В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка9/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Киричок В. А. Проблема патріотичного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського і О. Захаренка / В. А. Киричок // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 64–68. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кирмач Г. А. Виховання цінності іншої людини в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (на прикладі діяльності шкіл Луганської області) / Г. А. Кирмач // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 39–43. – Бібліогр.: 7 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Клочкова А. М. Реалізація ідей В. Сухомлинського у практиці роботи сучасної школи : [Білозерський р-н, Херсонської обл.] / А. М. Клочкова // Тавр. вісн. освіти. – 2010. – № 4. – С. 137–144.

 • Кожевникова Е. В. Творческое саморазвитие старшеклассника в контексте идей В. А. Сухомлинского / Е. В. Кожевникова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 78–80. – Бібліогр.: 8 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Колесникова А. А. Педагогические ориентиры воспитания духовной культуры младшего школьника в контексте идей В. А. Сухомлинского / А. А. Колесникова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 90–95. – Бібліогр.: 9 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Коляда Н. М. Методика піонерської роботи у педагогічній системі В. О. Сухомлинського (1918–1970) / Н. М. Коляда // Вісн. Черкас. ун ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 95–101. – Бібліогр.: 10 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Коновальчук В. І. Психологічні ідеї педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / В. І. Коновальчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 105–109. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Корнєв В. П. Життєва педагогіка В. О. Сухомлинського / В. П. Корнєв // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 35–41. – Бібліогр.: 15 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кочубей Т. Д. В. Сухомлинський і О. Захаренко: формування морально-духовного світу дитини / Т. Д. Кочубей // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 196–201. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кравченко О. В. Актуалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в діяльності дитячих громадських об’єднань / О. В. Кравченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 54–57. – Бібліогр.: 11 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кравченко О. О. Теоретичні засади соціального виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. О. Кравченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 113–117. – Бібліогр.: 13 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Краснова В. И. Самореализация одаренных детей во внеучебной деятельности сельской школы в контексте идей В. А. Сухомлинского / В. И. Краснова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 201–208. – Бібліогр.: 14 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кривцова Н. М. В. О. Сухомлинський про виховання книгою : (виступ на пед. читаннях) / Н. М. Кривцова // Шкіл. б-ка. – 2010. – № 8. – С. 73.

 • Кузнєцова О. А. Статеве виховання у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / О. А. Кузнєцова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2010. – Вип. 191, ч. 2. – С. 72–77.

 • Кузь В. Г. В. О. Сухомлинський і О. А. Захаренко: педагогічне творення майбуття через минувшину і сьогодення / В. Г. Кузь // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 30–35. – Бібліогр.: 20 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кузь В. В. О. Сухомлинський: лонгітюдне дослідження в Павлиші / В. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 1. – С. 5–13. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Кузьменко В. В. Формування в учнів уявлень про навколишній світ у творчому доробку В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / В. В. Кузьменко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 41–46. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кузьменко Л. В. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського у формуванні у старшокласників свідомості ставлення до своїх прав і обов’язків / Л. В. Кузьменко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 57–60. – Бібліогр.: 7 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кузьмінський А. І. Духовна спорідненість педагогічної теорії й практики В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / А. І. Кузьмінський // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 12–17. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кузьо І. В. Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського у роботі з технічними засобами навчання / І. В. Кузьо // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 116–122. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Кучеровский В. Храм сердца Василия Сухомлинского / Валерий Кучеровский // Виховання і культура. – 2010. – №. 3. – С. 8–11.

 • Литвин Л. Проблема вільного розвитку особистості у теоріях Р. Штайнера і В. О. Сухомлинського / Лілія Литвин // Почат. шк. – 2010. – № 9. – С. 55–58.

 • Литовченко О. В. Виховна система навчального зкладу: актуальність педагогічних ідей В. Сухомлинського / О. В. Литовченко // Вісн. Черкас. ун ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 60–63. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Лісова Н. І. Діалог з громадськістю як критерій ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом : [на прикладі досвіду роботи В. Сухомлинського та О. Захаренка висвітлено форми та методи співпраці з батьками, громадськістю сіл] / Н. І. Лісова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 164–168. – Бібліогр.: 9 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Логінов А. Ю. До усвідомлення суті сучасного уроку мови та літератури (за В. О. Сухомлинським та О. А. Захаренком) / А. Ю. Логінов // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 43–45. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Лопухівська А. В. Соціальне становлення учнів сільської школи у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / А. В. Лопуховська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 190–193. – Бібліогр.: 7 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Луцюк А. М. Керівництво дослідницькою роботою вчителів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. М. Луцюк // Пед. пошук. – 2010. – № 4. – С. 16–19.

 • Малиношевський Р. В. Педагогізація сім’ї як передумова створення цілісного виховного середовища у педагогічній системі В. Сухомлинського / Р. В. Малиношевський // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 221–226. – Бібліогр.: 10 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Мамчур Л. Погляди В. Сухомлинського на розвиток комунікативної здатності та зв’язного мовлення молодших школярів / Лідія Мамчур // Почат. шк. – 2010. – № 9. – С. 53–55.

 • Матвеєва Н. В. О. Сухомлинський про роль природи у навчанні та вихованні молодших школярів / Наталія Матвеєва // Гірська шк. Українських Карпат. – 2010/2011. – № 6/7. – С. 213–215. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Матвиевская Е. Г. Реализация идей В. А. Сухомлинського в современных подходах к оценочной деятельности педагога / Е. Г. Матвиевская // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 168–172. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Миколайко О. В. Від джерел В. О. Сухомлинського до дитячих сердець / О. В. Миколайко // Пед. вісн. : [Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників]. – 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 59–60.

 • Миколайко О. В. Організація роботи опорної школи з вивчення та впровадження творчої спадщини В. О. Сухомлинського / О. В. Миколайко // Розкажіть онуку. – 2010. – Черв. (№ 6). – С. 17–38.

 • Міцай Ю. В. Педагогічний досвід В. О. Сухомлинського в реалізації здоров’язбережної функції школи / Ю. В. Міцай // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 135–142. – Бібліогр.: 11 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Мостова Т. Сухомлинський в радянській цивілізації / Таїсія Мостова // Голос України. – 2010. – 20 січ. (№ 8). – С. 13 ; 21 січ. (№ 9). – С. 30.

 • Мудрік В. І. Організація життєдіяльності сільської школи на ідеях В. О. Сухомлинського / В. І. Мудрік // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 177–181. – Бібліогр.: 9 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

 • Назаренко Г. А. Виховання в учнів етнічних і національних цінностей, поваги до інших народів в контексті ідей В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Г. А. Назаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 13–17. – Бібліогр.: 7 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  Те саме // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 10–12.

  1. Наточій А. М. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка у конструюванні виховних систем загальноосвітніх шкіл-інтернатів України / А. М. Наточій // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 34–38. – Бібліогр.: 10 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  2. Наумов Б. М. Педагогіка людяності В. О. Сухомлинського і сучасні проблеми побудови цілісної освіти / Б. М. Наумов // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 172–175. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  3. Остасюк З. А. Музичне виховання дітей в працях Василя Сухомлинського / Остасюк Зоряна Анатоліївна // Зб. наук.-метод. пр. викладачів та студ. Луц. пед. коледжу / Упр. освіти і науки Волин. обладмін., Луц. пед. коледж. – Луцьк : Луцьк. пед. коледж, 2010. – Вип. 3. – С. 127–136. – Відомості доступні також з Інтернету: http://lpk.at.ua/_ld/0/2__3.pdf

  4. Підлипняк І. Ю. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського в системі фахової підготовки майбутнього педагога / І. Ю. Підлипняк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 181–185. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  5. Побірченко Н. С. Особистість учителя крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Н. С. Побірченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 12–17. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  Те саме // Пед. вісн. : [Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників]. – 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 16–21.

  1. Полєхіна В. М. Сім’я та її роль у формуванні особистості у творчій спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / В. М. Полєхіна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 45–48. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  2. Постовий В. Г. Теоретичні і практичні засади педагогічної системи виховання дітей В. О. Сухомлинського / В. Г. Постовий // Вісн. Черкас. ун ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 69–73. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  3. Распопова С. О. Здоровий спосіб життя у виховних системах В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / С. О. Распопова, Т. П. Шепель // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2010. – Вип. 191, ч. 2. – С. 110–112.

  4. Ревнюк Н. І. Виховні основи формування особистості у спадщині В. Сухомлинського / Н. І. Ревнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 139–142. – Бібліогр.: 10 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  5. Решетняк Н. В. Казки Школи під Голубим Небом / Н. В. Решетняк, А. В. Гурець // Шкіл. б-ка. – 2010. – № 8. – С. 74–76.

  6. Рибалка В. С. Теорія виховання всебічно розвиненої, щасливої особистості та її практичне втілення у школі радості В. О. Сухомлинського / В. С. Рибалка // Виховання і культура. – 2010. – № 1. – С. 10–36. – Бібліогр.: 5 назв.

  7. Рідкоус О. В. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка на проблему створення ситуації успіху / О. В. Рідкоус // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 117–122. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  8. Різник Л. Л. Реалізація концепції виховання громадянина за спадщиною В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка у сучасній школі / Л. Л. Різник // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 46–48.

  9. Рогальська І. П. Професійна підготовка учителів початкової школи у контексті педагогічної спадщини О. Захаренка та В. Сухомлинського / І. П. Рогальська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 154–157. – Бібліогр.: 5 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  Те саме // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 28–30.

  1. Рогальська Н. В. Особливості національного виховання дітей-дошкільників у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Н. В. Рогальська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 21–25. – Бібліогр.: 8 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  2. Русова В. В. Розвиток особистісного потенціалу дитини в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / В. В. Русова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 66–70. – Бібліогр.: 14 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  3. Русова В. В. В. О. Сухомлинський про розвиток особистісного потенціалу дитини / В. В. Русова // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3: спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – С. 13–16.

  4. Рындак В. Г. Педагогическая сущность чтения в контексте идей и опыта В. А. Сухомлинского / В. Г. Рындак // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 81–86. – Бібліогр.: 9 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  5. Савченко О. Я. Педагогічні системи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка: новий формат педагогічних читань / О. Я. Савченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 5–7. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  6. Сараєва О. В. Василь Сухомлинський: рефлексія педагогічної системи / О. В. Сараєва // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 85–89. – Бібліогр.: 10 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  7. Свириденко С. О. Формування здорового способу життя школярів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / С. О. Свириденко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 25–29. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  8. Слесик К. М. Педагогічна модель формування етичної культури лідерів учнівського самоврядування через гуманістичні ідеї В. Сухомлинського / К. М. Слесик // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 109–113. – Бібліогр.: 8 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  9. Соколова Л. Б. Система воспитания человека культуры В. А. Сухомлинского – методология и теория актуализации ресурса культуры самообразовательной деятельности магистра / Л. Б. Соколова, Н. М. Минева // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 176–181. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  10. Соколовська О. С. Виховання обдарованих дітей старшого дошкільного віку на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / О. С. Соколовська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 70–75. – Бібліогр.: 12 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  11. Сохацька О. А. Педагогічна концепція формування світогляду і світоглядної культури у теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського / О. А. Сохацька // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філософські науки. – 2010. – № 28. – С. 65–68. – Бібліогр.: 5 назв.

  12. Сухомлинська О. В. О. Сухомлинський і моральне виховання: трансформація педагогічних цінностей / Ольга Сухомлинська // Рідна шк. – 2010. – № 3. – С. 3–7. – Бібліогр.: 8 назв.

  13. Сухомлинська О. В. Школи Сухомлинського і Захаренка як альтернативи існуючим / О. В. Сухомлинська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 7–12. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  14. Сяомань Ч. Вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на розвиток освіти в сучасному Китаї і міжнародному співавторстві / Чжу Сяомань // Рідна шк. – 2010. – № 3. – С. 20–22.

  15. Терещенко О. П. Морально-естетичне виховання дошкільника у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. П. Терещенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 133–136. – Бібліогр.: 6 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  16. Томченко А. В. Сухомлинський та естетичне виховання / А. Томченко // Директор шк. Україна. – 2010. – № 2. – С. 11–15.

  17. Третяк О. П. Проблема виховання морально-етичних цінностей молодших школярів в навчальному процесі (у педагогічній спадщині В. Сухомлинського) / О. П. Третяк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 2. – С. 190–196. – Бібліогр.: 10 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  18. Фатєєва К. В. Сімейне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / К. В. Фатєєва // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Спецвип., ч. 1. – С. 147–150. – Бібліогр.: 11 назв. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання.

  19. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка