В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка16/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4.09 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29

Рассадникова Л. П. Просветительная функция школьной библиотеки в формировании здорового способа жизни / Рассадникова Л. П., Гончарова В. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 367–370.

 • Решетилова Н. В. Организация занятий по физическому воспитанию студентов специальных медицинских групп : [использов. наследия В. А. Сухомлинского] / Решетилова Н. В., Макух Н. И. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 147–152.

 • Рисована Л. А. Музична культура як складова здоров’язбережувальної педагогіки : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Рисована Л. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 254–256. 

 • Рогальська І. Світ дитинства у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Інна Рогальська, Надія Рогальська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 238–246. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Родигіна І. В. Ціннісні аспекти освіти в контексті впровадження компетентнісного підходу : [у контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Родигіна І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 59–64. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Рудіч М. Я. Вклад шкільної бібліотеки у розв’язанні завдання виховання позитивного ставлення до здоров’я відповідно надбань спадщини В. О. Сухомлинського / Рудіч М. Я. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 377–382. 

 • Рындак В. Г. Антропологические взгляды В. А. Сухомлинского / Рындак В. Г. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 72–75. – Бібліогр.: 2 назви.

 • Рябець С. В. Виховання за допомогою слова : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Рябець С. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 374–377.

 • Сабатура О. М. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: безцінна спадщина Великого Педагога / Сабатура О. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 290–295. – Бібліогр.:6 назв.

 • Савіна І. М. Формування мотивації до здорового способу життя в учнів через ідеї В. О. Сухомлинського / Савіна І. М., Воронько Г. К. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 248–251. 

 • Савіна Л. Г. Від вивчення праць В. Сухомлинського до здорового способу життя / Савіна Л. Г. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 335–338. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Савінова Н. В. Формування системи диференційованої корекції порушень мовленнєвої діяльності у дітей з тяжкими порушеннями мовлення на засадах здоров’язбережувальної концепції В. Сухомлинського / Савінова Н. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 94–102. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Савостіна І. Впровадження ідей здоров’ятворчої філософії В. О. Сухомлинського в навчально-виховний процес сучасної сільської школи / Інна Савостіна // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 71–73.

 • Савченко Л. Г. Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности учителя начальной школы : [в контексте идей В. А. Сухомлинского] / Савченко Л. Г. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 183–187.

 • Савченко О. Я. Психодидактичні аспекти реалізації здоров’язбережувальної функції шкільної освіти: діалог з В. О. Сухомлинським / Савченко О. Я. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 17–24.

  Те саме // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 8–12.

  1. Сараєва О. В. Унікальний світ дитини в педагогічній системі В. Сухомлинського / Сараєва О. В., Кравченко Т. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 123–126. – Бібліогр.: 9 назв.

  2. Світлічна Ю. О. Педагогічна підтримка інтелектуального та психологічного розвитку учнів як складова здоров’язберігаючих технологій на уроках української мови та літератури : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Світлічна Ю. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 264–267. 

  3. Севрюкова Т. В. Використання спадщини В. О. Сухомлинського у морально-етичному вихованні / Севрюкова Т. В., Федорова С. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 215–218.

  4. Селуянова М. В. В. О. Сухомлинський про організованість режиму дня школярів як складову загального здоров’я дитини / Селуянова М. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 100–103. 

  5. Семухін Р. І. Вплив гуманістичної системи В. О. Сухомлинського на виховання здорового способу життя на уроках фізкультури в загальноосвітній школі / Семухін Р. І., Максименко О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 154–157.

  6. Сергєєва О. В. Виховання справжнього патріота в педагогічній спадщині Сухомлинського й освітній діяльності гуртка декоративно-ужиткового мистецтва / О. В. Сергєєва // Пед. вісн. – Кіровоград, 2012. – № 4. – С. 102–104.

  7. Сидоренко В. В. Екзистенціальні вимоги до розвитку мовно-мовленнєвої майстерності вчителя української мови і літератури у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Сидоренко В. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 77–82. 

  8. Сидоренко В. Феномен педагогічної майстерності вчителя в концептуальних вимірах творчої спадщини В. О. Сухомлинського / Вікторія Сидоренко // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 39–43.

  9. Синиця І. С. В. О. Сухомлинський про природні фактори в поєднанні з фізичними вправами як засіб створення оптимального рухового режиму в природних умовах / Синиця І. С., Погорєлова Л. Д. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 158–161.

  10. Сипченко В. І. Шкільно-сімейне виховання у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Сипченко В. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 103–109. – Бібліогр.: 8 назв.

  11. Сіпачова О. В. Значення спадщини В. О. Сухомлинського в умовах інноваційних технологічних змін у суспільстві / Сіпачова О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 163–166. – Бібліогр.: 8 назв.

  12. Сірош Г. І. Впровадження педагогічної системи В. О. Сухомлинського щодо збереження здоров’я дітей в умовах роботи сучасної школи / Сірош Г. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 295–298.

  13. Січко І. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського для розвитку екологічної культури молодших школярів / Ірина Січкар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 200–206. – Бібліогр.: 12 назв.

  14. Січко І. О. Проблема фізичного виховання школярів у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Січко І. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 65–68. – Бібліогр.: 5 назв.

  15. Скалич Л. Ідеї розвивального навчання учнів початкової школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Любов Скалич // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 145–150. 

  16. Смолінська О. Є. Культурно-освітній простір школи як фактор збереження нервово-психічного здоров’я особистості : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Смолінська О. Є. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 149–154. 

  17. Соколова Е. А. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе : [использов. наследия В. А. Сухомлинского] / Соколова Е. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 187–190. – Бібліогр.: 5 назв.

  18. Соколовська О. С. Здоровий спосіб життя – пріорітетний напрямок виховання дітей старшого дошкільного віку у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Соколовська О. С. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 127–129. – Бібліогр.: 5 назв.

  19. Соколовська О. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті вдосконалення духовного становлення студента / Олександра Соколовська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 207–215. – Бібліогр.: 8 назв.

  20. Соколовська С. М. Використання ідей В. О. Сухомлинського в естетичному вихованні гуртківців / С. М. Соколовська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2012. – № 1. – С. 40–42. – Бібліогр.: 8 назв.

  21. Соловйов Ю. І. Рефлексія спадщини В. О. Сухомлинського: здоров’язберігаючий аспект / Соловйов Ю. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 28–32. – Бібліогр.: 5 назв.

  22. Соф’янц Е. М. Від доктрини до дитини: уроки Василя Сухомлинського / Соф’янц Е. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 18–21. – Бібліогр.: 5 назв.

  23. Стахів Л. «Уроки серед природи» у світлі ідей педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського / Лідія Стахів, Василь Стахів, Сусанна Волошин // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 115–119. – Бібліогр.: 10 назв.

  24. Стельмах Н. В. Педагогічне спілкування як фактор формуваня здорової особистості дитини : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Стельмах Н. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 131–136. – Бібліогр.: 10 назв.

  25. Степаненко І. І. Організація здорового способу життя старшокласників як науково-педагогічна проблема : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Степаненко І. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 81–83. – Бібліогр.: 6 назв.

  26. Стеценко Н. М. В. Сухомлинський про роль дитячої ручної праці у формуванні здорової особистості / Стеценко Н. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 130–133. – Бібліогр.: 6 назв.

  27. Стойко О. А. Духовна криниця В. О. Сухомлинського в розвитку особистості дитини дошкільного віку / Стойко О. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 203–206. 

  28. Стражнікова І. В. Механізми фізичного виховання дітей та молоді на західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ століття у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Стражнікова І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 134–137. – Бібліогр.: 6 назв.

  29. Струкова В. Е. Здоров’я дитини: погляд В. О. Сухомлинського / Струкова В. Е. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 299–302. 

  30. Суботіна В. О. Вплив спадщини В. О. Сухомлинського на екологічне виховання дошкільників / Суботіна В. О., Коваленко О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 161–163.

  31. Сулімова Т. О. Емоційне здоров’я – запорука успішного навчання учнів : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Сулімова Т. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 285–289. – Бібліогр.: 7 назв.

  32. Суржко О. Ю Формування здорового способу життя молодших школярів як реалізація оздоровчої функції освіти : [через призму ідей В. О. Сухомлинського] / Суржко О. Ю. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 194–197. – Бібліогр.: 5 назв.

  33. Сухомлинська О. В. Думки В. О. Сухомлинського про здоров’я дітей в історичній перспективі / Сухомлинська О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 9–17. – Бібліогр.: 5 назв.

  Те саме // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 3–7. – Бібліогр.: 5 назв.

  1. Тищенко Н. В. Культура здоров’я як необхідний компонент загальної культури дитини / Тищенко Н. В., Тищенко Л. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 128–130. 

  2. Тіхонова Н. Г. В. О. Сухомлинський про взаємозв’язок школи і сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки молодших школярів / Г. Г. Тіхонова // Пед. вісн. – Кіровоград, 2012. – № 4. – С. 112–115. – Бібліогр.: 8 назв.

  3. Ткаченко Л. І. Г. С. Сковорода і В. О. Сухомлинський про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 2. – С. 77–83. – Бібліогр.: 7 назв.

  4. Тоцька Т. Пізнавальна й виховна сила слова у творах В. О. Сухомлинського / Тетяна Тоцька // Дошкіл. виховання. – 2012. – № 11. – С. 15–16.

  5. Тоцька Т. П. Погляди В. О. Сухомлинського на духовно-фізичне здоров’я дітей дошкільного віку : (за результатами роботи ДНЗ «Ялинка», експериментального дошкільного закладу всеукраїнського рівня м. Бровари Київської обл.) / Тоцька Т. П. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 107–111. – Бібліогр.: 5 назв.


  6. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка