В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка25/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Хайруліна В. Виховання серцем : [з досвіду роботи Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського] / Василина Хайруліна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 189–193.

 • Хайруліна В. М. Знайти поле, де зерно найкраще проросте / В. М. Хайруліна // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 22–25. – (90-річчя з дня народження).

 • Хайруліна В. Педагогіка серця вчителя-гуманіста : [про роботу Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського по впровадж. спадщини В. О. Сухомлинського в навч.-вихов. процес] / Василина Хайруліна // Пед. газ. – 2008. – Верес. (№ 9). – С. 4–5. – (До ювілею В. О. Сухомлинського).

 • Школа під блакитним небом [Електронний ресурс] : 90-річчю В. О. Сухомлинського, 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського присвячується : докум. фільм / автор сценарію та реж. Т. Ульянич ; оператор С. Ладинський. – Електрон. дані. – [Б. м. : б. в.], 2008. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – Назва з етикетки диску.

  2009

  1. Про підсумки роботи експериментального навчального закладу – українського колежу ім. В. О. Сухомлинського (ЗОШ № 272) міста Києва за 2004–2006 навчальні роки : наказ МОН України від 11 жовт. 2006 р. № 696 // Підруч. для директора. – 2009. – № 7/8. – С. 46–48.

  2011

  1. Горська С. Напуваючи розум і душу : [відкриття Духов.-естет. центру православ. культури в Укр. колежі ім. В. О. Сухомлинського] / Світлана Горська // Освіта. – 2012. – 21–28 берез. (№ 14/15). – С. 8–9.

  2. Горська С. Народження сонати сучасності / Світлана Горська // Освіта. – 2012. – 30 трав. – 6 черв. (№ 25). – С. 4.

  3. Василина Хайруліна: «Не боятися змін, а прагнути їх» : [розмова з директором Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського Василиною Хайруліною про особливості навч.-вихов. роботи в умовах новацій та змін / розмову вела Світлана Горська] // Освіта. – 2011. – 19–26 жовт. (42/43). – С. 5.

  2013

  1. Хайруліна В. М. Дорогою любові : [розмова з дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського Василиною Миколаївною Хайруліною / розмову записала Сусана Каракоз] // Освіта. – 2013. – 20–27 берез. (№ 14). – С. 6–7.

  2. Хайруліна В. Творимо педагогіку Благочестя : [виступ директора колежу на урочистому зібранні наук.-пед. громадськості м. Києва і Київ. обл., присвяч. 95-й річниці від дня народж. В. Сухомлинського, 17 верес. 2013 р. у Київському міському будинку вчителя] / Василина Хайруліна // Освіта. – 2013. – 11–18 верес. (№ 40). – С. 3.

  3. Хайруліна В. Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках у проектних класах «Інтелект України» : [урок «Василь Сухомлинський – учитель, учений, письменник» (2 кл.)] / Василина Хайруліна // Рідна шк. – 2013. – № 10. – С. 60–68 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.

  Розділ VІ.
  РЕЦЕНЗІЇ


  2009

  1. Баранюк І. Нова книжка про Василя Сухомлинського : [рец. на кн. В. Г. Риндак «Учитель Сухомлинский. Уроки на завтра»] / Ірина Баранюк // Рідна шк. – 2009. – № 1. – С. 20–22.

  2. Добко Т. Нове видання з бібліографічної сухомлиністики : [рецензія на покажчик «В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001–2008 рр.»] / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2009. – № 1. – С. 28–30.

  3. Корюненко М. Василь Сухомлинський: легше любити весь світ, ніж одну дитину / М. Корюненко // Освіта України. – 2009. – 22 груд. (№ 95). – С. 7. – Рец. на кн.: Антонець М. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Михайло Антонець. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 192 с.

  2010

  1. Заліток Л. Гендерний аспект освіти : [нова книга у фонді читального залу Фонду В. О. Сухомлинського] / Людмила Заліток // Пед. газ. – 2010. – Жовт. (№ 10). – С. 8.

  Розділ VІІ.
  ТВОРЧА СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСАХ


  7.1. Твори В. О. Сухомлинського

  1. В. А. Сухомлинский. «Сто советов Учителю» (в сокращении) [Электронный ресурс] / В. А. Сухомлинский // Международная Ассоциация общественных объединений «Международный центр гуманной педагогики». – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: http://www.gumannaja-pedagogika.ru/offers/2011-09-18-11-37-19/54-2011-09-18-11-35-34/134-q-q-. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 25.10.10.

  2. Сухомлинский В. Я твердо верю в силу воспитания [Электронный ресурс] / В. Сухомлинский // Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: http:// www.gumer.info/bibliotek_Buks /Pedagog/galag/40.php. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 10.09.13.

  7.2. Сайти, присвячені В. О. Сухомлинському

  1. Он-лайн студія В. Сухомлинського [Електронний ресурс] : [інтернет-площадка для обміну досвідом, активного спілкування вчителів, батьків, учнів] / Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти, Упр. освіти і науки Донец. облдержадміністрації. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://sukhomlynskyi.in.ua/ispol-zovaniie-nasliediia-v-a-sukhomlinskogho-v-vospitatiel-noi-rabotie-nravstviennoie-vospitaniie-/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.09.13.

  2. ON-lain студія В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://syxomlinskuscho.ucoz.ua/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 13.09.13.

  3. Стежками Сухомлинського [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ua.suhomlinskiy.com/vsi-statti. – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.08.13.

  4. Сухомлинський Василь Олександрович [Електронний ресурс] : [матеріали інформ.-бібліогр. ресурсу «Видатні педагоги України та світу»] / підгот. Заліток Л. М. // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – К., 2008–2013. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/id/500/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.09.13.

  5. V. A. Sukhomlinsky: Holistic Educator [Electronic resource] / Alan Cockerill. – Electronic text data. – [Australia], 2013. – Mode of access:http://ejr.com.au/ sukhomlinsky/index.html. – Title from the screen. – Date of appeal: 04.09.13.

  7.3. Праці про життя та діяльність В. О. Сухомлинського

  1. Аванесян Л. Р. Истоки формирования гражданской позиции школьников в творчестве В. А. Сухомлинского [Электронный ресурс] / Л. Р. Аванесян // Вестн. Челябин. гос. пед. ун-та. – Электрон. текст. дан. – 2010. – № 5. – С. 5–11. – Режим доступа: http://www.cspu.ru/uchenomu/magazines/2010_5.pdf. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 16.10.13.

  2. Аванесян Л. Р. Условия и проблемы развития личности в контексте педагогических идей В. А. Сухомлинского [Электронный ресурс] / Л. Р. Аванесян // Психологическая наука и практика: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., 21 апр. 2010 г. / Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Электрон. текст. дан. – Нижний Новгород, 2010. – С. 242–245. – Режим доступа: http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/psychology/ 4862.pdf. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 16.10.13.

  3. Аксьонова Л. М. Творче засідання за спадщиною В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. М. Аксьонова // Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 5 комбінованого типу «Золота рибка». – Електрон. текст. дані. – Первомайськ, 2013. – Режим доступу: http://nashy-detky.com. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

  4. Баишева Е. Н. «Восприятие мира в рассказе В. Сухомлинского «Облако» : проведен по метапредмету «Знание» с применением технологии критического мышления [Электронный ресурс] : [урок лит. чтения в 3 кл. нац. шк.] / Баишева Елизавета Николаевна // Проект «Инфоурок». – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: http://infourok.ru/material.html?mid=16796. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 04.09.13.

  5. Баранова Е. В. «Сказка В. А. Сухомлинского «Пусть будет и соловей, и жук»» [Электронный ресурс] : [урок лит. чтения] / Баранова Елена Вячеславовна, Брощук Александра Рудольфовна // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: http://festival.1september.ru /articles/510696/. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 04.09.13.

  6. Бондаренко Г. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського як концептуальна основа розвитку комунікативної компетентності у вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / Геннадій Бондаренко // Рідна мова : квартальник укр. вчит. т-ва у Польщі. – Електрон. текст. дані. – Польща, 2012. – № 18. – Режим доступу: http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11070602.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.09.13.

  7. Бондаренко Р. Н. «Знакомить с рассказом В. Сухомлинского «Зайчик и рябина»» [Электронный ресурс] : [урок чтения во 2 кл.] / Р. Н. Бондаренко // Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 15 VIII вида г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края : [сайт]. – Электрон. текст. дан. – Славянск-на-Кубани, 2011. – Режим доступа: http://www.scola15.ru/node/336. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 04.09.13.

  8. Борщ Е. А. Применение идей В. А. Сухомлинского через приёмы педагогической техники в наше время [Электронный ресурс] / Борщ Е. А. // Calaméo : [сервис для мгновен. создания интерактив. публикаций в Интернете]. – Электрон. текст. дан. – 2013. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/00143980710f73ce288df. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 16.09.13.

  9. Булатников И. Е. Этизация образования в концепции В. А. Сухомлинского: современное прочтение наследия великого педагога-гуманиста [Электронный ресурс] / Булатников Игорь Евгеньевич // Известия Воронеж. гос. пед. ун-та. – Электрон. текст. дан. – 2013. – № 2. – Режим доступа: http://izvestia.vspu.ac.ru /IZVESTIYA_2013_v261__4. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 04.10.13.

  10. Бусел І. С. Моральне виховання особистості в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Бусел Ірина Станіславівна // Вчитель вчителю, учням та батькам : поурочні, календарні, тематичні плани, розробки уроків, виховних заходів, статті освітньої тематики. – Електрон. текст. дані. – 2011. – Режим доступу:  http://teacher.at.ua/publ/moralne_vikhovannja_ osobistosti_v_pedagogichnij_spadshhini_vasilja_sukhomlinskogo/40-1-0-8742. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.10.13.

  11. Варенька І. В. Втілення ідей Василя Сухомлинського в сучасному суспільстві на прикладі Павлиської школи [Електронний ресурс] / Варенька І. В. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://s-journal. cdu. edu. ua/ base/ 2008/v3/v3pp16-18.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.10.13.  1. «Вивчаємо провідні педагогічні ідеї та погляди В. О. Сухомлинського» [Електронний ресурс] // Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Орлятко» (комбінованого типу) : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Конотоп, 2012. – Режим доступу: http://www.orlyatko. org.ua/masfax/ masfax. shtml. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.09.13.

  2. Використання казок В. О. Сухомлинського для всебічного розвитку дитини [Електронний ресурс] // Ясла-садок № 4 комбінованого типу м. Скадовськ : [офіц. сайт]. – Електрон. текст. дані. – Скадовськ, 2013. – Режим доступу: http://hochuvsadik.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2013-11-10-17-19-45&catid=34:2013-11-10-17-30-38&Itemid=59. – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.07.13.

  3. «Від гуманної педагогіки В. Сухомлинського – до професійної педагогіки С. Батишева» [Електронний ресурс] : [облас. пед. читання педпрацівників проф.-техн. освіти на базі Кіровоград. проф. ліцею сфери послуг, 28 лют. 2013 р., м. Кіровоград] / Держ. закл. «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області» // Вище професійне училище № 9 м. Кіровограда : [офіц. сайт]. – Електрон. текст. дані. – Кіровоград, 2013. – Режим доступу: http://vpu9.kr.ua/ index.php?option=com_content&view=article&id=337:2013-03-02-11-14-33&catid=51:2013-03-01-03-15-14&Itemid=101. – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.07.13.

  4. Владова Ю. Спасительная педагогика В. А. Сухомлинского [Электронный ресурс] / Юлия Владова // Проза.ру – крупнейший русскоязычный литературный портал. – Электрон. текст. дан. – М., 2012. – Режим доступа: http:// www.proza.ru/ 2012/09/25/1268. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 09.07.13.

  5. Владышникова Л. А. Основная мысль произведения. В. Сухомлинский «Вьюга», Ю. Ермолаев «Проговорился» [Электронный ресурс] : [урок лит. чтения, 2 кл.] / Владышникова Людмила Александровна. – Электрон. текст. дан. – 2013. – Режим доступа: http://litcey.ru/literatura/70619/index.html. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 24.09.13.

  6. Впровадження ідей В. О. Сухомлинського в навчальний процес [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://i-kar-100. narod.ru/referatu/pedagogika/vprovadzennja_idej_suxomlunskogo_v_navchalnuj_proces.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.12.13.

  7. Врадій Т. А. В. Сухомлинський про формування мислення як одного з аспектів розвитку творчої особистості школяра [Електронний ресурс] / Врадій Тамара Анатоліївна // Osvita.ua. Електрон. текст. дані. – К., 2013. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/36337/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.12.13.

  8. «Все более глубокое понимание ребенка – это и есть воспитание его» [Электронный ресурс] // Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Родына» : [сайт]. – Электрон. текст. дан. – К., 2012. – Режим доступа: http://rodyna.at.ua/publ/vse_ bolee_glubokoe_ponimanie_rebenka_ehto_ i_ est_vospitanie_ego/1-1-0-28. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 04.12.13.

  9. Гайдаш В. М. Здоров’я дитини: погляд В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Валентина Миколаївна Гайдаш // Образовательный портал «Классная оценка». – Електрон. текст. дані. – Х., 2013. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/zdorovya-ditini--poglyad-vo-sukhomlinskogo. html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.12.13.

  10. «Главный замысел и цель семейной жизни – воспитание детей». В. Сухомлинский [Электронный ресурс] // Textsale : супермаркет уникального контента : [сайт]. – Электрон. текст. дан. – М., 2012. – Режим доступа: http://portfolio.textsale.ru/65/9398/. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 04.12.13.

  11. Годунова Е. Педагогическая классика для настоящего и будущего: В. А. Сухомлинский [Электронный ресурс] / Елена Годунова // Intel Education Galaxy : сообщество учителей : [сайт]. – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7576&showentry= 5028. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 24.07.13.

  12. Гороховська Л. Учні Василя Сухомлинського робили сівалки та віялки [Електронний ресурс] / Лідія Гороховська // Газета по-українськи. – Електрон. текст. дані. – 2008. – 28 верес. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_uchni-vasilya-suhomlinskogo-robili-sivalki-ta-viyalki/255723. – Назва з екрана. – Дата звернення: 24.07.13.

  13. Гречко О. М. Василь Сухомлинський «Сергійкова квітка» [Електронний ресурс] : [конспект уроку читання у 3 кл.] / Гречко Олена Миколаївна // Учительський журнал он-лайн. – Електрон. журн. – 2011. – 27 листоп. – Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/pochatkove-navchannya-ta-vixovannya/3367-konspekt-uroku-chitannya-u-tretomu-klas-tema-vasil-suxomlinskij-lsergjkova-kvtkar.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 24.07.13.

  14. Григор’єва Ю. В. Творча реалізація спадщини В. Сухомлинського в ході естетичного і фізичного виховання дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Григор’єва Ю. В // Современ. педагогика. – Електрон. текст. дані. – М., 2013. – № 1. – Режим доступу: http://pedagogika.snauka.ru/2013/01/822. – Назва з екрана. – Дата звернення: 24.07.13.

  15. Гринчук С. Василь Олександрович Сухомлинський – вчителю [Електронний ресурс] / Світлана Гринчук // Школярик : [сайт Солонян. район. методоб’єднання вчителів почат. кл.]. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2012. – Режим доступу: http://pochclass.ucoz.ru/publ/vasil_ oleksandrovich_ sukhomlinskij_vchitelju/1-1-0-15. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.08.13.

  16. Грона Н. В. «В. О. Сухомлинський у діалозі із сучасністю» [Електронний ресурс] : [наук.-практ. конф. до 95-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського у стінах Прилуц. гуманіт.-пед. коледжу ім. І. Я. Франка, 14 жовт. 2013 р.] / Грона Н. В. // Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Прилуки, 2013. – Режим доступу: http://college.tim.ua /novyny/novyny-koledzhu/-de-v-o-suhomlynskogo-zvuchaly-v-pedagog-chnomu-koledzh.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.09.13.

  17. Гуманізм виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] // Kuchka.info : все для вчителя. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://kuchka.info/humanizm-vyhovannya-u-pedahohichnij-spadschyni-v-o-suhomlynskoho.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.09.13.

  18. Давидова В. Г. Використання творів В. О. Сухомлинського на уроках української мови [Електронний ресурс] / Давидова Валентина Григорівна // Образовательный портал «Классная оценка». – Електрон. текст. дані. – Х., 2013. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikoristannya-tvoriv-v-o-sukhomlinskogo-na-urokakh.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.09.13.

  19. «Две матери» В. А. Сухомлинский [Электронный ресурс] : [урок внекласс. чтения] // 4 ступени : клуб учителей нач. шк. : [сайт]. – Электрон. текст. дан. – М., 2009. – Режим доступа: http://4stupeni.ru/stady/konspekt_vncht/2618-vsuxomlinskij-dve-materi.html. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 04.09.13.

  20. Дворчук О. І. Використання спадщини В. О. Сухомлинського при вивченні педагогіки в університеті [Електронний ресурс] / О. І. Дворчук. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/ v3pp29-31.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.08.13.

  21. Дехтяренко Л. І. Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у навчально-виховному процесі на основі формули «Три люблю» [Електронний ресурс] / Л. І. Дехтяренко. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: koippo.kr.ua/arhiv/Opys%20dosvidu.doc‎. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.09.13.

  22. «Дотик до філософії cерця В. О. Сухомлинського» [Електронний ресурс] : [район. пед. читання до 95-річчя В. О. Сухомлинського, 24 верес. 2013 р.] // Сайт відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської РДА. – Електрон. текст. дані. – Новоархангельськ, 2013. – Режим доступу: http://novoarhrvo.ucoz.ru/index/ chitannja_sukhomlinskogo/0-56. – Назва з екрана. – Дата звернення: 13.06.13.

  23. Дрожжина Т. В. В. О. Сухомлинський про конфлікти в навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Дрожжина Т. В., Іонова О. М // LibRar.Org.Ua – Бібліотека українських авторефератів. – Електрон. текст. дані. – 2005. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=356. – Назва з екрана. – Дата звернення: 13.06.13.

  24. Дубачинская Т. С. «Уроки мышления» в природе за В. А. Сухомлинским [Электронный ресурс] / Дубачинская Татьяна Сергеевна // НП «СибАК» : [сайт междунар. науч.-практ. конф. ученых и студ. с дистанц. участием]. – Электрон. текст. дан. – Новосибирск, 2013. – Режим доступа: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/7388-l-r-----. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 13.06.13.

  25. Дубровская А. Как воспитать настоящего Человека (экскурс по трудам В. А. Сухомлинского) [Электронный ресурс] / Анна Дубровская // Умное хазяйство : газета. – Электрон. текст. дан. – Вышгород, 2013. – Режим доступа: http: //www.umhoz.com/newspart/newspart_det/newspart_det447.html?catlevel0=9. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 04.09.13.

  26. Дубровська Г. Спадщина Сухомлинського. Совість. Краса. Праця і Колектив [Електронний ресурс] / Ганна Дубровська // Міжнародна громадська організація «Лагода». – Електрон. текст. дані. – К., 2013. – Режим доступу: http://lagoda.org/uk/ publications/articles/175-nasledie-suhomlinskogo. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.09.13.

  27. Духовная общность родителей, учителей с детьми [Электронный ресурс] // Благодарение : [сайт]. – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: http://www.blagoda.com/blog/utkina/6265.html. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 24.09.13.

  28. Замостьянов А. Василий Сухомлинский. Школа для души [Электронный ресурс] / Арсений Замостьянов // Портал «Православие и мир». – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: http://www.pravmir.ru/vasilij-suxomlinskij-shkola-dlya-dushi/. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 16.08.13.

  29. Идеи нравственного воспитания детей в наследии В. А. Сухомлинского и возможности их реализации в современной школе [Электронный ресурс] // Referat.ru. – Электрон. текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: http://vreferat.ru/cat/index.php?go=3&pid=1302&p=15. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 05.08.13.

  30. Идеи В. А. Сухомлинского в современной школе [Электронный ресурс] // Сайт школы села Старокалмашево. – Электрон. текст. дан. – Старокалмашево, 2011. – Режим доступа: http://stkalmash.ucoz.ru/ publ/idei_v_a_sukhomlinskogo_v_ sovremennoj_shkole/1-1-0-5. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 10.10.13.

  31. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка