В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка5/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Почиваліна Г. В. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку у спадщині В. О. Сухомлинського / Г. В. Почиваліна // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 128–131. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Просенюк А. І. Розумовий та емоційний компоненти як складові інтересу дітей дошкільного віку до художнього слова у спадщині В. О. Сухомлинського / А. І. Просенюк // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 131–134. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Радул В. Ідеї Василя Сухомлинського про розвиток методологічної культури вчителя / Валерій Радул, Віталій Кравцов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 235–240. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Растригіна А. Ціннісні виміри виховання дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Алла Растригіна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 23–26.

 • Рацул А. В. О. Сухомлинський про сімейно-шкільне та родинне виховання / Анатолій Рацул // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 103–106.

 • Ревнюк Н. Формування національної самосвідомості в педагогічній концепції Василя Сухомлинського / Наталія Ревнюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 154–159. – Бібліогр.: 19 назв.

 • Рибалка В. Теорія виховання всебічно розвиненої щасливої особистості та її практичне втілення у школі радості В. О. Сухомлинського / В. Рибалка // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2008. – Вип. 1. – С. 206–216. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Рындак В. Учитель в педагогике В. А. Сухомлинского / Валентина Рындак // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 240–247.

 • Рогова П. Діяльність освітянських бібліотек України в контексті ідей видатного педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського / П. Рогова // Рідна шк. – 2008. – № 12. – С. 43–45.

 • Родчин Б. Серце віддано дітям : (до 90-річчя з дня народження В. Сухомлинського) / Б. Родчин // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 97–99.

 • Романишин Л. Василь Сухомлинський про формування духовного світу дитини / Л. Романишин // Почат. освіта. – 2008. – № 23/24. – С. 5–6.

 • Руденко Ю. А. Виразне читання як навчальна дисципліна у спадщині В. О. Сухомлинського / Ю. А. Руденко // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 138–142. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Рудик В. Шляхи виховання гуманної людини в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. Рудик // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 88–91.

 • Русакова Т. Проблема формирования духовного опыта личности в контексте идей В. А. Сухомлинского о нравственном воспитании детей / Татьяна Русакова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 51–55. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Руснак О. М. Реалізація принципу народності В. О. Сухомлинського в навчанні дітей української мови в етнонаціональних дошкільних закладах / О. М. Руснак // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 142–145. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Савенко Д. Невербальна комунікація вчителя як елемент педагогічної культури у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Д. Савенко // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 53–54.

 • Савлук А. Ряди продовжувачів поповнюються / А. Савлук // Сіл. життя. – 2008. – 14 трав. (№ 36). – С. 3–4. – (Василь Сухомлинський і освіта Знам’янщини).

 • Савлук Г. І. Розумове виховання учнів на уроках географії в контексті реалізації педагогіки Василя Сухомлинського / Г. І. Савлук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 4. – С. 46–47.

 • Савченко Н. Українська етнопедагогіка в педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського / Наталія Савченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 106–111. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Савченко О. Я. Гуманістичні засади педагогіки В. О. Сухомлинського / О. Я. Савченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 9–12. – (90-річчя з дня народження).

 • Савченко О. Розвиток особистості школяра – стрижнева проблема творчості В. О. Сухомлинського / Олександра Савченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 5–9.

 • Садова Т. А. Проблема розвитку пізнавальної активності старших дошкільників у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Т. А. Садова // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 145–149. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Садовий М. І. Мріяв про ілюстроване видання своїх творів (В. О. Сухомлинський) / М. І. Садовий // Пед. вісн. – 2008. – № 1/2. – С. 80–82.

 • Салосіна Т. В. В. О. Сухомлинський та проблеми викладання географії в сучасній школі: реалізація принципу гуманізму на уроках географії та в позакласній роботі / Т. В. Салосіна // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 3. – С. 78–80.

 • Сараєва О. Сухомлиністика як актуальний напрям історико-педагогічних досліджень / Олена Сараєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 159–163.

 • Семез А. В. О. Сухомлинський про виховання совісті, обов’язку, відповідальності й почуття власної гідності особистості школяра / Андрій Семез // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 87–90.

 • Сивачук Н. П. Праця В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям» у контексті національної культурної семіосфери / Н. П. Сивачук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – 2008. – Вип. 132. – С. 131–134.

 • Синьгун М. Стремление к гармонии, преследование превосходства. Размышление и практика гармоничного воспитания В. А. Сухомлинского / Ма Синьгун // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 218–225.

 • Сівак Н. Сучасний погляд на соціалізацію студентської молоді в контексті ідей В. О. Сухомлинського / Н. Сівак // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 365–369. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Скалозуб Т. І. В. О. Сухомлинський про казку як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку / Т. І. Скалозуб // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 152–155. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського). – Бібліогр.: 8 назв.

 • Скоморовська І. А. Книга і читання – складові духовного розвитку учнів у спадщині В. О. Сухомлинського / І. А. Скоморовська // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 155–157. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Скрипка Г. В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і навчання з використанням проектної методики / Г. В. Скрипка // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 146–148. – (90-річчя з дня народження).

 • Слободянюк І. Книжка у формуванні духовних цінностей молодших читачів : (до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського) / Ірина Слободянюк // Світ дит. б-к. – 2008. – № 3. – С. 23–25.

 • Слюсаренко Н. Трудове виховання в спадщині В. Сухомлинського / Ніна Слюсаренко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 90–95. – Бібліогр.: 22 назви.

 • Сметанський М. Порівняльний аналіз педагогічних поглядів А. Макаренка і В. Сухомлинського щодо організації сімейного виховання / Микола Сметанський // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 179–182.

 • Сокирський В. В. Концептуальні підходи до управління опорною школою з вивчення та впровадження творчої спадщини В. О. Сухомлинського : до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського / В. В. Сокирський, О. В. Миколайко // Пед. вісн. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 64–65.

 • Соколова Л. Воспитание культуры педагогической деятельности учителя в наследии В. А. Сухомлинского / Людмила Соколова, Наталья Науменко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 258–262. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Соколовська О. В. О. Сухомлинський про моральне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи / Олександра Соколовська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 96–100. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Соловей М. Погляди В. О. Сухомлинського на розв’язання проблеми негативного вчинку підлітка / Микола Соловей // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 101–104. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Сопівник І. Громадянське виховання сільської молоді у творчій спадщині Василя Сухомлинського – головне джерело моральної чистоти юної особистості / Ірина Сопівник // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 3. – С. 38–40.

 • Сорочан Т. В. Сухомлинський: поради сучасному керівникові / Т. Сорочан // Освіта на Луганщині. – 2008. – С. 4–8. – Бібліогр.: 22 назв.

 • Сорочан Т. Управління школою за В. Сухомлинським: погляд із сьогодення / Тамара Сорочан // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 252–257. – Бібліогр.: 19 назв.

 • Степанчук Т. Життєве стремління за В. О. Сухомлинським / Т. Степанчук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 85 87.

 • Стешенко В. Д. В. А. Сухомлинський и некоторые аспекты гуманизации образования Автономной Республіки Крым в современных условиях / В. Д. Стешенко // Пед. жизнь Крыма. – 2008. – № 12. – С. 62–66. – Библиогр.: 9 назв.

 • Сторожук К. Ідеї самоцінності, неповторності й талановитості кожної дитини, вільного розвитку особистості в педагогічно-продуктивних умовах В. О. Сухомлинського / К. Сторожук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 44–45.

 • Сторожук Н. Розвиток ідеї «радості пізнання» як емоційне сприйняття процесу навчання в методиці В. О. Сухомлинського / Н. Сторожук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 46–47.

 • Сургай О. Випередили час : [про труд. педагогіку А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського] / О. Сургай // Освіта України. – 2008. – 23 верес. (№ 72/73). – С. 8.

 • Сухомлинська О. В. Василь Сухомлинський і сучасність / О. В. Сухомлинська // Пед. вісн. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 9–11. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Сухомлинська О. В. Художня спадщина В. О. Сухомлинського в культурологічному вимірі / О. В. Сухомлинська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 3–8 ; Вічне слово. – 2008. – № 1. – С. 12–18. – (Великі постаті).

 • Сушньова О. І. Естетичне виховання школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. І. Сушньова // Студентська практика – ключ до майбутньої професії : матеріали міжнар. студент. наук.-практ. конф. – Ялта, 2009. – С. 68–70.

 • Сяська І. Деякі аспекти застосування педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у процесі формування екологічної свідомості учнівської молоді / І. Сяська, В. Марциновський // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 42–43.

 • Тарапака Н. Використання ідей Василя Сухомлинського в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу та родини / Наталія Тарапака // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 111–114. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Тарапака Н. В. Емоційно-естетичний розвиток особистості у вимірах педагогічної спадщини Василя Сухомлинського / Н. В. Тарапака // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 114–116. – (90-річчя з дня народження).

 • Тарасова С. Громадське виховання підлітків у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Світлана Тарасова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 115–119. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Ткаченко З. Ю. Творець «Педагогіки серця» (В. О. Сухомлинський) / З. Ю. Ткаченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 57–60.

 • Ткаченко І. Г. У истоков педагогического наследия [В. А. Сухомлинского] / І. Г. Ткаченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 13–22.

 • Ткаченко О. Проблема керування вчителя психічним самопочуттям у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Ольга Ткаченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 295–298. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Ткачук Л. Реалізація педагогічного потенціалу емоції радості в навчально-пізнавальній діяльності учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Лариса Ткачук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 157–164. – Бібліогр.: 20 назв.

 • Ткачук М. С. Русова та В. Сухомлинський: до питання про зміст національного виховання школярів / Мирослава Ткачук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 223–228. – Бібліогр.: 17 назв.

 • Трифонова О. С. До проблеми формування інтересу в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. С. Трифонова // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 165–168. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Турнік Л. Ідеї гуманізму в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Турнік // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 59–61.

 • Тютюнник Л. І. Виховання моральних цінностей дошкільників у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. І. Тютюнник // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 168–171. – (До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського).

 • Фатєєва К. Толерантність у спадщині В. О. Сухомлинського / Катерина Фатєєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 163–166. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Фєдяєва В. Педагогічна система В. О. Сухомлинського в підготовці майбутнього вчителя / Валентина Фєдяєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 303–305. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Філімонова Т. Василь Сухомлинський про важких дітей / Тетяна Філімонова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 104–109. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Філоненко О. Погляди В. О. Сухомлинського на виховну роль праці / Оксана Філоненко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 119–124. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Філософсько-педагогічні ідеї В. Сухомлинського // Відкритий урок. – 2008. – № 2. – С. 22–25.

 • Фурдуй С. Виховання студентів на національних ідеях Василя Сухомлинського / Світлана Фурдуй // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 370–375. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Хайруліна В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського – фундамент культурної перспективи України / Василина Хайруліна, Лариса Крисальна // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 57–70. – 90-річчю від дня народження славнозвісного українського педагога Василя Сухомлинського присвячується.

 • Хижняк Б. П. Секрети педагогічної лабораторії В. О. Сухомлинського / Б. П. Хижняк // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 26–40.

 • Холтобіна О. Спадщина В. Сухомлинського й актуальні проблеми вітчизняної і зарубіжної дошкільної педагогіки / Олександра Холтобіна // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 208–213. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Цепа А. М. Застосування творчої спадщини В. О. Сухомлинського в умовах початкової школи: (з досвіду роботи) / Цепа А. М. // Пед. скарбниця Донеччини. – 2008. – № 2. – С. 113–115.

 • Цимбалюк І. Методологічні та методичні засади саоціальної роботи у контексті ідей В. О. Сухомлинського / І. Цимбалюк // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 15–17.

 • Челпаченко Т. Развитие идеи гармонии умственного и физического труда школьника в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского / Татьяна Челпаченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 124–129. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Черніговець Т. Педагогічні аспекти дозвіллєвої діяльності молодших школярів [за спадщиною В. О. Сухомлинського] / Т. Черніговець // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 23–26.

 • Черньонков О. О. Виховання духовної особистості на засадах національних цінностей : [за В. О. Сухомлинським] / О. О. Черньонков // Пед. вісн. – 2008. – № 1/2. – С. 168–172.

 • Чипиленко Н. Ідеї В. О. Сухомлинського у формуванні позитивного іміджу майбутніх фахівців / Наталія Чипиленко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 375–380. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Шевців З. Погляди В. О. Сухомлинського на середовище як фактор соціалізації особистості / З. Шевців // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 30–32.

 • Шевченко І. Проблема формування професійної культури вчителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Інга Шевченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 380–384. – Бібліогр.: 17 назв.

 • Шейніна О. Актуальність Сухомлинського / О. Шейніна // Відкритий урок. – 2008. – № 9. – С. 8–11.

 • Шеремета Г. В. О. Сухомлинський про роботу над словом / Г. Шеремета // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 73–75.

 • Шоробура І. М. Дидактична концепція В. О. Сухомлинського та її використання в школах України / І. М. Шоробура // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 182–187. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Шулікін Д. Василь Сухомлинський: діалог із сучасністю / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2008. – 7 листоп. – С. 4–5.

 • Щербина В. Народно-педагогічна основа виховання дітей у спадщині В. О. Сухомлинського / Віталій Щербина // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 164–168. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Юр’єва К. До проблеми деміфологізації полікультурної освіти : [з використ. пед. ідей В. О. Сухомлинського] / Катерина Юр’єва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 129–134. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Юрченко Н. Использование идей В. А. Сухомлинского в процессе профессиональной подготовки учителя начальных классов / Надежда Юрченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 384–389. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Якименко С. Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Світлана Якименко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 112–115. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Януш М. Ідеї гуманізації виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / М. Януш // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 75–79.

 • Ярошенко О. І. Любов до рідної природи – важливий аспект виховання всебічно розвиненої особистості : [В. О. Сухомлинський про екол. виховання] / О. І. Ярошенко // Біологія. – 2008. – № 31. – С. 18–20.

 • Яцента Л. Ф. Формування якостей читання як методична проблема : (крізь призму спадщини В. О. Сухомлинського) / Людмила Яцента // Почат. шк. – 2008. – № 9. – С. 3–6. – (До 90-річного ювілею Василя Сухомлинського).

 • Ящук І. В. О. Сухомлинський про виховання майбутнього педагога / Інна Ящук // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 305–309. – Бібліогр.: 14 назв.

  2009

  1. Адаменко О. О. Василь Захарович Смаль – дослідник і продовжувач ідей В. О. Сухомлинського / О. О. Адаменко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 61–64. – Бібліогр.: 6 назв.

  2. Айрапетян Н. А. Моральне виховання в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / Н. А. Айрапетян // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 45–48.

  3. Алендарь Н. І. До проблеми професійної підготовки сільського вчителя : [з досвіду використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Н. І. Алендарь // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 264–268. – Бібліогр.: 5 назв.

  4. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка