В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка24/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Проблеми дошкілля та початкової освіти у творчій спадщині В. О. Сухомлинського : [до ІV Міжнар. та ХVІІІ Всеукр. пед. читання] // Рідна шк. – 2011. – № 11. – С. 47.

 • Рапіна Л. Дитина – це метелик з росою на крилі… : [про роботу ІV Міжнар. й ХVІІІ Всеукр. пед. читань] / Лідія Рапіна // Пед. газ. – 2011. – Листоп. (№ 11). – С. 6.

 • Скалько С. Сорок педагогічних весен Кіровоградщини : [до 40-річчя зльоту молодих вчителів Кіровоградщини, започаткованого В. О. Сухомлинським] / Світлана Скалько // Освіт. слово : [дод. до газ. «Кіровогр. Правда»]. – 2011. – Берез. – С. 3.

  2012

  1. Доценко П. Ідеї Сухомлинського в Китаї : [укр.-кит. наук. конф. «Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського», листоп., 2012] / Параска Доценко // Пед. газ. – 2012. – Груд. (№ 12). – С. 1.

  2. Практичний педагогічний марафон: V Міжнародні та ХІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту» // Рідна шк. – 2012. – № 12. – С. 62–64.

  3. Рапіна Л. Філософія дитячого щастя : [огляд роботи V Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту»] / Лідія Рапіна // Пед. газ. – 2012. – Листоп. (№ 11). – С. 6. – Сухомлинівські читання.

  2013

  1. Березівська Л. В Україні готуються відзначати ювілей Сухомлинського : [корот. огляд заплан. заходів до відзнач. ювілею В. О. Сухомлинського] / Лариса Березівська // Пед. газ. – 2013. – Серп. (№ 8). – С. 8.

  2. Жильцова О. С. Погляд на проблему громадянського виховання через творчість В. О. Сухомлинського: педагогічні читання / О. С. Жильцова // Пед. майстерня. – 2013. – № 10. – С. 9–14. – Бібліогр.: 9 назв.

  3. Заліток Л. Діалог шкіл Оренбуржжя з Василем Сухомлинським : [про роботу міжнар. наук.-практ. конф. «Творча особистість: технології та методики її розвитку», яка відбулася в Оренбурзькому держ. пед. ун-ті] / Людмила Заліток // Пед. газ. – 2013. – Черв. (№ 6). – С. 3.

  4. Кремень В. Діалог із сучасністю: абсолютне звучання : [виступ на урочистому зібранні наук.-пед. громадськості м. Києва і Київ. обл., присвяч. 95-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, яке відбулося 17 верес. 2013 р. у Київ. міському будинку вчителя] / Василь Кремень // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 5.

  5. Малород А. І можливість зустрітися поглядом : [про виставку, організ. Педагогічним музеєм України «Розвиток творчої особистості дитини», присвяч. 95-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського] / Аліна Малород // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 8–9.

  6. Педагогічна система Василя Сухомлинського і сучасна педагогіка : [вист. учасників облас. наук.-практ. конф. «Актуальні ідеї педагогічної системи В. Сухомлинського у навчальних закладах Львівщини: втілення і перспективи», яка відбулася 26 верес. 2013 р. у Львові] // Пед. думка. – Львів, 2013. – № 4. – С. 11–49.

  7. Про відзначення 95-ї річниці від дня народження Василя Сухомлинського : постанова Верховної Ради України від 5 лип. 2013 р. № 423 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 23 лип. (№ 130). – С. 11.

  8. Рапіна Л. Дорога до Сухомлинського : [про роботу VІ Міжнар. та ХХ Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості»] / Лідія Рапіна // Пед. газ. – 2013. – Жовт. (№ 10). – С. 4.

  9. Рапіна Л. Дороговказ для української освіти : [про урочисте засід. «Велич духу», присвяч. ювілею педагога, яке відбулося у Київ. міському будинку вчителя] / Лідія Рапіна // Пед. газ. – 2013. – Верес. (№ 9). – С. 1.

  10. Рекомендації VІ Міжнародної науково-практичної конференції та ХХ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» // Пед. газ. – 2013. – Жовт. (№ 10). – С. 4.

  11. Скалько С. За заповітами Великого Вчителя : обласні зльоти молодих учителів / Світлана Скалько // Освіта. – 2013. – 20–27 берез. (№ 14). – С. 5.

  12. Старча О. Благодатна енергетика Павлиша / Олена Старча // Освіта. – 2013. – 15–22 трав. (№ 23). – С. 6.

  13. Сухомлинські читання : [про VІ Міжнар. та ХХ Всеукр. пед. читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості»] // Освіта. – 2013. – 25 верес. – 2 жовт. (№ 42). – С. 4.

  14. Яворська Л. Велич духу : до 95-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського : [про уроч. засід., організоване НАПН України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського] / Леся Яворська ; фото Елеонори Золотарьової // Укр. мова й л-ра в сучас. шк. – 2013. – № 10. – С. 68–69.

  3.6. Автореферати дисертацій на здобуття вченого ступеня

  доктора педагогічних наук

  2012

  1. Челпаченко Т. В. Дидактическая система В. А. Сухомлинського как целостное педагогическое явление : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Челпаченко Татьяна Викторовна ; Оренбург. гос. пед. ун-т. – Оренбург, 2012. – 49 с.

  3.7. Автореферати дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук

  2008

  1. Даньшов П. Н. Умственное воспитание школьника на уроке мышления в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Даньшов Павел Николаевич ; Оренбург. гос. пед. ун-т. – Оренбург, 2008. – 23 c.

  2. Науменко Н. М. Воспитание культуры педагогической деятельности учителя в наследии В. А. Сухомлинского : 40-х – 60-х гг. XX века : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Науменко Наталья Михайловна ; Оренбург. гос. пед. ун-т. – Оренбург, 2008. – 24 с.

  3. Шитикова З. С. Ценность семейного воспитания в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Шитикова Злата Сергеевна ; Смолен. гос. ун-т. – Смоленск, 2008. – 18 с.

  2011

  1. Заліток Л. М. Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Заліток Людмила Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2011. – 20 с.

  2. Малиношевський Р. В. Соціально-педагогічні засади формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Малиношевський Руслан Васильович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2011. – 20 с.

  2012

  1. Аванесян Л. Р. Гражданское воспитание младших школьников на педагогическом наследии В. А. Сухомлинского : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Аванесян Лиана Рубеновна ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2012. – 24 с.

  2. Даниленкова Т. О. Педагогические условия укрепления здоровья школьников в воспитательной системе В. А. Сухомлинского : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Даниленкова Татьяна Олеговна ; Смолен. гос. ун-т. – Смоленск, 2012. – 20 с.

  3. Дьоміна В. В. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Дьоміна Вікторія Володимирівна ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2012. – 20 с.

  2013

  1. Карпенко М. І. Проблема формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Карпенко Марина Ігорівна ; Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2013. – 20 с.

  Розділ ІV.
  В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ЛІТЕРАТУРІ
  ТА МИСТЕЦТВІ


  4.1. Поетичні твори

  Статті у збірниках та періодичній пресі

  2013

  1. Мальований Ю. Сухомлинському : [вірш] / Юрій Мальований // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 5.

  2. Прядка Н. Д. Незгасна зоря педагога. Серце віддане дітям / Н. Д. Прядка // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 194.

  4.2. Сценарії

  2008

  1. Гуня Л. Театр казок: Свято-театралізація за творами В. Сухомлинського / Л. Гуня // Почат. освіта. – 2008. – № 23/24. – С. 45–47.

  2. Пироженко Т. М. Листи до сина : [сценарій літ. вечора, присвяч. В. О. Сухомлинському, англ. мовою] / Т. М. Пироженко // Англ. мова та л-ра. – 2008. – № 4 (лют.). – С. 27–28.

  2009

  1. Гуцуляк Г. На гостині у Бджілок : за творами Василя Сухомлинського, ст. вік : [сценарій] / Г. Гуцуляк // Дит. садок. – 2009. – Лют. (№ 5). – С. 14.

  2. Кондратенко Н. Дружба творить великі дива : за творами Василя Сухомлинського, ст. вік : [сценарій] / Н. Кондратенко, О. Рахманіна // Дит. садок. – 2009. – Лют. (№ 5). – С. 13–14.

  2010

  1. Коваль Н. Вічні людські цінності у творах Василя Сухомлинського: Літературно-музична композиція за збіркою «Вічна тополя» / Н. Коваль // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 1. – С. 45–48.

  2. Предан В. С. Учитель добра і краси : (cценарій свята для дітей середнього шкільного віку) / В. С. Предан // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 80–82.

  2011

  1. Борисова А. А. Педагогічні читання: усний журнал «Серце, віддане дітям» : [сценарій заходу, присвяч. В. Сухомлинському] / А. А. Борисова, В. В. Мастеровенко // Зарубіж. л-ра в шк. – 2011. – № 15/16. – С. 36–44.

  2. Вчитель Радості й Добра (Сценарії літературно-музичних заходів за творами В. Сухомлинського) // Шкіл. б-ка. – 2011. – № 8. – С. 26–27.

  3. Посіяні зерна мудрості : (літературна вікторина) // Шкіл. б-ка. – 2011. – № 8. – С. 28–32.

  4. Починок Л. Найбільша людська радість – жити для людей : літ. ранок, 4-й клас / Людмила Починок // Почат. освіта. – 2011. – Серп. (№ 30/31). – С. 40–42.

  5. Стеценко Т. Герої В. Сухомлинського на дитячій сцені : [драматизація казки «Заєць і морква»] / Тетяна Стеценко, Світлана Пархоменко // Дит. садок. – 2011. – Верес. (чис. 36). – С. 13–14.

  2012

  1. Щербина І. Людина починається з добра : свято до Дня народження Василя Сухомлинського / Ірина Щербина // Дит. садок. – 2012. – Жовт. (чис. 37). – С. 21–22.

  Розділ V.
  ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ, УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ, ЯКІ НОСЯТЬ ІМ’Я В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО


  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

  2008

  1. Головне: любити дитину – вважав великий педагог Василь Сухомлинський : [29 верес. у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського відкрито перший в Україні пам’ятник педагогу] // Уряд. кур’єр. – 2008. – 1 жовт. (№ 182). – С. 5.

  2. Заліток Л. Інформаційний ресурс читального залу фонду В. О. Сухомлинського як осередок вивчення та популяризації ідей Василя Сухомлинського / Людмила Заліток // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 75–77. – (90-річчю від дня народження славнозвісного українського педагога Василя Сухомлинського присвячується).

  3. Короденко М. Відкрито перший пам’ятник Василю Сухомлинському : [про відкр. пам’ятника В. О. Сухомлинському у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського АПН України] / М. Короденко // Освіта України. – 2008. – 10 жовт. (№ 77). – С. 1–2.

  4. Печенежська О. А. Перший пам’ятник Василю Сухомлинському в Києві : [відкр. пам’ятника В. О. Сухомлинському в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 29 верес. 2008 р.] / Ольга Печенежська // Пед. газ. – 2008. – Листоп. (№ 11). – С. 6.

  2010

  1. Природа, матір, праця і краса… : [закладання Алеї пам’яті В. О. Сухомлинського, присвяч. 92-й річниці від дня народж. педагога та 10-ї річниці ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського] // Пед. газ. – 2010. – Жовт. (№ 10). – С. 4.

  2013

  1. Заліток Л. М. Інформаційний потенціал читального залу фонду В. О. Сухомлинського: проблеми становлення та розвитку / Заліток Л. М. // Зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. семінару «Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського». – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – С. 131–134. – Бібліогр.: 5 назв.

  Дошкільний навчальний заклад імені В. О. Сухомлинського

  2008

  1. Васютинська Т. В. Любити дітей серцем і душею : [з досвіду роботи ДНЗ № 24 ім. В. О. Сухомлинського м. Кіровограда] / Т. В. Васютинська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 155–156. – (90-річчя з дня народження) ; Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 6. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

  Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. О. Сухомлинського

  2008

  1. Кондратова В. В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах / В. В. Кондратова // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 117–120. – (Заклади освіти імені В. О. Сухомлинського).

  2. Котелянець Н. В. В. О. Сухомлинський і трудове виховання школярів / Н. В. Котелянець // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 133–136. – (Заклади освіти імені В. О. Сухомлинського).

  Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського

  2008

  1. Ржепецький Л. По зоряних стежках Василя Сухомлинського : (до 90-річчя видатного педагога) : [про відвідування Павлиша викладачами та студ. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського] / Леонід Ржепецький // Педагог. – 2008. – Берез. (№ 1). – С. 7.

  2. Халамендик В. Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського напередодні свого 100-річного ювілею / В. Халамендик // Вересень. – 2008. – № 3/4. – С. 155–163. – Бібліогр.: 11 назв.

  2009

  1. Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського: віхи історії (1913–2008) / уклад.: В. Д. Будак, Л. В. Старовойт, О. П. Хаєцький [та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 184 с.

  2010

  1. Про надання Миколаївському державному університету імені В. О. Сухомлинського статусу національного : указ Президента України від 21 серп. 2010 р. № 861/2010 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 65. – С. 22–32. – Ст. 2232.

  2013

  1. Про підготовку та відзначення у 2013 році 100-річчя заснування Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : розпорядження Каб. Міністрів України від 3 лип. 2013 р. № 475 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 24 лип. (№ 131). – С. 14.

  Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського

  2013

  1. Ткаченко О. Е. Музей В. О. Сухомлинського у КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського» в системі вивчення його педагогічної спадщини / О. Е. Ткаченко // Пед. вісн. – 2013. – № 2/3. – С. 242–244.

  Павлиська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
  імені В. О. Сухомлинського


  2008

  1. Деркач В. Ф. Визнана «школою шкіл» України : [про роботу Павлиської ЗОШ І–ІІІ ступенів ім. В. О. Сухомлинського] / В. Ф. Деркач // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 49–54. – (90-річчя з дня народження).

  2. Деркач В. Павлиська загальноосвітня школа Василя Сухомлинського / Валентина Деркач // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 46–52. – (90-річчю від дня народження славнозвісного українського педагога Василя Сухомлинського присвячується).

  3. Деркач В. Продовжуючи справу Добротворця : [про роботу Павлиської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. В. О. Сухомлинського по впровадженню пед. ідей В. О. Сухомлинського в навч.-вихов. процес] / В. Деркач // Придніпров’я. – 2008. – Верес. (№ 39). – С. 5. – (28 вересня виповнюється 90 років з дня народження Василя Сухомлинського).

  4. Деркач В. Тюльпани саду Матері : [з досвіду роботи Павлиської ЗШ № 1 ім. В. О. Сухомлинського по впровадженню ідей В. О. Сухомлинського в навч.-вихов. процес] / В. Деркач // Освітян. слово. – 2008. – Берез. – С. 6.

  2009

  1. «Школа Радості» в Павлиші: традиції продовжуються // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – 2-а с. обкл.

  2010

  1. Деркач В. Павлиська школа відзначила столітній ювілей / Валентина Деркач // Пед. газ. – 2010. – Жовт. (№ 10). – С. 4.

  2. Деркач В. Столітній ювілей Павлиської школи / В. Деркач // Освіта України. – 2010. – 15 жовт. (№ 77/78). – С. 6.

  2011

  1. Деркач В. Ф. Робота колективу опорної школи з пропаганди педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / В. Ф. Деркач // Пед. вісн. – Кіровоград, 2011. – № 1. – С. 78–81. – Бібліогр.: 5 назв.

  2. Деркач В. Ф. Розвиток обдарованості особистості: традиції та інновації : [досвід роботи пед. колективу Павлис. ЗОШ ім. В. О. Сухомлинського] / В. Ф. Деркач // Пед. вісн. – Кіровоград, 2011. – № 2. – С. 40–42. – Бібліогр.: 5 назв.

  2013

  1. Головченко М. Сухомлинський пишався б моєю вчителькою / Маргарита Головченко // Освітян. слово. – 2013. – Берез. – С. 4.

  2. Деркач В. Ф. Робота педколективу Павлиської школи з розвитку творчих здібностей учнів / В. Ф. Деркач // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 31–34. – Бібліогр.: 6 назв.

  3. Деркач В. Творіння його мудрості й душі / Валентина Деркач // Освіта. – 2013. – 11–18 верес. (№ 40). – С. 4–5.

  4. Деркач В. Ф. Творче впровадження педагогічного доробку В. О. Сухомлинського в роботі з обдарованими дітьми колективом Павлиської школи / В. Ф. Деркач // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 173–1177.

  5. Старча О. Благодатна енергетика Павлиша / Олена Старча // Освіта. – 2013. – 15–22 трав. (№ 23). – С. 6.

  Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського

  Окремі видання

  2008

  1. Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського : путівник / Кіровогр. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. О. Сухомлинського. – Павлиш : [б. в.], 2008. – 51 с.

  2013

  1. [Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського: путівник / Кіровогр. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. О. Сухомлинського, Пед.-мемор. музей В. О. Сухомлинського. – Павлиш : [б. в.], 2013. – 45 с.

  Статті у збірниках та періодичній пресі

  1. Супрунюк Р. Минуле і майбутнє – єднання сердець : [про роботу пед.-мемор. музею В. О. Сухомлинського] / Ростислава Супрунюк // Придніпров’я. – 2008. – 1 берез. (№ 9). – (До 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського).

  2. Ткаченко З. За тісної співпраці з польськими освітянами : [про відвідування Держ. пед.-мемор. музею В. О. Сухомлинського делегацією освітян із Польщі] / З. Ткаченко // Придніпров’я. – 2008. – 26 лип. (№ 30). – С. 7. – (До 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського).

  3. Ткаченко З. Стежинки до педагогічної майстерності : [в рамках другого Тижня молодого вчителя – 2008», присвяч. 90-річчю від дня народж. В. О. Сухомлинського, учасники відвідали Павлиську школу та пед.-мемор. музей В. О. Сухомлинського] / З. Ткаченко // Придніпров’я. – 2008. – 27 верес. (№ 39). – С. 4. – (28 вересня виповнюється 90 років з дня народження Василя Сухомлинського).

  2009

  1. Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського запрошує // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 17.

  2011

  1. Ткаченко З. Ю. Невичерпне джерело мудрості : [діяльність держ. пед.-мемор. музею В. О. Сухомлинського] / З. Ю. Ткаченко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2011. – Вип. 10. – С. 485–492. – Бібліогр.: 5 назв. – IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа».

  Те саме // Дит. садок. – 2011. – Верес. (чис. 36). – С. 3.

  2012

  1. Ткаченко З. Ю. Невичерпне джерело мудрості : [діяльність держ. пед.-мемор. музею В. О. Сухомлинського] / З. Ю. Ткаченко // Пед. вісн. – 2012. – № 1. – С. 6–8. – Бібліогр.: 5 назв.

  2013

  1. Архів педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського : (витяг з протоколів засідань пед. ради Павлис. серед. школи) // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 234–238.

  Українська асоціація імені Василя Сухомлинського

  1. Плани на майбутнє Асоціації Сухомлинського : [засід. бюро Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, 1 лют. 2011 р. в чит. залі Фонду В. О. Сухомлинського ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського] // Пед. газ. – 2011. – Лют. (№ 2). – С. 2.

  Український колеж імені В. О. Сухомлинського

  Окремі видання

  2008

  1. Суцвіття : (до 90-річчя В. О. Сухомлинського та 20-річчя Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського) / [за ред. Хайруліної В. М.]. – К. : [б. в.], 2008. – 69 с.

  2012

  1. Я неповторний світ вивчаю : [діяльність шкіл. музею Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського] / за ред. В. М. Хайруліної, С. І. Каракоз. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 168 с.

  2013

  1. Духовний простір Василини Миколаївни Хайруліної : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Н. В. Горшкова, О. В. Осмоловська, Н. Є. Шолохова ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. А. М. Доркену]. – К., 2013. – 128 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 32).

  Статті у збірниках та періодичній пресі

  2008

  1. Тігіна Р. Підготовка колежан до 90-ої річниці із дня народження Василя Олександровича Сухомлинського та 20-річчя Українського колежу : [Український колеж ім. В. О. Сухомлинського] / Тігіна Регіна, Костюк Ігор // Колежанські новини. – 2008. – Верес. (№ 9). – С. 2.

  2. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка