Видання, що надійшли до Наукової бібліотекиСторінка14/14
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0,71 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Страхування


65.27я7

П 38


Плиса В.Й.

Страхування : підручник для студ. ВНЗ / В. Й. Плиса. - К. : Каравела, 2010. - 471 с. - Бібліогр.: с. 461-465. - Предм. покаж.: с. 466-471

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Економіка торгівлі


65.42(4Укр)

У 45


Українські ярмарки та виставки (історія та сьогодення) : бібліогр. покаж. / Мін-во культури і туризму України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик. - Х. : Фоліо, 2008. - 158 с. : ил. 150 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


Теорія політики. Політологія


66.0

Б 35


Бебик В.

Політологія: наука і навчальна дисципліна : підручник / В. Бебик. - К. : Каравела, 2009. - 495 с. : ил. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 494-495

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Культура. Культурологія


71

Г 81


Греченко В.А.

Світова та українська культура : з тестовими завданнями : довід. Для школярів та студ. / В. А. Греченко, І. В. Чорний. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 414 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)71

Ш 39


Шейко В.М.

Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : монография / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. – К. : Генеза, 2005. – 591 с. – Библиогр.: с. 525 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)71

Р 42


Рерих Н.

Врата в будущее / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 227 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)


71я7

В 58


Власенко О.І.

Культурологія : навч. Посібник / О. І. Власенко, Ю. В. Зайончковський. – Х. : ФОП Стеценко І.І., 2010. – 453 с 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

Наука. Наукознавство

72.3(4УКР-4ХАР)

Н 72


Нобелевские лауреаты Слобожанщины / Ю. Л. Волянский, И. И. Залюбовский, Б. Я. Пугач [и др.]. - Х. : Факт, 2005. - 295 с. : ил. 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

72.4(4УКР)

А 38


Академічна наука Харківщини : До 90-річчя Національної академії наук України / Харк. обл. держадміністрація, Північно-Східний наук. центр НАН України і МОН України ; уклад. К. К. Прядкин. - Х., 2008. - 31 с 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Вища освіта


74.58(4Укр - 4Хар)

К 56


Ковальов В.І.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет : історичний нарис / В. І. Ковальов. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 102 с. : ил. - Бібліогр.: с. 101-102 200 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


74.58(4УКР-2ХАР)

К 29


Каталог інноваційних розробок : ХІБІ - ХДТУБА : 80 років / МОН України, Харк. держ. технічний ун-т будівництва та архітектури ; ред. Д. Ф. Гончаренко. - Х., 2010. - 117 с. : ил. 100 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

74.58(4Укр-4Хар)

Х 21


Харківська державна академія культури : до 80-річчя з дня заснування: монографія / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко ; Мін-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. - Х. : ХДАК, 2009. - 195 с. : ил. - Бібліогр.: с.190-193 300 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

74.58(4Укр-4Хар)

Е 46


Еліта держави - видатні випускники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : присвячується 125-річчю з дня заснування Нац. технічного ун-ту "Харк. політехнічний ін-т" / МОН України, Нац. тех. ун-т "Харк. політех ін-т" ; упоряд. Л. Л. Товажнянський, Ю. Д. Сакара, Г. В. Бистріченко [та ін.]. - Х. : НТУ "ХПІ", 2010. - 188 с. : ил. - Алф. покаж.: с. 184-187 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

74.58(4УКР-4ХАР)

Х 21


Харківський державний університет харчування та торгівлі - 40 років / під заг. ред. О. Черевка. - Х. : ФОП Неділько Н.В., 2007. - 223 с. : цв.ил. - (Випускники українських вузів)

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)

74.58(4Укр-4Хар)

Д 26


90 років Харківському гуманітарно-педагогічному інституту / Мін-во освіти і науки України, Харк. Обл. Рада , Харк. обл. держадміністрація, Гол. упр. освіти і науки Харк. обл. держадміністрації ; ред. Т. Ф. Пономарьова. - Х., 2010. - 313 с. : ил. 300 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)74.58(4Укр-4Хар)

М 34


Матеріали 65-ї ювілейної науково-методичної конференції Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (Харків, 23-25 березня 2010 р.) / Мін-во освіти і науки України, Харк. держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. - Х. : ХДТУБА, 2010. - 146 с 200 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

74.58(4УКР-4ХАР)

Х 21


Харківський національний економічний університет : 80 років з дня заснування університету / гол. ред. В. С. Пономаренко. - Х. : ХНЕУ, 2010. - 77 с. : цв.ил. 250 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

74.58я7

У 92


Учимся быстро и эффективно читать научные тексты : метод. указ. по рус. языку для иностр. студентов-медиков I курса / МОЗ Украины, Харьк. гос. мед. ун-т ; сост. С. Н. Лахно, С. А. Красникова, О. В. Лахно [и др.]. - Х. : ХГМУ, 2006. - 27 с 300 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Бібліотечна справа


78.33

М 34


Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 90-річчю наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету (Харків, 27 жовтня 2010 р.) / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; відп. ред. В. М. Лісовий, редкол.: В. А. Капустник, В. В. М'ясоєдов, І. Ш. Іванова [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2010. - 52 с 100 экз.

Экземпляры: всего:100 - КХр(5), УчБ(95)

78.34(4Укр)

Ш 46


Шемаєва Г.В.

Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Мін-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. - Х. : ХДАК, 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 245-288 300 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)78.34(4УКР)

К 68


Короленківські читання 2009 : матер. XII всеукр. наук.-практ. конф. 7-8 жовтня 2009 р. / Мін-во культури і туризму України, ДУ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Н. І. Капустіна, К. Р. Гарєєв. - Х., 2009. - 112 с 70 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Мовознавство. Мови світу


81.2 Лат

Ш 37


Шевченко Є.М.

Латинська мова і основи медичної термінології : навч. Посіб. Для студ. Вищих мед. навч. Заклад. I-III рівнів акредитації / Є. М. Шевченко. – Вид. 5-те. – К. : Медицина, 2008. – 240 с

Экземпляры: всего:2 – КХр(2)81.2Англ-4

P56


A Phrase and Sentence Dictionary of Spoken Russian : Russian-English; English-Russian. - New York : Dover Publ., Inc., [1958]. – 573 p.

Перевод заглавия: Словарь фраз и предложений разговорного русского языка : русско-английский и англо-русский.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

81.2Рус-923

К 11


Контрольные задания по русскому языку для иностранных студентов I к. / сост. Н. Ф. Дмитриенко, Л. Ю. Зудина, С. А. Красникова [и др.]. – Х. : ХНМУ, 2010. – 20 с

Экземпляры: всего:135 – КХр(5), УчБ(130)


81.2Рус-923

Я 41Языковая подготовка к клинической практике иностранных студентов-медиков. Итоговый тематический контроль : учебно-метод. Пособие по рус. Языку для иностр. Студентов-медиков II-III курсов / МОЗ Украины, Харьк. Гос. Мед. ун-т ; сост. С. Н. Лахно, В. Н. Хворостинка, О. В. Лахно [и др.]. – Х. : ХГМУ, 2007. – 32 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

81.2Рус-923

О-26


Обучение аннотированию : задания по русскому языку / МОЗ Украины, Харьк. Гос. Мед. ун-т ; сост.: И. В. Запорожец, Н. Ф. Дмитриенко, С. А. Красникова. – Х. : ХГМУ, 2005. – 31 с 300 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

81.2Рус-923

П 62


Пособие по обучению реферированию для студентов-иностранцев III-IV курсов медицинских вузов : учебно-метод. Пособие по русскому языку / МОЗ Украины, Харьк. Гос. Мед. ун-т ; сост. С. Н. Лахно, О. Д. Брусенцова, С. А. Красникова [и др.]. – Х. : ХГМУ, 2007. – 33 с 100 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

81.2Рус-923

П 84


Профессиональное речевое общение на русском языке англоязычных иностранных студентов-медиков второго года обучения / МОЗ Украины, Харьк. Гос. Мед. ун-т ; сост.: И. В. Запорожец, И. В. Корнейко. – Х. : ХГМУ, 2007. – 39 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

81.2Рус-923

Р 89


Русский язык : учеб. Для иностр. Студ. Подготовительных ф-тов / Э. В. Витковская, Э. К. Горлова, Р. Д. Писарева [и др.]. – Х. : Мир детства, 2006. – 320 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

81.2Рус-923

Т


Творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова на занятиях по русскому языку : учебные задания для иностранных студентов ІІ к. / МЗ Украины, Харьк. Нац. Мед. ун-т ; сост.: М. М. Сазонова, И. В. Запорожец, Н. Ф. Дмитриенко. – Х. : ХНМУ, 2010. – 28 с

Экземпляры: всего:135 – КХр(5), УчБ(130)

81.411.1

Ш 37


Шевелєва Л.А.

Український правопис : практикум / Л. А. Шевелєва, О. О. Дудка ; ред. А. О. Свашенко. – 2-ге вид., доп. – Х. : Парус, 2007. – 463 с. – Бібліогр.: с. 457-458

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)81.411.1

М 36


Мацько В.П.

Українська мова : навч. Посіб. / В. П. Мацько. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 263 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 262 300 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

Фольклор. Фольклористика


82

П 31


Петрухин В.

Мифы о сотворении мира / В. Петрухин. - М. : ООО "Изд-во АСТ" : ООО "Изд-во Астрель" : ОАО "Люкс", 2005. - 464 с. : ил. - (Мифы народов мира)

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)
Літературознавство


83.3(2)

Р 16


Раевский Н.А.

Портреты заговорили / Н. А. Раевский. - Алма-Ата : Жазушы, 1974. - 408 с. : ил. 100000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Мистецтво


85.14(4УКР)

М 31


Масловский С.Ю.

Акварель : Альбом / С. Ю. Масловский. - Х. : ФЛП Андреев К.В., 2010. - 95 с. : рис., ил. 1000 экз.

Экземпляры: всего:3 - КХр(3)85.3(4Укр-4Хар)

К 50


Клочко О.П.

Весільні пісні Харківщини / О. П. Клочко. - Х. : ХНАДУ, 2004. - 106 с. : ил. 500 экз.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)
Релігієзнавство

86.2я7

У 91


Учебно-методическое пособие по религиоведению для студентов 1 курса всех специальностей / А. П. Алексеенко, Е. И. Карпенко, Л. А. Гончаренко [и др.] ; МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т, Кафедра философии. - Х. : ХНМУ, 2010. - 126 с

Экземпляры: всего:10 - КХр(10)Філософія

87.2я7

Ф 11


Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / За ред. Г. І. Волинки. - К. : Каравела, 2009. - 368 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 347-367

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

87.7я7

П 31


Петрушенко В.Л.

Етика та естетика : навч. посібник / В. Л. Петрушенко, Ю. Г. Шадських. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 304 с 300 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)87.7я7

У 91


Учебно-методическое пособие "Этика" для студентов 1 курса всех специальностей / А. П. Алексеенко, Е. И. Карпенко, Л. А. Гончаренко [и др.] ; МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т, Кафедра философии. - Х. : ХНМУ, 2010. - 104 с

Экземпляры: всего:10 - КХр(10)

87я7

Б 92


Буслинський В.А.

Основи філософських знань : підручник / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - 3-тє вид., стереотип. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 351 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 350 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)87я7

П 69


Практикум з курсу "Філософія" для студентів другого курсу усіх спеціальностей / А. П. Алексеєнко, К. І. Карпенко, Л. О. Гончаренко [та ін.] ; МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т, Кафедра філософії. - Х. : ХНМУ, 2010. - 64 с

Экземпляры: всего:10 - КХр(10)Психологія


88.3

Щ 61


Щербатых Ю.В.

Психология страха : популярная энциклопедия / Ю. В. Щербатых. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 413 с. : ил. - (Психология общения). - Бібліогр.: с. 410-411 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


88.4я7

Л 63


Лисянська Т.М.

Педагогічна психологія : практикум: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Лисянська. - К. : Каравела, 2009. - 223 с. - Бібліогр.: с. 213-223

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


88.5я7

Н 73


Новиков В.В.

Социальная психология: феномен и наука : учеб. пособие / В. В. Новиков ; Международная академия психологических наук, Ярославский гос. ун-т. - М. : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2003. - 344 с. - Библиогр.: с. 321-327 4000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)88.8я7

К 95


Кутішенко В.П.

Психологія розвитку та вікова психологія : практикум: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. - К. : Каравела, 2009. - 447 с. - Бібліогр.: с. 446-447

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)88.8я7

П 77


Приходько Ю.О.

Практична психологія:введення в професію : навч. посіб. для ВНЗ / Ю. О. Приходько. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Каравела, 2010. - 231 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Бібліографічні покажчики

91.9:4(4УКР-4ХАР)

З-12


Заїка Петро Митрофанович : біобібліогр. Покажч. До 80-річчя Харк. Нац. Техн. Ун-ту сільського господарства ім. П. Василенка / Мін-во аграрної політики України, Харк. Нац. Техн. Ун-т сільського господарства ім. П. Василенка, Бібліотека ; уклад. Л. О. Кучерявенко [и др.]. – Х., 2010. – 185 с. : цв.ил. – (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; Вип. 1) 150 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

91.9:65

Т 78


Трудовий потенціал України : бібліографічний покажчик / Мін-во культури і туризму України, ДЗ Харк. Держ. Наук. Б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. Економіко-правовий ун-т ; уклад.: Л. Ф. Бондаренко, Т. В. Гальченко. – Х., 2009. – 248 с 100 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)Довідкові видання


92(4УКР)

Е 64


Енциклопедія Сучасної України. Том 9. Е-Ж / Нац. акад. наук України, Наук. тов. ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; гол. ред. кол.: І. М. Дзюба [и др.]. - К., 2009. - 712 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)

Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconБібліографія просвітницької роботи наукової бібліотеки хну за 2002-2007 роки
В брошурі розкривається просвітницька робота наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconВидання Вадима Модзалевського з колекції наукової бібліотеки Національного музею Тараса Шевченка
Тут зберігаються раритетні прижиттєві видання творів Тараса Шевченка та його сучасників І прижиттєві публікації поета в збірниках...
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconНайвідоміші бібліотеки України
Сучасні бібліотечні колекції Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни
Усі документи (книги, брошури, журнали та ін.), що надійшли до фонду шкільної бібліотеки, обов'язково опрацьовуються
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconНових надходжень
Пропонуємо Вам ознайомитися з інформаційним покажчиком нових видань, що надійшли до районної бібліотеки у І кварталі 2013 року
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconПлан Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки
Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconПолонська централізована бібліотечна система Методично-бібліографічний відділ Бюлетень за ІІІ квартал 2012 року
Пропонуємо Вам ознайомитись з новими виданнями, які надійшли у бібліотеки Полонського району
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconКнижкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Книжкові джерела біо-бібліографістики Івано-Франківщини у фондах наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені...
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка