Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України!Скачати 67,58 Kb.
Дата конвертації12.01.2018
Розмір67,58 Kb.

Великі Українці

От де, люде, наша слава,
Слава України!


Тарас Шевченко

Історичне минуле, сьогодення України як суверенної держави безпосередньо і щонайтісніше пов'язане з життям та діяльністю сотень видатних особистостей, які зробили неоціненний внесок у розвиток як власного народу, нації, держави, так і світової культури. Таких велетнів духу, геніальних сподвижників і справжніх творців загальнолюдських та національних цінностей Україна має в усіх сферах людського буття – в науці, техніці, економіці, культурі, політиці, моралі, державотворенні, військовому врядуванню та інше.

92.0 (4Укр)
В 42
Видатні постаті України: Біогр. довід. / Г.В. Щокін, М.Ф. Головатий, В.А. Гайченко та ін. – К.: МАУП; Книжкова палата України, 2004. – 872с.: іл.

У пропонованому біографічному довіднику висвітлюються життя і творчість понад 200 видатних осіб України, які своїми науковими, політичними та громадськими здобутками піднесли престиж нашої країни. Серед них багато нових імен, які вдячна Україна повертає із забуття.
Для науковців, викладачів, студентів і широкого загалу читачів, які цікавляться історією розвитку України від давнини до сучасності.

63.3 (4Укр) я2
Г 34
Геник Степан
150 великих українців. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 300с.У виданні енциклопедичного характеру, упорядкованому відомим вченим, доктором наук, професором, завідувачем кафедри Івано-Франківської державної медичної академії Степаном Геником, зацікавлений читач знайде не тільки багатий біографічний матеріал з життя 150 великих українців, а й історично вивірені оцінки найважливіших етапів життя і творчості.
Видання розраховане на широке коло читачів – студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також учнів гімназій та інших закладів освіти.72.3 (4Укр) я2
Д 50
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, Н.В. Терес та ін. За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.: Книги – ХХI, 2007. – 464 с.

Посібник містить 110 нарисів про головні віхи життя і діяльності провідних діячів науки й культури. Засобами біографістики розкриваються видатні досягнення науки і культури України у ХХ столітті.
Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також всії, хто цікавиться історією науки і культури України.

63.3 (4Укр)
Л 85
Лупейко В.Ю.
У світі українських інтелектуалів. – Д.: ІПШІ МОНУ і НАНУ „Наука і освіта”, 2004. – 268 с.До пропонованої книжки відомого письменника ввійшли нариси-роздуми про видатних діячів українського Відродження минулих віків. Екскізи до постатей Петра Могили, Володимира Антоновича, Миколи Костомарова, Івана Огієнка, Михайла Грушевського, Володимира Вернадського, Дмитра Яворницького доповнюють раніше опублікований цикл про славетних українських інтелектуалів.
Ця книжка буде корисною насамперед для вчителів-істориків і філологів, студентів та старшокласників.63.3(4Укр)46
Н 30
Нартов В.В.

Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України. – Харків: Книжковий клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 320 с.: іл.
У виданні зібрано найцікавіші відомості про гетьманів та кошових отаманів України. Матеріал, поданий у цитатах із найрізноманітніших джерел – як найдавніших, так і сучасних, висвітлює життя видатних історичних постатей із різних боків.
Книга буде корисною не лише для фахівців, але й для всіх, хто цікавиться творцями історії України.

72.4 (4Укр)
С 41
Ситник К.М.

Володимир Вернадський і академія / К.М. Ситник, В.В. Шмиговська. – К.: Наук. Думка, 2006. – 321 с.: іл. – (Президенти Академії наук України).


У книзі вперше повно і послідовно висвітлено період життя та діяльності в Україні всесвітньо відомого вченого, мислителя, першого президента Української Академії наук В.І. Вернадського. Показана роль академіка Вернадського в організації та в початковий період діяльності УАН в 1918–1919 рр., наведені найважливіші принципи, взяті за основу при створенні Академії в Києві.
Призначена для науковців, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією української науки, минулим рідного краю, що безпосередньо пов’язане з її майбутнім.63.3 (4Укр)46
С 51
Смолій В., Степанков В.
Богдан Хмельницький. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2003. – 400 с., іл.

У книзі на широкому фактологічному матеріалі, із залученням численних і маловідомих рукописних джерел, відтворено цілісний портрет одного з найвидатніших державних діячів, політиків, полководців і дипломатів української та європейської історії ХVII ст. гетьмана Богдана Хмельницького.
Видання розраховане на широке коло читачів.

63.3 (4Укр)
С 81
100 найвідоміших українців. – М.: Вече, К.: Орфей, 2002. – 592 с. - (100 найвідоміших)Сто портретів видатних представників українського народу – це долі ста непересічних постатей, які присвятили себе боротьбі і розбудові української держави, ратним подвигам і політичній діяльності, створенню художніх шедеврів, унікальних літературних творів і чудес техніки. Але чим би вони не займалися, усіх їх об’єднує українська земля, на якій вони народилися і процвітанню якої присвятили своє життя, талант і покликання.
Розрахована на широке коло читачів.72.3
С 81
Самин Д.К.
100 великих ученых. – М.: Вече, 2000. – 592 с. - (100 великих).

В книзі представлені вчені, завдяки діянням яких наука пройшла дорогу від перших спроб пізнання світу до космічних польотів. Ця книга починається з біографій відомих вчених давнини: Піфагор, Гиппократ, Архімед... А дальше читач відкриє для себе такі імена як Кеплер, Декарт, Ньютон, Ломоносов, Менделеев, Жуковський, Павлов та видатний український вчений І. І. Мєчніков.
Книга розрахована на вчителів, студентів, учнів та тих кому небайдужі імена відомих вчених.

5 г. я 2
С 81
Шойфет М.С.

100 великих врачей. – М.: Вече, 2004. – 528 с. - (100 великих)


В книзі представлені життя і діяльність найвідоміших лікарів всіх часів і народів (серед яких великий українець – лікар-кардіолог Микола Михайлович Амосов), які прославилися в різних областях медичних знань: в вивченні людського організму і впливі на нього навколишнього середовища, в розробці симптоматики хвороб, проблем діагностики та профілактики, в створенні найважчих методик лікування та медичних приладів.
Книга розрахована на широке коло читачів.63.3(4Укр)41_Т_52'>63.3(4Укр)41
Т 52
Толочко П.

Ярослав Мудрий. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2002. – 272 с.
Книжка написана на багатому документальному матеріалі й присвячена життю та діяльності видатного будівничого Київської Русі Князя Ярослава Мудрого.
Розрахована на масового читача.

63.3(4Укр)5-8
Ч-46
Черидниченко Д.

Павло Чубинський. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2005. – 376 с.


У книзі йдеться про яскраву драматичну постать нашої історії – Павла Чубинського. Великий вчений зі світовим іменем, громадський діяч і педагог, поет і перекладач, актор і режисер, що був гнаний за всіх режимів, тепер своєю піснею об’єднав українців та творення нової держави. Його славень став державним гімном України.
Книга розрахована на широке коло читачів.83.34 Укр 6
Ч-75

Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. – Т. 1. Літературознавство. Критика. Журналістика / Упоряд. Валентина Чорновіл. Передм. В. Яременка, М. Коцюбинської. – К.: Смолоскип, 2002. – 640 с.: іл.
До першого тому ввійшли літературознавчі праці Вячеслава Чорновола, рецензії, критичні начерки, ранні журналістські спроби, статті. В основному – це праці з архіву В Чорновола, які раніше не друкувалися: про Т. Шевченка, Б. Грінченка, В. Самійленка, матеріали про П. Грабовського, опрацьовані автором в Якутському архіві.
Для широкого кола читачів.

63.3(4Укр)6-8
Ш 24
Шаповал Ю., Верба І.

Михайло Грушевський. – К.: Видавничий дім ”Альтернативи”, 2005. – 352 с.


Це перша в Україні спроба створити узагальнюючий біографічний нарис українського політичного і державного діяча, визначного вченого Михайла Грушевського. На підставі праць попередників, маловідомих або недоступних раніше документів і матеріалів відтворено його складний життєвий шлях, наукову та науково-організаційну діяльність. Життєпис М. Грушевського подається у контексті суспільно-політичних подій, сучасником яких він був.
Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією України.63.3(4Укр)
Ш26
Шаров, І.Ф.
Сто видатних імен України / І.Ф.Шаров. - К.: Альтернативи, 1999. - 496 с.

Унікальна книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.
Для широкого кола читачів.

85.143(4Укр)я2
Ш26
Шаров, І.Ф.
Художники України: 100 видатних імен / І.Ф.Шаров, А.В.Толстоухов. - К. : АртЕк, 2007. - 480с.

autoshape 16

Книга Ігоря Шарова та Анатолія Толстоухова „Художники України: 100 видатних імен” продовжує розпочату 1999 року серію, яка стала популярною серед читачів.
Автори пропонують ознайомитися з біографіями та творчістю відомих українських художників ХІХ–ХХ століть, роботи якіх правомірно вважаються надбанням України.
Книга розрахована на широке коло читачів.72я2
Ш26
Шаров, І.Ф.
Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф.Шаров. - К. : АртЕк, 2006. - 480с.

Книга є спробою автора осягнути діяльність найвидатніших постатей минулого і сучасності, що своєю працею в царині науки прославили, прославляють себе і українську землю.
Пропоноване видання зорієнтоване на широкий загал читачів.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! iconСей, котрий в Галичині до люду звернувся, був священиком, добрим побожним священиком, се наша слава
Декламатор: Дорогий наш о. Маркіяне з Підлисся! Прийми від нас квітку шани І пам”яті, яку ми покладаємо на Твою могилу в Личаківському...
Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! iconТарас Шевченко гордість І слава України. Пейзаж у художньому творі. Т. Шевченко Зоре моя вечірняя…
«Тарас Шевченко – гордість і слава України. Пейзаж у художньому творі. Т. Шевченко «Зоре моя вечірняя…»»
Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! iconСпортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
Україна – держава із добре сформованими давніми спортивними традиціями як у любительському так І професійному спорті
Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! iconБезсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник

Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! iconАпарат верховної ради україни інформаційне управління
Та все ж вона уповільнюється! А доходи поки що ростуть все ж таки швидше за ціни. І слава Богу 26
Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! icon«Пісня і дума становлять народну святиню, краще добро українського народу, в них горить любов до батьківщини, виблискує слава минулих подвигів »

Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! iconОдеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського «Великі І розумні українці»
Управління культури І туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації
Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! iconМета: вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами України
Оформлення: Стіна пам’яті Небесної сотні (Прапор України, надписи «Герої не вмирають», «Сам не знаю, де погину…», список прізвищ...
Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! iconНаталія Гебдовська: Не нарікаючи на долю…
Акторів, чия слава народжується І забирається часом прийнято називати кінозірками, вони це ре­альність масового мистецтва, яке є...
Великі Українці От де, люде, наша слава, Слава України! icon«Слава людини торувала славу поета»
Хх століття; учити учнів представляти напрацьовані матеріали у вигляді книжечок, презентацій, альбомів; формувати вміння аргументовано...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка