В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка3/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Богуш А. Родинна педагогіка Василя Сухомлинського: від материнського порога до людини / А. Богуш // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 22/23. – С. 3–7. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Богуш А. М. Василь Сухомлинський: азбука виховання майбутніх громадян України / А. М. Богуш // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 3–6. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Божок В. Іскра живої думки. Використання творчості В. Сухомлинського для виховання учнів засобами художнього слова / В. Божок // Почат. освіта. – 2008. – № 23/24. – С. 8–13.

 • Болсун С. А. Наставницьке консультування батьків у світлі ідей В. О. Сухомлинського / С. А. Болсун, К. М. Денисенко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 121–125. – ( 90-річчя з дня народження).

 • Бондар Л. Питання навчання і виховання в поглядах К. Ушинського і В. Сухомлинського / Людмила Бондар // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 12–15. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»).

 • Бондар Л. С. В. О. Сухомлинський: висока духовність і професіоналізм учителя : (до 90-ї річниці з дня народж. В. О. Сухомлинського) / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3/4. – С. 27–33. – Бібліогр. : 6 назв.

 • Бондар Л. В. Сухомлинський: гармонія творення людини / Людмила Бондар // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 26–30. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Бондар Л. С. К. Ушинський і В. Сухомлинський: перегук навчально-виховних ідей / Бондар Л. С. // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – Чернігів, 2008. – С. 95–99. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Борова В. Реалізація лінгводидактичних ідей В. Сухомлинського в коригуванні звукової культури мовлення дошкільників / Валентина Борова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 191–195. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Боровець М. Гуманістична сутність педагогічних нововведень В. О. Сухомлинського / М. Боровець // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 32–34.

 • Ботюк О. Використання спадщини В. О. Сухомлинського в трудовому виховані молодших школярів / О. Ботюк // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 17–19.

 • Бреусова Т. К вопросу о роли искусства в воспитании личности младшего школьника / Т. Бреусова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 33–35. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Бричок С. В. Сухомлинський про розвиток мислення молодшого школяра / Світлана Бричок // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 9–13. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Будник О. Народознавчий аспект педагогічної спадщини Василя Сухомлинського / О. Будник // Обрії. – 2008. – № 2. – С. 68–70. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Бургаз О. Видатний педагог і сучасність / О. Бургаз // Сіл. життя. – 2008. – 14 трав. (№ 36). – С. 2. – (Василь Сухомлинський і освіта Знам’янщини).

 • Бутенко Л. Мудрість любові / Ліна Бутенко, Світлана Скуренко // Дит. садок. – 2008. – Верес. (№ 35). – С. 14. – (До 90-річчя від дня народження В. Сухомлинського).

 • Бутенко Л. М. Народознавчі засади родинної педагогіки В. О. Сухомлинського / Л. М. Бутенко, С. Л. Скуренко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 137–139. – ( 90-річчя з дня народження).

 • Бутурлим Т. І. Ідея гендерного виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. І. Бутурлим // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2008. – № 5. – С. 141–143. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Васьківська Г. Проблема формування системи знань про людину у школярів крізь призму педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Галина Васьківська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 35–40. – Бібліогр.: 15 назв.

 • Вашуленко М. В. О. Сухомлинський – творець дитинства рідної мови / Микола Вашуленко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 3–5.

 • Вертугіна В. М. Впровадження ідей В. О. Сухомлинського в практику роботи з дітьми з вадами зору / В. М. Вертугіна // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 18–21. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Виховання духовно-моральних якостей у теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського / В. Кравчук, М. Селюцька, Л. Федорович [та ін.] // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 67–72.

 • Возняк А. Система позакласної діяльності у педагогічній практиці Василя Сухомлинського / А. Возняк // Молодь і ринок. – 2008. – № 7/8. – С. 160–163.

 • Войтова Л. Шкільне краєзнавство у виховній системі В. О. Сухомлинського / Людмила Войтова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 225–229. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Волобуєва Л. М. Впровадження ідей педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в роботу шкільної бібліотеки / Л. М. Волобуєва // Упр. шк. – 2008. – № 30. – С. 8–12.

 • Воробйова І. Особистісно орієнтоване вивчення іноземних мов на засадах гуманістичної концепції В. О. Сухомлинського / Ірина Воробйова, Людмила Воробйова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 115–120. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Врочинська Л. І. В. О. Сухомлинський про виховання гуманності в дітей / Л. І. Врочинська // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 21–24. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Гавлітіна Т. В. О. Сухомлинський про наукові знання та їх значення у життєвому стремлінні людини / Т. Гавлітіна // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 9–12.

 • Гагарінова Н. П. Ідеї В. О. Сухомлинського у практиці взаємодії дошкільного закладу та родини / Н. П. Гагарінова // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 157–159. – ( 90-річчя з дня народження).

 • Гарбузенко Л. Використання ідей В. О. Сухомлинського у формуванні готовності до художньо-творчої діяльності у майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Лариса Гарбузенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 319–323. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Гаркуша Є. В. Філологічні основи педагогічних ідей В. О. Сухомлинського у вихованні дітей через любов до природи / Є. В. Гаркуша, В. С. Черно // Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2008. – С. 69–73.

 • Герасимова Г. Впровадження ідей В. О. Сухомлинського в практику шкільної освіти / Галина Герасимова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 229–233. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Гергуль С. Самоосвіта вчителя в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Світлана Гергуль // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 323–327. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Гільмутдінова М. Ш. В. О. Сухомлинський про роль педагога у моральному самовихованні школярів / М. Ш. Гільмутдінова, О. В. Хмизова // Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2008. – С. 93–95.

 • Гончарук О. В. Формування економічної культури учнів в контексті поглядів В. О. Сухомлинського / О. В. Гончарук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 3. – С. 81–84.

 • Горащук В. Погляди В. О. Сухомлинського на валеологізацію навчально-виховного процесу у школі / Валерій Горащук // Здоров’я та фіз. культура. – 2008. – Січ. (№ 2). – С. 9–12.

 • Горбенко О. В. О. Сухомлинський про художню культуру вчителя / Олена Горбенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 327–330. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Гордій Н. М. Умови оволодіння педагогічною майстерністю педагога у наукових працях В. О. Сухомлинського / Н. М. Гордій // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 24–28. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Горкуненко П. Пріоритети професійної підготовки творчого вчителя початкової школи в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / П. Горкуненко // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 62–64.

 • Григоренко Г. І. В. О. Сухомлинський про виховання бережливості в дітей дошкільного віку / Г. І. Григоренко, Р. П. Жадан // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 32–36. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Гринчук М. І. Збагачення психологічної освіти педагогів початкової школи ідеями В. О. Сухомлинського / М. І. Гринчук // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2008. – № 1. – С. 86–91. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Гринь Т. В. О. Сухомлинський про взаємозв’язок педагогічних умов і факторів у процесі морального виховання учнів / Тамара Гринь // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 40–45. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Гринь Т. В. К. Д. Ушинський та В. О. Сухомлинський: ретроспективний погляд / Гринь Т. В. // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – Чернігів, 2008. – Вип. 56. – С. 88–90.

 • Гриньова М. Біоетика в гуманістичних засадах педагогіки В. О. Сухомлинського / Марина Гриньова, Юрій Кращенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 46–51. – Бібліогр.: 25 назв.

 • Грицай Ю. В. О. Сухомлинський про гуманне ставлення до дитини як першооснову розвитку гуманної особистості / Юрій Грицай // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 45–47. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Грицак В. Щастя як педагогічна категорія у творчій спадщині Василя Сухомлинського / Вікторія Грицак // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 134–139.

 • Гришина Р. Невичерпна криниця В. О. Сухомлинського / Р. Гришина // Відкритий урок. – 2008. – № 7/8. – С. 50–52.

 • Громовий В. В. Роздуми про діалог з сучасністю педагогіки В. О. Сухомлинського / В. В. Громовий // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 4. – С. 48–51.

 • Гусарук Т. Провідні компоненти виховання за В. О. Сухомлинським у системі роботи волонтерської служби із постраждалими від Чорнобильської катастрофи / Т. Гусарук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 34–35.

 • Данилко О. Творче використання ідей В. О. Сухомлинського в процесі формування логічного мислення учнів / Оксана Данилко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 233–237. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Деркач В. Ф. Роль школи та сім’ї у вихованні дітей дошкільного та шкільного віку в контексті педагогіки В. О. Сухомлинського / В. Ф. Деркач // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 46–49. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Дідич Г. Ідеї В. О. Сухомлинського в музично-естетичному вихованні учнів загальноосвітніх шкіл / Галина Дідич, Микола Гейченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського – С. 193–196.

 • Дічек Н. Духовні домінанти В. О. Сухомлинського / Наталія Дічек // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 5–7. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»).

 • Дічек Н. Одухотворення педагогіки – головна мета новаторства В. Сухомлинського / Наталія Дічек // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 30–35. – Бібліогр.: 23 назви.

 • Дічек Н. П. В. О. Сухомлинський як педагог духовності / Н. П. Дічек // Особистісно-орієнтований потенціал педагогіки В. Сухомлинського : зб. матеріалів міжвуз. конф. / упоряд. Е. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – С. 64–75.

 • Довга Т. Етичні грані дитячого світобачення в гуманістичній педагогіці В. О. Сухомлинського / Тетяна Довга // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 48–51. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Додурич С. Формування патріотичних цінностей у студентів з опорою на ідеї В. О. Сухомлинського / Світлана Додурич // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 330–333. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Долинський Б. Т. Вплив ідей В. Сухомлинського на організацію спортивно-ігрової діяльності молодших школярів / Б. Т. Долинський // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 49–53. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Донченко Т. В. О. Сухомлинський про значення і навчання української мови / Т. Донченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. – № 4. – С. 55–60.

 • Дроздик В. Своєрідність концепції виховання громадянина за спадщиною В. О. Сухомлинського / В. Дроздик // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 95–97.

 • Дубич К. Аспект становлення моральної самосвідомості особистості в педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського / К. Дубич // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 51–53.

 • Дубінка М. В. О. Сухомлинський про роль учителя у формуванні особистості школярів та його покликання / Микола Дубінка // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 266–271. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Дудюк Л. Народна пісня та музика в школі В. О. Сухомлинського / Л. Дудюк // Вересень. – 2008. – № 1/2. – С. 71–76. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Дурас Т. Роль живого та художнього слова у моральному вихованні сучасної молоді : [за спадщиною В. Сухомлинського] / Т. Дурас // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 91–95.

 • Дьяченко Б. Компетентнісний підхід до якості освіти й діалог з В. Сухомлинським / Борис Дьяченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 196–199. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Дьяченко Б. Василь Сухомлинський у діалозі з компетентнісним підходом до якості освіти в сучасному вимірі / Б. Дьяченко // Освіта на Луганщині. – 2008. – № 2. – С. 13–16. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Дяченко Л. Виховання людяності в молодших школярів засобами художніх творів В. О. Сухомлинського / Людмила Дяченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 135–140. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Дяченко Т. В. О. Сухомлинський про виховання у дітей бережливого ставлення до природи / Тетяна Дяченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 72–75.

 • Дячук О. Особливості формування самосвідомості та емоційності підлітків за В. О. Сухомлинським / О. Дячук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 38–41.

 • Євдокимов В. Культурне середовище навчального закладу: створення і розвиток : [з використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Віктор Євдокимов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 25–30. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Жаровцева Т. Г. Педагогічна освіченість батьків як умова реалізації ідей батьківської педагогіки В. Сухомлинського / Т. Г. Жаровцева // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 57–60. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Жорнова О. Архетипи соціального життя як вимір життєздатності педагогічної системи : (на прикладі В. Сухомлинського) / Ольга Жорнова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 56–60. – Бібліогр.: 21 назва.

 • Жорнова О. Виховання споживача мистецтва як проект розвитку особистості: погляди В. Сухомлинського та сучасне витлумачення змісту педагогічного впливу / Олена Жорнова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 13–18. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Жуньчжи Ч. Розмышления о высшем педагогическом образовании на основе идеи В. А. Сухомлинского / Чжоу Жуньчжи, Ду Яньянь // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 14–17.

 • Заболотська О. Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського як джерело збагачення сучасної педагогічної науки / Ольга Заболотська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 60–64.

 • Завгородня Т. Ідеї Василя Сухомлинського про соціалізацію учнів молодших класів: історія і сучасність / Тетяна Завгородня // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 18–21. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Завіна В. Використання ідей В. О. Сухомлинського в процесі формування пізнавальної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Віталій Завіна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 271–275. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Загородня А. В. О. Сухомлинський та І. О. Синиця: погляди на проблему мовлення у контексті сучасної освіти / Алла Загородня // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 213–217. – Бібліогр.: 15 назв.

 • Заліток Л. Бібліотека – джерело духовної культури в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Заліток // Рідна шк. – 2007. – № 9. – С. 22–24.

  Те саме // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 19–21. – (До 90-річного ювілею Василя Сухомлинського).

  1. Заліток Л. Публіцистична спадщина В. О. Сухомлинського в суспільно-політичній пресі (1943–1970 рр.) / Людмила Заліток // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 15–16. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»).

  2. Заліток Л. Василь Сухомлинський у бібліографії / Людмила Заліток, Павла Рогова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 205–208. – Бібліогр.: 12 назв.

  3. Замша В. Організація навчальної діяльності учнів за Сухомлинським / Вікторія Замша, Юлія Кудлай // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 237–239. – Бібліогр.: 7 назв.

  4. Зарецька В. Особливості використання досвіду В. Сухомлинського в сучасних умовах / Віта Зарецька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 240–243.

  5. Іванко А. Б. До питання про еволюцію суспільно-політичних та педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського / А. Б. Іванко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 105–110. – (90-річчя з дня народження).

  6. Іванюк Г. Вплив культурологічних чинників на діяльність сільської школи / Ганна Іванюк // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 12–15. – (До 90-річного ювілею Василя Сухомлинського).

  7. Іванюк Г. І. Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного середовища школи в теоретико-практичній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. І. Іванюк // Наука і освіта. – 2008. – № 8/9. – С. 235–238.

  8. Ільченко С. Актуальність гуманістичної спрямованості педагогічної концепції В. О. Сухомлинського в контексті розбудови національної системи освіти й демократизації освітянської діяльності / Сніжана Ільченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 139–141.

  9. Ісаєва Г. Формування в учнів умінь і навичок роботи з підручником у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Ганна Ісаєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 141–147. – Бібліогр.: 7 назв.

  10. Каєнко О. В. Інтелектуальні ігри як форма реалізації двох програм розумового виховання : [за В. О. Сухомлинським] / О. В. Каєнко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 182–184.

  11. Калініченко Н. Вплив трудової підготовки на загальний розвиток особистості в педагогіці В. О. Сухомлинського / Н. Калініченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 51–57. – Бібліогр.: 15 назв.

  12. Калініченко Н. Естетична творчість як джерело предметно-перетворювального ставлення особистості до навколишньої дійсності / Надія Калініченко // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 17–19. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукраїнських педагогічних читань „Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю”).

  13. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка