Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологіяСторінка1/3
Дата конвертації21.08.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3

Варіант календарно-тематичного планування

з української літератури для 11 класу

Профіль – українська філологія

(140 год. на рік, 4 год. на тиждень,

РМ - 4 год.

ПЧ – 4 год.)за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська література. 11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень/Укладачі М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк, Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук,

В.І. Цимбалюк. - Київ: Грамота, 2011.
І семестр
Дата

Зміст програмового матеріалу

К-сть

годин


Примітки

1
Тема №1. ВСТУП Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Складні суспільно-історичні умови розвитку. Основні напрями: модернізм, соцреалізм, постмодернізм. Актуалізація проблем: митець, влада, свобода творчості.

1
2
Література рідного краю

Представники «Розстріляного відродження» в Одесі.

Іван Дузь «Переможці забуття» (« Серце, розірване наклепом», «Стратою знищено щастя», «Три кола свавілля»1

ЛРК №1

3
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 років

Українська література і духовне відродження нації в першу третину ХХ ст. Літературні організації в Україні 1920р. Літературна дискусія 1925-1928рр. про шляхи розвитку української літератури. Участь у ній М.Хвильового. Модерністські ( імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм символізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм, конструктивізм) течії в українській літературі 1920-1930рр. Яскраве сузір’я творчих особистостей у поезії(П.Тичини, М.Зерова, В.Свідзінського, Є.Плужника. В.Поліщук, М.Семенко), у прозі Г.Косинки, М.Хвильового, В.Підмогильного, Ю.Яновський), драматургії (м. Куліша, І.Кочерга). Сміливі творчі пошуки в українському театрі (Лесь Курбас). Народження нового літературного жанру-кіноповісті (О.Довженко0. жанрове розмаїття роману. Популярність усмішок Остапа вишні. Зв'язок із західноєвропейською модерністською літературою(П.Верлен, К.Гамсун, М.Пруст). Перший з’їзд українських письменників 1934р., його негативний вплив на розвиток літератури. Ліквідація літературних організацій та угрупувань. Створення єдиної Спілки письменників України. Утвердження соціалістичного реалізму , який домінував у 1930 –і роки. Тісний зв'язок літератури з політикою . надмірна ідеологізація літературного процесу. Необгрунтоване втручання компартії в літературний процес, нав’язування принципів класовості та партійності.

Репресії в1930 роки. Поняття «розстріляне відродження»
Розвиток української літератури на західноукраїнських землях. (В.Стефаник, О.Кобилянська, Б.Лепкий, О.Турянський, Б.-І. Антонич, І.Вільде)

Еміграційна література(О.Олесь, В.Винниченко, У.Самчук, В.Барка).»Празька школа» українських поетів( Ю.Дариган, О.Стефанович, Є. Маланюк, Ю.Липа, О.Ольжич, О.Теліга.)

Розвиток української літературної критики та літературознавства.

ТЛ: «розстріляне відродження», авангардизм, модернізм, соцреалізм.


1
4
Поезія 1920-1930 років ХХ ст.

Провідна роль поезії у 1920роки. Потужне ліричне самовираження , емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.П.Тичина . Життєвий і творчий шлях, трагізм його долі. Є.Маланюк , В.Стус про поета Багатогранність таланту. Мистецькі уподобання(малярство, музика).

ТЛ: «вітаїстичність», тонічний вірш, поліфонізм поезій, новаторство поезій, кларнетизм, експресіонізм.

1
5
Вірш «Ви знаєте. як липа шелестить» - мотив єдності людини з природою, її персоніфіковане змалювання як живої істоти. Майстерне використання алітерацій. Вплив символізму . імпресіонізму та експресіонізму на ранню творчість поета. Зб. «Сонячні кларнети» - знакове явище в українській поезії ХХ ст.. Космогонічна тема і Всесвіт у зб. «Не Зевс, не Пан». Зорові та звукові образи-символи в змалюванні природи («Гаї шумлять», «Ой не крийся , природо», «Пастелі», «Енгармонійне»). Майстер володіння верлібром. Синкретичний характер поезії.

1
6
Вірш «Арфами, арфами» оригінальність образів, майстерність алітерації та асонансів, ритмомелодики.

Вплив імпресіонізму на розкриття внутрішнього світу людини в інтимній ліриці («Не дивися так привітно..», «Подивися ясно..»Вірш «Десь на дні мого серця», оригінальність строфічної будови, ритмомелодики й римування.

Майстерне зображення глибоких переживань ліричного героя («О, панно Інно…»)1

Напа-

м’ять


«Ар-фами» «О, панно Інно»,

«Пам’яті трид-

цяти»


7
Художнє осмислення національно-визвольного пробудження народу, радості українського відродження в ліричній поемі («Одчиняйте двері», «Скорбна мати».

Майстерне використання тонічного вірша .Образи-символи у вірші «Пам’яті тридцяти».

Гуманістичний пафос зб. «Замість сонетів і октав».

Зб. «Плуг», цикл «В космічному оркестрі»
1
8
РМ №1. Письмовий твір за творчістю П.Тичини(тема).

1

РМ №1

9
Літературний авангард

Михайль Семенко

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. Поет-футурист. Сміливий експериментатор, упроваджувач. Урбаністичні мотиви лірики, їх змістовна новизна, деструкція класичної форми («Бажання»,»Місто», «Запрошення». ТЛ: авангард, футуризм, деструкція1
10
«Київські неокласики»

Група київських поетів –неокласиків ( М.Зеров, М.Рильський, М.Драй - Хмара, П. Филипович, О.Бургардт). Їх творче кредо. Орієнтація на традицію. Класичну форму вірша. Загальна характеристика поезії «неокласиків», її особливості.ТЛ: філософічність, сонет.

1
11
Різногранний творчий шлях М.Зерова – лідера «неокласиків». «Київ-традиція», «Чистий четвер». Культурологічна основа зб.«Камена». Філософічність, афористичність його сонетів. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність.

1
12
М. Рильський

Життєвий і творчий шлях М.Рильського . Приналежність до групи «київських неокласиків». Рання творчість. Майстерне змалювання природи і внутрішнього світу ліричного героя у зб. «На білих островах», «Під осінніми зорями», «Синя далечінь»

«Яблука доспіли, яблука червоні…» - майстерне змалювання в ньому настроїв і почуттів ліричного героя. Афористичність мови. Мелодійність і задушевність поезії.

Життєстверджуючий пафос у змалюванні природи в поезії «Молюсь і вірю». Перегук вірша з поезією О.Олеся «Чари ночі»1

Напа-м’ять одну з поезій (на вибір)

)13
Філософічна сповідальність пейзажної лірики поета «Запахла осінь в’ялим тютюном».

Вітаїстичність настрою, життєлюбство, оптимізм ліричного героя»Солодкий світ»«Коли усе в тумані життєвому» - кредо митця, гімн вічному мистецтву.

Етичні й естетичні мотиви віршів «Мова», «Троянди й виноград»1
14
Євген Плужник

Стисла розповідь про життєву долю Плужника. Зб. «Дні», «Рання осінь».«Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність поезій. Мотиви туги за минущістю краси(«Суди мене судом своїм суворим») ТЛ: поняття про ліричного героя

1

Напа

м’ять один з віршів(на вибір)15-16
«Для вас, історики майбутні…» - зразок громадянської лірики, вираження свого ставлення до світу.

Космічні мотиви в поезії «Ніч… а човен –як срібний птах!».

Захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії(«Вчись у природи творчого спокою»

Інтимна лірика поета «Річний пісок сліди ноги твоєї»

Поема «Галілей» - унікальне явище в літературі 1920-х років.


2
17
В. Свідзінський

Біографічні відомості про поета, одного з найталановитіших представників модернізму. Творця міфософічної поезії. Асоціативні образи-символи у зб. «Вересень».
118
Мотиви самотності й самоізоляції ліричного героя(«І цей листочок, як я») .Філософічність поезії «Голубими очима вдивляється в небо дитя»

«Ти увійшла нечутно, як русалка». Майстер ліричної мініатюри(«У рідній стороні»), інтимної лірики.1
19
Література рідного краю

Відлуння та розвиток традицій «Розстріляного відродження» в поезії рідного краю II половини XX століття.

Б.Нечерда (зб. «Лада», « Барельєфи», «Літак у краплі бурштину», «Удвох із матір’ю». А.Глущак «Повернення», «Апологія співу на два голоси», «Батіжок і зозулька», «Перезотліють розлуки…»


1

ЛРК №2

20
В.Сосюра

Життєвий і творчий шлях поета – талановитого лірика . Роздвоєність його душі(«Два Володьки»). Поема «Мазепа»(пролог).ТЛ: поглиблене поняття про художній образність(поетичний образ)».

1
21
прямая соединительная линия 3«Так ніхто не кохав…». Неоромантичне змалювання внутрішнього світу ліричного героя. Багатство тропів, використання поетичних фігур.

Майстерне поєднання любові до Вітчизни, рідної природи і коханої.(«Білі акації будуть цвісти»).

Художня довершеність інтимної лірики («Коли потяг у даль загуркоче», «Ластівки на сонці», «Марія»)

Поема «Розстріляне безсмертя».


1

Напа-

м’ять «Так ніхто не кохав»22
Контрольна робота № 1 за темою «Українська поезія 1920 – 1930 років ХХ ст.» (тестові завдання).

1

КР №1


23
Тема №2.Проза 1920 – 1930 років

Жанрово – стилістичне розмаїття української прози цього періоду. Нові теми. Проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість. Її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну та європейську традиції. Зв'язок із поезією.


1

24
Микола Хвильовий

Життєвий і творчий шлях. Його провідна роль у літературному житті 1920-х років. У проведенні літературної дискусії 1925 -

1928рр.(памфлети «Камо грядеш?», «Думки проти течії», «Україна чи Малоросія?). Романтичність світобачення. Тематичне й стильове розмаїття його проблемою.


1
25
Новела «Я(Романтика)» Проблема добра і зла в житті та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. Символічний образ матері у творі. Інструктаж до написання контрольного домашнього твору за новелою «Я(Романтика)».

1

Конт-

рольний домаш-

ній фанфік

26
ПЧ М.Хвильовий «Повість про санаторійну зону»


1

ПЧ №1

27
Повість «Іван Іванович» як сатира на новий радянський побут. Майстерне розкриття психології «вічного» обивателя.

Змалювання образу сильної особистості(«Б’янки»), яка бореться за свої ідеали повісті «Сентиментальна історія»Трагічна історія створення «вальдшнепів».

Значення творчості письменника в розвитку української літератури. Його місце у світовій літературі.


1
28
Григорій Косинка

Життєвий і творчий шлях письменника. Його трагічна доля. Новелістична майстерність («На золотих богів», «В житах». «Політика», «Серце»). Відображення українського села в 1920-і роки, його гострих проблем. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм1
29
«В житах» - зразок імпресіоністичної новели. Проблематика твору. Вітаїстичний пафос. Імпресіоністична настроєвість.

1
30
«Фауст»- новітня інтерпретація відомого» вічного» образу Фауста з твору Й.Гете. Утілення європейської ідеї бунту, активної протидії людини обставинами. Образ Прокопа Конюшини у творі.

1
31
Валеріан Підмогильний

Біографічні відомості про письменника як представника психологічної прози, перекладач. Творця українського модерністського роману(«Місто», «Невеличка драма») та екзистенційної повісті («Повість без назви»). ТЛ: екзистенціоналізм, маргінальність, психологізм, іронія.1
32
Тема покинутої дівчини в романі «Невеличка драма». Екзистенцій ні мотиви. Ранні оповідання й повісті («Син», «Гайдамаки», «Третя революція», «Повстанці», «Історія пані Івги»).

133
Роман «Місто» - узірець української урбаністичної прози. Світовий мотив підкорення людини міста , ідея самоствердження , інтерпретовані на національному грунті.

1
34
Образ «цілісної» людини в єдності її біологічного, духовного , соціального – інтелігента Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру. Іронічний пафос оповіді. Жіночі образи. Перегук твору з традицією французького роману.1
35
РМ №2. Усний навчальний твір – характеристика персонажа ( за романом Валер’яна Підмогильного «Місто»).

1

РМ №2

36
Юрій Яновський

Життєвий і творчий шлях письменника-романтика. Модерністський роман «Майстер корабля»

Роман «Чотири шаблі», його трагічна історія. Зображення національно-визвольної боротьби українського народу в період революційних протистоянь. Оригінальність композиції, символічність назви. ТЛ: роман у новелах. Художній час, простір, умовність зображення. Романтика як пафос і романтизм як стильова течія в літературі. Засоби романтичного зображення.


1
37-38
Роман у новелах «Вершники» як соцреалістичний твір.

Своєрідність композиції і жанру. Проблематика, романтичне змалювання дійсності.

Життєві реалії як поштовх до художнього узагальнення. Новела «Подвійне коло». Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

Новела «Дитинство» - ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті.


2
39

40

Новела «Шаланда в морі» - утвердження в ній високих загальнолюдських ідеалів кохання і вірності, відданості своєму громадському обов’язку.

Остап Вишня (Павло Губенко)
Життєвий і творчий шлях. Продовження ним сатирично-викривальних традицій української літератури(усмішки С.Руданського, Л.Глібова, І.Нечуя-Левицького…) О.Вишня в 1920 роки. Арешт, заслання. Табірний щоденник «Чиб’ю. 1934»

Тематична й жанрова різноманітність творчості.
1

1

41
«Моя автобіографія» оригінальний жанр, гумористична розповідь про своє життя та літературну творчість.

Гумореска «Чухраїнці» - гумористичне висміювання в ній негативних рис української ментальності.142
Цикл «Мисливські усмішки» («Як варити і їсти суп із дикої качки»,»Сом») Зображення в них комічних життєвих ситуацій, мальовничих картин природи. Глибокий ліризм розповіді, тонка іронія. Особливості стилю письменника.

1
43
Контрольна робота №2 за темою «Проза 1920-1930-х років» (тестові завдання).

1

КР №2

44
Тема №3. Українська драматургія

1920-1930-х років

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса. Харківський театр ім.. І.Франка). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв» зарубіжної класики і модернізму.1
45
Микола Куліш

Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора, його творча співпраця з режисером модерного українського театру Лесем Курбасом. Утвердження загальнолюдських цінностей і сатиричне викриття потворних явищ тогочасної дійсності в п’єсах М.Куліша.1
46
Огляд драматичних творів(«97», «Народний Малахій», «Маклена Граса»).

1
47
Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації(Мина , Мокій, дядько Тарас. Тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Актуальність п’єси в наш час. Особливості стилю М.Куліша, поєднання в ньому рис реалізму та романтизму, сатиричних і трагедійних начал, оригінальне втілення загальнолюдських проблем на національному грунті, створення колоритних національних характерів.

Новаторство драматурга, його місце з-поміж найвизначніших драматургів-новаторів.1
48

-

49


Іван Кочерга

Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична й жанрова особливість його драматичних творів.

Драматична поема «Свіччине весілля», її історична основа. Символічні образи світла свічки в п’єсі. Утілення в образі І.Свічки непоборної сили українського народу в боротьбі за щастя і волю. Образ Меланки як символу України та її тернистого шляху в історії.


250
Драматична поема «Ярослав Мудрий» як глибоко патріотичний твір про наших славних предків.
ТЛ: образи-символи, драматична поема.

1
51
Своєрідність драматургії І.Кочерги. Продовження ним традицій у жанрі драматичної поеми. Утвердження поетичного стилю в драматургії . Романтичний пафос і психологізм його п’єс.

1
52
Контрольна робота №3 за темою «Українська драматургія 1920-1930-х років» (тестові завдання).

1

КР №3

53


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconОрієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль...
Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconНавчальна мета
Фрагмент з календарно-тематичного планування з української літератури в 11 класі з теми «Іван Багряний»
Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр
М. Хвильового. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, символізм) та авангардистські
Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconКалендарно-тематичне планування з української літератури для 11 класу на 2016-2017 навчальний рік
Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства...
Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconОрієнтовне календарно-тематичного планування з основ здоров'я (7 клас)

Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconТема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу
Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconКалендарно-тематичне планування з української літератури для учнів 9 класу на 2017-2018 н р
Міністерства освіти та науки України від 06. 02. 2015 р., №52 від 13. 01. 2017 р та №201 від 10. 02. 2017 р
Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconКалендарно-тематичне планування з української літератури

Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconКалендарно-тематичне планування з української літератури 9 клас
...
Варіант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія iconКонтрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест) І варіант
Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка