В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський


Бик А. С. Особистість як категорія педагогіки Василя Сухомлинського / А. С. Бик // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 36–40. Бібік НСторінка18/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

Бик А. С. Особистість як категорія педагогіки Василя Сухомлинського / А. С. Бик // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 36–40.

 • Бібік Н. Пізнавальний інтерес у вимірах педагогіки Василя Сухомлинського / Надія Бібік // Наша Берегиня. – 2013. – № 2. – С. 3–5. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Біда О. Проблеми розвитку здібностей дитини в працях вітчизняних та зарубіжних учених / Олена Біда // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 42–46. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Білохвощенко С. Розвиток творчої особистості в освітньому процесі загальноосвітньої школи / Світлана Білохвощенко, Марія Кальчук, Світлана Махиня // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 46–51. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Богуславский М. Полное издание произведения В. А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям»: перспективы нового прочтения / Михаил Богуславский // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 3–8. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Богуш А. Взаємозалежність свободи і відповідальності: погляд В. О. Сухомлинського / Алла Богуш // Рідна шк. – 2013. – № 8/9. – С. 12–15. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Богуш А. Мовленнєво-творчі прояви дітей в ігрових казкових ситуаціях у педагогічному вимірі В. Сухомлинського / Алла Богуш // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 11–14.

 • Бойко А. Феномен творчості або Сухомлинський в контексті національної і світової культури / Алла Бойко // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 8–9.

 • Бондар Л. Розвиток творчих здібностей молодших школярів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Людмила Бондар // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 129–132. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Бондар Л. В. О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи / Людмила Бондар // Рідна шк. – 2013. – № 8/9. – С. 25–28.

 • Бондар О. І. Проблема розумового розвитку учнів початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. І. Бондар // Вісник наук.-метод. дослідж. / Вінниц. гуманіт.-пед. коледж. – Вінниця, 2013. – Вип. 4 : Спеціальний випуск за результатами роботи міжвузівських конференцій. – С. 32–35. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Бондаренко Г. Формування творчої особистості школяра. З педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Геннадій Бондаренко // Почат. освіта. – 2013. – Жовт. (№ 38/39). – С. 17–24. – Бібліогр.: 15 назв.

 • Бондаренко С. Ю. Компетентнісний підхід до управління розвитком фахової майстерності вчителів іноземних мов на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / С. Ю. Бондаренко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 100–102. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Борзих О. Пошуково-дослідницька діяльність як компонент виховання творчої особистості в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Олена Борзих // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 51–55. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Бричок С. Інтерактивні методи розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога / Світлана Бричок // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 56–58. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Бурбан В. Наш классик / Владимир Бурбан // МК в Украине (Моск. комсомолец). – 2013. – 2–8 окт.(№ 41). – С. 21.

 • Бутенко О. Г. Технологія гендерного виховання В. Сухомлинського / О. Г. Бутенко // Педагогіка вищ. та серед. школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 37. – C. 427–431.

 • Бучківська Г. В. Гуманізація механізму впливу дитячого колективу на особистість в аспекті педагогіки Василя Сухомлинського / Г. В. Бучківська // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [голов. ред. Шоробура І. М. ; члени ред. ради: Топузов О. М., Бібік Н. М. … Савченко О. Я. та ін.]. – Хмельницький : [б. в.], 2013. – С. 97–101. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Василевич І. В. Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях дитячої літератури : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / І. В. Василевич // Вісник наук.-метод. дослідж. / Вінниц. гуманіт.-пед. коледж. – Вінниця, 2013. – Вип. 4 : Спеціальний випуск за результатами роботи міжвузівських конференцій. – С. 28–32.

 • Васютинська Т. В. Любити дітей серцем і душею / Т. В. Васютинська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 118–123.

 • Вашуленко М. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського – першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів / Микола Вашуленко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 14–16.

 • Вовк В. П. В. Сухомлинський: «Важких» дітей не буває... / В. П. Вовк // Вісник наук.-метод. дослідж. / Вінниц. гуманіт.-пед. коледж. – Вінниця, 2013. – Вип. 4 : Спеціальний випуск за результатами роботи міжвузівських конференцій. – С. 8–12. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Волобуєва Л. М. Роль шкільної бібліотеки в організації навчального процесу на засадах ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / Волобуєва Л. М. // Шкіл. б-ка плюс. – 2013. – Берез. (№ 5/6). – С. 4–6.

 • Гавриленко О. Концептуальні основи інтерактивних методів навчання іноземних мов у технічному ВНЗ / Олена Гавриленко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 59–63. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Гавриленко Т. В. О. Сухомлинський про формування творчої особистості молодшого школяра / Тетяна Гавриленко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 133–136. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Гальонка О. А. В. О. Сухомлинський про творчий розвиток особистості педагога та учня / О. А. Гальонка, Н. О. Ланько // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3 – С. 65–72. – Бібліогр.: 23 назви.

 • Гекало Л. Розвиток творчого потенціалу педагога / Любов Гекало // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 63–66. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Генсіцька-Антонюк Н. Гендерний аналіз сучасних підручників з математики в контексті ідей В. О. Сухомлинського / Наталія Генсіцька-Антонюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 67–69. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Гергуль С. Самоосвіта як джерело творчості вчителя-філолога у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Світлана Гергуль // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 70–74. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Гірка Г. Духовний світ людини нашого часу і методи виховання підростаючого покоління за Василем Сухомлинським / Ганна Гірка // Пед. думка. – Львів, 2013. – № 4. – С. 35–36.

 • Глузман Н. Творче використання педагогічної спадщини в професійній підготовці вчителя / Неля Глузман // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 24–28. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Головко М. Розвиток ідеї гуманітаризації шкільної фізичної освіти у контексті гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / Микола Головко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 137–141. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Гончарук В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя-філолога та українознавця / Валентина Гончарук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 74–77. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Гончарук О. В. Формування економічної культури учнів у контексті поглядів В. О. Сухомлинського / О. В. Гончарук // Труд. підгот. в сучас. шк. – 2013. – № 4. – С. 21–24.

 • Горохова Л. Впровадження педагогічної системи В. О. Сухомлинського у навчальний процес / Людмила Горохова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 78–80. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Горпинюк В. Соціалістичний гуманізм та соціальний прагматизм – основи профорієнтаційної педагогіки В. О. Сухомлинського / Валентин Горпинюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 81–84. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Грановська І. Соціалізація як фактор гармонійного розвитку особистості у науково-педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Ірина Грановська // Вісник наук.-метод. дослідж. / Вінниц. гуманіт.-пед. коледж. – Вінниця, 2013. – Вип. 4 : Спеціальний випуск за результатами роботи міжвузівських конференцій. – С. 38–40. 

 • Грона Н. Організація проектної діяльності на уроках читання (на матеріалі творів В. О. Сухомлинського) / Наталія Грона // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 142–147. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Даценко О. В. Чарівна краса рідного слова – патріотичного життя основа у спадщині Василя Сухомлинського / О. В. Даценко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 115–117.

 • Дейнека Н. Б. Василь Сухомлинський про роль слова в розвитку розумових здібностей молодших школярів / Н. Б. Дейнека // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 4. – С. 116–118. 

 • Деревянченко Т. Розвиток творчого потенціалу педагога / Тетяна Дерев’янченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 85–88. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Дикий І. В. О. Сухомлинський про роботу з обдарованими дітьми / Іван Дикий // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 88–92.

 • Дічек Н. П. Екофільна етика В. О. Сухомлинського: внесок українського педагога в закладання основ екологічної етики / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 15–23. – Бібліогр.: 27 назв.

 • Дічек Н. Природолюбна етика В. Сухомлинського – складник його системи формування творчого начала особистості дитини / Наталія Дічек // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 28–35. – Бібліогр.: 31 назва.

 • Добрянський І. Школа починається з учителя / Ігор Добрянський, Ольга Наумець // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 35–40. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Довга Т. Феномен «дитячої інтелігентності»: першоелементи дорослішання / Тетяна Довга // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 147–151. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Дорошенко Л. Розвиток творчого потенціалу педагога / Любов Дорошенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 92–96. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Доценко О. Освітнє середовище як умова формування компетентностей школярів / Оксана Доценко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 96–99. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Дубінка М. Особливості творчості педагога в контексті ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / Микола Дубінка // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 151–156. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Д’яченко Л. М. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю / Л. М. Д’яченко // Джерело пед. майстерності. – 2013. – Вип. 4. – С. 132–143.

 • Елисеева Д. Опыт формирования познавательных универсальных учебных действий младшего школьника в теории и практике В. А. Сухомлинского / Дарья Елисеева // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 99–106. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Єсєналієва Т. Розвиток творчих здібностей школярів як передумова формування компетентної особистості / Тетяна Єсєналієва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 106–110. – Бібліогр.: 17 назв.

 • Загвязинский В. Педагогическое наследие В. А. Сухомлинского и современность / Владимир Загвязинский // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 17–20. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Желан А. Ознайомлення майбутніх вчителів початкових класів з ідеями В. О. Сухомлинського під час навчання у ВНЗ / Алла Желан // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 110–113. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Жорова І. Професійний розвиток учителя у світлі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Ірина Жорова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 156–159. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Жорова І. Я. Рецепція ідей В. О. Сухомлинського щодо професіоналізму педагога сучасними дослідниками / І. Я. Жорова // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 36–38. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Жосан О. Е. Василь Сухомлинський про книгу як важливе джерело знань та засіб розумового виховання учнів / О. Е. Жосан // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 46–50. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Завгородня Т. Розвиток науково-творчого потенціалу викладача ВНЗ в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського / Тетяна Завгородня // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 41–44. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Завертайло Т. А. Трансформація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського у практику сьогодення сучасної школи / Т. А. Завертайло, Т. Б. Миндрул // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 124–127.

 • Заєць С. Вплив сімейного середовища на формування особистості / Світлана Заєць // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 114–118. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Заліток Л. Бібліометричне дослідження матеріалів про В. О. Сухомлинського в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» / Людмила Заліток // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 160–164. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Заліток Л. М. Виховання моральних цінностей / Людмила Заліток // Почат. освіта. – 2013. – Жовт. (№ 38/39). – С. 35–37. – Бібліогр. : 6 назв.

 • Замрозевич-Шадріна С. Проблеми фізичного виховання та збереження здоров’я дітей у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського: (95 років з дня народження) / Світлана Замрозевич-Шадріна // Обрії. – 2013. – № 1. – С. 115–117.

 • Золотухіна С. Використання ідей В. Сухомлинського в підготовці творчої особистості майбутнього вчителя / Світлана Золотухіна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 45–48. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Іванець Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Наталія Іванець // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 118–120. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Іванко А. В. О. Сухомлинський – послідовний борець проти тоталітарної та авторитарної педагогіки / Андрій Іванко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 164–167. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Іванова Н. «Серце віддаю дітям» у креативах філософського мислення / Наталія Іванова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 168–172. – Бібліогр.: 17 назв.

 • Ірза В. Дослідна робота вчителя та учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Валерія Ірза // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 121–124. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Ісаєва Г. Творчість учителя як основа розвитку творчої особистості учня в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Ганна Ісаєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 172–177. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Казакова Н. В. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського у практичній діяльності вчителя / Н. В. Казакова // Вісн. наук.-метод. дослідж. Вінниц. гуманіт.-пед. коледжу. – 2013. – Вип. 2. – С. 16–20. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Казанжи І. Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів у позааудиторній роботі / Ірина Казанжи // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 125–127. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Казьміришена-Файденко О. С. Актуальність проблеми родинного виховання у творчій спадщині В. Сухомлинського / О. С. Казьміришена-Файденко // Вісник наук.-метод. дослідж. / Вінниц. гуманіт.-пед. коледж. – Вінниця, 2013. – Вип. 4 : Спеціальний випуск за результатами роботи міжвузівських конференцій. – С. 24–28.

 • Кайдарова А. Народная педагогика в педагогической деятельности В. А. Сухомлинского / Аймен Кайдарова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 49–51.

 • Калиева С. Педагогические идеи В. А. Сухомлинского и современные идеи реформирования образования в республике Казахстан / Светлана Калиева // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 52–54.

 • Калініна Л. Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва / Лариса Калініна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 128–132. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Калініченко Н. Вплив В. О. Сухомлинського на формування освітнього середовища (70–90-ті роки ХХ століття) / Надія Калініченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 55–60. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Калініченко Н. Місія вчителя в освітньому просторі. Діалог з Василем Сухомлинським / Н. Калініченко // Освіта. – 2013. – 26 черв.–3 лип. (№ 30). – С. 10.

 • Калініченко Н. Василь Сухомлинський та проблема розумового виховання школярів / Надія Калініченко // Рідна шк. – 2013. – № 8/9. – С. 16–19. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Калініченко Н. А. Школи гуманної педагогіки : [про діяльн. опорних шк. з проблем вивчення і впровадж. пед. ідей В. О. Сухомлинського] / Н. А. Калініченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 41–45. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Калюжна О. Роль педагога-музиканта в процесі розвитку обдарованості особистості / Оксана Калюжна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 133–136. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Карпенко М. Підготовка вчителів до виконання здоров’ятворчої функції (з досвіду роботи В. О. Сухомлинського) / Марина Карпенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 136–140. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Карсканова С. Психологічний супровід виховання творчих якостей молодших школярів у навчально-виховному процесі / Світлана Карсканова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 141–144. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Карявка О. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського при використанні індивідуального та диференційованого підходів у практиці роботи школи / Ольга Карявка // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 144–149. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Качан Л. В. Підготовка молоді до участі у формуванні громадянського суспільства засобами іноземної мови на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Л. В. Качан // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 1. – С. 84–85. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка