В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка22/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

Шоробура И. М. Особенности педагогической системы В. А. Сухомлинского / И. М. Шоробура // Творческая личность: технологии и методики ее развития : междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 23–24 апр. 2013 г. : сб. ст. : в 2 т. / ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т» [и др.]. – Оренбург, 2013. – Т. 1. – С. 203–211. – Библиогр.: 9 назв. – Посвящается 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского.

3.4. Методичні рекомендації з творчого використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського

Окремі видання

2008

 1. Він віддав серце дітям : методичні поради до 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; уклад. І. В. Слободянюк. – К. : Нац. б-ка України для дітей, 2008. – 24 с.

 2. Думати, мислити, дивуватись : працюємо за В. Сухомлинським: (ранній вік) / [упоряд. Т. Вороніна]. – К. : Шкіл. світ, 2008. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 3. Поніманська Т. Виховання людяності : (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі») : [присвяч. 90-річчю з дня народж. В. О. Сухомлинського] / Тамара Поніманська, Ольга Козлюк, Галина Марчук. – К. : Міленіум, 2008. – 138 с.

 4. Постельняк А. І. Ідеї В. О. Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині : (до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського) / А. І. Постельняк. – Кіровоград : вид-во Облас. ін-ту післядиплом. пед. освіти ім. В. О. Сухомлинського, 2008. – 60 с.

 5. Постельняк А. І. Основа успіху – пошук і творчість : (з досвіду роботи педколективу Йосипівської ЗШ І–ІІІ ступенів Новомиргородської райдержадмін. з питань вивчення і творчої реалізації пед. ідей В. О. Сухомлинського) : (90-річчю від дня народж. В. О. Сухомлинського присвячується) : метод. посіб. / А. І. Постельняк. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 72 с.

 6. «Спалахнула свічечка ніжним полум’ям, підійдіть, погрійтеся, кому холодно...», або Сорок сім стежинок формування краси людських стосунків через творчість Великого Добротворця – Василя Олександровича Сухомлинського за книгами «Вічна тополя», «Вогнегривий коник» / Дошкіл. навч. заклад № 13, освітньо-виховний центр Софії Русової. – Ніжин : [б. в.], 2008. – 124 с. – (До 90-річчя з дня народження присвячується).

 7. Стежинами Павлиша : (До 95-річчя Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського) : художньо-творча зб. студ. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти, Каф. педагогіки почат. освіти. – Миколаїв : Вид-во каф. педагогіки почат освіти Ін-ту пед. освіти, 2008. – 58 с.

 8. Тарапака Н. Перетворити навчання на творчість і відкриття : [про впровадження та пропаганду пед. ідей В. Сухомлинського на Кіровоградщині] / Наталія Тарапака // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 3–4. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 9. Творча реалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в системі художньо-естетичного виховання : навч.-метод. посіб. / Кіровогр. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. О. Сухомлинського. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 103 с.

 10. Третяк О. П. Почитаймо разом : навч. посіб.-зошит для учнів 1–4 кл. : [робота за творами В. О. Сухомлинського] / Третяк О. П., Чернецька О. Г., Копликова Т. К. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 112 с. – (До 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського).

 11. Якименко С. І. «Світ мрій казкаря» : художньо-творча зб. [за казками В. О. Сухомлинського] / С. І. Якименко ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти, Каф. педагогіки почат. освіти. – Миколаїв : Веселка, 2008. – 43 с.

2009

 1. Баранюк І. «Золоті правила» Василя Сухомлинського для початкової школи: (Читання і письмо) : навч.-метод. посіб. : (На матеріалах аналізу уроків учителів початкових класів Павлиської школи, відвіданих В. О. Сухомлинським) / Ірина Баранюк. – Кіровоград : Степова Еллада, 2009. – 68 с.

 2. Дидактичні матеріали до уроків рідної мови за творчою спадщиною В. О. Сухомлинського / упоряд. О. І. Месевря ; Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2010. – 64 с.

 3. Мамчур Л. Лінгводидактична спадщина В. О. Сухомлинського : навч.-метод. посіб. / Лідія Мамчур. – Умань : РВЦ «Софія», 2009.– 170 с.

 4. Туник І. Права та обов’язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В. Сухомлинського : [з досвіду роботи ДНЗ «Ялинка», м. Бровари, Київ. обл.] / Ірина Туник. – К. : Шкіл. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 5. Школьнік С. Я. Уроки Сухомлинського. Музичні інсценівки за мотивами казок : метод. посіб. / С. Я. Школьнік, Н. Л. Келіна. – Х. : Ранок, 2009. – 64 с.

2010

 1. Використання літературних творів В. О. Сухомлинського в емоційно-ціннісному розвитку дітей старшого дошкільного віку / Упр. освіти Миколаїв. міськради, Наук.-метод. центр, Дошкіл. навч. закл. № 82. – Миколаїв: [б.в.], 2010. – 85 с.

 2. Тоцька Т. Філософія для дітей та дорослих за літературними творами В. Сухомлинського / Тетяна Тоцька . – К. : Шкіл. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

2011

 1. Животворча сила педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: (Педагоги Донеччини віддають серце дітям) : [зб. метод. та практ. матеріалів] / уклад.: Анікіна Н. О., Гайманова Т. Г. ; Упр. освіти і науки Донец. облдержадмін., Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2011. – 184 с.

 2. Тоцька Т. Рід, родина, Україна. Патріотичне виховання старших дошкільників за літературними творами В. Сухомлинського / Тетяна Тоцька. – К. : Шкіл. світ, 2011. – 97 с.

2012

 1. Здоров’я через освіту: здоров’язбережувальні ідеї Василя Сухомлинського в практиці викладання дисциплін природничого циклу шкіл Донеччини : [зб. практ. матеріалів] / [уклад.: Пасечнікова Л. П., О. А. Коровка] ; Упр. освіти і науки Донец. облдержадмін., Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : [Каштан], 2012. – 205 с.

 2. Підготовка вчителя за системою Сухомлинського : зб. метод., інформ. та практ. матеріалів / [авт.-уклад.: Н. М. Седова, Г. С. Грабова] ; упр. освіти і науки Донец. облдержадмін. Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : [Витоки], 2012. – 150 с.

 3. Тоцька Т. Формування ціннісного ставлення до праці за творами В. Сухомлинського. Старший дошкільний вік / Тетяна Тоцька. – К. : «Ред. газ. з дошкіл. та почат. освіти», 2012. – 129 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

2013

 1. Морально-естетичне виховання дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського : навч.-метод. посіб. / упоряд. Т. М. Корж, Т. П. Тоцька ; за ред. Н. І. Клокар, Л. В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 97 с.

 2. Наумов Б. М. В. О. Сухомлинський та сучасна освіта : [навч.-метод. посіб.] / Б. М. Наумов ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : Стеценко І. І., 2013. – 141 с.

 3. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в освітньо-виховному процесі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії : інформ.-метод. посіб. / [упоряд.: І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова]. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2013. – 304 с.

Статті, доповіді з наукових збірників та періодичних видань

2008

 1. Барановська І. У кожного є співуча пір'їнка. Читання 4-й клас : [за твором В. Сухомлинського «Співуча пір'їнка»] / І. Барановська // Почат. освіта. – 2008. – № 23/24. – С. 32–33.

 2. Гагаріна Н. Живий зв’язок: сім’я і дитячий садок : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського в практиці роботи ДНЗ № 73, м. Кіровоград] / Наталія Гагаріна // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 15. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 3. Данильченко Т. Розмова про добре і погане : [з досвіду роботи ДНЗ «Ромашка» Шамраївського р-ну Кіровогр. обл. по впровадженню в навч.-вихов. процес спадщини В. О. Сухомлинського] / Таміла Данильченко // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 12. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 4. 90-річний ювілей учителя, патріота, громадянина : Сухомлинський Василь Олександрович (1918–1970): педагог, публіцист, письменник / розділ підгот. Донецьким облас. ІППО // Директор шк. Україна. – 2008. – № 10. – С. 53.

 5. Діброва С. Гармонія здорового тіла і здорового духу : [з досвіду роботи ДНЗ № 72 «Гномик» м. Кіровограда по впровадженню в практику роботи ідей В. О. Сухомлинського] / Світлана Діброва // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 7–9. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 6. Жадан Л. В. Вправи з риторики для учнів на основі спадщини В. Сухомлинського / Л. В. Жадан // Все для вчителя. – 2008. – Січ. (№ 1). – Вкладка. – С. 1–32.

 7. Жадан Л. В. Жити у світі книжок : [урок з використ. текстів В. Сухомлинського] / Л. В. Жадан // Все для вчителя. – 2008. – Лют. (№ 2). – С. 25–26.

 8. Жадан Л. В. Материнське щастя твориться дитиною. Людина у своєму моральному розвитку стає такою, яка в неї мати : [урок з укр. мови з використ. текстів В. Сухомлинського, 6 кл.] / Л. В. Жадан // Все для вчителя. – 2008. – Лют. (№ 2). – С. 22–24.

 9. Жадан Л. В. Пісня утверджує поетичне бачення світу: Тільки пісня може розкрити красу душі народу : [урок з укр. мови з використ. текстів В. Сухомлинського] / Л. В. Жадан // Все для вчителя. – 2008. – Лют. (№ 2). – С. 20–22.

 10. Жадан Л. В. Природа – колиска дитячої думки. Природа є джерелом добра : [урок з укр. мови з використ. текстів В. Сухомлинського, 5 кл.] / Л. В. Жадан // Все для вчителя. – 2008. – Лют. (№ 2). – С. 18–20.

 11. Зарецька В. Особливості використання досвіду В. Сухомлинського в сучасних умовах / Віта Зарецька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 240–243.

 12. Зінченко Н. В. Громадянська освіта і виховання у цілеспрямованому процесі розвитку особистості : [з досвіду засвоєння пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Н. В. Зінченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 3. – С. 72–75.

 13. Калуська Л. Реалізація творчої спадщини Василя Сухомлинського в освітній моделі «Довкілля» / Любомира Калуська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 200–204. – Бібліогр.: 10 назв.

 14. Кашуба Л. В. Мовленнєве зростання молодшого школяра : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського з розв. зв’язного мовлення мол. школярів засобами казкотерапії] / Л. В. Кашуба // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 4. – С. 43–45.

 15. Кірєєва В. Пізнаємо світ і розумом, і серцем : [з досвіду роботи дошкіл. навч. закл. Світловодського р-ну Кіровогр. обл. по вивченню спадщини педагога-земляка] / Валентина Кірєєва // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 5. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 16. Колісник В. Виховання благородних почуттів : [досвід роботи ДНЗ № 1 «Рудана» смт. Петрове Кіровогр. обл. по впровадж. ідей В. О. Сухомлинського в навч.-вихов. процес] / Валентина Колісник // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 13. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 17. Круліковська Л. Василь Сухомлинський – педагог на всі часи : [практичне заняття з молодими педагогами] / Л. Круліковська // Завуч. – 2008. – Верес. (№ 26). – С. 5–7.

 18. Курило Г. С. Вивчення творчості Василя Сухомлинського у творчих завданнях / Г. С. Курило // Розкажіть онуку. – 2008. – Жовт. (№ 10). – С. 10–17.

 19. Лапіна А. Характеристика простого речення : [урок з укр. мови за темою «Життя і творчість Василя Сухомлинського»] / А. Лапіна // Дивослово. – 2008. – № 9. – С. 6–9.

 20. Маринич Т. Безперервна робота серця і розуму : [з досвіду роботи ДНЗ «Сонечко» с. Луганка, Петрівського р-ну Кіровогр. обл., по впровадж. в навч.-вихов. процес спадщини В. О. Сухомлинського] / Тамара Маринич // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 7–9. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 21. Медведєва Т. Використання художніх творів В. О. Сухомлинського на уроках англійської мови та у виховній роботі / Тамара Медведєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 253–257. – Бібліогр.: 6 назв.

 22. Нестеренко В. Ідеї В. О. Сухомлинського живуть і розвиваються : [про роботу закладів освіти Онуфріївського р-ну Кіровогр. обл. по впровадженню ідей В. О. Сухомлинського в навч.-вихов. процес] / В. Нестеренко // Придніпров’я. – 2008. – Верес. (№ 39). – С. 5. – (28 вересня виповнюється 90 років з дня народження Василя Сухомлинського).

 23. Нор К. Використання казок В. О. Сухомлинського на уроках іноземної мови в початковій школі / Катерина Нор // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 204–208. – Бібліогр.: 5 назв.

 24. Пантилейчук Н. Дивитись і бачити, слухати і чути, спостерігати і відчувати, любити і берегти : (використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського у системі екол. виховання учнів) / Наталія Пантилейчук // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 8–12. – (До 90-річного ювілею Василя Сухомлинського).

 25. Петух О. Важко бути людиною…: Позакласне читання. 2-й клас : [за творами В. Сухомлинського] / О. Петух // Почат. освіта. – 2008. – № 23–24. – С. 25–27.

 26. Романенко Л. Так народжуються казки : [впровадж. ідей В. О. Сухомлинського в роботу ДНЗ № 5 смт Новоукраїнка, Кіровогр. обл.] / Людмила Романенко // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 18–19. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 27. Тоцька Т. Впровадження ідей В. О. Сухомлинського в роботу з дітьми дошкільного віку : (за результатами роботи експериментального майданчика ДНЗ «Ялинка» упр. освіти Броварської міськради) / Тетяна Тоцька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 264–269.

 28. Тоцька Т. Життям і справою людина змінює світ : [про роботу над темою «Вивчення та впровадження спадщини Василя Сухомлинського в морально-етичному вихованні дітей дошкільного віку» ДНЗ № 5 «Ялинка» м. Бровари, Київ. обл.] / Тетяна Тоцька // Дошкіл. виховання. – 2008. – № 9. – С. 12–17. – (До 90-річчя від дня народження Василя Сухомлинського).

 29. Фльонц О. Школа добрих вчинків. Творчість В. Сухомлинського на уроках позакласного читання. 3 клас / О. Фльонц // Почат. освіта. – 2008. – № 23/24. – С. 27–28.

 30. Харлан Л. Зупинись і слухай солов’я : [з досвіду роботи ДНЗ «Колосок» смт. Петрове, Кіровогр. обл. з впровадження в роботу пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Лариса Харлан // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 17. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 31. Хомутова Л. Його ідеї – в практиці роботи вчителів школи : [Дмитрівська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1, Кіровогр. обл.] / Л. Хомутова // Сіл. життя. – 2008. – 14 трав. (№ 36). – С. 3. – (Василь Сухомлинський і освіта Знам’янщини).

 32. Цаль В. В. Полікультурність освіти і педагогічної науки у творчій спадщині В. О. Сухомлинського : (матеріали до впровадж. спадщини В. О. Сухомлинського) / В. В. Цаль // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – №10. – С. 7–9.

 33. Черненко С. В. Музичні казки В. О. Сухомлинського / С. В. Черненко // Творча реалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в системі художньо-естетичного виховання : навч.-метод. посіб. – Кіровоград, 2008. – С. 81–86.

 34. Черникова С. Л. Игра – широкое и многогранное понятие : (материал по внедрению наследия В. А. Сухомлинского) : [выступление на ІV Всеукр. наук-метод. конф. «В. О. Сухомлинський і сучасність: полікультурність освіти та педагогічні науки»] / С. Л. Черникова // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 10. – С. 42–47.

 35. Чернишов О. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у програмі «Освіта Донеччини» : [регіональна програма «Освіта Донеччини. 2007–2011»] / О. Чернишов // Директор шк. Україна. – 2008. – № 10. – С. 57–61.

 36. Черньонков Я. Педагогічний досвід В. О. Сухомлинського в умовах створення «школи духовності» у сільській місцевості / Ярослав Черньонков // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 213–218. – Бібліогр.: 12 назв.

 37. Щербина С. В. Заохочуймо дітей до творчості: розвиток мовлення учнів на уроках української мови : [використ. ідей В. О. Сухомлинського щодо словесної творчості дітей] / С. В. Щербина // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 3. – С. 68–72.

 38. Юрчишин Г. Від усмішки йде до всіх тепло. 4-й клас : [за твором В. Сухомлинського «Усмішка»] / Г. Юрчишин // Почат. освіта. – 2008. – № 23/24. – С. 31–32.

 39. Юрчишин Г. Урок читання за творами В. О. Сухомлинського / Галина Юрчишин // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 6–8. – (До 90-річного ювілею Василя Сухомлинського).

 40. Явтушенко Л. В. Сухомлинський. Людина. Учитель. Солдат: позакласний захід / Л. Явтушенко // Відкритий урок. – 2008. – № 6. – С. 64–67.

2009

 1. Клісова Р. Б. З досвіду роботи середньої школи по впровадженню ідеї В. Сухомлинського / Р. Б. Клісова, О. В. Кондратенко // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 32–34.

 2. Кондратенко Г. М. З досвіду використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в навчально-виховній роботі зі студентами Херсонського державного університету / Г. М. Кондратенко // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 7–8.

 3. Ляшенко О. Подовжим, Вчителю, тебе любов’ю, совістю, очима… : [про досвід дит. садка № 8 м. Прилуки, Чернігів. обл. щодо впровадж. пед. ідей В. О. Сухомлинського у навч.-вихов. процес] / О. Ляшенко, Л. Шинкаренко // Дит. садок. – 2008. – Верес. (чис. 34). – С. 8–9.

 4. Медведєва Л. Тестові завдання для перевірки аудіативних умінь учнів 1–4 класів за творами В. О. Сухомлинського / Л. Медведєва // Почат. шк. – 2009. – № 9. – С. 27–30.

 5. Подоба Н. І. Реалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на Херсонщині: досвід загальноосвітньої середньої школи № 39 / Н. І. Подоба // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 34–36.

 6. Сапунова С. Природа – наш спільний дім : (інтегрований урок: читання, екологічне виховання, 2 клас) : [розробка інтегр. уроку за творчістю В. О. Сухомлинського «Я хочу сказати своє слово»] / С. Сапунова // Почат. шк. – 2009. – № 9. – С. 21–22.

 7. Терещук А. Людина народжується творити добро : (урок позакласного читання в 4 класі) : [розробка уроку за творчістю В. О. Сухомлинського] / А. Терещук // Почат. шк. – 2009. – № 9. – С. 10–12.

 8. Ткачук Г. Читання-розгляд як системний метод формування культури читацької діяльності учня : [урок позаклас. читання з використ. методу читання-розгляду на тему: «У любому куточку змінилося все» за творчістю В. О. Сухомлинського] / Г. Ткачук // Почат. шк. – 2009. – № 9. – С. 7–10.

 9. Чернова Т. Місце казок В. О. Сухомлинського у сучасному навчально виховному процесі : [використ. на уроках іноземної мови] / Т. Чернова // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 42–45.

2010

 1. Гринь О. О. Василь Сухомлинський «Не забувай про джерело» : [конспект уроку позаклас. чит. у 3 кл.] / О. О. Гринь // Пед. скарбниця Донеччини. – 2010. – № 12. – С. 10–11.

 2. Дуняшенко Н. Рід іменників : урок-презентація проекту до дня народження В. Сухомлинського / Н. Дуняшенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 27. – С. 21–23.

 3. Зенченко Т. Позакласні заняття з філософії для дітей за творами В. О. Сухомлинського / Таїсія Зенченко // Почат. шк. – 2010. – № 9. – С. 59–62.

 4. Коваль Н. Казки В. Сухомлинського на уроках української мови : однорідні члени речення : система уроків. 8 клас / Н. Коваль // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 6. – С. 45–47.

 5. Коваль Н. Казки В. Сухомлинського на уроках української мови : пряма мова. Діалог. Розділові знаки при них : 8 кл. : [розробка уроку] / Н. Коваль // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 10. – С. 42.

 6. Коваль Н. Казки (притчі) В. Сухомлинського на уроках української мови: НЕ і НІ з різними частинами мови : 7 клас / Н. Коваль / Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 4. – С. 40–41.

 7. Мальована Л. В. Творча спадщина Василя Сухомлинського на уроках із розвитку комунікативних умінь. 9 клас / Л. В. Мальована // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 66–71.

 8. Пентій О. В. Формування у дітей дошкільного віку загальнолюдських моральних якостей : (З досвіду роботи за спадщиною В. О. Сухомлинського) / О. В. Пентій // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 61–64.

 9. Позакласні заняття з філософії для дітей за творами В. О. Сухомлинського / Т. Зенченко, С. Маркова, Н. Мірошниченко [та ін.] // Почат. шк. – 2010. – № 9. – С. 59–62.

 10. Ратушна Н. М. Вивчення складного речення на основі літературного доробку В. О. Сухомлинського : (Розробка уроку з української мови) / Н. М. Ратушна // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 72–74.

 11. Синьоок Н. П. Світло знань дітям : [використ. ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи вчителя почат. шк.] / Н. П. Синьоок // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 65–66.

 12. Сігнаєвська С. «Скарбничка природи» за оповіданнями В. Сухомлинського : метод. розробка для почат. шк. / Серафима Сігнаєвська // Дефектолог. – 2010. – Жовт. (№ 10). – С. 54–58.

 13. Шуманська Т. «Виховуй у собі людину…» : виховання толерантності на прикладі творчої спадщини Василя Сухомлинського : система завдань для уроків української мови у старших класах / Тетяна Шуманська // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 65–69.

2011

 1. Він віддав серце дітям : (методичні поради до річниці від дня народження В. О. Сухомлинського) / уклад. І. Слободянюк // Шкіл. б-ка. – 2011. – № 8. – С. 23–25.

 2. Кальчук М. Дидактична казка на уроках навчання грамоти : з досвіду використання ідей В. О. Сухомлинського / М. Кальчук // Почат. шк. – 2011. – № 10. – С. 8–13.

 3. Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

Схожі:

В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка