В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка21/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29

Язловецька О. Проблема зміцнення здоров’я школярів у педагогіці В. О. Сухомлинського / Оксана Язловецька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 341–345. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Якименко С. Розвиток творчої пізнавальної діяльності молодших школярів у освітньому просторі класу / Світлана Якименко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 400–403. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Яковова Г. Я. Виховання моральних якостей і почуттів школярів у світлі ідей В. О. Сухомлинського / Г. Я. Яковова, В. В. Доброволянська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 153–157. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Янченко Т. Ідеї розвитку особистості у вітчизняній педології початку ХХ ст. / Тамара Янченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 2. – С. 403–407. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Ярова М. В. В. Сухомлинський: «Слухання музики природи починається з читання музики на мові почуттів» : [про особливе ставлення до музики В. Сухомлинського] / М. В. Ярова // Вісник наук.-метод. дослідж. / Вінниц. гуманіт.-пед. коледж. – Вінниця, 2013. – Вип. 4 : Спеціальний випуск за результатами роботи міжвузівських конференцій. – С. 12–16.

 • Яценко В. Багатогранність педагогічної спадщини Василя Сухомлинського з проблем формування особистості школяра методами оцінювання / Володимир Яценко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 345–349. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Ящук І. Моральні засади організації педагогічного спілкування у спадщині В. О. Сухомлинського / Інна Ящук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123, т. 1. – С. 104–107. – Бібліогр.: 7 назв.

  3.3. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського за кордоном

  Грузія

  Окремі видання

  1. Басиладзе Н. Принципы воспитания в педагогической системе В. А. Сухомлинского / Нодар Басиладзе ; [ред. Константин Рамишвили]. – Батуми : А. О. «Издательство Аджара», 2009. – 48 с. – Бібліогр.: с. 45–47.

  Казахстан

  Статті, доповіді з наукових збірників та періодичних видань

  2013

  1. Рындак В. Г. Гуманистическая педагогика В. А. Сухомлинского: к 95-летию со дня рождения / В. Г. Рындак // Доклады Казах. акад. образования. – 2013. – № 1/2. – С. 200–208. – Библиогр.: 11 назв.

  Китай

  Окремі видання

  2009

  1. Лі Джин Сі. Дні з В. О. Сухомлинським / Лі Джин Сі. – Шанхай : Китайський пед. ун-т, 2009. – 172 с. – Кит. мовою.

  2. Лі Джин Сі. Послідовники В. Сухомлинського в Китаї / Лі Джин Сі. – Шанхай : Китайський пед. ун-т, 2009. – 171 с. – Кит. мовою.

  2010

  1. Уютена. Духовність, поширювана педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського / Уютена. – Пекін : Китайське пед. вид-во, 2010. – 223 с. – Кит. мовою.

  Росія

  Окремі видання

  2008

  1. Рындак В. Г. Учитель Сухомлинский: уроки на завтра : [монография] / В. Г. Рындак ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агенство по образованию, Оренбург. гос. пед. ун-т. – Оренбург : ОГПУ, 2008. – 512 с. : ил.

  2009

  1. Челпаченко Т. В. Дидактика В. А. Сухомлинского. Развитие дидактической идеи гармонии умственного и физического труда школьника : монография / Т. В. Челпаченко ; М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. пед. ун-т. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2009. – 176 с.

  2010

  1. Борисенко В. Судьбе навстречу : (Записки офицера-медика) : [воспоминания выпускника 1952 г. Павлышской средней школы] / Виктор Борисенко. – СПб. : Изд-во Александра Сазанова, 2010. – 480 с.

  2. Рындак В. Г. Школа: с веком наравне : [о становлении Павлышской средней школы] : монография / В. Г. Рындак. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2010. – 220 с.

  2011

  1. Родчанин Е. Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог : (Об идеалах В. А. Сухомлинского) / Е. Г. Родчанин, И. А. Зязюн, А. Л. Черненко. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – Ростов н/Д : Альтаир, 2011. – 156, [3] с.

  2012

  1. Пудов А. И. Народное образование Увинского района: история, известные педагоги, учительские династии / А. И. Пудов. – [Ува : б. и.], 2012. – 368 с.

  2. Челпаченко Т. В. Дидактика В. А. Сухомлинского: Словарь-хрестоматия : учеб. пособ. / Т. В. Челпаченко ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т». – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2012. – 48 с.

  3. Челпаченко Т. В. Дидактическая система В. А. Сухомлинского (теория и практика) : [монография] / Т. В. Челпаченко ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т». – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2012. – 280 с.

  4. Челпаченко Т. В. Реализация аспектов дидактической системы В. А. Сухомлинского в современной школе : материалы к спецкурсу / Т. В. Челпаченко ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т». – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2012. – 72 с.

  5. Челпаченко Т. В. Эволюция дидактических систем: материалы к спецсемінару : учеб. пособ. / Т. В. Челпаченко ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т». – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2012. – 48 с.

  2013

  1. Борисенко В. Н. …Частицу сердца отдал мне / Виктор Борисенко. – СПб. : Изд-во Александра Сазанова, 2013. – 136 с.

  2. Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. Т. 1 / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т [и др. ; отв. ред. В. Г. Рындак]. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2013. – 695 с. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  3. Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. Т. 2 / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т [и др. ; отв. ред. В. Г. Рындак]. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2013. – 644 с. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  Статті, доповіді з наукових збірників та періодичних видань

  2008

  1. Богуславский М. Идеал учителя В. А. Сухомлинского / Михаил Богуславский // Пед. вестн. – 2008. – № 9. – С. 7. – (Подвижники просвещения).

  2. Богуславский М. Василий Александрович Сухомлинский: цели и мысли воспитания / Михаил Богуславский // Нар. образование. – 2008. – № 9. – С. 261–266. – (Юбилей).

  2010

  1. Аванесян Л. Р. Воспитание гражданина начинается в семье : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Л. Р. Аванесян // Нач. шк. – 2010. – № 11. – С. 9–11.

  2. Бим-Бад Б. М. Василий Александрович Сухомлинський и одичание нашего мира / Б. М. Бим-Бад // Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3. – С. 52–55.

  3. Богуславский М. В. Жизнь и бессмертие Василия Сухомлинського / М. В. Богуславский // Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3. – С. 55–60.

  То же // Пед. вестн. – 2010. – 1–30 сент. (№ 9). – С. 7.

  1. Богуславский М. В. Несущий свет: о Василии Александровиче Сухомлинском / М. В. Богуславский // Три Ключа : Любовь. Знание. Красота : пед. вестн. – М., 2010. – Вып. 12. – С. 22–23.

  2. Богуславский М. В. В. А. Сухомлинский – навсегда! / М. В. Богуславский // Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3 (4). – С. 5–6. – Вместо предисловия.

  3. Гартманн Э. В. А. Сухомлинский – критик советской и капиталистической системы. Новый взгляд на наследие класика педагогики / Эрика Гартманн ; пер. О. В. Сухомлинской // Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3. – С. 60–73.

  4. Деркач В. Ф. Традиции Василия Александровича Сухомлинского / В. Ф. Деркач // Три Ключа : Любовь. Знание. Красота : пед. вестн. – М., 2010. – Вып. 12. – С. 24–29.

  5. Истратов Ю. П. Противостояние Сухомлинского и системы: неизбежность поражения / Истратов Ю. П. // Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3. – С. 92–104.

  6. Малова Е. Н. Десять тезисов по проблеме сопоставительного педагогического анализа некоторых призведений М. М. Бантина и В. А. Сухомлинського / Е. Н. Малова // Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3. – С. 85–92.

  7. Наумов Б. Н. Педагогика человечности В. А. Сухомлинського и современные проблемы построения целостного образования / Б. Н. Наумов // Формирование духовно-нравственной культуры учителя : материалы междунар. науч.-практ. конф., 1 дек. 2010 г., Чебоксары / ГОУ ВПО «Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлєва», Акад. пед. и соц. наук, Акад. наук Чуваш. Республ. – Чебоксары, 2010. – С. 68–73.

  8. Сахаров В. А. Эмоциональные стимулы нравственного развития личности ребенка в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского / В. А. Сахаров // Педагогика. – 2010. – № 1. – С. 84–90.

  9. Сухомлинская О. В. Некоторые аспекты эволюции восприятия творчества Сухомлинського: дорога длинной в 40 лет / О. В. Сухомлинская // Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3. – С. 30–51.

  10. Сухомлинская О. В. Слово о Василии Александровиче Сухомлинском… / О. В. Сухомлинская // Три Ключа : Любовь. Знание. Красота : пед. вестн. – М., 2010. – Вып. 12. – С. 13–21.

  11. Сяо Су. Воздействие В. А. Сухомлинского на педагогические поиски китайских учителей / Сяо Су // Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3 (4). – С. 74–84.

  12. Томас В. Н. Светоносец. Василий Александрович Сухомлинский – величайший философ и педагог современности / В. Н. Томас // Три Ключа : Любовь. Знание. Красота : пед. вестн. – М., 2010. – Вып. 12. – С. 66–70.

  2011

  1. Елисеева Е. В. Творческий вклад В. А. Сухомлинського в развитие отечественной дидактики второй половины ХХ в. / Е. В. Елисеева // Пед. образование и наука. – 2011. – № 5. – С. 106–111. – Библиогр.: 8 назв.

  2012

  1. Ашиков В. Круглый стол с великими – 3 : тема : Воспитание красотой, эстетическое воспитание [В. Сухомлинский, К. Ушинский, С. Рерих] / В. Ашиков // Искусство в шк. – 2012. – № 5. – С. 9–15. – Библиогр.: 11 назв.

  2. Богуславский М. Тонкий инструмент. Жизнь и бессмертие Василия Сухомлинського / Михаил Богуславский // Учит. газ. – 2012. – 11 сент. (№ 37). – С. 9.

  3. Залиток Л. М. Библиографические ресурсы в помощь изучению наследия известного педагога-гуманиста В. А. Сухомлинского / Л. М. Залиток // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2012. – № 1. – С. 77–82.

  4. Захарищева М. А. Педагогическая деятельность В. А. Сухомлинского в годы Великой отечественной войны в поселке Ува Удмуртской республики / М. А. Захарищева // Вестн. Вятского гос. гуманит. ун-та. Сер. Педагогика и психол. : науч. журн. / Вятский гос. гуманит. ун-т. – Киров, 2012. – № 1. – С. 128–131. – Библиогр.: 8 назв.

  5. Кошкина И. В. Идеи В. А. Сухомлинского в современном процессе обучения младших школьников / И. В. Кошкина // Нач. шк. – 2012. – № 2. – С. 7–11.

  6. Моргун В. Трудовая педагогика добра от Антона Макаренко и Василия Сухомлинского до Олександра Захаренко и Ивана Зязюна / В. Моргун // Воспитат. работа в шк. – 2012. – № 2. – С. 109–118. – Библиогр.: 10 назв.

  7. Орлова Ю. Е. Актуальность наследия В. А. Сухомлинского: система педагогического образования родителей / Ю. Е. Орлова // Сред. проф. образование. – 2012. – № 12. – С. 54–58. – Библиогр.: 12 назв.

  8. Созонов В. П. Воспитание духовности в педагогике В. А. Сухомлинского / В. П. Созонов // Завуч нач. шк. – 2012. – № 5. – С. 89–111.

  2013

  1. Аванесян Л. Р. Гражданское воспитание младших школьников в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского / Л. Р. Аванесян // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 25–32. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  2. Баранюк И. Г. Василий Сухомлинский о воспитательном потенциале красоты природы: психолого-педагогические аспекты / И. Г. Баранюк // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 32–47. – Библиогр.: 9 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  3. Богуславский М. В. «Сердце отдаю детям» – новое прочтение / М. В. Богуславский // Пед. вестник. – 2013. – 1–30 сент. (№ 9). – С. 7.

  4. Богуславский М. В. «Сердце отдаю детям» В. А. Сухомлинского: идейно-творческий потенциал нового прочтения / М. В. Богуславский // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 44–52. – Библиогр.: 6 назв.

  5. Богуславский М. В. В. А. Сухомлинский: динамика целей и смыслов воспитания / М. В. Богуславский // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 47–61. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  6. Бугакова Е. В. Творческое саморазвитие старшеклассника в контексте идей В. А. Сухомлинского / Е. В. Бугакова // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 61–68. – Библиогр.: 8 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  7. Булатников И. Е. Этические основания социально-педагогической концепции В. А. Сухомлинского в диалоге и общественных отношений / И. Е. Булатников // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 86–99. – Библиогр.: 25 назв.

  8. Даниленкова Т. О. Укрепление здоровья школьников в воспитательной системе В. А. Сухомлинского / Т. О. Даниленкова // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 68–80. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  9. Дичек Н. П. Аксиологический драматизм педагогических воззрений В. А. Сухомлинского / Н. П. Дичек // Психол.-пед. поиск : науч.-метод. журн. – 2013. – № 3 (27). – С. 70–78. – Библиогр.: 7 назв.

  10. Захарищева М. А. В. А. Сухомлинский – директор школы военных лет / М. А. Захарищева // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 78–85. – Библиогр.: 6 назв.

  11. Ильинская И. П. Эстетическое воспитание младших школьников в педагогическом опыте В. А. Сухомлинского: поиски и находки великого педагога-гуманиста / И. П. Ильинская // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 126–135. – Библиогр.: 17 назв.

  12. Кормильцина М. А. Формирование экологической воспитанности с использованием педагогического наследия В. А. Сухомлинского / М. А. Кормильцина // Образование и саморазвитие. – 2013. – № 3. – С. 180–185. – Библиогр.: 18 назв.

  13. Ма Синьгун. Опыт создания экспериментальной школы имени В. А. Сухомлинского и реализация гармоничного образования / Ма Синьгун // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 80–89. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  14. Мырынюк Н. И. Взгляды В. А. Сухомлинского на проблему интеграции красоты и слова на уроках литературы / Н. И. Мырынюк // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 89–97. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  15. Назаров Н. В. Реконструкция как метод исследования дидактической системы В. А. Сухомлинского / Н. В. Назаров, В. Г. Рындак, Т. В. Челпаченко // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 98–111. – Библиогр.: 8 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  16. Науменко Н. М. Сущность культуры педагогической деятельности учителя современной школы в контексте идей В. А. Сухомлинского / Н. М. Науменко // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 112–121. – Библиогр.: 5 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  17. Пашков А. Г. Труд в воспитательной системе В. А. Сухомлинского как фактор обогащения духовной жизни школы и каждого питомца / А. Г. Пашков // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 110–115.

  18. Петренко С. В. Особенности формирования творче ской личности будущого учителя начальной школы в контексте идей В. А. Сухомлинского / С. В. Петренко // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 121–132. – Библиогр.: 16 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  19. Репринцев А. В. Развитие представлений об идеале учителя в педагогическо наследии В. А. Сухомлинского / А. В. Репринцев // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 115–124. – Библиогр.: 26 назв.

  20. Репринцева Е. А. Неогуманистическая педагогика В. А. Сухомлинского в трактовке социализирующего потенциала детской игры / Е. А. Репринцева // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 100–109. – Библиогр.: 21 назв.

  21. Романов А. А. Эвристический и прогностический потенциал дидактической системы В. А. Сухомлинского (по материалам исследования Т. В. Челпаченко) / А. А. Романов // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 132–138. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  22. Рындак В. Г. Вместо предисловия: Творчество – путь к креативным решениям проблем / В. Г. Рындак // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 7–24. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  23. Рындак В. Г. Линия жизни учителя, директора школы, ученого В. А. Сухомлинского / В. Г. Рындак // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 52–69. – Библиогр.: 15 назв.

  24. Рындак В. Г. Проблема творчества в педагогической деятельности В. А. Сухомлинского / В. Г. Рындак // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 139–155. – Библиогр.: 11 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  25. Сериков В. В. К вопросу становлення дидактической системы В. А. Сухомлинського как целостного педагогического явления (по матеріалам исследования Т. В. Челпаченко) / В. В. Сериков // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 155–162. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  26. Сухомлинская О. В. Идеи В. А. Сухомлинского о здоровье детей в исторической перспективе / О. В. Сухомлинская // Психол.-пед. поиск. – 2013. – № 3. – С. 36–44. – Библиогр.: 6 назв.

  27. Хренова Т. П. Становление уклада жизни отечнственной школы (в контексте идей В. А. Сухомлинского, В. А. Караковского, А. Н. Тубельского) / Т. П. Хренова // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 162–167. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  28. Челпаченко Т. В. Психолого-педагогические основания дидактической системы В. А. Сухомлинского / Т. В. Челпаченко // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 168–178. – Библиогр.: 7 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  29. Чумаков В. В. А. Сухомлинский в журнале «Народное образование» / Виктор Чумаков, Арсений Замостьянов // Нар. образование. – 2013. – № 5. – С. 199–210.

  30. Шевченко Л. М. Уроки В. А. Сухомлинского в опыте лицея № 1 г. Оренбурга / Л. М. Шевченко // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 178–185. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  31. Шитикова З. С. Ценности семейного воспитания в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского / З. С. Шитикова // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 186–193. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  32. Шквыр О. Л. Вопросы творческой исследовательской деятельности учителя в наследии В. А. Сухомлинского / О. Л. Шквыр // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 193–202. – Библиогр.: 7 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

  33. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка