Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки


Хвороби лімфатичної системиСторінка7/14
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Хвороби лімфатичної системи


616.14(02)

Л 58


Лимфедема конечностей : для иностр. Студ. IV к. мед. и стомат. Ф-тов / МОЗ Украины, Харьк. Нац. Мед. ун-т ; сост. В. И. Лупальцов, А. И. Ягнюк, И. А. Дехтярук [и др.]. – Х. : ХНМУ, 2010. – 20 с 150 экз.

Экземпляры: всего:135 – КХр(5), УчБ(130)Хвороби крові та органів кровотворення


616.15(02)

К 49


Клиническая гематология / А. Ф. Романова, Я. И. Выговская, В. Е. Логинский [и др.] ; ред. А. Ф. Романова. – К. : Медицина, 2006. – 454 с. – Библиогр.: с.441-442 . – Предм. Указ.: с. 443-452

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)Хвороби органів дихання


616.2-053

Н 22


Наконечна М.О.

Значення фізико-хімічних властивостей конденсату повітря, що видихають, для діагностики і контролю перебігу бронхіальної астми у дітей : дис. … канд. Мед. наук : 14.01.10 / М. О. Наконечна ; Харк. Нац. Мед. ун-т. – Х., 2010. – 183 с. – Бібліогр.: с. 156-182.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)616.2-053

А 62


Амкесол: комбінований засіб для патогенетичної терапії бронхо-легеневої патології у дітей : монографія / під ред.: Т. В. Звягінцевої, Л. Т. Киричок. – Х. : ФОП Віровець А.П., 2010. – 123 с 300 экз.

Экземпляры: всего:300 – КХр(5), УчБ(295)Хвороби органів травлення

616.3(02)

Г 72


Гострі захворювання та травма живота у практиці сімейного лікаря : навч. Посібник для сімейних лікарів / Б. І. Пєєв, В. І. Більченко, О. М. Довженко [та ін.] ; МОЗ України, Харк. Мед. акад. Післядиплом. Освіти, Каф. Загальної хірургії та загальної практики-сімейної медицини. – Х., 2004. – 103 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.3(08)

Р 27


Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения : справочник врача / АМН Украины, МОЗ Украины ; ред.: О. Я. Бабак, Н. В. Харченко ; сост. О. Я. Бабак [и др.]. – 3-е изд., перераб. И доп. – К. : ООО Доктор-Медиа, 2010. – 354 с. – (Б-ка Здоров’я України : гастроэнтеролог) 5000 экз.

Экземпляры: всего:3 – КХр(3)
616.3-053

Ф 43


Ферас Дж.Н.Абухалил

Функциональное состояние поджелудочной железы у детей с хронической гастродуоденальной патологией : дис. … канд. Мед. наук : 14.01.10 / Дж. Н.Абухалил Ферас ; Харк. Нац. Мед. ун-т. – Х., 2010. – 189 с. – Библиогр.: с. 169-189.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)
Стоматологія


616.31(02)

Т 36


Тестовые задания по терапевтической стоматологии для подготовки к лицензионному экзамену «Крок-2 (Стоматология)» : метод. Реком. Для студ. Стомат. Ф-та / МОЗ Украины, Харьк. Гос. Мед. ун-т ; сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. – Х. : ХГМУ, 2005. – 71 с 300 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.31(02)

Т 36


Тестові завдання із стоматології для підготовки до лицензійного іспиту «Крок-3.Стоматологія» : метод. Рекомендації для лікарів-інтернів ф-ту післядипломної освіти / МОЗ України, Харк. Нац. Мед. ун-т ; упоряд. І. І. Соколова, Л. В. Воропаєва, Т. В. Томіліна [та ін.]. – Х. : ХНМУ, 2008. – 104 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.31(02)

З-40


Заяць Т.І.

Профілактика стоматологічних захворювань : навч. Посіб. / Т. І. Заяць, Л. О. Жуковська ; Львів. Держ. Мед. _олледж ім. А. Крупинського. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 321 с. : ил. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 320-321

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)616.31(063)

С 91


Сучасні досягнення та перспективи розвитку хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії : матеріали республік. Наук.-практ. Конф. З міжнарод. Участю (14 жовтня 2010 р.) / МОЗ України, Харк. Нац. Мед. ун-т, Гол. Упр. Охорони здоров’я Харк. Облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я та соціальних питань Харк. Міськ. Ради, Асоціація стоматологів України ; відп. Ред. : Г. П. Рузін ; редкол. : В. П. Голік [и др.]. – Х., 2010. – 170 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.31(082)

С 81


Стоматология : респ. Межведом. Сб. : издается с 1966 г. Вып. 22 / Мин-во здравоохранения УССР, Укр. Респ. Науч. Мед. общество стоматологов. – К. : Здоров'я, 1987. – 136 с 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.31-053(02)

Д 49


Дитяча стоматологія : навч. Посібник / О. В. Удовицька, Л. Б. Лепорська, Т. М. Спірідонова [та ін.]. – К. : Здоров'я, 2000. – 296 с. – Бібліогр.: с. 294-295 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.310(02)

С 59


Соколова И.И.

Современные предметы и средства экзогенной профилактики заболеваний полости рта : учеб. Пособ. Для врачей-интернов / И. И. Соколова, Е. Г. Ярошенко ; Мин-во здравоохранения Украины, Харьк. Нац. Мед. ун-т. – Х. : ХНМУ, 2010. – 60 с. – Библиогр.: с. 59 150 экз.

Экземпляры: всего:135 – КХр(5), УчБ(130)616.310(02)

Т 35


Терапевтическая стоматология : учеб. Для студ. Мед. вузов / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, Г. В. Банченко [и др.] ; ред. Е. В. Боровский. – 3-е изд. – М. : МИА, 2006. – 798 с. : ил. 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.314(02)

К 51


Кльомін В.А.

Робота з сучасними реставраційними матеріалами : навч. Посіб. Для студ. Стомат. Ф-тів та лікарів-інтернів / В. А. Кльомін, А. В. Борисенко, П. В. Іщенко. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 152 с. – Бібліогр.: с. 147-151 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)
616.314(02)

Л 53Лечение пульпита : метод. Рек. Для студ. Стомат. Ф-та / МОЗ Украины, Харьк. Нац. Мед. ун-т ; сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. – Х. : ХНМУ, 2009. – 38 с 200 экз.

Экземпляры: всего:9 – КХр(9)

616.319(02)

Т 41


Тимофеев А.А.

Челюстно-лицевая хирургия : учеб. / А. А. Тимофеев. – К. : Медицина, 2010. – 574 с. : ил. – Бібліогр.: с. 573-574

Экземпляры: всего:10 – КХр(10)


Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconБібліографія просвітницької роботи наукової бібліотеки хну за 2002-2007 роки
В брошурі розкривається просвітницька робота наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconВидання Вадима Модзалевського з колекції наукової бібліотеки Національного музею Тараса Шевченка
Тут зберігаються раритетні прижиттєві видання творів Тараса Шевченка та його сучасників І прижиттєві публікації поета в збірниках...
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconНайвідоміші бібліотеки України
Сучасні бібліотечні колекції Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни
Усі документи (книги, брошури, журнали та ін.), що надійшли до фонду шкільної бібліотеки, обов'язково опрацьовуються
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconНових надходжень
Пропонуємо Вам ознайомитися з інформаційним покажчиком нових видань, що надійшли до районної бібліотеки у І кварталі 2013 року
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconПлан Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки
Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconПолонська централізована бібліотечна система Методично-бібліографічний відділ Бюлетень за ІІІ квартал 2012 року
Пропонуємо Вам ознайомитись з новими виданнями, які надійшли у бібліотеки Полонського району
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconКнижкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Книжкові джерела біо-бібліографістики Івано-Франківщини у фондах наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені...
Видання, що надійшли до Наукової бібліотеки iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка