В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка4/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Калініченко Н. А. Проблеми виховання патріота-громадянина в педагогіці Василя Сухомлинського та сучасній школі / Н. А. Калініченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 111–113. – ( 90-річчя з дня народження).

 • Калініченко Н. В. О. Сухомлинський про роль естетичної творчості у становленні особистості / Надія Калініченко // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 15–16. – (До 90-річного ювілею Василя Сухомлинського).

 • Каліновська Л. І. Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті викладання математики та в позакласній роботі / Л. І. Каліновська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 3 (7). – С. 87–94.

 • Калмиков Г. В. Суб’єкт-суб’єктна парадигма у гуманістичній концепції взаємин особи і колективу педагогічної творчості В. О. Сухомлинського / Г. В. Калмиков // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 78–81. – (До 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Калуська Л. Багатство спадку Сухомлинського: В. Сухомлинський про розвиток пізнавальних інтересів у процесі дослідницько-пошукової діяльності дитини / Л. Калуська // Палітра педагога. – 2008. – № 5. – С. 7–14.

 • Кальчук М. Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття / М. Кальчук // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 1–3. – (До 90-річного ювілею Василя Сухомлинського).

 • Кальчук М. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в сучасній початковій школі: педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття / Марія Кальчук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 334–338. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Калюжна О. В. О. Сухомлинський про уроки зв'язного мовлення / О. Калюжна // Вивчаємо укр. мову та лі-ру. – 2008. – № 33. – С. 5–9.

 • Кисельова О. І. Повчання як метод морального виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. І. Кисельова // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 82–84. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Кіт Г. Дослідництво – запорука успіху педагогічної праці : [за Сухомлинським] / Галина Кіт // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 147–151.

 • Клочек Г. Константи Василя Сухомлинського : [до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського] / Григорій Клочек // Нар. слово. – 2008. – 23 верес. (№ 105). – С. 3 ; 25 верес. (№ 106). – С. 3 ; 30 верес. (№ 108). – С. 3 ; 2 жовт. (№ 109). – С. 3.

  Те саме // Дзеркало тижня. – 2008. – 13 верес. (№ 34). – С. 13.

  1. Клочек Г. «Не кожен педагог розуміє мудрість Сухомлинського» / [інтерв’ю з Григорієм Клочек провела Людмила Макей] // Народне слово. – 2008. – 25 верес. (№ 106). – С. 1. – (До 90-річчя Василя Сухомлинського).

  2. Клочек Г. Педагогіка – наука для всіх : [про необхідність активізації осмислення творч. спадщини В. О. Сухомлинського] / Г. Клочек // Освіта України. – 2008. – 26 верес. (№ 74). – С. 3. – (До 90-річчя Василя Сухомлинського).

  3. Колісник С. О. Вивчення літературних казок як складова морального та естетичного виховання у спеціальних освітніх закладах / С. О. Колісник // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 160–167. – (90-річчя з дня народження).

  4. Комісаренко Н. Проблема творчої самореалізації учнів у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Наталія Комісаренко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 57–59.

  5. Кондицька І. Формування всебічно розвиненої особистості у світі ідей та положень В. О. Сухомлинського / І. Кондицька // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 36–38.

  6. Кондратенко Г. Проблема підготовки майбутніх спеціалістів на основі гуманістичної спадщини В. О. Сухомлинського / Галина Кондратенко, Людмила Бабіч // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 280–285. – Бібліогр.: 17 назв.

  7. Кондратенко Л. Механізми самостворення особистості або народження громадянина / Лариса Кондратенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 59–63. – Бібліогр.: 7 назв.

  8. Кондратова В. В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах / В. В. Кондратова // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 117–120. – ( 90-річчя з дня народження).

  9. Кончиц І. Сухомлинський про розвиток творчості школярів / Інна Кончиц // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 140–143. – Бібліогр.: 8 назв.

  10. Копіца Є. П. «Слово про слово» / Є. П. Копіца // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 88–90. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  11. Котелянець Н. В. В. О. Сухомлинський і трудове виховання школярів / Н. В. Котелянець // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 133–136. – (90-річчя з дня народження).

  12. Котик Т. М. Проблема формування мовної особистості в лінгводидактичній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. М. Котик // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 93–96. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  13. Котлевська С. В. Естетичне виховання молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / С. В. Котлевська // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. / за ред. О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2009. – С. 48–50.

  14. Кочерга О. Проблема відповідальності вчителя у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Ольга Кочерга // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 338–342. – Бібліогр.: 11 назв.

  15. Кочубей Т. Філософія дитинства в наукових працях та практичному досвіді В. О. Сухомлинського / Тетяна Кочубей // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 217–223. – Бібліогр.: 12 назв.

  16. Кравець Н. Корекційна психопедагогіка та гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського / Ніна Кравець // Наук. зап. Сер. Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 67–71. – Бібліогр.: 7 назв.

  17. Кравець Т. Статеве виховання крізь призму педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / Тетяна Кравець // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 243–246. – Бібліогр.: 6 назв.

  18. Кравцов С. В. Психологічні проблеми виховання дітей та молоді в дусі гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / Сергій Володимирович Кравцов // Психол. газ. – 2008. – Січ. (№ 1). – С. 22–29.

  19. Кравцова Т. Вивчення природи дитини в поглядах В. О. Сухомлинського та представників реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття : (порівняльний аналіз) / Тетяна Кравцова, Володимир Метель // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 200–205. – Бібліогр.: 16 назв.

  20. Кравченко Л. В. Принципи роботи вихователя зі словом у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Л. В. Кравченко // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 96–99. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  21. Кривошеєва Г. Актуалізація валеологічних ідей Василя Олександровича Сухомлинського в сучасній гуманістичній педагогіці / Галина Кривошеєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 63–67. – Бібліогр.: 8 назв.

  22. Круліковська Л. Василь Сухомлинський – педагог на всі часи / Л. Круліковська // Завуч. – 2008. – № 36. – С. 2–3.

  23. Кудикіна Н. Ідеї В. О. Сухомлинського як методологічна основа естетизації освітнього середовища / Надія Кудикіна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 36–39. – Бібліогр.: 7 назв.

  24. Кузь В. В. Сухомлинський: декілька думок до ювілею / Володимир Кузь // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 17–20.

  25. Кузьменко В. В. О. Сухомлинський про формування в школярів наукових поглядів на світ / Василь Кузьменко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського. – С. 76–80. – Бібліогр.: 9 назв.

  26. Кучай Т. Проблема екологічного виховання у творчості В. О. Сухомлинського та втілення його ідей в едукаційний процес школи / Тетяна Кучай // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 246–249. – Бібліогр.: 7 назв.

  27. Лавров С. О. Втілення ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи вчителів фізичної культури / С. О. Лавров // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 3. – С. 85–86.

  28. Лапчук О. В. О. Сухомлинський – наш сучасник, наша історія і наше майбутнє / О. Лапчук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 55–57.

  29. Ларіонова О. Виховання національно-свідомого громадянина / О. Ларіонова // Сіл. життя. – 2008. – 14 трав. (№ 36). – С. 3. – (Василь Сухомлинський і освіта Знам’янщини).

  30. Ликов В. Народна педагогіка в теорії та практиці В. О. Сухомлинського / Василь Ликов // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 19–21. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»).

  31. Ликов В. Розвиток В. О. Сухомлинським ідей народної педагогіки / Василь Ликов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 80–85. – Бібліогр.: 10 назв.

  32. Литвиненко С. Виховний простір сучасної початкової школи: актуалізація педагогічних ідей В. Сухомлинського / Світлана Литвиненко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 174–178. – Бібліогр.: 11 назв.

  33. Лифар В. День народження Василя Олександровича : [до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського] / Лифар Вероніка // Колежанські новини. – 2008. – Верес. (№ 9). – С. 2.

  34. Лісовенко С. З думою про творчу особистість / С. Лісовенко // Сіл. життя. – 2008. – 14 трав. (№ 36). – С. 2. – (Василь Сухомлинський і освіта Знам’янщини).

  35. Лозова В. Ідеї саморозвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Валентина Лозова, Ганна Троцко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 168–172. – Бібліогр.: 6 назв.

  36. Лопухівська А. Проблема розвитку соціальної активності учнів сільської школи в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Алла Лопухівська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 71–76. – Бібліогр.: 9 назв.

  37. Луцан Н. І. Розвиток мовлення дітей у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Н. І. Луцан // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 104–106. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  38. Луценко Л. Проблема свободи особистості в спадщині В. О. Сухомлинського / Любов Луценко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 144–148. – Бібліогр.: 12 назв.

  39. Луцюк А. Гуманізація педагогічних взаємин у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Анатолій Луцюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 76–78. – Бібліогр.: 6 назв.

  40. Луцюк А. Василь Сухомлинський про духовність особистості / Анатолій Луцюк // Пед. пошук. – 2008. – № 3. – С. 28–29. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

  41. Луцюк А. Український, Просвітитель, Добротворець, Гуманіст / Анатолій Луцюк // Пед. пошук. – 2008. – № 1. – С. 10–12. – (До 90 річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

  42. Магдальова Н. М. Спадщина В. О. Сухомлинського в діалозі з актуальними проблемами сучасної початкової освіти / Магдальова Н. М. // Пед. скарбниця Донеччини. – 2008. – № 2. – С. 109–113. – (До 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського).

  43. Макарчук В. В. Формування активної життєвої позиції особистості засобами продуктивної праці у педагогічному досвіді В. О. Сухомлинського / В. В. Макарчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – 2008. – Вип. 132. – С. 84–90. – Бібліогр.: 6 назв.

  44. Мартинюк Г. І. Роль природного довкілля у формуванні особистості у працях В. О. Сухомлинського / Г. І. Мартинюк // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 107–109. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  45. Марченко І. А. Трансформація ідей В. О. Сухомлинського у професійну майстерність учителя як чинник розвитку здібностей учнів / І. А. Марченко, Г. О. Ткаченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 139–145. – (90-річчя з дня народження).

  46. Махиня Т. Упровадження спадщини В. О. Сухомлинського при здійсненні дошкільним навчальним закладом педагогічного патронату сім’ї / Тетяна Махиня // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 249–253. – Бібліогр.: 20 назв.

  47. Мелешко В. Формування навчально-виховного середовища сільської школи в контексті гуманістичних ідей В. О. Сухомлинського / Віра Мелешко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 85–89.

  48. Мельник І. М. Система цільового середовища за В. О. Сухомлинським / І. М. Мельник, М. П. Семенюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – 2008. – Вип. 132. – С. 96–101.

  49. Мельничук С. Проблема формування правової культури в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Сергій Мельничук, Валентина Владимирова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 21–23. – Бібліогр.: 6 назв.

  50. Михайлова Л. Проблеми виховання моральних якостей особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Михайлова // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 26–29.

  51. Мовчанок О. Відчуття краси рідної землі – джерело розвитку особистості молодших школярів : [у спадщині В. О. Сухомлинського] / О. Мовчанок // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 65–66.

  52. Монке О. С. Педагогічно-творча спадщина Василя Сухомлинського в контексті формування духовних цінностей дошкільників / О. С. Монке // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 112–115. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  53. Мужичок В. В. О. Сухомлинський про фізичне виховання як складову народної педагогіки / Вадим Мужичок // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 257–259.

  54. Мусієнко-Репська В. І. Духовні цінності в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. І. Мусієнко-Репська // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 115–117. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  55. Мухин М. И. Вклад В. А. Сухомлинского в разработку здоровьесберегающих технологий / М. И. Мухин // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 178–188. – Бібліогр.: 8 назв.

  56. Навозняк Л. Проблема духовно-морального виховання граней особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Любов Навозняк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 153–157. – Бібліогр.: 7 назв.

  57. Наточій А. Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського у виховній практиці загальноосвітніх шкіл-інтернатів України / Анатолій Наточій // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 260–264. – Бібліогр.: 8 назв.

  58. Наточій А. М. Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського як основа проектування розвитку дитячої особистості / А. М. Наточій // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 118–121. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  59. Наумов М. Філософсько-педагогічні ідеї В. Сухомлинського / М. Наумов // Відкритий урок. – 2008. – № 2. – С. 22–24. – Друк. за вид. «София».

  60. Невмержицька В. Проблема літнього відпочинку школярів у працях В. Сухомлинського / Валентина Невмержицька // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 151–154. – Бібліогр.: 8 назв.

  61. Нестерчук М. Вплив почуття сорому на становлення і поведінку особистості в суспільстві на матеріалах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / М. Нестерчук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 21–23.

  62. Омельяненко В. Апостол духовної мудрості народу / Віталій Омельяненко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 89–93. – Бібліогр.: 6 назв.

  63. Омельяненко С. Діалог як інструмент продуктивного навчально-виховного процесу у світлі ідей В. О. Сухомлинського / Світлана Омельяненко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 298–303. – Бібліогр.: 6 назв.

  64. Онишків З. В. О. Сухомлинський про індивідуалізацію навчально-виховного процесу в початкових класах / Зіновій Онишків // Почат. шк. – 2008. – № 6. – С. 4–5. – (До 90-річчя В. О. Сухомлинського).

  65. Паламарчук Л. Б. Василь Сухомлинський про роль етнопедагогіки у вихованні підростаючого покоління / Л. Б. Паламарчук // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – № 11/12. – С. 38–40.

  66. Пантилейчук Н. Дивитись і бачити, слухати і чути, спостерігати і відчувати, любити і берегти : [використ. педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у системі екологічного виховання учнів] / Н. Пантилейчук // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 8–12.

  67. Пащенко Д. Гуманістичний потенціал педагогіки В. О. Сухомлинського / Дмитро Пащенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 78–82. – Бібліогр.: 8 назв.

  68. Перевозник Л. Соціальні зв’язки в педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Лариса Перевозник // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 286–290. – Бібліогр.: 15 назв.

  69. Петренко О. Традиції Павлиської середньої школи часів В. Сухомлинського як фактор гендерної соціалізації школярів / Оксана Петренко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 93–98. – Бібліогр.: 18 назв.

  70. Петренчук В. Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасного педагога / В. Петренчук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 17–21.

  71. Петрусенко С. Ю. В. Сухомлинський про необхідність роботи з молодим учителем / С. Ю. Петрусенко // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 121–124. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

  72. Печенежська О. А. Світлий геній з Павлиша : (до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського) / О. А. Печенежська // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 11. – С. 51–52.

  73. Пироженко Л. В. О. Сухомлинський про розбудову змісту загальної середньої освіти / Лідія Пироженко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 98–102. – Бібліогр.: 11 назв.

  74. Побірченко Н. Дослідницька робота вчителя: В. О. Сухомлинський і сучасність / Наталія Побірченко, Галина Кловак // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 229–235. – Бібліогр.: 11 назв.

  75. Полєхіна В. Учитель та учень як концентри педагогічної системи В. Сухомлинського / Вікторія Полєхіна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 350–356. – Бібліогр.: 8 назв.

  76. Попенко О. В. О. Сухомлинський про роль рідної мови в інтелектуально-духовному житті дитини / Ольга Попенко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 83–87. – Бібліогр.: 6 назв.

  77. Постельняк А. І. Розвиток обдарованості особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: ідеї й освітня практика / А. І. Постельняк // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 126–132. – (90-річчя з дня народження).

  78. Потанюк Л. Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : [про погляди В. О. Сухомлинського щодо гуманіст. виховання учнів та шляхи його здійснення] / Л. Потанюк // Пед. пошук. – 2008. – № 2. – С. 13–15. – Бібліогр.: 5 назв. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

  79. Потєха Л. Проблеми використання досвіду Василя Сухомлинського в процесі навчання рідної мови учнів початкової школи / Людмила Потєха, Леся Кіндей // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 290–295. – Бібліогр.: 12 назв.

  80. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка