 236–239. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Костіна В. О. Виховання цінностей здорового способу життя через початкову освіту : [використання спадщини В. О. Сухомлинського] / Костіна В. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 138–144. – Бібліогр.: 16 назв.

 • Кочубей Т. Образ дитинства в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Тетяна Кочубей // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 231–237.

 • Кошалковская Л. И. Забота о здоровье учащихся в педагогических трудах В. А. Сухомлинского, использование его приемов на уроках биологии / Кошалковская Л. И. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 225–228. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Кравчук О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації здоров’язберігальної функції навчання (На засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського) / Оксана Кравчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Уман  : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 39–44.

 • Кривошеєва Г. Л. Педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського як джерело ідей щодо професійного довголіття майбутнього педагога / Кривошеєва Г. Л. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 62–70. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Кугуєнко Н. Ф. Пошук інноваційних шляхів використання спадщини В. Сухомлинського як традиції сучасної дидактики / Н. Ф. Кугуєнко // Логопед. – 2012. – № 3. – С. 9–13.

 • Кузьменко Л. В. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського і формування у старшокласників свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків у відкритому суспільстві / Л. В. Кузьменко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2012. – № 1. – С. 9–11. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Кулінка Ю. Організація превентивного виховання з важкими підлітками у працях В. О. Сухомлинського / Юлія Колінка // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 162–167. 

 • Куліш Р. В. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на роль засобів народної педагогіки в формуванні здорового способу життя дитини дошкільного віку / Куліш Р. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 124–127.

 • Курилко Н. Ф. Найвища цінність людини – її здоров’я : [з досвіду В. О. Сухомлинського] / Курилко Н. Ф. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 145–149. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Кутняхова А. І. Батьківська педагогіка щодо формування морально-етичних навичок підростаючого покоління : (консультація для педагогів) : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Кутняхова А. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 211–212. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Кучерявий О. Г. Валеологічні цінності педагогічної спадщини В. Сухомлинського в цілісній системі її аксіологічних орієнтирів / Кучерявий О. Г. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 55–61. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Кушнір В. Досвід професійної профілізації у Павлиській середній школі В. О. Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 168–175. – Бібліогр.: 13 назви.

 • Лаврінко О. Формування соціальної активності підлітків шляхом використання виховного потенціалу педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Олена Лаврінко // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 54–57.

 • Лаврут О. О. Формуваня активної громадянської позиції дитини як передумова становлення здорової особистості: В. О.Сухомлинський у діалозі із сучасністю / Лаврут О. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 102–107. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Лебедєва Н. Аксіологічні аспекти підготовки педагога у науково-педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Наталія Лебедєва // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань  : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 45–52.

 • Лемтюгова Т. Я. Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в Макіївській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 57 – Школі сприяння здоров’ю / Лемтюгова Т. Я. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 84–89. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Ломакіна Г. І. Використаня потенціалу позакласної роботи щодо формування ціннісних ставлень учнів до свого здоров’я / Ломакіна Г. І., Заріцький О. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 358–360.

 • Лоюк О. В. Сухомлинський про розвиток творчого мислення в учнів молодшого шкільного віку / Оксана Лоюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 102–108. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Лупеєва Т. В. «Школа життєвого успіху» – втілення здоров’язберігаючих ідей В. О. Сухомлинського / Лупеєва Т. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 209–211. 

 • Луцюк А. М. Здоров’я дитини в творчій спадщині Василя Сухомлинського / Луцюк А. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 107–111. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Майборода Н. Патріотичне виховання засобами мистецтва вихованців сільських навчально-виховних комплексів у контексті ідей Василя Олександровича Сухомлинського / Наталія Майборода // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 176–181.

 • Майстерчук І. В. Школа культури здоров’я у спадщині В. О. Сухомлинського / Майстерчук І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 125–127. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Макеєнко О. П. Здоров’я дітей – здоров’я нації : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Макеєнко О. П. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 180–182. 

 • Малахова Л. В. Використання спадщини В. О. Сухомлинського у сучасному погляді на здоров’я дитини / Малахова Л. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 149–151. 

 • Мальована Л. Використання творчої спадщини В. Сухомлинського на уроках філологічного циклу / Л. Мальована // Школа. – 2012. – № 4. – С. 31–37.

 • Мандрико Т. В. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського при вивченні курсу «Психологія» майбутніми учителями початкових класів / Мандрико Т. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 80–83. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Марфуніна Т. О. Формування психічного здоров’я дитини : [у педагогічній спадщині В. Сухомлинського] / Марфуніна Т. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 151–156. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка