В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка8/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Тимченко А. А. Науковий та міжособистісний аспект співпраці двох учених В. О. Сухомлинського та М. М. Грищенка / А. А. Тимченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 58–60. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Ткаченко Л. І. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в процесі формування критичного мислення особистості / Л. І. Ткаченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 277–283. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Ткачова Н. Актуальність наукового підходу В. О. Сухомлинського до розкриття сутності освітніх цінностей / Н. Ткачова // Наукові записки. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 230–234.

 • Ткачук Л. В. Формування ноосферної свідомості: діалог із В. Сухомлинським / Л. В. Ткачук // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 283–287. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Ткачук М. М. Педагогічна думка України у змаганні за рідну мову : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / М. М. Ткачук // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 61–65. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Толочик А. І. Виховання особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. І. Толочик // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 19–23.

 • Тоцька Т. П. Духовно-моральні основи розвитку особистості: діалог із В. Сухомлинським (за результатами роботи експериментального дошкільного навчального закладу «Ялинка» всеукраїнського рівня управління освіти Броварської міської ради) / Т. П. Тоцька // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 288–291.

 • Трегубенко О. М. Вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на розвиток природничого краєзнавства в системі вітчизняної шкільної освіти / О. М. Трегубенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 122–126. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Трибулькевич К. Г. Виховання працелюбності підлітків як компонент морального виховання особистості : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / К. Г. Трибулькевич // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 292–295. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Турчанова Т. М. Індивідуальний та диференційований підхід у роботі з неповнолітніми правопорушниками : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / Т. М. Турчанова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 429–433. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Фатєєва К. В. Реалізація ідей В. О. Сухомлинського у навчально-виховному процесі Херсонського академічного ліцею при ХДУ / К. В. Фатєєва // Печатное слово : [информ.-метод. журн. изд-ва ХГУ]. – 2009. – № 4/34. – С. 14–16.

  Те саме // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 80–83. – Бібліогр.: 8 назв.

  1. Федяєва В. Л. Цінності народного виховання у науковій спадщині В. О. Сухомлинського / В. Л. Федяєва // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 54–57. – Бібліогр.: 6 назв.

  2. Філімонова Т. В. Педагогічна система В. Сухомлинського: погляд у майбутнє / Т. В. Філімонова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 295–299.

  3. Філончук З. В. Роль педагогічної спадщини В. Сухомлинського у формуванні в учнів ціннісного ставлення до праці як основи економічної культури / З. В. Філончук // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 299–302. – Бібліогр.: 8 назв.

  4. Харченко В. П. Використання ідей В. О. Сухомлинського у сучасному дошкільному навчальному закладі / В. П. Харченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 302–305. – Бібліогр.: 9 назв.

  5. Хемчян І. І. В. О. Сухомлинський про роль освіти і бібліотеки у вихованні духовно-моральних основ особистості: бібліотечна секція для освітянських бібліотек Херсонщини / І. І. Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. – 2009. – Листоп. (№ 21). – С. 19–23.

  6. Хоружа Л. Л. Етичні домінанти виховання особистості (за матеріалами «Хрестоматії з етики» В. О. Сухомлинського) / Л. Л. Хоружа // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 57–61.

  7. Хоружа О. В. Діагностування рівнів сформованості етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки : [використ. пед. спадщини В. О. Сухомлинського] / О. В. Хоружа // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 384–389.

  8. Цись В. В. В. О. Сухомлинського про формування здоров’язбережувального освітнього процесу / В. В. Цись // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 306–310. – Бібліогр.: 6 назв.

  9. Чабаненко І. А. Формування ціннісного ставлення до любові як складової статевого виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. А. Чабаненко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 233–236.

  10. Челпаченко Т. В. Умственный труд подростка в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского / Т. В. Челпаченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 126–130.

  11. Шарко В. В. Формування екологічних ціннісних орієнтацій як чинник духовно-практичного освоєння дійсності : [використ. спадщини В. О. Сухомлинського] / В. В. Шарко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 237–240. – Бібліогр.: 28 назв.

  12. Шевченко Ю. А. Підготовка майбутніх учителів музики до організації художньої творчості школярів (на основі досвіду В. О. Сухомлинського) / Ю. А. Шевченко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 403–408.

  13. Шевчук Т. А. Гуманістичні ідеї духовності в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. А. Шевчук // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 32–34.

  14. Шевчук Т. А. Особливості навчання та виховання у «Школі радості» В. О. Сухомлинського / Т. А. Шевчук // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач: зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 16–19.

  15. Шмалєй С. В. Динаміка ціннісних орієнтацій українського студентства : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / С. В. Шмалєй // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 257–263. – Бібліогр.: 5 назв.

  16. Шукайло Т. В. О. Сухомлинський про педагогічну майстерність вчителя / Т. Шукайло // Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач : зб. матеріалів регіон. студент. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2009. – С. 23–24.

  17. Шуляр В. І. Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності учнів на уроках української літератури в контексті спадщини В. О. Сухомлинського / В. І. Шуляр // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 84–93. – Бібліогр.: 12 назв.

  18. Щербина В. Ю. В. Сухомлинський про виховання цінностей сім’ї / В. Ю. Щербина // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 242–245. – Бібліогр.: 8 назв.

  19. Юркова Т. Ф. Проблеми гуманістично-екологічного виховання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. Ф. Юркова // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 310–314. – Бібліогр.: 15 назв.

  20. Якименко С. І. Громадянське виховання молодших школярів – складова виховного процесу школи І ступеня : [в контексті спадщини В. О. Сухомлинського] / С. І. Якименко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 315–319. – Бібліогр.: 6 назв.

  21. Яцула Т. В. Дозвілля школярів як соціокультурний простір ціннісно спрямованої взаємодії вчителя-вихователя : [використ. ідей В. О. Сухомлинського] / Т. В. Яцула // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С. 246–248. – Бібліогр.: 5 назв.

  2010

  1. Албул І. В. Значення досвіду адміністративної діяльності В. Сухомлинського у становленні теорії управління / І. В. Албул // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 161–164. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  2. Андрющенко Т. К. Традиції «Школи під блакитним небом» – у сучасний дошкільний навчальний заклад / Т. К. Андрющенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 17–21. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  3. Антонець М. Дитиноцентричні домінанти у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / М. Антонець // Рідна шк. – 2010. – № 9. – С. 18–21.

  4. Артеменко Т. Б. Сухомлинський і Захаренко: педагогіка в ритмі серця / Т. Б. Артеменко // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 49–52.

  5. Бабій І. В. Моральне виховання особистості в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / І. В. Бабій // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 122–126. – Бібліогр.: 12 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  6. Бак В. Ф. Любов як педагогічна категорія : [погляди В. О. Сухомлинського, П. Сорокіна, Л. М. Толстого та ін.] / В. Ф. Бак // Шкіл. психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 8. – С. 27–34. – Бібліогр.: 11 назв.

  7. Березівська Л. Д. Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 126–132. – Бібліогр.: 17 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  8. Бетлянська О. Творчість В. Сухомлинського як основа особистісного орієнтованого підходу / О. Бетлянська // Дефектолог. – 2010. – № 9. – С. 44–49.

  9. Бібік Н. М. Пізнавальний інтерес у педагогічних системах В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Н. М. Бібік // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 25–29. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  10. Богданець-Білоскаленко Н. І. Естетичне виховання дитини : (педагогічний досвід В. О. Сухомлинського) / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 74–76. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  11. Богданець-Білоскаленко Н. І. Храм духовності у дитячому серці : [проблеми естет. виховання дитини у пед. спадщині В. О. Сухомлинського] / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 34–36.

  12. Богуш А. М. «Детство» в педагогическом наследии В. А. Сухомлинського / А. М. Богуш // Виховання і культура. – 2010. – № 1. – С. 5–9. – Библиогр.: 10 назв.

  13. Богуш А. М. Трансформація педагогічної парадигми В. О. Сухомлинського в методиці виховання дітей дошкільного віку / А. М. Богуш // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 5–8. – Бібліогр.: 7 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  14. Бондар Л. С. Питання співдружності школи і сім’ї у творчій спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 79–87.

  15. Бондар Л. С. В. Сухомлинський та О. Захаренко про спільну роботу школи та сім’ї / Л. С. Бондар // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 30–34. – Бібліогр.: 12 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  16. Бондарчук Г. П. Освітнє середовище як чинник соціалізації школяра в педагогічній спадщині В. Сухомлинського і О. Захаренка / Г. П. Бондарчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 89–94. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  17. Борова В. Є. Використання художніх мініатюр В. О. Сухомлинського в коригуванні звукової культури мовлення дітей / В. Є. Борова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 75–77. – Бібліогр.: 9 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  Те саме // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 41–43.

  1. Бричок С. Б. Інноваційні підходи до вивчення спадщини В. Сухомлинського та О. Захаренка в курсі «Історія педагогіки» / С. Б. Бричок // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 150–153. – Бібліогр.: 13 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  2. Бутенко Н. І. Професійні якості вчителя сучасної школи крізь призму ідей В. О. Сухомлинського / Н. І. Бутенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 64–66. – Бібліогр.: 8 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  3. Бутенко О. Г. В. Сухомлинський і О. Захаренко: взаємодія сім’ї та школи у вихованні шанобливого ставлення до матері / О. Г. Бутенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 98–102. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  4. Власюк И. В. Взаимодействие семьи и школы в контексте идей Василия Олександровича Сухомлинського / И. В. Власюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 8–13. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  5. Волошенко О. В. В. О. Сухомлинський та О. А. Захаренко: досвід піклування про професійний розвиток педагогічного колективу / О. В. Волошенко, В. І. Хрипун // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 147–149. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  6. Гарань Н. С. Виховання дітей дошкільного віку у спадщині Василя Олександровича Сухомлинського / Н. С. Гарань // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 102–105. – Бібліогр.: 11 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  7. Гартманн Е. В. О. Сухомлинський: критик радянської та капіталістичної системи. Новий погляд на спадщину класика педагогіки / Е. Гартманн // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 32–37.

  8. Гергуль С. М. Самоосвітня діяльність вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / С. М. Гергуль // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 157–161. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  9. Горпинюк В. П. Педагогіка довіри В. О. Сухомлинського – засада творення соціокультурного простору дитинства / В. П. Горпинюк // Вісн. Черкас. ун ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 86–89. – Бібліогр.: 22 назви. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  10. Грітчина А. І. Актуальні проблеми сімейного виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. І. Грітчина // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 208–211. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  11. Губенко О. А. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського – на допомогу молодому педагогу / О. А. Губенко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Пед. науки. – 2010. – № 23. – С. 138–141.

  12. Дічек Н. П. На шляху поширення надбань української педагогіки : [використ спадщини В. О. Сухомлинського] / Наталія Дічек // Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку : зб. наук. пр. – К., 2010. – С. 58–65.

  13. Дічек Н. Універсальність педагогічного новаторства В. О. Сухомлинського / Н. Дічек // Рідна шк. – 2010. – № 3. – С. 8–11. – Бібліогр.: 8 назв.

  14. Дічек Н. П. Ціннісний вибір В. О. Сухомлинського: аксіологічна драма педагога / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 1. – С. 14–25. – Бібліогр.: 9 назв.

  15. Дьоміна В. В. Формування моральних якостей молодого покоління в епістолярній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Дьоміна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 126–129. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  16. Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків у науковому доробку В. Сухомлинського / І. В. Єсьман // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 211–215. – Бібліогр.: 10 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  17. Жадько В. О. Освітянські аспекти філософії серця в педагогічній діяльності Василя Сухомлинського / Жадько В. О. // Гілея. Науковий вісник : зб наук. пр. : Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / голов. ред. В. М. Вашкевич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Укр. акад. наук. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 44. – С. 458–464.

  18. Завгородня Т. К. Проблема виховання особистості у колективі в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Т. К. Завгородня // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 55–59. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  19. Загрева В. Я. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу / Загрева Валентина Ярославівна // Зб. наук.-метод. пр. викладачів та студ. Луц. пед. коледжу. Вип. 3 / Упр. освіти і науки Волин. обладмін., Луц. пед. коледж. – Луцьк : Луцьк. пед. коледж, 2010. – С. 59–67. 

  20. Зайченко А. Б. Ідеї Василя Сухомлинського щодо формування ціннісного ставлення до людей в дитячому об’єднанні / А. Б. Зайченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 102–105. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  21. Заліток Л. М. Погляди В. Сухомлинського на місце книжки у виховному процесі школи / Л. М. Заліток // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 165–170. – Бібліогр.: 9 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  22. Заліток Л. М. Творче використання ідей В. Сухомлинського під час роботи з книжкою в практиці сучасних навчальних закладів / Л. М. Заліток // Освіта Донбасу. – 2010. – № 6. – С. 10–16.

  23. Зоря В. Г. Реалізація концепції праці у виховних системах педагогічної спадщини В. Сухомлинського і О. Захаренка / В. Г. Зоря // Вісн. Черкас. ун ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 129–132. – Бібліогр.: 7 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  24. Іванюк Г. І. Гуманістичні ідеї та осмислення особливостей розвитку сільської школи в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Г. І. Іванюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 185–189. – Бібліогр.: 10 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  25. Іщенко Л. В. Казка як засіб розвитку мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку : [у пед. спадщині В. О. Сухомлинського] / Л. В. Іщенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 162–165. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  26. Капраль М. Іван Ткаченко, Федір Аксанич як послідовники видатного українського педагога Василя Сухомлинського / Марта Капраль // Освітній простір. Глобал., регіон. та інформ. аспекти. – 2010. – № 1. – С. 48–49. – Бібліогр.: 5 назв.

  27. Карпенко М. І. Проблема розумового розвитку школярів як складової частини їхнього психічного здоров’я в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / М. І. Карпенко // Освіта Донбасу. – 2010. – № 1. – С. 79–86. – Бібліогр.: 13 назв.

  28. Карпенко М. І. Розробка В. О. Сухомлинським концепції формування культури здоров’я школярів / М. І. Карпенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 150–155. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  29. Карпушевська Л. Р. Проблема виховання статевої культури учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Р. Карпушевська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 218–221. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.


  30. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка