В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка6/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Аллагулов А. М. Организация духовно-нравственного воспитания школьников в педагогической системе Павлышского новатора / А. М. Аллагулов // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 148–152. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Анзіна Д. Родинні стосунки за В. О. Сухомлинським / Д. Анзіна, А. Тимченко // Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – Вип. 2. – С. 173–174.

 • Антонець М. Книга В. О. Сухомлинського «Як виховати справжню людину» в контексті діалогу щодо духовно-моральних цінностей / М. Антонець // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 11–13.

  Те саме // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 64–69. – Бібліогр.: 16 назв.

  1. Антонець М. Школи Василя Сухомлинського і Петра Лосюка: національно-патріотичний зміст навчально-виховного процесу / Михайло Антонець // Сіл. шк.: реалії та перспективи / Упр. освіти і науки, Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Івано-Франківськ : облас. ІППО ; Снятин : видавн. фірма «ПрутПринт», 2009. – Вид. 5. – С. 26–31.

  2. Анціпорович О. Естетичне виховання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. Анціпорович, А. Тимченко // Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / за ред. К. Г. Трибулькевич. – Миколаїв, 2009. – Вип. 2. – С. 174–176.

  3. Бабіч Л. В. Василь Сухомлинський і творчість сучасного вчителя / Л. В. Бабіч // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 16–18.

  4. Бабіч Л. В. Публіцистичні твори Василя Сухомлинського у діалозі з сучасними проблемами педагогічної деонтології / Л. В. Бабіч, М. В. Браїло // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 336–340. – Бібліогр.: 11 назв.

  5. Баранюк І. Г. Виховний потенціал казок В. О. Сухомлинського / І. Г. Баранюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2009. – Вип. 148. – С. 151–154. – Бібліогр.: 8 назв.

  6. Баранюк І. Г. Педагогіка слова Василя Сухомлинського: структурування проблеми / І. Г. Баранюк // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 24–28. – Бібліогр.: 9 назв.

  7. Барбіна Є. С. Педагогічна майстерність у контексті гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / Є. С. Барбіна // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 321–326. – Бібліогр.: 4 назв.

  8. Барнич О. В. Потенціал художньої спадщини В. О. Сухомлинського у розвитку творчих здібностей молодшого школяра / О. В. Барнич // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 153–156. – Бібліогр.: 10 назв.

  9. Бачинський П. П. Розумове виховання дітей як основа розвитку особистості у педагогічних творах Василя Сухомлинського / П. П. Бачинський, Т. П. Цігнадзе // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 96–104. – Бібліогр.: 59 назв.

  10. Берегуля А. Г. Проблема виховання всебічно розвиненої особистості в творчій спадщині В.О.Сухомлинського / А. Г. Берегуля // Студентська практика – ключ до майбутньої професії : матеріали міжнар. студент. наук.-практ. конф. – Ялта, 2009. – С. 9–11.

  11. Березівська Л. Д. Формування патріотизму як цінності у школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 161–167. – Бібліогр.: 18 назв.

  12. Бех І. Д. Василь Сухомлинський: життя в діалозі / І. Д. Бех // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 10–12.

  13. Бєлан Г. В. Використання ідей В. О. Сухомлинського у підготовці сучасного педагога / Г. В. Бєлан // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 11–14.

  14. Бєлан Г. В. Особистість дитини як ціннісний орієнтир навчально-виховного процесу у спадщині В. О. Сухомлинського / Г. В. Бєлан // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 156–160. – Бібліогр.: 10 назв.

  15. Біда О. А. Педагогічні ідеї А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, О. А. Захаренка – наше минуле, сьогодення, майбутнє / О. А. Біда, Л. І. Прокопенко, Л. О. Бугакова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2009. – Вип. 142. – С. 3–5.

  16. Білюк О. В. Педагогічна майстерність і професіоналізм учителя з погляду В. О. Сухомлинського та А. С. Макаренка / О. В. Білюк // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 341–345. – Бібліогр.: 7 назв.

  17. Біляковська О. О. Готовність до інноваційної діяльності як важлива якість сучасного педагога : [з досвіду використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського] / О. О. Біляковська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 268–271. – Бібліогр.: 8 назв.

  18. Блах В. С. Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у науковому доробку В. О. Сухомлинського / В. С. Блах, Н. М. Стеценко // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 18–20.

  19. Богуш А. М. Духовний розвиток і виховання особистості в аспекті педагогічного виміру В. О. Сухомлинського / А. М. Богуш // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 10–13. – Бібліогр.: 10 назв.

  20. Болотіна Н. С. Значення проблемно-тематичної основи оповідань Сухомлинського для формування моральної особистості / Н. С. Болотіна // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 24–27.

  21. Бондар Л. С. Педагогіка добра і духовності у виховній системі В. О. Сухомлинського / Л. С. Бондар // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 168–172. – Бібліогр.: 11 назв.

  22. Бондар Л. В. О. Сухомлинський: ціннісно-гуманна основа виховного процесу / Л. Бондар // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 14–17.

  23. Бондаренко Т. В. Ціннісні орієнтації студентської молоді в процесі засвоєння краєзнавчих знань : [з досвіду використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Т. В. Бондаренко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 272–276. – Бібліогр.: 7 назв.

  24. Бранецька М. С. Визначення поняття «етичні взаємовідносини» : [з досвіду використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / М. С. Бранецька // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 116–120. – Бібліогр.: 15 назв.

  25. Бричок С. Б. Творче використання ідей В. Сухомлинського у викладанні курсу «Методика психолого-педагогічного вивчення учнів» майбутнім педагогам / С. Б. Бричок // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 345–349. – Бібліогр.: 17 назв.

  26. Бутенко В. Г. Формування естетичного світогляду молоді в умовах освітньо-культурного середовища школи (з досвіду В. О. Сухомлинського) / В. Г. Бутенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 132–134.

  27. Бутенко Н. І. Духовно-моральні основи розвитку особистості : [з досвіду використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Н. І. Бутенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 172–174. – Бібліогр.: 4 назв.

  28. Василишин О. С. В. О. Сухомлинський про роль праці в духовному розвитку підлітків / О. С. Василишин // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2009. – С. 12–14.

  29. Васьківська Г. О. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського й актуальність проблеми формування духовних цінностей в учнів старшої школи / Г. О. Васьківська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 120–124. – Бібліогр.: 10 назв.

  30. Власюк Ж. І. Виховання почуття справедливості як складової морального розвитку молодшого школяра: діалог з В. Сухомлинським / Ж. І. Власюк // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 175–177. – Бібліогр.: 14 назв.

  31. Власюк И. В. К вопросу об укреплении ценности родительства : [з досвіду використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / И. В. Власюк // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 410–414.

  32. Волошина В. В. Мовні особливості поезій В. О. Сухомлинського та виховний потенціал поетичного слова / Волошина В. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 8 : Філологічні науки (мовозн. і літературозн.). – К., 2009. – Вип. 3. – С. 230–237.

  33. Волошина О. В. Особливості морального виховання підлітків у сучасних умовах / О. В. Волошина // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 178–181. – Бібліогр.: 7 назв.

  34. Воробьева А. В. Идеи В. А. Сухомлинского в процессе формирования риторических учений школьников / А. В. Воробьева // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 124–128. – Бібліогр.: 8 назв.

  35. Воскова І. В. В. О. Сухомлинський про роль почуття власної гідності у становленні особистості дитини / І. В. Воскова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 181–186. – Бібліогр.: 10 назв.

  36. Галузяк В. М. Концепція морального виховання В. Сухомлинського / В. М. Галузяк // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 128–132.

  37. Гаратик А. Ідеї педоцентризму в педагогічній спадщині Януша Корчака і Василя Сухомлинського / А. Гаратик // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 22–24.

  38. Герасименко Т. В. Елементи педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського як виховні інновації у формуванні особистості студента – майбутнього сім’янина / Т. В. Герасименко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 4. – С. 57–66.

  39. Голобородько Є. П. Слово як компонент педагогічного всесвіту Василя Сухомлинського / Є. П. Голобородько // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 13–17. – Бібліогр.: 6 назв.

  40. Голова Н. І. Теоретичні засади формування відповідальності як ціннісної якості в учнів старшого шкільного віку : [з досвіду використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Н. І. Голова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 133–138. – Бібліогр.: 11 назв.

  41. Голокоз К. О. Погляди В. О. Сухомлинського про використання навчальних завдань у початковій школі / К. О. Голокоз, О. Б. Резніченко // Студентська практика – ключ до майбутньої професії : матеріали міжнар. студент. наук.-практ. конф. – Ялта, 2009. – С. 37–39.

  42. Гомозова Т. В. Формування естетичного ставлення до етномузичних цінностей у майбутніх учителів : [з досвіду використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Т. В. Гомозова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 282–285. – Бібліогр.: 5 назв.

  43. Гончаренко Л. А. Проблема виховання толерантності особистості у педагогічній спадщині В. О Сухомлинського / Л. А. Гончаренко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 186–190. – Бібліогр.: 6 назв.

  44. Гончарук О. В. Формування самосвідомості учнів початкової школи: теоретичний аспект / О. В. Гончарук // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 190–195. – Бібліогр.: 11 назв.

  45. Горлова А. В. Особливості виховання підлітків у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. В. Горлова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 138–142. – Бібліогр.: 11 назв.

  46. Гоштанар І. В. Ідея морально-розвиненої особистості в педагогічних концепціях Й. Гербарта і В. Сухомлинського / І. В. Гоштанар // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 28–32. – Бібліогр.: 8 назв.

  47. Грицай Ю. О. Особистість учителя в творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Ю. О. Грицай // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 350–353. – Бібліогр.:5 назв.

  48. Громовий В. «Я ніколи в житті не належав собі…» : до 90-річчя Василя Сухомлинського : ювілейні роздуми про діалог із сучасністю / В. Громовий // Упр. освітою. – 2009. – Лип. (чис. 14). – С. 3–9.

  49. Дейнека Н. Б. В. О. Сухомлинський про роль слова в розвитку розумових здібностей молодших школярів / Н. Б. Дейнека // Пед. вісн. – Кіровоград, 2009. – № 1/2. – С. 169–171.

  50. Дем'яненко М. В. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості у спадщині В. О. Сухомлинського / М. В. Дем'яненко // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 59–64.

  51. Деркач В. Ф. Зростання професійної майстерності вчителів у контексті педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. Ф. Деркач // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 353–357. – Бібліогр.: 6 назв.

  52. Дзядевич Ю. В. Проблема формування професійного іміджу у майбутніх учителів: [з досвіду використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Ю. В. Дзядевич // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 285–288.

  53. Дічек Н. П. Драматизм аксіологічного виміру педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Н. П. Дічек // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 18–23. – Бібліогр.: 7 назв.

  54. Дічек Н. П. Педагогічне новаторство як історико-педагогічна проблема: підходи до вивчення : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / Наталія Дічек // Рідна шк. – 2009. – № 10. – С. 40–44.

  55. Драган А. О. Проблема професійної культури вчителя в педагогічній системі В. О. Сухомлинського / А. О. Драган // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 50–54.

  56. Дудник Л. В. О. Сухомлинський про моральне виховання дітей / Л. Дудник, А. Тимченко // Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – Вип. 2. – С. 176–177.

  57. Дяченко А. Г. Погляди В. О. Сухомлинського на трудове виховання / А. Г. Дяченко // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2009. – С. 34–36.

  58. Дячкова Т. В. Про роль слова в науково-педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. В. Дячкова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 196–202.

  59. Елькина В. В. Психология воспитания человеческих потребностей у В. А. Сухомлинского / В. В. Елькина // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 202–204.

  60. Естетика духовності Василя Сухомлинського // Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / І. Д. Бех. – К., 2009. – С. 233–238.

  61. Єсьман І. В. Моральні цінності сім’ї у науковому доробку В. О. Сухомлинського / І. В. Єсьман // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 204–207. – Бібліогр.: 13 назв.

  62. Єфімова В. М. Здоров’я вчителя у системі професійних цінностей : [з досвіду використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / В. М. Єфімова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 294–298. – Бібліогр.: 14 назв.

  63. Жерепа О. П. Вимоги до професійної підготовки вчителя в Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка на продуктивних ідеях творчої спадщини В. О. Сухомлинського / О. П. Жерепа, О. О. Свириденко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2009. – Вип. 142. – С. 31–34. – Бібліогр.: 12 назв.

  64. Житнік Т. С. Психологічні особливості сприймання творів мистецтва дітьми старшого дошкільного віку : [з досвіду використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського] / Т. С. Житнік // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 142–144. – Бібліогр.: 8 назв.

  65. Завгородня Т. К. Читання як фактор самовизначення особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. К. Завгородня // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 24–27.

  66. Загородня А. А. Проблема творчості вчителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського та І. Синиці / А. А. Загородня // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 358–361. – Бібліогр.: 9 назв.

  67. Зажерило А. В. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на моральне виховання учнів / А. В. Зажерило // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 27–29.

  68. Заліток Л. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Заліток // Іст.-пед. альм. – 2009. – № 1. – С. 70–80.

  Те саме // Шкіл. б-ка плюс. – 2009. – № 10 (трав.). – С. 7–19.

  1. Заліток Л. М. Читання молодших школярів як процес прилучення дітей до книжки в спадщині В. О. Сухомлинського / Л. М. Заліток // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 89–97. – Бібліогр.: 9 назв.

  2. Запорожець Т. П. Використання ідей В. Сухомлинського в естетичному виховання студентів вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності / Т. П. Запорожець // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 299–302. – Бібліогр.: 5 назв.

  3. Запорожець Я. В. Формування культури взаємовідносин особистості в контексті ідей В. О. Сухомлинського / Я. В. Запорожець // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 208–213. – Бібліогр.: 10 назв.

  4. Заячківська М. В. Морально-ціннісні основи виховання особистості дитини в колективі у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / М. В. Заячківська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 213–216.

  5. Зубалій М. Д. Форми військово-патріотичного виховання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / М. Д. Зубалій // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 217–221. – Бібліогр.: 7 назв.

  6. Зубко А. М. Педагогічна аксеологія В. Сухомлинського і концепція громадянського виховання / А. М. Зубко, О. В. Стребна // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 221–225. – Бібліогр.: 8 назв.

  7. Іваницька Д. У дитинстві кожен є поетом: дитина і книжка в «школі радості» Василя Сухомлинського / Дарія Іваницька // Світ дит. б-к. – 2009. – № 1. – С. 27–29.

  8. Ігнатовська Р. В. Громадянськість як ціннісна якість особистості : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Р. В. Ігнатовська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 145–149. – Бібліогр.: 16 назв.

  9. Іщенко Л. В. Розвиток мовленнєвої творчості дітей : [використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / Л. В. Іщенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 154–158. – Бібліогр.: 5 назв.

  10. Казарян О. Батьківська педагогіка В. О. Сухомлинського / О. Казарян, А. Тимченко // Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – Вип. 2. – С. 178–179.

  11. Калініченко Н. М. В. О. Сухомлинський: актуальні проблеми трудової підготовки школярів в умовах сьогодення / Н. М. Калініченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 134–139. – Бібліогр.: 17 назв.

  12. Карпенко М. І. Педагогічна свідомість В. О. Сухомлинського: новаторська парадигма / М. І. Карпенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 70–74. – Бібліогр.: 9 назв.

  13. Киричок В. А. Виховання гуманістичних цінностей молодших школярів: актуалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / В. А. Киричок // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 164–169. – Бібліогр.: 5 назв.

  14. Коваленко Н. Ф. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в інноваційній розбудові школи / Н. Ф. Коваленко // Виховна робота в шк. – 2009. – № 9. – С. 25–30.

  15. Коваль В. Ю. Роль гуманістичних ідей В. О. Сухомлинського у вихованні студентської молоді / В. Ю. Коваль // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 312–315.

  16. Ковальова К. І. Виховання красою – основа становлення екологічної культури особистості: [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / К. І. Ковальова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 170–173. – Бібліогр.: 5 назв.

  17. Ковальчук Л. О. Культурологічний підхід до розвитку професійного мислення майбутніх педагогів : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / Л. О. Ковальчук // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 315–321. – Бібліогр.: 10 назв.

  18. Кований А. О. Соціалізація як фактор гармонійного розвитку особистості у науково-педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. О. Кований // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 404–406. – Бібліогр.: 11 назв.

  19. Коккерілл А. Кожна дитина має випромінювати радість: світові обрії педагогіки В. Сухомлинського : [інтерв’ю з Аланом Коккеріллом, д-ром філософ. наук про впровадж. наук. спадщини В. Сухомлинського в Австралії] / А. Коккерілл ; записала Ірина Подолян // Освіта України. – 2009. – 23 жовт. (№ 79). – С. 6.

  20. Коломійченко О. В. О. Сухомлинський у контексті сучасної дійсності : [пед. та літ. творчість педагога] / О. Коломійченко // Почат. шк. – 2009. – № 9. – С. 1–2.

  21. Кольцова О. С. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в умовах реалізації завдань дитячого оздоровчого табору / О. С. Кольцова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 173–177. – Бібліогр.: 8 назв.

  22. Кондратенко Г. М. Формування педагогічної майстерності вчителя на основі ідей В. О. Сухомлинського / Г. М. Кондратенко, О. В. Рідкоус // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 362–366. – Бібліогр.: 15 назв.

  23. Кондрашова Л. В. Використання ідей В. О. Сухомлинського про емоційність шкільної освіти / Л. В. Кондрашова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 81–85. – Бібліогр.: 5 назв.

  24. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка