В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка17/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

Трембач І. І. Здоровий спосіб життя та здоров’я дитини – головна умова розвитку сучасного громадянина : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Трембач І. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 232–235. 

 • Трубчаніна О. Упровадження ідей В. О. Сухомлинського в практику формування валеологічної компетентності шляхом реалізації оздоровчої функції шкільної хімічної освіти / Олена Трубчаніна, Раїса Чернишова // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 50–53. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Турбота про зір дитини у руках батьків та педагогів : [використ. досвіду В. О. Сухомлинського] / Беседовська Н. О., Каленіна С. П., Коцюба Н. Г., Россоха Л. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 253–256. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Ужакіна О. В. Школа здоров’я у спадщині В. О. Сухомлинського / Ужакіна О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 339–344. 

 • Ульяніч І. В. Психологічний аспект ідей збереження здоров’я школярів у спадщині В. О. Сухомлинського / Ульяніч І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 90–92. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Федорченко Т. І. Реалізація ідей В. О. Сухомлинського у позакласній роботі з учнями початкових класів у системі особистісно орієнтованого громадянського виховання / Т. І. Федорченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2012. – № 4. – С. 109–111. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Федяєва В. Л. Єдність духовного і фізичного розвитку дитини у системі педагогічної освіти батьків Павлиської школи (60–70 роки ХХ ст.) / Федяєва В. Л. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 31–35. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Филенко В. М. Книга – приобщение к культурным ценностям украинского народа, его традициям и обычаям / Филенко В. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 349–352. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Фоменко Т. Л. Просвітницька функція шкільних бібліотек у формуванні здорового способу життя / Фоменко Т. Л. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 382–384.

 • Харитонова Н. В. Сухомлинський в історії української педагогіки / Н. Харитонова // Відкритий урок. Плеяди. – 2012. – № 1. – С. 43–47.

 • Хроменкова Л. Н. Збереження емоційного здоров’я учнів на уроках історії : [в контексті пед. ідей В. О. Сухомлинського] / Хроменкова Л. Н. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 289–293. 

 • Цимбал-Слатвінська С. Розумове виховання як основа розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (за матеріалами часопису «Советская педагогика») / Світлана Цимбал-Слатвінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 41. – С. 247–252. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Цуняк І. В. Організація оздоровчої функції освіти на уроках англійської мови : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Цуняк І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 273–275. 

 • Чеботарьова Л. Б. Формування у школярів знань і навичок здорового способу життя засобами слова : [використ. пед. ідей В. О. Сухомлинського] / Чеботарьова Л. Б. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 353–356. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Челнокова М. В. Педагогическое наследие В. А. Сухомлинского в процессе преподавания математики / Челнокова М. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 294–297.

 • Челпаченко Т. В. Аксиологическая основа дидактической системы В. А. Сухомлинского / Челпаченко Т. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 137–140. 

 • Чернишов О. І. Здоров’язберігаючі перлини спадщини Василя Сухомлинського / Чернишов О. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 33–36. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Чернишов О. Ідеї здоров’язбережувальної педагогіки В. О. Сухомлинського та їх утілення у практику сучасної школи / Олексій Чернишов // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 21–24. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Чернишов О. Розвиток ідей В. О. Сухомлинського в реорганізації оздоровчої функції освіти / О. Чернишов // Почат. шк. – 2012. – № 5. – С. 1–4.

 • Чернікова Н. Ю Взаємодія школи, батьків та суспільства в контексті зміцнення здоров’я молодших школярів : [використ. пед. ідей В. О. Сухомлинського] / Чернікова Н. Ю., Шанцина Н. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 303–305. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Чернова Л. М. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: кроки до європейської школи здоров’я / Чернова Л. М., Керчмар Даніель // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 276–279. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Чернякова В. О. Взаємозв’язок духовного і фізичного розвитку особистості : [у спадщині В. О. Сухомлинського] / Чернякова В. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 131–134. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Чечіль М. Ідея добра і любові у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / М. Чечіль // Молодь і ринок. – 2012. – № 1. – С. 37–41. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Чичук Р. П. Доброта – це краса людської душі: усний журн. за творами Василя Сухомлинського / Р. П. Чичук // Пед. вісн. – 2012. – № 1. – С. 75–79. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Шабанова М. С. Робота шкільної бібліотеки з формування здорового способу життя : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / Шабанова М. С. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 357–360. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Шаповалова Т. М. Робота шкільної бібліотеки в напрямку створення ситуації позитивної взаємообумовленості здоров’я та навчання : [використ. пед. ідей В. О. Сухомлинського] / Шаповалова Т. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 360–366. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Шевченко Н. В. Виховання у молодших школярів цінностей здорового способу життя : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Шевченко Н. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 206–208. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Шестакова И. Н. Взаимосвязь духовного и трудового воспитания младшего школьника : [в наследии В. А. Сухомлинского] / Шестакова И. Н. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 135–137. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Шистко Л. В. Використання ідей В. О. Сухомлинського в організації здоров’язберігаючого уроку української літератури / Шистко Л. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 236–239. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Шкода В. О. Психологічні особливості виховного процесу в сім’ї. Стилі сімейного виховання : [в контексті ідей В. О. Сухомлинського] / Шкода В. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 239–243. 

 • Шрамко О. Від ідей В. О. Сухомлинського до здоров’язбережувальних технологій у сучасній початковій школі / Ольга Шрамко // Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 67–70 : фотогр. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Шуляр В. І. Валеологізація сучасного уроку літератури: імперативи Василя Сухомлинського та сучасних учених / Шуляр В. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 44–54. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Юріна Л. І. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в діяльності позашкільного закладу як «Школи сприяння здоров’ю» / Юріна Л. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 252–255. 

 • Юсуфзянова І. В. Здоров’я і знання – нерозривні складові життя дитини / Юсуфзянова І. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 208–211.

 • Юхневич О. О. Здоров’я дитини: погляд В. О. Сухомлинського / Юхневич О. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 306–308. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Якименко С. Педагогічна спадщина видатного педагога В. О. Сухомлинського і сучасні школа / Світлана Якименко // Вересень. – 2012. – № 3/4 – С. 133–138.

 • Якименко С. І. Формування ціннісного ставленя до власного здоров’я молодшими школярами / Якименко С. І. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 2. – С. 55–58. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Ярош А. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності школярів «словом Сухомлинського» / Ярош А. В., Момот А. Д. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 309–312. 

 • Ясько Т. В. Внесок В. О. Сухомлинського в теорію вивчення основ здоров’я у початковій школі / Ясько Т. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 212–214. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Ящук І. П. Праця у фізичному вихованні та гармонійному розвитку дітей у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Ящук І. П. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 40–43. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Ящук Н. О. Творче використання ідей В. О. Сухомлинського щодо впровадження здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій навчання і виховання школярів на уроках української мови та літератури / Ящук Н. О. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 3. – С. 138–142. – Бібліогр.: 8 назв.

  2013

  1. Аверін М. В. О. Сухомлинський – провісник педагогіки самоорганізації особистості / Микола Аверін // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 8–13. – Бібліогр.: 7 назв.

  2. Авраменко К. Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення методичних дисциплін (за педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського) / Квітослава Авраменко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 13–15. – Бібліогр.: 6 назв.

  3. Акуленко І. Цільовий блок компетентнісно орієнтованої моделі методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / Ірина Акуленко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 16–19.

  4. Албул І. Адміністративна діяльність керівника-новатора як умова розвитку творчої особистості вчителя та учня / Ірина Албул // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 19–22. – Бібліогр.: 6 назв.

  5. Аллагулов А. Традиции отечественной педагогики в воспитании школьников (на примере педагогического наследия В. А. Сухомлинского) / Артур Аллагулов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 22–26. – Бібліогр.: 11 назв.

  6. Аллагулова И. Диверсификация математического образования в вузе в контексте педагогических идей В. А. Сухомлинского / Ирина Аллагулова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 26–30.

  7. Антонець М. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – невичерпна скарбниця розвитку творчої особистості вчителя та учня / Михайло Антонець // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 107–112. – Бібліогр.: 12 назв.

  8. Бабаян Ю. Роль казки у розвитку творчої уяви молодших школярів / Юлія Бабаян // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 30–33. – Бібліогр.: 8 назв.

  9. Байдак Н. Особливості аналізу художніх творів на уроках літератури (на матеріалі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського) / Наталія Байдак // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 34–38. – Бібліогр.: 6 назв.

  10. Балдинюк О. Педагогічний потенціал мистецтва у процесі формування комунікативного досвіду дитини / Олена Балдинюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 113–116. – Бібліогр.: 8 назв.

  11. Баранюк І. Поетика творів художньої педагогіки В. Сухомлинського / Ірина Баранюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 117–121. – Бібліогр.: 5 назв.

  12. Батрун І. Форми і методи розвитку творчої особистості школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Ірина Батрун // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 38–42. – Бібліогр.: 14 назв.

  13. Башинська Т. Взаємодія початкової і дошкільної освіти у розвивальному середовищі В. Сухомлинського / Тетяна Башинська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 122–125. – Бібліогр.: 9 назв.

  14. Бельніцька Л. І. Підвищення ефективності уроку математики в контексті педагогіки В. О. Сухомлинського / Л. І. Бельніцька // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 203–207. – Бібліогр.: 6 назв.

  15. Береговой Я. Макаренко, Сухомлинский и Ващенко: противостояние или преемственность / Я. Береговой // Пед. майстерня. – 2013. – № 11. – С. 20–26.

  16. Березівська Л. Д. В Україні готуються відзначити ювілей Сухомлинського / Лариса Березівська // Пед. газ. – 2013. – Серп. (№ 8). – С. 8.

  17. Березівська Л. В. О. Сухомлинський про індивідуальний підхід як чинник розвитку творчої особистості учня / Лариса Березівська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 21–24. – Бібліогр.: 12 назв.

  18. Бех І. Ідея життєтворчості особистості у виховному універсумі В. Сухомлинського / Іван Бех // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 5–7.

  19. Бех І. Проблема життєтворчості особистості у наукових пошуках В. О. Сухомлинського / Іван Бех // Рідна шк. – 2013. – № 8/9. – С. 9–11. 

  20. Бех І. Д. Психологія духовності В. О. Сухомлинського: спроба методологічної рефлексії / І. Д. Бех // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 22–29. – Бібліогр.: 7 назв.

  21. Бєлан Г. Психологічні основи розвитку творчої особистості учня у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Ганна Бєлан // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 125–129. – Бібліогр.: 8 назв.

  22. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка